Schatkamer Vereniging Oud Hoorn
 → 
 →  [Objectnummer 00004]
 

 
 
      

Oproer te Hoorn, over de invoering van nieuwe Excynzen


Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

Zicht op het stadhuis aan de Rode Steen die de gang van zaken illustreert van 21 mei 1470. De tekst van Velius, tweede druk 1617: soo quam de mare daer van onder de Wevers / Vullers en Visschers / zijnde meest ruyge maets / en doen van de grootste Gilden in de Stadt: en dese rockenden malcander op / en liepen met haer geweer / en met de Banieren van haer Gilden (niet sonder groote onstuericheyt nae de Merckt / brachten de gantsche Stadt in roer / dreygden de Commissarisen en Burgemeesters doot te slaen en vielen ten lesten in des Secretaris huys / smeten al in stucken dat heel was / scheurden zijn Boecken en Registeren / en lieten haer voort bier op de Merckt brengē / en droncken haer alsoo staende voets vast droncken en vol.

Zie ook tekening van Jacob Folkema in het Rijksmuseum

Nr:00004
Datum: 1750
Toel.: Bibliografie:
Muller Historieprenten 306
Dit is een van de twee versies van de prent.
Publ.: Uit het boek:
Vaderlandsche Historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden door Jan Wagenaar (1709-1773), deel 4 pag. 122. Uitgegeven vanaf 1749.
Uitgever:
Isaac Tirion, Amsterdam, deel 4 in 1750
Toelichting:
De eerste 20 delen verschenen anoniem, daarna maakte Wagenaar zich bekend.

Tekst uit de tweede druk van de kroniek van Velius waar dit oproer wordt beschreven.(https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/docs/schatkamer-bijlagen/00004_bijlage.pdf)

Verv.: N. van der Meer sculpsit; gravure Jacob Folkema (1692-1767)
Afm.:H 146 × B 192 mm, gemeten op de zwarte rand.
Onderw:Stadsgezichten




 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

 
 
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  


Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 12 november 2021