Kennisbank

Achter de Vest

Terug naar de inhoudsopgave


Huisnummers anno 1982:
0 1 2 4-10 12-18 20 20-22 24-26 28-30 32 34 36 38 40 42 44 46 48-54 56 58

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Achter de Vest
HDS

Achter de Vest; 1895-1920

 • Achter de Vest
 • Straatbeschrijving
 • Straat lopend van Achterstraat tot aan de Pakhuisstraat. Al in een acte van 1 februari 1391 is sprake van een 'erf binnen de vesten', dit moet de stadsbegrenzing zijn van vr 1426. Velius spreekt van Vesten en onderscheidt hierbij de Vest tussen Noorder- en Westerpoort, dc Vest tussen de Oosterpoort en de zee en de Vest tussen Oosterpoort en Koepoort; hij vermeldt voor 1627 dat een nieuwe borstwering werd gemaakt aan de Vesten tussen Ooster- en Koepoort. Op de kopie-kadasterkaart (1823-1832) komt de naam Achter de Vest al voor voor het deel van Veemarkt tot Koepoort; de kaart van circa 1884 vermeldt hier echter: Koepoortsvest en voor de huidige Noorderstraat: Achter de Vest. Bij raadsbesluit van 1888 werd de naam Achter de Vest officieel vastgesteld voor het nu zo genoemde gedeelte; de daarvoor ook zo geheten delen worden dan Noorderstraat en Koepoortsplein genoemd. Bij de Mariatoren heeft de stadswal nog zijn oorspronkelijke hoogte. Bovenop de wal stond de stadsmuur. De plaats van deze muur is te bepalen bij de Mariatoren; aan beide zijden ervan is nog de aansluiting zichtbaar. In 1909 heeft een vernummering van een aantal huisnummers plaatsgevonden. Tussen haakjes staan de huisnummers van voor dit jaar. • Achter de Vest 1

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22277

  Achter de Vest nr. 1

 • Achter de Vest 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 monument Maria- of Kruittoren.
 • Pandbeschrijving
  Halfronde bakstenen muurtoren op de kruin van de wal, 1508.
  Deze toren heeft nog geheel het karakter van verdedigingstoren. In de kelder van de toren bevinden zich aan de zijkanten schietgaten voor kanonnen ter dekking van de muurgedeelten tussen deze toren en de andere waltorens. Op de begane grond zijn vijf schietgaten aangebracht om het veld rondom de toren te kunnen verdedigen. Even onder het dak loopt een weergang met schietspleten voor musketvuur.
 • Bewoners
 • 1949 Mariatoren
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Majoor 1ste ingenieur der Genie; herstellen dak.
 • 1911 Hoornsche Vleeschhouwers Vereniging vraagt vergunning om de ijskelder te gebruiken.
 • 1923 Vereniging Oud-Hoorn krijgt om niet tot wederopzeggens het gebruik van de Mariatoren onder voorwaarde dat de vereniging zorgt voor het onderhoud.
 • 1927 Vereniging Oud-Hoorn; instellen onderzoek naar de toestand van de fundering, doen van opgravingen.
 • 1930 Vereniging Oud-Hoorn; restaureren Mariatoren. Architect J. en C.D. van Reyendam te Alkmaar.instellen onderzoek naar de toestand van de fundering, doen van opgravingen. • Achter de Vest 2
  HDS
 • Achter de Vest 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 2A, 2B, 2C zie Achterstraat nrs. 24, 26
 • Bewoners
 • nummer 2A
 • 1964 A. Dijkstra
 • 1981 R.A.G. de Koning
 • nummer 2B
 • 1964 J. de Koning
 • 1981 J.F.C. de Koning
 • nummer 2C
 • 1964 L. Konijn
 • 1981 L. Konijn
 • Gebeurtenissen
 • 1915 Uitslaande brand in stal aan Achter de Vest.
 • 1920 Zie Achterstraat nrs. 24, 26.
 • 1947 J. de Koning; sloop van Achterstraat nrs. 24, 26, stal en wagenhuis.
 • 1949 Zie Achterstraat nrs. 24, 26.
 • 1969 J. de Koning; verbouwen nr. 2a. • Achter de Vest 4-10
  HDS
 • Achter de Vest 4-10
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 4, 6, 8, 10
 • Bewoners
 • nummer 04
 • 1912 J.P. Zwart, stoker Gasfabriek
 • 1920 J.Ph. Zwart, stoker Gasfabriek
 • 1928 KI. Molenaar
 • 1949 C. Woestenburg, metaalbewerker
 • 1964 C. Klink
 • 1981 W.S.C. Kager
 • nummer 06
 • 1912 K. Molenaar, agent van politie 1ste klasse
 • 1920 K. Molenaar, agent van politie
 • 1949 Wed. G.A. Vermeulen-Kleipoel
 • 1964 T. Zwart-Wagemaker
 • 1981 CJ.M. Kroft
 • nummer 08
 • 1912 W. Laan
 • 1920 Wed. M. Laan
 • 1928 H.L. Kooien, sigarenmaker
 • 1949 P.J. van Stralen, los arbeider
 • 1964 A.A. van Stralen-van Nassau
 • 1981 A.M.Th. Schouten
 • nummer 10
 • 1912 P. Pruiksma, slagersknecht
 • 1920 G. Hoogendoorn, bierbottelaar
 • 1928 Wed. G. Hoogendoorn-Tros
 • 1949 G.Ch.M. Dessing, stucadoor
 • 1964 F. Stam
 • 1981 L. Houtman
 • Gebeurtenissen
 • 1906 D. Jonkman; leggen spruit met zinkput in steeg tussen Achterstraat nr. 18 en 20 ter verbetering waterafvoer
 • 1962 T. Stam; verbouwen nr. 10 en aansluiten op het gemeenteriool.
 • 1966 C. Ursem; verbouwen nr. 4.
 • 1979 Nrs. 4, 6, 8 door brand verwoest.
 • 1980 Nrs. 4, 6, 8 tot krot verklaard en gesloopt.
 • 1980 Ter plaatse van gesloopte woningen drie nieuwe woningen gebouwd. Architect Gerrit Hartog, aannemer G.C.M. Helderman. • Achter de Vest 12-18
  HDS
 • Achter de Vest 12-18
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 12, 14, 16, 18 (10a, 10b, 10c, 10d)
 • Pandbeschrijving
  Gevelsteen in nr. 12 met opschrift: H.M. van Hinte, oud 2 jaar, 5 juli 1905.
 • Bewoners
 • nummer 12
 • 1912 J. Vermeulen, behanger en stoffeerder
 • 1920 F.C. Reek, goudsmid
 • 1928 P.A. Florijn, reiziger
 • 1949 S. Fontein. laboratoriumbediende
 • 1964 J. Bartels
 • 1981 G.A.M. Redeker
 • nummer 14
 • 1912 J. F. Visser, commies aan de Rijkswerkinrichting
 • 1920 H. Kool, perser aan een stoom wasserij
 • 1928 Jn. Kroon, letterzetter
 • 1949 A. Vierbergen. betonfabrikant (h)
 • 1964 A. Vierbergen
 • 1981 J. de Boer
 • nummer 16
 • 1949 IJ. Dijkstra. secretaris van de Fryske Krite
 • 1964 A. Dijkstra-Coevert
 • 1964 K. Kuipers
 • 1981 Joh.D. Bloemen, machinist
 • 1981 Tj. Dijkstra, bankwerker
 • nummer 18
 • 1920 Jb. Stins, winkelchef
 • 1920 Jn. Stins, vertegenwoordiger 'automaat'
 • 1928 W. Arema, letterzetter
 • 1949 H. Eijkelboom. boekbinder: secretaris van de Hoornse Gymnastiekvereniging T.O.G
 • 1964 H. Eijkelboom
 • 1981 H. Eijkelboom
 • Gebeurtenissen
 • 1905 B. van Hinte; bouwen nrs. 12, 14, 16, 18 en leggen spruit voor afvoer menagewater.
 • 1905 B. van Hinte; plaatsen pomp voor de in aanbouw zijnde woningen.
 • 1934 E. Nannings namens de dames Van Hinte; bouwen schuurtje achter nr. 16.
 • 1972 J. de Boer; gedeeltelijk veranderen twee woningen in een logement en bouwen berging nrs. 12, 14, 16.
 • 1976 J. de Boer; verbouwen bovenwoning nr. 14. • Achter de Vest 20
  HDS
 • Achter de Vest 20
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD achterzijde Onder de Boompjes nr. 20
 • Gebeurtenissen
 • 1932 Jac. Met' s Automobielbedrijf; plaatsen benzinepompinstallatie voor en achter op het perceel van Onder de Boompjes nr. 20 en achter de Vest nr. 20 rood. De bebouwing aan de Achter de Vest dateert vermoedelijk van 1932.ONGENUMMERD • Achter de Vest 20-22
  HDS
 • Achter de Vest 20-22
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 20, 22, 22 rood (12, 14, 14 rood)
 • Bewoners
 • nummer 20
 • 1912 W.A. IJdo, ambtenaar Rijkswaterstaat
 • 1912 IJ. Hardorff, sergeant-majoor
 • 1920 J. Jouwsma, boekhouder
 • 1920 M.J. van Thiel, ingenieur PEN
 • 1928 E. Kaptein, klerk bij het kantongerecht
 • 1949 K. Doorgeest, schilder
 • 1949 Wed. M. Portegies-Huibers
 • 1949 C.G. Reek
 • 1964 P. Morsch
 • 1981 J.J. van der Molen
 • nummer 22
 • 1912 A. Mantje, kelner
 • 1912 J. van Reijendam, tijdelijk opzichter der Genie
 • 1920 J. van Reijendam, opzichter der Genie
 • 1928 H.J. Gestel
 • 1949 J.B. van der Winden
 • nummer 22 ROOD
 • 1920 Wed. A. Mantje, pensionhoudster
 • 1920 Wed. A. Mantje-Nauta
 • 1964 P. den Hartog
 • 1981 A. den Hartog-Ven
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. Markus; bouwen woning, doorloop en bovenwoning op een terrein aan de Achter de Vest.
 • 1901 J. Markus; plaatsen stoep.
 • 1958 P.J. Blauw namens P. den Hartog; bouwen werkplaats en rookhok, verbouwen tot vleesfabriek nr. 22
 • 1966 P. den Hartog; verbouwen woning nr. 22.
 • 1970 Firma P. den Hartog; revisie vergunning groothandel in vleeswaren annex rokerij. • Achter de Vest 24-26
  HDS
 • Achter de Vest 24-26
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 24, 26 (14a, 14b)
 • Bewoners
 • nummer 24
 • 1912 Mej. A. van Breukelen
 • 1920 C. Tromp, graveur
 • 1928 C. Tromp, graveur
 • 1949 Wed. A.C.G. Tromp-Machielse
 • 1949 C. Tromp. graveur (h)
 • 1964 A.C.G. Machielsen-Tromp
 • 1981 A.C.G. Machielsen-Tromp
 • nummer 26
 • 1912 H. Kwaad, typograaf
 • 1920 H. Kwaad
 • 1928 Wed. H. Kwaad
 • 1949 H.J. Kwaad, bode ziekenfonds
 • 1949 M. Kwaad, bode van het R.K. Ziekenfonds Sint Joannes de Deo
 • 1964 M.J. Kwaad
 • 1981 M.J. Kwaad
 • Gebeurtenissen
 • 1903 A. Kleintjes Pz.; aansluiten nrs. 24, 26 op het gemeenteriool
 • 1950 L.L. Hanff namens mej. M. Kwaad; bouwen schuurtje bij nr. 26.
 • 1951 De woning nr. 24 nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1953 Vervanging closet nr. 24. • Achter de Vest 28-30
  HDS
 • Achter de Vest 28-30
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 24, 26 (14a, 14b)
 • Pandbeschrijving
  Deur met gietijzeren paneelvulling uit de bouwtijd, nr. 28.
 • Bewoners
 • nummer 28
 • 1912 I. Kuijper, schilder
 • 1912 J. Stins, depothouder petroleummaatschappij 'De Automaat'
 • 1920 A. van Kalken, goudsmid
 • 1949 W. 0. Schrale. distributieambtenaar
 • 1964 L. Visser
 • 1981 C.W. Visser
 • nummer 30
 • 1912 W.H. van Riel
 • 1920 H. van Weringh, goudsmid
 • 1928 S. Langedijk
 • 1928 J.H. van Sluis, machinaal houtbewerker en monteur
 • 1949 S. Langedijk
 • 1964 B.J. Langedijk
 • 1981 Wed. Swier-Jalink
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Wed. Hiemstra; bewoonbaarverklaring van de door haar in 1899 gebouwde percelen op een terrein aan de Achter de Vest.
 • 1900 Wed. Hiemstra; leggen stoep met koplaag.
 • 1903 Wed. Hiemstra; vernieuwen gevels (verhogen) van de nrs. 28, 30. • Achter de Vest 32
  HDS
 • Achter de Vest 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 (14e)
 • Bewoners
 • 1912 I. Korver
 • 1920 A. de Vries, in bouwmaterialen
 • 1928 Wed. N. Molenaar-Bos, pensionhoudster
 • 1928 J.P. Salfischbeijer, bureelambtenaar Ned. Spoorwegen
 • 1928 N.J. Res, kantoorbediende
 • 1949 Wed. C. Boots-Rodenburg
 • 1949 P. Doffer, ijsventer (h)
 • 1964 J. Roele
 • 1981 B. Last
 • Gebeurtenissen
 • 1900 H. Worst; bouwen woonhuis en leggen spruit voor afvoer menagewater en leggen stoep.
 • 1929 P. Doffer; maken closet.
 • 1932 K. Hoogland namens P. Doffer; maken nieuwe deur.
 • 1938 P. Doffer; verbouwen perceel. • Achter de Vest 34

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 2 Poortjes 22278
  Gemeentelijk monument
  HDS

  St. Jorispoortje, St. Sebastiaan poortje

 • Achter de Vest 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34
 • 0000 ONGENUMMERD monument 2 Poortjes
 • Pandbeschrijving
  Gymnastiekzaal. Fragmenten op het gebouw van het gymnastieklokaal zijn afkomstig van de oude Stadsfabriek, die stond op de hoek van de Achter de Vest en de Pakhuisstraat. Het gebouw zelf is een ontwerp van gemeente-architect Jb. Faber en is gebouwd in 1910.
 • Pandbeschrijving
  Twee poortjes van het Doelenveld in moderne muur naast schoolgebouw. Met blokken omlijste poortjes, waarboven natuurstenen toppen met voorstelling van St. Joris en St. Sebastiaan (toppen verwisseld in 1910).
  Bij de restauratie van 1910 is de bekroning die boven St. Joris stond abusievelijk geplaatst boven St. Sebastiaan, zodat deze nu twee jaartallen (1638) bezit en St. Joris niet n. Beide poortjes dateren van 1638.ONGENUMMERD
 • Bewoners
 • 1949 Gemeentelijk gymnastieklokaal
 • Gebeurtenissen
 • 1910 1910 Amoveren bestaande afsluitmuur met poorten van het Doelenterrein en ter plaatse bouwen gymnastiek- gebouw en afsluitmuur van het terrein. Het slopen van de oude stadsfabriek en overbrengen en opstellen der bestaande toestellen in nieuw gebouw en maken kogelvanger op Doelenterrein.
 • 1935 Vereniging Oud Hoorn; herstellen St. Sebastiaanpoortje.ONGENUMMERD • Achter de Vest 36
  HDS
 • Achter de Vest 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 (16)
 • Bewoners
 • 1912 A.F. Taffijn, bataljonskleermaker
 • 1912 P. Hooikamp, tabaksbewerker
 • 1920 P. Hooikamp, sigarenmaker
 • 1928 P. A. Hooijkamp, tabakskerver
 • 1949 J.J. Veenboer, veekoopman (h)
 • 1964 W. Sas
 • 1981 L.A.G.M. Haring
 • Gebeurtenissen
 • 1901 J.J. Schuld: bewoonbaarverklaring perceel, plaatsen stoep.
 • 1951 Wed. J.J. Schuld; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1956 K. Langerijs; aanschrijving om de gebreken op te> heffen.
 • 1969 J.C. Neefjes; verbouwen perceel. • Achter de Vest 38
  HDS
 • Achter de Vest 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 (18)
 • Bewoners
 • 1912 H. de Groot, fabrieksarbeider
 • 1920 H. de Groot, los werkman
 • 1928 Jn. Gons, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1949 W.A. Fakkert, automonteur
 • 1949 H.F. Watses, automonteur
 • 1964 M.M. Molenaar
 • 1981 M.M. Molenaar
 • Gebeurtenissen
 • 1972 W. Visser; vervangen wisselton door wc. • Achter de Vest 40
  HDS
 • Achter de Vest 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40 (20)
 • Bewoners
 • 1912 L. Bakker, fabrieksarbeider
 • 1920 L. Bakker, fabrieksarbeider
 • 1928 L. Bakker, fabrieksarbeider
 • 1949 L. Bakker, handelaar (h)
 • 1964 T. Bakker- Schouten
 • 1981 J.A. Baars
 • Gebeurtenissen
 • 1965 J.A. Baars; verbouwen perceel. • Achter de Vest 42
  HDS
 • Achter de Vest 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42 (22) geen gegevens bekend
 • Bewoners
 • 1912 J. Kok, sergeant-schrijver
 • 1920 J. Beemsterboer, gasfitter
 • 1928 P.H.M. Kaag, kleermaker
 • 1949 J. Haring, monteur
 • 1949 Th.A. Haring, stoffeerder
 • 1964 L. Wijs
 • 1981 M. de Graaff • Achter de Vest 44
  HDS
 • Achter de Vest 44
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 (24) geen gegevens bekend
 • Bewoners
 • 1912 C. Blokker, handelsreiziger
 • 1928 P.J. Potveer, timmermansknecht
 • 1928 Joh. Out, betonwerker
 • 1949 K. Molenaar, grondwerker
 • 1981 A.C.M.J. Burger-von Franck • Achter de Vest 46
  HDS
 • Achter de Vest 46
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46 (26)
 • Bewoners
 • 1912 J. van Klaveren, fabrieksarbeider
 • 1920 J. van Klaveren, los arbeider
 • 1928 Jac. van Klaveren, los arbeider
 • 1949 J. Freesen, bakkersknecht
 • 1964 J.F. Zaal
 • 1981 J.D. Veld
 • Gebeurtenissen
 • 1943 Wed. J.J. Schuld; aanschrijving om de gebreken op te heffen. • Achter de Vest 48-54
  HDS
 • Achter de Vest 48-54
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 48, 50, 52, 54 (26a, 26b, 26c, 26d)
 • Bewoners
 • nummer 48
 • 1912 H. van Weringh, horlogemaker
 • 1920 H. Kok, sergeant-majoor infanterie
 • 1928 Jb. Boon, schilder
 • 1949 Wed. C.M. Steltenpohl-Boon
 • 1949 C.J.P. Vierbergen, automonteur
 • 1964 T. Hes-Ruig
 • 1981 J.v.d. Meer
 • nummer 50
 • 1912 J.H. van Sluis, houtbewerker
 • 1920 J. v.d. Broek, goudsmid
 • 1928 J. v.d. Broek, goudsmid
 • 1964 C.J. Peerdeman
 • 1981 C.J. Peerdeman
 • nummer 52
 • 1912 J. van den Berg Cz., timmerman
 • 1920 J. van den Berg, timmerman-aannemer
 • 1928 J. Entius, wijnkopersknecht
 • 1949 Th. Vis, timmerman
 • 1964 M. Hart
 • 1981 J. Vierbergen-Swart
 • nummer 54
 • 1912 Wed. D. Piso, in kruidenierswaren
 • 1920 Wed. Th. Bloem
 • 1928 Wed. J. Bakker-Boots
 • 1949 H.J. Kwaad, stoffeerder; voorzitter van de R.k. Wandelsportvereniging De Eenhoorn
 • 1964 H.J. Kwaad
 • 1981 C.C. Kwaad-Pater
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J.J. Schuld; bouwen vier woningen. Architect: gemeente-opzichter H.Kolkman.
 • 1930 S.W. Langius; namens R.K. Schoolvereniging St. Aloysius; maken privaten en kasten achter de nrs. 48, 50, 52, 54.
 • 1961 Gemeente Hoorn; aankoop van vier woonhuizen met erven, inclusief Onder de Boompjes nr. 17 voor 20.000,- van de R.K. Schoolvereniging St. Aloysius. • Achter de Vest 56

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  HDS

  Achter de Vest nr. 56

 • Achter de Vest 56
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 56 (28)
 • Pandbeschrijving
  Deur Lodewijk XV vermoedelijk uit sloop afkomstig, toegangsportaal met houten luifel en stenen pilasters. Hardstenen bordestrap met smeedijzeren leuning.
 • Bewoners
 • 1912 J. Appel, timmerman
 • 1928 D.G. Winkler, arts
 • 1928 Mevr. J. Winkler-Siebenga, kinderarts
 • 1949 P.A.A. Weterings, arts-internist en rntgenoloog (h); geneesheer-directeur van het Sint Jans Gasthuis, tel. 4883
 • Gebeurtenissen
 • 1912 J. Zeylemaker Jzn. bouwen woonhuis op terrein aan Achter de Vest. Architect HJ. Cramer.
 • 1928 Directeur PEN Bloemendaal; aansluiting op gemeenteriool.
 • 1972 Notaris B.E.A.M. Schreurs; gedeeltelijk veranderen en vergroten kantoor. • Achter de Vest 58
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Pakhuisstraat nrs. 1, 3, 5, 7; Achter de Vest nr. 58

 • Achter de Vest 58
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 58 monument
 • Bewoners
 • 1928 J.F. de Groot, los arbeider
 • 1949 Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, tel. 4665
 • 1949 Vereniging voor Gezinshulp Hoorn, tel. 4665
 • Gebeurtenissen
 • 1631 Pakhuis van de voormalige Oostindische Compagnie van 1631.
 • 1631 Zie Onder de Boompjes nrs. 21, 22 en Pakhuisstraat nrs. 1,"3",5.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeABC
   VolgendeAchter op 't Zand

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank