Kennisbank

Achterom

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde

Huisnummers anno 1982:
0 1 3-7 9-15 17-19 21 23 25 27 29 31-37 39-41 43 45-47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67-69 71 73 75 77 79-81 83-87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 121 147 2 4 6 8-10 12 18 20 22 24 26-28 30 32 34 36 38 40-42 44 48 50-52 54 54-58 56-60 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102-104

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Achterom
HDS

Achterom

Achterom 0

Attentie!
In het boek staat bij de straatbeschrijving vermeld:
In 1909 heeft een vernummering plaatsgevonden. Tussen ronde haakjes staan de nummers van vóór 1909. Aan de even zijde vanaf nr. 10, aan de oneven zijde vanaf nr. 77. In 1949 heeft weer vernummering plaats. Tussen rechte haken staan de nummers van vóór 1949.

Dit moet zijn:
In 1909 heeft een vernummering plaatsgevonden. Tussen ronde rechte haakjes staan de nummers van vóór 1909. Aan de even zijde vanaf nr. 10, aan de oneven zijde vanaf nr. 77. In 1949 heeft weer vernummering plaats. Tussen rechte ronde haken staan de nummers van vóór 1949.

 • Straatbeschrijving
 • Het Achterom was een gracht die via de Kuil in verbinding stond met de zee. Aan de andere zijde was er een verbinding met het Smerig Horn (het huidige Breed). De oorspronkelijke benaming was Burchwal of Wester-burchwal. In 1580 werd de `Burchwal achter 't Noord verwijd en gediept', daarna in 1610 weer versmald en de kade aan weerszijden verbreed, omdat het water 'zonder eenige nuttigheid' zeer breed was (Velius). In 1654 werd de gracht overwelfd met onder het wegdek een riool. De nieuwe straat kreeg de naam Achterom wegens de ligging achter de hoofdstraat het Grote Noord.

  Hoorn heeft nog een Achterommetje (of Agterompie) gekend, namelijk een straatje achter de huizen van het Kleine Oost, langs de Karperkuil, verdwenen begin vorige eeuw. In 1909 heeft een vernummering plaatsgevonden. Tussen ronde haakjes staan de nummers van vóór 1909. Aan de even zijde vanaf nr. 10, aan de oneven zijde vanaf nr. 77. In 1949 heeft weer vernummering plaats. Tussen rechte haken staan de nummers van vóór 1949. Aan de even kant slaan veel nummers op panden aan het Grote Noord; het Achterom-perceel diende vaak als achterhuis, berging en dergelijke bij het Grote Noord-pand. Ook worden namen van bewoners genoemd die gelden voor het Grote Noord. Achterom nr. 15 (St. Josefhuis). Voor het jaar 1928 gelden als namen van bewoners die van de verplegenden; voor het jaar 1964 betreft het de namen van de verpleegden. • Achterom 1
  HDS

  Achterom 1; 1990

  Achterom 1

  Attentie!
  Het vroegere pand Achterom 1: dit adres is naar Westerhaven gegaan en het pand is na verbouwing aan het Diaconiecomplex toegevoegd.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1912 P. Schermer, verlofhouder
 • 1920 P. Schermer, los werkman
 • 1928 J. P. Sleutel, bierbottelaar
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Vóór 1882, Elisabeth de Vries, Wed. P. Soutendijk drankvergunning; ingetrokken 1910.
 • 1900 Wed. P. Soutendijk; aanbrengen raamkozijn met raam in zijgevel.
 • 1910 P. Schermer; bierverlof; ingetrokken 1920.
 • 1912 Wed. P. Soutendijk; herstellen door brand beschadigd perceel, op 23 januari binnenbrand in de verloflokaliteit.
 • 1915 G. van Baar; slopen en wederopbouw stal.
 • 1915 Gezusters Soutendijk; aanschrijving om ondergrondse lozing voor menagewater te maken en aan te sluiten op gemeenteriool.
 • 1921 P. Sleutel; bierverlof; ingetrokken 1930.
 • 1922 Gezusters Soutendijk; aanschrijving (zie 1920).
 • 1930 Gezusters Soutendijk; verbeteren en vernieuwen perceel.
 • 1931 N.V. Practicus; aanbrengen lichtbak.
 • 1948 C. Beek; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1956 Diaconie Ned. Hervormde Gemeente: verbouwen nr. I.
 • 1969 Diaconie Ned. Hervormde Gemeente; slopen en opnieuw bouwen perceel ten behoeve van Stichting Westerhaven. Architect J. Koorn.
 • 1979 Bestuur bejaardenhuis Westerhaven; verbouw ingangsportaal. • Achterom 3-7
  HDS
  Achterom 3-7

  Attentie!
  Correctie op de oorspronkelijke pandbeschrijving:
  Diaconiehuis. Twee gepleisterde topgevels, waarvan de linker van 1596 en de rechter van 1615 dateert, waarin twee gevelstenen, één met 1615 en één met drie egels. Inwendig gang met twee deuromlijstingen en rechts een poortje met aan de binnenkant van de deur een bijzonder mooi 17de eeuws slot.

  Opm.: Lodewijk XVII is slechts 10 jaar oud geworden en Lodewijk XVI was wel geïnteresseerd in het maken van sloten, maar de RCE gebruikt Romeinse cijfers om de eeuwen aan de geven, dus staat XVII voor 17de eeuws.

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 3, 5, 7 waarvan nrs. 3, 5 monument
 • Pandbeschrijving
  Diaconiehuis. Twee gepleisterde topgevels, waarvan er waarschijnlijk slechts één 17de eeuws is, waarin twee gevelstenen, één met 1619 en één met drie egels. Inwendig gang met twee deuromlijstingen en poortje; in de deur bijzonder mooi slot, Lodewijk XVII.
  Verder bevat het gebouw inwendig nog meer waardevolle elementen, onder andere in de bestuurskamer een schouw Lodewijk xvi, bedelings gang met trappenhuis, deuromlijsting en deurslot en de achterzaal met schouw in geornamenteerd stucwerk. Bovendien bevat de voorbouw op de verdieping nog het oorspronkelijke houtskelet met korbeels en de originele kap. De voorgevel is in de 19de eeuw bepleisterd. De gevelsteen met de drie egels geeft het wapen van de familie Sonck weer.
 • Bewoners
 • nummer 3
 • 1920 J. Wiggers, huismeester Diaconiehuis
 • 1928 S. Engel, antiquair
 • 1928 W. van der Heide, huismeester
 • 1928 W. van Nisius, loodgieter
 • 1949 Tehuis voor Ouden van Dagen van de Diaconie der N.H. gemeente, tel. 4418
 • 1949 C. Andringa, zuivelarbeider
 • 1949 A.G.A. van der Ben, directrice van het tehuis
 • 1949 J. Van den Berg, timmerman (h)
 • 1949 E. Boonstra
 • 1949 K. Buy
 • 1949 P. Gelder
 • 1949 A. Gerus, lerares fraaie handwerken
 • 1949 B.A. Groet
 • 1949 P. Groot
 • 1949 Wed. U. ter Hofstede-de Hart
 • 1949 D. Jongjan
 • 1949 J. Keetman
 • 1949 Chr.R. Koelemij
 • 1949 Wed. W. Kouwenhoven-te Winkel
 • 1949 W.F. van Nisius
 • 1949 J. Peetoom, wisselloper
 • 1949 P. Peetoom
 • 1949 Wed. G. Pot-van Hees
 • 1949 G. Schagen
 • 1949 C.Schoof
 • 1949 J.C.C. de Vries
 • 1949 T. de Vries
 • 1949 J. Vroom, penningmeester van de Leadbeater Loge der Theosofische Vereniging
 • 1949 Wed. J. Vroom-Bakker
 • 1949 M.A. Boldingh
 • 1964 K. Zijp
 • 1964 L. Visser
 • 1964 J. Spoelder
 • 1964 H. Douma
 • 1981 J. Visser
 • nummer 5
 • 1912 W.P.D. van Russen-Groen, brievenbesteller
 • 1912 D.H. Poort, onderwijzer
 • 1920 J.P.D. Groen van Russen, kantoorbediende
 • 1928 J.P.D. Groen van Russen
 • 1949 Wed. E.N. Haremaker-Groen
 • 1949 J. Kikkert, kruideniersbediende
 • 1964 A.P.Tros-Posthuma
 • nummer 7
 • 1912 J. Goedhart, wagenmaker
 • 1912 M.Ekers
 • 1920 W.Ekers
 • 1928 J. van Westen, klerk Raad van Arbeid
 • 1949 W.J. Galesloot, stalhouder (h)
 • 1964 W.J. Galesloot
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Diaconiehuis; vervangen houten schutting door een stenen.
 • 1911 P. Best jr.; ontheffing artikel 26 voor het aanbrengen van twee openslaande deuren nr. 5.
 • 1924 Diaken derr Ned. Hervormde Gemeente; verbouwen nr. 3.
 • 1927 Verzoek van het bestuur der Ned. Hervormde Diaconie om een afdak te bouwen in de tuin van het Diaconiehuis.
 • 1929 College van Diakenen der Ned. Hervormde Gemeente; bouwen kamer en slaapkamertje in de ruimte boven de noordelijke gang.
 • 1935 Diakenen der Ned. Hervormde Gemeente; maken poort in de muur achter nr. 3 aan de Westerdijk.
 • 1935 Diakenen der Ned. Hervormde Gemeente; uitbreiden tehuis voor ouden van dagen nr. 3.
 • 1951 Nr. 7 nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1954 Ned. Hervormde Diaconie; vervangen wisselton door wc.
 • 1957 Diaconie Ned. Hervormde Gemeente; maken wc in nr. 7.
 • 1969 Stichting PIV Westerhaven; verbouwen nrs. 3, 5, 7. Architect J. Koorn. • Achterom 9-15
  HDS
  Achterom 9-15

  Attentie!
  Nummering St. Jozefhuis:
  Situatie volgens boek:
   9*, 11, 13, 15:   - nr. 9 is woonhuis -  nr. 11 is woonhuis  -  nr. 13 is spuithuis -  nr. 15 hoofdgebouw (op enig moment is nr. 13 afgebroken en toegevoegd aan de aula in het hoofdgebouw)

  Nieuwe situatie in 2020:  11, 13, 15, 17 :  - nr. 11 was nr. 9  - nr. 13 was nr. 11 - nr. 15 woonhuis – 17 hoofdgebouw ).
  *) Nr. 9 is aan een woonhuis gegeven dat tot het complex van het Diaconiehuis behoort/behoorde met het gevolg dat daarbij de informatie van het St. Jozefhuis komt.

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 9, 11, 13, 15 nr. is monument
 • Pandbeschrijving
  R.K. Wees- en Oude liedenhuis. Vier vleugels om een binnenplaats; frontgevel met mooi gemetselde, door geblokte lisenen en middenrisaliet gelede gevel; risaliet met fronton bekroond boven versierde ingangspartij. Achter vleugel met gedichte zuilenportiek. Inwendig: Regenten kamer met geschilderd plafond en behang en gesneden schoorsteenmantels.
  Vensterverdieping boven middenpartij is omgeven met Lodewijk xv lofwerk. Het pand is gebouwd in 1773. De zuilenportiek is in 1884 gedicht om ruimte te winnen. Van binnen in het portaal een gedicht van Jan van Bent.
 • Bewoners
 • nummer 09
 • 1912 C. Kaijer, voerman
 • 1920 A.J. Brosius, machinist
 • 1928 A.J Brozius, machinist visserij inspectie
 • 1949 A.J. Brozius
 • 1949 M.M. Brozius, timmerman
 • 1981 H. Dragt
 • nummer 11
 • 1912 N. Boon, schilder
 • 1920 N. Boon, schilder en leraar in het tekenen
 • 1949 J.J. Entius, galvaniseur
 • nummer 15
 • 1928 A.G. Wolbrink, liefdezuster
 • 1928 G.H.C. Berkhout, liefdezuster
 • 1928 Mej.B.C. Brender, suppoost R.K. Wezen- en Armenhuis
 • 1928 I. Damhuis, liefdezuster
 • 1928 C.H. Holscher, liefdezuster
 • 1928 M. van der Hoorn, liefdezuster
 • 1928 Mej. A.M.C. Hulskamp, suppoost
 • 1928 Mej. A. Kenpink, suppoost
 • 1928 J.E. Koch, liefdezuster
 • 1928 M. Koppers, liefdezuster
 • 1928 Mej. M.J. Langezaal, suppoost
 • 1928 A.M. Ruwiel, liefdezuster
 • 1928 F.L. Soekerbroek, liefdezuster
 • 1928 H. Steur, liefdezuster
 • 1928 H.M. van Tol, liefdezuster
 • 1928 J.M.G. Weich, liefdezuster
 • 1928 A.M. Welle, liefdezuster
 • 1949 R.K. Wees- en Armenhuis
 • 1949 J. Bakker, tuinbouwer (h)
 • 1949 J. Bervoets, machinebankwerker
 • 1949 A. Braas
 • 1949 J. Bruins
 • 1949 H.M. Buscher, reiziger
 • 1949 D.Duijn
 • 1949 H.J. Freezen
 • 1949 J. Gerver
 • 1949 Wed. P. Gons-Bakker
 • 1949 C.C.J. van der Gulik, dienstbode
 • 1949 Wed. H.J. de Haer-Bervoets
 • 1949 C.G. Hoogland
 • 1949 P. Keijzer
 • 1949 Wed. A. Kloet-Veenboer
 • 1949 M.J. de Koning, tuinman
 • 1949 P.A.S. van Limpt
 • 1949 J. van derLinden
 • 1949 M.S. van der Meiden
 • 1949 E.H. Mels
 • 1949 C.Molenaar
 • 1949 G. Molenaar, koopman in galanterieën
 • 1949 Ch.Th. Naber
 • 1949 D.Naber
 • 1949 P.L.A.J. Oostermeijer
 • 1949 N. Pennekamp
 • 1949 A.F. Piels
 • 1949 Wed. B.P. Pot-Schneiders
 • 1949 Th. van Riel
 • 1949 M. Roos
 • 1949 A. Roovers
 • 1949 W. Schippers, koopman in galanterieën
 • 1949 C. Smal, grondwerker
 • 1949 J.M. Stavenuiter
 • 1949 N. Takken
 • 1949 J.C. Vonk
 • 1949 J.Th. de Vries, wisselloper
 • 1949 Wed. M.F. van der Zel-Winnubst
 • 1949 C. Hottentot, vervaardigingsbedrijf van metalen reparatiedozen voor rijwielen en motorrijwielen, pijpenreinigers en kinderzitjes voor rijwielen (vestigingsvergunning 2-3- 1949)
 • 1964 CA. Witte
 • 1964 C. Ursem
 • 1964 G. Schulte
 • 1964 J.Nieuwenhuis
 • 1964 C. Kuin
 • 1964 J. Koopman
 • 1964 S.A. Kok
 • 1964 J. Kieftenburg
 • 1964 J. Karsten
 • 1964 P. Broersen
 • Gebeurtenissen
 • 1907 Regenten R.K. Wees- en Armenhuis; bouwen washuis en verbouwen bestaande washuis tot twee kamers.
 • 1909 Regenten R.K. Wees- en Armenhuis; verbouwen gedeelte van het gesticht.
 • 1926 Vergunning tot het houden van varkens in de tuin achter nr. 15.
 • 1937 Regenten R.K. Wees- en Armenhuis; maken trottoir voor nr. 15.
 • 1939 Uitbreiding R.K. Wees- en Oudeliedenhuis nr. 15.
 • 1948 Veranderen slaapzaal in drie woonkamers elk met slaapkamer op eerste verdieping. Architect H.J. Cramer.
 • 1954 Verbouwen voorgevel.
 • 1957 College van Regenten St. Jozefhuis; verbouwen, verbeteren en uitbreiden St. Jozefhuis.
 • 1957 (circa) Het Spuithuis staande op nr. 13 afgebroken in verband met de bouw van de aula van het St. Jozefhuis.
 • 1962 Onbewoonbaar verklaring nrs. 9, 11.
 • 1963 College van Regenten St. Jozefhuis; slopen nrs. 9, 11.
 • 1963 Uitbreiden van het huis in de plaats van de woningen nrs. 9, 11. Verbouwen van de noord- en westvleugel en een gedeelte van de mannenafdeling van het St. Jozefhuis.
 • 1969 College van Regenten St. Jozefhuis; bouwen ziekenafdeling en verbouwen bestaande ziekenzaal in drie pensionkamers. • Achterom 17-19
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


  Achterom 17, Sint Jozefhuis; ca. 1905

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 17, 19
 • Bewoners
 • nummer 17
 • 1912 Wed. W. van der Zei
 • 1920 C. Smal, tuinman
 • 1949 R.K. Jongensschool (17-19)
 • nummer 19
 • 1912 J. Schuld, onderwijzer
 • 1920 J. Schuld, onderwijzer
 • 1949 R.K. Jongensschool (17-19)
 • Gebeurtenissen
 • 1903 H. Starmans; leggen spruit voor afvoer menagewater naar het gemeenteriool nr. 19.
 • 1922 R.K. Kerkbestuur; onttrekken aan de woonfunctie en amoveren nrs. 17, 19 ten behoeve van nieuwgebouwde school.
 • 1922 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; bouwen school voor R.K. bijzonder onderwijs op een terrein gelegen aan de Gelderse Steeg. Van 1 november 1942 tot 17 september 1944 is de school in gebruik geweest bij de Duitse Weermacht.
 • 1951 S.W. Langius; namens R.K. Parochiaal Schoolbestuur; uitbreiden en verbouwen R.K. jongensschool.
 • 1968 Stichting R.K. Schoolbestuur; gedeeltelijk veranderen schoolgebouw. • Achterom 21
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • 1912 H. Gijsbrechts, meubelmaker
 • 1920 H.A. Gijsbrechts, meubelmaker
 • 1928 P.J. Habers, bakkersknecht
 • 1949 F. Koning, wegwerker
 • Gebeurtenissen
 • 1961 Onbewoonbaar verklaard. • Achterom 23
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23
 • Bewoners
 • 1912 Joh. Sombeek, tailleur
 • 1920 J. Sombeek, kleermaker
 • 1949 H. Kooij
 • 1949 P.M. Kooij
 • Gebeurtenissen
 • 1961 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1969 N. Blokdijk; verbouwen perceel.
 • 1970 Karakter woning door verbouwing verloren. Onbewoonbaarverklaring opgeheven. • Achterom 25
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Bewoners
 • 1912 J. Nijdam, tailleur
 • 1920 N.C.J. Sombeek, kleermaker
 • 1928 Wed. C. den Oudendammer-Frederiks
 • 1928 Wed. Jac. Smit-van Berkum
 • 1949 P.Th. Doesburg, huis- en decoratieschilder
 • 1964 E.M.T. Voss
 • 1981 T.C.M. Hart
 • Gebeurtenissen
 • 1942 H. Kaldenbach; aanschrijving goten te herstellen.
 • 1954 P.Th. Doesburg; verbeteren perceel.
 • 1960 J.A. Ekers; verzoek herstellingen te verrichten.
 • 1962 J.A. Ekers en R. de Bie; aanschrijving nr. 25 te herstellen • Achterom 27
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27
 • Bewoners
 • 1912 N. Dekker, barbier
 • 1920 N. Dekker, barbier en winkelier
 • 1928 N. Dekker, barbier
 • 1949 L.N. Dekker, los arbeider
 • 1949 N. Dekker
 • 1964 L.N. Dekker
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A. Maassen; bierverlof in beneden voor lokaal; ingetrokken 1911.
 • 1911 N. Dekker; aanbrengen uithangteken (scheerbekken).
 • 1914 P. Vlekke; aanbrengen deur in zij gevel.
 • 1931 N. Dekker; maken privaat.
 • 1969 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf, groot 55 ca voor ƒ5500,- van A. M. Kok, weduwe van A. J. F. M. Vlekke.
 • 1970 Gemeente Hoorn; slopen van het perceel. • Achterom 29

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29
 • Pandbeschrijving
  Bedrijfspand; gepleisterd met topgevel, op vlucht gebouwd. Tuitgevel met natuurstenen dekplaten op schouders en segmentvormig fronton op de top met jaartal 1770. Boven de ingang een getoogde pakhuisdeur met stenen omlijsting, waarboven gesmede hijsstaaf. Inwendig grenen balkplafond, ondersteund door stijlen, om en om. Aanvankelijk twee pakhuisjes (samen met Geldersche- steeg ongenummerd) in circa 1970 verbouwd tot één. De ondergevel is na 1970 verbouwd. • Achterom 31-37
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


  Achterom nrs. 31, 33, 35, 37; 1983

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 31, 33, 35, 37
 • Pandbeschrijving
  Twee dakkapellen gérend in het dak opgenomen, één nog met gemetselde zijwangen.
 • Bewoners
 • nummer 31
 • 1912 Jb. Slot, in tabak en sigaren
 • 1920 L. Postma, sigarenmaker
 • 1928 S. Appel, arbeider
 • 1949 G.N. Bakker, metaalbewerker
 • 1964 C.A. Bakker-Fremeijer
 • nummer 33
 • 1912 T. Duivens, meestersmid
 • 1920 H. Mels, houtkopersknecht
 • 1928 Joh. van der Zel, visroker
 • 1949 G. Fontein, los arbeider
 • 1964 G. Fontein
 • 1981 W.B. van Dalen
 • nummer 35
 • 1912 L.Roos
 • 1920 Th. Duivens, melkslijter
 • 1928 N. Ruitenburg, hulpmachinist
 • 1949 N. Ruitenburg, stoker
 • 1964 N. Ruitenburg
 • 1981 D. Dijkhuis-Kroder
 • nummer 37
 • 1912 Wed. H.Cabri
 • 1920 Wed. H.Cabri
 • 1928 J.W.L. Oerlemans, los werkman
 • 1928 M. Mann, los werkman
 • 1949 M. Mann, los arbeider
 • 1949 J.W.L. Oerlemans, los arbeider
 • 1949 P. Oerlemans, schilder
 • 1964 J.W.L. Oerlemans
 • 1981 P. Oerlemans
 • Gebeurtenissen
 • 1919 Aanschrijving schoorsteen nr. 35 af te breken en opnieuw op te metselen.
 • 1920 Aanschrijving nr. 37 te verbeteren.
 • 1923 Onbewoonbaar verklaard nrs.31, 33, 35, 37.
 • 1924 Onbewoonbaarverklaring nrs. 31, 33, 35, 37 opgeheven omdat voorzieningen zijn aangebracht. In 1951 zijn alle vier panden nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1955 D. Jonkman; vervangen wisselton door wc in nrs.31, 33, 35, 37 en Geldersesteeg nrs. 9, 11, 13, 19 tm 27, 29.
 • 1978 Mevr. D. Dijkhuis-Kroder; verbouwen en uitbreiden woonhuis nr. 35. • Achterom 39-41
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 39, 41 zie nr. 43
 • Bewoners
 • nummer 39
 • 1949 Bierbottelarij en Limonadefabriek ""De Ster"" (K. van der Woude), tel. 4769 (39-41)
 • nummer 41
 • 1912 P. Zwagerman, winkelbediende
 • 1912 C.Renooy, smid
 • 1912 Wed. F. Zwagerman, commesaalhoudster
 • 1912 M. van Dijk
 • 1920 C.J. v.d. Koelen, mineraalwaterfabriek
 • 1928 C.J. v.d. Koelen, bierbottelaar
 • 1949 Bierbottelarij en Limonadefabriek ""De Ster"" (K. van der Woude), tel. 4769 (39-41)
 • 1949 K. van der Woude, bierbottelaar; secretaris-penningmeester van de Buurtvereniging Achterom; tel. 4769
 • 1964 K. van der Woude
 • 1981 H.vanderWoude
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J.M.I. Reens; verbouwen pakhuis nr. 39.
 • 1909 C.H. Zaal; verkoop van alcoholische drank, anders dan sterke drank.
 • 1918 J.C. van der Koelen; verbouwen nr. 41.
 • 1919 C.J. van der Koelen verzoekt vergunning tot plaatsing van een elektromotor van 1 PK in nr. 41.
 • 1931 N.V. Heineken's Bierbrouwerij; verbouwen nrs. 39, 41.
 • 1940 W.M. van Staa namens Heineken's Bierbrouwerij; verbouwen kap nr. 41. • Achterom 43
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 43
 • Gebeurtenissen
 • 1931 Nrs. 41, 43: 'Anno 1881' in baksteen uitgevoerd, sluitstenen met kopje in de strekken boven de kozijnen.
 • 1977 H. van der Woude; veranderen opslagruimte in woonruimte. • Achterom 45-47
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 45, 47
 • Bewoners
 • nummer 47
 • 1912 P. Polak, koopman in lompen en metalen
 • 1920 P. Polak, koopman in lompen en metalen
 • 1929 U. Poppes, grossier in vetten. N.V
 • 1929 N.V. Handelsonderneming v/h Keetbaas, in vetten en margarine
 • 1949 Firma U. Poppes & Zn., grossier in zuivelproducten, tel. 4472
 • 1949 U. Poppes, grossier zuivelproducten
 • 1964 U. Poppes
 • 1981 J.P. de Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1907 P.H. Polak; stallen van een paard in een stal achter nr. 47.
 • 1913 Gezondheidscommissie; verbeteren nr. 47.
 • 1918 C. Buy; plaatsing en in gebruikname van een elektromotor in nr. 47.
 • 1925 P.H. Polak: verlof tot verkoop van alcoholvrije drank in voorkamer nr. 47.
 • 1931 U. Poppes; maken stoep voor nr. 47.
 • 1931 U. Poppes; maken closet en aansluiting op de riolering nr. 47.
 • 1932 U. Poppes; bouwen bergplaats achter nrs. 45,47.
 • 1935 U. Poppes; maken kap op nr. 47. Aannemer G. Spoelder.
 • 1941 P.J. Blauw namens U. Poppes; bouwen keuken en schuurtjes nr. 47.
 • 1946 P.J. Blauw namens U.Poppes; maken trap in nr. 47.
 • 1959 U. Poppes en J.Bartels; verbouwen nr. 47.
 • 1972 U. Poppes; maken doucheruimte in een bestaande bergruimte.
 • 1980 H. van der Woude; verbouwen woonhuis nrs. 45,47. • Achterom 49
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 49
 • Bewoners
 • 1912 H. Nooder, timmerman
 • 1920 H. Nooder, timmerman
 • 1928 P. Pranger, loodgieter, koper- en blikslager, sanitair
 • 1964 A. Spoelder-Wagemaker
 • 1981 C.J. Klijn
 • Gebeurtenissen
 • 1925 P.J. Blauw namens Wed. H. J. Spoelder; bouwen werkplaats bij nr. 49.
 • 1929 P. Pranger; verbouwen nr. 49. • Achterom 51
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER51
 • Bewoners
 • 1912 M. Weijling, kleermaker
 • 1920 Wed. M. Weijling
 • 1928 Wed. M. Weijling
 • 1928 G.J. Honig, gistkoopman
 • Gebeurtenissen
 • 1935 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1953 Gemeente Hoorn; aankoop van de gebouwen aan het Achterom nr. 53 bekend als 'het Park', alsmede het huis met erf aan het Achterom nr. 51, alles tezamen bestaande uit hotel-café-restaurant met woningen, zalen, garage en bergruimte, alsmede erven en tuin, samen groot 33 are 31 ca, met alle in deze gebouwen aanwezige roerende goederen dienstig voor de exploitatie van het hotel-café-restaurant voor de koopsom van ƒ96.000,- van Pieter Veer.
 • 1956 Door verbouwing is karakter van woning verloren. Onbewoonbaarverklaring opgeheven. Gesloopt in verband met de Parkzaal. • Achterom 53

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Achterom 51 en 53 samengevoegd.Voormalig adres Nr. 51 is onbeschermd.
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


  Achterom nr. 53; 1905-1950

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 53
 • Pandbeschrijving
  Parkhotel Ingangspartij met natuurstenen zuiltjes met composietkapiteel.
 • Bewoners
 • 1912 A. Wonder, hotelier
 • 1912 G. Wonder Jzn., hotelier 'Park'
 • 1920 Parkhotel'
 • 1920 P. Veer, hotelhouder
 • 1928 P. Veer, hotelhouder. 'Parkhotel'
 • 1949 Hotel Het Park; schouwburg en concertzaal (P. Veer), tel. 4941
 • 1949 P Veer, hotelhouder (h)
 • 1949 J.A. Wissink, agent distributiekring
 • 1964 K. Veer
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Vóór 1882, G. van Nissius, namens de Parkvereniging, verlof verkoop van sterke drank; opgevolgd in 1886 door L.C. Jacobi.
 • 1890 Parkvereniging opgericht. Verlof voor de verkoop van sterke drank.
 • 1891 Cornelis van Helden; verlof voor de verkoop van sterke drank; opgevolgd in 1895 door G. Jz. Wonder.
 • 1904 Bestuur der Parkvereniging; verkoop sterke drank in 't klein.
 • 1908 G.Jz. Wonder; aanbrengen elektrische installatie met machine in het Parkhotel, het spannen van draden enzovoort, vergunning verleend in 1909.
 • 1911 G.Jz. Wonder: aanbrengen gaslantaarn.
 • 1918 Verzoek van het bestuur van de Parkvereniging, vrijstelling artikel 26 bouwverordening.
 • 1920 Verzoek van de Parkvereniging (in liquidatie) aan H. M. de Koningin om overschrijving vergunning voor de verkoop van sterke drank aan P. Veer.
 • 1920 Pieter Veer verkoop sterke drank in 't klein.
 • 1920 Gebr. Veer; maken garage en privaat-inrichting in het Parkhotel nr. 53.
 • 1926 G. Spoelder; bouwen van twee kleedkamers bij het toneel.
 • 1929 Bouwen van een grote zaal ten noorden van de kleine zaal van het Parkhotel Architect H. J. Cramer.
 • 1930 G. Spoelder; bouw loods in de Parktuin.
 • 1948 Fa. V.H. Hakhoff en Zn. namens directie Parkhotel; verhogen vloer, veranderen van enige deuren in ramen, dichtmetselen van deuropeningen in de grote zaal.
 • 1953 Gemeente Hoorn; aankoop van de gebouwen aan het Achterom nr. 53 bekend als 'het Park', alsmede het huis met erf aan het Achterom nr. 51, alles tezamen bestaande uit hotel-café-restaurant met woningen, zalen, garage en bergruimte, alsmede erven en tuin, samen groot 33 are 31 ca, met alle in deze gebouwen aanwezige roerende goederen dienstig voor de exploitatie van het hotel-café-restaurant voor de koopsom van ƒ96.000,- van Pieter Veer.
 • 1955 Stichting 't Park; verkoop sterke drank in 't klein.
 • 1956 Klaas Veer; vergunning verkoop sterke drank in 't klein.
 • 1977 Directeur Openbare Werken; verbouwen nr. 53. Architect W. A. Loomans. • Achterom 55
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 55
 • Bewoners
 • nummer 55
 • 1912 P. Rustenburg, vrachtrijder
 • 1920 H. Rustenburg, vrachtrijder
 • 1928 H. A. Rustenburg, vrachtrijder
 • 1928 R. Bakker, chauffeur
 • 1949 Expeditiebedrijf H.A. Rustenburg, tel. 4475
 • 1949 B.J. Rustenburg, ambtenaar distributiebureau
 • 1981 W.T.J.G. Kuipers-Dekker
 • nummer 55 rood
 • 1920 Wed. A. Kooij
 • 1928 V.G.A. Entius, grossier
 • 1949 H.A. Rustenburg, expediteur (h)
 • 1981 A.E.M. Buijs
 • Gebeurtenissen
 • 1914 P. Rustenburg; slopen en nieuw bouwen voorgevel; maken bovenwoning. Architect P. Lugtig Pz.
 • 1931 P. Rustenburg; onttrekken aan woondoeleinden benedenwoning.
 • 1931 P. Rustenburg; verbouwen benedenwoning tot garage. Architect Joh. Verberne.
 • 1956 Gemeente Hoorn; aankoop garage en bovenwoning groot 130 m2 voor ƒ15.000,- van de Wed. S. F. Rustenburg-van Bockxmeer.
 • 1974 P. Visser; vergroten opslagruimte voor eieren en de verwerking ervan. • Achterom 57
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 57
 • Bewoners
 • 1912 T. Beemsterboer, vishandelaar
 • 1920 Th. Beemsterboer, vishandelaar
 • 1928 Th. Beemsterboer, vishandelaar
 • 1949 Th. Beemsterboer, vishandel
 • 1949 Th. Beemsterboer, vishandelaar (h)
 • 1964 H.F. Beemsterboer - de Zwart
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Joh. Drayer; aanbrengen zonnescherm.
 • 1919 Th. Beemsterboer; verbouwen en vernieuwen kap. Architect P. Lugtig Pz.
 • 1934 Th. Beemsterboer, vishandelaar; verlof B.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf, groot 97 ca voor de koopsom van ƒ7500,- van H. F. de Zwart.
 • 1969 PEN te Bloemendaal; bouwen transformatorhuisje.
 • 1970 Directeur Openbare Werken; slopen nr. 57. • Achterom 59
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 59
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: Eerste steen gelegd door Jac. Mels, oud 8 jaar op 13 maart 1953.
 • Bewoners
 • 1912 H. Hoff, slager
 • 1920 Theod. Vis, slager
 • 1928 Th. Vis, slager
 • 1949 J.S. van de Giesen, koopman in ongeregelde goederen
 • 1964 J.C. Mels
 • 1981 J.C. Mels
 • Gebeurtenissen
 • 1909 C. van der Lee; oprichten slachterij.
 • 1930 P. Koning; veranderen deurkozijn met deuren in de zijgevel.
 • 1950 Nr. 59 onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1952 Jac. Mels; slopen nr. 59 en bouwen woon-winkel huis. Architect J. Koorn. • Achterom 61
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 61
 • Bewoners
 • 1912 J. de Jong, timmerman
 • 1920 Wed. J. de Jong
 • 1928 P. de Jong, spoorwegarbeider
 • 1949 Jac. Mels, schoenmakerij, tel. 4283
 • 1949 J.C. Mels, schoenmaker (h)
 • 1964 H. Kemkes
 • 1981 H. Kemkes
 • Gebeurtenissen
 • 1904 J. de Jong; verbouwen nr. 61 en bewoonbaarverklaring.
 • 1904 P. Ruiter; aanschrijving de bouwvallige muur tussen Nieuwsteeg en nr. 61 af te breken.
 • 1939 P.J. Blauw namens J. Bakker; maken privaat met wc en een voorportaal.
 • 1954 J. Bakker; bouwen spoelplaats achter nr. 61.
 • 1963 H. Kemkes; verbeteren woning. • Achterom 63
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 63
 • Bewoners
 • 1912 D. de Groot, bierbottelaar
 • 1920 A.M.H. de Zwart, hoefsmid
 • 1928 A.M.H. de Zwart
 • 1949 J.C. Hofland, chauffeur
 • 1964 J.J. van Duimen
 • 1981 W.J. Pontvuijst
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J.J. Krabbendam; verbouwen bovenvoorgevel.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1955 J. Stam; maken wc.
 • 1962 J. van Duimen; verbouwen en verbeteren perceel.
 • 1977 W. Pontvuist; vergroten woning. Aannemer Timmerbedrijf Th. Vreeken. • Achterom 65
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 65
 • Bewoners
 • 1912 H. Spel, kok
 • 1920 N. Blokker
 • 1928 Wed. KI. Blokker-Jong
 • 1949 N. Tonneman, typograaf
 • 1949 P. Tonneman, aannemer (h)
 • 1949 W. Tonneman, timmerman
 • 1964 G. Tonneman-Hoogcarspel
 • 1981 J. van Leeuwen-Groeneveld
 • Gebeurtenissen
 • 1901 J. Veen en Zoon; aanbrengen zonnescherm.
 • 1906 W. Spel; vernieuwen stoep.
 • 1929 P. Tonneman; aansluiten perceel op gemeenteriool.
 • 1931 P. Tonneman; aanbrengen nieuwe ramen.
 • 1940 P. Tonneman; wijzigen gootlijst en dakvenster.
 • 1961 J.M. van Os; vergroten keuken.
 • 1971 J.M. van Os; verbouwen keuken. • Achterom 67-69
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 67, 69, 69 rood
 • Bewoners
 • nummer 67
 • 1912 J.F. Schiffel, zilversmid
 • 1920 Wed. Hand
 • 1928 P.J. Blauw, timmerman/aannemer
 • 1949 Eerste Hoomsche Begrafenisonderneming (Bos en Blauw); tel. 4572
 • 1949 P.J. Blauw, aannemer (h), tel. 4572
 • 1964 P.J. Blauw
 • 1981 H. Rijswijk
 • nummer 69
 • 1912 J.C. Wouters, schoenmaker
 • 1920 P.J. Blauw, aannemer en begrafenisondernemer
 • 1928 N.C.R. van Dijk, ambtenaar Ned. Spoorwegen
 • 1949 E.W. Hageman, boekhouder
 • nummer 69 rood
 • 1964 E. Scholten
 • 1981 B.G.M. vanderKroft
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Maria Pronk, vrouw van Andries Maassen in het tot winkel ingerichte benedenvoorlokaal, in 1885 opgevolgd door Petrus Wouters, nr. 69.
 • 1902 P. Rustenburg; stallen paard in nr. 67.
 • 1903 Wed. P. Wouters; verlenging van aan haar echtgenoot verleende vergunning tot verkoop van andere dan sterke drank in nr. 69 in het benedenvoorlokaal; ingetrokken 1912.
 • 1905 Wed. P. Wouters; aanbrengen zonnescherm nr. 69 rood.
 • 1912 P. Schavemaker; afsluiten slop tussen nrs. 69, 71.
 • 1912 J.C. Wouters; bierverlof in nr. 69.
 • 1915 P.J. Blauw; bouwen timmerman's werkplaats nr. 69.
 • 1921 P.J. Blauw; bouwen werkplaats met bovenwoning nr. 67.
 • 1947 P.J. Blauw; oprichten timmerman's werkplaats in nr. 67.
 • 1956 P.J. Blauw; uitbreiden motorkracht nr. 67.
 • 1969 E.D. Nannings; gedeeltelijk veranderen nr. 67.
 • 1971 E. Nannings en Zn.; vergroten opslagruimte nrs. 67, 69.
 • 1973 H. Rijswijk; veranderen berging in garage onder woonhuis nr. 67.
 • 1977 B.G.M. van der Kroft; verbouw woonhuis nr. 69.
 • 1977 A.L. v.d. Maden; maken vluchtweg ten behoeve van vergaderzaal nr. 69. • Achterom 71

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 71 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Breed, laag pand, vier traveeën, één verdieping hoog. Gepleisterde voorgevel met horizontale voegen. Tussen puibalk en kroonlijst zes balusterachtige ornamenten. Dwarskap.
 • Bewoners
 • 1912 P. Pranger, koperslager
 • 1920 P. Schavemaker, schilder
 • 1928 W.C. Jol, schilder
 • 1949 Willem Jol, glashandel
 • 1949 W.C. Jol, schilder (h)
 • 1964 W.B. Laan
 • 1981 U.A. Schleier
 • Gebeurtenissen
 • 1912 P. Schavemaker; afsluiten slop tussen nrs. 69, 71.
 • 1913 P. Schavemaker; aanbrengen gemetselde afsluitmuur met twee deuren voor het naast zijn perceel gelegen erf.
 • 1917 P. Schavemaker; bouwen werkplaats naast nr. 71.
 • 1944 J.C. Hagenaars namens W. C.Tol; bouwen privaat met waterspoeling.
 • 1953 P. den Hartog; plaatsen tweelingmachine, stopmachine en koelcel in perceel naast nr. 71.
 • 1958 Shell Nederland N.V.; oprichten petroleuminstallatie bij het perceel.
 • 1966 Uitbreiding N.V. Westfriese Kolencentrale naast nr. 71.
 • 1970 W. Laan; verbouwen woongedeelte nr. 71.
 • 1972 W. Laan; oprichten bergruimte/garage naast nr. 71. • Achterom 73
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 73
 • Bewoners
 • 1912 L. Spel, schildersknecht
 • 1920 L. Spel, schilder
 • 1928 F. van Herwaarden, bouwkundig opzichter
 • 1949 V.B. Entius, bedrijfsleider wasserij (h); secretaris van de Conferentie der Sint Vincentius
 • 1949 Paulo Vereniging
 • 1964 V.B. Entius
 • 1981 V.B. Entius
 • Gebeurtenissen
 • 1925 P. Schavemaker; verbouwen nr. 73. Architect H.J. Cramer.
 • 1932 V.B. Entius; aanbrengen stoep nr. 73.
 • 1964 V.B. Entius; maken uitbouw achter nr. 73. • Achterom 75
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 75 (tot 1949 nrs. 75, 77, 79)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. Bretting, koopvrouw
 • 1912 J. Muller, koopman
 • 1912 Wed. P. Timmer
 • 1920 Wed. Bretting
 • 1920 J. Mulder, koopman
 • 1928 Wed. Bretting
 • 1949 Wasscherij Ideaal (75-79)
 • 1949 Was- en strijkinrichting V. Entius (hinderwetvergunning 28-12-1949) (75-79)
 • Gebeurtenissen
 • 1919 Gezusters Schouten; verzoek amoveren nrs. 75, 77, 79.
 • 1920 Gezusters Schouten; bouwen wasinrichting op een terrein achter nrs. 75,"77", 79.1919 Gezusters Schouten; gevel gerestaureerd nr. 77.
 • 1921 Gezusters Schouten; verzoek om onbewoonbaar- verklaring nrs. 75, 77, 79.
 • 1921 Onbewoonbaar verklaard nrs. 75, 77.
 • 1921 P.J. Blauw namens gezusters Schouten; slopen nrs. 75, 77, 79 en ter plaatse bouwen strijkinrichting.
 • 1921 Gezusters Schouten; verzoek tot ontheffing van de plicht tot verhuring van nr. 79.
 • 1923 P.J. Blauw namens gezusters Schouten; bouwen was- en strijkinrichting.
 • 1944 V.B. Entius; aanschrijving verbeteren riolering nrs. 75, 77, 79.
 • 1956 V.B. Entius; bouwen schuurtje achter nr. 75.
 • 1971 Dontje en Visje; vergroten opslagruimte nr. 75. • Achterom 77
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


  Achterom nr. 77

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 77 (tot 1949 nr. 81) monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met topgevel; gepleisterd; gevelsteen.
  In het gepleisterde fries bevindt zich een gevelsteen met twee hoefijzers in een rolwerk cartouche. In afwijking van het vermelde op de monumentenlijst is alleen de plint gepleisterd.
 • Bewoners
 • 1912 Gez. Schouten, fijne was- en strijkinrichting
 • 1920 Gez. Schouten, fijne was- en strijkinrichting
 • 1928 Gez. J. en C. Schouten, glansstrijksters
 • 1964 W.M.C. Entius
 • 1981 W.M.C. Entius
 • Gebeurtenissen
 • 1919 Gezusters Schouten; gevel gerestaureerd nr. 77.
 • 1966 W.M.C. Entius; verbouwen nr. 77.
 • 1968 W.M.C. Entius; vernieuwen keuken en maken van slaapkamers op de verdieping van nr. 77. • Achterom 79-81
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 79, 81 (83, 85) (81a)
 • Pandbeschrijving
  Bij nr. 79 hebben de volgende vernummeringen plaatsgehad: nr. 79 was vóór 1909 nr. 81a en van 1909 tot 1949 nr. 83; nr. 81 was vóór 1909 nr. 83 en van 1909 tot 1949 nr. 85.
 • Bewoners
 • nummer 75-79
 • 1949 Wasscherij Ideaal (75-79)
 • 1949 Was- en strijkinrichting V. Entius (hinderwetvergunning 28-12-1949) (75-79)
 • nummer 79 boven
 • 1920 Mej. Cath. van Zwol, wijkverpleegster
 • nummer 79 witte Kruis gebouw
 • 1912 J.H. Appel, schoenmaker en concierge 'Witte Kruis'
 • 1912 Dames Graafland 'Witte Kruis'
 • 1912 A. Gronert, boekbinder
 • 1920 R.J. van Beemen, huisbewaarder
 • 1928 J.H. Appel, schoenmaker en concierge 'Witte Kruis'
 • 1964 J. van Hinte
 • 1981 H. Koster
 • nummer 81
 • 1912 J. van Diepen, arbeider
 • 1920 J. van Diepen, stalknecht
 • 1928 Jb. van Diepen, stalknecht
 • 1949 C. Schouten
 • 1949 J. Schouten
 • Gebeurtenissen
 • 1907 Bestuur afd. 'Hoorn' Noordhollandse vereniging het Witte Kruis; bouwen woonhuis met magazijn aan het Achterom. Ontwerp J. Kolkman.
 • 1907 Bestuur Witte Kruis; voltooiïngsverklaring.
 • 1907 Bestuur Witte Kruis; bewoonbaarverklaring wijkgebouw.
 • 1908 Bestuur Witte Kruis; aanbrengen uithangbord nr. 81a.
 • 1932 H.J. Cramer namens bestuur Witte Kruis; aansluiten van het wijkgebouw op het gemeenteriool.
 • 1956 G. Jeurink; slopen nr. 81.
 • 1958 G. Jeurink; bouwen garage nr. 81.
 • 1968 C. Deen N.V.; verbouwen nr. 79 tot werkplaats/uitbeenderij.
 • 1978 H. Koster; verbouwen woning/bedrijfspand nr. 79. • Achterom 83-87
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 83, 85, 87 (87, 89, 91) (85, 87, 89)
 • Bewoners
 • nummer 83
 • 1912 M. Pekelharing
 • 1920 J. Duin, koetsier
 • 1928 A. Pieterse
 • 1949 Het Witte Kruis
 • 1949 J.L. Messchaert, timmerman; penningmeester van de Hoornse Bestuurdersbond van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond
 • nummer 83 rood
 • 1964 J.G. Voortman
 • 1981 P.J. van Straaten
 • nummer 85
 • 1912 C. van der Kooij, scharenslijper
 • 1920 P. Pranger, koperslager
 • 1949 J. Kiesling, koopman (h)
 • 1949 H.L. Wessel, koopman in galanterieën
 • nummer 85 rood
 • 1964 A. Peerdeman
 • 1981 D. Bakker
 • nummer 87
 • 1912 J. Harder, winkelier
 • 1920 J. Harder, pakhuisknecht
 • 1928 Joh. Harder, pakhuisknecht
 • 1949 J. Schokker, los arbeider
 • 1949 J. Schokker, grondwerker
 • nummer 87 rood
 • 1964 P.P. Peerdeman
 • Gebeurtenissen
 • 1915 Aanschrijving verbeteren nr. 85.
 • 1949 P.P. Peerdeman; plaatsen motor.
 • 1950 Onbewoonbaar verklaard nr. 83.
 • 1954 P.P. Peerdeman; uitbreiden inrichting met elektrische slijpmachine.
 • 1955 P. Peerdeman; aanbouwen spuitcabine nr. 85.
 • 1959 P. Peerdeman; bouwen autospuiterij met drie bovenwoningen nrs. 83, 85, 87.
 • 1961 P. Peerdeman; uitbreiden werkplaats nrs. 83, 85, 87 door bijtrekken Westerdijk 19.
 • 1965 P. Peerdeman; herziening vergunning voor de autospuiterij.
 • 1972 Rufay autobanden B.V.; oprichten autobandenservicebedrijf. • Achterom 89
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 89 (in 1949: 89 rood was 95 boven, 89 was 93) [91, 93]
 • Bewoners
 • nummer 89
 • 1912 L. Hoogland
 • 1920 J. Schouten, koopman
 • 1928 L. Vogelpoel, steenhouwer
 • 1964 J. Vogelpoel
 • 1981 J. Vogelpoel
 • nummer 89 rood
 • 1912 Wed. I. de Vries
 • 1920 A. Waterman, koopman
 • 1964 C. Druiven
 • 1981 H.J.N. van der Lee
 • Gebeurtenissen
 • 1923 Nrs. 93, 95 onbewoonbaar verklaard.
 • 1924 L. Vogelpoel; mr. Steenhouwer; afbreken nrs. 93, 95 (oude nrs.) en bouwen nieuw woonhuis (beneden en bovenwoning). • Achterom 91
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 91 (91 was 99,91 rood was 97)
 • Bewoners
 • 1912 C. Kloet, timmerman
 • 1920 H. Eeldert, los werkman
 • 1928 W. Zijlstra, costuumnaaister
 • 1928 H. Eeldert, los werkman
 • 1949 K. Bleeker, koopman
 • 1964 J.G. Timmermans
 • 1981 G.O. Trigallez
 • Gebeurtenissen
 • 1928 V. Entius; sloopvergunning nrs. 97, 99 (oude nummers) en bouwen grossierderij met bovenwoning. Architect J. Verberne.
 • 1976 G.O. Trigallez; gedeeltelij k veranderen achtergevel nr. 91 rood. Architect Luc Trigallez. • Achterom 93
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


  Achterom nr. 93

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 93 (101) 199 j monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig landelijk pand, hoek Gortsteeg.
  Het huisje vormt samen met Gortsteeg nrs. 6, 8 één pand.
 • Bewoners
 • 1912 J.G. Groenwoudt, caféhouder
 • 1920 J.C. Groenwoudt, caféhouder
 • 1928 J.C. Groenwoudt, kastelein
 • 1949 L. Vogelpoel. steenhouwer (h)
 • 1964 H. Groenwoudt
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Vóór 1882: Elisabeth Smit weduwe van Joh. Jacs. Freesen heeft verlof voor de verkoop van sterke drank, in 1887 opgevolgd door Maria Pronk, vrouw van Andries Maassen, opgevolgd in 1898 door Johannes Christiaan Groenewoudt.
 • 1923 J.C. Groenewoudt; bepleisteren gevels tot aan de onderkant van de onderdorpels der raamkozijnen.
 • 1933 H. Groenewoudt; overschrijving drankvergunning op zijn naam.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1952 H. Groenewoudt; verlenging drankvergunning.
 • 1953 H. Groenewoudt; aanbrengen wc. • Achterom 95
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


  Achterom nr. 95

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 95 (103) [ 101 ] monument
 • Pandbeschrijving
  Hoekpand onder hoog met pannen belegd schilddak, windvaan met paarden op de nok (stalhouderij), thans opslag van aannemer, XIX A.
 • Bewoners
 • 1949 P. Tromp, boekhouder
 • Gebeurtenissen
 • 1901 H.H. Boldingh en G.Jz. Wonder; stallen van vijf paarden in het perceel.
 • 1940 D. Keetma; verbouwen voorgevel pakhuis.
 • 1943 D. Keetman; verbouwen achtergevel en maken wc met aansluiting op gemeenteriool.
 • 1947 D. Keetman; opstellen zaagbank.
 • 1949 D. Keetman; uitbreiden timmermanswerkplaats.
 • 1958 D. Keetman; uitbreiden timmermanswerkplaats door bijplaatsing van diverse machines. • Achterom 97
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 97 (105) (103)
 • Bewoners
 • 1912 J. Koppes, koopman
 • 1920 P. Molenaar & Co., in gemaakte kleren
 • 1920 P. Molenaar, grondwerker
 • 1928 P. Molenaar, koopman in gemaakte kleren
 • 1928 D. van Gasteren, sigarensorteerder
 • 1928 G.J. Meyer, sigarenmaker
 • 1928 Joh. Maas, sigarenmaker
 • 1928 H.L. Blom, sigarenmaker
 • 1949 H. Hijlkema, heier
 • 1949 J. Timmermans, directeur van het R.K. Hoorns Gemengd Koor
 • 1964 C.J. van Hooren
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. Goedhart; aanbrengen deurkozijn met deuren in de voorgevel.
 • 1923 N. Hoogland; veranderen voorgevel.
 • 1968 G. Jorritsma; sloopvergunning.
 • 1968 A. Nijdam; oprichten werkplaats boven een showroom. • Achterom 99
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 99 (107) (105)
 • Bewoners
 • 1920 J. Goedhart, wagenmaker
 • 1928 Jn. Goedhart, wagenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1921 P.J. Blauw; wederopbouw perceel.
 • 1937 J.B. Hoekstra; verbouwen voorgevel.
 • 1937 J.B. Hoekstra; aanbrengen stoep en herstellen schutting staande aan de Molsteeg achter het perceel.
 • 1955 H. Hoekstra; restaureren en vergroten grossierderij.
 • 1961 Fa. C. Deen; wijzigen deuren voorgevel.
 • 1962 C. Deen; maken stenen erfafscheidihg met toegangspoort op een terrein aan de Molsteeg en overkappen binnenplaats. • Achterom 101
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 101 (107) [105]
 • Bewoners
 • 1949 H. Groenwoudt, caféhouder (h)
 • 1949 H. Groenwoudt. hulp in de huishouding
 • 1949 J. Melker
 • Gebeurtenissen
 • 1903 Wed. G.J. van Eyk; aanbrengen deurkozijn.
 • 1977 G. Jorritsma; verbouwing garage tot kantoorruimte. • Achterom 103
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 103 (111) (109)
 • Bewoners
 • 1920 K. Meurs, los arbeider
 • 1928 H. Rientsma, bouwkundig opzichter
 • 1949 D. Keetman (hinderwetvergunning 6-4-1949)
 • 1949 C. Spoelder
 • 1964 K. Spel
 • 1981 K. Spel
 • Gebeurtenissen
 • 1914 P. Vlekke, amoveren pakhuis en ter plaatse bouwen woonhuis.
 • 1925 F. Erich; maken stoep.
 • 1962 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1963 K. Spel; verbeteren keuken en wc. • Achterom 105
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 105 (113) (111)
 • Bewoners
 • 1949 N. Baas, winkelierster (h)
 • 1949 P. Boekweit, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1926 Firma P. Kaag; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1929 J. Appel; oprichten timmermanswerkplaats waarin twee elektromotoren.
 • 1930 J. Appel; uitbreiden timmermanswerkplaats.
 • 1936 J. Appel; uitbreiden timmermanswerkplaats door bijplaatsing elektromotoren.
 • 1969 G. Jorritsma; verbouwen en gedeeltelijk vergroten nr. 105.
 • 1978 G. Jorritsma; herbouw timmermanswerkplaats. • Achterom 107
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 107 (115, 115 rood)
 • Bewoners
 • 1920 B. Bervoets, schoenmaker
 • 1928 J.W. van Mierlo, zadelmaker
 • 1964 G.N. Tieken
 • 1981 G.N. Tieken
 • Gebeurtenissen
 • 1925 H. van Heezen; oprichten inrichting voor metaalbewerking.
 • 1935 J. Bervoets; verbouwen kap met dakkapel en zolderruimte en wijzigen voorgevel.
 • 1936 J. Bervoets; aanbrengen nieuw kozijn met deuren in de gevel.
 • 1936 J. Bervoets; verhogen straat voor nr. 107.
 • 1943 D. Keetman; verbouw perceel.
 • 1964 G. Tieken; verbouwperceel.
 • 1966 Brunie; oprichten werkplaats voor fabrikage en reparatie.
 • 1968 G. Tieken; vergroten magazijn. • Achterom 109
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 109 (117) (115)
 • Bewoners
 • 1928 C. Sieben, monteur Rijkswaterstaat
 • 1964 J.P. Aij
 • Gebeurtenissen
 • 1909 W. de Hart; kennisgeving afbreken perceel en bouwen paardenstal.
 • 1913 W. de Hart; overschrijving bierverlof van Breed nr. 21 naar Achterom nr. 117; ingetrokken 1916.
 • 1913 W. de Hart; melkverlof en bierverlof voor Achterom nr. 117.
 • 1927 N.V. v/h J.Verberne; verbouw perceel.
 • 1967 Uitbreiden perceel.
 • 1971 B.E. Kaag; gedeeltelijk veranderen en vergroten werkplaats nr. 109, 111. • Achterom 111

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22284
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


  Achterom nr. 111

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 111 (119) monument
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis onder hoog zadeldak, met eenvoudige puntgevel, Lodewijk xvin. Gevelsteen de Mosterdmolen. Op de gevelsteen is een gekroonde Mosterdmolen afgebeeld.
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Fa. P. Kaag Antz.; verbouwen perceel en vergunning om oprichting van sigarenmakerij en sigarendroogkamer.
 • 1934 Fa. P. Kaag Az.; oprichten meelmengerij.
 • 1945 S.W. Langius namens J.P.Kaag; restaureren voorgevel.
 • 1947 E. Nannings namens J. Kaag; bouwen werkplaats met kantoor in het perceel en aanbrengen wc met douche- ruimte, aansluiten op bestaande riolering in de steeg naast dit perceel.
 • 1956 J.P. Kaag; oprichten vulcaniseerbedrijf.
 • 1967 B.E. Kaag-Peters; uitbreiden nr. 111.
 • 1971 B.E. Kaag; gedeeltelijk veranderen en vergroten werkplaats nr. 109, 111. • Achterom 113
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 113 (121, 121 rood)
 • Bewoners
 • 1964 P.G.Kaag
 • Gebeurtenissen
 • 1932 C. van Wees; verbouwen pakhuis tot pakhuis met bovenwoning
 • 1977 R.H. v.d. Berg; nieuwe vergunning voor de bakkerij nrs. 113, 115 en Breed nr. 36. • Achterom 115

  Monumentenstatus:
  Zie Breed 36
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening - datum onbekend


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 115 (123)
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis met gebroken topgevel. Onderverdieping met twee negenruitsvensters. Boven de middendeur van de verdieping zit een ovale gevelsteen met tekst: A. Vlaar; koek en banketbakker.
 • Bewoners
 • 1949 Firma Brunie, cover- en vulcaniseerinrichting, tel. 4715
 • 1949 E.J. van Diepen, handelsreiziger
 • 1949 A.J. Peerdeman, schilder
 • Gebeurtenissen
 • 1910 A. Vlaar; verbouwen bakkerij.
 • 1914 A. Vlaar; verzoekt vergunning voor een heteluchtoven. • Achterom 117
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 117
 • Bewoners
 • 1949 Fa. Aij, transportbedrijf. tel. 4776
 • 1949 J.P. Aij, sleper (h)
 • 1949 A. Couvert
 • 1949 P . van der Pijl, expeditieknecht • Achterom 121
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 121
 • Bewoners
 • 1949 C. Steen, chauffeur
 • 1949 Kaag Tax, tel. 4634
 • 1949 P.G. Kaag, garagehouder (h) • Achterom 147
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 147
 • Bewoners
 • 1949 I. Poppes, koopman in zuivelproducten (h) • Achterom 2
  HDS

  Achterom nrs. 4, 2

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 monument
 • Pandbeschrijving
  Rechter helft van ondiep woonhuis met eenvoudige bakstenen gevel, geleed door middenrisaliet, waarin ingangspartij, XIX A; bestemd voor annex van het Westfries museum.
 • Bewoners
 • 1920 H. Zwart, kopergieter
 • 1928 Wed. KI. Leegwater
 • 1949 A. van Beek, hotelhouder (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1908 A. Minot; aanbrengen zonnescherm.
 • 1950 J. Duin sr.; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1954 Gemeente Hoorn; aankoop huizen nrs. 2,4 met erf, groot 1 are 70 ca voor ƒ2760,- van G. Edel, weduwe van J. Duin sr. • Achterom 4
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Achterom nrs. 4, 2

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 monument
 • Pandbeschrijving
  Linker helft van ondiep woonhuis met eenvoudige bakstenen gevel, geleed door middenrisaliet waarin ingangspartij, XIX A; bestemd voor annex van het Westfries Museum.
 • Bewoners
 • 1912 W.J. Schierhout; krammer
 • 1912 W. Dekker
 • 1912 L. Osinga, kantoorbediende
 • 1920 W. Dekker, algemeen wijkmeester
 • 1928 W. Dekker, gemeentebode. boven
 • 1928 H.K. van Amerongen, hutbediende KWIM
 • 1949 J. Mol, landbouwer
 • 1949 v J. Spaans
 • Gebeurtenissen
 • 1947 J. Duin sr.; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1950 J. Duin sr.; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1954 Gemeente Hoorn; aankoop huizen nrs. 2,4 met erf, groot 1 are 70 ca voor ƒ2760,- van G. Edel, weduwe van J. Duin sr. • Achterom 6
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 zie Grote Oost nr. 53
 • Bewoners
 • 1912 Jb. Kooy, brigadier-majoor
 • 1920 Jb. Kooij Cz., brigadier-majoor Rijksveldwacht
 • 1949 F. de Rooij, handelaar in zuivelproducten (h)
 • 1949 E. de Rooij-Schagen, conciërge Westfries Museum
 • 1964 F. de Rooij
 • Gebeurtenissen
 • 1904 Hoofdingenieur van de gevangenissen en gerechtsgebouwen te Haarlem. Verbouwen concierge- woning in het kantongerechtsgebouw achter het Westfries museum, vergroting perceel door middel van een bovenverdieping.
 • 1930 C. Hagenaars; herstellen stoep.
 • 1930 G.H. Lückens, namens rijksbouwkundige; aanbrengen kozijn met deur in de zijgevel van het Westfries museum.
 • 1949 Rijksgebouwendienst; bouwen bijkeuken achter nr. 6. • Achterom 8-10
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 8, 10
 • Bewoners
 • nummer 08
 • 1912 P. Vlekke, antiquair
 • 1912 W. Ekers, vruchtenhandelaar
 • 1920 J.J. Kuiper, hulpbewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 G. Glas
 • 1949 C.W. Beerepoot
 • 1949 J.H. Kaptein, reiziger tabakhandel; voorzitter van de Buurtvereniging Achterom
 • 1949 J. Kaptein, penningmeester van de Katholieke Arbeids Jeugdvereniging (Kajotters) afdeling Hoorn
 • nummer 08 boven
 • 1920 Jb. ten Kate, metaaldraaier
 • 1949 C. Peerdeman, verzekeringsagent
 • nummer 10
 • 1920 J. Fortgens, adjudant onderofficier
 • 1928 N. Bon, tekenonderwijzer en schilder
 • 1949 J.J. Huisman, vulcaniseerder
 • 1949 J. Koster
 • 1949 J. Zijlstra, winkelier (h)
 • 1964 J. Zijlstra
 • 1981 M.W. Messchaert
 • Gebeurtenissen
 • 1902 P. Vlekke; bouwen twee woonhuizen in een bestaande stal achter perceel Rode Steen nr. 16 aan het Achterom.
 • 1902 P. Vlekke; leggen spruit voor afvoer van faecaliën van zijn te bouwen twee woningen naar het gemeenteriool.
 • 1906 P. Vlekke; aanbrengen zonneschermen nrs. 8,10.
 • 1906 P. Vlekke, Kaasmarkt; verbouwen bestaande woningen nrs. 8b, 10a en bewoonbaarverklaring nr. 8b.
 • 1917 P. Vlekke; aanschrijving om aan nr. 10a enige herstellingen te verrichten.
 • 1928 J.H. Kapteijn; verbouwen nr. 8.
 • 1943 Th. Dekker namens J. Kaptijn; verbouwen keuken nr. 8.
 • 1961 Gemeente Hoorn; aankoop huis met erf nr. 8, groot 1 are 37 ca van Drukkerij West-Friesland voor ƒ12.500,-
 • 1965 Gemeente Hoorn; verbouwen en verbeteren nr. 8. • Achterom 12
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 zie Rodesteen nr. 16 • Achterom 18

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22287
  HDS

  Achterom nrs. 20, 18

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 monument
 • Pandbeschrijving
  Achterhuis van Grote Noord nr. 1, XIX A.
 • Bewoners
 • 1949 Ph. Visser, grof- en kachelsmid (h)
 • 1949 P. Visser, grof- en kachelsmid
 • 1981 H.Z. Koopmans
 • Gebeurtenissen
 • 1973 H.Z. Koopmans; veranderen pakhuis in garage met bovenwoning. • Achterom 20

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22288
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Achterom nrs. 20, 18

  Achterom nr. 20

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 zie Grote Noord nr. 3 monument
 • Pandbeschrijving
  Tuinmuur, ingebouwd in laag verdiepingloos pakhuisje met Lodewijk xv-voordeur uit pand aan de Koepoortsweg.
 • Gebeurtenissen
 • 1938 W. Spoelder namens H. C. Andrea, Grote Noord nr. 3; verbouwen perceel. • Achterom 22

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 zie Grote Noord nr. 5 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Op de verdieping deur met gekoppelde vensters, links een negenruiter.
 • Bewoners
 • 1949 C.V. P. Nooy & Co., groothandel in groenten en fruit, zuidvruchten enz., tel. 4470
 • 1949 S.P. Brandt, goudsmid; secretaris van de R.K. Harmonievereniging Apollo
 • Gebeurtenissen
 • 1909 Fa. Gebr. Roozendaal; oprichten goud- en zilversmederij.
 • 1919 Gebr. Roozendaal plaatsen elektromotor van drie PK.
 • 1930 N.V. Goud- en Zilverindustrie v/h Gebr. Roozendaal; wijzigen raam in voorgevel
 • 1948 D. Krab namens Grossierderij J. Molenaar; verbouwen voorgevel. • Achterom 24
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 (16) zie Grote Noord nr. 11
 • 0000 ONGENUMMERD naast Kerk
 • Bewoners
 • 1949 B. Bakker, koopman (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Kerkbestuur der R.K. Parochie H. Cyriacus; herstellingen en vernieuwingen nr. 20 (oud nr.)
 • 1905 Gebr. Roozendaal; aanbrengen zonnescherm Grote Noord nr. 11 rood aan het Achterom.
 • 1908 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; kennisgeving slopen nrs. 20, 22, Grote Noord nrs. 17, 19 en Gelderse steeg nr. 30 (oude nrs.)
 • 1908 R.K. Parochiaal Kerkbestuur bouwen nieuwe pastorie ter plaatse van de afgebroken percelen.
 • 1911 Fa. Gebr. Roozendaal; inwerkingbrengen gasmotor en machinerieën in nr. 24.
 • 1921 G. van Harlingen; oprichten smederij in nr. 24.
 • 1948 Gebr. Roozendaal; uitbreiden fabriek en vernieuwen voorgevel. Architect C.D. van Reijendam en Hermans.
 • 1978 F. van de Werff; uitbreiding sportschool. Architect Luc Trigallez. • Achterom 26-28
  HDS

  Achterom nrs. 28, 26, 1981

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 26, 28 (18, 20) [26, 28] beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Dubbel woon-bedrijfspand, gepleisterd met groeven in rustica effect.
 • Bewoners
 • nummer 26
 • 1912 Wed. M.H.Berkum
 • 1920 Wed. M.H. van Berkum, melkhandel
 • 1928 Ph. Visser, smid
 • 1964 P. Visser-Swart
 • nummer 28
 • 1912 T. Duivens, smid
 • Gebeurtenissen
 • 1907 Th. Duivens; oprichten smederij nr. 28.
 • 1927 Ph. Visser; verbouwen nr. 28.
 • 1927 Ph. Visser; uitbreiding smederij gevestigd in nr. 28.
 • 1946 P.J. Blauw namens Ph. Visser; vernieuwen zijgevel nr. 26.
 • 1958 Ph. Visser en Zonen; uitbreiden smederij nr. 28. • Achterom 30
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30 (22) (30)
 • Pandbeschrijving
  In de gevel ankers met siersmeedwerk.
 • Bewoners
 • 1912 C.J. van der Koelen, bierbottelaar
 • 1920 S.P. Brandt, goudsmid
 • 1928 S.P. Brandt, goudsmid
 • 1964 S.P. Brandt
 • 1981 V. Vonk-Baas
 • Gebeurtenissen
 • 1954 S.P. Brandt; vervangen wisselton door wc. • Achterom 32
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 (22a)
 • Bewoners
 • 1949 P.A. Kraakman, koopman
 • 1981 C.M. Broers
 • Gebeurtenissen
 • 1932 Fa. P.Nooy en Co.; verbouw nr. 32.
 • 1978 Algemeen Ziekenfonds West-Friesland; verbouwen garage tot bedrijfskantine. • Achterom 34
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 (22) [28a] zie Grote Noord nr. 31
 • Gebeurtenissen
 • 1913 Dr. H.L.E. v.d. Berg; leggen spruit Achterom nr. 31 rood.
 • 1926 Dr. Kortenbos; bouwen garage achter perceel Grote Noord nr. 31. • Achterom 36
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 (24) [30]
 • Bewoners
 • 1912 P. Vissie, koopman
 • 1920 H.J. Brandt, koopman
 • 1928 A.C. Muller, groentenhandelaar
 • Gebeurtenissen
 • 1935 Fa. P.Nooy en Co.; vergroten raamkozijn in nr. 36.
 • 1950 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 A. Molenaar namens Gebr. Rozendaal; bouwen garage nr. 36. • Achterom 38
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 (26) [34]
 • Gebeurtenissen
 • 1903 L. Polak; bouwen van twee stallen waarvan één ingericht tot slachtplaats.
 • 1903 L. Polak; maken naar buiten openslaande deuren.
 • 1903 N. Konijn; oprichten vleesrokerij in zijn slachterij.
 • 1950 Th. Dekker namens Th. Konijn; vergroten van de linker deuren pakhuis. • Achterom 40-42
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 49, 42 (28, 30) [36, 38]zie Grote Noord nrs. 37, 39
 • Bewoners
 • nummer 40
 • 1912 W. Lampe, koopman
 • 1928 A.A. Cornelissen, fabrieksarbeider
 • nummer 42
 • 1912 J. Timmer, koopman
 • 1920 J. Gleijsteen, metselaar
 • 1928 D. Hoogeveen-Keller, werkster
 • 1928 W. Machielse, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1923 Nrs. 40, 42 onbewoonbaar verklaard.
 • 1924 Nrs. 40, 42 onbewoonbaarverklaring opgeheven.
 • 1944 J. van Duin; verbouw nrs. 40,42.
 • 1949 D. Keetman namens H. J. Weidema; verbouwen pakhuis nr. 42 tot garage en magazijn.
 • 1956 Onbewoonbaarverklaring nr. 40 opgeheven daar perceel door verbouwing karakter van woning verloren heeft.
 • 1977 Th.J. Wiebring; bouwen theater nr. 40. • Achterom 44
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 (32) [40] zie Grote Noord nr. 41
 • Bewoners
 • 1912 Wed. A. van Berkum
 • 1920 A. van Berkum, kistenmaker
 • 1928 Jb. Bruin, betonwerker
 • 1981 P.M. van der Haar
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Anthonie van Berkum; bierverlof.
 • 1905 A.J. Visser; Wed. A. van Berkum bierverlof.
 • 1913 A. van Berkum; bierverlof, vervallen 1932.
 • 1920 A. van Berkum; intrekking bierverlof.
 • 1923 H.M.M. Joris; vernieuwen gevel.
 • 1923 J. Bruin, betonmaker; bierverlof.
 • 1929 J. Bruin; intrekken bierverlof.
 • 1929 Jan Beukman; bierverlof, ingetrokken 1930.
 • 1930 Wed. A. Hecker geb. Joris; aanschrijving het perceel te verbeteren.
 • 1930 Gerrit Jan Lensink; bierverlof, vervallen 1932.
 • 1930 Wijbrand Kroonenburg; bierverlof.
 • 1958 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1959 M. Smit; sloopvergunning in verband met uitbreiding cafetaria.
 • 1964 M. Smit; uitbreiden magazijn door bouwen van twee verdiepingen op een bestaand magazijn.
 • 1964 N. Ravensteijn te Wervershoof; verbouwen van de twee verdiepingen van magazijn in woonruimte.
 • 1978 P. van de Haar; verbouwen en uitbreiding woonhuis. • Achterom 48
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 48
 • Bewoners
 • 1949 Jeurink's Expeditiebedrijf, tel. 4589
 • 1949 G. Jeurink, vrachtrijder (h) • Achterom 50-52
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 50, 52 [34]
 • Gebeurtenissen
 • 1912 J.B. Post; uithangbord. • Achterom 54
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 54 (36) [ 48] zie Grote Noord nr. 55
 • Gebeurtenissen
 • 1905 D. de Vries jr.; oprichten drogerij voor sigaren.
 • 1906 D. de Vries jr.; plaatsen gasmotor in sigarenfabriek.
 • 1913 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1914 Gezondheidscie. adviseert verbetering.
 • 1919 J. Ruiter jr.; verbouwen tot pakhuis.
 • 1977 Bouchier; verbouwen showroom met magazijnruimte nrs. 54, 56. • Achterom 54-58
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 54, 56, 58 (36, 38, 40) [48, 50, 52]
 • Bewoners
 • nummer 54
 • 1912 H. Bergkamp, stoomhoutdraaierij
 • nummer 58
 • 1912 J. Baas, metselaar
 • 1920 J. Hellingman, los arbeider
 • 1949 C. Zwarekant, broodbakker
 • Gebeurtenissen
 • 1978 C. Deen, zelfbedieningsbedrijven; oprichten winkel in perceel.dakkapel is een (hijs-)constructie van siersmeedwerk
 • 1978 W. Halsema; verbouwen en uitbreiden bakkerij nr. 58. • Achterom 56-60
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 56, 58, 60
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Jb. Ruijter jr., Fa. T.A. Pool, nieuw bouwen pakhuis achter Grote Noord nr. 55.
 • 1901 Fa. T.A. Pool; leggen spruit voor afvoer van faecaliën voor het achter Grote Noord nr. 55 te bouwen pakhuis.
 • 1901 Uitbreiding bestaande koffiebranderij in Grote Noord nr. 55 rood.
 • 1928 Fa. P. Nooy en Co.; verbouwen nr. 38.
 • 1935 Nr. 40 onbewoonbaar verklaard.
 • 1935 Nr. 58 onbewoonbaar verklaard.
 • 1935 Fa. T.A. Pool; verbouwen nrs. 38, 40.
 • 1935 P.J. Blauw namens Fa. T.A.Pool; verbouwen percelen tot twee pakhuizen met kantoorruimte, maken van een brug over de Nieuwsteeg voor verbinding van de twee pakhuizen en verbouwen van de voorgevel van het perceel Achterom nr. 55 rood (achter Grote Noord nr. 55).
 • 1936 D. Langereis en Zoon namens Fa. T.A. Pool; aanbrengen daglicht reflexreclame op de daken van de fabrieken aan het Achterom.
 • 1936 N.V. Tabaksfabriek en koffiebranderij, voorheen Fa. T.A. Pool; maken inrichting bestemd voor het verwerken en verpakken van tabak.
 • 1947 Fa. T.A. Pool N.V.; verbouwen perceel.
 • 1949 P.J. Blauw namens Fa. T.A. Pool's tabaksfabrieken; uitbreiden fabriek, verbouwen nrs. 38, 40 (oude nrs.).
 • 1958 N.V. v/h Fa. T.A. Pool; uitbreiden en wijzigen inrichting bestemd voor bewerken en verpakken van tabak. • Achterom 60
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 60 zie Grote Noord nrs, 57, 59 • Achterom 62
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 62(46) [56] zie Grote Noord nr. 61
 • Bewoners
 • 1949 A. Nijdam, stoffeerder
 • Gebeurtenissen
 • 1904 Gebr. Bloem; afdekken regenbak.
 • 1916 P. Edel; inrichten op verdieping van zitkamer.
 • 1944 J. van Riel en J. Sant namens C. Aben; verbouwen pakhuis.
 • 1945 C.W. Aben, schoenhandel; nieuw aangebrachte deuren tijdelijk naar buiten laten draaien.
 • 1964 J. Aben; verbouwen nr. 62 en vergunning voor een erker. • Achterom 64
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 64 zie Grote Noord nr. 63 • Achterom 66

