Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1880-1885     

Aantal gevonden records : 100   (uit: 38155)


Uitgebreid zoeken

1. Recordnummer: 0001079  
Achterom 1       1882   Gebeurtenis
Vóór 1882, Elisabeth de Vries, Wed. P. Soutendijk drankvergunning; ingetrokken 1910.  
 

2. Recordnummer: 0001164  
Achterom 53       1882   Gebeurtenis
Vóór 1882, G. van Nissius, namens de Parkvereniging, verlof verkoop van sterke drank; opgevolgd in 1886 door L.C. Jacobi.  
 

3. Recordnummer: 0001354  
Achterom 93       1882   Gebeurtenis
Vóór 1882: Elisabeth Smit weduwe van Joh. Jacs. Freesen heeft verlof voor de verkoop van sterke drank, in 1887 opgevolgd door Maria Pronk, vrouw van Andries Maassen, opgevolgd in 1898 door Johannes Christiaan Groenewoudt.  
 

4. Recordnummer: 0001645  
Achterom 67-69       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Maria Pronk, vrouw van Andries Maassen in het tot winkel ingerichte benedenvoorlokaal, in 1885 opgevolgd door Petrus Wouters, nr. 69.  
 

5. Recordnummer: 0001889  
Achterom 44       1882   Gebeurtenis
Anthonie van Berkum; bierverlof.  
 

6. Recordnummer: 0002196  
Achterstraat 27       1882   Gebeurtenis
Vóór 1 mei 1882 S.F. Kramer; verkoop sterke drank in 't klein in de gelagkamer.  
 

7. Recordnummer: 0002370  
Achterstraat 24-26       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882; verlof voor verkoop van sterke drank in 't klein voor Jan Fooi in het benedenlokaal, in 1883 opgevolgd door Dieuwertje Snip, vrouw van A. Groot.  
 

8. Recordnummer: 0002493  
Appelhaven 8       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het benedenlokaal tevens winkel door Jolle Hommersz. de Vries; vervallen 1893.  
 

9. Recordnummer: 0002635  
Appelhaven 26       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Sybregt van Dijkhorst, vrouw van Obbe Hillebrand Verwerda, in 1892 opgevolgd door Obbe Hillebrand Verwerda. In 1893 bedrijf gestaakt.  
 

10. Recordnummer: 0002707  
Appelsteeg 4       1884   Gebeurtenis
Jaartal opschrift in basement anno 1884. Houten onderpui met fantasie dorische pilasters en fantasie jonische zuiltjes.  
 

11. Recordnummer: 0003493  
Bierkade 15       1880   Pandbeschrijving
Met stucornamenten opgesierde laat 19de eeuwse gevel. De eerste steen is gelegd door J. de Jong Hz., oud 6 jaar, 23 juni 1880.  
 

12. Recordnummer: 0003755  
Breed 1       1882   Gebeurtenis
Vóór 1882 werd door Arnoldus de Leeuw sterke drank in 't klein verkocht in het benedenlokaal, opgevolgd door Pieter Bakker jr. in t891; opgevolgd door Dirk Eeken in 1896; opgevolgd door Nicolaas Stap in 1900; in 1901 opgevolgd door Jan Vlaar.  
 

13. Recordnummer: 0003949  
Breed 27       1882   Gebeurtenis
Vóór 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en het daarachtergelegen binnenvertrek door Johannes Markus, opgevolgd in 1883 door Tjeert Oostindie, in 1887 opgevolgd door Jan Soutendijk, in 1901 opgevolgd door Adam Kaltenbach.  
 

14. Recordnummer: 0004002  
Breed 33       1881   Gebeurtenis
In 1881 werd drank verkocht door Ph. Vos, in 1882 opgevolgd door Cornelis Stins in twee beneden- en één bovenlokaal, in 1898 opgevolgd door Mattheus Nicolaas Gijzelaar.  
 

15. Recordnummer: 0004068  
Breed 2       1882   Gebeurtenis
Vóór 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Cornelis Dirk Opmeer in het benedenlokaal, opgevolgd in 1886 door Cornelis Bouman, opgevolgd in 1895 door Pieter Bakker.  
 

16. Recordnummer: 0004097  
Breed 6       1881   Gebeurtenis
Op 1 mei 1881 verkocht Klaas Veen sterke drank in 't klein in het benedenlokaal, opgevolgd in 1882 door Cornelis Bouman. In 1886 werd het bedrijf gestaakt.  
 

17. Recordnummer: 0004250  
Breed 36       1881   Pandbeschrijving
Groot woonhuis/bedrijfspand uit 1881 (jaartalsteen).  
 

18. Recordnummer: 0004251  
Breed 36       1881   Pandbeschrijving
Gebouwd in neo-renaissance stijl. Voorgevel met trappen, bovenste trap met klauw stukken; siermetselwerk. In het fries boven de ramen 1ste verdieping drie leeuwenmaskers. Trapgevel bekroond met driehoekig fronton, twee gevelstenen, één met 'Anno'; 1 met '1881'.  
 

19. Recordnummer: 0004318  
Breed 44       1882   Gebeurtenis
Vóór 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Petrus Bernardus Kriebel; in de beneden en bovenlokalen aan de straat; in 1884 opgevolgd door Trijntje Kriebel; in 1889 opgevolgd door Gertruij Lankhamer, Wed. P. Doffer, in 1890 opgevolgd door J.T. Ligthart, in 1895 opgevolgd door P.A. Ligthart.  
 

20. Recordnummer: 0007474  
Dubbele Buurt 18       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd drank verkocht in het benedenlokaal door Antje van Berkum, vrouw van Corns, van der Zei. In 1885 werd het bedrijf gestaakt.  
 

21. Recordnummer: 0007494  
Dubbele Buurt 20       1881   Gebeurtenis
Op 1 mei 1881 werd sterke drank in ' t klein verkocht door Corns, van Meurs in het benedenlokaal, opgevolgd in 1882 door Abr. Kommer Jz.; in 1892 opgevolgd door Simon Offringa, in 1892 opgevolgd door C.G. Heeber, Wed. J.C. Schuit, in 1894 opgevolgd door Fred. Beijer, in 1896 opgevolgd door Corn. Dol, in 1897 opgevolgd door P. Groenwoudt, i n 1898 opgevolgd door A.F. van Zon, in 1899 opgevolgd door Th. Eeken, in 1900 opgevolgd door Adr. Rot, in 1901 opgevolgd door Alb. Verbeek.  
 

22. Recordnummer: 0007725  
Duinsteeg 6       1881   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 wordt al sterke drank in 't klein verkocht door Arie Ravensteijn in het beneden winkellokaal. Het bedrijf wordt in 1885 gestaakt.  
 

23. Recordnummer: 0008692  
Gedempte Appelhaven 34       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het beneden winkellokaal door Geertje Jonkman, Wed. Jan van Dijk ; in 1890 opgevolgd door Jan Blauw; in 1893 opgevolgd door Petronelle Ankringa, Wed. J. Blauw.  
 

24. Recordnummer: 0010082  
Gerritsland 13       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 verkocht Jansje Admiraal vrouw van Herman de Waal sterke drank in 't klein in het benedenlokaal, opgevolgd in 1895 door Chr. Woestenburg.  
 

25. Recordnummer: 0010592  
Gerritsland 58       1881   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1881 verkocht Trijntje Smak, vrouw van Willem Okx sterke drank in 't klein in het benedenlokaal aan de straat, op 1 mei 1891 opgevolgd door Margaretha Steeg, vrouw van S. de Vries, 1 mei 1898 opgevolgd door A.P. Pronk.  
 

26. Recordnummer: 0011046  
Gouw 17       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd sterke drank verkocht in het beneden en bovengedeelte door C. Sweering, weduwe van Jan Bakker, in 1882 opgevolgd door Joh. Bakker. In 1905 wordt de vergunning ingetrokken.  
 

27. Recordnummer: 0011193  
Gouw 1-3       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in het klein verkocht in de gelagkamer en het winkellokaal door Willem Edel, opgevolgd in 1882 door Albert Dankelman, in 1899 opgevolgd door Simon de Vries, opgevolgd door W. Kaptein.  
 

28. Recordnummer: 0011662  
Gravenstraat 2       1882   Gebeurtenis
Voor mei 1882 werd sterke drank in het klein verkocht door Alida Nooder, vrouw van Cornelis Okx. In 1883 is het bedrijf gestaakt.  
 

29. Recordnummer: 0012146  
Grote Havensteeg 8-10       1881   Gebeurtenis
Op 1 mei 1881 werd al sterke drank in het klein verkocht door Petronella Visser, vrouw van H.L. Blom in de winkel, op 1 mei 1882 opgevolgd door A. Bolten, 1 mei 1885 opgevolgd door A. Bakker, 1 mei 1893 opgevolgd door Maria Bakker en 1 mei 1898 opgevolgd door Tamis Bakker.  
 

30. Recordnummer: 0012423  
Grote Noord 41       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het benedenlokaal aan de straat door Pieter Galis; in 1892 opgevolgd door J.G. Soutendijk, in 1898 opgevolgd door Trijntje Mooij, Wed. Soutendijk.  
 

31. Recordnummer: 0012839  
Grote Noord 89       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht door Jan Hermanus Schaap; in 1884 is het bedrijf gestaakt.  
 

32. Recordnummer: 0012944  
Grote Noord 107       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het benedenlokaal door J.G.H. en J.F. Mescher; in 1891 opgevolgd door A. Maassen, weduwe van J.F. Mescher; in 1896 opgevolgd door Lambertus de Boer, in 1899 opgevolgd door Ulrich Meisenbacher.  
 

33. Recordnummer: 0012994  
Grote Noord 111       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel, voorkamertje aan de straat en het vertrek achter de winkel door Karei Begagel. In 1885 wordt het bedrijf gestaakt.  
 

34. Recordnummer: 0013033  
Grote Noord 115       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 wordt er sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en de twee bovenvoorkamers door Gerardus Johannes Maassen, op 1 mei 1890 opgevolgd door E.M.C. Kleintjes Wed. Maassen. In 1930 ingetrokken.  
 

35. Recordnummer: 0014113  
Grote Noord 140       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 wordt sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en de twee daaraangrenzende zaken benevens de beide achter elkaar gelegen bovenlokalen door Jacob Zeijlemaker, opgevolgd in 1885 door Hendrik Kroon Pz.  
 

36. Recordnummer: 0014288  
Grote Oost 1       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 verkocht Klaas Box sterke drank in 't klein in het benedenlokaal.  
 

37. Recordnummer: 0014312  
Grote Oost 3       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1881 verkocht Johanna van den Berg, weduwe van S. Ossebaar, sterke drank in 't klein in de winkel en het opkamertje; in 1885 opgevolgd door Klaas Box.  
 

38. Recordnummer: 0014884  
Grote Oost 91       1882   Gebeurtenis
Voor mei 1881 verkocht Cornelis van den Berg sterke drank in 't klein; ingetrokken 1909.  
 

39. Recordnummer: 0015497  
Grote Oost 40       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Gerrit de Vries in de winkel; in 1899 opgevolgd door Corn. van Riel; ingetrokken 1907.  
 

40. Recordnummer: 0015694  
Grote Oost 80       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door Catharina Berkeveld, vrouw van Jac. Akkerman. In 1888 opgevolgd door Francois Beek. In 1890 opgevolgd door Wed. van Berkum. Ingetrokken in 1905.  
 

41. Recordnummer: 0015874  
Grote Oost 128       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht door Maria Grooteboer, vrouw van Evert Beerepoot in de winkel. In 1889 vervallen.  
 

42. Recordnummer: 0015908  
Grote Oost 132       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel van Jan Opmeer. Het bedrijf is op 1 mei 1885 gestaakt.  
 

43. Recordnummer: 0016192  
Hoofd 3       1882   Gebeurtenis
Al in 1882 werd door Gerrit Broerse sterke drank in 't klein verkocht in de gelagkamer in 1883 overgeschreven op naam van Christiaan Woestenburg, op 1 november 1887 op naam van Adriaan Broerse; in 1905 wordt de vergunning ingetrokken.  
 

44. Recordnummer: 0016251  
Hoofd 17       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de gelagkamer en het woonhuis door Grietje Reek, Wed J.A. Appel.  
 

45. Recordnummer: 0016703  
Italiaanse Zeedijk 75-77       1881   Gebeurtenis
Op 1 mei 1881 werd sterke drank in 't klein verkocht door Hendrik Haverbusch, opgevolgd op 1 mei 1882 door Willem Zaal. In 1892 is de vergunning ingetrokken (nr. 77).  
 

46. Recordnummer: 0017963  
Jeudje 3       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 verkocht Paulus Geuzebroek sterke drank in 't klein in het perceel; 1 mei 1890 wordt hij opgevolgd door Jannetje Okx, weduwe van P. Geuzebroek. In 1891 door Antje Kraak.  
 

47. Recordnummer: 0019090  
Kerkplein 3       1882   Gebeurtenis
Al voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht i n de winkel en de beide daarachter gelegen vertrekken door Corn, van Wijk; opgevolgd in 1891 door Willem de Haan; in 1897 opgevolgd door Coenraad Voogd; ingetrokken in 1906.  
 

48. Recordnummer: 0019202  
Kerkplein 16       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en de binnenkamer door Maria Simons, Wed. Gerrit Olthuis; in 1890 opgevolgd door Jan Olthuis; in 1894 opgevolgd door Adolf Spaarkogel; in 1898 opgevolgd door Coenraad Menke; in 1906 overgeschreven naar Nieuwland nr. 38.  
 

49. Recordnummer: 0019396  
Kerkplein 33       1881   Gebeurtenis
Op 1 mei 1881 werd al sterke drank in 't klein verkocht in het beneden winkellokaal door Trijntje van den Berg, opgevolgd door Aafje Blokdijk; in 1895 opgevolgd door Hendrik Snelten, tapper.  
 

50. Recordnummer: 0019650  
Kerkstraat 11       1882   Gebeurtenis
B. Schermer en Zoon; verkoop van sterke drank in nr. 11 en Kleine Noord nr. 47.  
 

51. Recordnummer: 0020142  
Kleine Noord 47       1882   Gebeurtenis
B. Schermer en Zn.; verkoop van sterke drank in het benedenlokaal aan de straat en in Kerkstraat nr. 11.  
 

52. Recordnummer: 0020246  
Kleine Noord 65       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 verkocht Jan Visser sterke drank i n 't klein in het benedenlokaal aan de straat; in 1889 opgevolgd door Klaas Visser; in 1895 opgevolgd door Jan Visser; in 1900 opgevolgd door Nicolaas Laan; in 1901 opgevolgd door Gerrit Couvert.  
 

53. Recordnummer: 0020315  
Kleine Noord 73       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Dirk Heuvel in het benedenlokaal aan de straat, opgevolgd in 1890 door Lambertus de Boer, opgevolgd in 1892 door Jac. Bakker.  
 

54. Recordnummer: 0020699  
Kleine Oost 5       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 verkocht Abr. Krouwel sterke drank in 't klein in het benedenlokaal. I n 1885 wordt het bedrijf gestaakt.  
 

55. Recordnummer: 0020742  
Kleine Oost 11       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 verkocht Elisabeth Krouwel weduwe van J.H. Smits sterke drank in 't klein in het noordwestelijk benedengedeelte; in 1885 opgevolgd door Jan Visser; in 1889 door Trijntje Bos, Wed. J. Visser; in 1890 door Mietje Roos; in 1894 door Cornelis van der Veen.  
 

56. Recordnummer: 0020893  
Kleine Oost 39       1882   Gebeurtenis
Voor 1 mei 1882 verkocht Louwrens de Geus sterke drank in 't klein in het beneden lokaal; in 1884 opgevolgd door Casper Meijssen; ingetrokken 1906. D. Nieuwboer; vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein in de benedenlokaliteit aan de straat.  
 

57. Recordnummer: 0021953  
Korenmarkt 2       1882   Gebeurtenis
Joh.Cat. van Dale, vrouw van T. van Kleef; verkoop van sterke drank in 't klein in de winkel en het daarachtergelegen binnenvertrek.  
 

58. Recordnummer: 0021970  
Korenmarkt 3       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in ' t klein verkocht in het benedenlokaal aan de straat door Gerardus Hoff. Vergunning vervalt in 1895.  
 

59. Recordnummer: 0022743  
Kuil 8-14       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Dirk Molenaar in nr. 8; vergunning vervalt in 1882.  
 

60. Recordnummer: 0023179  
Leliestraat 8       1881   Pandbeschrijving
Steen met opschrift: Frans Middelhof 6 april 1881.  
 

61. Recordnummer: 0023532  
Mallegomsteeg 5-8       1881   Gebeurtenis
In 1881 werd sterke drank in het klein verkocht door E.L. Becker in het winkellokaal nr. 8, opgevolgd in 1882 door H.Vermeulen, ingetrokken 1901.  
 

62. Recordnummer: 0024559  
Munnickenveld 5-7       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het beneden winkellokaal door W.H. Caarls, weduwe van S.P. Brandt, in 1890 opgevolgd door E. Ekers, in 1892 opgevolgd door A. Spel, in 1899 opgevolgd door Petronella Spel, ingetrokken in 1938.  
 

63. Recordnummer: 0024666  
Munnickenveld 10       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het beneden voor- en winkelvertrek door A. C. Hegeman, weduwe van Nic. Woestenburg, opgevolgd in 1896 door Jan Schouten.  
 

64. Recordnummer: 0025253  
Nieuwe Noord 46       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Johannes Baptist Iban. In 1889 opgevolgd door J. Smit.  
 

65. Recordnummer: 0025600  
Nieuwendam 21       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd in het benedenlokaal sterke drank in 't klein verkocht door M. C. Heijblom, in 1890 opgevolgd door W.H. Altmann, in 1891 opgevolgd door F.Breijer, in 1894 opgevolgd door E. Volkers, in 1897 opgevolgd door C.Alkema, in 1905 verlengd, ingetrokken in 1930.  
 

66. Recordnummer: 0025642  
Nieuwendam 24       1882   Gebeurtenis
Al voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door Dieuwertje Wiggelaar, vrouw van Corn. Schoonwagen, in 1897 opgevolgd door Egbertus Volkers.  
 

67. Recordnummer: 0025798  
Nieuwendam 36       1882   Gebeurtenis
Al voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de gelagkamer door Bondina de Jong, weduwe van G.J. van Eyk.  
 

68. Recordnummer: 0025979  
Nieuwland 21       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Trijntje Rijswijk, weduwe van Willem Tros in het beneden winkellokaal.  
 

69. Recordnummer: 0026016  
Nieuwland 29       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Willem Hegeman in het beneden winkellokaal, in 1889 opgevolgd door J. W. Hegeman, in 1899 opgevolgd door Adriaan Bot, in 1900 opgevolgd door J. W. Hegeman, in 1901 opgevolgd door Trijntje de Geus, wed. J. W. Hegeman, ingetrokken 1907.  
 

70. Recordnummer: 0026039  
Nieuwland 2       1882   Gebeurtenis
Voor mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Jacob van Maanen in de winkel aan de straat.  
 

71. Recordnummer: 0026239  
Nieuwland 24       1882   Gebeurtenis
Voor mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en daaropvolgend vertrek door Jacob Bos, in 1892 opgevolgd door Klaas Wortel, in 1894 opgevolgd door Ulrich Meissenbacher, in 1899 opgevolgd door Aris Verëll, ingetrokken in 1906.  
 

72. Recordnummer: 0026257  
Nieuwland 26       1882   Gebeurtenis
Voor mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Dirk Boot in de twee beneden lokalen en het daartussen gelegen woonvertrek, het achter lokaal aan de Achterstraat zijde verdeeld in een kolfbaan en een vertrek uitkomend aan de Achterstraat, ingetrokken 1909.  
 

73. Recordnummer: 0026328  
Nieuwland 36       1882   Gebeurtenis
Voor mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Adriana Kniest, vrouw van Pieter Bakker, vergunning is 19 juni 1882 vervallen.  
 

74. Recordnummer: 0026339  
Nieuwland 38       1882   Gebeurtenis
Voor mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het benedenhuis aan de toonbank en in de gelagkamer door Dirk Buis, in 1886 opgevolgd door Daatje Dudink weduwe van D. Buis, in 1888 opgevolgd door Harmen Wessemius, ingetrokken 1906.  
 

75. Recordnummer: 0027166  
Nieuwstraat 2       1884   Pandbeschrijving
beeldbepalend Steen met opschrift: De eerste steen is gelegd door Abraham Steur, oud 7 jaar, den 9 den juni 1884.  
 

76. Recordnummer: 0027178  
Nieuwstraat 2       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en de gelagkamer door Albetta Huizer, weduwe van Abr. C. Steur, in 1891 opgevolgd door J.A. Croes, in 1892 opgevolgd door J.C. Woestenburg.  
 

77. Recordnummer: 0027370  
Noorderstraat 3       1881   Gebeurtenis
Voor 1881 werd sterke drank in 't klein verkocht door H. V. A. Varangot, in 1891 opgevolgd door Th. J.Heins, in 1891 opgevolgd door W.B. F. Boekhout in 1895 opgvolgd door B. van der Winden, in 1901 is de vergunning overgeschreven op naam van het bestuur der Groote Sociëteit.  
 

78. Recordnummer: 0028009  
Oude Doelenkade 21       1882   Gebeurtenis
Al voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door Gaaltje Tromp, vrouw van C.G. van Riel. in 1885 werd het bedrijf gestaakt.  
 

79. Recordnummer: 0028016  
Oude Doelenkade 13-15       1883   Pandbeschrijving
Nr. 15: Steen met opschrift in nieuwe gevel: J. de Jong, anno 1883.  
 

80. Recordnummer: 0028389  
Pakhuisstraat 6       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door Alida Vonk, vrouw van Pieter Spel, in 1886 opgevolgd door Pieter Spel, in 1892 opgevolgd door Christina Foutenhoofd, in 1892 opgevolgd door Elisabeth Hoff. Vergunning vervallen in 1896.  
 

81. Recordnummer: 0029189  
Pieterseliesteeg 1-3       1882   Pandbeschrijving
Steen met opschrift nr. 3: De eerste steen gelegd door de twee gebroeders C. en M. Roos, 13 november 1882.  
 

82. Recordnummer: 0029776  
Ramen 23       1882   Gebeurtenis
Al voor 1882 werd sterke drank verkocht in het beneden winkellokaal door Neeltje Vijselaar vrouw van An Verwer. in 1892 vervallen.  
 

83. Recordnummer: 0030291  
Roode Steen 9       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd door Antonie Dalmeijer sterke drank in 't klein verkocht in het beneden lokaal, 1 mei 1900 opgevolgd door J.C. Ham.  
 

84. Recordnummer: 0030407  
Roode Steen 16       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de benedenlokalen door Simon Wever; in 1884 opgevolgd door Petrus Bernardus Delemarre. In 1901 is de vergunning ingetrokken.  
 

85. Recordnummer: 0031660  
Turfhaven 2       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd door Jan Groen sterke drank in 't klein verkocht, op 2 januari 1883 opgevolgd door Jozeph Spijer en 1 mei 1885 door J.H.Beek, 1 mei 1890 door Klaas Smit en 16 november 1900 door A. van Leijen.  
 

86. Recordnummer: 0033082  
Veemarkt 2       1882   Gebeurtenis
In 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Jansje Zwaan, Wed. G. de Graaff in het beneden- en binnenvertrek; opgevolgd in 1885 door Johanna Eindhoven, vrouw van J. Volten; in 1888 opgevolgd door Maria de Graaff, vrouw van W. Spoelder.  
 

87. Recordnummer: 0033189  
Veemarkt 10       1882   Gebeurtenis
In 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Jan Tijmens in een beneden voor- en binnen verstrek; in 1884 opgevolgd door Iske Kuijper, Wed. J.Tijmens; in 1891 opgevolgd door Dirk Heuvel; in 1898 opgevolgd door W. de Vries.  
 

88. Recordnummer: 0033208  
Veemarkt 12       1882   Gebeurtenis
In 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Joh. van Hees in het benedenlokaal aan de straat; in 1892 opgevolgd door K.P. Postma.  
 

89. Recordnummer: 0033494  
Veermanskade 1       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht door Martinus Gerardus Dankelman; ingetrokken 1905.  
 

90. Recordnummer: 0033621  
Veermanskade 14       1881   Gebeurtenis
Voor 1881 werd al sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door C. Rhodens, in 1882 opgevolgd door H.B. Beerding, in 1901 opgevolgd door Catherine Rhodens Wed. H.B. Beerding.  
 

91. Recordnummer: 0035236  
Vismarkt 8       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door Pieter Ulkes Polman.  
 

92. Recordnummer: 0035930  
West 27       1881   Gebeurtenis
Op 1 mei 1881 werd al sterke drank in 't klein verkocht door Adrianus Volkers. In 1900 krijgt Herman Houter, koffiehuishouder, deze vergunning. In 1939 wordt de drankvergunning overgenomen door Geertje Houter. In 1968 wordt de drankvergunning van Geertje Houter ingetrokken.  
 

93. Recordnummer: 0036220  
West 38       1881   Pandbeschrijving
Steen met opschrift: Kobus van der Zel P.Z., oud 11 jaar, 1881.  
 

94. Recordnummer: 0036229  
West 38       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht in het beneden winkellokaal door Pieter van der Zel.  
 

95. Recordnummer: 0036408  
West 70       1882   Gebeurtenis
Voor 1881 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door Hendrik Veen, in 1882 opgevolgd door Helena Antink Wed. Corn. Ringeling, in 1893 opgevolgd door Hermanus Bernardus Ligthart, in 1894 opgevolgd door Jacob Karei Apell, in 1899 opgevolgd door Lambertus de Boer.  
 

96. Recordnummer: 0036433  
West 72       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht i n het beneden lokaal door Jan van den Berg jr.  
 

97. Recordnummer: 0036514  
Westerdijk 1       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht door Jacob Arend Appel, in 1884 opgevolgd door Jan Snoek, in 1889 opgevolgd door Petrus Smit, in 1895 opgevolgd door Klaas Man, in 1896 opgevolgd door M.M.J. Hubertus.  
 

98. Recordnummer: 0036542  
Westerdijk 5       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd sterke drank verkocht door Jan Neuvel; vergunning vervallen 1882.  
 

99. Recordnummer: 0036708  
Westerdijk 103       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de gelagkamer met aangrenzende kolfbanen door Johannes Muhren, in 1886 opgevolgd door Petrus Paulus van Dijk, in 1889 opgevolgd door J. H. F. Muhren, in 1897 opgevolgd door Corn, van der Veen, in 1899 opgevolgd door Joh. van Ammers, in 1900 opgevolgd door Pieter van Duin.  
 

100. Recordnummer: 0037866  
Zon 1       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht in het benedenlokaal door Jacob Oud, in 1884 opgevolgd door Jacob Schaper, in 1886 opgevolgd door G. de Flart, in 1889 opgevolgd door Aris Schellinkhout, in 1890 opgevolgd door Jan Schellinkhout. In 1912 wordt vergunning van J. Schellinkhout overgeschreven naar Muntstraat nr. 1.  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde records: 5 december 2017