Kennisbank

Achter op 't Zand

Terug naar de inhoudsopgave


Huisnummers anno 1982:
0 1-8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Achter op 't Zand
HDS

Achter op 't Zand hoek Melknapsteg vóór 1910

 • Achter op 't Zand
 • Straatbeschrijving
 • Op de kaart van Blaeu (1649) heet het hier nog Houtwallen. Het betreft een brede, naar zee aflopende strook land.
  In 1648 vindt er uitbreiding plaats ten zuiden van de Italiaanse Zeedijk tussen Hoofdtoren en Vijzelstraat, door landwinning en ophoging van het terrein. Doordat daar achter de (Italiaanse) Zeedijk veel ballastzand placht te liggen, ontstond de naam Achter op 't Zand tegenover het water dat toen de Westerhaven heette (nu Grashaven). De lage dijk er langs werd onder andere in 1777 en 1825 verhoogd. Doesjan (1794) vermeldt hier: Kadijk. Verbetering vond plaats in 1916 en 1923. Van Voorst in zijn straatnamenlijst van 1820 geeft als naam gewoon: "t Zant' en ook `agter op 't Zant'. Omstreeks 1800 vond een spectaculaire achteruitgang van de bebouwing plaats. Doesjan (1794) toont een vrijwel volledige, landelijke bebouwing. Mentz (1812) toont gaten, maar op de kadasterkaart van 1823 is het terrein zo goed als leeg. De huidige bebouwing dateert uit een veel latere tijd en is inmiddels op veel plaatsen weer vernieuwd. Tussen haken worden de huisnummers van vóór 1909 aangegeven. • Achter op 't Zand 1-8
  HDS
 • Achter op 't Zand 1-8
 • Pandaanduiding
 • ACHTER OP 'T ZAND NRS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • 0000 WEST NRS. 2,"4", 6, 8, 10, 12,"14", 16 (1a t/m 1g)
 • Bewoners
 • nummer 1
 • 1912 J. Eekhoff, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 J. Stolk, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1981 A.G. van Berkum
 • nummer 2
 • 1912 K.J. Ulderink, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 M. Nasveld, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 K. Terpstra, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1949 J. Eltingh, chef administratie
 • 1949 A.J.Schouten, portier Rijkswerkinrichting
 • 1964 H. Appelhof-Renkema
 • 1981 A.G. van Berkum
 • nummer 3
 • 1912 C. Quirijns, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 F.J. Bertens, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 W. de Jong, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1928 E. Tiggelman, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1928 B. Tuinstra, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1964 J.W. Bakker
 • 1981 C.J. de Graaf
 • nummer 4
 • 1912 J. Beemsterboer, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 J. Beemsterboer, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 J. Beemsterboer, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1949 K. Kenter, voorzitter van de Vakgroep Justitie van de Algemene Bond van Ambtenaren afdeling Hoorn
 • 1964 N. Balk
 • 1981 A. Riemersma
 • nummer 5
 • 1912 R. Holman, facteur Rijkswerkinrichting
 • 1920 R. Holman, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 H. Steenbergen, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1981 N. Balk
 • nummer 6
 • 1912 E.W. Groen, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 E.W. Groen, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 A.H. Poppes, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1964 J.C. van Maaren
 • 1981 H. Menger
 • nummer 7
 • 1912 W. Walraven, schoenmaker
 • 1912 L. Walraven, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 H.J. Ulderink, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 W. Benrath, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1964 L. van de Steege
 • 1981 R. Dokter
 • nummer 8
 • 1912 J.B.Dietz, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 J.B. Dietz, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1920 H. Selie, visser
 • 1928 J. van der Rol, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1964 A. Kruijthof
 • 1981 A. Folkers
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Van Rijkswege worden op het Achter op 't Zand en West bewaarders woningen gebouwd. Totaal 16 stuks.
 • 1904 F. van Tetterode; plaatsen weiwaterpomp aan de openbare weg bij de bewaarderswoningen.
 • 1928 Districtsbouwkundige van de Rijksgebouwen te Haarlem; nieuwe rioolaansluiting woningen Achter op 't Zand en West.
 • 1929 Bewaarders woningen worden op gemeenteriool aangesloten, waardoor tonnendienst kan vervallen.
 • 1930 N.V. J. van Petten Aannemingsmij.; bepleisteren bovengevels West nrs. 2 t/m 16 en Achter op 't Zand nrs. 1 t/m 8.
 • 1933 Adr. Volkers; zonnescherm nr. 7.
 • 1938 H. Walrecht; plaatsen driewielig transport rijwiel voor nr. 8 op het verhoogde gedeelte openbare weg.
 • 1939 A.M.S. Perquin, kapitein der Genie te Den Helder namens Ministerie van Defensie; verbouwen nrs. 1 t/m 8. De begane grond van de beide meest westelijk gelegen woningen, alsmede de westelijke zolder zullen worden gecombineerd, dit zijn de nrs. 1 en 2. De overige ruimten zullen worden gecombineerd tot magazijn. Nrs. 1 en 2 worden poetslokaal en woning met bureel.
 • 1939 Vergunning H. Walrecht nr. 8 ingetrokken.
 • 1947 Districtsbouwkundige Rijksgebouwendienst te Haarlem; weer bewoonbaar maken nrs. 3 t/m 8 (was bergruimte en daartoe uitgesloopt). Voorts het treffen van enige voorzieningen aan nrs. 1,2.
 • 1948 Districtsbouwkundige Rijksgebouwendienst te Haarlem; bewoonbaarverklaring nrs. 1 t/m 8.
 • 1966 Districtshoofd Rijksgebouwendienst te Haarlem; verbouwen nrs. 1 t/m 8 en West nrs. 2 t/m 16. • Achter op 't Zand 9
  HDS
 • Achter op 't Zand 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 (1h)
 • Bewoners
 • 1912 N. Bakker, koopman
 • 1920 J.C. Knol, stoker gasfabriek
 • 1928 C.J. van der Heijden, schilder
 • 1949 J.P. Tromp, inpakker koekfabriek
 • 1964 C. Bregman-Sijm
 • 1981 Th.J. Hoffer
 • Gebeurtenissen
 • 1913 Verzoek gezondheidscommissie om nr. 9 te verbeteren.
 • 1925 Aanschrijving W. Bruin de nrs. 9, 10,"11", 13 te verbeteren.
 • 1954 C. Ursem; maken wc en aansluiten op gemeenteriool. • Achter op 't Zand 10
  HDS
 • Achter op 't Zand 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 (2)
 • Bewoners
 • 1912 C. Stiemer, koperslagersknecht
 • 1920 P. Opmeer, schildersknecht
 • 1928 A.J. Rhodens, arbeider
 • 1964 J. Delcour
 • 1981 P. Conijn
 • Gebeurtenissen
 • 1913 Verzoek gezondheidscommissie om nr. 9 te verbeteren.
 • 1915 P. Opmeer; aanbrengen zonnescherm.
 • 1925 Aanschrijving W. Bruin de nrs. 9, 10,"11", 13 te verbeteren.
 • 1954 C. Ursem; maken wc en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1974 P. Conijn; vernieuwen en veranderen nrs. 10, 11, samenvoeging tot één woning. Architect W.A. Loomans. • Achter op 't Zand 11
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Achter op 't Zand 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 (3)
 • Bewoners
 • 1912 G. Vingerhoed, koopman
 • 1920 G. Vingerhoed, venter
 • 1928 G.J.F. Vingerhoed, koopman
 • 1949 J. Boetaart, koperslager
 • 1949 J. Koeman, tuinbouwer
 • 1964 J. Boesaart
 • 1981 P. Conijn
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Aanschrijving W. Bruin de nrs. 9, 10,"11", 13 te verbeteren.
 • 1954 C. Ursem; maken wc en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1974 P. Conijn; vernieuwen en veranderen nrs. 10, 11, samenvoeging tot één woning. Architect W.A. Loomans. • Achter op 't Zand 12
  HDS
 • Achter op 't Zand 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 (4)
 • Bewoners
 • 1912 J. Zant, visserman
 • 1920 H. Hageman, timmerman
 • 1928 H. Hageman, timmerman
 • 1949 H. Hageman, timmerman
 • 1964 E. Hageman-Bakker
 • 1981 H.H.M. Lieshout
 • Gebeurtenissen
 • 1913 H. Hageman jr.; zonnescherm.
 • 1925 W. Hageman; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1926 H. Hageman; verandering kap.
 • 1967 H. Ensink; gedeeltelij k veranderen woning.
 • 1979 H. Lieshout; verbouwen en uitbreiden woning. • Achter op 't Zand 13
  HDS
 • Achter op 't Zand 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 (5)
 • Bewoners
 • 1912 H. van der Woude, fabrieksarbeider
 • 1920 H. van der Woude, los werkman
 • 1928 J. Dekker, timmerman
 • 1949 J. Dekker, timmerman; secretaris van de Vereniging van Arbeiders Esperantisten, de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond
 • 1964 J. Dekker
 • 1981 R. F. van Benthem
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Aanschrijving W. Bruin de nrs. 9, 10,"11", 13 te verbeteren.
 • 1940 J. Dekker; veranderen privaat in wc.
 • 1978 P.W.Teijmant; verbouw schuur. • Achter op 't Zand 14
  HDS
 • Achter op 't Zand 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 (6)
 • Bewoners
 • 1920 J. Nooder, hulp brievenbesteller
 • 1928 Jn. Broertjes, houtbewerker
 • 1949 A. Rutgers, landbouwer; secretaris van de Centrale Bond van Transportarbeiders
 • 1964 A.M. Peijnenburg-Kaagman
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Mej. J. Stieltjes-Hamann; aanschrijving de nrs. 14, 15 te verbeteren.
 • 1932 L.W.C. Stieltjes; bepleisteren voorgevels nrs. 14, 15
 • 1938 D. Tonneman namens C. Vos; maken closet met waterspoeling in nrs. 14, 15. • Achter op 't Zand 15
  HDS
 • Achter op 't Zand 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 (7)
 • Bewoners
 • 1912 H. Vonk, kistenmaker
 • 1920 H. Vonk, los arbeider
 • 1928 H.E. Vonk, kistenmaker
 • 1949 Ch.A. Haas, bediende meelgrossierderij
 • 1964 C.A. Haas
 • 1981 I.H.M. van Laere
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Mej. J. Stieltjes-Hamann; aanschrijving de nrs. 14, 15 te verbeteren.
 • 1932 L.W.C. Stieltjes; bepleisteren voorgevels nrs. 14, 15
 • 1938 D. Tonneman namens C. Vos; maken closet met waterspoeling in nrs. 14, 15.
 • 1978 I. van Laere; verbouwen woonhuis. Architect Luc Trigallez. • Achter op 't Zand 16
  HDS
 • Achter op 't Zand 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16
 • Bewoners
 • 1912 J. van Riel, kaaskopersknecht
 • 1920 S.C. Ankringa, goudsmid
 • 1928 Joh. Kloek, expediteursknecht
 • 1949 C.J. Schipper, banketbakker
 • 1964 C.J. Schipper
 • 1981 P.W. Foss
 • Gebeurtenissen
 • 1925 H.J. van Berkum; aanschrijving de nrs. 16, 17, 18, 19 te verbeteren.
 • 1939 J. van Berkum; maken wc in de nrs. 16, 17, 18,19. • Achter op 't Zand 17
  HDS
 • Achter op 't Zand 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17 (9)
 • Bewoners
 • 1912 J. Basjes, metselaar
 • 1920 J. Raukema, schippersknecht
 • 1928 J. Raukema, schipper
 • 1949 M. Kloet, sigarenmaker
 • 1964 M. Kloet
 • 1981 A.W. Blokker
 • Gebeurtenissen
 • 1925 H.J. van Berkum; aanschrijving de nrs. 16, 17, 18, 19 te verbeteren.
 • 1939 J. van Berkum; maken wc in de nrs. 16, 17, 18,19. • Achter op 't Zand 18
  HDS
 • Achter op 't Zand 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 (10)
 • Bewoners
 • 1912 Tj. Steenstra
 • 1920 F. Baart, fabrieksarbeider
 • 1928 Wed. F. Baart-Wijna
 • 1949 J. Merrienboer, chauffeur
 • 1964 M.W. van Merriënboer-Duinmaijer
 • 1981 P.W. Teijmant
 • Gebeurtenissen
 • 1925 H.J. van Berkum; aanschrijving de nrs. 16, 17, 18, 19 te verbeteren.
