Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1930-1935     

Aantal gevonden records : 1078   (uit: 38155)

Getoond wordt record : 1 t/m 250


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 250 records:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

1. Recordnummer: 0000133  
Achter de Vest 1       1930   Gebeurtenis
Vereniging Oud-Hoorn; restaureren Mariatoren. Architect J. en C.D. van Reyendam te Alkmaar.instellen onderzoek naar de toestand van de fundering, doen van opgravingen.  
 

2. Recordnummer: 0000147  
Achter de Vest 20       1932   Gebeurtenis
Jac. Met' s Automobielbedrijf; plaatsen benzinepompinstallatie voor en achter op het perceel van Onder de Boompjes nr. 20 en achter de Vest nr. 20 rood. De bebouwing aan de Achter de Vest dateert vermoedelijk van 1932.ONGENUMMERD  
 

3. Recordnummer: 0000160  
Achter de Vest 32       1932   Gebeurtenis
K. Hoogland namens P. Doffer; maken nieuwe deur.  
 

4. Recordnummer: 0000168  
Achter de Vest 34       1935   Gebeurtenis
Vereniging Oud Hoorn; herstellen St. Sebastiaanpoortje.ONGENUMMERD  
 

5. Recordnummer: 0000287  
Achter de Vest 12-18       1934   Gebeurtenis
E. Nannings namens de dames Van Hinte; bouwen schuurtje achter nr. 16.  
 

6. Recordnummer: 0000383  
Achter de Vest 48-54       1930   Gebeurtenis
S.W. Langius; namens R.K. Schoolvereniging St. Aloysius; maken privaten en kasten achter de nrs. 48, 50, 52, 54.  
 

7. Recordnummer: 0000446  
Achter op 't Zand 14       1932   Gebeurtenis
L.W.C. Stieltjes; bepleisteren voorgevels nrs. 14, 15  
 

8. Recordnummer: 0000456  
Achter op 't Zand 15       1932   Gebeurtenis
L.W.C. Stieltjes; bepleisteren voorgevels nrs. 14, 15  
 

9. Recordnummer: 0000513  
Achter op 't Zand 20       1930   Gebeurtenis
G.H. Lückens; aanschrijving tuinmuur aan Jan Haringsteeg te slopen.  
 

10. Recordnummer: 0000514  
Achter op 't Zand 20       1930   Gebeurtenis
G.H. Lückens; aanschrijving nieuwe erfafscheiding Jan Haringsteeg.  
 

11. Recordnummer: 0000561  
Achter op 't Zand 23       1935   Gebeurtenis
H. Peerdeman namens D. Kromheer; slopen en wederopbouwen topgevel.  
 

12. Recordnummer: 0000618  
Achter op 't Zand 28       1935   Gebeurtenis
S. Langendijk; terreinafscheiding zijde Pompsteeg (bouwvallige gemetselde muur) vervangen door betonnen schutting.  
 

13. Recordnummer: 0000754  
Achter op 't Zand 39       1932   Gebeurtenis
R. Kossen; aansluiting op de riolering.  
 

14. Recordnummer: 0000852  
Achter op 't Zand 48       1934   Gebeurtenis
G. de Boer namens J. de Beer; verbouwen perceel, wijzigen gevel.  
 

15. Recordnummer: 0000873  
Achter op 't Zand 50       1930   Gebeurtenis
Fa. Gronert en Moeijes; verbouwen nr. 50 tot bergplaats met bovenwoning.  
 

16. Recordnummer: 0000894  
Achter op 't Zand 52       1935   Gebeurtenis
D. Jonkman; verbouwen nrs. 52, 53.  
 

17. Recordnummer: 0000904  
Achter op 't Zand 53       1935   Gebeurtenis
D. Jonkman; verbouwen nrs. 52, 53.  
 

18. Recordnummer: 0000966  
Achter op 't Zand 59       1935   Gebeurtenis
P. van der Woude; verbouwen voorgevel.  
 

19. Recordnummer: 0001002  
Achter op 't Zand 62       1930   Gebeurtenis
C. Woestenburg; bepleisteren voorgevels in grijze portlandkleur van nrs. 62, 62a.  
 

20. Recordnummer: 0001063  
Achter op 't Zand 1-8       1930   Gebeurtenis
N.V. J. van Petten Aannemingsmij.; bepleisteren bovengevels West nrs. 2 t/m 16 en Achter op 't Zand nrs. 1 t/m 8.  
 

21. Recordnummer: 0001064  
Achter op 't Zand 1-8       1933   Gebeurtenis
Adr. Volkers; zonnescherm nr. 7.  
 

22. Recordnummer: 0001087  
Achterom 1       1930   Gebeurtenis
Gezusters Soutendijk; verbeteren en vernieuwen perceel.  
 

23. Recordnummer: 0001088  
Achterom 1       1931   Gebeurtenis
N.V. Practicus; aanbrengen lichtbak.  
 

24. Recordnummer: 0001129  
Achterom 27       1931   Gebeurtenis
N. Dekker; maken privaat.  
 

25. Recordnummer: 0001135  
Achterom 43       1931   Gebeurtenis
Nrs. 41, 43: 'Anno 1881' in baksteen uitgevoerd, sluitstenen met kopje in de strekken boven de kozijnen.  
 

26. Recordnummer: 0001150  
Achterom 51       1935   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

27. Recordnummer: 0001176  
Achterom 53       1930   Gebeurtenis
G. Spoelder; bouw loods in de Parktuin.  
 

28. Recordnummer: 0001195  
Achterom 55       1931   Gebeurtenis
P. Rustenburg; onttrekken aan woondoeleinden benedenwoning.  
 

29. Recordnummer: 0001196  
Achterom 55       1931   Gebeurtenis
P. Rustenburg; verbouwen benedenwoning tot garage. Architect Joh. Verberne.  
 

30. Recordnummer: 0001208  
Achterom 57       1934   Gebeurtenis
Th. Beemsterboer, vishandelaar; verlof B.  
 

31. Recordnummer: 0001222  
Achterom 59       1930   Gebeurtenis
P. Koning; veranderen deurkozijn met deuren in de zijgevel.  
 

32. Recordnummer: 0001263  
Achterom 65       1931   Gebeurtenis
P. Tonneman; aanbrengen nieuwe ramen.  
 

33. Recordnummer: 0001294  
Achterom 73       1932   Gebeurtenis
V.B. Entius; aanbrengen stoep nr. 73.  
 

34. Recordnummer: 0001356  
Achterom 93       1933   Gebeurtenis
H. Groenewoudt; overschrijving drankvergunning op zijn naam.  
 

35. Recordnummer: 0001416  
Achterom 105       1930   Gebeurtenis
J. Appel; uitbreiden timmermanswerkplaats.  
 

36. Recordnummer: 0001426  
Achterom 107       1935   Gebeurtenis
J. Bervoets; verbouwen kap met dakkapel en zolderruimte en wijzigen voorgevel.  
 

37. Recordnummer: 0001445  
Achterom 111       1934   Gebeurtenis
Fa. P. Kaag Az.; oprichten meelmengerij.  
 

38. Recordnummer: 0001453  
Achterom 113       1932   Gebeurtenis
C. van Wees; verbouwen pakhuis tot pakhuis met bovenwoning  
 

39. Recordnummer: 0001528  
Achterom 3-7       1935   Gebeurtenis
Diakenen der Ned. Hervormde Gemeente; maken poort in de muur achter nr. 3 aan de Westerdijk.  
 

40. Recordnummer: 0001529  
Achterom 3-7       1935   Gebeurtenis
Diakenen der Ned. Hervormde Gemeente; uitbreiden tehuis voor ouden van dagen nr. 3.  
 

41. Recordnummer: 0001610  
Achterom 45-47       1931   Gebeurtenis
U. Poppes; maken stoep voor nr. 47.  
 

42. Recordnummer: 0001611  
Achterom 45-47       1931   Gebeurtenis
U. Poppes; maken closet en aansluiting op de riolering nr. 47.  
 

43. Recordnummer: 0001612  
Achterom 45-47       1932   Gebeurtenis
U. Poppes; bouwen bergplaats achter nrs. 45,47.  
 

44. Recordnummer: 0001613  
Achterom 45-47       1935   Gebeurtenis
U. Poppes; maken kap op nr. 47. Aannemer G. Spoelder.  
 

45. Recordnummer: 0001766  
Achterom 39-41       1931   Gebeurtenis
N.V. Heineken's Bierbrouwerij; verbouwen nrs. 39, 41.  
 

46. Recordnummer: 0001789  
Achterom 79-81       1932   Gebeurtenis
H.J. Cramer namens bestuur Witte Kruis; aansluiten van het wijkgebouw op het gemeenteriool.  
 

47. Recordnummer: 0001824  
Achterom 6       1930   Gebeurtenis
C. Hagenaars; herstellen stoep.  
 

48. Recordnummer: 0001825  
Achterom 6       1930   Gebeurtenis
G.H. Lückens, namens rijksbouwkundige; aanbrengen kozijn met deur in de zijgevel van het Westfries museum.  
 

49. Recordnummer: 0001843  
Achterom 22       1930   Gebeurtenis
N.V. Goud- en Zilverindustrie v/h Gebr. Roozendaal; wijzigen raam in voorgevel  
 

50. Recordnummer: 0001867  
Achterom 32       1932   Gebeurtenis
Fa. P.Nooy en Co.; verbouw nr. 32.  
 

51. Recordnummer: 0001876  
Achterom 36       1935   Gebeurtenis
Fa. P.Nooy en Co.; vergroten raamkozijn in nr. 36.  
 

52. Recordnummer: 0001897  
Achterom 44       1930   Gebeurtenis
Wed. A. Hecker geb. Joris; aanschrijving het perceel te verbeteren.  
 

53. Recordnummer: 0001898  
Achterom 44       1930   Gebeurtenis
Gerrit Jan Lensink; bierverlof, vervallen 1932.  
 

54. Recordnummer: 0001899  
Achterom 44       1930   Gebeurtenis
Wijbrand Kroonenburg; bierverlof.  
 

55. Recordnummer: 0001945  
Achterom 70       1932   Gebeurtenis
D. Visser; bouwen pakhuis met bovenwoning. Slopen bestaande percelen. Architect H. J. Cramer.  
 

56. Recordnummer: 0001961  
Achterom 78       1932   Gebeurtenis
'Samenwerking'; verbouwen perceel Grote Noord nr. 81 aan het Achterom.  
 

57. Recordnummer: 0001962  
Achterom 78       1932   Gebeurtenis
'Samenwerking'; bewoonbaarverklaring voor nieuw gebouwd woonhuis nr. 81 rood.  
 

58. Recordnummer: 0001977  
Achterom 86       1934   Gebeurtenis
Wed. J.C. Groenwoudt; verbouw tot pakhuis met bovenwoning.  
 

59. Recordnummer: 0001996  
Achterom 92       1935   Gebeurtenis
J. Strengman te Alkmaar; aanschrijving riool te herstellen ten behoeve van de percelen Grote Noord nr. 97 en nr. 92.  
 

60. Recordnummer: 0002013  
Achterom 98       1930   Pandbeschrijving
Steen met opschrift: De eerste steenen zijn gelegd door C.C. van Wees, oud 5 jaar en J. H. van Wees, oud 2 jaar, 3 juli 1930.  
 

61. Recordnummer: 0002015  
Achterom 98       1930   Gebeurtenis
Fa. Mescher en van Wees; bouwen kaaspakhuis.  
 

62. Recordnummer: 0002016  
Achterom 98       1930   Gebeurtenis
Fa. Mescher en van Wees; plaatsen elektromotor en hijslier in het te bouwen pakhuis.  
 

63. Recordnummer: 0002040  
Achterom 102-104       1930   Gebeurtenis
Jb. Appel; plaatsen deurkozijn in gevel van pakhuis.  
 

64. Recordnummer: 0002065  
Achterom 56-60       1935   Gebeurtenis
Nr. 40 onbewoonbaar verklaard.  
 

65. Recordnummer: 0002066  
Achterom 56-60       1935   Gebeurtenis
Nr. 58 onbewoonbaar verklaard.  
 

66. Recordnummer: 0002067  
Achterom 56-60       1935   Gebeurtenis
Fa. T.A. Pool; verbouwen nrs. 38, 40.  
 

67. Recordnummer: 0002068  
Achterom 56-60       1935   Gebeurtenis
P.J. Blauw namens Fa. T.A.Pool; verbouwen percelen tot twee pakhuizen met kantoorruimte, maken van een brug over de Nieuwsteeg voor verbinding van de twee pakhuizen en verbouwen van de voorgevel van het perceel Achterom nr. 55 rood (achter Grote Noord nr. 55).  
 

68. Recordnummer: 0002200  
Achterstraat 27       1932   Gebeurtenis
G.C. Hooy; verlof A.  
 

69. Recordnummer: 0002221  
Achterstraat 2       1930   Gebeurtenis
A. van Beek; aansluiten perceel op gemeenteriool.  
 

70. Recordnummer: 0002222  
Achterstraat 2       1931   Gebeurtenis
Fa. V. Polman en Zoon; herstellen stoep.  
 

71. Recordnummer: 0002274  
Achterstraat 12       1933   Gebeurtenis
C. Stam; veranderen gevel.  
 

72. Recordnummer: 0002438  
Appelhaven 1       1934   Gebeurtenis
G.J. Brevé, melkslijter; verlof A, ingetrokken 1939.  
 

73. Recordnummer: 0002550  
Appelhaven 14       1931   Gebeurtenis
Joh. Ridderikhoff; aanbrengen zonnescherm.  
 

74. Recordnummer: 0002677  
Appelhaven 16-18       1934   Gebeurtenis
Wed. J. Jonkman-de Lange; bouwen drie woningen aan Appelhaven en verbouwen pakhuis aan Appelsteeg nr. 2 tot woning (waren twee pakhuizen en één woonhuis aan de Appelhaven). Aannemer Joh. Broertjes.  
 

75. Recordnummer: 0002678  
Appelhaven 16-18       1934   Gebeurtenis
Wed. J. Jonkman-de Lange; maken stoep voor nrs. 16, 17, 18. In 1934 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.  
 

76. Recordnummer: 0002697  
Appelsteeg 2       1934   Gebeurtenis
Wed. J. Jonkman-de Lange; verbouwen nr. 2 (praktisch nieuwbouw), zie ook Appelhaven nrs. 16, 17, 18.  
 

77. Recordnummer: 0002715  
Appelsteeg 6       1932   Pandbeschrijving
Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Willem H.A. Erkens, oud 4 jaar, 8 augustus 1932  
 

78. Recordnummer: 0002723  
Appelsteeg 6       1932   Gebeurtenis
H. Hoff; verbouw perceel en ontheffing van artikel 11.  
 

79. Recordnummer: 0002738  
Appelsteeg 8       1932   Gebeurtenis
Hoff; verbouwen nr. 8 (praktisch nieuwbouw). Architect V. Deen.  
 

80. Recordnummer: 0002847  
Baanstraat 13       1935   Gebeurtenis
H. Schottee de Vries; maken wc in de woningen aan het West, Baanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23 en Noorderstraat  
 

81. Recordnummer: 0002854  
Baanstraat 15       1935   Gebeurtenis
H. Schottee de Vries; maken wc in de woningen aan het West, Baanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23 en Noorderstraat  
 

82. Recordnummer: 0002863  
Baanstraat 17       1935   Gebeurtenis
H. Schottee de Vries; maken wc in de woningen aan het West, Baanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23 en Noorderstraat  
 

83. Recordnummer: 0002872  
Baanstraat 19       1935   Gebeurtenis
H. Schottee de Vries; maken wc in de woningen aan het West, Baanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23 en Noorderstraat  
 

84. Recordnummer: 0002882  
Baanstraat 21       1935   Gebeurtenis
H. Schottee de Vries; maken wc in de woningen aan het West, Baanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23 en Noorderstraat  
 

85. Recordnummer: 0002892  
Baanstraat 23       1933   Gebeurtenis
C. Groot; verzoek om aan hem te verkopen het naast nr. 23 gelegen terrein.  
 

86. Recordnummer: 0002893  
Baanstraat 23       1935   Gebeurtenis
H. Schottee de Vries; maken wc in de woningen aan het West, Baanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23 en Noorderstraat  
 

87. Recordnummer: 0002935  
Baanstraat 31       1931   Gebeurtenis
Fa. Gronert en Moeijes namens B.M. Lieshout; bouwen keuken achter perceel en maken wc met waterspoeling.  
 

88. Recordnummer: 0002936  
Baanstraat 31       1932   Gebeurtenis
J. Appel namens B.M.Lieshout; vernieuwen erfafscheiding achter nr. 31 aan de Noorderstraat.  
 

89. Recordnummer: 0002980  
Baanstraat 7-9       1933   Gebeurtenis
Fa. Fremeijer en Wijna; uitbreiden machinale houtbewerkingsinrichting nrs. 7, 9.  
 

90. Recordnummer: 0002986  
Baanstraat 2       1931   Gebeurtenis
H.J. Kooper; oprichten pluimveevoedermengerij.  
 

91. Recordnummer: 0003017  
Baanstraat 16       1930   Gebeurtenis
H. Mels; bouw bergplaats achter het perceel.  
 

92. Recordnummer: 0003106  
Baanstraat 32-34       1934   Gebeurtenis
J.C. Woestenburg; veranderen kap en zijgevels nrs. 32, 34. Andere indeling; alleen zijgevels begane grond blijven staan.  
 

93. Recordnummer: 0003175  
Baanstraat 26-oud       1934   Gebeurtenis
C. Dudink; aansluiten perceel aan gemeenteriool.  
 

94. Recordnummer: 0003186  
Bagijnensteeg 1       1932   Gebeurtenis
A. Korver; aanschrijving tot verbeteren.  
 

95. Recordnummer: 0003194  
Bagijnensteeg 9       1932   Gebeurtenis
Nr. 9 onbewoonbaar verklaard.  
 

96. Recordnummer: 0003215  
Bagijnensteeg 3-7       1932   Gebeurtenis
Nr. 7 onbewoonbaar verklaard. Jorritsma; vervanging wisselton door wc.  
 

97. Recordnummer: 0003449  
Bierkade 6       1931   Gebeurtenis
N.V. Mij. tot aankoop, verkoop en verhuring van onroerend goed in Noord- en Zuid-Holland te Rotterdam; verbouwen kaaspakhuis.  
 

98. Recordnummer: 0003461  
Bierkade 9       1930   Gebeurtenis
T. Kroon en Zonen; afbreken en wederopbouwen gevel nr. 9.  
 

99. Recordnummer: 0003514  
Bierkade 11-12       1935   Gebeurtenis
Mevr. A. Schottee de Vries-Koen; herstellen keuken en wc nr. 12.  
 

100. Recordnummer: 0003541  
Binnenluiendijk 1       1933   Gebeurtenis
R. Elgersma verzoekt de woning van elektrisch licht te voorzien.  
 

101. Recordnummer: 0003762  
Breed 1       1930   Gebeurtenis
J. Koomen-Welleman; verhuren vergunningslokaliteit aan L.Clay.  
 

102. Recordnummer: 0003763  
Breed 1       1930   Gebeurtenis
J. Koomen-Welleman; overschrijving drankvergunning Breed nr. 1 naar Ramen nr. 35.  
 

103. Recordnummer: 0003764  
Breed 1       1932   Gebeurtenis
B. Algra; aanbrengen watercloset en aansluiting aan gemeenteriool.  
 

104. Recordnummer: 0003765  
Breed 1       1932   Gebeurtenis
B. Algera, koopman; verlof A.  
 

105. Recordnummer: 0003766  
Breed 1       1932   Gebeurtenis
G. Spoelder namens B.Algra; aanbrengen raamkozijn zijde Vale Hen.  
 

106. Recordnummer: 0003767  
Breed 1       1933   Gebeurtenis
Intrekken verlof A, verleend aanB. Algra.  
 

107. Recordnummer: 0003785  
Breed 3       1932   Gebeurtenis
B. Algra; veranderen voorgevel. Aannemer G. Spoelder.  
 

108. Recordnummer: 0003802  
Breed 5       1931   Gebeurtenis
Mej. H. Hackmann; bouw nieuwe keuken achter het perceel en maken privaat. Aannemer P. Krab.  
 

109. Recordnummer: 0003845  
Breed 11       1930   Gebeurtenis
Rijksgebouwendienst; verbouwen verdieping, Aannemer Gronert en Moeijes.  
 

110. Recordnummer: 0003908  
Breed 21       1932   Gebeurtenis
P. Kwantes; aansluiten aan het gemeenteriool.  
 

111. Recordnummer: 0003909  
Breed 21       1933   Gebeurtenis
S. Scheltus; intrekken verlof A.  
 

112. Recordnummer: 0003924  
Breed 23       1930   Gebeurtenis
J. Peereboom; verbouwing perceel.  
 

113. Recordnummer: 0003952  
Breed 27       1932   Gebeurtenis
Overschrijving vergunning van A. Kaldenbach op naam van C. van Wees.  
 

114. Recordnummer: 0003953  
Breed 27       1934   Gebeurtenis
C. van Wees; slopen perceel en bouwen café met bovenwoning. Architect H.J. Brüggemann. Op het trottoir wordt een hulpcafé gebouwd.  
 

115. Recordnummer: 0003991  
Breed 31       1930   Gebeurtenis
N .de Boer; verbouwen perceel.  
 

116. Recordnummer: 0003992  
Breed 31       1934   Gebeurtenis
N. de Boer; maken luifel.  
 

117. Recordnummer: 0004004  
Breed 33       1930   Gebeurtenis
N. de Boer; verbouwen perceel.  
 

118. Recordnummer: 0004005  
Breed 33       1931   Gebeurtenis
N. de Boer; verbouwen stal.  
 

119. Recordnummer: 0004015  
Breed 35       1930   Gebeurtenis
J.B. Post; bouwen bovenhuis op de garage.  
 

120. Recordnummer: 0004016  
Breed 35       1931   Gebeurtenis
J.B. Post; maken stoep.  
 

121. Recordnummer: 0004017  
Breed 35       1933   Gebeurtenis
N.V. WACO; aanbrengen twee vitrines aan de gevel. Verbouwen ondergevel. Aannemer P.J. Blauw.  
 

122. Recordnummer: 0004127  
Breed 12       1932   Gebeurtenis
Jb. Blokker Pz.; maken closet en aansluiting aan de riolering.  
 

123. Recordnummer: 0004128  
Breed 12       1935   Gebeurtenis
N.V. Goedkope Hout- en Ijzerhandel v/h Jb. Blokker; aanschrijving opheffing gebreken.  
 

124. Recordnummer: 0004142  
Breed 14       1932   Gebeurtenis
H. van Heezen; verbouwen perceel tot werkplaats met bovenwoning. Aannemer P.J. Blauw.  
 

125. Recordnummer: 0004173  
Breed 26       1931   Gebeurtenis
M. Stam; aanschrijving om de regenwater-afvoer aan de Westerdijk te verbeteren (achter nrs. 26, 28).  
 

126. Recordnummer: 0004174  
Breed 26       1934   Gebeurtenis
N.V. Stoomwasserij M. Stam; aanschrijving om in de open ruimte achter nrs. 26, 28 een rioolaansluiting te maken, aangezien het water van dat terrein in de Molsteeg loopt.  
 

127. Recordnummer: 0004190  
Breed 28       1931   Gebeurtenis
M. Stam; aanschrijving om de regenwater-afvoer aan de Westerdijk te verbeteren (achter nrs. 26, 28).  
 

128. Recordnummer: 0004191  
Breed 28       1934   Gebeurtenis
N.V. Stoomwasserij M. Stam; aanschrijving om in de open ruimte achter nrs. 26, 28 een rioolaansluiting te maken, aangezien het water van dat terrein in de Molsteeg loopt.  
 

129. Recordnummer: 0004219  
Breed 30       1932   Gebeurtenis
H.G. Bierlaagh; verlof B.  
 

130. Recordnummer: 0004230  
Breed 32       1933   Gebeurtenis
Th. Dekker; plaatsen watercloset en aansluiten op gemeenteriool.  
 

131. Recordnummer: 0004231  
Breed 32       1935   Gebeurtenis
S. Dekker; melkslijter; verlof B.  
 

132. Recordnummer: 0004268  
Breed 36       1934   Gebeurtenis
J.I. Bergsma; verlofB.  
 

133. Recordnummer: 0004321  
Breed 44       1932   Gebeurtenis
Wed. P.A. Ligthart verzoekt om de op naam van haar overleden echtgenoot staande vergunning voor de verkoop van sterke drank in ' t klein over te schrijven op naam van haar dochter A.G.M. Groenhorst-Ligthart.  
 

134. Recordnummer: 0004340  
Breed 46       1934   Gebeurtenis
J.G. de Waal; plaatsen wc.  
 

135. Recordnummer: 0004374  
Breed 50       1931   Gebeurtenis
C. Bruijns; plaatsen rijwielhek en verkoop alcoholvrije drank.  
 

136. Recordnummer: 0004462  
Breed 16-18       1932   Gebeurtenis
Fa.Pels en Joosten; verbouwen nrs. 16, 18. Architect H.J. Cramer.  
 

137. Recordnummer: 0004518  
Breestraat 7       1935   Gebeurtenis
V. Fok; bouwen broeikas achter het perceel.  
 

138. Recordnummer: 0004586  
Breestraat 6       1933   Gebeurtenis
Erven J. Egelman; maken stoep voor de nrs. 6, 8.  
 

139. Recordnummer: 0004593  
Breestraat 8       1933   Gebeurtenis
Erven J. Egelman; maken stoep voor de nrs. 6, 8.  
 

140. Recordnummer: 0004601  
Breestraat 10       1933   Gebeurtenis
Wed. Weijling; maken stoep  
 

141. Recordnummer: 0004618  
Brouwerijsteeg 2-4       1930   Gebeurtenis
J. Water; veranderen pakhuis.  
 

142. Recordnummer: 0004622  
Buitenluiendijk       1932   Gebeurtenis
Bestuur van de Nederlandse Arbeiders Sportbond; bouw kleedlokaal.  
 

143. Recordnummer: 0004623  
Buitenluiendijk       1933   Gebeurtenis
Bestuur van de R.K. Voetbalvereniging 'Always Forward'; bouw kleedlokaal. Niet doorgegaan.  
 

144. Recordnummer: 0004664  
Buurtje 4       1931   Gebeurtenis
P. Weel; aanbrengen twee zonneschermen.  
 

145. Recordnummer: 0004687  
Buurtje 6-10       1932   Gebeurtenis
F. Groot; wijzigen bestaande erfafscheiding aan het Buurtje.  
 

146. Recordnummer: 0004688  
Buurtje 6-10       1935   Gebeurtenis
Onbewoonbaarverklaring nrs. 6, 7, 8, 9, 10.  
 

147. Recordnummer: 0005023  
Dal 4       1931   Gebeurtenis
P. Stapel; bouwen garage achter nr. 4.  
 

148. Recordnummer: 0007251  
Dubbele Buurt 3       1935   Gebeurtenis
K. Duin; verbouwen perceel, in te richten als woning.  
 

149. Recordnummer: 0007266  
Dubbele Buurt 5       1930   Gebeurtenis
H. Kaldenbach namens A. Miezenbeek; maken afvoer closet en aansluiting op gemeenteriool.  
 

150. Recordnummer: 0007278  
Dubbele Buurt 9       1934   Gebeurtenis
C. Leeuwrik; aansluiting aan het gemeenteriool.  
 

151. Recordnummer: 0007300  
Dubbele Buurt 17       1932   Gebeurtenis
D. Smit; overschrijving vergunning voor de verkoop van sterke drank ten name van A. Otter.  
 

152. Recordnummer: 0007301  
Dubbele Buurt 17       1933   Gebeurtenis
A. Otter; maken twee wc's en aansluiting aan de gemeenteriolering.  
 

153. Recordnummer: 0007302  
Dubbele Buurt 17       1935   Gebeurtenis
Th. Wijnker; verlof A.  
 

154. Recordnummer: 0007358  
Dubbele Buurt 11-13       1932   Gebeurtenis
P. Kwantes; aansluiting aan de riolering van nrs. 11,13.  
 

155. Recordnummer: 0007371  
Dubbele Buurt 2       1932   Gebeurtenis
N.V. Ijzerhandel v/h Offringa, Hart en Co; verbouwen pakhuis. Architect S.W. Langius.  
 

156. Recordnummer: 0007402  
Dubbele Buurt 8       1933   Gebeurtenis
W. Tap namens J. Peereboom; aansluiting aan gemeenteriool ten behoeve van de wc.  
 

157. Recordnummer: 0007481  
Dubbele Buurt 18       1930   Gebeurtenis
Fa. B.M . Lieshout en Zn. ; onttrekking nr. 20 aan de woningdoeleinden teneinde het gebouw bij de sigarenfabriek nr. 18 te voegen.  
 

158. Recordnummer: 0007482  
Dubbele Buurt 18       1932   Gebeurtenis
Fa. B.M. Lieshout en Zonen; uitbreiden bestaande inrichting voor het strippen van tabak door plaatsen van een stripmachine.  
 

159. Recordnummer: 0007498  
Dubbele Buurt 20       1930   Gebeurtenis
Fa. B.M . Lieshout en Zn. ; onttrekking nr. 20 aan de woningdoeleinden teneinde het gebouw bij de sigarenfabriek nr. 18 te voegen.  
 

160. Recordnummer: 0007516  
Dubbele Buurt 22       1932   Gebeurtenis
P. Kwantes; verbouwen perceel en maken stoep.  
 

161. Recordnummer: 0007533  
Dubbele Buurt 24       1932   Gebeurtenis
J. Boom; aanbrengen wc en aansluiting aan het gemeenteriool.  
 

162. Recordnummer: 0007550  
Dubbele Buurt 26       1931   Gebeurtenis
R. Bossert; aanschrijving opheffen gebreken.  
 

163. Recordnummer: 0007611  
Duinsteeg 3       1935   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

164. Recordnummer: 0007717  
Duinsteeg 4       1932   Gebeurtenis
H. Hooijberg; vernieuwen stoep.  
 

165. Recordnummer: 0007745  
Duinsteeg 10       1933   Gebeurtenis
G. van Harlingen; bouwen werkplaats achter het perceel.  
 

166. Recordnummer: 0008045  
Foreestensteeg 2-8       1930   Gebeurtenis
Jb. van Doorn; slopen binnenwerk van de nrs. 2, 4, maken stoep, en uitbreiden sigarenfabriek aan de Italiaanse Zeedijk. Inrichten van de nrs. 2, 4 tot bergplaats van tabak en sigarensorteerderij.  
 

167. Recordnummer: 0008245  
Gedempte Appelhaven 25       1932   Gebeurtenis
D. Kaat; afbreken en weder opbouwen nrs. 25, 25 rood.  
 

168. Recordnummer: 0008268  
Gedempte Appelhaven 35       1932   Gebeurtenis
Mej. J.G. van Hees; aanschrijving tot verbeteren.  
 

169. Recordnummer: 0008301  
Gedempte Appelhaven 41       1932   Gebeurtenis
J. Zwarekant; aanschrijving tot verbeteren.  
 

170. Recordnummer: 0008357  
Gedempte Appelhaven 51       1935   Gebeurtenis
B. Nannings; plaatsen wc en aansluiten op gemeenteriool. Aannemer E. Nannings.  
 

171. Recordnummer: 0008376  
Gedempte Appelhaven 55       1933   Gebeurtenis
J. Volten namens L. Poppes; plaatsen wc en aansluiten op gemeenteriool.  
 

172. Recordnummer: 0008463  
Gedempte Appelhaven 27-29       1932   Gebeurtenis
P. de Vries; aanschrijving tot verbeteren nrs. 27, 29.  
 

173. Recordnummer: 0008495  
Gedempte Appelhaven 9-11       1934   Gebeurtenis
Gezusters van Hinte; aanbrengen stoep nrs. 9, 11, plaatsing twee deuren.  
 

174. Recordnummer: 0008538  
Gedempte Appelhaven 69-71       1932   Gebeurtenis
Wed. D. Schollee-Basjes; aansluiten twee wc's aan gemeenteriool (nrs. 69, 71).  
 

175. Recordnummer: 0008693  
Gedempte Appelhaven 34       1933   Gebeurtenis
A. de Beer; bouwen schuurtje achter perceel.  
 

176. Recordnummer: 0008723  
Gedempte Appelhaven 40       1932   Gebeurtenis
P.F. Opmeer; aanschrijving tot verbeteren.  
 

177. Recordnummer: 0008749  
Gedempte Appelhaven 44       1932   Gebeurtenis
H. Zinger; aanschrijving tot verbeteren.  
 

178. Recordnummer: 0008779  
Gedempte Appelhaven 50       1932   Gebeurtenis
Wed. D. Jonkman; aansluiting perceel op gemeenteriool.  
 

179. Recordnummer: 0008780  
Gedempte Appelhaven 50       1934   Gebeurtenis
Wed. J. Markus; vernieuwen dakkapel.  
 

180. Recordnummer: 0008809  
Gedempte Appelhaven 56       1930   Gebeurtenis
N. Bakker; maken riolering.  
 

181. Recordnummer: 0008820  
Gedempte Appelhaven 58       1932   Gebeurtenis
Wed. D. Jonkman geb. Sieuwerts; maken privaat met wc.  
 

182. Recordnummer: 0009025  
Gedempte Turfhaven 15-17       1930   Gebeurtenis
H. de Vos; verbouwen nr. 15. Architect H.J. Cramer.  
 

183. Recordnummer: 0009040  
Gedempte Turfhaven 27-29       1931   Gebeurtenis
J. Rozelaar; krijgt toestemming de benedenwoning van de nrs. 27, 29 aan de woondoeleinde te onttrekken.  
 

184. Recordnummer: 0009041  
Gedempte Turfhaven 27-29       1931   Gebeurtenis
J. Rozelaar; verbouwen nrs. 27,29.  
 

185. Recordnummer: 0009042  
Gedempte Turfhaven 27-29       1931   Gebeurtenis
J.Roselaar; aanbrengen trottoir voor nrs. 27,29.  
 

186. Recordnummer: 0009043  
Gedempte Turfhaven 27-29       1932   Gebeurtenis
J. Roselaar; aanbrengen stoep voor nrs. 27, 29.  
 

187. Recordnummer: 0009077  
Gedempte Turfhaven 19-21       1935   Gebeurtenis
C.A. de Vries; verbouwen nrs. 19,21.  
 

188. Recordnummer: 0009110  
Gedempte Turfhaven 4       1935   Gebeurtenis
K. Meilof en Zn.; uitstallen van winkelgoederen op de stoep; ingetrokken 1937.  
 

189. Recordnummer: 0009145  
Gedempte Turfhaven 8       1934   Gebeurtenis
C.J.F. Hendriks; verlof B in de winkel met daarnaastgelegen lokaal.  
 

190. Recordnummer: 0009168  
Gedempte Turfhaven 10       1930   Gebeurtenis
Van Gend en Loos; vernieuwen stoep.  
 

191. Recordnummer: 0009169  
Gedempte Turfhaven 10       1932   Gebeurtenis
J.H. Kruisman; verbouwen van het gebouwtje achter het perceel en afbreken van het bestaande houten gebouwtje. Aannemer J. van 't Hek en J. Stroet.  
 

192. Recordnummer: 0009245  
Gedempte Turfhaven 20       1934   Gebeurtenis
J.P. Maas; oprichten banketbakkerij.  
 

193. Recordnummer: 0009257  
Gedempte Turfhaven 22       1935   Gebeurtenis
Joh. Kok; slopen nr. 22 en bouwen garage met bovenwoning ter plaatse van nr. 22.  
 

194. Recordnummer: 0009258  
Gedempte Turfhaven 22       1935   Gebeurtenis
N.V . American Petroleum Company te 's Gravenhage; benzine-installatie met twee ondergrondse reservoirs en bovengrondse aftapinrichting in en op de openbare grond voor nr. 22 en Vale Hen nr. 3.  
 

195. Recordnummer: 0009294  
Gedempte Turfhaven 26       1934   Gebeurtenis
P. Krijgsman; verbouwen nr. 26  
 

196. Recordnummer: 0009349  
Gedempte Turfhaven 32       1934   Gebeurtenis
Th. Dekker; wijzigen voorgevel.  
 

197. Recordnummer: 0009350  
Gedempte Turfhaven 32       1935   Gebeurtenis
Fa. J.J. Schuld; uitstallen van winkel goederen op het trottoir.  
 

198. Recordnummer: 0009361  
Gedempte Turfhaven 34       1934   Gebeurtenis
J. Verbeek; verlof B .  
 

199. Recordnummer: 0009383  
Gedempte Turfhaven 36       1930   Gebeurtenis
Jac.F. Koelemeij; aanbrengen van lichtbak en oppompen van banden van passerende auto's op de weg.  
 

200. Recordnummer: 0009384  
Gedempte Turfhaven 36       1935   Gebeurtenis
Mij. tot detailverkoop van petroleum 'de Automaat'; uitbreiden vergunning 1922 (zwaardere eisen).  
 

201. Recordnummer: 0009401  
Gedempte Turfhaven 38       1935   Gebeurtenis
J. Lelie; maken van twee etalage-vitrines.  
 

202. Recordnummer: 0009402  
Gedempte Turfhaven 38       1935   Gebeurtenis
Wed. KI. Smit; verbouwen nr. 38.  
 

203. Recordnummer: 0009424  
Gedempte Turfhaven 40       1934   Gebeurtenis
D. Ooijevaar; verbouwen perceel; bouwen van een nieuwe Mansarde kap.  
 

204. Recordnummer: 0009455  
Gedempte Turfhaven 44       1932   Gebeurtenis
J.G. Keet; verbouwen werkplaats achter nr. 44.  
 

205. Recordnummer: 0009456  
Gedempte Turfhaven 44       1932   Gebeurtenis
J.G. Keet; verbouwen van de bestaande inrichting voor het verwerken van vlees, het smelten van vet en het koken en roken van vlees.  
 

206. Recordnummer: 0009477  
Gedempte Turfhaven 46       1932   Gebeurtenis
H. Bielefeld; verlof A ; ingetrokken 1935.  
 

207. Recordnummer: 0009478  
Gedempte Turfhaven 46       1935   Gebeurtenis
J.G. Buutveld; verlof A.  
 

208. Recordnummer: 0009497  
Gedempte Turfhaven 48       1931   Gebeurtenis
C. van der Oord; bierverlof in de beneden voorlokaliteit, aanbrengen reclamebord.  
 

209. Recordnummer: 0009498  
Gedempte Turfhaven 48       1932   Gebeurtenis
C. van der Oord; aanbrengen lichtbak.  
 

210. Recordnummer: 0009513  
Gedempte Turfhaven 50       1933   Gebeurtenis
P. Bloem; aanbrengen nieuwe vloeren en nieuwe trap.  
 

211. Recordnummer: 0009676  
Gedempte Turfhaven 78       1933   Gebeurtenis
Fa. Edel en Thies; aanbrengen stoep voor nr. 78.  
 

212. Recordnummer: 0010007  
Geldersesteeg 28-30       1935   Gebeurtenis
R.K. Parochiaal Kerkbestuur; aanschrijving nrs. 28, 30 om zolderruimte van meer licht te voorzien.  
 

213. Recordnummer: 0010008  
Geldersesteeg 28-30       1935   Gebeurtenis
R.K. Parochiaal Kerkbestuur; maken wc in nrs. 28, 30.  
 

214. Recordnummer: 0010032  
Gerritsland 3       1930   Gebeurtenis
C. Blokker; maken wc met aansluiting aan gemeenteriool.  
 

215. Recordnummer: 0010058  
Gerritsland 9       1932   Gebeurtenis
A. Vet; aanschrijving opheffen gebreken nrs. 9, 11.  
 

216. Recordnummer: 0010059  
Gerritsland 9       1935   Gebeurtenis
Th. Dekker namens A. Vet; verbouwen perceel.  
 

217. Recordnummer: 0010060  
Gerritsland 9       1935   Gebeurtenis
A. Vet; aanschrijving het pand nr. 9 te verbeteren en J. Kluft krijgt een aanschrijving de overbevolking (onder andere zeven personen boven de 12 jaar) te doen staken.  
 

218. Recordnummer: 0010073  
Gerritsland 11       1932   Gebeurtenis
A. Vet; aanschrijving opheffen gebreken nrs. 9, 11.  
 

219. Recordnummer: 0010086  
Gerritsland 13       1932   Gebeurtenis
P.M. van Wijk en andere; aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

220. Recordnummer: 0010109  
Gerritsland 17       1932   Gebeurtenis
P.F. Opmeer; aanschrijving om de gebreken op te heffen.  
 

221. Recordnummer: 0010123  
Gerritsland 19       1932   Gebeurtenis
Wed. W. Opmeer; aanschrijving om de gebreken op te heffen.  
 

222. Recordnummer: 0010139  
Gerritsland 25       1932   Gebeurtenis
Wed. H.G. Polak; aanschrijving tot verbeteren.  
 

223. Recordnummer: 0010140  
Gerritsland 25       1935   Gebeurtenis
Wed. H.G. Polak; aanschrijving tot verbeteren.  
 

224. Recordnummer: 0010157  
Gerritsland 31       1934   Gebeurtenis
G. Spoelder; plaatsen poort met kozijn tussen de nrs. 29, 31.  
 

225. Recordnummer: 0010200  
Gerritsland 55       1930   Gebeurtenis
W. de Vries; aanbrengen lichtbak.  
 

226. Recordnummer: 0010201  
Gerritsland 55       1933   Gebeurtenis
Gronert en Moeijes; maken poort bij nr. 55.  
 

227. Recordnummer: 0010265  
Gerritsland 21-23       1933   Gebeurtenis
Jn. Nauta; verbouwen nrs. 21, 23. Architect H.J. Cramer.  
 

228. Recordnummer: 0010327  
Gerritsland 35-51       1932   Gebeurtenis
Onbewoonbaarverklaring nr. 39 opgeheven.  
 

229. Recordnummer: 0010346  
Gerritsland 27-29       1935   Gebeurtenis
C. Wassenaar; aanschrijving de nrs. 27, 29 te verbeteren.  
 

230. Recordnummer: 0010410  
Gerritsland 18       1932   Gebeurtenis
W. Zeilmaker; aanschrijving verbeteren nrs. 18, 20.  
 

231. Recordnummer: 0010427  
Gerritsland 20       1932   Gebeurtenis
W. Zeilmaker; aanschrijving verbeteren nrs. 18, 20.  
 

232. Recordnummer: 0010474  
Gerritsland 28       1935   Gebeurtenis
G. Schulte; wijzigen voorgevel.  
 

233. Recordnummer: 0010498  
Gerritsland 32       1934   Gebeurtenis
J.F. Mak; maken van een afdakje achter de nrs. 32, 34. ten behoeve van een fietsenbergplaats.  
 

234. Recordnummer: 0010508  
Gerritsland 34       1934   Gebeurtenis
J.F. Mak; maken van een afdakje achter de nrs. 32, 34. ten behoeve van een fietsenbergplaats.  
 

235. Recordnummer: 0010549  
Gerritsland 48       1931   Gebeurtenis
J. Duyfetter; verbouwen voorgevel.  
 

236. Recordnummer: 0010550  
Gerritsland 48       1935   Gebeurtenis
J. Duyfetter; aanschrijving de bestaande houten riolering bij nr. 48 te vervangen door een gresbuizen of cementen.  
 

237. Recordnummer: 0010573  
Gerritsland 52       1935   Gebeurtenis
J.J. Schuld; aanschrijving tot verbeteren.  
 

238. Recordnummer: 0010586  
Gerritsland 54       1930   Gebeurtenis
Gronert en Moeijes; verbouwen voorgevel.  
 

239. Recordnummer: 0010587  
Gerritsland 54       1935   Gebeurtenis
P. Bakker; aanschrijving om de riolering te herstellen.  
 

240. Recordnummer: 0010627  
Gerritsland 92       1935   Gebeurtenis
A. Korver; aanschrijving tot verbeteren.  
 

241. Recordnummer: 0010640  
Gerritsland 116       1931   Gebeurtenis
Wed. E. Nannings; aanschrijving het pand aan de waterleiding aan te sluiten.  
 

242. Recordnummer: 0010641  
Gerritsland 116       1935   Gebeurtenis
Wed. E. Nannings; aanschrijving de goten te repareren.  
 

243. Recordnummer: 0010691  
Gerritsland 40-42       1933   Gebeurtenis
J. van 't Hek; vernieuwen stoep voor nr. 42.  
 

244. Recordnummer: 0010815  
Gerritsland 14-16       1932   Gebeurtenis
Jb. Blokker; aanschrijving verbeteren nrs. 14, 16.  
 

245. Recordnummer: 0010839  
Gerritsland 44-46       1935   Gebeurtenis
A.A. Kleintjes; aanschrijving de goten van nrs. 44, 46 te herstellen.  
 

246. Recordnummer: 0010840  
Gerritsland 44-46       1935   Gebeurtenis
P. Tonneman; verbouwen nrs. 44, 46.  
 

247. Recordnummer: 0010858  
Gerritsland 94-96       1935   Gebeurtenis
P. de Groot; aanschrijving nr. 96 te verbeteren.  
 

248. Recordnummer: 0010903  
Gerritsland 78-90       1935   Gebeurtenis
G. Spoelder namens I. Kuiper; maken van twee privaten en waterspoeling in nrs. 78, 80.  
 

249. Recordnummer: 0010971  
Gortsteeg 9-11       1935   Gebeurtenis
Wed. I . Korver-Koops; aanschrijving nr. 11 te verbeteren.  
 

250. Recordnummer: 0011028  
Gouw 7       1935   Gebeurtenis
F.M. de Leur; verbouwen perceel onder andere trappenhuis. Architect Jb. Faber.  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 250 records:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde records: 5 december 2017