Website Alle publicaties Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Breed 22-24     

Aantal gevonden artikelen : 12   (uit: 8175)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Rubriek/Subrubr

1. Nr: 202794  
Bestuursmededelingen

 • Monumentenprijs 2014 In de najaarsledenvergadering van 25 oktober j.l. werd de Monumentenprijs Vereniging Oud Hoorn 2014 toegekend aan Blokker Holding voor de restauratie van het dubbelpand Breed 22-24.

     Auteur: Ottens, Egbert
    Rubriek: Kwartaalbladen - Bestuursmededelingen
    Nummer: 4 - blz 185 tm 188
   Datum: 2014
      

 

2. Nr: 202797  
Inhoudsopgave 2014

 • Kwartaalblad, redactie, lezers Errata Kwartaalblad 2014-2 118 Vereniging Cadeau lidmaatschap 85 Overzicht lezingen seizoen 2014-2015 105 Rechtbankwandeling, een recidive? 93 Wandelingen seizoen 2014 40 Eddy Boom Najaarsledenvergadering Oud Hoorn 26 oktober 2013 39 Rita Lodde-Tolenaar Jaarverslag 2013 41 Rita Lodde Tolenaar Verslag ledenvergadering Vereniging Oud Hoorn 16 april 2014 119 Egbert Ottens Bestuursmededelingen 44, 74, 132, 185 Christ Stoffelen Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 36, 86, 130 Stadsbeeld, monumenten, archeologie Veermanskade-Korenmarkt [Hoge Brug] 135 Fred R. Droste De Muraltdijk Achter op ’t Zand 136 Dieuwertje Duijn, Christiaan Middeleeuwse huizen aan de Appelhaven 122 Schrickx, Sander Gerritsen Steven Kalverdijk Drie panden in een identiteitscrisis: Grote Oost 2, 4 en 6 26 Frans Kwaad Over de bouwhistorie van de Hoofdtoren te Hoorn 148 Pieter Meijers De restauratie van de Blokkerpanden, Breed 22-24 173 Egbert Ottens Stadsbeeld.

     Auteur: Redactie
    Rubriek: Kwartaalbladen - Inhoudsopgave
    Nummer: 4 - blz 189 tm 189
   Datum: 2014
      

 

3. Nr: 202812  
Jaarverslag 2014 van de Vereniging Oud Hoorn

 • De monumentenprijs is tijdens de najaars­ledenvergadering in de Oosterkerk toegekend aan Blokker Holding BV, eigenaar van het pand Breed 22-24, voor de restauratie van dit pand. De heren Dallinga en Welle hebben de prijs, een bordje voor het bovenlicht van de winkelpui, in ontvangst genomen. Voor de restauratie tekende de firma Wit uit Wognum.

     Auteur: Lodde-Tolenaar, Rita
    Rubriek: Kwartaalbladen - Jaarverslag
    Nummer: 1 - blz 042 tm 044
   Datum: 2015
      

 

4. Nr: 202806  
Verslag ledenvergadering 25 oktober 2014

 • Pieter Meijers, hoofd van het Bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn, geeft een toelichting op het gebouw en het project dat dit jaar de prijs in ontvangst mag nemen. Hij laat aan de hand van dia's zien hoe de restauratie van de winkel van Blokker aan Breed 22-24 is verlopen. Het pand, eigenlijk twee panden staat er weer prachtig bij. Voor de uitgebreide presentatie van Pieter Meijers wordt verwezen naar de website.
 • De jaarlijkse monumentenprijs van de Vereniging Oud Hoorn, is dit jaar toegekend aan Blokker Holding voor de restauratie van het dubbelpand aan het Breed 22-24, waar de grondlegger van het Blokkerconcern, Jacob Pietersz. Blokker, en zijn echtgenote Saapke, in 1896 'De goedkoope ijzer- en houtwinkel' openden. Bij de restauratie is de winkelpui uit 1903 gereconstrueerd. De restauratie is uitgevoerd door de firma Wit uit Wognum. Bureau Erfgoed van de gemeente was nauw bij de uitwerking van de plannen betrokken. Blokker, Hoorn en Oud Hoorn hebben iets met elkaar. Het Blokkerconcern heeft niet alleen zijn roots in Hoorn, ook met de familie Blokker bestond een goede relatie. De afgelopen jaren herstelt Blokker Holding op verschillende plaatsen in ons land de historische puien van zijn winkels en toont ook op die wijze zijn bijzondere voorliefde voor het historisch erfgoed.
 • De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng. Er is aansluitend gelegenheid om het pand van Blokker, Breed 22-24 te bezoeken. Een dertigtal leden heeft het pand bekeken en bewonderd.

     Auteur: Lodde-Tolenaar, Rita
    Rubriek: Kwartaalbladen - Ledenvergadering
    Nummer: 1 - blz 012 tm 015
   Datum: 2015
      

 

5. Nr: 202316  
Stadsbeeld restauraties wijzigingen en verval

 • Breed 22-24 gemeentelijk monument Omdat het volgens de eigenaar voordeliger is het fraaie dubbelpand te slopen en terug te bouwen is een sloopvergunning aangevraagd.

     Auteur: Ottens, Egbert
    Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
    Nummer: 1 - blz 028 tm 030
   Datum: 2009
      

 

6. Nr: 202744  
Stadsbeeld restauraties wijzigingen en verval

 • Breed 22-24, Blokkerpanden, gemeentelijk monument De restauratie van de zogenoemde Blokkerpanden gaat door.

     Auteur: Ottens, Egbert
    Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
    Nummer: 1 - blz 047 tm 047
   Datum: 2014
      

 

7. Nr: 202783  
Voorplaat

 • Oud Hoorn 36e jaargang In dIt nummer o.a.: Over de Bouwhistorie van de Hoofdtoren te Hoorn • Carl Fahringer en Dieuw van Vliet (vervolg) Oorlogsevacués in de meidagen van 1940 in hOOrn? • swart register van duysent sOnden; de nadere refOrmatie van dOminee hOndius • de restauratie van de blOkkerpanden, breed 22-24 een kOrte biOgrafisChe sChets van JaCOb blOkker pz hOe • hOOrn veranderde en stadsbeeld .

     Auteur: Redactie
    Rubriek: Kwartaalbladen - Voorplaat
    Nummer: 4 - blz 145 tm 145
   Datum: 2014
      

 

8. Nr: 202213  
Een mooi cadeau voor de heer J.J. Blokker

 • Zo was er een Breed 22-24, honderd jaargeleden. landbouw-en tuinbouwafdeling, een speciale kachelzaak en later een winkel met speciale artikelen zoals porselein, glaswerk en de wat luxere huishoudelijke artikelen.

     Auteur: Uiterwijk, Femke
    Rubriek: Kwartaalbladen - _Niet gerubriceerd
    Nummer: 4 - blz 187 tm 187
   Datum: 2007
      

 

9. Nr: 202791  
De restauratie van de Blokkerpanden, Breed 22-24

 • De restauratie van de Blokkerpanden, Breed 22-24 Pieter Meijers Historie van de panden Hoewel geen uitgebreid bouwhistorisch onderzoek is verricht kan toch een redelijk beeld van de historie van het pand worden geschetst.
 • Goed te zien is dat Breed 22-24 oor­spronkelijk een dubbel-pand is geweest 16de eeuwse kaarsen­trekbak Toen in 1741 na het uitbaggeren een deel van de kademuren van de nog resterende gracht instortte, werd het Smerig Horn gedempt en ontstond het huidige Breed.
 • Archeologisch onderzoek Breed 22-24 bestaat, zoals de nummers aangeven, uit twee panden.
 • Bouwhistorisch onderzoek Uit het bouwhistorisch onderzoek is verder gebleken dat het huidige Breed 22-24 bestaat uit twee panden die gelijktijdig zijn gebouwd met gemeenschappelijke constructies; tweelingpanden dus.
 • De panden Breed 22-24 onderscheiden zich in de gevelwand van het Breed door de grotere hoogte dan de omringende bebouwing.
 • Op de kaart is te zien dat het huidige pand Breed 22-24 is opgesplitst in twee afzonderlijke eigendommen.
 • Omdat Breed 22-24 wel als tweelingpanden zijn gebouwd maar vermoedelijk direct in afzonderlijk eigendom zijn geweest, hebben ze hun eigen bouwgeschiedenis.
 • De raamindelingen zijn echter nog wel verschillend, het rechter deel is zelfs Gesneden mesheft in de vorm van mannetje met hoed afkomstig uit de 16de eeuw Bij archeologisch onder­zoek en opgravingen kwamen onder meer oude funderingsres­ten van een vroegere achtergevel en een kel­derwand met tegeltjes tevoorschijn Situatie voor het begin van de restauratie Breed 22-24, de eerste Blokkerwinkel Foto rechts: De winkel nu met een replica van de oorspronkelijke winkelpui wat ouderwets met roedenverdelingen.

     Auteur: Meijers, Pieter
    Rubriek: Kwartaalbladen - _Niet gerubriceerd
    Nummer: 4 - blz 173 tm 177
   Datum: 2014
      

 

10. Nr: 202792  
Jacob Blokker Pz. (1874-1944)

 • Het gezin Blokker verhuisde van Breed 22-24 naar het woonhuis naast de nieuwe winkel aan de Veemarkt.
 • Gevelsteen Spoorstraat 6 Jacob Blokker Pz. voor zijn winkel, ca 1910 In de jaren 1897 tot 1906 kregen Jacob en Saapke twee dochters en vier zoons, alle zes geboren op het adres Breed 22-24.
 • Blokker Holding, door Aannemingsbedrijf Wit uit Beeld op de kop Wognum een begin gemaakt met de restauratie van van de Veemarkt het pand Breed 22-24.

     Auteur: Kwaad, Frans
    Rubriek: Kwartaalbladen - _Niet gerubriceerd
    Nummer: 4 - blz 178 tm 181
   Datum: 2014
      

 

11. Nr: 301315  
Garage Mevr. A. Kreuger

Snel naar Uw doel. Leer goed autorijden bij De Eerste Hoornsche Auto-rijschool Ook voor Uw taxi en Trouwrijden het aangewezen adres
       Rubriek: Website - Advertenties
    
   Datum: 1949
     Adres: Breed 22-24  Hoorn
   

 

12. Nr: 300005  
Jacob Blokker Pz. (1874-1944)
Lees het artikel op oudhoorn.nl
 • In 1920 werd voor 12.125 gulden een oud pothuis aangekocht op de hoek van het Breed en de Veemarkt. Het werd direct na aankoop in 1921 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw volgens een ontwerp van architect Cramer. Het was de eerste winkelzaak in West-Friesland met een lift. De nieuwe winkel werd geopend in 1923. Jacob en zijn vrouw waren toen bijna vijftig. De panden Breed 12, 14, 17, 22 en 24, gelegen buiten het Hoornse winkelrondje, werden vervolgens afgestoten. Het gezin Blokker verhuisde van Breed 22-24 naar het woonhuis naast de nieuwe winkel aan de Veemarkt. Nu waren alleen in het pand Breed 52 en in de nieuwbouw op Breed 41 nog Blokkerwinkels gevestigd. Deze panden waren wl gelegen aan het Hoornse winkelrondje. In 1924 werd de zaak omgezet in de NV De Goedkoope IJzer-en Houtwinkel Jacob Blokker Pz.. Breed 52 is pas veel later definitief afgestoten, en op Breed 41 is tot op de dag van vandaag een winkel van het Blokkerconcern gevestigd. In 1944 is Breed 41 inwendig verbouwd en uitgebreid door bijtrekking van het naastgelegen woonhuis van Blokker aan de Veemarkt.
 • In de jaren 1897 tot 1906 kregen Jacob en Saapke twee dochters en vier zoons, alle zes geboren op het adres Breed 22-24. Uit de zelfstandige winkels van de vier zoons is later de NV Gebr. Blokker voortgekomen.
 • Wognum een begin gemaakt met de restauratie van het pand Breed 22-24. Het pand is een gemeentelijk

     Auteur: Kwaad, Frans J.P.M.
    Rubriek: Website - Biografieën
    
   Datum: 2 juli 2014
     Adres: Breed  Hoorn
   

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde artikelen: 9 november 2022