 • 1939 J. van Berkum; maken wc in de nrs. 16, 17, 18,19.
 • 1968 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1971 D.P. Pals; veranderen en vergroten woning.
 • 1975 D.P. Pals; veranderen berging. • Achter op 't Zand 19
  HDS

  Achter op 't Zand nr. 19, levensboom in bovenlicht

 • Achter op 't Zand 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19 (11)
 • Pandbeschrijving
  Bovenlicht met levensboom.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. V. Entius
 • 1920 J. Zwart, visventer
 • 1928 M.C. Fontein, los arbeider
 • 1949 Th. Dudink, koopman losse goederen (h)
 • 1964 A.M. Kooij
 • 1981 G.Th. van Heeteringen
 • Gebeurtenissen
 • 1925 H.J. van Berkum; aanschrijving de nrs. 16, 17, 18, 19 te verbeteren.
 • 1939 J. van Berkum; maken wc in de nrs. 16, 17, 18,19.
 • 1972 B. de Hart; veranderen en vergroten woning.
 • 1974 B. de Hart; veranderen berging.
 • 1978 J.C. Nijdam; verbouwen en uitbreiden woonhuis. • Achter op 't Zand 20
  HDS
 • Achter op 't Zand 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 (17)
 • Bewoners
 • 1912 M. Kloet, sigarenmaker
 • 1920 M. Kloet, sigarenmaker
 • 1928 M. Kloet, sigarenmaker
 • 1949 M. Glas
 • 1949 J. van der Gracht, los arbeider
 • 1964 K.L. Groenwoudt
 • 1981 J.C. Groenwoudt
 • Gebeurtenissen
 • 1906 G.H. Lückens; leggen spruit voor afvoer menagewater nrs. 20, 21.
 • 1924 G.H. Lückens; aanschrijving nrs. 20, 22 te verbeteren.
 • 1925 M. Kloet; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1930 G.H. Lückens; aanschrijving tuinmuur aan Jan Haringsteeg te slopen.
 • 1930 G.H. Lückens; aanschrijving nieuwe erfafscheiding Jan Haringsteeg.
 • 1940 E.M. Brozius; verbouwen keuken nrs. 20, 21, 22 en Jan Haringsteeg nr. 2.
 • 1942 E.M. Brozius; aanschrijving nrs. 20, 22.
 • 1951 Aanschrijving.
 • 1955 Aanschrijving nr. 22.
 • 1958 Mej. M.E. Brozius; verbouwen nrs. 20, 21, 22 en vernieuwen voorgevels.
 • 1967 Mej. M.E. Brozius; aanschrijving nrs. 20,"21",22.
 • 1969 Gemeente Hoorn koopt drie huizen (nrs. 20, 21, 22) met erven groot 1 are 90 ca inclusief een ander pand voor ƒ 15.500,- van M.E. Brozius.
 • 1972 B. de Hart; verbeteren woning.
 • 1977 Gemeente Hoorn; plaatsen berging/stalling nr. 20. • Achter op 't Zand 21
  HDS
 • Achter op 't Zand 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21 (13)
 • Bewoners
 • 1912 C. Kes, letterzetter, in assurantiën, agent Rijperfonds
 • 1920 Joh. van Riel, timmerman
 • 1928 Wed. L. Walraven
 • 1949 H.J. Swart, kelner
 • 1964 C. Duinmaijer
 • 1981 C. Duinmaijer
 • Gebeurtenissen
 • 1906 G.H. Lückens; leggen spruit voor afvoer menagewater nrs. 20, 21.
 • 1926 Wed. L. Walraven; twee zonneschermen.
 • 1940 E.M. Brozius; verbouwen keuken nrs. 20, 21, 22 en Jan Haringsteeg nr. 2.
 • 1958 Mej. M.E. Brozius; verbouwen nrs. 20, 21, 22 en vernieuwen voorgevels.
 • 1967 Mej. M.E. Brozius; aanschrijving nrs. 20,"21",22. • Achter op 't Zand 22
  HDS
 • Achter op 't Zand 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 (14)
 • Bewoners
 • 1912 J. Veerman, schilder
 • 1920 F. Sleutel, boekhouder
 • 1920 J. Veerman
 • 1928 Jac. Kluft, appreteur
 • 1964 M. Oerlemans
 • 1981 M.W. van Merriënboer-Duinmaijer
 • Gebeurtenissen
 • 1924 G.H. Lückens; aanschrijving nrs. 20, 22 te verbeteren.
 • 1929 J. Kluft; twee zonneschermen.
 • 1940 E.M. Brozius; verbouwen keuken nrs. 20, 21, 22 en Jan Haringsteeg nr. 2.
 • 1942 E.M. Brozius; aanschrijving nrs. 20, 22.
 • 1951 E.M. Brozius; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1955 Aanschrijving nr. 22.
 • 1958 Mej. M.E. Brozius; verbouwen nrs. 20, 21, 22 en vernieuwen voorgevels.
 • 1967 Mej. M.E. Brozius; aanschrijving nrs. 20,"21",22. • Achter op 't Zand 23
  HDS
 • Achter op 't Zand 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 (15)
 • Bewoners
 • 1912 P. Haring, houtzager
 • 1920 W. Vonk, los arbeider
 • 1928 W. Vonk, huidenzouter
 • 1949 Wed. R. de Flart-Menke
 • 1949 W. Vonk, stucadoor
 • 1964 C.S. Lakeman
 • 1981 C.S. Lakeman
 • Gebeurtenissen
 • 1914 P.J. Haring; zonnescherm.
 • 1924 D. Kromheer; aanschrijving de nrs. 23, 24, 25, 26 te verbeteren.
 • 1935 H. Peerdeman namens D. Kromheer; slopen en wederopbouwen topgevel.
 • 1937 S. Lakeman; verbouwen nr. 23, plaatsen vaste trap, zijkapel, vernieuwen schoorsteen.
 • 1951 Aanschrijving; nrs. 22, 23, 24, 25, 26 hebben een houten riolering naar het gemeenteriool; deze moet vervangen worden.
 • 1955 J. Lakeman; maken wc en aansluiten gemeenteriool.
 • 1964 K. Lakeman; verbouwen nr. 23. • Achter op 't Zand 24
  HDS
 • Achter op 't Zand 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 (16)
 • Bewoners
 • 1912 J. Cromjongh, melkventer
 • 1912 J. Kromjongh, melkventer
 • 1920 J. Cromjongh, melkhandel
 • 1949 H. Eindhoven, kaasknecht
 • 1964 H. Eindhoven
 • 1981 W. Bekkering
 • Gebeurtenissen
 • 1924 D. Kromheer; aanschrijving de nrs. 23, 24, 25, 26 te verbeteren.
 • 1951 Aanschrijving; nrs. 22, 23, 24, 25, 26 hebben een houten riolering naar het gemeenteriool; deze moet vervangen worden.
 • 1962 K. Blokker; verbouwen woning. • Achter op 't Zand 25
  HDS
 • Achter op 't Zand 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25 (17)
 • Bewoners
 • 1912 J. Baart, pakhuisknecht
 • 1920 J. Baart
 • 1928 P. van der Gracht, betonwerker
 • 1949 A.A. Venema, landarbeider
 • 1964 J. Siks
 • 1981 A.H. Willemse
 • Gebeurtenissen
 • 1924 D. Kromheer; aanschrijving de nrs. 23, 24, 25, 26 te verbeteren.
 • 1951 C. Hagenaars; Aanschrijving; nrs. 22, 23, 24, 25, 26 hebben een houten riolering naar het gemeenteriool; deze moet vervangen worden.
 • 1974 W. Prumper; vergroten en veranderen woning. • Achter op 't Zand 26
  HDS
 • Achter op 't Zand 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 (18)
 • Bewoners
 • 1920 Th. van Riel, fabrieksarbeider
 • 1928 Th. van Riel, loopknecht
 • 1949 K.P.O. Vondracht, los arbeider
 • 1964 K.P.O. Vondrach
 • 1981 J. Duinmaijer
 • Gebeurtenissen
 • 1924 D. Kromheer; aanschrijving de nrs. 23, 24, 25, 26 te verbeteren.
 • 1951 P. Dudink; Aanschrijving; nrs. 22, 23, 24, 25, 26 hebben een houten riolering naar het gemeenteriool; deze moet vervangen worden.
 • 1966 Gemeente Hoorn koopt woonhuis met erf groot 62 ca voor ƒ4000,- van P. Dudink
 • 1977 Gemeente Hoorn; verbouwen aanbouw. • Achter op 't Zand 27
  HDS
 • Achter op 't Zand 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27 (19)
 • Bewoners
 • 1912 T. Weijs, arbeider Hoornsche Stoomboot Reederij
 • 1920 F. Weijs
 • 1928 J. Wormsbecher, visser
 • 1949 W. Vonk, kastelein (h)
 • 1964 G. de Haan
 • 1964 J. Tonneman
 • 1981 M.C.W.I. Kaptein
 • Gebeurtenissen
 • 1922 Wormsbecher; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1925 Wormsbecher; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1951 R.Ph. Wormsbecher; Aanschrijving; nrs. 22, 23, 24, 25, 26 hebben een houten riolering naar het gemeenteriool; deze moet vervangen worden.
 • 1951 R.Ph. Wormsbecher; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1961 J. Last; verbouwen/verbeteren woning. Aannemer G. C.M. Helderman.
 • 1977 A.T. Fikkers; verbouwen woning. • Achter op 't Zand 28
  HDS
 • Achter op 't Zand 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 (20)
 • Bewoners
 • 1912 M. Bakker, agent van politie
 • 1920 M. Bakker, agent van politie
 • 1928 M. Bakker, agent van politie
 • 1949 M. Bakker, keurmeester van vis
 • 1964 B. van der Waals
 • 1981 J.H.J. Wester
 • Gebeurtenissen
 • 1924 S. Langendijk; aanschrijving nrs. 28, 29, 30 te verbeteren.
 • 1935 S. Langendijk; terreinafscheiding zijde Pompsteeg (bouwvallige gemetselde muur) vervangen door betonnen schutting.
 • 1939 E. Nannings namens J. Langendijk; verbouwen voorgevels, maken privaat en wijzigen keukens nrs. 28, 29, 30.
 • 1940 E. Nannings namens J. Langendijk; maken gemetseld rookkanaal.
 • 1943 E. Nannings; maken wc.
 • 1962 K. Blokker; verbouwen perceel. • Achter op 't Zand 29
  HDS
 • Achter op 't Zand 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29 (21)
 • Bewoners
 • 1912 J. Wormsbecher, visserman
 • 1920 J. Wormsbecher, visser
 • 1928 J. Wormsbecher, visser
 • 1949 R.P. Wormsbecher, visser (h)
 • 1964 K. Blokker
 • 1981 K. Blokker
 • Gebeurtenissen
 • 1924 S. Langendijk; aanschrijving nrs. 28, 29, 30 te verbeteren.
 • 1939 E. Nannings namens J. Langendijk; verbouwen voorgevels, maken privaat en wijzigen keukens nrs. 28, 29, 30.
 • 1958 K. Blokker; verbouwen perceel. • Achter op 't Zand 30
  HDS
 • Achter op 't Zand 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30 (22)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J. Horst
 • 1912 J. Visser, fabrieksarbeider
 • 1920 J. Visser, visser
 • 1928 J. Visser, visser
 • 1949 J. Visser, visser (h)
 • 1964 A. Schuurman
 • 1981 J.S. Schouwe
 • Gebeurtenissen
 • 1924 S. Langendijk; aanschrijving nrs. 28, 29, 30 te verbeteren.
 • 1939 E. Nannings namens J. Langendijk; verbouwen voorgevels, maken privaat en wijzigen keukens nrs. 28, 29, 30.
 • 1957 J.W. Schouwe; verbouwen woning. • Achter op 't Zand 31
  HDS
 • Achter op 't Zand 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31 (21)
 • Bewoners
 • 1912 Alb. Bakker, fruitkoopman
 • 1912 C.J. Blom, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1912 A. Schel, kaaskopersknecht
 • 1912 Th. Bakker, los werkman
 • 1920 A. Bakker, 2de doodgraver
 • 1949 Th. Bakker, koopman (h); penningmeester van de klaverjasclub Het Zuiden
 • 1964 T. Bakker
 • Gebeurtenissen
 • 1915 A. Bakker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1939 Th. Bakker; maken closet met waterspoeling.
 • 1939 A. Molenaar; maken trap.
 • 1943 J. van Riel en J- Sant; namens Th. Bakker; verbouwen voorgevel.
 • 1977 J.P.M. Verberne; slopen en nieuw bouwen woning. • Achter op 't Zand 32
  HDS
 • Achter op 't Zand 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 (24)
 • Bewoners
 • 1912 J. Beets, kaaskopersknecht
 • 1912 L. van Riel, kaaskopersknecht
 • 1928 Jn. Beets, kaasknecht
 • 1949 P. Buur, postbode; secretaris van de afdeling P.T.T.-personeel van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel afdeling Hoorn
 • 1964 J. Appel
 • 1981 H.J. Groenwoudt
 • Gebeurtenissen
 • 1924 G. Dekker; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1939 E. Nannings; maken wc in nrs. 32, 33, 34.
 • 1967 J. Roorda; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1970 D. v.d. Meer; vergroten pand.
 • 1972 D. v.d. Meer; woning wordt geschikt gemaakt voor bejaarde. • Achter op 't Zand 33
  HDS
 • Achter op 't Zand 33
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33 (25)
 • Bewoners
 • 1912 A. Emmer, kaaskopersknecht
 • 1912 C. Hemmer, kaaskopersknecht
 • 1912 W. Wormsbecher, visserman
 • 1920 G. Broersz, kaasknecht
 • 1928 A. Broerse, kaasknecht
 • 1949 J. Maat, schoenmaker (h)
 • 1964 J. Dekker
 • 1981 J.P. Pronk
 • Gebeurtenissen
 • 1924 W. Akkerman; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1939 E. Nannings; maken wc in nrs. 32, 33, 34.
 • 1952 J. Wormsbecher; verbouwen perceel, onder andere wijzigen voorgevel, vergroten keuken, maken dakkapel. • Achter op 't Zand 34
  HDS
 • Achter op 't Zand 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 (26)
 • Bewoners
 • 1912 M. van Berkum, timmerman
 • 1912 A. van Berkum, timmerman
 • 1920 G. Houter, loodgietersknecht
 • 1928 G. Houter, loodgieter
 • 1949 J. Schoen, wegwerker N.S.
 • 1949 C.J. van der Beek, secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Drechterland
 • 1964 A. Schuurman
 • 1981 J. Westra
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. Stam; aanschrijving de nrs. 34, 35 te verbeteren.
 • 1939 Maken nieuwe voordeur.
 • 1939 E. Nannings; maken wc in nrs. 32, 33, 34.
 • 1958 A. Schuurman; verbouwen perceel.
 • 1976 J. Westra; verbouwen woonhuis en maken dakkapel.
 • 1977 J. Westra; bouwen berging achter de woning. • Achter op 't Zand 35
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Achter op 't Zand 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35 (27)
 • Bewoners
 • 1912 A. Schel, kaaskopersknecht
 • 1920 A. Schel, kaaskopersknecht
 • 1928 L.N. van der Woude, kaasknecht
 • 1928 Jac. Langedijk, veekoopman
 • 1964 J.J. de Flart
 • 1981 J.J. de Flart
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. Stam; aanschrijving de nrs. 34, 35 te verbeteren.
 • 1959 J.J. de Flart; verbouwen perceel. Aannemer G.C.M. Helderman.
 • 1977 J. de Flart; bouwen berging achter de woning. • Achter op 't Zand 36
  HDS
 • Achter op 't Zand 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 (28)
 • Bewoners
 • 1912 L. van Riel, kaaskopersknecht
 • 1920 H. Wiggers, fabrieksarbeider
 • 1928 H. Wiggers, werkman melkfabriek
 • 1949 H. Wiggers, petroleumventer
 • 1964 A. de Beer
 • 1981 A. de Beer
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. Langendijk-Hiemstra; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1926 S. Langendijk; bepleisteren nrs. 36, 37.
 • 1939 E. Nannings namens S. Langendijk; veranderen raamkozijn in nrs. 36, 37.
 • 1956 A. de Beer; verbeteren perceel.
 • 1958 A. de Beer; aanbouwen berging met douchecel
 • 1977 A. de Beer; bouwen berging achter de woning.
 • 1978 A. de Beer; verbouwen en uitbreiden woonhuis. • Achter op 't Zand 37
  HDS
 • Achter op 't Zand 37
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37 (29)
 • Bewoners
 • 1912 B. van Riel, blikslager
 • 1920 H. van Riel, blikslager
 • 1928 W. Krab, timmerman
 • 1949 J. Houthuijzen, chauffeur-monteur
 • 1964 C. Galis
 • 1981 W. Veldboer-Meester
 • Gebeurtenissen
 • 1926 S. Langendijk; bepleisteren nrs. 36, 37.
 • 1939 E. Nannings namens S. Langendijk; veranderen raamkozijn in nrs. 36, 37.
 • 1956 C. Salm; vervangen wisselton door een wc.
 • 1958 C. Galis; verbouwen woonhuis. • Achter op 't Zand 38
  HDS
 • Achter op 't Zand 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 (30)
 • Bewoners
 • 1912 J. Wormsbecher, visserman
 • 1920 J. Wormsbecher Dz., visser
 • 1928 KL Blokker, visser
 • 1949 K. Blokker, visser
 • 1949 K. Blokker, visser (h)
 • 1964 K. Blokker
 • 1981 A.J. Mulder
 • Gebeurtenissen
 • 1924 K. Blokker; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1940 Gronert en Moeij es; veranderen voorgevel.
 • 1943 E. Nannings namens K. Blokker; bouwen privaat.
 • 1966 A.A. van Tiel; verbouwen perceel.
 • 1974 K. Blokker; uitbreiden en veranderen woning.
 • 1978 A.J. Mulder;, bouwen schuur. • Achter op 't Zand 39
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Achter op 't Zand 39
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39 (31)
 • Bewoners
 • 1912 F. Edse, kaaskopersknecht
 • 1920 R. Kossen, gemeentearbeider
 • 1928 R. Kossen, arbeider gemeentereiniging
 • 1949 R. Kossen, arbeider gemeentereiniging
 • 1964 H.P. van den Berg
 • 1981 P.J. Sneek
 • Gebeurtenissen
 • 1915 R. Kossen; aanbrengen zonnescherm.
 • 1924 R. Kossen; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1932 R. Kossen; aansluiting op de riolering.
 • 1959 H.P. van den Berg; veranderen begane grond. Aannemer G.C.M. Helderman.
 • 1962 H.P. van den Berg; verbouwen perceel. Aannemer W. Tonneman. • Achter op 't Zand 40
  HDS
 • Achter op 't Zand 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40 (32)
 • Bewoners
 • 1912 A. Wormsbecher, visserman
 • 1920 A. Wormsbecher, visser
 • 1964 J.P. van der Hulst
 • 1981 A.P. Konijn
 • Gebeurtenissen
 • 1915 J. van Petten Jzn.; maken afvoerspruit.
 • 1939 N. Bakker; maken closets in nrs. 40, 41.
 • 1974 A.P. Konijn; veranderen woning.
 • 1977 A.P. Konijn; bouwen schuur achter de woning. • Achter op 't Zand 41
  HDS
 • Achter op 't Zand 41
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 41 (33)
 • Bewoners
 • 1912 H. Wiggers, fabrieksarbeider
 • 1920 P. Homan, visser
 • 1928 P. Homan, visser
 • 1949 P. Homan
 • 1964 R. Homan
 • 1981 A.P. Roubos
 • Gebeurtenissen
 • 1904 H. Wiggers; aanbrengen zonnescherm.
 • 1915 J. van Petten Jzn.; maken afvoerspruit.
 • 1939 N. Bakker; maken closets in nrs. 40, 41.
 • 1975 A. P. Roubos; veranderen en vernieuwen woning. • Achter op 't Zand 42
  HDS
 • Achter op 't Zand 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42 (34)
 • Bewoners
 • 1912 G. Gronert, timmermansknecht
 • 1920 J. Volten, goudsmid
 • 1928 J. Volten, goudsmid
 • 1964 L.N. van der Wouden
 • Gebeurtenissen
 • 1911 A.A.D. Gronert; aanbrengen zonnescherm.
 • 1915 J. van Petten Jzn.; maken afvoerspruit.
 • 1943 Gronert en Moeijes namens J. Volten; verbouwen perceel.
 • 1978 C. Born; verbouwen en uitbreiden woonhuis. • Achter op 't Zand 43
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Achter op 't Zand 43
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 43 (35)
 • Bewoners
 • 1912 J. Wiggers, kaaskopersknecht
 • 1920 Jb. Wiggers, kaaskopersknecht
 • 1949 D. Ton, los arbeider
 • 1964 G. Gronert
 • 1981 F.G.W. Gronert
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Jb. Wiggers; aanbrengen zonnescherm.
 • 1915 J. van Petten Jzn.; maken afvoerspruit.
 • 1925 Wed. A.C. Zijp; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1950 Fa. Gronert en Moeijes namens G. Gronert; verbeteren perceel.
 • 1959 G. Gronert; vergroten dakkapel. Aannemer Fa. Gebr. Peerdeman.
 • 1974 F.G.W. Gronert; vernieuwen en vergroten woonhuis.
 • 1977 F.G.W. Gronert; bouwen schuurtje. • Achter op 't Zand 44
  HDS
 • Achter op 't Zand 44
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 (36)
 • Bewoners
 • 1912 S. Wiggelaar, fabrieksarbeider
 • 1920 S. Wittebol, kaaskopersknecht
 • 1928 S. Wittebol, kaasknecht
 • 1949 Wed. A.A. Bij leveld-Wittebol
 • 1964 R. Kossen
 • 1981 L. van der Pal
 • Gebeurtenissen
 • 1915 J. van Petten Jzn.; maken afvoerspruit.
 • 1925 J. Stam; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1954 J. van Riel; maken wc.
 • 1963 Th. Karregat; wijzigen voorgevel. • Achter op 't Zand 45
  HDS
 • Achter op 't Zand 45
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 45 (37)
 • Bewoners
 • 1912 A. Broers, viskoopman
 • 1920 A. Broersz., visventer
 • 1928 A. Broerse, visventer
 • 1949 L.G. Broersz, kaasknecht
 • 1949 J.P. van der Hulst, koopman
 • 1964 L.G. Broersz
 • 1981 J.P. van der Hulst
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Jb. Baart; houden van varkens op het erf achter het perceel
 • 1902 Jb. Baart; aanbrengen zonnescherm.
 • 1937 Gronert en Moeijes; verbouwen nr. 45. • Achter op 't Zand 46
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Achter op 't Zand 46
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46
 • Bewoners
 • 1912 K. Langedijk, fabrieksarbeider
 • 1920 K. Langedijk, koetsier
 • 1928 G. van Harlingen, los arbeider
 • 1949 J. de Vries, houtbewerker
 • 1964 J. de Vries
 • Gebeurtenissen
 • 1923 N. Bakker; aansluiten aan het gemeenteriool nrs. 46,"47",48.
 • 1924 J. de Beer Wz.; aanschrijving de nrs. 46,47 en Melknapsteeg nrs. 17, 19 te verbeteren.
 • 1939 M.P. Peerdeman; maken privaten in nrs. 46,47.
 • 1949 Fa. Jb. Appel namens W. Tonneman; vernieuwen raamkozijnen en ramen nrs. 46, 47. • Achter op 't Zand 47
  HDS
 • Achter op 't Zand 47
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 47 (39)
 • Bewoners
 • 1912 J. Wortel, broodbakker
 • 1928 A. van Londen, sigarenmaker
 • 1949 D.W. Prumper, chauffeur
 • 1964 D.W. Prumper
 • 1981 S. Slot
 • Gebeurtenissen
 • 1923 N. Bakker; aansluiten aan het gemeenteriool nrs. 46,"47",48.
 • 1924 J. de Beer Wz.; aanschrijving de nrs. 46,47 en Melknapsteeg nrs. 17, 19 te verbeteren.
 • 1939 M.P. Peerdeman; maken privaten in nrs. 46,47.
 • 1949 Fa. Jb. Appel namens W. Tonneman; vernieuwen raamkozijnen en ramen nrs. 46, 47.
 • 1962 D.W. Prumper; verbouwen woning nr. 47. Aannemer Fa. W. Tonneman en Zn.
 • 1974 S. Slot; vergroten en veranderen perceel.
 • 1977 S. Slot; vernieuwen bestaande schuur. • Achter op 't Zand 48
  HDS
 • Achter op 't Zand 48
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 48 (39a)
 • Bewoners
 • 1928 Jn. de Beer, visser
 • 1949 J. De Beer, visser (h)
 • 1964 M. de Beer-Wij denes
 • 1981 M. de Beer-Wijdenes
 • Gebeurtenissen
 • 1923 N. Bakker; aansluiten aan het gemeenteriool nrs. 46,"47",48.
 • 1924 J. de Beer Jz.; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1929 J. de Beer Jz.; bepleisteren gevel.
 • 1934 G. de Boer namens J. de Beer; verbouwen perceel, wijzigen gevel. • Achter op 't Zand 49
  HDS
 • Achter op 't Zand 49
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 49 (40)
 • Bewoners
 • 1912 A. Rinses, fabrieksarbeider
 • 1920 A. Rinses, visser
 • 1928 A. Rinses, visser
 • 1949 E.S. Heins, los arbeider
 • 1949 J. Heins, visser
 • 1964 A.A.D. Gronert
 • 1981 J.P. Mak
 • Gebeurtenissen
 • 1925 F. Olthuis; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1953 Gronert en Moeijes; verbouwen nr. 49.
 • 1953 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1954 Gesloopt; door Fa. Gronert en Moeijes wordt een bergplaats met bovenwoning gebouwd.
 • 1978 J.P. Mak; bouwen berging. • Achter op 't Zand 50
  HDS
 • Achter op 't Zand 50
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 50 (41)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. D. Selie
 • 1949 N. Moeijes, tuinder
 • 1949 S. Weel, metselaar
 • 1964 N. Moeijes
 • 1981 N. Moeijes
 • 1981 C. Moeijes - van der Honing
 • Gebeurtenissen
 • 1930 Fa. Gronert en Moeijes; verbouwen nr. 50 tot bergplaats met bovenwoning.
 • 1948 J.A. Iepenga; maken inrichting voor houtbewerking.
 • 1952 C. Moeijes; oprichten werkplaats in het pand.
 • 1975 H. Moeijes; aanbrengen ramen aan de achterzijde van de woning. • Achter op 't Zand 51
  HDS
 • Achter op 't Zand 51
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 51 (42)
 • Bewoners
 • 1981 J. Niesten
 • 1981 J.N.P. Schouten
 • Gebeurtenissen
 • 1925 J. van Petten vraagt om wijziging van de erfscheiding bij nr. 51.
 • 1940 A. de Greeuw; inrichten bewaarplaats voor oude metalen achter het perceel, zijde Melknapsteeg.
 • 1974 B. de Graaff; bouw woonhuis met garage/berging. Architect J. Koorn.
 • 1975 B. de Graaff; sloopvergunning.
 • 1977 B. de Graaff; overkappen binnenplaats perceel. • Achter op 't Zand 52
  HDS
 • Achter op 't Zand 52
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 52 (43)
 • Bewoners
 • 1912 A. Belie, koopman
 • 1920 L. de Boer, visventer
 • 1928 L. de Boer, visventer
 • 1949 J.B. Hermarij, kantoorbediende P.T.C. (P.T.T.?)
 • 1964 W. v.d. Peppel-Bakker
 • 1964 J.N. Stam
 • 1981 A.H. Nipshagen
 • Gebeurtenissen
 • 1924 G. Vos-Koops; aanschrijving de nrs. 52,53 te verbeteren.
 • 1935 D. Jonkman; verbouwen nrs. 52, 53.
 • 1975 B. Kok; verbouwen nrs. 52, 53 (samenvoeging). • Achter op 't Zand 53
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Achter op 't Zand 53
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 53 (44)
 • Bewoners
 • 1912 J. Sas, gemeente-arbeider
 • 1920 J. Last, visser
 • 1928 Jn. Last, visser
 • 1928 N.J. Duijneveld, fabrieksarbeider
 • 1964 A.C. Postma-Hooikamp
 • 1981 A.H. Nipshagen
 • Gebeurtenissen
 • 1924 G. Vos-Koops; aanschrijving de nrs. 52,53 te verbeteren.
 • 1935 D. Jonkman; verbouwen nrs. 52, 53. • Achter op 't Zand 54
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Achter op 't Zand 54
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 54 (45)
 • Bewoners
 • 1912 H. Rinses, fabrieksarbeider
 • 1920 H. Rinses, fabrieksarbeider
 • 1928 H. Rinses, los werkman
 • 1949 M.S.H. Luypaers
 • 1964 W.J. Pons
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. van Petten sr.; aanschrijving de nrs. 54, 55, 56 te verbeteren.
 • 1957 D.J. Hilbrands; bouwen nieuwe keukens, twee privaten met wc's met waterspoeling in de nrs. 54, 55. • Achter op 't Zand 55
  HDS
 • Achter op 't Zand 55
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 55 (46)
 • Bewoners
 • 1912 P. Jager, metselaar
 • 1920 P. Jager, metselaar
 • 1928 P. Jager, metselaar
 • 1949 J. Buis, grondwerker
 • 1949 C. Smeek, grondwerker
 • 1964 H.J. Buis
 • 1981 C.J. Hellingman
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. van Petten sr.; aanschrijving de nrs. 54, 55, 56 te verbeteren.
 • 1957 D.J. Hilbrands; bouwen nieuwe keukens, twee privaten met wc's met waterspoeling in de nrs. 54, 55.
 • 1967 Aanschrijving de gasinstallatie te vervangen.
 • 1972 C.J. Hellingman; gedeeltelijk veranderen woning.
 • 1975 C.J. Hellingman; gedeeltelijk vernieuwen en veranderen woning. • Achter op 't Zand 56
  HDS
 • Achter op 't Zand 56
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 56 (47)
 • Bewoners
 • 1912 P. van der Vliet, fabrieksarbeider
 • 1920 P. van der Vliet, fabrieksarbeider
 • 1928 P. van der Vliet, metselaar
 • 1949 C. Reus, visser
 • 1964 G.P. Beemsterboer
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. van Petten sr.; aanschrijving de nrs. 54, 55, 56 te verbeteren.
 • 1955 J. Lakeman; vervangen wisselton door wc. • Achter op 't Zand 57
  HDS
 • Achter op 't Zand 57
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 57 (48)
 • Bewoners
 • 1912 H.J. Freesen, vishandelaar
 • 1912 M. Vreeze, viskoopman
 • 1920 E. Belie, visventer
 • 1928 E. Belie, vishandelaar
 • 1949 B. Last, visser
 • 1964 P. de Vries
 • 1981 A. Middel
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Mej. M. Verveld-Knol; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1946 K. Baas; verbouwen (wederom bewoonbaar maken) leeggesloopte woning.
 • 1968 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1977 Gesloopt.
 • 1977 Woningbouwvereniging Hoorn; bouwen twee premiekoopwoningen nrs. 57, 58.Voor 1956 gesloopt. • Achter op 't Zand 58
  HDS
 • Achter op 't Zand 58
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 58 (49)
 • Bewoners
 • 1912 K. Zwarekant, schoenmaker
 • 1920 J. Wormsbecher, visser
 • 1928 R.Ph. Wormsbecher, visser
 • 1964 C.J. Walter
 • 1981 R.W.J.M. Appelman
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J.K. Padding c.s.; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1941 M.H. Brozius; maken trap.
 • 1966 Fam. van Kalken; aanschrijving herstellen dak, raamkozijn en westgevel.
 • 1967 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1977 Gesloopt.
 • 1977 Woningbouwvereniging Hoorn; bouwen twee premiekoopwoningen nrs. 57, 58.Voor 1956 gesloopt. • Achter op 't Zand 59
  HDS
 • Achter op 't Zand 59
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 59 (50)
 • Bewoners
 • 1912 R. Raijer, visserman
 • 1920 R. Raijer, visser
 • 1928 R. Raijer, visser
 • 1964 P. van der Woude
 • 1981 A. van Hees
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Wed. J. van Riel cons.; aanschrijving de nrs. 59, 60 te verbeteren.
 • 1935 P. van der Woude; verbouwen voorgevel.
 • 1954 P. van der Woude; vervangen wisselton door wc. • Achter op 't Zand 60
  HDS
 • Achter op 't Zand 60
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 60 (51)
 • Bewoners
 • 1912 J. van Riel
 • 1920 Wed. J. van Riel
 • 1928 Wed. Joh. van Riel-Flart
 • 1949 E. van Riel
 • 1964 R. Hartog
 • 1981 R. Hartog
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Wed. J. van Riel cons.; aanschrijving de nrs. 59, 60 te verbeteren.
 • 1962 P. van der Woude; verbouwen woning.
 • 1975 R. Hartog; geheel vernieuwen voorgevel. • Achter op 't Zand 61
  HDS
 • Achter op 't Zand 61
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 61 (52)
 • Bewoners
 • 1912 P. de Vries, boekdrukkersgezel
 • 1920 P. de Vries, hulpbewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1928 P. de Vries, spoorbeambte
 • 1928 Jan Zwart, visventer
 • 1949 C.J. van der Beek, schipper
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Israëlitische Gemeente; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1947 Beheer stichting bewindvoering afwezigen en onverdeelde nalatenschappen te Amsterdam; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1948 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 Zie Italiaanse Zeedijk nrs. 120, 122.
 • 1951 Voor 1956 gesloopt. • Achter op 't Zand 62
  HDS
 • Achter op 't Zand 62
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 62, 62A beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1920 L.F. Vingerhoed, arbeider Ned. Spoorwegen
 • 1920 S. de Jong, metaalbewerker
 • 1949 A. Rinses, visser (h)
 • 1949 A. Rinses, magazijnknecht R.W
 • 1949 A. Rinses, machinebankwerker
 • 1949 Th. van Riel, knecht brandstoffenhandel
 • 1964 A. Rinses
 • 1964 T. van Riel
 • 1981 A. Rinses
 • 1981 H.R. van Riel
 • Gebeurtenissen
 • 1917 H. de Jong Dzn.; vergunning om in het pand zuiderzeeharing te zouten.
 • 1918 C. Woestenburg; amoveren perceel en daarvoor in de plaats twee arbeiderswoningen te bouwen met pakhuis.
 • 1930 C. Woestenburg; bepleisteren voorgevels in grijze portlandkleur van nrs. 62, 62a.
 • 1954 K.H. Kaat; vervangen wisseltonnen door wc's nrs. 62, 62a. • Achter op 't Zand 63
  HDS
 • Achter op 't Zand 63
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 63 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1928 R.Ph. Wormsbecher, visser
 • 1928 R. Wassenaar, in muziekinstrumenten
 • 1928 S. de Jong, koperslager
 • 1928 K. Hiemstra, botermaker
 • 1949 R.P. Wormsbecher
 • 1964 R. van der Wouden
 • 1981 H. van der Wouden-Beuving
 • Gebeurtenissen
 • 1924 R. Wormsbecher; bouwen woonhuis op een terrein gelegen Achter op 't Zand hoek Hoofd. • Achter op 't Zand
  HDS
 • Achter op 't Zand 9999
 • Pandaanduiding
 • ACHTER OP 'T ZAND HOEK MELKNAPSTEEG EN MELKNAPSTEEG NR. 2A
 • Gebeurtenissen
 • 1977 J. de Graaff en P. Kok, bouw drie woonhuizen ter plaatse van berging/garage. Architect Luc Trigallez.
 • 1977 J. de Graaff en P. Kok; sloopvergunning garage/berging.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeAchter de Vest
   VolgendeAchterom

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank