Kennisbank

Achterstraat

Terug naar de inhoudsopgave


Huisnummers anno 1982:
0 1-3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 2 4 6-8 10 12 14 16 18 20-22 24-26 28

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Achterstraat
HDS

Achterstraat, 1947

 • Achterstraat
 • Straatbeschrijving
 • De Achterstraat bestaat uit twee delen: Achterstraat van Achter de Vest tot Gedempte Turfhaven, en Korte Achterstraat van Gedempte Turfhaven tot het kruispunt met Nieuwstraat, Muntstraat, Nieuwsteeg en Gouw. Tot de aanleg van de Munstraat, omstreeks 1590, vormde de oostelijke wand van de Korte Achter-straat en Nieuwstraat &n aaneengesloten bebouwing van huizen, afgewisseld met tuinen.
  De naam zal ontleend zijn aan dc wat achteraf-ligging ervan ten opzichte van de belangrijke 'verkeersader' Nieuwland-Gouw-Nieuwstraat. Het is de straat van belangrijke gebouwen: het Doelengebouw waarvan het oudste gedeelte dateert uit 1585, het St. Maria-klooster uit 1408 dat na 1574 Weeshuis wordt, en het St. Catharina-klooster uit 1400 waarin vanaf 1584 tot 1807 de Munt was gehuisvest; dit laatste klooster werd in de loop der 19de eeuw gesloopt.
  In 1937 wordt het Doelenplein achter de Achterstraat met bomen beplant. • Achterstraat 1-3
  HDS
 • Achterstraat 1-3
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 1, 3
 • Gebeurtenissen
 • 1914 Kennemer Electriciteits Maatschappij te Bloemendaal; bouwen hoogspanningsgebouw.
 • 1959 PEN te Bloemendaal; verbouwen toegangsdeur. • Achterstraat 5

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Achterstraat 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Klokgevel met natuurstenen voluten en segmentvormig fronton, siermetselwerk en smeedijzeren gevelankers.
 • Bewoners
 • 1912 Wed.J.C. Mes
 • 1912 G. Sodenkampf, schoenmaker
 • 1920 E. Drost, zilversmid
 • 1920 J. Jonker, tuinman
 • 1928 Wed. Jn. Jonker-Eijken
 • 1928 T. Louwerens, koopman
 • 1949 J. van Straaten, botermaker
 • 1964 J. van Straaten
 • 1981 W.G. van Straaten
 • Gebeurtenissen
 • 1902 G. Appel; aanbrengen uithangbord.
 • 1905 G. Appel; aanbrengen uithangteken.
 • 1911 G. Sodenkampf; aanbrengen uithangbord.
 • 1913 C. Visser BCz.; leggen spruit voor afvoer menagewater.
 • 1939 Joh. van Duin; maken wc in een bestaand privaat. • Achterstraat 7
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Achterstraat 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Bewoners
 • 1912 J. Boots, stalknecht
 • 1920 J. Boots
 • 1928 Jn. Boots, stalhoudersknecht
 • 1949 G. Buis, los arbeider
 • Gebeurtenissen
 • 1922 Bestuur van 'Onze Courant'; plaatsen nieuw hek.
 • 1939 KI. Hoogland namens Th. Bloem; maken nieuw raamkozijn in de voorgevel in plaats van luik.
 • 1960 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1965 Plasticall N.V.; sloopvergunning.
 • 1971 R.M. Moeskops; slopen onbewoonbaarverklaarde nr. 7 behorend bij Nieuwland nr. 10. • Achterstraat 9
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Achterstraat 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Bewoners
 • 1920 Coöp. Vereniging 'De Hoop', melkhandel
 • 1949 N.V. Handels-Onderneming Edel & Thies, grossier in koloniale waren, tel. 4870
 • Gebeurtenissen
 • 1973 R.M. Moeskops; veranderen garage in een showroom en werkplaats. • Achterstraat 11
  HDS
 • Achterstraat 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Gebeurtenissen
 • 1962 Th. Langedijk; herbouwen pakhuis. Aannemer G.C.M. Helderman.
 • 1968 Th. Langedijk; vergroten garagedeuren. • Achterstraat 13
  HDS

  Achterstraat 13; 2009

 • Achterstraat 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13
 • Pandbeschrijving
  Deur met rijkbewerkte gietijzeren paneelvulling.
 • Bewoners
 • 1912 H.H. Schenke, manufacturier
 • 1920 D. Keuter, klerk gemeentelijke Gasfabriek
 • 1928 Wed. K. Dekker-van den Breem
 • 1928 C. Knol, machinist
 • 1949 H. van der Bijl, bouwkundig tekenaar
 • 1964 K. Doorgeest
 • Gebeurtenissen
 • 1904 J. Mes; amovatie pakhuis en bouwen woonhuis en bewoonbaarverklaring.
 • 1905 J. Mes; leggen spruit voor afvoer menagewater.
 • 1954 Fa. G. Spaans; verbod om de steeg naast nr. 13 te gebruiken als opslagplaats voor beenderen, darmen enz.
 • 1954 J.P. Willemsen; aanbrengen wc en aansluiting op gemeenteriool
 • 1977 J.D. de Boer; verbouwen woning. • Achterstraat 15
  HDS
 • Achterstraat 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • 1920 P. Fonteijn, metaaldraaier
 • 1928 Wed. K. Kaan-Koster
 • 1949 H. Hageman, los arbeider
 • 1964 G. Vos
 • 1981 F.M.M. Kuenen
 • Gebeurtenissen
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1954 B. Snoer; verbeteren perceel.
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf groot 49 ca voor ƒ5500,- van P. Heertjes. • Achterstraat 17
  HDS
 • Achterstraat 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17
 • Bewoners
 • 1920 J. Kroon, typograaf
 • 1949 N.A. Kok, los arbeider
 • 1964 H. Baas
 • 1981 R. Stam
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Mes; aansluiten nrs. 10,"14", 16, 17 op het gemeenteriool ten behoeve van menagewater.
 • 1912 J. Kroon, boekdrukkersgezel.
 • 1940 N. Veeken; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1962 H. Baars; verbouwen woning. • Achterstraat 19
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Achterstraat 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Gebeurtenissen
 • 1950 Wed. J.J.F. Kramer; reparaties aan het metselwerk.
 • 1953 Fa. G. Spaans; bouwen vleeswarenfabriek.
 • 1954 G. Spaans; uitbreiden vleeswarenfabriek.
 • 1957 Fa. G. Spaans; maken twee rookkasten en één rijpkist. • Achterstraat 21
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Achterstraat 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Pandbeschrijving
  Gevelankers in jugendstil motief.
 • Bewoners
 • 1912 J. Storm, boekhouder
 • 1920 C. Visser Bz., tuinier
 • 1928 C. Visser, tuinman
 • 1949 K. Jager, verzekeringsagent, incasseerder; verkoper rentezegels van de Raad van Arbeid; agent H.A.V. Bank Schiedam, tel 4491
 • 1964 K. Jager
 • 1981 A.M. Lakeman
 • Gebeurtenissen
 • 1901 J. Mes; verbouwen pand en bewoonbaarverklaring door hem verbouwd pand. De bestaande smederij wordt een woning.
 • 1949 Fa. V. Hakhoff namens K. Jager; maken slaapkamer op de zolder. • Achterstraat 23
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Achterstraat 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 zie nr. 25
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Bestuur muziekvereniging 'Apollo'; bouwen verenigingslokaal op een terrein ten dele grenzend aan de Achterstraat.
 • 1948 Fa. Gronert en Moeijes namens Fa. Schneiders; veranderen voorgevel en vernieuwen balklaag. • Achterstraat 25
  HDS
 • Achterstraat 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25 zie nr. 23
 • Gebeurtenissen
 • 1915 F. Kramer; wederopbouw perceel, maken stal en keuken.
 • 1976 Hoorns Harmonie Orkest; verbouwen stal tot repetitieruimte.
 • 1978 Hoorns Harmonie Orkest; verbouwen voorgevel. • Achterstraat 27
  HDS
  Achterstraat 27

  Attentie!
  Per 15-5-2001 is het adres gewijzigd in Achterstraat 55.

 • Pandaanduiding
 • Achterstraat 27, in HHSM-boek vermeld onder nr. 27.
  Per 15-5-2001 gewijzigd in nr. 55.
 • Bewoners
 • 1912 S.F. Kramer, stalhouderij
 • 1920 Wed. S.F. Kramer, stalhouderij
 • 1928 J.M. Dijkstra, kapster
 • 1928 G.C. Hooij, caféhouder
 • 1928 N. Manté, dameskapper
 • 1949 J.A. Roemer, caféhouder (h)
 • 1964 W.H. Helsloot
 • 1981 P.J. de Boer
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Vóór 1 mei 1882 S.F. Kramer; verkoop sterke drank in 't klein in de gelagkamer.
 • 1920 Wed. S.F. Kramer-Ligthart; vergunning tot verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1925 G.C. Hooy; verbouwen pand Achterstraat hoek Koepoortsplein. Architect H.J. Cramer.
 • 1926 Wed. S.F. Kramer; wijziging drankvergunning in verband met de verbouwing.
 • 1932 G.C. Hooy; verlof A.
 • 1948 Architectenbureau van Reijendam en Hermans namens J.A. Roemer;
  verbouwing gedeelte van de bijgebouwen, café en inrichting toiletten, welke in bouwvallige staat verkeren.
 • 1957 N.V. Zuidhollandsche bierbrouwerij te 's Gravenhage; bouwen toiletruimte.
 • 1961 N.V. Zuidhollandsche bierbrouwerij te 's Gravenhage; verbouwen zolderverdieping.
 • 1976 W.H. Helsloot; vernieuwen en veranderen perceel onder andere de zijgevel hoek Koepoortsplein. • Achterstraat 2
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Achterstraat nr. 2

  Achterstraat nr. 2, detail

 • Achterstraat 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 monument
 • Pandbeschrijving
  Doelengebouw, thans Doelenhotel. Pand bestaande uit drie onderdelen van links naar rechts: pilastergevel uit 1648 waarvan de top verloren is gegaan, Hendrick de Keysergevel uit 1615 met gekoppelde pilasters en rolwerkornament in de boogtrommels, waarvan eveneens de top verloren is en breed laat 18de eeuws deel (1778). In het midden natuurstenen poortje met twee vrijstaande beelden door Jer. Sutel, 1615. Inwendig grote zaal met balkzoldering op gesneden consoles (1648). In Middendeel oude indeling grotendeels behouden.
  Sinds begin zeventiger jaren is in het pand een bouwmaterialenhandel gevestigd. Voor 1881 had Ige Igesz. vergunning voor verkoop van sterke drank in dit pand in de beide achter elkaar gelegen gelagkamers, in 1899 opgevolgd door Albert Ossen.
 • Bewoners
 • 1912 G. van der Pol, Doelenhotel
 • 1920 Doelenhotel
 • 1928 A. van Beek, hotelhouder
 • 1949 Hotel De Doelen (A. van Beek), tel. 4002/4028
 • 1949 C. de Hart, dienstbode
 • 1964 I. Vleeschdrager
 • 1981 M.W.P. Karnekamp
 • Gebeurtenissen
 • 1908 Vergunning voor verkoop sterke drank in 't klein wordt overgeschreven op naam van Gerrit van der Pol.
 • 1915 G. van der Pol; slopen bestaande keuken en bouwen keuken, waskeuken en stal op het terrein van nr. 2. Architect H.J. Cramer.
 • 1915 G. van der Pol; aanbrengen uithangbord.
 • 1920 Volledige drankvergunning wordt overgeschreven ten name van A. van Beek.
 • 1930 A. van Beek; aansluiten perceel op gemeenteriool.
 • 1931 Fa. V. Polman en Zoon; herstellen stoep.
 • 1955 Vergunning A. van Beek wordt overgeschreven op naam van I. Vleeschdrager.
 • 1956 I. Vleeschdrager; verbouwen toiletten.
 • 1965 Vergunning I. Vleeschdrager wordt overgeschreven op naam van Dick Helsdingen.
 • 1973 BBN; vernieuwen achtergevel nr. 2. Architect P.W. Vlaming. • Achterstraat 4
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Achterstraat 4
 • Pandaanduiding
 • Steen met opschrift; J.E. Ossen. 2 juni 1908.
 • Bewoners
 • 1912 P. Schuurman, stalhouder
 • 1920 V. Polman en Zn., steenhouwerij en bouwmaterialen
 • 1928 V. Polman en Zn., steenhouwerij en bouwmaterialen. Jn. Polman, steenhouwer
 • 1949 Fa. V. Hakhoff & Zn., timmer-, metsel- en aannemersbedrijf, tel. 4615
 • 1949 A.J. Eijkhout
 • 1949 A.B. Hendriks, monteur
 • 1949 J.Ph. Hendriks
 • 1949 J.H.A. van de Water
 • 1949 M.J. Wilderom, dienstbode
 • 1949 W. Hakhoff, timmerman (h)
 • 1964 W. Hakhoff
 • 1981 C.G.A.M. Stam
 • 1981 S.E. Maarse
 • Gebeurtenissen
 • 1908 A. Ossen; verbouwen nr. 4 door maken nieuwe voorgevel met bovenwoning, bewoonbaarverklaring in 1908.
 • 1915 V. Polman; oprichten steenhouwerswerkplaats in een te maken gebouwtje achter nr. 4.
 • 1918 J. Jonkman; plaatsen elektromotor van 5 PK in nr. 4.
 • 1920 V. Polman; plaatsen elektromotor van 4 PK in nr. 4 rood.
 • 1921 V. Polman; maken afscheiding Doelenplein zijde Achterstraat (nieuwe poort).
 • 1923 V. Polman en Zoon; plaatsen elektromotor van 7 PK in nr. 4 rood.
 • 1976 BBN; veranderen woonhuis-werkplaats in woonhuis-kantoor. • Achterstraat 6-8
  HDS

  Achterstraat nrs. 8, 6

 • Achterstraat 6-8
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 6, 8 monument
 • Pandbeschrijving
  Vroeg 19de eeuws pand met roeden in de grote vensters.
  De begane grond twee 16 ruits vensters. De verdieping drie 12 ruits vensters.
 • Bewoners
 • nummer 6
 • 1912 Wed. Joh. Markus
 • 1912 Eerste Hoornsche Begrafenis Bediening
 • 1920 D.A.A.W. Dobbe, tekenleraar
 • 1920 Eerste Hoornsche Begrafenis Bediening
 • 1920 Wed. J. Markus, kamerverhuurster
 • 1928 Eerste Hoornsche Begrafenis Bediening
 • 1928 Wed. J. Markus-Duyts, begrafenis-onderneemster
 • 1949 E.Q.A. Querelle, electromonteur
 • 1949 G.V.. Gerver, vishandelaar (h)
 • 1964 H.J. van Ree
 • 1964 P. Smit
 • 1981 E. Kelly
 • nummer 8
 • 1920 K. de Vos, antiquair
 • 1928 D.A.A.W. Dobbe, leraar tekenen
 • 1949 W.F. Beentjes, tabakskerver
 • 1964 J. de Haas
 • 1981 E. Kelly
 • 1981 J.L. Zwaagman
 • 1981 P. Scholten • Achterstraat 10
  HDS
 • Achterstraat 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10
 • Bewoners
 • 1912 C. Stam, fabrieksarbeider
 • 1920 C. Stam, melkhandel
 • 1928 C. Stam, melkslijter
 • 1949 J.H. Raymakers, etaleur/verkoper
 • 1949 Wed. G. Stroomer-Kooter
 • 1964 C.A.G. Veken
 • 1964 G. Stam-Stroomer
 • 1981 A.C. Stam
 • Gebeurtenissen
 • 1902 F. Rodenboog; aanbrengen zonnescherm. J. Mes; leggen spruit.
 • 1905 J. Mes; leggen spruit.
 • 1907 P. Dudink, aanbrengen zonnescherm.
 • 1909 C. Stam; aanbrengen zonnescherm.
 • 1936 S. Zwart namens C. Stam; verbouwen nrs. 10, 12 tot bergplaats met woonhuis en bovenwoning, voltooiingsen bewoonbaarverklaring in 1936.
 • 1965 A.C. Stam; veranderen achtergevel. • Achterstraat 12
  HDS
 • Achterstraat 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1912 S. Visser, metselaar
 • 1920 Mej. N. van den Berg, winkelierster
 • 1928 Joke van den Berg, winkelierster
 • 1949 M. Beets, los arbeider
 • 1949 J.K. Thies, directeur grossierderij (h)
 • 1964 M. Beets
 • 1981 M. Beets
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. Hoff; vernieuwen deur en raamkozijn voorgevel.
 • 1905 J. Mes; leggen spruit.
 • 1907 S. Visser; plaatsen van twee dwarshekjes op de stoep.
 • 1933 C. Stam; veranderen gevel.
 • 1936 S. Zwart namens C. Stam; verbouwen nrs. 10, 12 tot bergplaats met woonhuis en bovenwoning, voltooiingsen bewoonbaarverklaring in 1936. • Achterstraat 14
  HDS

  Achterstraat 14; 1994

 • Achterstraat 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14
 • Pandbeschrijving
  Houten onderpui circa 1900 op hardstenen plint.
 • Bewoners
 • 1912 J. Verhoogt, kaaskopersknecht
 • 1912 P.J. Trap, lijnwachter der telegrafie
 • 1920 J. Bakker, schoenmaker
 • 1928 Jn. Bakker, schoenmaker
 • 1949 A. Bakker, schoenmakerij
 • 1949 J. Bakker, schoenmaker (h)
 • 1949 A. Bakker, penningmeesteresse van de Christelijke Meisjesclub Wees een Zegen
 • 1964 F. Bakker-Demmendaal
 • 1981 H.A. Huijser
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Mes; maken spruit.
 • 1920 J. Bakker, schoenmaker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1956 J. Bakker; vervangen wisselton door wc. • Achterstraat 16
  HDS
 • Achterstraat 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16
 • Bewoners
 • 1912 J. Mes
 • 1928 M. Lely, machinist
 • 1949 J. Bloem, groentenhandelaar (h)
 • 1964 A.A. Bloem-Nieuwboer
 • 1981 A.A. Bloem-Nieuwboer
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Mes; aanbrengen zonnescherm en plaatsen tuigenrek.
 • 1907 J. Mes; verbouwen perceel.
 • 1954 P. Bloem; vervangen wisselton door wc.
 • 1962 Mevr. A. Bloem; bouwen tuinmuur ter afscheiding van het achtererf.
 • 1964 P. Bloem; aanschrijving om onderhoud te verrichten.
 • 1964 J. van Haren; verbouwen perceel. • Achterstraat 18
  HDS
 • Achterstraat 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18
 • Bewoners
 • 1928 S.F. Kramer, stalhoudster
 • 1949 Garagebedrijf S. Butter, ziekenvervoer, rouwauto's, transporten, benzinepomp (hinderwet vergunning 30-11-1949)
 • 1949 S. Butter, garagehouder (h); ... van De Hoornse Begrafenisonderneming; tel. 4121
 • 1964 J. Breider
 • 1981 H.C. Dontje
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Wed. S. F. Kramer-Ligthart; bouwen bovenwoning. Architect V. Deen.
 • 1976 Bedo B.V; verbouwen woning. • Achterstraat 20-22
  HDS
 • Achterstraat 20-22
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 20, 22
 • Bewoners
 • nummer 20
 • 1912 G. Andrea, los werkman
 • 1920 Jb. Kok
 • 1920 J. Mes
 • 1928 Jac. Kok
 • 1949 B. Jalink, conducteur-chauffeur
 • 1964 P. Meester
 • 1981 N. Rajaram
 • nummer 22
 • 1912 P. Sleutel, stalknecht
 • 1920 Wed. S. Jonker
 • 1949 J.J.F. Kramer, stalhouder (h)
 • 1964 J. van Schagen
 • 1981 H.C. Dontje
 • Gebeurtenissen
 • 1939 G.Klay namens J.Kok; bouwen wc in nr. 22.
 • 1936 J. Kok; aanbrengen portaal en wc in nr. 20.
 • 1968 H. Hartog; aanschrijving herstellingen te verrichten aan de nrs. 20, 22.
 • 1968 Onbewoonbaar verklaard nrs. 20, 22.
 • 1970 H.J. van Ree; veranderen en vernieuwen onbewoonbaar verklaarde woningen. Architect W. A. Loomans. • Achterstraat 24-26
  HDS
 • Achterstraat 24-26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24, 26 Achter de Vest nrs. 2, 2A, 2B, 2C
 • Bewoners
 • nummer 24
 • 1949 Jac. de Koning, stucadoorsbedrijf (werkplaats), tel. 4450
 • 1964 G.M. Godvliet
 • 1981 J.G.M. Godvliet
 • nummer 26
 • 1912 A. Groot, stalhouder
 • 1920 A. Groot, stalhouder
 • 1928 A. Groot, stalhouder
 • 1964 J. Ploeg
 • 1981 J. Ruiter
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882; verlof voor verkoop van sterke drank in 't klein voor Jan Fooi in het benedenlokaal, in 1883 opgevolgd door Dieuwertje Snip, vrouw van A. Groot.
 • 1919 Aanschrijving atal behorende bij nr. 24 te herstellen.
 • 1919 A. Groot vernieuwen gedeelte muur en kap van nr. 26.
 • 1919 A. Groot; vernieuwen keuken nr. 26.
 • 1920 Aanschrijving stal behorende bij nr. 24 te herstellen.
 • 1920 Mej. Dieuwertje Snip vrouw van Arie Groot; aanschrijving bouwvallige stal en wagenhuis voor instorting te behoeden, kap te slopen en zijmuur te herstellen.
 • 1925 A. Groot, weduwnaar van D . Snip; verkoop sterke drank in 't klein.
 • 1947 Nr. 26 onbewoonbaar verklaard.
 • 1947 Sloopvergunning nrs. 24, 26.
 • 1948 Jac. de Koning; aansluiting nrs. 24, 26 op gemeenteriool Achter de Vest.
 • 1949 Jac. de Koning; bouwen werkplaats met vijf bovenwoningen Achterstraat nrs. 24, 26 en Achter de Vest nrs. 2, 2a, 2b, 2c. • Achterstraat 28

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Achterstraat 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28
 • Bewoners
 • 1912 Wed. C. v.d. Berg
 • 1920 Wed. G.S. Weller
 • 1920 D. de Groot, boterhandelaar
 • 1928 R. Bomeij er, reiziger in manufacturen
 • 1949 IJ. Visser
 • 1964 G. Duin-Edel
 • Gebeurtenissen
 • 1901 J. Mes; leggen spruit.
 • 1906 Wed. C. v.d. Berg; verplaatsen deur en raamkozijn in voorgevel en verhogen stoep.
 • 1936 S. Zwart namens Y. Visser; verbouwen nr. 28 onder andere vernieuwen keuken.
 • 1939 N. Langereis namens Y. Visser; veranderen beneden- en bovenramen in voor- en zijgevel.
 • 1978 P.J. Ursem; verbouwen woning. Architect J.E.N. Besseling.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeAchterom
   VolgendeAdres onbekend

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank