Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Zon   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden records : 250   (uit: 38155)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  adres

1. Recordnummer: 0037856  
Zon 0       0000   Straatbeschrijving
0  
 

2. Recordnummer: 0037857  
Zon 1       0000   Pandaanduiding
NUMMER 1 monument  
 

3. Recordnummer: 0037858  
Zon 1       0000   Pandbeschrijving
Pand met gevel met fragmenten uit 1613.
Twee gevelstenen met opschriften Anno en 1613. Een met opschrift 'VAN GODT COMT HET AL'.  
 

4. Recordnummer: 0037859  
Zon 1       1912   Bewoner
J. Schellinkhout, caféhouder  
 

5. Recordnummer: 0037860  
Zon 1       1920   Bewoner
P.J. Kuijn, meubelmaker  
 

6. Recordnummer: 0037861  
Zon 1       1928   Bewoner
P.J. Kuijn, meubelmaker  
 

7. Recordnummer: 0037862  
Zon 1       1949   Bewoner
P.J. Kuijn  
 

8. Recordnummer: 0037863  
Zon 1       1949   Bewoner
T. Schuit  
 

9. Recordnummer: 0037864  
Zon 1       1964   Bewoner
M.S. Heus  
 

10. Recordnummer: 0037865  
Zon 1       1981   Bewoner
F.J. Beugel  
 

11. Recordnummer: 0037866  
Zon 1       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht in het benedenlokaal door Jacob Oud, in 1884 opgevolgd door Jacob Schaper, in 1886 opgevolgd door G. de Flart, in 1889 opgevolgd door Aris Schellinkhout, in 1890 opgevolgd door Jan Schellinkhout. In 1912 wordt vergunning van J. Schellinkhout overgeschreven naar Muntstraat nr. 1.  
 

12. Recordnummer: 0037867  
Zon 1       1912   Gebeurtenis
D. Bakker; bierverlof.  
 

13. Recordnummer: 0037868  
Zon 1       1923   Gebeurtenis
P.J. Kuijn; aansluiting perceel aan gemeenteriool.  
 

14. Recordnummer: 0037869  
Zon 1       1954   Gebeurtenis
Mevr. A. Aardenburg-v.d. Wardt; aanschrijving tot verbeteren.  
 

15. Recordnummer: 0037870  
Zon 1       1961   Gebeurtenis
C.P.L. Aardenburg aanschrijving tot verbeteren.  
 

16. Recordnummer: 0037871  
Zon 1       1962   Gebeurtenis
C.P.L. Aardenburg aanschrijving tot verbeteren.  
 

17. Recordnummer: 0037872  
Zon 1       1964   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; aankoop woon- en winkelhuis groot 45 ca voor ƒ 4500,- van C.P.L. Aardenburg.  
 

18. Recordnummer: 0037873  
Zon 1       1976   Gebeurtenis
Stichting Stadsherstel; restaureren pand. Architect Y.J. Hangelbroek.  
 

19. Recordnummer: 0037969  
Zon 2       0000   Pandaanduiding
NUMMER 2  
 

20. Recordnummer: 0037970  
Zon 2       1912   Bewoner
Wed. A.M. Schoo-Korver  
 

21. Recordnummer: 0037971  
Zon 2       1920   Bewoner
A. Klaassen, kaaskopersknecht  
 

22. Recordnummer: 0037972  
Zon 2       1928   Bewoner
B. Jalink, vormer in kopergieterij  
 

23. Recordnummer: 0037973  
Zon 2       1949   Bewoner
B. Jalink, vormer in kopergieterij  
 

24. Recordnummer: 0037974  
Zon 2       1964   Bewoner
G. Molenaar  
 

25. Recordnummer: 0037975  
Zon 2       1981   Bewoner
E. Molenaar-Menke  
 

26. Recordnummer: 0037976  
Zon 2       1925   Gebeurtenis
J. van Kalken; aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

27. Recordnummer: 0037977  
Zon 2       1935   Gebeurtenis
J. van Kalken; aanschrijving metselwerk van voorgevel te herstellen en dak te repareren.  
 

28. Recordnummer: 0037978  
Zon 2       1935   Gebeurtenis
R. Schaapman; verbouwen perceel.  
 

29. Recordnummer: 0037979  
Zon 2       1935   Gebeurtenis
J. van Riel; aanbrengen van metalen pijp in zijgevel als wasemkanaal.  
 

30. Recordnummer: 0037980  
Zon 2       1939   Gebeurtenis
R. Schaapman; aanschrijving de deur in de schutting te vervangen door een schutting.  
 

31. Recordnummer: 0037981  
Zon 2       1940   Gebeurtenis
R.Schaapman; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder te vervangen door een stenen muur.  
 

32. Recordnummer: 0037982  
Zon 2       1951   Gebeurtenis
Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

33. Recordnummer: 0037983  
Zon 2       1978   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; verbouwen woningen nrs. 2, 4, 6,"10", 12, 24. Architect Luc Trigallez. Aannemer Nic. Jorritsma.  
 

