Kennisbank

ABC

Terug naar de inhoudsopgave

HDS

ABC 1977

 • ABC
 • Straatbeschrijving
 • Het ABC is als dijk aangelegd bij de stadsuitbreiding van 1576. Toen ontstond de Karperkuil als nieuwe haven, begrensd door Binnenluiendijk en Uyterdijk (ABC); hij was ook bedoeld als stadswal met aan beide uiteinden een bolwerk (zie de plattegrond van Utenwael, 1596). Weer een nieuwe haven, het Rottegat, veroorzaakte een nieuw verdedigingsstelsel met een nieuwe wal verderop: de Nieuwe Wal; de Uyterdijk was stadswal af. Op de kaart van Doesjan (1794) komt de naam ABC voor het eerst voor als aanduiding van de zogenoemde kadijk. De bebouwing daar staat omschreven als: "t Labbertorium met dezulke aangetrokken erven', dit slaat op het in 1764 daar gebouwde Arsenaal (wapenopslagplaats van her College van Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier). De kopie-kadasterkaart (1823/1832) noteert daar "sLands Magazijn'; de plattegrond van 1869 geeft `Broodfabriek' op de zelfde plek. Aan het begin bij de Oosterpoort stond de zoutziederij `De Toekomst', opgericht (in oudere gebouwen) in 1904. Een naamsverklaring berust op gissingen: hij zou afgeleid kunnen zijn van een ABC-uithangbord van een daar wonende schoolmeester, of in verband staan met de drie bolwerken in deze omgeving, dan wel met de eilanden Aruba, Bonaire en Curaao (Blaeu, circa 1649 vermeldt op de hoek AB C-Binnenluiendijk het `Westindische packhuys').
 • Gebeurtenissen
 • 1907 J.A. Potgieser verzoekt het struikhout van het ABC te mogen kopen.
 • 1908 In het ABC wordt een rijweg aangelegd. J. A. Potgieser verzoekt een boom, staande in het ABC, te rooien.
 • 1917 De Dijkgraaf en Heemraden van Drechterland krijgen vergunning om klei te delven uit de berm van de dijk langs de Vluchthaven en uit het bouwland bij het schietterrein. Deze klei is nodig voor de verzwaring van het Dijkje langs het ABC.
 • 1922 De directie van de Nederlandse Spoorwegen vraagt om grond gratis beschikbaar te stellen voor de percelen ABC nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in verband met het aanbrengen van een bestrating en het maken van een afvoer voor hemelwater aldaar. • HDS
 • ABC 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1912 J.A. Potgieser, broodbakker
 • 1920 P. Dekker, gepensioneerd zeeloods
 • 1949 H. Kramer, arbeider gemeentereiniging
 • 1964 J. Schokker
 • Gebeurtenissen
 • 1906 J.A. Potgieser; bouwen woonhuis ter plaatse van nr. 1, bewoonbaarverklaring en maken hek.
 • 1907 J.A. Potgieser; oprichten broodbakkerij in (achter) het perceel.
 • 1918 D. Kaat; slopen broodbakkerij en bergplaats achter de woningen.
 • 1951 De woningen nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zijn eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. Deze woningen zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1961 Gemeente Hoorn; aankoop negen woonhuizen (nrs. 1 t/m 9) met erven, samen groot 13 are en 85 ca voor de aankoopsom van 27.500,- van M. M. Jonkman.
 • 1961 Gemeente Hoorn; aankoop negen woonhuizen (nrs. 1 t/m 9) met erven, samen groot 13 are en 85 ca voor de aankoopsom van 27.500,- van M. M. Jonkman.
 • 1979 Gemeente Hoorn; de laatste drie wisseltonnen uit dit complex worden vervangen door een chemisch toilet.
 • 1980 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 • HDS
 • ABC 2-9
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 Alb. ter Haar, rijksambtenaar
 • 1920 S. de Haas, rangeerder Ned. Spoorwegen
 • 1928 M. Majoor, arbeider gemeentereiniging
 • 1949 G. Ensink, grondwerker
 • 1964 G. Ensink-Supheert
 • nummer 3
 • 1912 D.J. Verbruggen, boekdrukkergezel
 • 1920 Th. Bagchus, machinist Ned. Spoorwegen
 • 1928 W. de Boer, arbeider Ned. Spoorwegen
 • 1964 P. Kroonenburg
 • nummer 4
 • 1912 D. Kat, diamantzetter
 • 1920 S. Duim, arbeider Ned. Spoorwegen
 • 1964 H.J. Belmer
 • nummer 5
 • 1912 A. IJtsma, manufacturier
 • 1912 P. Hoogvliet, timmerman
 • 1920 H.J. Willemsen, machinist Ned. Spoorwegen
 • 1928 Th.S.C. Niemer, arbeider Ned. Spoorwegen
 • 1949 G.J. van der Houten, metselaar
 • 1964 J. Schokker
 • nummer 6
 • 1912 S.H. van Diggelen, machinist
 • 1920 A. Bakker, schaalknecht Ned. Spoorwegen
 • 1928 H. de Haas, treinpoetser
 • 1949 C.J. Eeken, fotograaf (h)
 • 1964 H.G. Venema
 • nummer 7
 • 1912 H. de Vries, timmerman
 • 1920 G. Wesselman, ambtenaar Ned. Spoorwegen
 • 1928 J. Taffijn, bankwerker Ned. Spoorwegen
 • 1949 B. Kamst, arbeider wegenbouw
 • 1964 E. Nannings
 • 1964 J. Groot
 • nummer 8
 • 1912 H. Winnubst, machinist HIJSM
 • 1928 B.J. Boverhof, spoorwegarbeider
 • 1949 A.J. Duinmaijer, arbeider gemeentereiniging
 • 1964 A.P. Duinmaijer
 • nummer 9
 • 1912 J.A.H. ten Hoope, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1949 B.J. Bovenhof, spoorwegarbeider
 • 1964 B.J. Boverhof
 • Gebeurtenissen
 • 1906 J.A. Potgieser; bouwen acht arbeiderswoningen op het terrein van de broodfabriek in de rooilijn van zijn pasgebouwde woning. In 1907 bewoonbaarverklaring, er wordt een tweede uitgang gemaakt voor nrs. 2, 3.
 • 1951 De woningen nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zijn eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. Deze woningen zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1961 Gemeente Hoorn; aankoop negen woonhuizen (nrs. 1 t/m 9) met erven, samen groot 13 are en 85 ca voor de aankoopsom van 27.500,- van M. M. Jonkman.
 • 1979 Gemeente Hoorn; de laatste drie wisseltonnen uit dit complex worden vervangen door een chemisch toilet.
 • 1980 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 • HDS
 • ABC 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 rood vermoedelijk zij-ingang Kleine Oost nr. 32
 • Bewoners
 • 1912 H. Eelspeel, zoutziedersknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1909 H. Eelspeel; verkoop van alcoholvrije dranken; verlof ingetrokken in 1932. • HDS
 • ABC 9999
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Bewoners
 • 1949 z.nr. Fa. Ligthart, bouwmaterialen, steenkolengroothandel, overslagbedrijf, tel. 4876 (ABC Plantsoen 6)ONGENUMMERD
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeAbbingstraat
   VolgendeAchter de Vest

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank