Website Alle publicaties Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Wilhelminalaan     

Aantal gevonden artikelen : 13   (uit: 7948)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Rubriek/Subrubr

1. Nr: 151661  
De Statie der Minderbroeders te Hoorn

De Statie der Minderbroeders te Hoorn.

Verslag over de Geloofsgemeenschap in Hoorn en de Voorgangers alsmede gebouwen en de beelden en Orgels. Van 1652 tot 1806.


       Rubriek: Bibliotheek - Kerk en geloof
    
Uitgeverij: N.V. Drukkerij-Uitgeverij Nieuwvoorde Rijswijk
   Datum: 1947
     Adres: Wilhelminalaan 2  Hoorn
   

 

2. Nr: 150263  
R.K. Vormingscentrum Dijk en Duin

Dossier over de geschiedenis van het Vormingscentrum Dijk & Duin.


       Rubriek: Bibliotheek - Sociaal en economie
    
Uitgeverij: [Hoorn] : Dijk_en_Duin
   Datum: 1955 - 1985
     Adres: Wilhelminalaan 2  Hoorn
   

 

3. Nr: 302104  
Kroniek van Hoorn 1996 - 2022

De door Koos van Bockxmeer beschreven tijdsperiode betreft 1996 tm 2022.

Klik op de afbeelding om de pdf te openen
 • De weg naar verdere ontwikkeling van het vrijetijdspark en woningbouw De Blauwe Berg ligt open. 28 mei 2008 Zaalvoetbalvereniging t Veerhuijs verlaat Hoorn en speelt voortaan in Purmerend. 28 mei 2008 Door de licentie van ZVV Hilversum over te nemen komt hoofdklassekampioen Hovocubo volgend seizoen uit in de nieuw ingevoerde Topklasse Zaalvoetbal. 28 mei 2008 De gemeente Hoorn is n van de vijf gemeenten in Nederland die op koers is met de inburgering, aldus minister Vogelaar in een brief aan de Tweede Kamer. 29 mei 2008 Een aantal grondeigenaren en ontwikkelaar Mega Projecten worden door de Raad van State in het ongelijk gesteld in hun bezwaren tegen het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder. 29 mei 2008 Op de binnenplaats van het Westfriesgasthuis zijn wandelpaden en een speelterreintje aangelegd. 30 mei 2008 Voor de kust van het Julianapark wordt een dam aangelegd voor de nieuwe jachthaven Marina Kaap Hoorn. 30 mei 2008 Het Hoogheemraadschap neemt het voorstel van het college van Hoorn in studie om een strand voor de kust van de gemeente aan te leggen. 30 mei 2008 Aan de Wilhelminalaan wordt Inloophuis Os Begin voor mensen uit de psychiatrie geopend. 31 mei 2008 Wethouder Ronald Witteveen legt het ontwerp Jeugdplan 2008 - 2012 voor aan de raadcommissie. 2 juni 2008 De Openbare Bibliotheek Hoorn stelt leden in de gelegenheid het apparaat iLiad (formaat A5) te lenen.


     Auteur: Room, H.J.
    Rubriek: Digitale boeken - Kroniek van Hoorn
    
   Datum: 1996
      

 

4. Nr: 201499  
Van de bestuurstafel

 • Met het oude hoofd-gebouw van de locatie Werenfridus van de scholenge-meenschap Tabor, het Truyde-manhof, de schoolge-bouwen op de hoek van de Draafsingel/J. Mes-schaertstraat en de voormalige huishoudschool en het centrum 'Dijk en Duin' aan de Wilhelminalaan vormt het kerkgebouw een zeer bepalend element in het Venenlaankwartier en Hoorn-Noord.


     Auteur: Weel, A.G.F. van
    Rubriek: Kwartaalbladen - Bestuursmededelingen
    Nummer: 2 - blz 059 tm 063
   Datum: 1999
      

 

5. Nr: 202328  
Colofon

 • Hoorn pagina 88 Wim Hart en de politieke In 2009 is dat 400 jaar pagina 76 ' T WEESHUYS IN keuze die hij na de geleden. HOORN' verschijnt. oorlog 40-45 maakte. KLAGH-EN Henk Den Heijer vertelt LOF·DJ CHT over deze geschiedenis. ti910r\JlglJenbrdJµtlrliitk Velius in Padua Hoe Hoorn llf.(lrnicnbl::wT llfl Van de bestuurstafel '"'~~J.:~~T.:.,,~·" Voetnoten bij artikel pagina 100 pagina 64 kwartaalblad nr. l Jeugdeducatie Foto's: bijna 100 jaar een Wasserij Kwaad was pagina 90 Bureau Erfgoed Gemeente ·~ ~" {••,..".......",begrip in de regio "'"'"'"·'"-•><UOo<•"'" Hoorn Collectie Ton Hart en ander nieuws. pagina 66 Schenkingen, aankopen Collectie Vereniging Oud Hoorn Kerkmeijer-de Collectie Henk den Heijer Regt Stichting, Drukkerij 't Venhuis jaarverslag 2008 FJ.PM. Kwaad pagina 78 David Michel, voorplaat Oud Hoorn zoekt contact Christ Staffelen Men vraagt ons met het middelbaar Femke Uiterwijk pagina 80 onderwijs Westfries Archief De huishoudschool aan Westfries Museum de Wilhelminalaan Frans Zack Losse nummers: leden: €4 ,50 niet-leden: €6,00 Bestellingen: postgiro: 21 44 888 Onder de boompjes 22 1621 GG Hoorn Tel.: 0229 -27 35 70 Email.: info@oudhoom.nl www.oudhoom.nl dinsdag en donderdag: 10-16 uur Zaterdag: 10 -14 uur.


     Auteur: Redactie
    Rubriek: Kwartaalbladen - Colofon
    Nummer: 2 - blz 055 tm 055
   Datum: 2009
      

 

6. Nr: 201366  
Cursussen Geschiedbeoefening 1997-1998

 • Speuren in het verleden -Basiscursus historisch onderzoek Locatie: Vereniging Historisch Pumerend, gebouw De Ark, Wilhelminalaan 1, Purmerend Tijdstip: woensdagavond 19.30-2L30 uur Duur: 7 lessen, 1x per twee weken Kosten: f 105.-Data: 19 nov., 3 en 17 dec. 1997, 7 en 21 jan., 4 en 18 februari 1998 Huizenonderzoek en dorpsreconstructie Locatie: Gemeentearchief Zaandam Tijdstip: maandag 19.00-21.00 uur Duur: 6 lessen Kosten: f 90.-Data: 27 okt., 3, 10, 17 en 24 nov., 1 dec. 1997 Onderzoek naar de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) Locatie: Timmennansgldehuis, Tussen Dal 2 en 3, Hoorn Tijdstip: maandag 19.15-21.15 uur Duur: 4 lessen, 1 x 2 weken Kosten: f 60.-.


     Auteur: Redactie
    Rubriek: Kwartaalbladen - Cursussen
    Nummer: 3 - blz 127 tm 127
   Datum: 1997
      

 

7. Nr: 202782  
Hoe Hoorn Veranderde

 • Op beide foto's ziet u de ingang van de oecumenische school voor speciaal basisonderwijs De Wissel, gelegen aan de Wilhelminalaan en de Bontekoestraat.


     Auteur: Uiterwijk, Femke; Zack, Frans
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoe Hoorn veranderde
    Nummer: 3 - blz 144 tm 144
   Datum: 2014
      

 

8. Nr: 202340  
Lezers schrijven

 • De Huishoud-en Industrieschool is eind jaren vijftig meen ik, gebouwd aan de Wilhelminalaan.
 • De huishoudschool kreeg een nieuw gebouw aan de Wilhelminalaan (de huidige school 'de Wissel'.


     Auteur: Lezers
    Rubriek: Kwartaalbladen - Lezers schrijven
    Nummer: 2 - blz 086 tm 087
   Datum: 2009
      

 

9. Nr: 202336  
Men vraagt ons

 • Een aantal lezers wezen mij erop, dat de nieuwe school aan de In het laatste kwartaalblad vertel ik over de Vakschool Wilhelminalaan gebouwd werd en er ook nog voor Meisjes,-de eerste huishoudschool in Hoorn, steeds staat. die gevestigd was in het latere zogenoemde HOP-De Wilhelminalaan is te vinden aan het eind van gebouw aan het Kerkplein.Op zeker moment werd een nieuwe huishoudschool gebouwd, ook in Hoorn en ik opperde dat e.e.a. plaats vond op de hoek van de Tweeboomlaan en de St. Jozefstraat, "-de Eikstraat.


     Auteur: Uiterwijk, Femke
    Rubriek: Kwartaalbladen - Men vraagt ons
    Nummer: 2 - blz 080 tm 081
   Datum: 2009
      

 

10. Nr: 202308  
Kerkgebouwen en geestelijke groepen in Hoorn

 • Na de Tweede Wereldoorlog werd voor de verdere geestelijk ontwikkeling van West-Friesland het vormingscentrum 'Dijk en Duin' aan de Wilhelminalaan ingericht o.Lv. een groep Franciscanen die in eerste instantie (1957-1960) afkomstig waren van hun klooster in Nieuwe Niedorp (begonnen in 1907, grootser opgezet in 1943).
 • Het gebouw aan de Wilhelminalaan werd tot 1998 door hen gebruikt voor allerlei activiteiten en dat is nog zo, nu onder beheer van de Dick Laan.Stichting.


     Auteur: Weel, Gerard
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 1 - blz 006 tm 009
   Datum: 2009
      

 

11. Nr: 202382  
De Sterflats aan de Astronautenweg

 • Een van de franciscanen was Ed van Liempt, die sinds 1963 in het klooster aan de Wilhelminalaan woonde en verschillende pastorale functies in West-Friesland bekleedde.


     Auteur: Hoogeveen, Leo
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 178 tm 186
   Datum: 2009
      

 

12. Nr: 202734  
Van condensator to flatscreen televisie

 • Op een winderige dag lag in de Wilhelminalaan de ladder omgewaaid op de grond, terwijl de monteurs nog op het dak stonden te roepen en hoopten dat iemand hen hoorde; via de regenpijp klom men dan naar beneden.


     Auteur: Snijder, Dick
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 1 - blz 016 tm 021
   Datum: 2014
     Adres: Kerksteeg 22  Hoorn
   

 

13. Nr: 200595  
Straatnaamgeving in de gemeente Hoorn 1950-1965

 • Raadsbesluit 27 juni 1952 nummer 24 149 Wilhelminalaan (straat. liggende ongeveer in het verlengde van de Eikstraat en vormende de verbinding tussen de Bontekoestraat en de J. D. Pollstraat); zie deze lijst nummer 132. 150.
 • Abbingstraat (de straat gelegen ten noorden van de Eikstraat en vormende de verbinding tussen de Eikstraat en de Wilhelminalaan en de Bontekoestraat); naar dr.


     Auteur: Hoogeveen, Leo
    Rubriek: Kwartaalbladen - Straatnaamgeving
    Nummer: 4 - blz 110 tm 115
   Datum: 1987
      

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde artikelen: 26 juli 2023