Website Alle publicaties Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Venenlaan 25-87     

Aantal gevonden artikelen : 5   (uit: 7948)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Rubriek/Subrubr

1. Nr: 100024  
30 Jaar Stadsherstel Hoorn: met het oog op de stad van morgen

Voor u ligt de jubileumuitgave van Stichting Stadsherstel Hoorn. In de afgelopen dertig jaar heeft de stichting ruim veertig historisch waardevolle panden, objecten en complexen gerestaureerd, gerenoveerd en gebouwd. Al deze objecten zijn in dit boek beschreven. Er wordt ingegaan
op de staat waarin deze vóór de herstelwerkzaamheden verkeerden en welke ingrepen er plaatsvonden om ze indien van toepassing weer voor gebruik geschikt te maken. De schrijfster werpt tevens een licht op het reilen en zeilen van Stadsherstel. Welke overwegingen speelden bij de stichting een rol? Verliepen de zaken zoals men die zich had voorgesteld en welke betekenis heeft Stichting Stadsherstel Hoorn voor de stadsgeschiedenis en de bewoners van Hoorn?
Een gebouw is méér dan een bouwdatum en een architectuurstijl. Architectuur, zo meent de schrijfster, vormt de neerslag van culturele ontwikkelingen en denkbeelden. Ook de wijze waarop Stichting Stadsherstel Hoorn de monumenten herstelt en (weer) be-woonbaar maakt zijn het
gevolg van bepaalde denkbeelden over het heden en de stadsgeschiedenis van Hoorn. Naast een
beschrijving van de door de stichting herstelde objecten, tracht de auteur daarom deze objecten in een breder cultuur-historisch perspectief te plaatsen. Welke ambachtslieden waren er in het verleden bij de bouw betrokken en hoe werden zij geschoold? Wat betekent 'beunhaas’ eigenlijk en werkten er ook vrouwen in de bouw? Hoe herkent men aan het metselwerk van de huizen nu de sociale status van de eigenaar? Waarin onderscheiden de 17de-eeuwse interieurs zich van de 19de-eeuwse interieurs? Welke sociale betekenis hadden de tertiarissen van de Mariakapel in de Korte Achterstraat
voor de bewoners van Hoorn? Wat was het badgeheim van Luc in het voormalige badhuis aan de Kruisstraat 20? Hoe maakt men glas-in-lood en hoe onderscheidt men gietijzer van smeedijzer? Waarom was de winkel van de winkeliersfamilie Kaag op het Breed zo populair bij de deftige theetantes van Hoorn? In dit kader worden de restauraties van Stichting Stadsherstel Hoorn
behandeld.


Zie inhoudsopgave
pag. 2 - Voorblad
Hoofdstukken:
pag. 8 - 1 Stichting Stadsherstel Hoorn jubileert

pag. 14 - 2 Italiaanse Zeedijk: een historisch havenkwartier om (van) te houden
Italiaanse Zeedijk 118-120
Italiaanse Zeedijk 79
Italiaanse Zeedijk 82-84
Italiaanse Zeedijk 78-80
Italiaanse Zeedijk 24-26
Melknapsteeg 11
Achter op ’t Zand 22

pag. 24 - 3 Meisjes van plezier
Zon 1

pag. 28 - 4 Over dode zusters en vondelingen
Gravenstraat 25
Gravenstraat 21
Wisselstraat 10
Bibliotheektuin

pag. 33 - 5 Een proeve van bekwaamheid
West 42

pag. 36 - 6 Judith en Holofernes in het kampement van het Spaanse Leger
Claes Stapelhof, Munnickenveld 21
Munnickenveld 15/17 en 19

pag. 41 - 7 De leer van het versieren
Ramen 1-3
Ramen 29

pag. 47 - 8 Peper en pieper
Peperstraat 2 en 4

pag. 50 - 9 Smeed- en gietijzer
Hekwerk Dal
Kazerneplein en Mosterdsteeg 8

pag. 54 - 10 Stijlkamers van het Sint Jozefhuis: zetel van Kaap Hoornvaarders
Achterom 15-17
Achterom 93, Gortsteeg 6 en 8

pag. 60 - 11 De Barmhartige Samaritaan: schuilplaats voor de dolende stedeling
Westerblokker 39

pag. 63 - 12 Over verfkuipen en tweeverdieners in een grachtenpand
Jeudje 6, 8 en 10
Jeudje 2-4
Pakhuisstraat 12
Vollerswaal 48-50

pag. 69 - 13 De rekkelijken en de preciezen
Kerkplein 28-30A

pag. 73 - 14 Kappen en pannen
Achterstraat 5
Achterstraat 13 en 15

pag. 76 - 15 Sociale woningbouw
't Rooie Dorp, Venenlaan 25-87

pag. 80 - 16 Het kloosterleven van de tertiarissen
Mariakapel, Korte Achterstraat 4
Weeshuistuin en Waterpoort
Weeshuistuin 7-9

pag. 88 - 17 Baksteen en tras in de Trommelstraat
Trommelstraat 9

pag. 91 - 18 De leerling, de gezel, de meester, de beunhaas en de ingenieur
Gedempte Appelhaven 28-34

pag. 94 - 19 Een Hollandse theeceremonie
Kaagpanden Breed 38 en 40
Achterom 102-104

pag. 99 - 20 In de kaas, uit de kaas
Appelhaven 6

pag. 103 - 21 Luc en zijn badgeheimen
Kruisstraat 20

pag. 105 - 22 Van leem naar steen
Nieuwstraat 13 en 15

pag. 109 - 23 Vraagt prijs! Vraagt prijs!
Roode Steen 9 en


Ook te koop in de winkel (€ 29,50)


 • Open hier het pdf-document (86,52 MB)
       Auteur: Klooster, Olga van der
      Rubriek: Digitale boeken - Bouwkunst, architectuur en monumenten
      
  Uitgeverij: ISBN9090179704
     Datum: 2004
       Adres: Achter op 't Zand 22 ; Achterom 102-104 ; Achterom 15-17 ; Achterom 93; Achterstraat 13-15 ; Achterstraat 5 ; Appelhaven 6 ; Bibliotheektuin ; Claes Stapelhof; Gedempte Appelhaven 28-34 ; Gravenstraat 21 ; Gravenstraat 25 ; Italiaanse Zeedijk 118-120 ; Italiaanse Zeedijk 24-26 ; Italiaanse Zeedijk 78-80 ; Italiaanse Zeedijk 79 ; Italiaanse Zeedijk 82-84 ; Jeudje 2-4 ; Jeudje 6-10 ; Kazerneplein; Kerkplein 28-30A ; Kruisstraat 20 ; Melknapsteeg 11 ; Mosterdsteeg 8 ; Munnickenveld 15-19; Nieuwstraat 13-15 ; Pakhuisstraat 12 ; Peperstraat 2-4 ; Ramen 1-3 ; Ramen 29 ; Roode Steen 9 en ; Trommelstraat 9 ; Vollerswaal 48-50 ; Weeshuistuin 7-9 ; West 42 ; Westerblokker 39 ; Wisselstraat 10 ; Zon 1 ; Breed 38-40 ; Dal ; Gortsteeg 6-8 ; Korte Achterstraat 4 ; Munnickenveld 21 ; Venenlaan 25-87 ; Waterpoort  
     Serie Hoornse Historische Reeks 5

 •  

  2. Nr: 100026  
  Stichting Stadsherstel Hoorn Restaureert 25 jaar 1974-1999

  Tentoonstellingscatalogus met informatie over verschillende projecten van Stichting Stadsherstel Hoorn.


  Zie inhoudsopgave en open de pdf (15,83 MB)
  Voorblad
  Inhoud
  Bestuurssamenstelling
  Inleiding

  Beschrijving van de projecten
  - Italiaanse Zeedijk 118-120
  - Zon 1
  - Gravenstraat 25
  - West 42
  - Italiaanse Zeedijk 24-26
  - Italiaanse Zeedijk 78-80
  - Italiaanse Zeedijk 82-84
  - Italiaanse Zeedijk 79
  - Melknapsteeg 11
  - Claes Stapelhof - Munnickenveld
  - Achterom 93, Gortsteeg 6-8
  - Ramen 1-3
  - Peperstraat 2-4
  - Wisselstraat 10
  - Hekwerk Dal
  - Achterom 15 - Regentenkamers van het Sint Jozefhuis
  - Vollerswaal 48-50
  - Ramen 29
  - Westerblokker 39, Blokker - De barmartige Samaritaan
  - Achter op 't Zand 22
  - Kerkplein 28-30A
  - Achterstraat 5
  - Achterstraat 13-15
  - Gravenstraat 21
  - Venenlaan 25-87
  - Korte Achterstraat 2 - Mariakapel
  - Munnickenveld 19
  - Trommelstraat 9
  - Gedempte Appelhaven 28-34
  - Jeudje 6-10
  - Breed 38-40 en Achterom 102-104 - Kaagpanden
  - Weeshuistuin 7-9
  - Weeshuistuin en Waterpoort
  - Appelhaven 6
  - Hoek Pakhuisstraat / Jeudje

  Overzicht subsidërende instellingen
  Publicaties uitgegeven door de Stichting Stadshersel

  Gerealiseerde projecten Stichting Stadsherstel Hoorn


       Auteur: Wigard, Margriet
      Rubriek: Digitale boeken - Gebouwen afzonderlijk
      
     Datum: 1999
       Adres: Achterom 93, Gortsteeg 6-8; Claes Stapelhof - Munnickenveld; Peperstraat 2-4; Ramen 1-3; Hekwerk Dal; Wisselstraat 10; Achterom 17; Vollerswaal 48-50; Ramen 29; Westerblokker 39 Blokker; Achter op 't Zand 22; Kerkplein 28-30A; Achterstraat 13-15; Achterstraat 5; Gravenstraat 21; Venenlaan 25-87; Korte Achterstraat 2l; Munnickenveld 19; Gedempte Appelhaven 28-34; Trommelstraat 9; Breed 38-40 en Achterom 102-104 - Kaagpanden; Jeudje 6-10; Appelhaven 6; Hoek Pakhuisstraat / Jeudje; Weeshuistuin 7-9; Weeshuistuin en Waterpoort; Italiaanse Zeedijk 118-120; Gravenstraat 25; Zon 1; Italiaanse Zeedijk 24-26; West 42; Italiaanse Zeedijk 78-80; Italiaanse Zeedijk 82-84; Italiaanse Zeedijk 79; Melknapsteeg 11  
     

   

  3. Nr: 201259  
  Hoorn, zijn architectuur en stedboouw tussen 1850-1940

  • Het meest authentieke complex is nog het eerste woningbouwcomplex van Hoorn, Venenlaan 25-87, dat in de periode 1909-1911 gebouwd werd in opdracht van woningbouwvereniging Arbeidersbelang.


       Auteur: Weel, A.G.F. van
      Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
      Nummer: 2 - blz 066 tm 069
     Datum: 1996
        

   

  4. Nr: 203350  
  Stadsbeeld Restauraties en veranderingen

  • Venenlaan 25-87 (‘t Rooie Dorp) Het vervangen van de ramen en deuren aan de achterzijde van ‘t Rooie Dorp, een complex voormalige arbeiderswoningen dat is aangewezen als rijksmonument.


       Auteur: Hout, Jaap van der; Iersel, Frans van
      Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
      Nummer: 2 - blz 48 tm 50
     Datum: 2022
        

   

  5. Nr: 800163  
  Info Stichting Stadsherstel Hoorn Venenlaan Hoorn

  Lees het artikel op Statichting Stadsherstel Hoorn

         Rubriek: Overig - Stichting Stadsherstel Hoorn
      
        Adres: Venenlaan 25-87; Venenlaan  Hoorn
     

   

   

  Uitgebreid zoeken

  Laatste wijziging binnen getoonde artikelen: 12 september 2023