Kennisbank

Appelhaven

Terug naar de inhoudsopgave


Huisnummers anno 1982:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 16-18 19 20 21 22 23 24 25 26 38

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Appelhaven

Monumentenstatus:
QR-info Erfgoed Hoorn
HDS

Appelhaven; 2005

 • Appelhaven
 • Straatbeschrijving
 • Deze gracht loopt van Vismarkt tot Gedempte Appelhaven. In 1420 werd buitendijks (buiten de dijk Grote Oost-West) een nieuwe haven gegraven, evenwijdig aan het Grote Oost, een nieuwe, omdat de Nieuwendam al eerder als haven werd gebruikt. Deze nieuwe haven liep door tot aan de huidige Slapers-haven. In 1759 werd het water van de oostelijke helft versmald. Tussen 1837 en 1842 werd het gedeelte tussen Korenmarkt en Mallegomsteeg gedempt. Op de plattegrond van 1869 is het gedeelte van Mallegomsteeg tot Slapershaven nog als water te zien. Op deze kaart treffen we voor het eerst de huidige naam, Appelhaven, aan als aanduiding voor de gracht. De kaart van circa 1884 toont een geheel gedempt gedeelte van Koren-markt tot Slapershaven, maar noemt alles nog Appelhaven.
  De naamgeving is vrij jong. Velius spreekt van de Haven, Blacu (1649) noteert: Oude Haven (want in de 17de eeuw waren er al weer diverse nieuwe havens ontstaan); het later gedempte deel wordt ook wel Lindegracht genoemd in de 17de en 18de eeuw. De naam Kackendam schijnt niet alleen voor de Appelhaven gebruikt te zijn, maar ook wel voor het hele `eilandje' omsloten door Korenmarkt, Doelenkade en Appelhaven.
  Wellicht is de naam Appelhaven onstaan naar aanleiding van de daarin merende ooftschepen. De appel vormde blijkbaar een belangrijk onderdeel van de vruchtenhandel. De nabij gelegen Appelsteeg wordt overigens al in 1488 in archiefstukken genoemd en in 1758 is sprake van een reparatie van de `Appelbrug' die naar de Biersluis leidde.
  In 1924 wordt vergunning gevraagd voor het rooien van alle bomen aan de Appelhaven. Na de rooiing wordt nieuw aangeplant de Ulmus Monumentalis (Spaanse iep). • Appelhaven 1
  HDS
 • Appelhaven 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1912 B. Groot, barbier
 • 1920 Wed. J.P.A. Willemsen
 • 1920 B. Groot, coiffeur
 • 1928 J.G. Buutveld, café
 • 1949 G. Bakker, tuinbouwer
 • 1949 M. Buis, opperman
 • 1964 J. Blaauw
 • 1981 J. Last
 • Gebeurtenissen
 • 1910 B. Groot; aanbrengen reclamebord.
 • 1928 J.G. Buutveld; bierverlof; ingetrokken 1929.
 • 1929 J. Opmeer; bierverlof in het benedenvoorlokaal.
 • 1934 G.J. Brevé, melkslijter; verlof A, ingetrokken 1939.
 • 1937 Overschrijving vergunning verkoop sterke drank in 't klein van G. Piekart, weduwe van J. ten Heuvel Brouwer, van West nr. 70 naar Appelhaven nr. 1.
 • 1945 W. Vonk, caféhouder; verlof A.
 • 1952 G. Berkhout; verlof A.
 • 1953 G. Berkhout heeft cafetaria overgedaan aan Th.J. Aardenburg.
 • 1955 Th.J. Aardenburg; intrekken verlof A.
 • 1966 S. Kunst; verbouwen perceel tot stallingruimte met bovenwoning. • Appelhaven 2
  HDS
 • Appelhaven 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Natuurstenen onderpui met blokken in rustica effect.
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 V. Polman, steenhouwer
 • 1920 J. Opmeer, schilder/behanger
 • 1949 A.N. van Bentum, kapitein sleepboot
 • 1949 H.E. van Bentum, naaister
 • nummer Rood
 • 1928 J.A. Opmeer, schilder
 • 1964 K. Bart
 • 1981 K. Bart
 • Gebeurtenissen
 • 1910 V. Polman; bouwen kantoorruimte met keuken achter het perceel.
 • 1929 J.A. Opmeer; verbouwen nr. 2, onder voorwaarde dat de oude deuren behouden blijven. • Appelhaven 3
  HDS

  Appelhaven nr. 3

 • Appelhaven 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Gebeurtenissen
 • 1721 Nieuwe gevel met segmentvormig fronton met jaartal 1721.
 • 1951 K.H. Kaat namens de Jong's exporthandel; bouwen garage-pakhuis.
 • 1956 Ambacht van West-Friesland genaamd Drechterland; verbouwen en uitbreiden garage. • Appelhaven 4
  HDS
 • Appelhaven 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Tuitgevel met driehoekig fronton en natuurstenen schouders.
 • Bewoners
 • 1912 Mej. C.C. van Weely, costumière
 • 1912 T.W. van Weely, agent van politie
 • 1928 J.H. Smits, vracht en autoexpeditie 'West-Friesland'
 • 1949 N. Korver, boekhouder
 • 1964 G. Pierlo
 • 1981 G. Pierlo
 • Gebeurtenissen
 • 1923 D. Kaat; intimmeren pakhuis om er een woonhuis van te maken. • Appelhaven 5
  HDS
 • Appelhaven 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 5, 5A
 • Gebeurtenissen
 • 1937 W. Hartman namens K. H. de Jong's exporthandel; verbouwen nr. 5.
 • 1952 K.H. de Jong's exporthandel; gedeeltelijk slopen bouwvallige pakhuis en opbouwen en vergroten van dit pakhuis. Aannemer K.H. Kaat. • Appelhaven 6
  HDS

  Appelhaven 6; 1995

 • Appelhaven 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Gebeurtenissen
 • 1926 K.H. de Jong's Exporthandel; verbouwen nrs. 6, 7 en Appelsteeg nr. 1.
 • 1926 K.H. de Jong's Exporthandel; maken inrichting voor het wassen en verpakken van kaas.
 • 1927 K.H. Kaat; maken inrit van beton voor nr. 6. • Appelhaven 7
  HDS
 • Appelhaven 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Wed. H.F.A. Utermöhlen
 • 1912 J.C.T. Utermöhlen, koopman
 • 1928 K.H. de Jong, exporthandel
 • 1949 K.H. de Jong's Exporthandel, kaashandel, tel. 4001
 • Gebeurtenissen
 • 1908 V. Polman; vernieuwen stoep.
 • 1926 K.H. de Jong's Exporthandel; verbouwen nrs. 6, 7 en Appelsteeg nr. 1.
 • 1926 K.H. de Jong's Exporthandel; onttrekken aan de woningdoeleinden. • Appelhaven 8
  HDS

  Appelhaven 8; 1995

 • Appelhaven 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J.C. Hendrikse, handelaar
 • 1920 H. Droste, kaasknecht
 • 1920 A. de Rooij
 • 1928 H. Bakker
 • 1949 G.J. Vollenga, goudsmid (h)
 • 1964 A. Bakker
 • 1964 J.P. Vollenga-Hoogland
 • 1981 G. Droste
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het benedenlokaal tevens winkel door Jolle Hommersz. de Vries; vervallen 1893.
 • 1901 J.J. Post; aanbrengen uithangbord.
 • 1902 J.J. Post; aanbrengen zonneschermen hoek Appelsteeg.
 • 1905 J J. Post; aanbrengen uithangbord.
 • 1905 J.J. Post; bierverlof in de winkel; ingetrokken 1916.samenvoeging tot één huis.
 • 1906 J.J. Post; aanbrengen uithangbord.
 • 1910 C. de Rooij; verbouwen nr. 8.
 • 1969 Aanschrijving bouwvallige schoorsteen te repareren.
 • 1970 C. Droste; gedeeltelijk veranderen nr. 8 en maken dakkapellen in de zijgevel. • Appelhaven 9
  HDS
 • Appelhaven 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Gebeurtenissen
 • 1914 In gevel metselwerk jaartal 1914.
 • 1914 P. Best en Zn.; bouwen kaaspakhuis.
 • 1974 Stichting Centrum voor Creatieve Ontwikkeling 'de Blauwe Schuit'; veranderen pakhuis. • Appelhaven 10
  HDS
 • Appelhaven 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10
 • Bewoners
 • 1949 Maxis Corsetten Industrie (Corsettenfabriek J. Peetoom, hinderwetvergunning 6-4-1949), tel. 4140
 • 1981 H.L. Beil-Heinze
 • Gebeurtenissen
 • 1905 D. Jonkman; herstellen zijmuren.
 • 1905 P. de Groot; bierverlof in het benedenlokaal links van de ingang; ingetrokken 1916.
 • 1911 Voor nr.10a wordt bierverlof gegeven.
 • 1911 C.H. Zaal; bierverlof nr. 1 oa in het benedenvoorlokaal; ingetrokken 1916.
 • 1915 J.Ph. de Vries, oprichten zilversmidwerkplaats nr. 10.
 • 1919 A.J. van Kalken; oprichten goudsmederij in nr. 10 rood.
 • 1927 J. Waterman; oprichten houtbewerkingswerkplaats in nr. 10a.
 • 1944 N.F. Bakker; vernieuwing deuren nr. 10.
 • 1949 Fa. van Riel en Sant namens J. Peetoom; verbouwen nr. 10.
 • 1950 N.V. v/h M. Stam; verbouwen voorgevel.
 • 1951 Fa. van Riel en Sant namens J. Peetoom; vergroten atelier (corsettenfabriek).
 • 1957 J. Stok; bouwen garage op het perceel nr. 10a.
 • 1973 G. Beil-Heinze; veranderen/verbouwen pakhuis in bedrijfsruimte met bovenwoning. • Appelhaven 11-12
  HDS

  Appelhaven 11-12; 1950-1959

 • Appelhaven 11-12
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 11, 12 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 11
 • 1912 P. de Groot, bierhandelaar
 • 1920 G.W. Klein Langenhorst, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 H. van Krieken, sigarenmaker
 • 1949 P. Goossens, los arbeider
 • 1949 T. Papo, kapper
 • 1964 B.J.T. Bervoets
 • 1981 B.J.T. Bervoets
 • nummer 12
 • 1912 H. L. Blom, barbier
 • 1920 Wed. H.L. Blom, coiffeur
 • 1928 P. Elberts, los werkman
 • 1949 J.C. de Hart, dienstbode
 • 1949 B. Tiemesse, huisschilder
 • 1949 N. Bakker, timmerman of metselaar
 • 1964 B.J.T. Bervoets
 • 1981 B.J.T. Bervoets
 • Gebeurtenissen
 • 1960 B. Bervoets; verbouwen en verbeteren nrs. 11, 12, samenvoeging tot één huis. • Appelhaven 13
  HDS
 • Appelhaven 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Appel
 • 1912 G. van Dijk, kapitein infanterie
 • 1920 W. van Maanen, adjunct inspecteur directe belastingen
 • 1920 A. Groen jr., type-inrichting
 • 1949 N.F. Bakker, metselaar (h)
 • 1949 D. Donker
 • 1949 J. Langeberg, koopman in galanterieën
 • 1964 R.C. Oostrom-Ordelman
 • 1964 N.F. Bakker
 • 1964 J. Langeberg
 • 1981 N.F. Bakker
 • 1981 C.A.M. Karei
 • Gebeurtenissen
 • 1928 N. Bakker; verbouw perceel; J. Waterman wil inrichting voor houtbewerking oprichten.
 • 1966 Jac. Karei; verbouwen bovenwoning met garage.
 • 1977 C. Karei; verbouwing zolderruimte. • Appelhaven 14

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Appelhaven 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: J. Groot 18¼62.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. D. Zwaan
 • 1920 F. Wormsbecher, timmerman-aannemer
 • 1928 N.F. Bakker, metselaar
 • 1928 L. Schutte, arbeider telegraaf en telefoon
 • 1928 G. de Lange, naaister
 • 1949 Firma Ridderinkhoff & Co, toneelkappers, kleermakers, tel. 4278
 • 1949 J.M. Ridderikhoff, costumier/toneelkapper (h); raadslid (P.v.d.A., vanaf 6-9-1949); voorzitter van de Culturele Raad der Hoornse Gemeenschap; secretaris van de Partij van de Arbeid afdeling Hoorn; regisseur van de Toneelvereniging Kunst naar Kracht; tel. 4278
 • 1949 G. Ridderikhoff-Rond, penningmeesteresse van de Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid; tel. 4278
 • 1964 J.M. Ridderikhoff
 • 1981 J.M. Ridderikhoff
 • Gebeurtenissen
 • 1931 Joh. Ridderikhoff; aanbrengen zonnescherm. • Appelhaven 15
  HDS
 • Appelhaven 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J.H. te Boekhorst, onderwijzer
 • 1920 H. Jonkman, brandstoffenhandelaar
 • 1928 P. J. A. van Kleef, boekhouder
 • 1928 N.Hoogcarspel
 • 1949 N. Hoogcarspel, assuradeur (h)
 • 1949 C.H. Swinkels, rijwielhersteller (h)
 • 1964 F.J. Bervoets
 • 1981 F. J. Bervoets
 • Gebeurtenissen
 • 1957 F. J. Bervoets; verbouwen perceel.
 • 1960 B. Bervoets; verbeteren woonhuis • Appelhaven 16-18
  HDS
 • Appelhaven 16-18
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 16, 17, 18
 • Bewoners
 • nummer 16
 • 1949 J. Boom, huidenzouter
 • 1964 E. S. Korver-Wieland
 • 1981 J. Groot-Kruisdijk
 • nummer 17
 • 1949 G. van Rossum, typograaf
 • 1964 G. van Rossum
 • 1981 D.B.Th. Bervoets
 • nummer 18
 • 1912 J. Jonkman Jr., brandstoffenhandel
 • 1920 J. Jonkman, brandstoffenhandelaar
 • 1920 Fa. J. Jonkman en Zn., brandstoffenhandel
 • 1928 J. van Dalen
 • 1928 H. Jonkman en Zn., brandstoffenhandel
 • 1949 B.J. van Laar, koopman in zand (h)
 • 1964 C.Bruijns
 • Gebeurtenissen
 • 1923 H. Groen en H.J.Posch; aanschrijving nr. 18 en Appelsteeg nrs. 8, 10 te verbeteren.
 • 1924 H. Jonkman; aanbrengen zonnescherm nr. 18.
 • 1934 Wed. J. Jonkman-de Lange; bouwen drie woningen aan Appelhaven en verbouwen pakhuis aan Appelsteeg nr. 2 tot woning (waren twee pakhuizen en één woonhuis aan de Appelhaven). Aannemer Joh. Broertjes.
 • 1934 Wed. J. Jonkman-de Lange; maken stoep voor nrs. 16, 17, 18. In 1934 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1941 B. J. van Laar, aanbrengen zonnescherm nr. 18.
 • 1953 J. v.d. Hulst; verbouwen nr. 16.
 • 1972 D.B.Th. Bervoets; aanbrengen dakkapel nr. 17.
 • 1973 J.C. Groot; woning nr. 16 geschikt maken voor een bejaarde.
 • 1977 C. Swinkels; verbouwen woonhuis nr. 18. • Appelhaven 19
  HDS
 • Appelhaven 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Bewoners
 • 1981 H.Rühl
 • Gebeurtenissen
 • 1956 N. Bakker; verbouwen beneden voorpui.
 • 1977 H. Ruhl; slopen nr. 19 en bouwen woning met garage. • Appelhaven 20
  HDS
 • Appelhaven 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1949 P. Best & Zn., kaashandel, zaadhandel, tel. 4603
 • Gebeurtenissen
 • 1966 C. Swinkels; wijzigen voorgevel pakhuis • Appelhaven 21
  HDS
 • Appelhaven 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Gebeurtenissen
 • 1958 Slopen perceel nr. 21 en diverse andere werkzaamheden ten behoeve van Postkantoor. • Appelhaven 22

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Appelhaven nr. 22

 • Appelhaven 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22
 • Pandbeschrijving
  Topgevel met in- en uitzwenkende zijden, natuurstenen voluten en sluitstenen. In het ronde bovenvenster een snijraam met Davidster, tussen de vensters een vrouwenkop.
 • Pandbeschrijving
  Geen bijzonderheden bekend.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. W. van Gulik
 • 1912 Mej. C.J. van Gulik
 • 1920 N. Voorbergen, directeur gemeentereiniging
 • 1928 N. Voorbergen, directeur gemeentereiniging/algemeen marktmeester
 • 1949 C.H. Dontje, fruitkoopman (h)
 • 1964 W. Blom
 • 1981 W. Blom • Appelhaven 23
  HDS
 • Appelhaven 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 W. Wormsbecher Dz., zeilmaker
 • 1920 W. Wormsbecher, zeilmaker
 • 1928 W. Wormsbecher, zeilmaker, winkelier in touw en dekkleden enz
 • 1949 W. Wormsbecher, zeilmaker (h)
 • 1964 C.H. Swinkels
 • 1981 C.H. Swinkels
 • Gebeurtenissen
 • 1906 G. Tiemersma; aanbrengen schermen.
 • 1906 G. Tiemersma; bierverlof in de winkel; ingetrokken 1908.
 • 1916 Aanschrijving de woningen nrs. 23, 24 te verbeteren.
 • 1950 C.H. Swinkels; verbouwen woonhuis tot woon/winkelhuis. • Appelhaven 24

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Appelhaven 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 24, 24A beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Woonhuis met gewelfd dak; lijstgevel, op vlucht gebouwd 17de eeuws pand met nieuw opgemetselde voorgevel. Op verdieping twee negenruiters. Overkraging westelijke zijmuur. Eiken houtskelet met sleutelstukken en korbelen, balken afwisselend opgelegd op stijl en op sleutelstuk in de muur. Het derde houtskelet heeft een zwanenhalskorbeel.
 • Bewoners
 • 1912 J. van Dijk, zilversmid
 • 1920 J. van Dijk, zilversmid
 • 1928 KI. Breed, loopknecht
 • 1928 A. Drenth, kantoorbediende Raad van Arbeid
 • 1928 Jn. van Dijk, zilversmid
 • 1928 Th. van Hoolwerff, advertentie-colporteur
 • 1928 P.J. Meulenbroek, smidsknecht
 • 1928 G.L. Wiegand, schildersknecht
 • 1949 H.J. Blauw, timmerman
 • 1964 J. Molenaar
 • 1964 H.J. Blauw
 • 1981 H.M.J. Molenaar - van Spaandonk
 • 1981 E. Blauw-Schekkerman
 • Gebeurtenissen
 • 1908 L. Dekker; verbouwen nr. 24a, onder andere vernieuwen topgevel.
 • 1910 J. van Dijk; oprichten zilversmederij in nr. 24.
 • 1914 J. van Dijk; vernieuwen voorgevel nr. 24.
 • 1916 Aanschrijving de woningen nrs. 23, 24 te verbeteren.
 • 1938 P.J. Blauw; verbouwen nr. 24.
 • 1939 J. van Duin; verbouwen nr. 24.
 • 1959 Th. Dijkman; aanschrijving nr. 24 te verbeteren.
 • 1977 J. Molenaar; verbouwen woonhuis. • Appelhaven 25
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Appelhaven 25; 1900-1920

 • Appelhaven 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 K. Jongbloed, broodbakker
 • 1920 K. Jongbloed, broodbakker
 • 1928 K. Jongbloed, broodbakker
 • Gebeurtenissen
 • 1901 K. Jongbloed; verbouwen voorgevel.
 • 1907 K. Jongbloed; plaatsen pomp op de stoep.
 • 1924 K. Jongbloed; verbouwen perceel hoek Bottelsteeg.
 • 1946 E. Nannings namens Wed. P.C.Geel; verbouwen Bottelsteeg nr. 2 hoek Appelhaven.
 • 1947 H. Kaldenbach; aansluiten hemelwaterlozing op gemeenteriool.
 • 1964 J.P.J. Tromp; vervangen raamkozijn door deurkozijn in zijgevel. • Appelhaven 26
  HDS

  Appelhaven 26; 1929-1938

 • Appelhaven 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26
 • Bewoners
 • 1912 M. Verwerda, winkelier en brandstoffenhandel
 • 1920 J. de Haan, in kruidenierswaren
 • 1928 Jn. de Haan, kruidenier
 • 1949 Dames- en Herenkapsalon M. Kind & Zn., tel. 4297
 • 1949 M. Kind, kapper (h); voorzitter van de Hoornse Hengelaarsbond
 • 1949 N.A. Kind, kapper (h)
 • 1964 M. Kind
 • 1964 N.A. Kind
 • 1981 C. Kind-Fris
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Sybregt van Dijkhorst, vrouw van Obbe Hillebrand Verwerda, in 1892 opgevolgd door Obbe Hillebrand Verwerda. In 1893 bedrijf gestaakt.
 • 1926 G. Spoelder; afbreken nr. 26.
 • 1929 G. Spoelder namens M. Kind; bouwen kapperswinkel met woning en bovenhuis hoek Appelhaven, Wijdebrugsteeg en bewoonbaarverklaring in 1929 afgegeven. Ontheffing is verleend voor artikel 8.
 • 1929 M. Kind; aanbrengen lichtbak aan de hoek van de gevel.
 • 1929 M. Kind; maken stoep.
 • 1938 W. Spoelder; verbouwen perceel.
 • 1959 M. Kind; wijzigen bovenkozijnen en ramen. Aannemer K.H. Kaat. • Appelhaven 38
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Appelhaven 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38
 • Bewoners
 • 1949 J.N. Jonker, landarbeider
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeAdriaen Boomstraat
   VolgendeAppelsteeg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank