Website Alle publicaties Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Ramen 11     

Aantal gevonden artikelen : 28   (uit: 7948)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Rubriek/Subrubr

1. Nr: 100201  
J van Reijendam Czn Gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905 - M.P. Wigard


Zie inhoudsopgave
blz.001 - Voorblad
blz.003 - Colofon - Inhoudsopgave
blz.005 - Inleiding
blz.006 - I. De aanloop tot Hoorn
blz.011 - II. De benoeming tot gemeentearchitect
blz.014 - III. Johannes van Reijendam in Hoorn
blz.022 - IV. Het bouwen in Hoorn rond 1900
blz.026 - V. Gemeentelijke opdrachten
blz.026 - Gebouwtje tot bewaring van begrafenisbenodigdheden, Keern
blz.028 - Burgeravondschool, Muntstraat 4 (toen 2
blz.030 - Schoollokaal Eerste burgerschool voor meisjes, Kerkplein 37
blz.031 - Eerste Burgerschool voor jongens, Nieuwe Noord
blz.032 - Verbouwing, Ramen 11
blz.033 - Inrichten vergader- en wachtlokaal, Gravenstraat 23
blz.033 - Bergplaats gemeente, Vollerswaal 22
blz.034 - Vernieuwing Volksbadhuis, Westerdijk
blz.035 - VI Particuliere opdrachten: ontwerpen uit 1900
blz.035 - Twee woonhuizen met kantoor, Baanstraat 36-38
blz.038 - Protestants weeshuis, Korte Achterstraat 4
blz.038 - Soepkokerij, achter Gedempte Turfhaven 20
blz.039 - Bouw nieuwe vleugel Sint Pietershof', Dal 9
blz.042 - Operatiezaal en lijkenhuis Stadsziekenhuis, Kerkplein 21-22
blz.045 - Verbouw onderpui winkelhuis, Grote Noord 9
blz.046 - Sigarenfabriek met woning(en), Grote Noord 32
blz.048 - VII Particuliere opdrachten: ontwerpen uit 1901
blz.048 - Bemetseling vijf ketels in het Taanhuis, Visserseiland 26
blz.048 - Nieuwe zijmuur aan het Sint Pietershof, Dal 9
blz.051 - Verbouwing, Rodesteen 16 (niet doorgegaan
blz.051 - Kleine verbouwing drankwinkel, Kleine Noord 47
blz.051 - Kleine verbouwing, Grote Noord 22
blz.052 - Herenhuis met twee bovenwoningen, Gedempte Turfhaven 5-7
blz.054 - Winkelhuis met bovenwoning, Nieuwstraat 1-1 rood
blz.056 - Twee arbeiderswoningen, Visserseiland 27-29
blz.057 - Onderpui apotheek. Kleine Noord 25
blz.059 - Fabriek voor hout- en ijzerbewerking, Gedempte Turfhaven 9-11-13
blz.061 - VIII Particuliere opdrachten: ontwerpen uit 1902
blz.061 - Winkelpui mantelmagazijn, Grote Havensteeg 20-20rood
blz.062 - Chemische ververij, wasserij en strijkerij, Breed 28
blz.062 - Bemetseling weegbrug proefstation, Keern 33
blz.062 - Pakhuis, Nieuwe Noord 9 (achter Grote Noord 52)
blz.063 - Winkelhuis, Kleine Noord 15
blz.065 - Verbouwing winkelhuis met bovenwoning, Grote Noord 82
blz.067 - Militair tehuis, Veemarkt 22
blz.068 - Kleine werkzaamheden in bakkerij, Kleine Noord 21
blz.068 - Koffiebranderij, Breed 15
blz.069 - Zes herenhuizen, Oude Doelenkade 27-29-31-33-35-37
blz.074 - IX Particuliere opdrachten: ontwerpen uit 1903
blz.074 - Schoen- en laarzenmagazijn met woning, Grote Noord 87
blz.075 - Woning en werkplaats, Baanstraat
blz.076 - Herenhuis met notariskantoor, Noorderstraat 8
blz.078 - X Particuliere opdrachten: ontwerpen uit 1904
blz.078 - Bakkerij met twee woningen, Grote Noord 30-30a
blz.080 - Kantoor, achter Dal 8
blz.080 - Twee winkels plus woning, Gouw 9-11
blz.081 - Verbouwing, fabriek Nieuwstraat 5-7-9
blz.082 - Pakhuis, Nieuwe Noord 6
blz.083 - Verbouwing gevel, vermoedelijk Grote Noord 4
blz.084 - Verbouwing voorgevel schoenenwinkel, Grote Noord 61/ achtergevel Achterom 62
blz.086 - XI Vertrek uit Hoorn
blz.089 - XII Nog enkele projecten in Hoorn
blz.089 - Restauratie voorgevels, Doelenkade 17-19-21
blz.089 - Onderpui Café, Grote Noord 138
blz.090 - Restauratie Mariatoren, Achter de Vest 1
blz.091 - Restauratie voorgevel, Kerkstraat 1
blz.092 - XIII Alfabetisch overzicht projecten
blz.110 - Overzicht bijlagen
blz.111 - Bijlage I: sollicitatiebrief Johannes van Reijendam
blz.112 - Bijlage II: ontslagbrief Johannes van Reijendam
blz.112 - Bijlage III: Instructie voor den Gemeente architect te Hoorn.
blz.115 - Bijlage IV: stamboom
blz.115 - Van Reijendam
blz.116 - Van Schornagel
blz.117 - Van Misset
blz.118 - Geraadpleegde archieven en literatuur
blz.119 - Herkomst van de illustraties
blz.120 - Register van genoemde huizen in Hoorn
 

 
 • Open hier het pdf-document (268,5 MB)
         Rubriek: Digitale boeken - Bouwkunst, architectuur en monumenten
      
     Datum: 2002
        

 •  

  2. Nr: 300039  
  Johannes van Reijendam (1868-1959)

  Klik op de afbeelding om de pdf te openen
  • Ramen 11, verbouwing onderpui van 17e-eeuws pand tot toegang voor de erachter liggende door Van Reijendam ontworpen burgerschool voor jongens aan het Nieuwe Noord, 1903. -.


       Auteur: Schrickx-Guinée, Trudi
      Rubriek: Digitale boeken - Genealogie - Biografie
      
     Datum: 3 november 2015
       Adres: Baanstraat 36-38; Gedempte Turfhaven 5-7; Gedempte Turfhaven 9-13; Grote Havensteeg 20; Grote Noord 30; Grote Noord 32; Grote Noord 40; Grote Noord 61; Grote Noord 82; Grote Noord 87; Keern; Kleine Noord 15; Muntstraat 4; Nieuwe Noord 6; Nieuwe Noord 9; Nieuwstraat 1; Noorderstraat 8; Oude Doelenkade 27-37; Ramen 11; Spoorstraat; Veemarkt 22  Hoorn
     

   

  3. Nr: 300418  
  Van Franse stadsschool tot Gemeentelijke ULO

  Klik op de afbeelding om de pdf te openen
  • De school is nu bereikbaar via een poort in het pand Ramen 11.
  • Ramen 11 voor en na de verbouwing; de nieuwe deur rechts geeft toegang tot de achter het pand gelegen Eerste burgerschool voor jongens Fusie met Eerste burgerschool voor meisjes Zoals in hoofdstuk 4 al beschreven is, fuseert de Eerste burgerschool voor jongens in 1916 met de Eerste burgerschool voor meisjes.


       Auteur: Postma, Sietse
      Rubriek: Digitale boeken - Onderwijs en scholen
      
        Adres:   Hoorn
     

   

  4. Nr: 300419  
  Van Stadstussenschool tot Ireneschool

  Klik op de afbeelding om de pdf te openen
  • Ramen 11 met links de toegang naar het daarachter gelegen gebouw van Eerste burgerschool voor jongens (foto WFA) De Tweede burgerschool voor jongens en meisjes In tien jaar tijd is de school flink gegroeid.


       Auteur: Postma, Sietse
      Rubriek: Digitale boeken - Onderwijs en scholen
      
        Adres:   Hoorn
     

   

  5. Nr: 300431  
  Tijdlijn ontwikkeling Hoornse scholen - Periode 1920 - 1950

  Klik op de afbeelding om de pdf te openen
  • Hiervoor werd het gemeentelijke perceel Ramen 11 verbouwd.


       Auteur: Wester, Jacques; Schneiders, Jacques
      Rubriek: Digitale boeken - Onderwijs en scholen
      
        Adres:   Hoorn
     

   

  6. Nr: 203317  
  Een bijzonder 17e eeuws glas - van Willem van Someren

  Bij de opgravingen aan het Nieuwe Noord na de sloop van het pand van V&D is een vrijwel intacte glazen beker gevonden, die heeft toebehoord aan de bewoners van Ramen 11, Willem Willemsz van Someren en zijn gezin. Een korte bouwgeschiedenis van het pand en een overzocht van de bewoners geven achtergrond in dit verhaal over deze prachtige vondst.
  • Achterop het erf van het huis Ramen 11 troffen de archeologen
  • Ramen 11
  • weggegooid. De beerput hoorde bij huis Ramen 11, een opvallend breed 17e eeuws huis met trapgevel.


       Auteur: Schrickx, Christiaan
      Rubriek: Kwartaalbladen - Archeologie
      Nummer: 1 - blz 16 tm 19
     Datum: 2022
       Adres: Ramen 11  Hoorn
     

   

  7. Nr: 200659  
  Bestuursmededelingen

  • Een van de panden die "in de prijzen vielen": Achterom Onderscheidingen Tijdens de najaarsledenvergadering van 26 november zijn onderscheidingen uitgereikt aan het Architectenbureau Dek- ker voor de renovatie van Achterom 22, een fraai pakhuisje met kantoorfunctie; aan de familie R. H. van de Berg voor de restauratie van het pakhuis (en voormalige sigarenmake- rij) Achterom 111, nu woonhuis, architect Ton Hol; en aan de familie Eckhardt-Meilink voor de restauratie van de voorma- lige Franse School, Ramen 11, nu kantoor-en woonruimte, architect Anton Wever.


       Auteur: Bestuur
      Rubriek: Kwartaalbladen - Bestuursmededelingen
      Nummer: 4 - blz 103 tm 104
     Datum: 1988
        

   

  8. Nr: 200681  
  Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn over 1988

  • De familie C. E. M. Eckhardt-Meilink ontving het schild uit handen van de voorzitter voor de geslaagde restauratie van het pand Ramen 11.


       Auteur: Weel, A.G.F. van
      Rubriek: Kwartaalbladen - Jaarverslag
      Nummer: 1 - blz 004 tm 008
     Datum: 1989
        

   

  9. Nr: 201371  
  Kent u Hoorn ook zo

  • Na de verhuizing van de school naar de Eikstraat is hoegenaamd het gehele terrein volgebouwd door de Verenigde Westfriese Uitgeverijen welke was gevestigd aan de Ramen 11.


       Auteur: Uiterwijk, Femke
      Rubriek: Kwartaalbladen - Kent u Hoorn ook zo
      Nummer: 3 - blz 136 tm 137
     Datum: 1997
        

   

  10. Nr: 200672  
  Activiteiten Kerkmeijer-De Regtstichting 1988

  • Genoemd mogen worden en zeker met ere: de steun verleend bij de restaura- tie van de prachtige gevel van het pand Ramen 11, van de familie Eckhardt met wie op buitengewoon prettige wijze kon worden samengewerkt, zomede met de heer A. Wever, architect van de-ze kundige restauratie.


       Auteur: Graaf, A. de
      Rubriek: Kwartaalbladen - Kerkmeijer-de Regtstichting
      Nummer: 4 - blz 120 tm 120
     Datum: 1988
        

   

  11. Nr: 200661  
  Verslag van de najaarsledenvergadering van de Vereniging Oud Hoorn

  • De familie Eckhardt-Meilink wordt door de vereniging on-derscheiden voor de fraaie restauratie van het pand Ramen 11.


       Auteur: Weel, A.G.F. van
      Rubriek: Kwartaalbladen - Ledenvergadering
      Nummer: 4 - blz 105 tm 106
     Datum: 1988
        

   

  12. Nr: 200502  
  Men vraagt ons

  • De andere opname van de heer Van der Zei toont de derde klas van de jongensschool, Ramen 11.


       Auteur: Saaltink, H.W.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Men vraagt ons
      Nummer: 2 - blz 055 tm 059
     Datum: 1986
        

   

  13. Nr: 200634  
  Men vraagt ons

  • De klas staat voor de deur van de jongensschool, nu Ramen 11.


       Auteur: Saaltink, H.W.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Men vraagt ons
      Nummer: 2 - blz 061 tm 062
     Datum: 1988
        

   

  14. Nr: 200726  
  Men vraagt ons

  • In 1904 werd de school verbouwd en kwam de ingang aan de Ramen, nu Ramen 11.


       Auteur: Saaltink, H.W.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Men vraagt ons
      Nummer: 3 - blz 091 tm 094
     Datum: 1989
        

   

  15. Nr: 200055  
  Geveltypen in Hoorn - Een aanzet tot inventarisatie

  • De meeste trappen, nl. tien, te lde ik bij Ramen 11-13, van het Haarlemse type met veel natuurstenen blokjes om de ramen en aan de kanten, een gevel uit 1600-1625.


       Auteur: Baltus, J.M.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
      Nummer: 4 - blz 071 tm 075
     Datum: 1979
        

   

  16. Nr: 200263  
  Merkwaardigheden door Abbing verhaald

  • Misschien staat de hijsconstructie aan Achterom 66 hiermee in verband; ook Ramen 11, de Haarlemse trapgevel, heeft zo'n ophanghaak bij een raam.


       Auteur: Baltus, J.M.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
      Nummer: 1 - blz 012 tm 014
     Datum: 1983
        

   

  17. Nr: 201520  
  Overszicht van de door Oud Hoorn onderscheiden personen en instanties

  • Schweers restauratie Grote Oost 114 Aannemingsmaatschappij Peerdeman restauratie huidenpakhuizen aan Dubbele Buurt 34-36 Maatschap Corlé restauratie en exploitatie Grote Kerk 1986 Mevr. M.A.F. Kaag-Machielse restauratie Breed 38 Bureau Monumentenzorg provinciale monumentenlijst, hulp bij provincie Noord-Holland totstandkoming gemeentelijke monumentenlijst, restauratie subsidies in Hoorn 1987 Familie B. Mulder restauratie Huis Verloren, Kerkstraat 10 1988 Architectenbureau Dekker renovatie Achterom 22 Familie R.H. van de Berg restauratie Achterom 111 Familie E. Eckhardt-Meilink restauratie Ramen 11 1989 Mevr. A. Snaas en Hr. J. Nieweg restauratie Oude Doelenkade 37 1990 Vereniging Hendrick de Keyser inspanningen ten gunste van haar Hoorns monumenten- bezit en de restauratie van de friezen aan de Bossuhuizen 1991 Mevr. M. Stumpel restauratie Muntstraat 26 1992 Bewonersgroep hofjes Venenlaan behoud en renovatie van de arbeiderswoningen aan de Venenlaan 25 t/m 87 1993 Hr. J.M. Baltus benoeming tot erelid Oud Hoorn uit dank voor 15 jaar bezielende leiding aan de vereniging 1994 K. H. de Jong's Exploitatiemaatschappij bv. restauraties van de kaaspakhuizen (de heren A. Agema en A. Kroon) aan de Bierkade 1, 4 en 4a Stedebouwkundig bureau Zandvoort functieverandering kaaspakhuis (de heer J. van der Linden) De Zon aan Bierkade 1 Hr. H. Stuifbergen en H. van Lunteren initiatiefnemers voor de stichting van het Museum van de Twintigste Eeuw in het Dubbel Kaaspakhuis Alkmaar en Gouda aan de Bierkade 4 en. 4a 1995 Hr. J.P van der Knaap benoeming tot erelid van Oud Hoorn Hr. J. Lamers benoeming tot erelid van Oud Hoorn beiden voor twintig jaar niet aflatende inzet t.b.v. de restauraties van Hoorns kerkgebouwen 1996 Hr. R. Tonnaer initiatiefnemers tot behoud en Stichting Behoud Truydemanhof renovatie van het Truydemanhof 1997 Hr. M. Polman voor zijn baanbrekend historisch kleurenonderzoek, het vastleggen en overdragen van zijn vakkennis als meesterschilder en voor zijn demonstraties 'houten' en 'marmeren' 1998 Hr. J. Appel restauratie van de z.g. neo-gotische kapel aan Appelhaven .


       Auteur: Bestuur
      Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
      Nummer: 3 - blz 104 tm 104
     Datum: 1999
        

   

  18. Nr: 201776  
  J. van Reijendam Czn. - Gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905

  • In het huis Ramen 11 kwam de ingang van de nieuwe school en de rest van de begane grond werd omgebouwd tot schoollokaal.


       Auteur: Uiterwijk, Femke
      Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
      Nummer: 3 - blz 115 tm 118
     Datum: 2002
        

   

  19. Nr: 200231  
  Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

  • Lange Kerkstraat 13 Lange Kerkstraat 11 (monument) Kruisstraat 2 (beeldbepalend) Oosterei land Nieuwendam Pompsteeg 2-4 (beeldbepalend) Pompsteeg Ramen 1-3 (monument) Ramen 11-13 (monument) Vollerswaal Botterwerf zoals hij was Winkelpand; achtergevel geheel vernieuwd.


       Auteur: Baltus, J.M.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
      Nummer: 3 - blz 059 tm 060
     Datum: 1982
        

   

  20. Nr: 200275  
  Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

  • Kerkplein; Grote Kerk Kerkplein 3 (beeldbepalend) Kerkplein 10-11 Kerkplein 20-21 Kleine Noord 11-13 (monument) Korenmarkt 4 (monument) Kruisstraat 14 Kruisstraat 26 Nieuwendam 4-5 (monument) Oude Doelenkade Peperstraat 3-5-7-9 Peperstraat 6-8-10-12-14-16-18-20 Ramen 11-13 (monumenten) Slapershaven Veemarkt 35 Zij-ingang Hoofdtoren Beeldbepalende kerk uit 1883; behoeft dringend onderhoudsbeurt.


       Auteur: Baltus, J.M.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
      Nummer: 1 - blz 027 tm 028
     Datum: 1983
        

   

  21. Nr: 200518  
  Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

  • Kleine Oost 1 Kleine Oost Nieuwstraat 2-4 (beeldbepalend) Oostereiland Oude Doelenkade 5-7 Oude Doelenlmde 5-ï Ramen 11 (monument) Oostereiland Even zijde; onbebouwd terrein naast Klclne-Oostbrug.


       Auteur: Baltus, J.M.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
      Nummer: 3 - blz 085 tm 088
     Datum: 1986
        

   

  22. Nr: 200532  
  Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

  • Ramen 11 (monument) Brede trapgevel van het Haarlemse type.


       Auteur: Baltus, J.M.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
      Nummer: 4 - blz 129 tm 133
     Datum: 1986
        

   

  23. Nr: 200539  
  Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

  • Ramen 11 (monument) Brede trapgevel van het Haarlemse type.


       Auteur: Baltus, J.M.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
      Nummer: 1 - blz 006 tm 008
     Datum: 1987
        

   

  24. Nr: 200569  
  Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

  • Kerkplein 39, Sint Jansgasthuis e.o., anno 1979 Kerkplein 30A Kerplein 30A Kerkplein 29 Kerkplein H Kerkplein 8 Kleine Noord 32 (monument) Koepoortsbrug Korenmarkt 13 (beeldbepalend) Lange Kerkstraat 30 (monument) Onder de Boompjes 8 (monument) Oostereiland (beschermd stadsgezicht) Ramen 11 (monument) Ramen Il Ramen 29 6Monument) Westerdijk (Provinciaal monument) Westerdijk (Provinciaal monument) Zon 11 (monument) Garage.


       Auteur: Baltus, J.M.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
      Nummer: 2 - blz 058 tm 061
     Datum: 1987
        

   

  25. Nr: 200585  
  Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

  • Oude Doelenkade Proostensteeg 15-17 Proostensteeg Ramen 11 (monument) Ramen 29 (monument) Voormalige pastorie Doopsgezinde Gemeente.


       Auteur: Baltus, J.M.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
      Nummer: 3 - blz 092 tm 097
     Datum: 1987
        

   

  26. Nr: 200616  
  Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

  • Stadsbeeld -restauraties wijzigingen -verval J M. Baltus d.d. 15 februari 1988 Achter op 't Zand, nr. 20, 21, 26 Duinsteeg 14 Gedempte Appelhaven 48 Grote Noord 15 (monument) Grote Noord 25-31 (inclusief mo- nument) Hoofd (monument) Kerkplein 29-30-30A Kerkplein 39 (monument) Kerkplein Munnickenveld 10 (beeldbepalend) Oostereiland (beschermd stadsgezicht) Oude Doelenkade (beschermd stads- gezicht) Ramen 11 (monument) Ramen 29 (monument) Rode Steen 8 (monument) Vollerswaal Westerdijk Westerdijk (Provinciaal monument) Wijdebrugsteeg Zon 11 (monument) Gesloopt voor nieuwbouw.


       Auteur: Baltus, J.M.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
      Nummer: 1 - blz 016 tm 017
     Datum: 1988
        

   

  27. Nr: 200637  
  Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

  • Stadsbeeld -restauraties wijzigingen -verval J. M. Baltus d.d. 15 februari 1988 Achter op 't Zand, nr. 20, 21, 26 Achter op het Zand 62-62A (beeldbe- palend) Buurtje 1-2 Breed 26-28 (monumenten) Grote Noord 15 (monument) Hoofd (monument) Kerkplein 29-30-30A (beeldbepalend) Kerkplein 39 (monument) Kerkplein Karperkuil Korenmarkt 14-15 (beeldbepalend) Onder de Boompjes 8 (monument) Ramen 11 (monument) Ramen 29 (monument) Schoolsteeg 7-9 Vollerswaal Westerblokker Westerdijk Westerdijk (Provinciaal monument) Wijdebrugsteeg Wijdebrugsteeg Zon 11 (monument) Nieuwbouw Achter op het Zand 20-21 Nieuwe huizen gebouwd na sloop van oude bebouwing.


       Auteur: Baltus, J.M.
      Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
      Nummer: 2 - blz 067 tm 069
     Datum: 1988
        

   

  28. Nr: 203123  
  Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen en verval

  • Ramen 11 Dit rijksmonument is lange tijd als kan-toor gebruikt.


       Auteur: Hout, Jaap van der
      Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
      Nummer: 1 - blz 050 tm 051
     Datum: 2019
        

   

   

  Uitgebreid zoeken

  Laatste wijziging binnen getoonde artikelen: 25 juni 2023