Website Alle publicaties Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Breed 20     

Aantal gevonden artikelen : 8   (uit: 8175)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Rubriek/Subrubr

1. Nr: 000001  
Biografie Renckens en Inhoudsopgave

  • Klavertje vier Breed 20, ’n zeldzame gevelsteen. 21-6-1980 -.

     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 1 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 7 september 1974
      Hoornse Historie, door B. Renckens
Bundel van 136 artikelen, geschreven door kunsthistoricus en onderzoeker Ben
Renckens. Elke veertien dagen, op de zaterdag, in de periode 1974-1980, werd een
artikel van zijn hand afgedrukt in het Noord-Hollands Dagblad/Dagblad voor
Westfriesland (NHD).
Bernard Johannes Aloysius Renckens (1904 -1992) heeft tot zijn vijftiende in Hoorn
gewoond.
Het grootste deel van zijn loopbaan, tot aan zijn pensionering in 1969, was hij
als specialist verbonden aan het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis te Den
Haag.
De belangstelling voor zijn geboortestad is altijd groot gebleven, wat blijkt uit de
indrukwekkende artikelenreeks, hieronder, die hij na zijn pensionering gedurende zes jaar
heeft geschreven.  Zie volledige inhoudsopgave   001. Een spoor van Rubens in Hoorn 7 september 1974
002. Poortje van de Latijnse school 21 september 1974
003. Mosterdsteeg 5 oktober 1974
004. Raadsels rond naam van Noorderkerksteeg 19 oktober 1974
005. Geldelozeweg 2 november 1974
006. Bijna vier eeuwen Otto's brug - 16 november 1974
007. Bierkade en Venidse: van schiereiland tot eiland 7 december 1974
008. Westerpoortsgracht verdween langzaam 21 december 1974
009. Smerighorn werd 'n levendig centrum. "Vettige hoek" werd Het Breed - 4 januari 1975
010. Baadland 18 januari 1975
011. Koepoort moet na 1508 zijn ontstaan 1 februari 1975
012. Waar woonde Catharina van den Vondel? 15 februari 1975
013. De Waterstraat, een naam die het niet lang uithield 1 maart 1975
014. De brug met de ketting. Drie eeuwen verbinding met 't Baadland - 15 maart 1975
015. Vergeefs gemopper over nieuwe Haven 5 april 1975
016. Hoorns Havenlicht trotseert de eeuwen 19 april 1975
017. Sporen van "klopjes" in Hoorn. Geen kloosterlingen, leken of begijntjes - 3 mei 1975
018. De Zon, eens een levendige kade 24 mei 1975
019. 'Het Monniken-veld': De historie begint al in de 16e eeuw 7 juni 1975
020. De Ramen: van Ramensloot tot Dedemspark 21 juni 1975
021. Wisselstraat en Bank van Lening 5 juli 1975
022. Houten Hoofd, altijd zorg om behoud 19 juli 1975
023. Schutters en de Doelen 2 augustus 1975
024. 't West en omgeving: Onmisbare diensten aan 't marktwezen - 23 augustus 1975
025. Pieterseliesteeg. Over een moesgewas, een pater en een appel 29 november 1975
026. t Waaitje' naam voor de Veemarkt waar Hoorn moeilijk afstand van deed 3 januari 1976
027. 't Verquikkelyk gezicht van Hoorens groene dreven. Nutteloze wallen werden gewaardeerde plantsoenen. 24 januari 1976
028. Noorderplantsoen vriendelijke entree Hoorn 7 februari 1976
029. De Westersingel. Een bijdrage tot Hoorns veiligheid 6 maart 1976
030. Twee eeuwen St. Jozefhuis aan Achterom. Voorheen: "R.K. wees- en oudelieden huis". 20 maart 1976
031. Oostindische steeg vol specerijengeur. Toen Verenigde Oostindische Compagnie bloeide 17 april 1976
032. De Bottelsteeg: Herinnering aan eeuwenoud bedrijf 1 mei 1976
033. Blauwe Steen: het vergeten broertje van de Rode Steen 22 mei 1976
034. Vismarkt op de Pampus; gissingen bij de vleet 12 juni 1976
035. Bloei en zorgen gingen samen in zestiende eeuw. Opkomst scheepvaart, verval lakenindustrie 10 juli 1976
036. Proostensteeg: echo uit een kerkelijk verleden 24 juli 1976
037. Oude Oosterpoort, 'n merkwaardig gebouw 7 augustus 1976
038. Een demping, net begonnen, stopgezet 28 augustus 1976
039. Bluf in 't ontwerp van Oosterpoort. 'Stenen kanonnen dreigen wel maar schieten niet' 8 september 1976
040. Hoorn eerde zijn landsheer Karel V. Gevel oude stadhuis verfraaid 9 oktober 1976
041. Koepoort: ruimtegebrek werd vernuftig opgelost 30 oktober 1976
042. Een dal verdween, maar Het Dal bleef. 27 november 1976
043. De drie Noorderpoorten. Laatste vestingwerk in vorige eeuw gesloopt. 11 december 1976
044. In de Slijksteeg vielen de slachtoffers huis-aan-huis. Vreselijke plagen en barre toestanden rond 1550 8 januari 1977
045. Ruim zicht vanaf Westerpoort. Laatste gebouw in 1872 gesloopt 22 januari 1977
046. Int halseyser an de potboeve. Schurken op de Rode Steen aan de kaak gesteld 5 februari 1977
047. Gravenstraat: dwars door kloostertuinen. Bouwgrond kostte stad Hoorn geen cent 9 februari 1977
048. Heer Gerrit bestuurde en pionierde. Gerritsland in vijftiende eeuw een straat 2 maart 1977
049. Met afbraak Herensoci?teit ontviel Hoorn meer dan Gezelligheidscentrum 26 maart 1977
050. Hoorns stadhuis verdwaald. Schilder "Carel Behr" rommelde maar a 9 april 1977
051. Het Achterom: eerst Burgwal. Geschiedenis Parkzaal verhaal apart 30 april 1977
052. De Nieuwendam en zijn gracht 14 mei 1977
053. Schotland, Schapenweide, Warmoestuin en Woonoord 28 mei 1977
054. Tal van Turfhavens wekken verwarring 11 juni 1977
055. De Turfsteeg, van arme zusters, kanonnen, klokken en armenzorg 25 juni 1977
056. Het Rottegat. Velius loopt op de zaken vooruit 9 juli 1977
057. Vuurduivel, vuurmonden en het dagelijks brood. 'n Bedrijvig hoekje aan het ABC - 23 juli 1977
058. Hoe oud is de naam Koepoortsweg? Historische akten vermelden "de Gouwe" 6 augustus 1977
059. In de lengte besnoeid, in de breedte gegroeid. Opnieuw de Koepoortsweg 20 augustus 1977
060. Rijsdam en Keern, levensaders voor stad en wijde omtrek 3 september 1977
061. Kortstondig bestaan van "een heel noodig werk" 17 september 1977
062. Arsenaal provisiekast van de oorlogsgod Mars 1 oktober 1977
063. Veermanskade, een "snelle" verbinding Hoorn 15 oktober 1977
064. Vest en vesten Hoorn al voor 1426 genoemd 29 oktober 1977
065. Opspringende kruitmolen bracht grote schrik en schade 12 november 1977
066. Waarom had Hoorn een Bisschopstoren? 26 november 1977
067. Hoornse Waag: vóór 1600. Van grafelijk domein tot stadseigendom 10 december 1977
068. Nieuwsteeg tussen Nieuwstraat en Kruisstraat ??n kloosterwand - 24 december 1977
069. Nog weinig bekend over Hoorns oude gasthuis 7 januari 1978
070. St. Jansgasthuis van 1563, uniek gebouw met markante Vlaamse trekjes 21 januari 1978
071. Leprozenhuis op 't Keern voor gevreesde melaatsheid 4 februari 1978
072. Groote strenge Pestilentie sloeg overal toe. Tegen epidemie?n machteloos 16 februari 1978
073. Huisvesting VOC begon tussen kloostermuren 4 maart 1978
074. Banketbakker had blauw haar. Grondige verandering op 't Grote Noord 18 maart 1978
075. Ramen concentratie schuilkerken Hoorn 1 april 1978
076. Gevelsteen "Koppedraier' vertelt van oud ambacht 15 april 1978
077. Mastkranen markeerden Hoornse havens 29 april 1978
078. Jan Oomkenssteeg blijkt minstens vijf eeuwen oud 13 mei 1978
079. Van kleine burgwal tot modern Nieuwe Noord 27 mei 1978
080. Weinig spoed achter voltooiing Nieuwland 10 juni 1978
081. Gedempte Appelhaven nooit water geweest 29 juli 1978
082. Stadstimmerhuis op merkwaardig stuk verleden gebouwd 12 augustus 1978
083. Het Visserseiland en wat er aan vooraf ging ? 26 augustus 1978
084. Rietland, kerk, kerkgracht en kerkhof. Situatie rondom Hoorns Kerkplein 9 september 1978
085. Veel sporen kamer en pakhuis WIC uitgewist 23 september 1978
086. Hoge Vest en Hoge Bergen 7 oktober 1978
087. Veilig en snel vervoer met jaag- of trekschuit 21 oktober 1978
088. Mallegomsteeg veel ouder dan zijn naam 4 november 1978
089. Karper- of Ropjeskuil zonderlinge namen met een achtergrond 8 november 1978
090. Een verdwenen(?) gevelsteen ?der vergetelheid ontrukt" 2 december 1978
091. Ledig erf, soortnaam en eigennaam 6 december 1978
092. Peperstraat zelf laat niets los over naam 30 december 1978
093. Oranjeman tot de orde geroepen en muzelman verwijderd 13 januari 1979
094. Veranderingen aan westwand Kerkplein 27 januari 1979
095. Dubbele Buurt en omgeving 10 februari 1979
096. De lange jeugd van de Italiaanse Zeedijk 24 februari 1979
097. Zeedijkers krijgen nieuwe overburen 10 maart 1979
098. De Jodenstraat leeft voort als 't Jeudje 24 maart 1979
099. Over waterwerk en werkplaats 7 april 1979
100. Al v??r 1400 windmolen(s) in Hoorn 21 april 1979
101. De Rommelhaven en een wachthuis 5 mei 1979
102. Gedenksteen Bossu en de duiven aan de Achterstraat 19 mei 1979
103. De Zalm of Mozes, naam van verdwenen huis blijft onzeker 9 juni 1979
104. Herkomst naam Leliestraat onduidelijk 3 juni 1979
105. Ghiselbrecht Douw, ijverig volgeling van Geert Groote 7 juli 1979
106. Havenstegen ontstaan na ingrijpende stadswerken 21 juli 1979
107. Achterste Westerdijk de oudste van de twee 4 augustus 1979
108. Oude Turfhaven en het Buurtje 8 augustus 1979
109. Ter ere van 't Spoor 1 september 1979
110. De Hoofdtoren: ?geen kosten aen gespaert"? 15 september 1979
111. In de Twe Vergvlde Hofd. Herstel gevelsteen deed betekenis te niet 29 september 1979
112. Schuilkerk met een gevelsteen op 't Noord. ?De Drie Tulpen" niet voor die prijs van de hand 13 oktober 1979
113. Als de ijzerman en het vosje konden spreken... 27 oktober 1979
114. Havenwerken "scheppen" Veneti - 10 november 1979
115. Drie Boomde-laen. Nut en verpozing, tuinen en koepels 24 november 1979
116. Van de eerste ossen tot de Noorderveemarkt 8 december 1979
117. De Muntstraat, fraai en doelmatig 22 december 1979
118. Scharloo, restant van de oudste westwal 5 januari 1980
119. Sint Pieterspoortje binnen kwart eeuw twee maal verbeterd 19 januari 1980
120. Na twee jaar buiten dienst: Oude Gracht 2 februari 1980
121. t Zoogenaamd Rietland? 16 februari 1980
122. Hoorn's Westerdijk is flink veranderd 1 maart 1980
123. Zwarte Pad is nu onherkenbaar 15 maart 1980
124. Vijzelstraat, even oud als de eerste kerk? 29 maart 1980
125. Twee actieve luie dijken 12 april 1980
126. Vraagtekens bij Slapershaven 26 april 1980
127. Geslacht Binneblijf: schouten en schepenen 10 mei 1980
128. Bekwame zonen van de familie(s) Keyser 24 mei 1980
129. Nieuwe tijd doorbrak eeuwenoude stadsgrens 7 juni 1980
130. Klavertje vier Breed 20, 'n zeldzame gevelsteen 21 juni 1980
131. De Soncken voerden egels in hun schild 5 juli 1980
132. De Appelsteechs brugghe 19 juli 1980
133. Bruggen op en naast de dijk lagen over 't Gat 2 augustus 1980
134. Uyterdijk ligt op buitendijkse grond 16 augustus 1980
135. Verwachtingen Oostereiland te hoog gespannen 30 augustus 1980
136. Hoornse Historie nu verleden tijd 27 september 1980


 

2. Nr: 000131  
Klavertje vier Breed 20, 'n zeldzame gevelsteen

  • Tot aan Klavertje vier Breed 20, het ~indeVan de vorige eeuw bezat het de oorspronkelijke, royale en getrapte 'n zeldzallle gevelsteen HOORN -Nadat verscheidene pogingen tot zijn behoud hadden gefaald is de gevel Breed 20 in april 1916 gesloopt.
  • Breed 20 stond tussen de eerste zaak van Jacob Blokker(22/24) en de winkel en broodbakkerij van K Kool, toen of. wat vroeger bekend onder de uitnodigende naam "De stapel krentenbrood" (18).

     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 131 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 21 juni 1980
      

 

3. Nr: 201572  
Stadsbeeld restauraties wijzigingen verval

  • Binnenluiendijk 5 Nieuwe gevelsteen in nieuw­bouw aangebracht: een heel eigen merkteken anno 2000 dat navolging verdient. ;Jf'KJE§, WUZKGKNGEN, VE~Vfai:iJ Breed 20 Plan voor verbouw winkel.

     Auteur: Weel, A.G.F. van
    Rubriek: Kwartaalbladen - Stadsbeeld
    Nummer: 1 - blz 032 tm 036
   Datum: 2000
      

 

4. Nr: 200915  
Uit de voorgeschiedenis van Oud Hoorn

  • In april 1916 bleek dat Breed 20 niet bewaard kon blijven.
  • In zijn verslag over 1916 schreef hij nog: 'De mooie l 7e eeuwsche top­gevel Breed 20, en het typische huisje Onder de Boompjes 5, wer­den na van eigenaar te zijn veran­derd afgebroken en vervangen de eene door een gewonen modernen gevel, het andere door een in zijn omgeving geheel misplaatst bouw­gewrocht'.

     Auteur: Hoogeveen, Leo
    Rubriek: Kwartaalbladen - _Niet gerubriceerd
    Nummer: 1 - blz 028 tm 035
   Datum: 1992
      

 

5. Nr: 300660  
Meubelmagazijn De Nieuwe Concurrent

Eigen stoffeerinrichting.
P. van Baar - Naast Jb. Blokker Pz
       Rubriek: Website - Advertenties
    
   Datum: 1922
     Adres: Breed 20  Hoorn
   

 

6. Nr: 300779  
Melkhandel G. Timmerman

Friesche en Kamper Boter.
Hollandse Koppen Roomboter. Inmaakbote
       Rubriek: Website - Advertenties
    
   Datum: 1927
     Adres: Breed 20  Hoorn
   

 

7. Nr: 301329  
W. Blanken

Blanken s Boter- en Kaashandel Telefoon (K 2290) 482
       Rubriek: Website - Advertenties
    
   Datum: 1949
     Adres: Breed 20  Hoorn
   

 

8. Nr: 301330  
Fa. W. Blanken

Geef mij maar ...Libra margarine Een product van: N.V. Noord Hollandsche Margarinefabriek te Zaanda
       Rubriek: Website - Advertenties
    
   Datum: 1949
     Adres: Breed 20  Hoorn
   

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde artikelen: 9 maart 2022