Website Alle publicaties Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Venidse     

Aantal gevonden artikelen : 41   (uit: 7922)

Getoond wordt artikel : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Rubriek/Subrubr

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 artikelen:

1   2       Volgende       Eind

1. Nr: 300177  
De panden van Stichting Monumenten Oud Hoorn - Bierkade 10

Klik op de afbeelding om de pdf te openen
 • Toen in 1558 een gracht gegraven werd langs de Korenmarkt ontstond een schiereiland genaamd Venidse (zie ook de kaart van Blaeu van 1649).


     Auteur: Karssies, Riet
    Rubriek: Digitale boeken - Gebouwen afzonderlijk
    
      Adres: Bierkade 10  Hoorn
   

 

2. Nr: 300027  
Pieter Jansz. Liorne (1561-1620)

Klik op de afbeelding om de pdf te openen
 • Adres: Venidse, Hoorn.
 • Dat was aan het deel van het Venidse dat later Bierkade is genoemd.


     Auteur: Kwaad, Frans J.P.M.
    Rubriek: Digitale boeken - Genealogie - Biografie
    
   Datum: 22 juni 2016
     Adres: Venidse; Liornestraat; Oude Doelenkade 17A  
   

 

3. Nr: 100001  
HHSM-boek - compleet


Zie inhoudsopgave (119,6 MB)

Pagina binnen de pdf:
5 Inhoud
6 Voorwoord
7 Ontstaan en gebruik van dit boek
12 Hoorn in tachtig jaar

20 ABC
20 Achter de Vest
23 Achterom
33 Achter op 't Zand
37 Achterstraat
40 Appelhaven
42 Appelsteeg
43 Arminiaanse Glop
43 Baadland
43 Baanstraat
46 Bagijnensteeg
47 Bierkade
51 Binnenluiendijk
52 Bottelsteeg
53 Bottersteeg
54 Breed
64 Breestraat
65 Brouwerij steeg
65 Buitenluiendijk
65 Buurtje
66 Claes Molenaersgang
66 Dal
71 Dubbele Buurt
78 Duinsteeg
81 Foreestensteeg
81 Gasfabrieksteeg
81 Gasfabriekstraat
82 Gedempte Appelhaven
89 Gedempte Turfhaven
96 Geldersesteeg
98 Gerritsland
105 Glop
105 Gortsteeg
106 Gouw
110 Gravenstraat
116 Grote Havensteeg
118 Grote Noord
144 Grote Oost
172 Hanekamsteeg
172 Hogesteeg
172 Hoofd
175 Italiaanse Zeedijk
189 jan Haringsteeg
189 Jan van Neksteeg
189 Jeroenensteeg
190 Jeudje
192 Karperkuil
192 Karperkuilweg
193 Kerkplein
199 Kerksteeg
200 Kerkstraat
205 Kleine Havensteeg
205 Kleine Melknapsteeg
205 Kleine Noord
219 Kleine Oost
224 Kloosterpoort
224 Koepoortsplein
225 Konijnensteeg
225 Korenmarkt
228 Korte Achterstraat
231 Kruisstraat
236 Kuil
239 Lange Kerkstraat
243 Leliestraat
244 Lindestraat
248 Mallegomsteeg
248 Melknapsteeg
250 Modderbakken
250 Molsteeg
251 Mosterdsteeg
251 Munnickenveld
256 Muntstraat
260 Nieuwendam
268 Nieuwe Noord
273 Nieuwland
279 Nieuwsteeg
287 Nieuwstraat
293 Noorderkerksteeg
293 Noorderplantsocn
293 Noorderstraat
296 Noorderveemarkt
296 Onder de Boompjes
300 Oostereiland
300 Oosterkerksteeg
300 Oosterplantsoen
301 Ooster Sint jansstecg
301 Oude Doelenkade
304 Oude Turfhaven
307 Paardensteeg
308 Pakhuissteeg
308 Pakhuisstraat
311 Peperstraat
313 Pieterseliesteeg
314 Pompsteeg
315 Proostensteeg
317 Ramen
327 Rodesteen
331 Scharloo
332 Schellinkhoutersteeg
333 Schoolsteeg
335 Slapershaven
335 Slijksteeg
336 Smelterssteeg
336 Spoorstraat
338 Tempelsteeg
337 Trommelstraat
338 Turfsteeg
338 Vale Hen
339 Varkenmarkt
339 Veemarkt
346 Veermanskade
350 Venidse
350 Vismarkt
352 Visserseiland
355 Vollerswaal
357 Vijzelstraat
359 Warmoesstraat
359 Watertje
360 West
369 Westerdijk
375 Wester Sint Janssteeg
375 Wisselstraat
377 Wijdebrugsteeg
376 Wijdesteeg
377 Zon
380 Zoutkeetsteeg
380 Zuiderplantsoen

382 Verklaring van begrippen en vaktermen
383 Literatuuroverzicht
384 Bronvermelding       Rubriek: Digitale boeken - HHSM-boek
    
      Adres: ABC; Achter de Vest; Achterom; Achter op 't Zand; Achterstraat; Appelhaven; Appelsteeg; Arminiaanse Glop; Baadland; Baanstraat; Bagijnensteeg; Bierkade; Binnenluiendijk; Bottelsteeg; Bottersteeg; Breed; Breestraat; Brouwerijsteeg; Buitenluiendijk; Buurtje; Claes Molenaersgang; Dal; Dubbele Buurt ; Duinsteeg; Foreestensteeg; Gasfabrieksteeg; Gasfabriekstraat; Gedempte Appelhaven; Gedempte Turfhaven; Geldersesteeg; Gerritsland; Glop; Gortsteeg; Gouw; Gravenstraat; Grote Havensteeg; Grote Noord; Grote Oost; Hanekamsteeg; Hogesteeg; Hoofd; Italiaanse Zeedijk; jan Haringsteeg; Jan van Neksteeg; Jeroenensteeg; Jeudje; Karperkuil; Karperkuilweg; Kerkplein; Kerksteeg; Kerkstraat; Kleine Havensteeg; Kleine Melknapsteeg; Kleine Noord; Kleine Oost; Kloosterpoort; Koepoortsplein; Konijnensteeg; Korenmarkt; Korte Achterstraat; Kruisstraat; Kuil; Lange Kerkstraat; Leliestraat; Lindestraat; Mallegomsteeg; Melknapsteeg; Modderbakken; Molsteeg; Mosterdsteeg; Munnickenveld; Muntstraat; Nieuwendam; Nieuwe Noord; Nieuwland; Nieuwsteeg; Nieuwstraat; Noorderkerksteeg; Noorderplantsoen; Noorderstraat; Noorderveemarkt; Onder de Boompjes; Oostereiland; Oosterkerksteeg; Oosterplantsoen; Ooster Sint janssteeg; Oude Doelenkade; Oude Turfhaven; Paardensteeg; Pakhuissteeg; Pakhuisstraat; Peperstraat; Pieterseliesteeg; Pompsteeg; Proostensteeg; Ramen; Roode Steen; Scharloo; Schellinkhoutersteeg; Schoolsteeg; Slapershaven; Slijksteeg; Smelterssteeg; Spoorstraat; Tempelsteeg; Trommelstraat; Turfsteeg; Vale Hen; Varkenmarkt; Veemarkt; Veermanskade; Venidse; Vismarkt; Visserseiland; Vollerswaal; Vijzelstraat; Warmoesstraat; Watertje; West; Westerdijk; Wester Sint Janssteeg; Wisselstraat; Wijdebrugsteeg; Wijdesteeg; Zon; Zoutkeetsteeg; Zuiderplantsoen  Hoorn
   

 

4. Nr: 302104  
Kroniek van Hoorn 1996 - 2022

De door Koos van Bockxmeer beschreven tijdsperiode betreft 1996 tm 2022.

Klik op de afbeelding om de pdf te openen
 • Bewoners van het Venidse vieren tijdens een ontbijt in Oudhollandse stijl de


     Auteur: Room, H.J.
    Rubriek: Digitale boeken - Kroniek van Hoorn
    
   Datum: 1996
      

 

5. Nr: 000676  
Vanouds de Bremerton

 • Daarvoor was mevrouw Kuiper Eyken, in een reactie op het: Lindegracht en nog eerder heette het hele yy Dorstig Hoorn > yyhoorde ik ook het ver- „eiland” waarschijnlijk Venidse.


     Auteur: Vessem, H.A. van
    Rubriek: Krantenartikelen - Aan de voet van de Hoofdtoren
    
Uitgeverij: Dagblad voor West-Friesland
   Datum: 14 augustus 1981
      

 

6. Nr: 000586  
Talrijke straatnamen herinneren aan Hoorns eens zo bloeiende scheepvaart

 • Met de uitgedolven specie werd de grond ach- egeven, maar tot nu toe is er niet 6n die ter de huizen van het Oost en van de Doelenkade opgehoogd; tevens heeft het Venidse bevrediging geeft.
 • De naam Venidse is ontleend aan de in Itali op eilanden gebouwde stad een oude kaart van 1593 al voorkwam, verdwe- Veneti, met welke stad menige Hoornse zeevaarder wel bekend geweest zal zijn. nen.
 • Op deze • per en breder gemaakt en de verkregen grond kade waren ook aanwezig de stadsbierdragers, De naam Oude Doelenkade is gemakkelijker op het Venidse gebracht waarna men tot het die het bier naar de handelaars moesten ver- te verklaren.
 • Op het Venidse heeft gewoond de zal haar naam wel ontleend hebben aan de in volgende: „De Doelen of het Doelenhuis, wierd koopman Pieter Jansz.
 • De brug van de de grote en geziene burgers van Hoorn..indestraat is, werd de Kakkendam genoemr loelenkade naar het Baadland, bekend als de De Bierkade op 't Venidse ontleent haar naar Het gedeelte van de Appelhaven vanaf d ')ttobruo, dankt haar naam aan Otto van Hin- aan het feit, dat de schepen uit Hamburg, Brc '.orenmarkt tot de Slapershaven, heeft beken ^Den•. schepen van Hoorn in 1662, Raad in 1672, men enz, hier hun lading losten en in verbar ”staan als de Nieuuie Haven en Turfharr ■urgemecster 1677"1679 en in 1681 lid van do met de accijnzen op de van buiten ingevoerd. crwijl het gedeelte dal de Kakkendam wci. \dmiraliteit. (Wordt vervolgd) .


     Auteur: Brouwer, W.
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1955-1956
    
Uitgeverij: Dagblad voor West-Friesland
   Datum: 8 november 1955
      

 

7. Nr: 000001  
Biografie Renckens en Inhoudsopgave

 • Bierkade en Venidse: van schiereiland tot eiland. 7-12-1974 -.


     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 1 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 7 september 1974
      Hoornse Historie, door B. Renckens
Bundel van 136 artikelen, geschreven door kunsthistoricus en onderzoeker Ben
Renckens. Elke veertien dagen, op de zaterdag, in de periode 1974-1980, werd een
artikel van zijn hand afgedrukt in het Noord-Hollands Dagblad/Dagblad voor
Westfriesland (NHD).
Bernard Johannes Aloysius Renckens (1904 -1992) heeft tot zijn vijftiende in Hoorn
gewoond.
Het grootste deel van zijn loopbaan, tot aan zijn pensionering in 1969, was hij
als specialist verbonden aan het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis te Den
Haag.
De belangstelling voor zijn geboortestad is altijd groot gebleven, wat blijkt uit de
indrukwekkende artikelenreeks, hieronder, die hij na zijn pensionering gedurende zes jaar
heeft geschreven.Zie volledige inhoudsopgave 001. Een spoor van Rubens in Hoorn 7 september 1974
002. Poortje van de Latijnse school 21 september 1974
003. Mosterdsteeg 5 oktober 1974
004. Raadsels rond naam van Noorderkerksteeg 19 oktober 1974
005. Geldelozeweg 2 november 1974
006. Bijna vier eeuwen Otto's brug - 16 november 1974
007. Bierkade en Venidse: van schiereiland tot eiland 7 december 1974
008. Westerpoortsgracht verdween langzaam 21 december 1974
009. Smerighorn werd 'n levendig centrum. "Vettige hoek" werd Het Breed - 4 januari 1975
010. Baadland 18 januari 1975
011. Koepoort moet na 1508 zijn ontstaan 1 februari 1975
012. Waar woonde Catharina van den Vondel? 15 februari 1975
013. De Waterstraat, een naam die het niet lang uithield 1 maart 1975
014. De brug met de ketting. Drie eeuwen verbinding met 't Baadland - 15 maart 1975
015. Vergeefs gemopper over nieuwe Haven 5 april 1975
016. Hoorns Havenlicht trotseert de eeuwen 19 april 1975
017. Sporen van "klopjes" in Hoorn. Geen kloosterlingen, leken of begijntjes - 3 mei 1975
018. De Zon, eens een levendige kade 24 mei 1975
019. 'Het Monniken-veld': De historie begint al in de 16e eeuw 7 juni 1975
020. De Ramen: van Ramensloot tot Dedemspark 21 juni 1975
021. Wisselstraat en Bank van Lening 5 juli 1975
022. Houten Hoofd, altijd zorg om behoud 19 juli 1975
023. Schutters en de Doelen 2 augustus 1975
024. 't West en omgeving: Onmisbare diensten aan 't marktwezen - 23 augustus 1975
025. Pieterseliesteeg. Over een moesgewas, een pater en een appel 29 november 1975
026. t Waaitje' naam voor de Veemarkt waar Hoorn moeilijk afstand van deed 3 januari 1976
027. 't Verquikkelyk gezicht van Hoorens groene dreven. Nutteloze wallen werden gewaardeerde plantsoenen. 24 januari 1976
028. Noorderplantsoen vriendelijke entree Hoorn 7 februari 1976
029. De Westersingel. Een bijdrage tot Hoorns veiligheid 6 maart 1976
030. Twee eeuwen St. Jozefhuis aan Achterom. Voorheen: "R.K. wees- en oudelieden huis". 20 maart 1976
031. Oostindische steeg vol specerijengeur. Toen Verenigde Oostindische Compagnie bloeide 17 april 1976
032. De Bottelsteeg: Herinnering aan eeuwenoud bedrijf 1 mei 1976
033. Blauwe Steen: het vergeten broertje van de Rode Steen 22 mei 1976
034. Vismarkt op de Pampus; gissingen bij de vleet 12 juni 1976
035. Bloei en zorgen gingen samen in zestiende eeuw. Opkomst scheepvaart, verval lakenindustrie 10 juli 1976
036. Proostensteeg: echo uit een kerkelijk verleden 24 juli 1976
037. Oude Oosterpoort, 'n merkwaardig gebouw 7 augustus 1976
038. Een demping, net begonnen, stopgezet 28 augustus 1976
039. Bluf in 't ontwerp van Oosterpoort. 'Stenen kanonnen dreigen wel maar schieten niet' 8 september 1976
040. Hoorn eerde zijn landsheer Karel V. Gevel oude stadhuis verfraaid 9 oktober 1976
041. Koepoort: ruimtegebrek werd vernuftig opgelost 30 oktober 1976
042. Een dal verdween, maar Het Dal bleef. 27 november 1976
043. De drie Noorderpoorten. Laatste vestingwerk in vorige eeuw gesloopt. 11 december 1976
044. In de Slijksteeg vielen de slachtoffers huis-aan-huis. Vreselijke plagen en barre toestanden rond 1550 8 januari 1977
045. Ruim zicht vanaf Westerpoort. Laatste gebouw in 1872 gesloopt 22 januari 1977
046. Int halseyser an de potboeve. Schurken op de Rode Steen aan de kaak gesteld 5 februari 1977
047. Gravenstraat: dwars door kloostertuinen. Bouwgrond kostte stad Hoorn geen cent 9 februari 1977
048. Heer Gerrit bestuurde en pionierde. Gerritsland in vijftiende eeuw een straat 2 maart 1977
049. Met afbraak Herensoci?teit ontviel Hoorn meer dan Gezelligheidscentrum 26 maart 1977
050. Hoorns stadhuis verdwaald. Schilder "Carel Behr" rommelde maar a 9 april 1977
051. Het Achterom: eerst Burgwal. Geschiedenis Parkzaal verhaal apart 30 april 1977
052. De Nieuwendam en zijn gracht 14 mei 1977
053. Schotland, Schapenweide, Warmoestuin en Woonoord 28 mei 1977
054. Tal van Turfhavens wekken verwarring 11 juni 1977
055. De Turfsteeg, van arme zusters, kanonnen, klokken en armenzorg 25 juni 1977
056. Het Rottegat. Velius loopt op de zaken vooruit 9 juli 1977
057. Vuurduivel, vuurmonden en het dagelijks brood. 'n Bedrijvig hoekje aan het ABC - 23 juli 1977
058. Hoe oud is de naam Koepoortsweg? Historische akten vermelden "de Gouwe" 6 augustus 1977
059. In de lengte besnoeid, in de breedte gegroeid. Opnieuw de Koepoortsweg 20 augustus 1977
060. Rijsdam en Keern, levensaders voor stad en wijde omtrek 3 september 1977
061. Kortstondig bestaan van "een heel noodig werk" 17 september 1977
062. Arsenaal provisiekast van de oorlogsgod Mars 1 oktober 1977
063. Veermanskade, een "snelle" verbinding Hoorn 15 oktober 1977
064. Vest en vesten Hoorn al voor 1426 genoemd 29 oktober 1977
065. Opspringende kruitmolen bracht grote schrik en schade 12 november 1977
066. Waarom had Hoorn een Bisschopstoren? 26 november 1977
067. Hoornse Waag: vr 1600. Van grafelijk domein tot stadseigendom 10 december 1977
068. Nieuwsteeg tussen Nieuwstraat en Kruisstraat ??n kloosterwand - 24 december 1977
069. Nog weinig bekend over Hoorns oude gasthuis 7 januari 1978
070. St. Jansgasthuis van 1563, uniek gebouw met markante Vlaamse trekjes 21 januari 1978
071. Leprozenhuis op 't Keern voor gevreesde melaatsheid 4 februari 1978
072. Groote strenge Pestilentie sloeg overal toe. Tegen epidemie?n machteloos 16 februari 1978
073. Huisvesting VOC begon tussen kloostermuren 4 maart 1978
074. Banketbakker had blauw haar. Grondige verandering op 't Grote Noord 18 maart 1978
075. Ramen concentratie schuilkerken Hoorn 1 april 1978
076. Gevelsteen "Koppedraier' vertelt van oud ambacht 15 april 1978
077. Mastkranen markeerden Hoornse havens 29 april 1978
078. Jan Oomkenssteeg blijkt minstens vijf eeuwen oud 13 mei 1978
079. Van kleine burgwal tot modern Nieuwe Noord 27 mei 1978
080. Weinig spoed achter voltooiing Nieuwland 10 juni 1978
081. Gedempte Appelhaven nooit water geweest 29 juli 1978
082. Stadstimmerhuis op merkwaardig stuk verleden gebouwd 12 augustus 1978
083. Het Visserseiland en wat er aan vooraf ging ? 26 augustus 1978
084. Rietland, kerk, kerkgracht en kerkhof. Situatie rondom Hoorns Kerkplein 9 september 1978
085. Veel sporen kamer en pakhuis WIC uitgewist 23 september 1978
086. Hoge Vest en Hoge Bergen 7 oktober 1978
087. Veilig en snel vervoer met jaag- of trekschuit 21 oktober 1978
088. Mallegomsteeg veel ouder dan zijn naam 4 november 1978
089. Karper- of Ropjeskuil zonderlinge namen met een achtergrond 8 november 1978
090. Een verdwenen(?) gevelsteen ?der vergetelheid ontrukt" 2 december 1978
091. Ledig erf, soortnaam en eigennaam 6 december 1978
092. Peperstraat zelf laat niets los over naam 30 december 1978
093. Oranjeman tot de orde geroepen en muzelman verwijderd 13 januari 1979
094. Veranderingen aan westwand Kerkplein 27 januari 1979
095. Dubbele Buurt en omgeving 10 februari 1979
096. De lange jeugd van de Italiaanse Zeedijk 24 februari 1979
097. Zeedijkers krijgen nieuwe overburen 10 maart 1979
098. De Jodenstraat leeft voort als 't Jeudje 24 maart 1979
099. Over waterwerk en werkplaats 7 april 1979
100. Al v??r 1400 windmolen(s) in Hoorn 21 april 1979
101. De Rommelhaven en een wachthuis 5 mei 1979
102. Gedenksteen Bossu en de duiven aan de Achterstraat 19 mei 1979
103. De Zalm of Mozes, naam van verdwenen huis blijft onzeker 9 juni 1979
104. Herkomst naam Leliestraat onduidelijk 3 juni 1979
105. Ghiselbrecht Douw, ijverig volgeling van Geert Groote 7 juli 1979
106. Havenstegen ontstaan na ingrijpende stadswerken 21 juli 1979
107. Achterste Westerdijk de oudste van de twee 4 augustus 1979
108. Oude Turfhaven en het Buurtje 8 augustus 1979
109. Ter ere van 't Spoor 1 september 1979
110. De Hoofdtoren: ?geen kosten aen gespaert"? 15 september 1979
111. In de Twe Vergvlde Hofd. Herstel gevelsteen deed betekenis te niet 29 september 1979
112. Schuilkerk met een gevelsteen op 't Noord. ?De Drie Tulpen" niet voor die prijs van de hand 13 oktober 1979
113. Als de ijzerman en het vosje konden spreken... 27 oktober 1979
114. Havenwerken "scheppen" Veneti - 10 november 1979
115. Drie Boomde-laen. Nut en verpozing, tuinen en koepels 24 november 1979
116. Van de eerste ossen tot de Noorderveemarkt 8 december 1979
117. De Muntstraat, fraai en doelmatig 22 december 1979
118. Scharloo, restant van de oudste westwal 5 januari 1980
119. Sint Pieterspoortje binnen kwart eeuw twee maal verbeterd 19 januari 1980
120. Na twee jaar buiten dienst: Oude Gracht 2 februari 1980
121. t Zoogenaamd Rietland? 16 februari 1980
122. Hoorn's Westerdijk is flink veranderd 1 maart 1980
123. Zwarte Pad is nu onherkenbaar 15 maart 1980
124. Vijzelstraat, even oud als de eerste kerk? 29 maart 1980
125. Twee actieve luie dijken 12 april 1980
126. Vraagtekens bij Slapershaven 26 april 1980
127. Geslacht Binneblijf: schouten en schepenen 10 mei 1980
128. Bekwame zonen van de familie(s) Keyser 24 mei 1980
129. Nieuwe tijd doorbrak eeuwenoude stadsgrens 7 juni 1980
130. Klavertje vier Breed 20, 'n zeldzame gevelsteen 21 juni 1980
131. De Soncken voerden egels in hun schild 5 juli 1980
132. De Appelsteechs brugghe 19 juli 1980
133. Bruggen op en naast de dijk lagen over 't Gat 2 augustus 1980
134. Uyterdijk ligt op buitendijkse grond 16 augustus 1980
135. Verwachtingen Oostereiland te hoog gespannen 30 augustus 1980
136. Hoornse Historie nu verleden tijd 27 september 1980


 

8. Nr: 000008  
Bierkade en Venidse: van schiereiland tot eiland

 • Bierkade en Venidse: van schiereiland tot eiland Omstreeks 1420 gingen de zaken in Hoorn bijzonder goed.
 • Anders gezegd, Bierkade en Venidse zaten aan de Korenmarkt vast.
 • Bierkade en Venidse vormden van toen af een eiland, dat aan de oostzijde een vergoeding kreeg voor het verlies van de Bostelbrug door een verbinding met de Korenmarkt, de z.g.


     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 8 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 7 december 1974
      

 

9. Nr: 000125  
Vijzelstraat, even oud als de eerste kerk?

 • Dit alles zullen we eerder moeten zoeken aan de zuidzijde van de Go~we, want de_overzijde? de late-re Appelhaven en het Venidse, was tot 1420 moerassig terrein.


     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 125 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 29 maart 1980
      

 

10. Nr: 000969  
Talrijke straatnamen herinneren aan Hoorns eens zo bloeiende scheepvaart

 • ter de huizen van het Oost en van de Doelenkade opgehoogd; tevens heeft het Venidse bevrediging geeft. Volgens de kroniekschrijver
 • danken. De naam Venidse is ontleend aan de in Itali op eilanden gebouwde stad een oude kaart van 1593 al voorkwam, verdwe-
 • op het Venidse gebracht waarna men tot het die het bier naar de handelaars moesten ver- te verklaren. Op deze kade stond in 1420 het
 • overging. Op het Venidse heeft gewoond de zal haar naam wel ontleend hebben aan de in volgende: „De Doelen of het Doelenhuis, wierd
 • De Bierkade op 't Venidse ontleent haar naar Het gedeelte van de Appelhaven vanaf d ')ttobruo, dankt haar naam aan Otto van Hin-


     Auteur: Brouwer, W.
    Rubriek: Krantenartikelen - Uit Hoorns historie
    
Uitgeverij: Dagblad voor West-Friesland
   Datum: 8 november 1955
      

 

11. Nr: 202416  
Van de bestuurstafel

 • Daar komen nu bij: Oude Haven, voor het water tussen de Appelhaven en Bierkade, Nieuwendam en Venidse en de Korenmarkt; Rommelhaven voor het water dat aan de Vluchthaven in oostelijke richting aansluit, en Rottegat voor het water dat aan de Rommelhaven grenst, bij het hertenkamp.


     Auteur: Ottens, Egbert
    Rubriek: Kwartaalbladen - Bestuursmededelingen
    Nummer: 1 - blz 048 tm 050
   Datum: 2010
      

 

12. Nr: 201620  
Hoe Hoorn veranderde

 • Femke Uiterwijk Kijkje vanaf de Korenmarkt op het Venidse, de achter-kant van panden die aan de Bierkade staan.
 • Opmerkelijk zijn de drie huis-jes die op de hoek van de Bierkade naar het Venidse staan.


     Auteur: Uiterwijk, Femke
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoe Hoorn veranderde
    Nummer: 3 - blz 132 tm 132
   Datum: 2000
      

 

13. Nr: 200570  
Hoorn in de verdrukking 1940-1945 (5)

 • De bomen aan het Venidse zijn gerooid.


     Auteur: Kerkmeijer-de Regt, C.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Hoorn in de verdrukking
    Nummer: 2 - blz 062 tm 064
   Datum: 1987
      

 

14. Nr: 200796  
Kent u Hoorn ook zo

 • Foto 3: Venidse 4. achterzijde Bierkade 16. met de ge-velsteen "De Craton''.
 • Rik Singer vermeldt nog dat Venidse vroeger ooit het Venetiaans eiland (1426), Venegem 1436. (volgens Velius) en Venedien (kaart Blaeu, 1649) genoemd werd.


     Auteur: Baltus, J.M.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Kent u Hoorn ook zo
    Nummer: 3 - blz 084 tm 085
   Datum: 1990
      

 

15. Nr: 201718  
Kent u Hoorn ook zo

 • KJENT U HOORN OOIK ZO? Op foto 1 ziet u het 'hoekje' van het Venidse op de kop bij het plantsoen.


     Auteur: Uiterwijk, Femke
    Rubriek: Kwartaalbladen - Kent u Hoorn ook zo
    Nummer: 4 - blz 182 tm 183
   Datum: 2001
      

 

16. Nr: 201491  
Lezers schrijven

 • Verder lag aan het Venidse nog een schip waar uitsluitend kaas mee werd vervoerd.


     Auteur: Lezers
    Rubriek: Kwartaalbladen - Lezers schrijven
    Nummer: 1 - blz 041 tm 043
   Datum: 1999
      

 

17. Nr: 200392  
Korenmarkt 4 Het pakhuis Amsterdam

 • Voor die tijd zaten Bierkade en Venidse als een schiereiland aan de Korenmarkt vast.
 • Vanaf de Bottelsteeg (in het verleden Bostel-of Borstelsteeg genoemd) had men via een houten brug toegang tot de Korenmarkt en het Venidse, toen de aanduiding voor het hele schiereiland.
 • Venidse veel tijd verloren aan deze strijd, tijd die zinvoller besteed en Kakkendam, de dam langs het in de 19de eeuw zou kunnen worden aan uitputtend historisch onderzoek gedempte gedeelte van de Appelhaven (tussen en publikatie van de resultaten daarvan.
 • Dat daarbij eerder gepubliceerde van een al bestaand gat bij het Venidse, "soe datter twee gegevens, gebaseerd op een globaler onderzoek. meer scepen bezijden malcander duer moegen schieten".
 • We kunnen huizen aan het oosteinde van het Venidse werden door de het de aanbrengers van die gegevens om bovengenoemde stad opgekocht en afgebroken.


     Auteur: Hoogeveen, Leo
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 3 - blz 071 tm 073
   Datum: 1984
     Adres: Korenmarkt 4  Hoorn
   

 

18. Nr: 200409  
Botters in de Binnenhaven

 • Geachte Redactie, Zoals u ongetwijfeld weet is het oude havengebied Venidse, Nieuwendam, Appelhaven en Bierkade drastisch vernieuwd, alsmede de achttiende-eeuwse boogbrug.


     Auteur: Koopman, Maurits
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 125 tm 125
   Datum: 1984
      

 

19. Nr: 200897  
Van zaadmarkt tot zaadbeurs in Hoorn

 • Bierkadeen Venidse door tot de huidige Korenmarkt.
 • Was dat de reden waarom de Bij de doorgraving werden twee huizen op het oosteinde Hoornse bestuurders in 1558 beslo- van Bierkadeen Venidse doorde stad opgcltocht en ten de nog maar 38 jaar oude brug afgebroken. van Borstelsteeg naar Venidsen af Het hoge pakhuis Korenmarkt nr. 8 dateert uit circa 1560 en behoort tot de eerste huizen die op de Koren- te breken en een havendoorgang te maken van Venidsen naar de Kac- markt zijn gebouwd.


     Auteur: Zoonen, A. van
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 138 tm 140
   Datum: 1991
      

 

20. Nr: 201124  
Bekroonde kaaspakhuizen houden de reputatie van K.H. de Jong hoog

 • Andere zaken naast die van Kroon en Zonen waren H. de Vries Rzn, firma Best en Zoon en firma Best en Co. De kaaspakhuizen van deze firma's stonden alle rond Bierkde, Venidse, Veermans-kade, Nieuwendam, Appelhaven en Korenmarkt.


     Auteur: Lansdaal, Herman
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 111 tm 115
   Datum: 1994
      

 

21. Nr: 201220  
Hoorn, zijn architectuur en stedebouw tussen 1850-1940

 • Later zijn hierin op een eiland de Bierkade en Venidse aangelegd.


     Auteur: Weel, A.G.F. van
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 140 tm 143
   Datum: 1995
      

 

22. Nr: 201259  
Hoorn, zijn architectuur en stedboouw tussen 1850-1940

 • Op het eilandje in de haven hiertegenover -Bierkade/Venidse -bevinden zich l 9cle-en 20ste-eeuwse kaaspakhuizen van drie of meer bouwlagen die worden afgewisseld met eenvoudige en lage woonbebouwing.


     Auteur: Weel, A.G.F. van
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 2 - blz 066 tm 069
   Datum: 1996
      

 

23. Nr: 202380  
In memoriam Henk Saaltink

 • We hebben ons voorstel uitgelegd tijdens een bestuursvergadering bij Jaap van Zaal thuis aan het Venidse.


     Auteur: Hoogeveen, Leo
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 172 tm 173
   Datum: 2009
      

 

24. Nr: 202772  
Middeleeuwse huizen aan de Appelhaven

 • Met de vrijgekomen grond van de Appelhaven en Nieuwendam hoogde men de straat aan de noordkant van de Appelhaven en het Venidse op.
 • Met het Venidse werd vermoedelijk het volledige eiland in de haven bedoeld, waartoe dus ook de Bierkade behoorde.


     Auteur: Duijn, Dieuwertje; Schrickx, Christiaan; Gerritsen, Sander
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 3 - blz 122 tm 124
   Datum: 2014
     Adres: Appelhaven 3  Hoorn
   

 

25. Nr: 203059  
Verhalen over Hoorn: Van wat eens was en wat veranderde (deel 1)

 • Nu gaan we de Nieuwendam op met aan de overkant het Venidse met grasveld, waar weleens een muziektent stond.


       Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 2 - blz 078 tm 082
   Datum: 2018
      

 

26. Nr: 200025  
Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

 • Appelhaven, Venidse, Bierkade, Nieuwendam Achter op 't Zand Grote Oost 66 Grote Oost 82-84 Kleine Oost Kleine Oost, naast nrs. 18-26 Gedempte Appelhaven Grote Noord Kerkplein 35 ('The Pub'!) Kruisstraat & Zon 11 West 72 (Bruintje) Munnickenveld .


     Auteur: Onbekend
    Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
    Nummer: 2 - blz 027 tm 027
   Datum: 1979
      

 

27. Nr: 200286  
Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

 • Stadsbeeld restauraties -wijzigingen -verval d.d. 17 mei 1983 Bierkade, Appelhaven, Venidse Dubbele buurt 5-7 (beeldbepalend) Gerritsland 9-11 Gedempte Appelhaven 2 (beeldbepalend) Grote Oost 28-30 (beeldbepalend) Grote Oost 115 (monument) Hoofd 2 (monument) Kerkplein (beeldbepalend) Korenmarkt 4 (monument) Kruisstraat 14 Grote Noord 73 (beeldbepalend) Rode Steen 8 (monument) Ramen 1-3 (monumenten) Scharloo Zon 11 (monument) Herstel en vernieuwing kademuren gestart.


     Auteur: Baltus, J.M.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
    Nummer: 2 - blz 042 tm 042
   Datum: 1983
      

 

28. Nr: 200330  
Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

 • Stadsbeeld restauraties -WIJZigtngen -verval dd 20 juli 1983 Appelhaven, Bierkade, Venidse Gedempte Appelhaven 2 (beeldbepalend) Grote Oost 28-30 (beeldbepalend) Grote Oost 114 (monument) Hoofd 2 (monument) Kerkplein (beeldbepalend) Kerkstraat 15 (beeldbepalend) Kleine Noord 11-13 (monument) Kleine Oost 1 (monument) Korenmarkt 4 (monument) Peperstraat 2-4 (beeldbepalend) Wisselstraat 10 (monument) Zon 11 (monument) Bierkade in zijn oude staat Herstel en vernieuwing kademuren.


     Auteur: Baltus, J.M.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
    Nummer: 4 - blz 096 tm 097
   Datum: 1983
      

 

29. Nr: 200383  
Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

 • JMBAL7VS restauraties -WIJzigmgen -verval dd 27 mei 1984 Appelhaven, Bierkade Gouw 32 Gravenstraat Grote Noord 21 Grote Noord 20 (beeldbepalend) Grote Noord 57-59 (beeldbepalend) Grote Oost 58 (monument) Grote Oost l 03 Grote Oost l 05 Kerkplein (beeldbepalend) Kerkplein 10-11 Kerkstraat 1 (monument) Korenmarkt 4 (monument) Nieuwe Noord 24 Nieuwsteeg 8 Slapershaven l (monument) Venidse Vismarkt West 52 Restauratie Korenmarkt 4 Kademuren tot brug over de gracht vernieuwd; brug eveneens vernieuwd met behoud van "gevel"stenen.


     Auteur: Baltus, J.M.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
    Nummer: 2 - blz 027 tm 027
   Datum: 1984
      

 

30. Nr: 200395  
Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

 • J. M. Baltus restauraties -wijzigingen -verval d.d. IS augustus 1984 Bontekoestraat 4 Grote Oost 58 (monument) Grote Oost 114 (monument) Italiaanse Zeedijk 104 Kerkplein (beeldbepalend) Kerkstraat 10 (monument) Kleine Noord 32 (monument) Kleine Oost 1 (monument) Korenmarkt 4 (monument) Veemarkt 19 (monument) Venidse Vismarkt Zon 11 (monument) Grote Kerk Voormalige RMTS Schoolgebouw in bijzondere neo-renaissance stijl met jugendstil-elementen; wordt gesloopt.


     Auteur: Baltus, J.M.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
    Nummer: 3 - blz 079 tm 080
   Datum: 1984
      

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 artikelen:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde artikelen: 31 juli 2023