Boeken, kwartaalbladen, website, krantenartikelen en radiouitzendingennieuw over Hoorn

 → 
 →  [Nr 200830]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Nr : 200830
 
Titel : Jaarcijfers Vereniging Oud Hoorn 1990
Auteur : Waal, W.L. van der
Datum : 1991
 
Nummer : 1
Rubriek : Kwartaalbladen
Subrubr : Jaarcijfers
Pagina : 008 tm 009
Gevonden OCR-tekst :
  • De Regt~stichting 880.00 880.00 880.00 Erfpacht Buurtje 1/2 1.00 0.00 0.00 74368.64 247839.64 82484.43 Vereniging Automatisering 4000.00 3749.00 0.00 Secretariaat 5000.00 4296.67 5000.00 Kwartaalblad 20000.00 15246.93 20000.00 Ledenvergaderingen 1000.00 952.92 1000.00 Lidmaatschap andere verenigingen 500.00 300.00 400.00 Abonnementen 0.00 107.50 125.00 Bijdrage Verenigingsregister 62.00 61.00 62.00 Foldermateriaal 1000.00 0.00 0.00 Gidsen werk 1000.00 225.00 1000.00 Gedenkplaten 600.00 0.00 400.00 Werkgroep Documentatie 100.00 0.00 100.00 Jubileumuitgave 1992 0.00 151.95 25000.00 Attenties 250.00 226.50 250.00 Zaalhuur bouwkunstcursus 0.00 250.00 250.00 Giften 2000.00 5600.00 5000.00 Representatie 200.00 110.00 200.00 Aanschaf diaprojector 0.00 446.50 0.00 Adverte nties 0.00 152.26 200.00 Uitgaven i.v.m. jubileumjaar 0.00 0.00 1500.00 351!2.00 31876.23 60487.00 110080.64 279715.87 142971.43 Toename liquide middelen 4032.96 114113.60 ONTVANGSTEN Begroot 1990 Werkelijk 1990 Begroot 1991 Eigen panden Huur 32500.00 36698.23 44122.57 Subsidies overheid 25000.00 109763.67 50000.00 Hyp. lening Buurtje 1/2 23378.60 23378.60 0.00 Betaling meerwerk Buurtje 1/2 0.00 765.86 0.00 Uitkering Verzekering stormschade Breed 12 0.00 970.88 0.00 80878.60 171577.24 94122.57 Vereniging Contributies 30000.00 38046.50 32500.00 Rente 3000.00 3295.70 200.00 Dirk Visser-Fonds 35.00 36.25 35.00 Verkoop losse kwartaalbladen 100.00 25.00 25.00 Giften 100.00 332.50 150.00 Bouwkunstc1J1rsus 0.00 250.00 250.00 33235.00 41985.95 3316_9.0_0 114113.60 213563.19 127282.57 Afname liquide middelen 66152.68 15688.86 279715.87 142971.43 BALANS PER 31DECEMBER1990 (tussen haakjes de standen per 31december1989) Saldi 29461.60 (95614.28) Hyp. lening V.S. 74013.48 (51621.40) Onroerend goed 74021.48 (51627.40) Lening Kerkmeyer­ Lening St.Koepelkerk 6000.00 ( 6000.00) De Regt 20240.00 (2 11 20.00) Toegezegde overheids-.
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand artikel?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  


Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 08 januari 2018