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22289
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Achterom nrs. 68, 66

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 66 (62) monument
 • Pandbeschrijving
  Laag dwarshuis met twaalfruitsvensters.
  Inmiddels is de gevel gewijzigd; de deur en het linker venster zijn vervangen door een garagedeur. Aan dakkapel is een (hijs-)constructie van siersmeedwerk bevestigd. Wellicht een overblijfsel van een ophang- constructie voor een vuurpot.
 • Bewoners
 • 1981 J.M.A. Kerner
 • Gebeurtenissen
 • 1964 Fa. A. Hildring te Alkmaar; wijzigen voorgevel. Architect P.C. de Wit te Alkmaar. • Achterom 68

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22290
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Achterom nrs. 68, 66

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 68 zie Grote Noord nr. 67 monument
 • Pandbeschrijving
  Waarschijnlijk oorspronkelijk tuinpaviljoen, door middel van puibalk met verdieping verhoogd,XVIIII B.
  Het bijzondere aan dit pand is de terugliggende erker begane grond. De kozijnen van de verdieping zijn flauw gebogen. Geprofileerde puibalk. Boven de deur een snijraam
 • Bewoners
 • 1949 Jac. Verfaille, grossier in rookartikelen en suikerwerken, tel. 4392
 • 1949 W. Musch, kaasknecht
 • 1949 H.J. Musch, slager
 • 1949 J. Kooger • Achterom 70
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 70 (48, 48 rood) [70, 70 rood] zie Grote Noord nr. 69
 • Bewoners
 • 1920 W. Dekker, koetsier
 • 1928 W. Dekker, slepersknecht
 • 1964 T.F. Hofland
 • 1964 G. Jeurink-Hoogland
 • 1981 Th.F. Hofland
 • Gebeurtenissen
 • 1912 J. Strengman; oprichten smederij in perceel.
 • 1913 J. Strengman; oprichten smederij in perceel.
 • 1921 Verzoek van D. Visser om verlenging bewoonbaarverklaring.
 • 1923 D. Visser; verzoek om verlenging van de tijdelijke vergunning tot bewoning nr. 70.
 • 1929 D. Visser; verbouwen perceel.
 • 1932 D. Visser; bouwen pakhuis met bovenwoning. Slopen bestaande percelen. Architect H. J. Cramer. • Achterom 72
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 72 zie Grote Noord nr. 71 • Achterom 74
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 74 (52) [68] zie Grote Noord nr. 73
 • Gebeurtenissen
 • 1902 S.M. Polak, Grote Noord; amoveren en opbouwen stal en slachtplaats.
 • 1971 J. Büscher; gedeeltelijk veranderen perceel.
 • 1979 J. Büscher; oprichten slagerij, verbouw tot worstmakerij. • Achterom 76
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 76 (56) [76a] zie Grote Noord nr. 79
 • Gebeurtenissen
 • 1947 A. Bouchier, Grote Noord nr. 79; slopen pakhuis, (niet doorgegaan). • Achterom 78
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 78, 80 ZIJN NR. 78 (58) [72}
 • Bewoners
 • 1912 S.C. Goossens, borstelmaker
 • 1964 C. Zwarekant
 • Gebeurtenissen
 • 1909 H.J. Schwarzer; stallen paard in een bestaande stal achter Grote Noord nr. 81.
 • 1912 Mr. CP. Donker; verbouwen nr. 58 tot autogarage.
 • 1921 P. Peetoom; oprichten slachterij in nr. (58).
 • 1922 Secretaris der plaatselijke commissie van de Coöp. verbruiks- en produktievereniging 'Samenwerking'; stallen van een hit in het perceel.
 • 1928 J. Tonneman namens 'Samenwerking'; verbouwen pakhuis achter Grote Noord nr. 81 aan het Achterom.
 • 1932 'Samenwerking'; verbouwen perceel Grote Noord nr. 81 aan het Achterom.
 • 1932 'Samenwerking'; bewoonbaarverklaring voor nieuw gebouwd woonhuis nr. 81 rood.
 • 1954 Coöp. West-Friesland; uitbreiden brood- en banketbakkerij.
 • 1957 F. Peetoom; oprichten vleeswarenfabriek. • Achterom 80
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 78, 80 ZIJN NR. 78 (58) [72}
 • 0000 Voor nrs. 80, 82, 84 zie Grote Noord nrs. 81, 83, 8$. • Achterom 82

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22291
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Achterom nr. 82

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 82 monument
 • 0000 Voor nrs. 80, 82, 84 zie Grote Noord nrs. 81, 83, 8$.
 • Pandbeschrijving
  Hoekpand hoek Gortsteeg. Groot tuinhuis met verdieping, XVIII-XIX A, deels garage. • Achterom 84
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • Voor nrs. 80, 82, 84 zie Grote Noord nrs. 81, 83, 8$. • Achterom 86
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 86
 • Bewoners
 • 1964 C.C. Nijdam
 • 1981 A. Nijdam
 • Gebeurtenissen
 • 1907 P. Belt; bouwen berg- en werkplaats op bestaande ondermuren. Aannemer E. Gleysteen.
 • 1925 J.C. Groenwoudt; aansluiten nr. 86 aan gemeenteriool.
 • 1927 J. van Riel; verbouw bovenverdieping tot woning.
 • 1934 Wed. J.C. Groenwoudt; verbouw tot pakhuis met bovenwoning.
 • 1938 D. Krab namens C. Groenwoudt-Kramer; verbouwen onderpui.
 • 1939 C. Groen woudt-Kramer; ophangen van rijwielbanden aan de gevel. • Achterom 88
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 88 (64 [78]
 • Pandbeschrijving
  Opschrift gevelsteen onleesbaar.
 • Gebeurtenissen
 • 1951 Alb. Nijdam; verbouwen perceel. Architect J. v.d. Berg.van verkoop. • Achterom 90
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 90
 • Gebeurtenissen
 • 1950 J.H.Peerdeman namens J.H. Koster; slopen schuur, bouwen muur.
 • 1950 J.H. Peerdeman namens Fa. Koster; bouwen schuur en afscheidingsmuur. • Achterom 92
  HDS

  Achterom nr. 92; 2010

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 92 (68) [82] zie Grote Noord nr. 97
 • Bewoners
 • 1920 J.F. Bakker, goud venter
 • 1928 P. van Diepen, voerman
 • 1928 M. Terpstra, depot Fa. Van der Plaats
 • 1964 J. Ruitenburg
 • 1981 K.C.M. de Vette
 • Gebeurtenissen
 • 1916 J. Strengman; voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring, vergunning verleend voor deze verbouwing in 1916.
 • 1916 J. Strengman; oprichten werkplaats voor herstellen van rijwielen.
 • 1924 J. van Riel en D. de Haan; vergunning verkoop sterke drank in 't klein voor het gebruik elders dan ter plaatse van verkoop.
 • 1926 Jb. Strengman; verbouwen onderpui.
 • 1935 J. Strengman te Alkmaar; aanschrijving riool te herstellen ten behoeve van de percelen Grote Noord nr. 97 en nr. 92.
 • 1938 J.W. Tonneman jr. namens J. Strengman te Alkmaar; aanbrengen stoep.
 • 1950 J. Strengman; lastgeving tot beschikbaarstelling nr. 92 rood ten behoeve van huisvesting J. Schokker en gezin.
 • 1951 Jac. Strengman, rijwielhandelaar te Heiloo; aanschrijving verbeteren nr. 92. rood.
 • 1952 Fa. Gronert en Moeyes, Veemarkt nr. 25 namens Coöp. West-Friesland; wijzigen/verbouwen onderpui nr. 92.
 • 1959 Wed. G. M. Strengman te Heiloo; aanschrijving om herstellingen uit te voeren aan de woning nr. 92 rood. • Achterom 94
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 94 (70) [84] zie Grote Noord nr. 99
 • Gebeurtenissen
 • 1909 Jac. van Berkum; afbreken werkplaats achter Grote Noord nr. 99.
 • 1909 Jac. van Berkum; maken nieuwe werkplaats.
 • 1911 J. van Berkum, Grote Noord nr. 99; bouwen verdieping op zijn werkplaats.
 • 1911 Jac. van Berkum; uitbreiding houtdraaierij en kuiperij.
 • 1918 J. van Berkum; plaatsen van een elektromotor van7½ P.K.
 • 1936 J.H. van Berkum; uitbreiding houtbewerkingsinrichting. • Achterom 96
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 96 (72) [86] zie Grote Noord nr. 101
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J.J. Droog; bouwen bergplaats voor auto's bij het perceel.
 • 1976 E.G. Meskers v/h banketbakkerij Droog; nieuwe vergunning voor banketbakkerij. • Achterom 98
  HDS

  Achterom nr. 98; 2022

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 98 (74) [88]
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steenen zijn gelegd door C.C. van Wees, oud 5 jaar en J. H. van Wees, oud 2 jaar, 3 juli 1930.
 • Bewoners
 • 1981 F.A.M. Veldhuis
 • Gebeurtenissen
 • 1930 Fa. Mescher en van Wees; bouwen kaaspakhuis.
 • 1930 Fa. Mescher en van Wees; plaatsen elektromotor en hijslier in het te bouwen pakhuis. • Achterom 100
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 100 (76) [90]
 • Gebeurtenissen
 • 1904 P. Kaag Antz.; vernieuwen voorgevel.
 • 1936 Hoogland; wijzigen deuren.
 • 1975 J. Hoogerhout; oprichten timmermanswerkplaats. • Achterom 102-104
  HDS

  Achterom nrs. 104, 102

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 102, 104 (78) [92] monument
 • Pandbeschrijving
  Hoekpand uit circa 1910 door A.C. Bleys in Oudhollandse stijl.
  Met deze omschrijving wordt bedoeld het pand Breed nr. 38. De omschrijving zou voor nrs. 102, 104 moeten zijn: 17de eeuws pand onder hoge dwarskap; op de verdieping dertigruits vensters.
 • Bewoners
 • nummer 104
 • 1964 C.P.M. van Weissenbruch
 • 1964 D. Stao
 • Gebeurtenissen
 • 1930 Jb. Appel; plaatsen deurkozijn in gevel van pakhuis.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeAchter op 't Zand
   VolgendeAchterstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank