Website Alle publicaties Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Westersingel     

Aantal gevonden artikelen : 89   (uit: 7922)

Getoond wordt artikel : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Rubriek/Subrubr

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 artikelen:

1   2   3       Volgende       Eind

1. Nr: 300214  
Het Witte Badhuis

Klik op de afbeelding om de pdf te openen
 • Komend vanaf het Breed voorbij de Vale Hen en de Westersingel had je rechts van de weg een laag muurtje.


     Auteur: Kwaad, Frans J.P.M.
    Rubriek: Digitale boeken - Gebouwen afzonderlijk
    
      Adres: Westerdijk 2  Hoorn
   

 

2. Nr: 300038  
Jan (Johannes Bernardus) Post (1890 - ca. 1973)

Klik op de afbeelding om de pdf te openen
 • Hij trok zich terug in zijn woning Westersingel 2 en verkocht geleidelijk zijn bezittingen in Hoorn.


     Auteur: Wester, Peter
    Rubriek: Digitale boeken - Genealogie - Biografie
    
   Datum: 6 juli 2015
     Adres: Grote Oost 55
; Johannes Poststraat  Hoorn
   

 

3. Nr: 302094  
Jacobus Danil Poll (1889 - 1945)

Klik op de afbeelding om de pdf te openen
 • Westersingel 1, 1939-1944.
 • Westersingel 1, woonhuis van J.D. Poll De Dienst-Wim is op 20 juli 1943 door Anton van der Waals, een Nederlandse agent van de SD (Sicherheitsdienst), verraden.
 • Een deel Schuilplek op de zolder van Westersingel 1 van het traject was dat per spoor, maar meestal moesten ze lopen.
 • Schoolgebouw, plaquette en schuilplaats Westersingel: Collectie Oud Hoorn. -.
 • Westersingel 1: C. Schrickx.


     Auteur: Schrickx-Guine, Trudi
    Rubriek: Digitale boeken - Genealogie - Biografie
    
   Datum: 23 maart 2020
     Adres: Eikstraat 12; Grote Oost 30; Westersingel 1; J.D. Pollstraat  Hoorn
   

 

4. Nr: 100036  
Kroniek van Hoorn 1850-1931

De door Room beschreven tijdsperiode strekt zich uit tot het jaar 1931.

Klik op de afbeelding om de pdf te openen
 • Boomen Draafsingel en Westersingel.
 • Nieuwe boomen werden geplant in den Draafsingel en in den Westersingel.


     Auteur: Room, H.J.
    Rubriek: Digitale boeken - Kroniek van Hoorn
    
Uitgeverij: Hoorn [s.n.]
   Datum: 1931
      

 

5. Nr: 302104  
Kroniek van Hoorn 1996 - 2022

De door Koos van Bockxmeer beschreven tijdsperiode betreft 1996 tm 2022.

Klik op de afbeelding om de pdf te openen
 • De afdeling Hoorn / West-Friesland schenkt de gemeente een rode beuk die geplant wordt op de hoek Westerdijk / Westersingel.
 • Volgend jaar zal bij Westfriezen bij wijze van experiment n veld als kunstgrasveld worden aangelegd. 1 juli 2006 Annemarie Polman promoveert aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de rechten op een proefschrift over luchtvaart en milieu. 1 juli 2006 De Westersingel is door particulieren verrijkt met twee fonteinen. 3 juli 2006 Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken kiest oud-raadslid Egbert Ottens tot voorzitter. 3 juli 2006 Anne-Marie Carpentier ontvangt de medaille in zilver van de Gregoriusvereniging voor haar muzikale bijdrage aan de vieringen gedurende 25 jaar in de Koepelkerk. 6 juli 2006 Bijna 20 organisaties melden zich aan voor de ideenmarkt Oostereiland in de schouwburg.


     Auteur: Room, H.J.
    Rubriek: Digitale boeken - Kroniek van Hoorn
    
   Datum: 1996
      

 

6. Nr: 300357  
Van HBS tot OSG West-Friesland

Klik op de afbeelding om de pdf te openen
 • In caf-restaurant Het Witte Paard (hoek Westersingel, Keern en Pelmolenpad) werd onder leiding van waarnemend directeur Gijs Lottering besproken hoe dit probleem moest worden aangepakt.
 • Er was wat onmin tussen de 'elitaire' Sport en het volkse Hollandia, waarna HSV Sport op het Weeltje ging spelen, vlakbij de Westersingel.


     Auteur: Scholten, Mirjam
    Rubriek: Digitale boeken - Onderwijs en scholen
    
      Adres: Johan Messchaertstraat 5  Hoorn
   

 

7. Nr: 100053  
Gids voor Hoorn

Van alle toeristengidsjes van Hoorn is dit een heel vroege, er zijn slechts twee bekend die eerder zijn gepubliceerd (1900 en 1910). Ook is hier voor de eerste keer gebruik gemaakt van externe financiering met maar liefst dertig pagina's advertenties, uiteraard alleen van leden van de VVV.


Zie inhoudsopgave en open de pdf (11,59 MB)
Voorblad
Voorwoord
Inhoud

Achterstraat
Agnietenklooster
Appelhaven
Baadland
Bierkade
Bontekoe (W.IJ)
Bossuhuizen
Breed
Dal
Diaconiehuis
Doelen
Draafsingel
Gedempte Turfhaven
Geldersche Steeg
Geschiedenis van Hoorn
Grote Noord
Grote Oost
Hoofd ('t)
Hoofdtoren
Houten Hoofd
Hypotheekkantoor

Kerk
.(Chr. Geref.)
.(Doopsgezinde)
.(Grote)
.(Israelietische)
.(Luthersche)
.(Noorder)
.(Ooster)
.(R.K.)
.(Remonstrantsche)

Kerkplein
Kerksteeg
Kerkstraat
Kleine Noord
Kloosterpoort
Koepoortsbrug
Koepoortsplein
Koepoortsweg
Korenmarkt
Korte Achterstraat
Kruisstraat
Munnikenveld
Muntstraat
Museum
Nieuwendam
Nieuwsteeg
Nieuwstraat
Noorderstraat
0. I. Huis
0. I. pakhuis
Onder de Boompjes
Oosterpoort
Oosterpoortsgracht
Otto's brug
Oude Doelenkade
Pakhuissteeg
Post. en Telegraafkantoor
Prot. Weeshuis
Raad van Arbeid
Ramen
R.K. Wees- en Armenhuis
Rijks Zuivelconsulentschap
Rijkswerkinrichting
Roode Steen
Slapershaven
Societeit
Spoorstraat
Stadhuis
Station
St. Geertcnklooster
St. Jans Gasthuis
St. Marintoren
St. Pietershof
Truydeman
Turfsteeg
Veemarkt
Veerrnanskade
Veliusbrug
Vluchthaven
Vrouwenhofje
Waag
West
Westerdijk
Westerpoort
Westersingel
Wijdebrugsteeg
Wisselstraat
Ziekenhuis
Ziekenverpleging "De Villa"

Iets over Handel en Industrie

Advertenties


     Auteur: Esser, S.H.A.
    Rubriek: Digitale boeken - Sociaal en economie
    
   Datum: 1924
      

 

8. Nr: 300457  
Historische stadsplattegronden van Hoorn

Klik op de afbeelding om de pdf te openen
 • Deze wal heeft gelopen van de Westerpoort (aan het begin van de dijk nabij de Parkschouwburg), langs de binnenzijde van de huidige Westersingel naar de Noorderpoort (aan het eind van het Kleine Noord), langs de Veemarkt tot het Nieuwe Noord, vandaar langs de Gedempte Turfhaven en Turfhaven tot de Oude Oosterpoort aan het begin van het Grote Oost (hoek Zon-Slapershaven).


     Auteur: Kwaad, Frans J.P.M.
    Rubriek: Digitale boeken - Stadsplattegronden
    
      Adres:   Hoorn
   

 

9. Nr: 000594  
Cavalerie zorgde ervoor dat Draafsingel aan zijn naam kwam

 • De Westersingel kwam in I lem IV, met hare kinderen, en Lange Kerkstraat, had- staan? 1594 tot stand; „so tot ge- I prinses Carolina en prins den de beide gasthuizen De Ramen heeft haar rij! van den reysenden ' Willem, de latere stadhou- ook een toegang in 't nog aan de lakenweverij man, als ook om te mae- der Willem V. aanwezige doodlopende naam In deze straat ken dat de deurtochten ' De Muntstraat dankt haar steegje 't Glop. ontleend, naam aan de in deze straat stonden in 1470 ramen op- van 't krijgsvolk nu voor- aanwezig geweest zijnde Het oude gasthuis werd gesteld, waarop de gevol- taen niet deur de stad als Munt.


     Auteur: Brouwer, W.
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1955-1956
    
Uitgeverij: Dagblad voor West-Friesland
   Datum: 9 februari 1956
      

 

10. Nr: 000599  
Molens sierden eens Hoorns westkant

 • Vanaf Hoorn tot vanaf de Westersingel toe- over zijn last in het riet cie functie van president Scharwoude worden min- gang tot die molen gaf, te verbergen.
 • Zeer waar- water, en hiet nu de in verband met de molen Na het slopen van de van Berkhouter of G r o o- geen nadere uiteenzetting. poort in 1872 is het bas- sckijnlijk is dit dorp in t e W a e l”. ' 1334 door een overstroming in verband met het relief ondergebracht in het vernietigd en hebben de Wanneer de d'ampten Jodenkerkhof is de naam Westfries museum en werd inwoners een goed heen- na de overstroming is Jodensingel bij de in het hotel het Onvol- komen gezocht in h.t vei- drooggelegd is niet bekend, burgers beter bekend dan maakte Schip een arduinen I lige Hoorn. maar wel dat in 1558 in de officile naam W es- gevelsteen aangebracht, Volgens dr. G. Karsten de KI. Waal een meelmo- ter s i n p e I. ter herinnering aan de zou „Dampten” waarschijn- len werd geplaatst.


     Auteur: Brouwer, W.
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1955-1956
    
Uitgeverij: Dagblad voor West-Friesland
   Datum: 10 april 1956
      

 

11. Nr: 000001  
Biografie Renckens en Inhoudsopgave

 • De Westersingel.


     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 1 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 7 september 1974
      Hoornse Historie, door B. Renckens
Bundel van 136 artikelen, geschreven door kunsthistoricus en onderzoeker Ben
Renckens. Elke veertien dagen, op de zaterdag, in de periode 1974-1980, werd een
artikel van zijn hand afgedrukt in het Noord-Hollands Dagblad/Dagblad voor
Westfriesland (NHD).
Bernard Johannes Aloysius Renckens (1904 -1992) heeft tot zijn vijftiende in Hoorn
gewoond.
Het grootste deel van zijn loopbaan, tot aan zijn pensionering in 1969, was hij
als specialist verbonden aan het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis te Den
Haag.
De belangstelling voor zijn geboortestad is altijd groot gebleven, wat blijkt uit de
indrukwekkende artikelenreeks, hieronder, die hij na zijn pensionering gedurende zes jaar
heeft geschreven.Zie volledige inhoudsopgave 001. Een spoor van Rubens in Hoorn 7 september 1974
002. Poortje van de Latijnse school 21 september 1974
003. Mosterdsteeg 5 oktober 1974
004. Raadsels rond naam van Noorderkerksteeg 19 oktober 1974
005. Geldelozeweg 2 november 1974
006. Bijna vier eeuwen Otto's brug - 16 november 1974
007. Bierkade en Venidse: van schiereiland tot eiland 7 december 1974
008. Westerpoortsgracht verdween langzaam 21 december 1974
009. Smerighorn werd 'n levendig centrum. "Vettige hoek" werd Het Breed - 4 januari 1975
010. Baadland 18 januari 1975
011. Koepoort moet na 1508 zijn ontstaan 1 februari 1975
012. Waar woonde Catharina van den Vondel? 15 februari 1975
013. De Waterstraat, een naam die het niet lang uithield 1 maart 1975
014. De brug met de ketting. Drie eeuwen verbinding met 't Baadland - 15 maart 1975
015. Vergeefs gemopper over nieuwe Haven 5 april 1975
016. Hoorns Havenlicht trotseert de eeuwen 19 april 1975
017. Sporen van "klopjes" in Hoorn. Geen kloosterlingen, leken of begijntjes - 3 mei 1975
018. De Zon, eens een levendige kade 24 mei 1975
019. 'Het Monniken-veld': De historie begint al in de 16e eeuw 7 juni 1975
020. De Ramen: van Ramensloot tot Dedemspark 21 juni 1975
021. Wisselstraat en Bank van Lening 5 juli 1975
022. Houten Hoofd, altijd zorg om behoud 19 juli 1975
023. Schutters en de Doelen 2 augustus 1975
024. 't West en omgeving: Onmisbare diensten aan 't marktwezen - 23 augustus 1975
025. Pieterseliesteeg. Over een moesgewas, een pater en een appel 29 november 1975
026. t Waaitje' naam voor de Veemarkt waar Hoorn moeilijk afstand van deed 3 januari 1976
027. 't Verquikkelyk gezicht van Hoorens groene dreven. Nutteloze wallen werden gewaardeerde plantsoenen. 24 januari 1976
028. Noorderplantsoen vriendelijke entree Hoorn 7 februari 1976
029. De Westersingel. Een bijdrage tot Hoorns veiligheid 6 maart 1976
030. Twee eeuwen St. Jozefhuis aan Achterom. Voorheen: "R.K. wees- en oudelieden huis". 20 maart 1976
031. Oostindische steeg vol specerijengeur. Toen Verenigde Oostindische Compagnie bloeide 17 april 1976
032. De Bottelsteeg: Herinnering aan eeuwenoud bedrijf 1 mei 1976
033. Blauwe Steen: het vergeten broertje van de Rode Steen 22 mei 1976
034. Vismarkt op de Pampus; gissingen bij de vleet 12 juni 1976
035. Bloei en zorgen gingen samen in zestiende eeuw. Opkomst scheepvaart, verval lakenindustrie 10 juli 1976
036. Proostensteeg: echo uit een kerkelijk verleden 24 juli 1976
037. Oude Oosterpoort, 'n merkwaardig gebouw 7 augustus 1976
038. Een demping, net begonnen, stopgezet 28 augustus 1976
039. Bluf in 't ontwerp van Oosterpoort. 'Stenen kanonnen dreigen wel maar schieten niet' 8 september 1976
040. Hoorn eerde zijn landsheer Karel V. Gevel oude stadhuis verfraaid 9 oktober 1976
041. Koepoort: ruimtegebrek werd vernuftig opgelost 30 oktober 1976
042. Een dal verdween, maar Het Dal bleef. 27 november 1976
043. De drie Noorderpoorten. Laatste vestingwerk in vorige eeuw gesloopt. 11 december 1976
044. In de Slijksteeg vielen de slachtoffers huis-aan-huis. Vreselijke plagen en barre toestanden rond 1550 8 januari 1977
045. Ruim zicht vanaf Westerpoort. Laatste gebouw in 1872 gesloopt 22 januari 1977
046. Int halseyser an de potboeve. Schurken op de Rode Steen aan de kaak gesteld 5 februari 1977
047. Gravenstraat: dwars door kloostertuinen. Bouwgrond kostte stad Hoorn geen cent 9 februari 1977
048. Heer Gerrit bestuurde en pionierde. Gerritsland in vijftiende eeuw een straat 2 maart 1977
049. Met afbraak Herensoci?teit ontviel Hoorn meer dan Gezelligheidscentrum 26 maart 1977
050. Hoorns stadhuis verdwaald. Schilder "Carel Behr" rommelde maar a 9 april 1977
051. Het Achterom: eerst Burgwal. Geschiedenis Parkzaal verhaal apart 30 april 1977
052. De Nieuwendam en zijn gracht 14 mei 1977
053. Schotland, Schapenweide, Warmoestuin en Woonoord 28 mei 1977
054. Tal van Turfhavens wekken verwarring 11 juni 1977
055. De Turfsteeg, van arme zusters, kanonnen, klokken en armenzorg 25 juni 1977
056. Het Rottegat. Velius loopt op de zaken vooruit 9 juli 1977
057. Vuurduivel, vuurmonden en het dagelijks brood. 'n Bedrijvig hoekje aan het ABC - 23 juli 1977
058. Hoe oud is de naam Koepoortsweg? Historische akten vermelden "de Gouwe" 6 augustus 1977
059. In de lengte besnoeid, in de breedte gegroeid. Opnieuw de Koepoortsweg 20 augustus 1977
060. Rijsdam en Keern, levensaders voor stad en wijde omtrek 3 september 1977
061. Kortstondig bestaan van "een heel noodig werk" 17 september 1977
062. Arsenaal provisiekast van de oorlogsgod Mars 1 oktober 1977
063. Veermanskade, een "snelle" verbinding Hoorn 15 oktober 1977
064. Vest en vesten Hoorn al voor 1426 genoemd 29 oktober 1977
065. Opspringende kruitmolen bracht grote schrik en schade 12 november 1977
066. Waarom had Hoorn een Bisschopstoren? 26 november 1977
067. Hoornse Waag: vr 1600. Van grafelijk domein tot stadseigendom 10 december 1977
068. Nieuwsteeg tussen Nieuwstraat en Kruisstraat ??n kloosterwand - 24 december 1977
069. Nog weinig bekend over Hoorns oude gasthuis 7 januari 1978
070. St. Jansgasthuis van 1563, uniek gebouw met markante Vlaamse trekjes 21 januari 1978
071. Leprozenhuis op 't Keern voor gevreesde melaatsheid 4 februari 1978
072. Groote strenge Pestilentie sloeg overal toe. Tegen epidemie?n machteloos 16 februari 1978
073. Huisvesting VOC begon tussen kloostermuren 4 maart 1978
074. Banketbakker had blauw haar. Grondige verandering op 't Grote Noord 18 maart 1978
075. Ramen concentratie schuilkerken Hoorn 1 april 1978
076. Gevelsteen "Koppedraier' vertelt van oud ambacht 15 april 1978
077. Mastkranen markeerden Hoornse havens 29 april 1978
078. Jan Oomkenssteeg blijkt minstens vijf eeuwen oud 13 mei 1978
079. Van kleine burgwal tot modern Nieuwe Noord 27 mei 1978
080. Weinig spoed achter voltooiing Nieuwland 10 juni 1978
081. Gedempte Appelhaven nooit water geweest 29 juli 1978
082. Stadstimmerhuis op merkwaardig stuk verleden gebouwd 12 augustus 1978
083. Het Visserseiland en wat er aan vooraf ging ? 26 augustus 1978
084. Rietland, kerk, kerkgracht en kerkhof. Situatie rondom Hoorns Kerkplein 9 september 1978
085. Veel sporen kamer en pakhuis WIC uitgewist 23 september 1978
086. Hoge Vest en Hoge Bergen 7 oktober 1978
087. Veilig en snel vervoer met jaag- of trekschuit 21 oktober 1978
088. Mallegomsteeg veel ouder dan zijn naam 4 november 1978
089. Karper- of Ropjeskuil zonderlinge namen met een achtergrond 8 november 1978
090. Een verdwenen(?) gevelsteen ?der vergetelheid ontrukt" 2 december 1978
091. Ledig erf, soortnaam en eigennaam 6 december 1978
092. Peperstraat zelf laat niets los over naam 30 december 1978
093. Oranjeman tot de orde geroepen en muzelman verwijderd 13 januari 1979
094. Veranderingen aan westwand Kerkplein 27 januari 1979
095. Dubbele Buurt en omgeving 10 februari 1979
096. De lange jeugd van de Italiaanse Zeedijk 24 februari 1979
097. Zeedijkers krijgen nieuwe overburen 10 maart 1979
098. De Jodenstraat leeft voort als 't Jeudje 24 maart 1979
099. Over waterwerk en werkplaats 7 april 1979
100. Al v??r 1400 windmolen(s) in Hoorn 21 april 1979
101. De Rommelhaven en een wachthuis 5 mei 1979
102. Gedenksteen Bossu en de duiven aan de Achterstraat 19 mei 1979
103. De Zalm of Mozes, naam van verdwenen huis blijft onzeker 9 juni 1979
104. Herkomst naam Leliestraat onduidelijk 3 juni 1979
105. Ghiselbrecht Douw, ijverig volgeling van Geert Groote 7 juli 1979
106. Havenstegen ontstaan na ingrijpende stadswerken 21 juli 1979
107. Achterste Westerdijk de oudste van de twee 4 augustus 1979
108. Oude Turfhaven en het Buurtje 8 augustus 1979
109. Ter ere van 't Spoor 1 september 1979
110. De Hoofdtoren: ?geen kosten aen gespaert"? 15 september 1979
111. In de Twe Vergvlde Hofd. Herstel gevelsteen deed betekenis te niet 29 september 1979
112. Schuilkerk met een gevelsteen op 't Noord. ?De Drie Tulpen" niet voor die prijs van de hand 13 oktober 1979
113. Als de ijzerman en het vosje konden spreken... 27 oktober 1979
114. Havenwerken "scheppen" Veneti - 10 november 1979
115. Drie Boomde-laen. Nut en verpozing, tuinen en koepels 24 november 1979
116. Van de eerste ossen tot de Noorderveemarkt 8 december 1979
117. De Muntstraat, fraai en doelmatig 22 december 1979
118. Scharloo, restant van de oudste westwal 5 januari 1980
119. Sint Pieterspoortje binnen kwart eeuw twee maal verbeterd 19 januari 1980
120. Na twee jaar buiten dienst: Oude Gracht 2 februari 1980
121. t Zoogenaamd Rietland? 16 februari 1980
122. Hoorn's Westerdijk is flink veranderd 1 maart 1980
123. Zwarte Pad is nu onherkenbaar 15 maart 1980
124. Vijzelstraat, even oud als de eerste kerk? 29 maart 1980
125. Twee actieve luie dijken 12 april 1980
126. Vraagtekens bij Slapershaven 26 april 1980
127. Geslacht Binneblijf: schouten en schepenen 10 mei 1980
128. Bekwame zonen van de familie(s) Keyser 24 mei 1980
129. Nieuwe tijd doorbrak eeuwenoude stadsgrens 7 juni 1980
130. Klavertje vier Breed 20, 'n zeldzame gevelsteen 21 juni 1980
131. De Soncken voerden egels in hun schild 5 juli 1980
132. De Appelsteechs brugghe 19 juli 1980
133. Bruggen op en naast de dijk lagen over 't Gat 2 augustus 1980
134. Uyterdijk ligt op buitendijkse grond 16 augustus 1980
135. Verwachtingen Oostereiland te hoog gespannen 30 augustus 1980
136. Hoornse Historie nu verleden tijd 27 september 1980


 

12. Nr: 000029  
Noorderplantsoen vriendelijke entree Hoorn

 • In deze periode stak onrust nu en dan de kop op, in andere wijken kwamen belangrijke werken tot uitvoering, de toeneming van de scheepvaart vergde meer aandacht aan de zeezijde, en, niet te vergeten, de veiligheid gebood de aanleg van de Westersingel, in 1594, voorrang te geven.


     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 29 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 7 februari 1976
      

 

13. Nr: 000030  
De Westersingel. Een bijdrage tot Hoorns veiligheid

 • De Westersingel -.
 • Daarop is de Westersingel al aanwezig.
 • De begraafplaats bracht de veel gebruikte naam Jodensingel in zwang. 'n Herinnering.
 • De Westersingel (Jodensingel) op een zomerse namiddag in het begin van de eeuw. .


     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 30 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 6 maart 1976
      

 

14. Nr: 000119  
Scharloo, restant van de oudste westwal

 • Op de laatste moeten we alleen letten op de oostelij-ke lijn van de gracht; de overzijde, de lijnrechte Westersingel, is van jongere datum.


     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 119 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 5 januari 1980
      

 

15. Nr: 000977  
Vavalerie zorgde ervoor dat Draafsingel aan zijn naam kwam

 • [ Anna. wed. van prins Wil- ken". Behalve in de Kerk- deze namen bekend ge- De Westersingel kwam in


     Auteur: Brouwer, W.
    Rubriek: Krantenartikelen - Uit Hoorns historie
    
Uitgeverij: Dagblad voor West-Friesland
   Datum: 9 februari 1956
      

 

16. Nr: 000982  
Molens sierden eens Hoorns westkant

 • door hem tot 30 juni J934 of wielen. Vanaf Hoorn tot vanaf de Westersingel toe- over zijn last in het riet
 • inwoners een goed heen- na de overstroming is Jodensingel bij de in het hotel het Onvol-


     Auteur: Brouwer, W.
    Rubriek: Krantenartikelen - Uit Hoorns historie
    
Uitgeverij: Dagblad voor West-Friesland
   Datum: 10 april 1956
      

 

17. Nr: 200522  
Bestuursmededelingen

 • De gemeente peinst over een groot parkeergebied tussen Westersingel.


     Auteur: Bestuur
    Rubriek: Kwartaalbladen - Bestuursmededelingen
    Nummer: 4 - blz 099 tm 100
   Datum: 1986
      

 

18. Nr: 201481  
Van de bestuurstafel

 • Het drietal Leo Hoogeveen, Christ Staffelen en Hans Altorffer is reeds weken bezig met de voorbereiding van de inrichting met mappen over straten en panden in de binnenstad: om te beginnen worden van de 151 straten binnen het gebied dat begrensd wordt door de Westersingel, Stationsweg, Stationsplein, Spoorsingel, Draafsingel en Nieuwe Wal een beeld-en tekstarchief aangelegd en bijgehouden.


     Auteur: Weel, A.G.F. van
    Rubriek: Kwartaalbladen - Bestuursmededelingen
    Nummer: 1 - blz 011 tm 013
   Datum: 1999
      

 

19. Nr: 201955  
Van de bestuurstafel

 • Het plangebied behelst de Vale Hen, Dubbele Buurt, Westersingel, de huidige verkeers-rampspoed aan de west-zijde van de stad: massa's blik op straat met een racebaan ernaast.
 • Architect Soeters vult het huidige verloederde gebied in met wooncomplexen en winkels (o.a. supermarkten -iets voor Aldi?) met parkeergarages onder de hui-dige rijbaan en het talud van de Westersingel.


     Auteur: Weel, A.G.F. van
    Rubriek: Kwartaalbladen - Bestuursmededelingen
    Nummer: 3 - blz 104 tm 108
   Datum: 2004
      

 

20. Nr: 203201  
Bij de voorplaat en Colofon

 • Voorwoord Twee houTen huizen meT een hoe de houTzagers uiT Jaap van der Hout bijzondere geschiedenis: hoorn Verdwenen Pagina 58 emmalaan en wesTersingel Harry Vlaar Elly Damen & Piet van Pagina 88 heT joods onroerend Zalinge en Rob & Resy goed in hoorn Tijdens de Van Parkzaal Via Broekhoven bezeTTing Parkschouwburg naar Pagina 84 schouwburg heT Park Chris Holman Pagina 73 daan Van der donk Van herinneringen na 75 jaar maison willy Henk de Rooij Raymund Schtz Aukje van Wissen Pagina 99 Pagina 60 Pagina 77 de oPgraVing Van heT Paradijs Christiaan Schrickx Pagina 65 sTadsbeeld Jaap van der Hout Pagina 101 Verleden & heden Willy Wiggelaar Pagina 104 .


     Auteur: Redactie
    Rubriek: Kwartaalbladen - Colofon
    Nummer: 2 - blz 059 tm 059
   Datum: 2020
      

 

21. Nr: 201270  
Hoe Hoorn veranderde

 • Gezicht op de Westersingel vanaf de Westerdijk.
 • De Hoornse arts en kroniekschrijver Velius vertelt al in 1594 dat de Westersingel wordt aangelegd tussen de Noorder-en de Westerpoort om het mogelijk te maken dat soldaten niet door de stad marcheren, maar buitenom.


     Auteur: Uiterwijk, Femke
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoe Hoorn veranderde
    Nummer: 2 - blz 092 tm 092
   Datum: 1996
      

 

22. Nr: 201891  
Hoe Hoorn veranderde

 • Gezicht op de Westersingel vanaf de dijk.
 • Er lag toen nog een bruggetje over de trekvaart die onder de dijk langs liep en in verbinding stond met het water van de Westersingel.
 • Van bebouwing langs het dij kje van de Westersingel is nog lang geen sprake.


     Auteur: Uiterwijk, Femke
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoe Hoorn veranderde
    Nummer: 3 - blz 144 tm 144
   Datum: 2003
      

 

23. Nr: 202369  
Hoe Hoorn veranderde

 • FEMKE UITERWIJK Een foto genomen vanaf de Westersingel naar de Lambert Melisz. weg, de stad uit.


     Auteur: Uiterwijk, Femke
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoe Hoorn veranderde
    Nummer: 3 - blz 148 tm 148
   Datum: 2009
      

 

24. Nr: 202390  
Hoe Hoorn veranderde Extra

 • De sloot aan de rechterkant van de Lambert Meliszweg en de linkerkant van het Weeltje kwamen ter hoogte van de huisjes samen en werden verbonden door de sloot ten westen van de Westersingel.
 • De huizen aan de Westersingel en de Lambert Meliszweg hadden dus allemaal een brug voor het huis.


     Auteur: Bijhouwer, H.N.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoe Hoorn veranderde
    Nummer: 4 - blz 192 tm 193
   Datum: 2009
      

 

25. Nr: 200185  
Hoorn 1850-1970 deel 2

 • Volgens dit bureau diende er woningbouw te komen in de omgeving van de Westersingel en het Pelmolenpad.


     Auteur: Vingerhoed, W.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoorn 1850-1970
    Nummer: 4 - blz 086 tm 087
   Datum: 1981
      

 

26. Nr: 200519  
Hoorn in de verdrukking 1940-1945 (2)

 • Ze staan de gehele dag buiten, op de Veemarkt, begin Westersingel bij de stallen en bij "Het Witte Paard", op de Vale Hen, overal waar een stal is. 6 Juli.


     Auteur: Kerkmeijer-de Regt, C.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoorn in de verdrukking
    Nummer: 3 - blz 089 tm 096
   Datum: 1986
      

 

27. Nr: 200531  
Hoorn in de verdrukking 1940-1945 (3)

 • Hier op de foto het staartstuk tussen woonhuis en garage van fam. Sleutel aan de Westersingel. 5 Juli.
 • Ze verhuizen veel, hij woonde o.a. in het huis van Post aan de Westersingel. 4 Septeber.


     Auteur: Kerkmeijer-de Regt, C.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoorn in de verdrukking
    Nummer: 4 - blz 122 tm 128
   Datum: 1986
      

 

28. Nr: 200570  
Hoorn in de verdrukking 1940-1945 (5)

 • De huizen van de families Pels aan de Draafsingel en De Barbanon. daar enige huizen vandaan en Spandau aan de Westersingel, zijn in beslag genomen voor Duitse officieren, die hier en daar ingekwartierd zijn, maar nu op zichzelf moeten wonen.
 • Ook loopgraven aan de walkant van de Westersingel. stadszijde. vlakbij Geel.


     Auteur: Kerkmeijer-de Regt, C.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoorn in de verdrukking
    Nummer: 2 - blz 062 tm 064
   Datum: 1987
      

 

29. Nr: 200587  
Hoorn in de verdrukking 1940-1945 (6)

 • Op de Noorderveemarkt de ie- pen het dichts bij de Westersingel, waar ze ook met een paar begonnen zijn.


     Auteur: Kerkmeijer-de Regt, C.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoorn in de verdrukking
    Nummer: 3 - blz 098 tm 100
   Datum: 1987
      

 

30. Nr: 200605  
Hoorn in de verdrukking 1940-1945 (7)

 • Een motor en een deel van het vliegtuig kwamen neer aan de Geldeloozeweg, waar hij de scherpe bocht maakt; een gedeelte op een land achter de Tweeboomlaan en een staart lag in de tuin bij de heer Sleutel tussen het huis en de garage aan de Westersingel no. 6, het eerste huis aan de kant van het Weeltje.
 • Bij Sleutel aan de Westersingel kwam ook nog een mitrailleur door het dak en belandde op de slaapkamer in het bed van meneer.
 • Westersingel no. 6 (zie 7 juli).


     Auteur: Kerkmeijer-de Regt, C.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoorn in de verdrukking
    Nummer: 4 - blz 129 tm 130
   Datum: 1987
      

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 artikelen:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde artikelen: 12 september 2023