Website Alle publicaties Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Binnenhaven     

Aantal gevonden artikelen : 29   (uit: 7922)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Rubriek/Subrubr

1. Nr: 302104  
Kroniek van Hoorn 1996 - 2022

De door Koos van Bockxmeer beschreven tijdsperiode betreft 1996 tm 2022.

Klik op de afbeelding om de pdf te openen
 • binnenhaven.
 • Op dertig plaatsen in de Hoornse binnenhaven worden trapjes, onderling


     Auteur: Room, H.J.
    Rubriek: Digitale boeken - Kroniek van Hoorn
    
   Datum: 1996
      

 

2. Nr: 000693  
Stadslantaarns werkten vandalisme in de hand

 • Loon: 11 gul¬≠ (de tegenwoordige Binnenhaven) en 6 stuivers betaald.


     Auteur: Vessem, H.A. van
    Rubriek: Krantenartikelen - Aan de voet van de Hoofdtoren
    
Uitgeverij: Dagblad voor West-Friesland
   Datum: 12 maart 1982
      

 

3. Nr: 000007  
Bijna vier eeuwen Otto's brug

 • In opdracht van de stad ontwierp de Alkmaarse vestingbouwkundige mr Adriaen Anthonisz een uitbreiding van het havengebied, nieuwe wallen en versterkingen aan de oostzijde van de Binnenhaven.
 • Daarom besloot men het afgedankte dijkje Slopershaven-Baadland te doorbreken om de Binnenhaven en de Karperkuil met elkaar te verbinden.
 • Bij de Hoofdtoren binnenvallende schepen konden voortaan door de Binnenhaven, Karperkuil, Vollerswaal en Oude Turfhaven vrijwel alle waterwegen binnen de vestinggrachten bevaren.


     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 7 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 16 november 1974
      

 

4. Nr: 000008  
Bierkade en Venidse: van schiereiland tot eiland

 • Zo ontstond de behoefte aan een nieuwe binnenhaven, niet te ver van het centrum.
 • Hoorn beschikte nu over een vrij grote en ruime binnenhaven voor niet te grote vrachtschepen, van waaruit men echter uitsluitend langs de Nieuwendam de zee kon bereiken.


     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 8 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 7 december 1974
      

 

5. Nr: 000089  
Mallegomsteeg veel ouder dan zijn naam

 • In 1502 gebeurde waarschijnlijk iets dergelijks aan de zijde van de Oude Doelenkade toen de binnenhaven uitgediept en de kade verbeterd werd.


     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 89 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 4 november 1978
      

 

6. Nr: 000134  
Bruggen op en naast de dijk lagen over 't Gat

 • Stŗdwaarts door de opening naast de Oude Oos≠terpoort naar de Vollerswaal en zee≠waarts naar de binnenhaven langs de Oude Doelenkade.


     Auteur: Renckens, Ben
    Rubriek: Krantenartikelen - Hoornse Historie publ.1974-1980
    Nummer: 134 - blz
Uitgeverij: Noordhollands Dagblad
   Datum: 2 augustus 1980
      

 

7. Nr: 202416  
Van de bestuurstafel

 • Grashaven, Buitenhaven, Binnenhaven, Karperkuil, Turfhaven en Vollerswaal z~jn reeds gangbare namen.


     Auteur: Ottens, Egbert
    Rubriek: Kwartaalbladen - Bestuursmededelingen
    Nummer: 1 - blz 048 tm 050
   Datum: 2010
      

 

8. Nr: 202459  
Het documentatiecentrum van Oud Hoorn

 • Hij schonk ons ook een alleraardigst schilderijtje op een houten paneeltje -waarschijnlijk het deksel van een sigarenkistje -van een deel van de Binnenhaven met zicht op de Veermanskade en de Hoofdtoren.


     Auteur: Stoffelen, Christ
    Rubriek: Kwartaalbladen - Boekbespreking
    Nummer: 3 - blz 138 tm 139
   Datum: 2010
      

 

9. Nr: 202639  
Bij de voorplaat en Colofon

 • De sluis c.q. doorvaart links tussen de buitenen binnenhaven ligt in die tijd nog tegen het Houten Hoofd aan! de Hoornse Hoorn In 19e-eeuwse 'waer dIe Here dIe stat bestuursmededelIngen stadsgezIcHten van Isaac reIsverslagen nIet bewaret' Egbert Ottens ouwater (1748-1793) Aflevering 4 (slot) Jos Biegstraaten John Brozius Onderzoek naar steen Ouwater werd vooral met psalmtekst bekend als schilder van natuurgetrouwe stadsgezichten. pagina 172 Het verHaal acHter de restauratIe van de oosterkerk John Lamers pagina 152 'tot verfraayIng der stad' Jos van der Lee Over de vele plantsoenen binnen de Hoornse pagina 196 wallen te vinden. pagina 176 InHoudsoPgave 2012 stadsbeeld, restauratIes, pagina 198 wIjzIgIngen en verval pagina 184 lezers scHrIjven pagina 199 lezIngen voorjaar 2013 Hoe Hoorn veranderde pagina 185 pagina 200 .


     Auteur: Redactie
    Rubriek: Kwartaalbladen - Colofon
    Nummer: 4 - blz 151 tm 151
   Datum: 2012
      

 

10. Nr: 202731  
Bij de voorplaat en Colofon

 • Een gezicht op de binnenhaven van Hoorn geschilderd door de in 1874 in Wenen geboren Carl Fahringer.


     Auteur: Redactie
    Rubriek: Kwartaalbladen - Colofon
    Nummer: 1 - blz 003 tm 003
   Datum: 2014
      

 

11. Nr: 200413  
Inhoudsopgave jaargang 1984

 • De familie K. Jut Leo Hoogeveen, Korenmarkt 4: 3 35 129 81 53, 74 40 het pakhuis "Amsterdam" 71 Hoorn; huizen, straten, mensen 13, 56, 87, 124 A.C. Koolhaas-Gijzelaar, Nog meer over de familie Jut 86 Maurits Koopman, Botters in de Binnenhaven 125 K. Korpershoek, Opgaan, blinken en verzinken. of hoe de voormalige RMTS teloor ging 104 Rox Menses, Schoolsteeg 7: een ambachtelijk pand 24 Joh. M. Ridderikhoff, Hart van Hoorn 14, 41, 89, 114 Henk Saaltink, Honderd jaar sporen naar Hoorn 61 H.S. Monumenten leveren flink geld op H. W. Saaltink, Van een Hoornse familie die het verderop zocht H.A. M. Stumpel, Wonen en werken in de Grote Kerk W. Vingerhoed, Eeuwenoud meubilair in Noorderkerk wordt gerestaureerd 76 66 60 Boeken Boekaankondigingen Boekbesprekingen 54,80 25,50, 128 .


     Auteur: Redactie
    Rubriek: Kwartaalbladen - Inhoudsopgave
    Nummer: 4 - blz 132 tm 132
   Datum: 1984
      

 

12. Nr: 200538  
Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn over 1986

 • In het bijzonder kunnen worden over de bedreiging van de aanblik van de binnenhaven: genoemd: de vercommercialisering van de Oude Doelenkade en de -april: onder auspici√ęn van het Historisch Genootschap Veermanskade √† la Volendam.


     Auteur: Weel, A.G.F. van
    Rubriek: Kwartaalbladen - Jaarverslag
    Nummer: 1 - blz 003 tm 005
   Datum: 1987
      

 

13. Nr: 201236  
Jaarverslag 1995

 • Inmiddels is in de vacature voorzien met de benoeming van de heer R. Kleintjes. 23 juni 1995: Onder luid scheepsgetoeter vaart de I-IN20 in de binnenhaven van Hoorn door een "haag" van platbodems.


     Auteur: Huisman, P.M.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Jaarverslag
    Nummer: 1 - blz 011 tm 013
   Datum: 1996
      

 

14. Nr: 200392  
Korenmarkt 4 Het pakhuis Amsterdam

 • Korenmarkt 4: het pakhuis "Amsterdam" 1.eo Hoogeveen Het water van de Korenmarkt verbindt sinds 1558 de Appelhaven met de Binnenhaven.
 • Wij kunnen daarop rechtstreekse verbinding ontstond tussen de Appelhaven voortbouwen en dieper ingaan op de geschiedenis van de en de Binnenhaven.


     Auteur: Hoogeveen, Leo
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 3 - blz 071 tm 073
   Datum: 1984
     Adres: Korenmarkt 4  Hoorn
   

 

15. Nr: 200409  
Botters in de Binnenhaven

 • Botters in de Binnenhaven Maurits Koopman .


     Auteur: Koopman, Maurits
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 125 tm 125
   Datum: 1984
      

 

16. Nr: 200412  
Een kind van de Korenmarkt

 • Korenmarkt, november 1984 Terugrennen langs de vele botters. die zij aan zij in de binnenhaven lagen.


     Auteur: Hemmer, E.E.(Bertus)
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 129 tm 130
   Datum: 1984
      

 

17. Nr: 200453  
Hoorn in de twintig- en dertiger jaren

 • Wonend aan de binnenhaven was je sterk verbonden met het Hoornse Hop.


     Auteur: Hemmer, E.E.(Bertus)
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 3 - blz 077 tm 078
   Datum: 1985
      

 

18. Nr: 200561  
Over foutieve en fantasieteksten op Hoornse prentbriefkaarten en een gedicht van Vondel

 • Veermanskade (daar is de kade weer) -Binnenhaven een s een r heeft geplaatst.


     Auteur: Zel, Giel van der
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 2 - blz 045 tm 047
   Datum: 1987
      

 

19. Nr: 200652  
Hoornse mensen en dieren in de twintiger jaren

 • In de buurt rondom de binnenhaven, (de Korenmarkt, Veermanskade, Italiaanse Zeedijk, Nieuwendam en de Appelhaven) kende de √©√©n de ander van haver tot gort.


     Auteur: Hemmer, E.E.(Bertus)
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 3 - blz 092 tm 092
   Datum: 1988
      

 

20. Nr: 200723  
25 Jaar stadskernonderzoek in Hoorn - deel I

 • Het is echter aannemelijk dat de Italiaanse Zeedijk een onderdeel vormt van de uitbreiding aan de zuid¬≠zijde van de stad in 1503. waarbij de Binnenhaven en het Baatland ontstonden.


     Auteur: Walle-van der Woude, T.Y. van de
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 3 - blz 076 tm 079
   Datum: 1989
      

 

21. Nr: 200746  
Aan de redactie van het kwartaalblad

 • Terwijl de Binnenhaven er elke winter levendig uitziet door het grote aantal zeilschepen dat er overwintert. iets wat door de gemeente zoveel mogelijk gestimuleerd wordt, liggen de Vollerswaal en de havens rond de Nieuwendam er verlaten bij.


     Auteur: Redactie
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 133 tm 133
   Datum: 1989
      

 

22. Nr: 201220  
Hoorn, zijn architectuur en stedebouw tussen 1850-1940

 • Inmiddels is kort na 1500 de Binnenhaven aan de zuidzijde van de stad ontstaan door ophoging van het Baadland.


     Auteur: Weel, A.G.F. van
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 140 tm 143
   Datum: 1995
      

 

23. Nr: 201446  
Toen de haven nog de haven was (2)

 • Verder is de binnenhaven, vanafde inkomende zijde, afgesloten door een aan de grond gezette zandzuiger.
 • In de binnenhaven zijn tot zinken gebracht de ijzeren sloep van de heer B. Klayboer en een zandzuiger eigendom van de firma Doeksen uit Terschelling.


     Auteur: Olijve, Lourens
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 3 - blz 103 tm 107
   Datum: 1998
      

 

24. Nr: 201722  
Behoud door ontwikkeling West-Friesland

 • Het is een klein eerbetoon geworden aan de historische binnenhaven, de Karperkuil.
 • De historische binnenhaven is leidraad geworden voor het stedenbouwkundig plan.
 • Het is een in 1464 aangelegde houten steiger waar vroeger de schepen geladen en gelost konden worden als ze door hoog water de binnenhaven niet konden bereiken.


     Auteur: Weel, Ton van
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 1 - blz 003 tm 006
   Datum: 2002
      

 

25. Nr: 201737  
Prikkels

 • Hij vergat daarbij dat een sluis op dat punt weinig zin had, omdat de Karperkuil via de Binnenhaven tussen Baatland en Oude Doelen in open verbinding stond met het bui¬≠tenwater.


     Auteur: Saaltink, H.W.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 1 - blz 043 tm 043
   Datum: 2002
      

 

26. Nr: 202640  
De Hoornse stadsgezichten van Isaac Ouwater (1748-1793)

 • Op het schilderij met het gezicht vanaf de Korenmarkt is te zien hoe de doorvaart naar de binnenhaven nog vlak onder de Hoofdtoren loopt.


     Auteur: Brozius, John R.
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 152 tm 159
   Datum: 2012
      

 

27. Nr: 202641  
Tot verfraaying der stad

 • Plantsoenen Baadland en Oude Doelenkade De eerste twee plantsoenen die het stadsbestuur laat aanleggen bevinden zich aan weerskanten van de huidige Binnenhaven, namelijk op het Baadland en langs de Oude Doelenkade, tussen Mallegomsteeg en Karperkuil.
 • Huizen op de Linden-gracht afgebroken, de gracht zelve grootendeels gedempt, het terrein effen gemaakt en beplant; ook het Baadland, reeds in eene weide herschapen, tot eene wandeling aangelegd.'6 Op de stadsplattegrond uit 1890 (zie p. 171) zien we onder het midden de huidige Binnenhaven, toen 'De Oude Doelen' geheten, en ter weerszijden daarvan de beide plantsoenen.


     Auteur: Lee, Jos van der
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 160 tm 171
   Datum: 2012
      

 

28. Nr: 202786  
Over de bouwhistorie van de Hoofdtoren te Hoorn

 • Volgens het Westfries Archief is de bovengenoemde afbeelding, waarop een poort in de Hoofdtoren is te zien met ingangen in de vooren zijgevel, een 'Gefantaseerde voorstelling van de Hoofdtoren met ingang van de Binnenhaven in 1609'.


     Auteur: Kwaad, Frans
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 4 - blz 148 tm 155
   Datum: 2014
     Adres: Hoofd 2  Hoorn
   

 

29. Nr: 203077  
Ach, Hoorn is niet meer wat Hoorn eenmaal was'

 • Op de stadsplattegrond zijn de parkgebieden aan de Westerdijk en rond de Binnenhaven en Karperkuil duidelijk zichtbaar (Westfries Archief, Hoorn) De afname van het aantal huizen in Hoorn en Enkhuizen tussen 1600 en 1850 (tabel auteur) het Noorderkwartier en West-Friesland verloren hun positie in het internationale handelsnetwerk.
 • De Doelenkade met links de Binnenhaven, Cornelis Springer, 1875.
 • Op 17 oktober 1874 maakte Cornelis Springer bij zijn bezoek aan Hoorn een studietekening van de Doelenkade, met links de Binnenhaven sloopeconomie kon ontstaan, waar dat in Hoorn minder nadrukkelijk naar voren komt.
 • In de vijf jaar daarna werden het Baadland en delen van de Oude Doelenkade, aan weerszijden van de Binnenhaven, tot parkgebied omgevormd.
 • De Binnenhaven, met aan weerszijden de plantsoenaanleg langs de Oude Doelenkade en op het Baadland, 1908 (beeldbank Oud Hoorn) .


     Auteur: Walda, Minke
    Rubriek: Kwartaalbladen - Overig
    Nummer: 3 - blz 126 tm 131
   Datum: 2018
      

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde artikelen: 26 juli 2023