Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1900-1905     

Aantal gevonden records : 931   (uit: 38155)

Getoond wordt record : 1 t/m 250


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 250 records:

1   2   3   4       Volgende       Eind

1. Recordnummer: 0000129  
Achter de Vest 1       1905   Gebeurtenis
Majoor 1ste ingenieur der Genie; herstellen dak.  
 

2. Recordnummer: 0000158  
Achter de Vest 32       1900   Gebeurtenis
H. Worst; bouwen woonhuis en leggen spruit voor afvoer menagewater en leggen stoep.  
 

3. Recordnummer: 0000177  
Achter de Vest 36       1901   Gebeurtenis
J.J. Schuld: bewoonbaarverklaring perceel, plaatsen stoep.  
 

4. Recordnummer: 0000255  
Achter de Vest 20-22       1900   Gebeurtenis
J. Markus; bouwen woning, doorloop en bovenwoning op een terrein aan de Achter de Vest.  
 

5. Recordnummer: 0000256  
Achter de Vest 20-22       1901   Gebeurtenis
J. Markus; plaatsen stoep.  
 

6. Recordnummer: 0000261  
Achter de Vest 12-18       1905   Pandbeschrijving
Gevelsteen in nr. 12 met opschrift: H.M. van Hinte, oud 2 jaar, 5 juli 1905.  
 

7. Recordnummer: 0000285  
Achter de Vest 12-18       1905   Gebeurtenis
B. van Hinte; bouwen nrs. 12, 14, 16, 18 en leggen spruit voor afvoer menagewater.  
 

8. Recordnummer: 0000286  
Achter de Vest 12-18       1905   Gebeurtenis
B. van Hinte; plaatsen pomp voor de in aanbouw zijnde woningen.  
 

9. Recordnummer: 0000335  
Achter de Vest 24-26       1903   Gebeurtenis
A. Kleintjes Pz.; aansluiten nrs. 24, 26 op het gemeenteriool  
 

10. Recordnummer: 0000354  
Achter de Vest 28-30       1900   Gebeurtenis
Wed. Hiemstra; bewoonbaarverklaring van de door haar in 1899 gebouwde percelen op een terrein aan de Achter de Vest.  
 

11. Recordnummer: 0000355  
Achter de Vest 28-30       1900   Gebeurtenis
Wed. Hiemstra; leggen stoep met koplaag.  
 

12. Recordnummer: 0000356  
Achter de Vest 28-30       1903   Gebeurtenis
Wed. Hiemstra; vernieuwen gevels (verhogen) van de nrs. 28, 30.  
 

13. Recordnummer: 0000382  
Achter de Vest 48-54       1900   Gebeurtenis
J.J. Schuld; bouwen vier woningen. Architect: gemeente-opzichter H.Kolkman.  
 

14. Recordnummer: 0000773  
Achter op 't Zand 41       1904   Gebeurtenis
H. Wiggers; aanbrengen zonnescherm.  
 

15. Recordnummer: 0000792  
Achter op 't Zand 43       1900   Gebeurtenis
Jb. Wiggers; aanbrengen zonnescherm.  
 

16. Recordnummer: 0000818  
Achter op 't Zand 45       1900   Gebeurtenis
Jb. Baart; houden van varkens op het erf achter het perceel  
 

17. Recordnummer: 0000819  
Achter op 't Zand 45       1902   Gebeurtenis
Jb. Baart; aanbrengen zonnescherm.  
 

18. Recordnummer: 0001059  
Achter op 't Zand 1-8       1901   Gebeurtenis
Van Rijkswege worden op het Achter op 't Zand en West bewaarders woningen gebouwd. Totaal 16 stuks.  
 

19. Recordnummer: 0001060  
Achter op 't Zand 1-8       1904   Gebeurtenis
F. van Tetterode; plaatsen weiwaterpomp aan de openbare weg bij de bewaarderswoningen.  
 

20. Recordnummer: 0001080  
Achterom 1       1900   Gebeurtenis
Wed. P. Soutendijk; aanbrengen raamkozijn met raam in zijgevel.  
 

21. Recordnummer: 0001126  
Achterom 27       1905   Gebeurtenis
A. Maassen; bierverlof in beneden voor lokaal; ingetrokken 1911.  
 

22. Recordnummer: 0001167  
Achterom 53       1904   Gebeurtenis
Bestuur der Parkvereniging; verkoop sterke drank in 't klein.  
 

23. Recordnummer: 0001206  
Achterom 57       1905   Gebeurtenis
Joh. Drayer; aanbrengen zonnescherm.  
 

24. Recordnummer: 0001234  
Achterom 61       1904   Gebeurtenis
J. de Jong; verbouwen nr. 61 en bewoonbaarverklaring.  
 

25. Recordnummer: 0001235  
Achterom 61       1904   Gebeurtenis
P. Ruiter; aanschrijving de bouwvallige muur tussen Nieuwsteeg en nr. 61 af te breken.  
 

26. Recordnummer: 0001246  
Achterom 63       1900   Gebeurtenis
J.J. Krabbendam; verbouwen bovenvoorgevel.  
 

27. Recordnummer: 0001260  
Achterom 65       1901   Gebeurtenis
J. Veen en Zoon; aanbrengen zonnescherm.  
 

28. Recordnummer: 0001363  
Achterom 95       1901   Gebeurtenis
H.H. Boldingh en G.Jz. Wonder; stallen van vijf paarden in het perceel.  
 

29. Recordnummer: 0001381  
Achterom 97       1900   Gebeurtenis
J. Goedhart; aanbrengen deurkozijn met deuren in de voorgevel.  
 

30. Recordnummer: 0001398  
Achterom 101       1903   Gebeurtenis
Wed. G.J. van Eyk; aanbrengen deurkozijn.  
 

31. Recordnummer: 0001523  
Achterom 3-7       1905   Gebeurtenis
Diaconiehuis; vervangen houten schutting door een stenen.  
 

32. Recordnummer: 0001626  
Achterom 17-19       1903   Gebeurtenis
H. Starmans; leggen spruit voor afvoer menagewater naar het gemeenteriool nr. 19.  
 

33. Recordnummer: 0001646  
Achterom 67-69       1902   Gebeurtenis
P. Rustenburg; stallen paard in nr. 67.  
 

34. Recordnummer: 0001647  
Achterom 67-69       1903   Gebeurtenis
Wed. P. Wouters; verlenging van aan haar echtgenoot verleende vergunning tot verkoop van andere dan sterke drank in nr. 69 in het benedenvoorlokaal; ingetrokken 1912.  
 

35. Recordnummer: 0001648  
Achterom 67-69       1905   Gebeurtenis
Wed. P. Wouters; aanbrengen zonnescherm nr. 69 rood.  
 

36. Recordnummer: 0001762  
Achterom 39-41       1900   Gebeurtenis
J.M.I. Reens; verbouwen pakhuis nr. 39.  
 

37. Recordnummer: 0001823  
Achterom 6       1904   Gebeurtenis
Hoofdingenieur van de gevangenissen en gerechtsgebouwen te Haarlem. Verbouwen concierge- woning in het kantongerechtsgebouw achter het Westfries museum, vergroting perceel door middel van een bovenverdieping.  
 

38. Recordnummer: 0001848  
Achterom 24       1901   Gebeurtenis
Kerkbestuur der R.K. Parochie H. Cyriacus; herstellingen en vernieuwingen nr. 20 (oud nr.)  
 

39. Recordnummer: 0001849  
Achterom 24       1905   Gebeurtenis
Gebr. Roozendaal; aanbrengen zonnescherm Grote Noord nr. 11 rood aan het Achterom.  
 

40. Recordnummer: 0001880  
Achterom 38       1903   Gebeurtenis
L. Polak; bouwen van twee stallen waarvan één ingericht tot slachtplaats.  
 

41. Recordnummer: 0001881  
Achterom 38       1903   Gebeurtenis
L. Polak; maken naar buiten openslaande deuren.  
 

42. Recordnummer: 0001882  
Achterom 38       1903   Gebeurtenis
N. Konijn; oprichten vleesrokerij in zijn slachterij.  
 

43. Recordnummer: 0001890  
Achterom 44       1905   Gebeurtenis
A.J. Visser; Wed. A. van Berkum bierverlof.  
 

44. Recordnummer: 0001909  
Achterom 54       1905   Gebeurtenis
D. de Vries jr.; oprichten drogerij voor sigaren.  
 

45. Recordnummer: 0001918  
Achterom 62       1904   Gebeurtenis
Gebr. Bloem; afdekken regenbak.  
 

46. Recordnummer: 0001948  
Achterom 74       1902   Gebeurtenis
S.M. Polak, Grote Noord; amoveren en opbouwen stal en slachtplaats.  
 

47. Recordnummer: 0002018  
Achterom 100       1904   Gebeurtenis
P. Kaag Antz.; vernieuwen voorgevel.  
 

48. Recordnummer: 0002061  
Achterom 56-60       1901   Gebeurtenis
Jb. Ruijter jr., Fa. T.A. Pool, nieuw bouwen pakhuis achter Grote Noord nr. 55.  
 

49. Recordnummer: 0002062  
Achterom 56-60       1901   Gebeurtenis
Fa. T.A. Pool; leggen spruit voor afvoer van faecaliën voor het achter Grote Noord nr. 55 te bouwen pakhuis.  
 

50. Recordnummer: 0002063  
Achterom 56-60       1901   Gebeurtenis
Uitbreiding bestaande koffiebranderij in Grote Noord nr. 55 rood.  
 

51. Recordnummer: 0002091  
Achterom 8-10       1902   Gebeurtenis
P. Vlekke; bouwen twee woonhuizen in een bestaande stal achter perceel Rode Steen nr. 16 aan het Achterom.  
 

52. Recordnummer: 0002092  
Achterom 8-10       1902   Gebeurtenis
P. Vlekke; leggen spruit voor afvoer van faecaliën van zijn te bouwen twee woningen naar het gemeenteriool.  
 

53. Recordnummer: 0002112  
Achterstraat 5       1902   Gebeurtenis
G. Appel; aanbrengen uithangbord.  
 

54. Recordnummer: 0002113  
Achterstraat 5       1905   Gebeurtenis
G. Appel; aanbrengen uithangteken.  
 

55. Recordnummer: 0002142  
Achterstraat 13       1904   Gebeurtenis
J. Mes; amovatie pakhuis en bouwen woonhuis en bewoonbaarverklaring.  
 

56. Recordnummer: 0002143  
Achterstraat 13       1905   Gebeurtenis
J. Mes; leggen spruit voor afvoer menagewater.  
 

57. Recordnummer: 0002161  
Achterstraat 17       1905   Gebeurtenis
J. Mes; aansluiten nrs. 10,"14", 16, 17 op het gemeenteriool ten behoeve van menagewater.  
 

58. Recordnummer: 0002178  
Achterstraat 21       1901   Gebeurtenis
J. Mes; verbouwen pand en bewoonbaarverklaring door hem verbouwd pand. De bestaande smederij wordt een woning.  
 

59. Recordnummer: 0002257  
Achterstraat 10       1902   Gebeurtenis
F. Rodenboog; aanbrengen zonnescherm. J. Mes; leggen spruit.  
 

60. Recordnummer: 0002258  
Achterstraat 10       1905   Gebeurtenis
J. Mes; leggen spruit.  
 

61. Recordnummer: 0002271  
Achterstraat 12       1900   Gebeurtenis
J. Hoff; vernieuwen deur en raamkozijn voorgevel.  
 

62. Recordnummer: 0002272  
Achterstraat 12       1905   Gebeurtenis
J. Mes; leggen spruit.  
 

63. Recordnummer: 0002277  
Achterstraat 14       1900   Pandbeschrijving
Houten onderpui circa 1900 op hardstenen plint.  
 

64. Recordnummer: 0002287  
Achterstraat 14       1905   Gebeurtenis
J. Mes; maken spruit.  
 

65. Recordnummer: 0002296  
Achterstraat 16       1905   Gebeurtenis
J. Mes; aanbrengen zonnescherm en plaatsen tuigenrek.  
 

66. Recordnummer: 0002317  
Achterstraat 28       1901   Gebeurtenis
J. Mes; leggen spruit.  
 

67. Recordnummer: 0002494  
Appelhaven 8       1901   Gebeurtenis
J.J. Post; aanbrengen uithangbord.  
 

68. Recordnummer: 0002495  
Appelhaven 8       1902   Gebeurtenis
J.J. Post; aanbrengen zonneschermen hoek Appelsteeg.  
 

69. Recordnummer: 0002496  
Appelhaven 8       1905   Gebeurtenis
J J. Post; aanbrengen uithangbord.  
 

70. Recordnummer: 0002497  
Appelhaven 8       1905   Gebeurtenis
J.J. Post; bierverlof in de winkel; ingetrokken 1916.samenvoeging tot één huis.  
 

71. Recordnummer: 0002509  
Appelhaven 10       1905   Gebeurtenis
D. Jonkman; herstellen zijmuren.  
 

72. Recordnummer: 0002510  
Appelhaven 10       1905   Gebeurtenis
P. de Groot; bierverlof in het benedenlokaal links van de ingang; ingetrokken 1916.  
 

73. Recordnummer: 0002619  
Appelhaven 25       1901   Gebeurtenis
K. Jongbloed; verbouwen voorgevel.  
 

74. Recordnummer: 0002686  
Appelsteeg 1       1900   Gebeurtenis
F. van Tetterode namens Fa. K.H. de Jong; verbouwen perceel.  
 

75. Recordnummer: 0002689  
Appelsteeg 3       1900   Pandbeschrijving
Smeedijzer hijsconstructie aan toppilaster. Neo renaissance trapgevel met twee gevelstenen, één met anno, één met 1900. Is genummerd 12 rood.  
 

76. Recordnummer: 0002690  
Appelsteeg 3       1900   Gebeurtenis
F. van Tetterode; verbouwen nr. 3.  
 

77. Recordnummer: 0002708  
Appelsteeg 4       1903   Gebeurtenis
P. Vlekke; amoveren nr. 4 en bouwen woon-winkelhuis.  
 

78. Recordnummer: 0002709  
Appelsteeg 4       1905   Gebeurtenis
A. Baart; aanbrengen uithangbord.  
 

79. Recordnummer: 0002808  
Appelsteeg 16-20       1904   Gebeurtenis
H. Groen; bouwen pakhuis met benedenwoning en twee bovenwoningen en bewoonbaarverklaring nrs. 16, 16 rood, 18, 18 rood en leggen spruit voor afvoer menage water voor de door hem te bouwen percelen.  
 

80. Recordnummer: 0003026  
Baanstraat 18       1900   Gebeurtenis
Catharina Vis; intrekking vergunning verkoop van sterke drank.  
 

81. Recordnummer: 0003078  
Baanstraat 28       1903   Gebeurtenis
J. Bas; aanbrengen uithangbord.  
 

82. Recordnummer: 0003140  
Baanstraat 36-38       1900   Pandbeschrijving
Pand in chaletstijl met Jugendstil motieven; bevat twee woningen. Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Cornelis Dirk van Reijendam, oud 3 jaar, 25 mei 1900.  
 

83. Recordnummer: 0003157  
Baanstraat 36-38       1900   Gebeurtenis
J. van Reijendam; bouwen twee woonhuizen op het terrein hoek Baanstraat-Spoorstraat; leggen spruit voor afvoer menagewater en faecaliën.  
 

84. Recordnummer: 0003185  
Bagijnensteeg 1       1905   Gebeurtenis
S. Kroonenburg; oprichten bewaarplaats van lompen in berging tuinhuis.  
 

85. Recordnummer: 0003214  
Bagijnensteeg 3-7       1903   Gebeurtenis
Th. Bakker; bouwen van twee woonhuizen met pakhuis Bagijnensteeg nrs. 3, 5, 7 en leggen spruit voor afvoer menagewater.  
 

86. Recordnummer: 0003233  
Bagijnensteeg 2-4       1902   Pandbeschrijving
Steen met opschrift: De eerste steen is gelegd op 9-7-1902 door W. J. J. Velder, oud 19 jaar.  
 

87. Recordnummer: 0003247  
Bagijnensteeg 2-4       1901   Gebeurtenis
J.D. Wennegers; bouwen twee woonhuizen en leggen spruit.  
 

88. Recordnummer: 0003437  
Bierkade 3       1904   Gebeurtenis
W. Tonneman; amoveren en weder opbouw pand en bewoonbaarverklaring.  
 

89. Recordnummer: 0003438  
Bierkade 3       1905   Gebeurtenis
W. Tonneman; bouwen houten loods op stenen voet achter nr. 3 uitkomende op het Venidse.  
 

90. Recordnummer: 0003441  
Bierkade 4       1901   Gebeurtenis
M. de Jong; leggen spruit voor afvoer menagewater van zijn percelen aan het Venidse door de walmuur naar de Nieuwendam.  
 

91. Recordnummer: 0003442  
Bierkade 4       1903   Gebeurtenis
Dubbel kaaspakhuis 'Alkmaar' en 'Gouda'. In de gevel jaartal 1903 en steen met opschrift: de eerste steen gelegd door El. Paul de Jong Oud 4,5 jaar, 13 maart 1903.  
 

92. Recordnummer: 0003443  
Bierkade 4       1903   Gebeurtenis
K. de Jong Mz.; bouwen twee kaaspakhuizen met achtergebouw en maken doorlopend privaat bij het kaaspakhuis aan het Venidse.  
 

93. Recordnummer: 0003494  
Bierkade 15       1903   Gebeurtenis
D. Kaat; plaatsen gasmotor ten behoeve van zaag- en schaafmachine.  
 

94. Recordnummer: 0003555  
Binnenluiendijk 2       1905   Gebeurtenis
Het Bestuur van de Vrijmetselaarsloge West-Friesland; vernieuwen schutting logetuin.  
 

95. Recordnummer: 0003572  
Binnenluiendijk 3       1902   Gebeurtenis
Wed. C. Tol; maken van een paardenstal in een bij haar boerderij staande loods.  
 

96. Recordnummer: 0003669  
Bottersteeg 1       1905   Gebeurtenis
B. van Kleef, oprichten lompenbewaarplaats.  
 

97. Recordnummer: 0003713  
Bottersteeg 18       1905   Gebeurtenis
B. van Kleef; oprichten lompenbewaarplaats.  
 

98. Recordnummer: 0003779  
Breed 3       1903   Gebeurtenis
J. Reek Pz.; aanbrengen uithangbord.  
 

99. Recordnummer: 0003780  
Breed 3       1905   Gebeurtenis
J .Reek Pz.; aanbrengen zonneschermen en paardetuigen.  
 

100. Recordnummer: 0003795  
Breed 5       1905   Gebeurtenis
N. Vlam; aanbrengen zonneschermen en uithangbord.  
 

101. Recordnummer: 0003819  
Breed 7       1905   Gebeurtenis
S. van Berkum Pz.; aanbrengen zonnescherm.  
 

102. Recordnummer: 0003820  
Breed 7       1905   Gebeurtenis
P. Boots; aanbrengen zonnescherm.  
 

103. Recordnummer: 0003842  
Breed 11       1902   Gebeurtenis
L.C.T. Schagen en K.H.M. van der Zande; aanbrengen van enige verbeteringen aan enkele bovenvertrekken van het voormalige Rijkslandbouw- proefstation.  
 

104. Recordnummer: 0003843  
Breed 11       1902   Gebeurtenis
Vernieuwen waterreservoir op een der zolders van het voormalige Rijkslandbouw-proefstation, pand in gebruik bij de zuivelconsulent.  
 

105. Recordnummer: 0003854  
Breed 13       1900   Gebeurtenis
H. Verwijs; aanbrengen zonnescherm.  
 

106. Recordnummer: 0003855  
Breed 13       1905   Gebeurtenis
H. Verwijs Jz.; aanbrengen uithangteken.  
 

107. Recordnummer: 0003863  
Breed 15       1902   Gebeurtenis
H. Verwijs; uitbreiden tabakskerverij door plaatsen gasmotor van 3 PK.  
 

108. Recordnummer: 0003876  
Breed 17       1905   Gebeurtenis
Wed. T.Koops; aanbrengen zonnescherm.  
 

109. Recordnummer: 0003890  
Breed 19       1905   Gebeurtenis
L. Bakker; aanbrengen uithangbord en zonneschermen.  
 

110. Recordnummer: 0003934  
Breed 25       1903   Gebeurtenis
Wed. G.J. van Eijk; amotie en herbouw perceel (borstelwinkel) en maken doorlopend privaat met beerput en overstort in aansluiting met gemeenteriool.  
 

111. Recordnummer: 0003935  
Breed 25       1904   Gebeurtenis
P.M. van Wijk; aanbrengen rolscherm.  
 

112. Recordnummer: 0003950  
Breed 27       1900   Gebeurtenis
J. Soutendijk; aanbrengen zonnescherm.  
 

113. Recordnummer: 0003951  
Breed 27       1905   Gebeurtenis
Wed. J. Soutendijk; aanbrengen zonnescherm en reclamebord.  
 

114. Recordnummer: 0003964  
Breed 29       1903   Gebeurtenis
P. Pot namens H . Kroon Dz.; verbouwen winkelpui met bijbehorende stoep met daarop ijzeren hekje.  
 

115. Recordnummer: 0003965  
Breed 29       1903   Gebeurtenis
H. Kroon Dz.; bouwen nieuwe voorgevel, aanbrengen zonneschermen en uithangbord.  
 

116. Recordnummer: 0003966  
Breed 29       1903   Gebeurtenis
H. Kroon Dz.; uitbreiden sigarenfabriek door bijbouwen van een drogerij van sigaren.  
 

117. Recordnummer: 0003967  
Breed 29       1903   Gebeurtenis
H. Kroon Dz.; oprichting smederij.  
 

118. Recordnummer: 0004032  
Breed 39       1900   Gebeurtenis
J.A.L. Jongbloed; plaatsen regenwaterbak in de stoep.  
 

119. Recordnummer: 0004039  
Breed 41       1900   Gebeurtenis
A. Commandeur; leggen spruit.  
 

120. Recordnummer: 0004051  
Breed 43       1905   Gebeurtenis
Luida Langenberg, vrouw van P. Ambuul; bierverlof in het beneden voorlokaal; wordt in 1909 ingetrokken.  
 

121. Recordnummer: 0004069  
Breed 2       1901   Gebeurtenis
P. Bakker; plaatsen stoelen, tafeltjes en heesters op de stoep voor nr. 2.  
 

122. Recordnummer: 0004152  
Breed 20       1905   Gebeurtenis
J.A.F. Bierlaagh; uitstalrekken.  
 

123. Recordnummer: 0004159  
Breed 24       1903   Gebeurtenis
J. Blokker; verbouwen winkelpui nrs. 22, 24.  
 

124. Recordnummer: 0004185  
Breed 28       1902   Gebeurtenis
M. Stam; oprichten chemische ververij, wasserij en strijkerij op het terrein van nr. 28.  
 

125. Recordnummer: 0004213  
Breed 30       1904   Gebeurtenis
A.J. Koster; leggen spruit met aansluiting aan gemeenteriool.  
 

126. Recordnummer: 0004229  
Breed 32       1905   Gebeurtenis
P.B. van Straten; verkoop van sterke drank in de winkel; ingetrokken 1931.  
 

127. Recordnummer: 0004242  
Breed 34       1905   Gebeurtenis
J. Korver; plaatsen rek.  
 

128. Recordnummer: 0004319  
Breed 44       1901   Gebeurtenis
P.A. Ligthart; aanbrengen uithangbord.  
 

129. Recordnummer: 0004320  
Breed 44       1902   Gebeurtenis
P.A. Ligthart; plaatsen stoelen, tafeltjes en enige kruipplanten op de stoep.  
 

130. Recordnummer: 0004342  
Breed 48       1905   Pandbeschrijving
Steen met opschrift: T.L.M.Lansdaal, A.C.M. Lansdaal, 2 juli 1905.  
 

131. Recordnummer: 0004349  
Breed 48       1905   Gebeurtenis
A. Bakker; verbouwen perceel en verlof voor de verkoop van sterke drank in de benedenvoorkamer links van de ingang en de bovenkamer; ingetrokken 1908.  
 

132. Recordnummer: 0004350  
Breed 48       1905   Gebeurtenis
A. Bakker; herstellen stoep en put voor afvoer menagewater en bewoonbaarverklaring.  
 

133. Recordnummer: 0004417  
Breed 56       1904   Gebeurtenis
J. Eeltjes; aanbrengen ossekop aan de gevel.  
 

134. Recordnummer: 0004418  
Breed 56       1905   Gebeurtenis
J. Eeltjes; herstellen waterbak en stoep aan het Nieuwe Noord naast nr. 56.  
 

135. Recordnummer: 0004435  
Breed 22-24       1902   Gebeurtenis
M. Stam; aanbrengen reclamebord.  
 

136. Recordnummer: 0004436  
Breed 22-24       1902   Gebeurtenis
Jb. Blokker; aanbrengen uithangbord.  
 

137. Recordnummer: 0004437  
Breed 22-24       1903   Gebeurtenis
J. Blokker; verbouwen winkelpui nrs. 22, 24.  
 

138. Recordnummer: 0004458  
Breed 16-18       1905   Gebeurtenis
Leger des Heils; aanbrengen bord nr. 16  
 

139. Recordnummer: 0004476  
Breestraat 1       1901   Gebeurtenis
D. Deen; vernieuwen voorgevel.  
 

140. Recordnummer: 0004515  
Breestraat 7       1901   Gebeurtenis
J. van Dijk ; oprichten zilversmederij.  
 

141. Recordnummer: 0004516  
Breestraat 7       1903   Gebeurtenis
J. Verbeek; maken visrokerij achter het perceel.  
 

142. Recordnummer: 0004564  
Breestraat 2       1905   Gebeurtenis
J. Langereis; aanbrengen zonnescherm.  
 

143. Recordnummer: 0004585  
Breestraat 6       1905   Gebeurtenis
F. Krom; aanbrengen zonnescherm.  
 

144. Recordnummer: 0004609  
Brouwerijsteeg 2-4       1903   Gebeurtenis
Wed. J. Groot Jz.; aanschrijving herstellen schutting  
 

145. Recordnummer: 0004669  
Buurtje 5       1902   Gebeurtenis
J. Kroes; aanbrengen reclamebord.  
 

146. Recordnummer: 0005071  
Dal 8       1902   Gebeurtenis
J. Winkel; maken overstorting van de bestaande beerput achter het perceel naar het hoofdriool in de Mosterdsteeg.  
 

147. Recordnummer: 0005072  
Dal 8       1904   Gebeurtenis
E.G. Heijning namens de Hoornsche Crediet en Effectenbank; bouwen spreekkamer achter het perceel.  
 

148. Recordnummer: 0005414  
Dal 9       1900   Gebeurtenis
Regenten St. Pietershof; gedeeltelijk verbouwen perceel. Architect. J. van Reijendam Cz.  
 

149. Recordnummer: 0005415  
Dal 9       1901   Gebeurtenis
Regenten St. Pietershof; verbouwen oostelijke gevelmuur. Architect J. van Reijendam Cz.  
 

150. Recordnummer: 0005416  
Dal 9       1901   Gebeurtenis
Regenten St. Pietershof; bewonen nieuwgebouwde woningen aan de Spoorstraat.  
 

151. Recordnummer: 0005417  
Dal 9       1902   Gebeurtenis
Omzetting van koopwoningen in huurwoningen en vergunning tot bewoning, deze vergunning wordt verleend aan de Wed. Hoogland (Kuil), Wed. v.d. Woude (woonschip), Wed. Groot ('t Haventje).  
 

152. Recordnummer: 0007248  
Dubbele Buurt 3       1902   Gebeurtenis
L. van Ree: houden van een kippenhok met ren op de stoep.  
 

153. Recordnummer: 0007297  
Dubbele Buurt 17       1905   Gebeurtenis
S. Visser; intrekken vergunning verkoop van sterke drank in het benedenlokaal.  
 

154. Recordnummer: 0007298  
Dubbele Buurt 17       1905   Gebeurtenis
D. Smit; verkoop van sterke drank in 't klein in het benedenlokaal; ingetrokken 1934.  
 

155. Recordnummer: 0007311  
Dubbele Buurt 19       1905   Gebeurtenis
J.R. Hackmann; vernieuwen hek achter het perceel.  
 

156. Recordnummer: 0007356  
Dubbele Buurt 11-13       1902   Gebeurtenis
C. van Kalken; houden van drie koeien in nr. 11.  
 

157. Recordnummer: 0007414  
Dubbele Buurt 10       1905   Gebeurtenis
W. Sieuwerts; aanbrengen zonnescherm en reclamebord.  
 

158. Recordnummer: 0007424  
Dubbele Buurt 12       1905   Gebeurtenis
A.H. van 't Hoff; aanbrengen uithangbord.  
 

159. Recordnummer: 0007442  
Dubbele Buurt 14       1904   Gebeurtenis
H. Sieuwerts; aanschrijving de zijgevel te herstellen, deze wijkt circa 20 cm naar buiten.  
 

160. Recordnummer: 0007443  
Dubbele Buurt 14       1905   Gebeurtenis
H. Sieuwerts; aanbrengen uithangbord.  
 

161. Recordnummer: 0007459  
Dubbele Buurt 16       1904   Gebeurtenis
K. Heylof; aanbrengen uithangbord.  
 

162. Recordnummer: 0007495  
Dubbele Buurt 20       1901   Gebeurtenis
A. Verbeek; aanbrengen zonnescherm.  
 

163. Recordnummer: 0007496  
Dubbele Buurt 20       1905   Gebeurtenis
A. Verbeek; aanbrengen zonneschermen.  
 

164. Recordnummer: 0007513  
Dubbele Buurt 22       1904   Gebeurtenis
P. Schavemaker; bouwen bovenwoning en plaatsen kozijn met deur in de voorgevel.  
 

165. Recordnummer: 0007514  
Dubbele Buurt 22       1904   Gebeurtenis
P. Schavemaker; bewoonbaarverklaring perceel.  
 

166. Recordnummer: 0007547  
Dubbele Buurt 26       1900   Gebeurtenis
J. Bossert; gebruik openbare weg voor het verrichten van kuipwerk voor nr. 26.  
 

167. Recordnummer: 0007579  
Dubbele Buurt 44       1900   Gebeurtenis
B. Schermer en Zn . ; uitbreiden likeurstokerij in nr. 44 en wijzigen voorgevel.  
 

168. Recordnummer: 0007597  
Dubbele Buurt 46-48       1900   Gebeurtenis
Fa. B. Schermer en Zn.; veranderen deurkozijn in een raam in de voorgevel van nr. 44.  
 

169. Recordnummer: 0007598  
Dubbele Buurt 46-48       1901   Gebeurtenis
Fa. B. Schermer en Zn.; leggen spruit voor afvoer van regen- en spoelwater van nr. 46 naar het gemeenteriool.  
 

170. Recordnummer: 0007599  
Dubbele Buurt 46-48       1902   Gebeurtenis
Fa. B. Schermer en Zn.; uitbreiding, door samenvoeging met Kleine Noord nr. 51, van haar distilleerderij 'Noord-Holland' in de nrs. 46,48.  
 

171. Recordnummer: 0007755  
Duinsteeg 12       1902   Gebeurtenis
B. Bos; aanbrengen uithangbord.  
 

172. Recordnummer: 0007767  
Duinsteeg 14-16       1900   Gebeurtenis
J. Mes; amoveren nrs. 14, 16 en ter plaatse bouwen nieuw woonhuis.  
 

173. Recordnummer: 0008190  
Gedempte Appelhaven 13       1902   Gebeurtenis
P. Wagenmaker; stallen paard in schuur.  
 

174. Recordnummer: 0008460  
Gedempte Appelhaven 27-29       1903   Gebeurtenis
W. Nooitgedacht; vernieuwen houten schutting zijde Hanekamsteeg.  
 

175. Recordnummer: 0008515  
Gedempte Appelhaven 19-21       1901   Gebeurtenis
M. de Jong; bouwen koetsierwoning met koetshuis en stalling. Ontwerp D. Kolkman Wz., bouwkundige.  
 

176. Recordnummer: 0008904  
Gedempte Turfhaven 1       1900   Gebeurtenis
J. Wessemius; verplaatsen raamkozijn en vernieuwen poort in de zijgevel.  
 

177. Recordnummer: 0008905  
Gedempte Turfhaven 1       1905   Gebeurtenis
J. Wessemius; aanbrengen zonneschermen.  
 

178. Recordnummer: 0008920  
Gedempte Turfhaven 3       1905   Gebeurtenis
G. Godvliet; aanbrengen zonnescherm.  
 

179. Recordnummer: 0008962  
Gedempte Turfhaven 33       1901   Gebeurtenis
G.J.H. Valck; bouwen nieuwe woning en maken afvoer spruit.  
 

180. Recordnummer: 0008963  
Gedempte Turfhaven 33       1902   Gebeurtenis
G.J.H. Valck; bewoonbaarverklaring.  
 

181. Recordnummer: 0008964  
Gedempte Turfhaven 33       1903   Gebeurtenis
G.J.H. Valck; plaatsen ijzeren hekjes.  
 

182. Recordnummer: 0008965  
Gedempte Turfhaven 33       1905   Gebeurtenis
G.J.H. Valck; aanbrengen zonnescherm.  
 

183. Recordnummer: 0008979  
Gedempte Turfhaven 5-7       1901   Pandbeschrijving
Steen met opschrift: de eerste steen gelegd door J. Beek. 17 augustus 1901.  
 

184. Recordnummer: 0008994  
Gedempte Turfhaven 5-7       1901   Gebeurtenis
J. Beek; leggen spruit voor afvoer van menagewater van nr. 5 naar het gemeenteriool.  
 

185. Recordnummer: 0008995  
Gedempte Turfhaven 5-7       1901   Gebeurtenis
J. Beek; bouwen herenhuis met twee bovenwoningen op het terrein van de nrs. 5, 7. Architect J. van Reijendam.  
 

186. Recordnummer: 0008996  
Gedempte Turfhaven 5-7       1901   Gebeurtenis
J. Beek; leggen spruit voor afvoer menagewater en faecaliën voor de nrs. 5, 7.  
 

187. Recordnummer: 0009048  
Gedempte Turfhaven 9-13       1902   Gebeurtenis
Joh.A. Beek; amoveren nrs. 9,"11",13 en ter plaatse bouwen fabriek met kantoorgebouw. Architect J. van Reijendam.  
 

188. Recordnummer: 0009049  
Gedempte Turfhaven 9-13       1902   Gebeurtenis
J.A. Beek; uitbreiden fabriek voor houtbewerking en inrichting voor hout- en ijzerbewerking aan de Gedempte Turfhaven en Leliestraat nrs. 2, 4. Architect J. van Reijendam.  
 

189. Recordnummer: 0009050  
Gedempte Turfhaven 9-13       1902   Gebeurtenis
J.A. Beek; leggen spruiten voor afvoer van zijn fabrieksgebouwen aan de Gedempte Turfhaven voor faecaliën naar de zinkput van nr. 7 en voor regenwater naar nr. 15.  
 

190. Recordnummer: 0009051  
Gedempte Turfhaven 9-13       1903   Gebeurtenis
Joh.A. Beek; uitbreiding bestaande fabriek voor houten ijzerbewerking aan de Leliestraat nr. 6, en plaatsen gasmotor van 6 PK . Architect J. van Reijendam.  
 

191. Recordnummer: 0009064  
Gedempte Turfhaven 19-21       1903   Pandaanduiding
NUMMERS 19, 21  
 

192. Recordnummer: 0009072  
Gedempte Turfhaven 19-21       1900   Gebeurtenis
W.H.J. de Hertogh; aanbrengen zonnescherm nr. 19.  
 

193. Recordnummer: 0009073  
Gedempte Turfhaven 19-21       1903   Gebeurtenis
A. de Groot; aanbrengen zonnescherm.  
 

194. Recordnummer: 0009074  
Gedempte Turfhaven 19-21       1904   Gebeurtenis
N. Groen; aanbrengen zonnescherm.  
 

195. Recordnummer: 0009123  
Gedempte Turfhaven 6       1903   Gebeurtenis
S. Reek Gz.; verkoop van sterke drank in 't klein.  
 

196. Recordnummer: 0009124  
Gedempte Turfhaven 6       1905   Gebeurtenis
J. van Beijnum; bierhuishouder-bierverlof; ingetrokken 1907.  
 

197. Recordnummer: 0009142  
Gedempte Turfhaven 8       1905   Gebeurtenis
A. Venverloo; aanbrengen zonneschermen.  
 

198. Recordnummer: 0009162  
Gedempte Turfhaven 10       1900   Gebeurtenis
J.H. Kruisman; bouwen nieuwe slachtplaats achter nr. 10 en richten varkensslachterij op.  
 

199. Recordnummer: 0009182  
Gedempte Turfhaven 12       1905   Gebeurtenis
E. van 't Hoff; aanbrengen naambord.  
 

200. Recordnummer: 0009215  
Gedempte Turfhaven 16       1905   Gebeurtenis
J.C.T. Utermöhlen; verkoop van sterke drank in het klein voor gebruik elders dan ter plaatse in het winkellokaal.  
 

201. Recordnummer: 0009232  
Gedempte Turfhaven 18       1901   Gebeurtenis
K. Kloet; aanbrengen naambord.  
 

202. Recordnummer: 0009233  
Gedempte Turfhaven 18       1903   Gebeurtenis
K. Kloet; bouwen bovenwoning, in 1904 bewoonbaarverklaring.  
 

203. Recordnummer: 0009241  
Gedempte Turfhaven 20       1900   Gebeurtenis
G. Reek Gz.; leggen van een spruit voor afvoer menagewater en faecaliën nr. 24 naar de Kloppoort (Gemeenteriool).  
 

204. Recordnummer: 0009242  
Gedempte Turfhaven 20       1900   Gebeurtenis
De commissie tot uitdeling van warme en voedzame spijzen; amoveren van een perceel in de Klopsteeg en bouwen van een spijskokerij in de Kloppoort (soepkokerij). Architect J. van Reijendam.  
 

205. Recordnummer: 0009243  
Gedempte Turfhaven 20       1903   Gebeurtenis
E. Edel; leggen spruit.  
 

206. Recordnummer: 0009244  
Gedempte Turfhaven 20       1904   Gebeurtenis
P. Edel Wz.; aanschrijving voor de topgevel perceel Kloppoort; gevel helt circa 1 m voor over.  
 

207. Recordnummer: 0009253  
Gedempte Turfhaven 22       1900   Gebeurtenis
J. Ossebaar; aanbrengen zonnescherm.  
 

208. Recordnummer: 0009254  
Gedempte Turfhaven 22       1903   Gebeurtenis
J. Tijmens; aanbrengen reclamebord.  
 

209. Recordnummer: 0009276  
Gedempte Turfhaven 24       1900   Gebeurtenis
G. Reek; leggen spruit voor afvoer faecaliën en menagewater naar de Kloppoort.  
 

210. Recordnummer: 0009291  
Gedempte Turfhaven 26       1900   Gebeurtenis
D. van Velden jr.; aanbrengen zonnescherm.  
 

211. Recordnummer: 0009328  
Gedempte Turfhaven 30       1902   Gebeurtenis
J. de Lange; verbouwen voorgevel.  
 

212. Recordnummer: 0009329  
Gedempte Turfhaven 30       1905   Gebeurtenis
J. de Lange; aanbrengen zonneschermen.  
 

213. Recordnummer: 0009346  
Gedempte Turfhaven 32       1902   Gebeurtenis
J.J. Schuld; amoveren en wederopbouwen perceel. Gemeenteopzichter H. Kolkman krijgt toestemming voor het maken van plannen en het houden van toezicht bij de bouw van het woonhuis.  
 

214. Recordnummer: 0009347  
Gedempte Turfhaven 32       1902   Gebeurtenis
J.J. Schuld; aanbrengen rolscherm.  
 

215. Recordnummer: 0009348  
Gedempte Turfhaven 32       1903   Gebeurtenis
J.J. Schuld; leggen spruit en bewoonbaar verklaring.  
 

216. Recordnummer: 0009359  
Gedempte Turfhaven 34       1902   Gebeurtenis
G.J. van Deursen; aanbrengen uithangbord.  
 

217. Recordnummer: 0009373  
Gedempte Turfhaven 36       1905   Gebeurtenis
J.G. de Waal; bierverlof in twee beneden voor lokalen en het daarachter gelegen lokaal; wordt in 1913 ingetrokken.  
 

218. Recordnummer: 0009422  
Gedempte Turfhaven 40       1905   Gebeurtenis
J.J. Ooijevaar; aanbrengen uithangbord.  
 

219. Recordnummer: 0009454  
Gedempte Turfhaven 44       1905   Gebeurtenis
J.G. Keet; aanbrengen uithangtekens.  
 

220. Recordnummer: 0009469  
Gedempte Turfhaven 46       1903   Gebeurtenis
Wed. A. Hoff Goutier; aanbrengen zonnescherm.  
 

221. Recordnummer: 0009493  
Gedempte Turfhaven 48       1902   Gebeurtenis
B. Welkers en J. Bervoets; leggen spruit voor afvoer menagewater en faecaliën.  
 

222. Recordnummer: 0009593  
Gedempte Turfhaven 64       1905   Gebeurtenis
K. Gleijsteen; verbouwen gevel.  
 

223. Recordnummer: 0009623  
Gedempte Turfhaven 68       1905   Gebeurtenis
Aris Bakker; bierhuishouder; bierverlof boven de bierbottelarij; in 1927 ingetrokken.  
 

224. Recordnummer: 0009653  
Gedempte Turfhaven 74       1904   Gebeurtenis
B. Welkers; vernieuwen perceel en inrichten tot pakhuis met bovenwoning in plaats van het bestaande oude pakhuis.  
 

225. Recordnummer: 0009672  
Gedempte Turfhaven 78       1905   Gebeurtenis
J. A. Potgieser; plaatsen twee kozijnen en maken deuren.  
 

226. Recordnummer: 0009756  
Geldersesteeg 1       1902   Gebeurtenis
W. Tonneman; bouwen woon- en pakhuis aan de Geldersche Steeg nr. 1 en leggen spruit met aansluiting aan het gemeenteriool. In 1902 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Ontwerp D. Kolkman, bouwkundige.  
 

227. Recordnummer: 0009894  
Geldersesteeg 5-7       1902   Pandaanduiding
NUMMERS 5, 7 (1, 1 bis)  
 

228. Recordnummer: 0009895  
Geldersesteeg 5-7       1902   Pandbeschrijving
Steen met opschrift in nr. 7: 7 maart 1902. nummer 5  
 

229. Recordnummer: 0009904  
Geldersesteeg 5-7       1902   Gebeurtenis
P. Brandenburg en D. Deen; bouwen twee woonhuizen op het perceel en bewoonbaarverklaring.  
 

230. Recordnummer: 0009908  
Geldersesteeg 9999       1905   Gebeurtenis
P. Nooij ; aanbrengen halfronde ijzeren raampjes in pakhuis. ONGENUMMERD  
 

231. Recordnummer: 0009959  
Geldersesteeg 12       1904   Gebeurtenis
A. Hoogkarspel; bouwen woonhuis, leggen spruit en bewoonbaarverklaring.  
 

232. Recordnummer: 0010031  
Gerritsland 3       1905   Gebeurtenis
A. Ooms; aanbrengen zonnescherm.  
 

233. Recordnummer: 0010083  
Gerritsland 13       1901   Gebeurtenis
Wilhelmina Kuijntjes, Wed. Chr. Woestenburg; verkoop van sterke drank in 't klein, in het benedenlokaal.  
 

234. Recordnummer: 0010084  
Gerritsland 13       1901   Gebeurtenis
W. Numan; aanbrengen zonnescherm.  
 

235. Recordnummer: 0010085  
Gerritsland 13       1901   Gebeurtenis
J. Peereboom; maken nieuwe voordeur.  
 

236. Recordnummer: 0010154  
Gerritsland 31       1900   Gebeurtenis
J. ten Heuvel Brouwer; oprichten broodbakkerij in het perceel en verbouwen onderpui, leggen stoep en aanbrengen zonnescherm.  
 

237. Recordnummer: 0010155  
Gerritsland 31       1903   Gebeurtenis
J. ten Heuvel Brouwer; bouwen pakhuis achter het perceel, leggen spruit.  
 

238. Recordnummer: 0010156  
Gerritsland 31       1903   Gebeurtenis
J. ten Heuvel Brouwer; uitbreiden bestaande brood- en koekbakkerij.  
 

239. Recordnummer: 0010171  
Gerritsland 33       1901   Gebeurtenis
C. Woestenburg; verbouwen perceel.  
 

240. Recordnummer: 0010172  
Gerritsland 33       1901   Gebeurtenis
C. Breed; stallen van paarden en honden en houden van varkens in een loods en hok op het erf.  
 

241. Recordnummer: 0010173  
Gerritsland 33       1902   Gebeurtenis
C. Breed; aanbrengen zonnescherm.  
 

242. Recordnummer: 0010238  
Gerritsland 75       1905   Pandaanduiding
NUMMER 75  
 

243. Recordnummer: 0010239  
Gerritsland 75       1905   Gebeurtenis
H. Rinses; aanbrengen zonnescherm.  
 

244. Recordnummer: 0010248  
Gerritsland 97       1903   Pandaanduiding
NUMMER 97  
 

245. Recordnummer: 0010249  
Gerritsland 97       1903   Gebeurtenis
Uitbreiden Gasfabriek met derde gashouder.  
 

246. Recordnummer: 0010320  
Gerritsland 35-51       1905   Gebeurtenis
IJ. Visser; aanschrijving nrs. 37, 39 , 41 , 47 , 51 te verbeteren.  
 

247. Recordnummer: 0010361  
Gerritsland 8       1903   Pandaanduiding
NUMMER 8  
 

248. Recordnummer: 0010362  
Gerritsland 8       1903   Bewoner
Eigendom van het Israëlitisch Kerkbestuur  
 

249. Recordnummer: 0010464  
Gerritsland 26       1901   Gebeurtenis
A. Brevé jr.; verbouwen perceel, en oprichten van een brood-, beschuit- en koekbakkerij. Ontwerp J.C. Posch.  
 

250. Recordnummer: 0010471  
Gerritsland 28       1901   Pandaanduiding
NUMMER 28  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 250 records:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde records: 5 december 2017