34. Recordnummer: 0037932  
Zon 3-5       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 3, 5  
 

35. Recordnummer: 0037933  
Zon 3-5       1981   Bewoner
C.J. Klooster  
 

36. Recordnummer: 0037934  
Zon 3-5       1928   Bewoner
S. Kroonenburg, koopman in lompen  
 

37. Recordnummer: 0037935  
Zon 3-5       1928   Bewoner
KI. Karris  
 

38. Recordnummer: 0037936  
Zon 3-5       1928   Bewoner
A. Kahlman, koopman  
 

39. Recordnummer: 0037937  
Zon 3-5       1964   Bewoner
F. van Die  
 

40. Recordnummer: 0037938  
Zon 3-5       1981   Bewoner
C.J. Smorenburg  
 

41. Recordnummer: 0037939  
Zon 3-5       1906   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

42. Recordnummer: 0037940  
Zon 3-5       1906   Gebeurtenis
W. Simons; onbewoonbaar verklaarde woning wordt bergplaats.  
 

43. Recordnummer: 0037941  
Zon 3-5       1950   Gebeurtenis
C.J. Klooster; aanschrijving dak en schoorsteen te herstellen.  
 

44. Recordnummer: 0037942  
Zon 3-5       1963   Gebeurtenis
C.J. Klooster; uitbreiden woongedeelte nrs. 3, 5 en Grote Oost nr. 151. Nieuwe kap op nrs. 3, 5 en Grote Oost nr. 151, vormen één geheel.  
 

45. Recordnummer: 0037943  
Zon 3-5       1967   Gebeurtenis
A.S. Harf; vergroten woning nr. 5.  
 

46. Recordnummer: 0037984  
Zon 4       0000   Pandaanduiding
NUMMER 4  
 

47. Recordnummer: 0037985  
Zon 4       1920   Bewoner
H. Klaassen, hulpbewaarder Rij kswerkinrichting  
 

48. Recordnummer: 0037986  
Zon 4       1928   Bewoner
H. Klaassen, los arbeider  
 

49. Recordnummer: 0037987  
Zon 4       1949   Bewoner
H. Klaassen, los arbeider  
 

50. Recordnummer: 0037988  
Zon 4       1964   Bewoner
H. Klaassen  
 

51. Recordnummer: 0037989  
Zon 4       1981   Bewoner
N. Schotten  
 

52. Recordnummer: 0037990  
Zon 4       1925   Gebeurtenis
A.J. Kuiper; aanschrijving pand te verbeteren.  
 

53. Recordnummer: 0037991  
Zon 4       1940   Gebeurtenis
A.J. Kuiper; aanschrijving houten wand op zolder tussen nrs. 2, 6 te vervangen door een stenen muur.  
 

54. Recordnummer: 0037992  
Zon 4       1951   Gebeurtenis
Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

55. Recordnummer: 0037993  
Zon 4       1952   Gebeurtenis
H. Klaassen; verbouwen benedenverdieping.  
 

56. Recordnummer: 0037994  
Zon 4       1978   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; verbouwen woningen nrs. 2, 4, 6,"10", 12, 24. Architect Luc Trigallez. Aannemer Nic. Jorritsma.  
 

57. Recordnummer: 0037995  
Zon 6       0000   Pandaanduiding
NUMMER 6  
 

58. Recordnummer: 0037996  
Zon 6       1912   Bewoner
A.P. Wormsbecher, viskoopman  
 

59. Recordnummer: 0037997  
Zon 6       1920   Bewoner
A. Wormsbecher  
 

60. Recordnummer: 0037998  
Zon 6       1949   Bewoner
G. Zwijnenburg, grondwerker  
 

61. Recordnummer: 0037999  
Zon 6       1964   Bewoner
A. Ramkema  
 

62. Recordnummer: 0038000  
Zon 6       1981   Bewoner
A. Ramkema  
 

63. Recordnummer: 0038001  
Zon 6       1874   Gebeurtenis
Steen met opschrift: Eerste steen gelegd door de twee gebroeders Bernardus Okx, oud 17 jaar, Jacobus Okx, oud 15 jaar. 10 februari 1874.  
 

64. Recordnummer: 0038002  
Zon 6       1925   Gebeurtenis
S. Kroonenburg; aanschrijving de nrs. 6, 8,10 te verbeteren.  
 

65. Recordnummer: 0038003  
Zon 6       1940   Gebeurtenis
S. Kroonenburg; aanschrijving de houten wand op zolder met nrs. 4, 8 te vervangen door een stenen muur.  
 

66. Recordnummer: 0038004  
Zon 6       1951   Gebeurtenis
Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

67. Recordnummer: 0038005  
Zon 6       1955   Gebeurtenis
J. v.d. Berg; verbouwen woning.  
 

68. Recordnummer: 0038006  
Zon 6       1964   Gebeurtenis
A. Ramkema; verbeteren verdieping.  
 

69. Recordnummer: 0038007  
Zon 6       1978   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; verbouwen woningen nrs. 2, 4, 6,"10", 12, 24. Architect Luc Trigallez. Aannemer Nic. Jorritsma.  
 

70. Recordnummer: 0037874  
Zon 7       0000   Pandaanduiding
NUMMER 7 beeldbepalend  
 

71. Recordnummer: 0037875  
Zon 7       1912   Bewoner
Wed. T. van Kleef, groentenkoopvrouw  
 

72. Recordnummer: 0037876  
Zon 7       1920   Bewoner
Wed. A. Kleef, in aardappelen, groenten en fruit  
 

73. Recordnummer: 0037877  
Zon 7       1949   Bewoner
C. Snel  
 

74. Recordnummer: 0037878  
Zon 7       1964   Bewoner
P. de Vries  
 

75. Recordnummer: 0037879  
Zon 7       1981   Bewoner
M. Soering  
 

76. Recordnummer: 0037880  
Zon 7       1920   Bewoner
K. Terpstra, beambte Rijkswerkinrichting  
 

77. Recordnummer: 0037881  
Zon 7       1925   Gebeurtenis
J. Egelman; aanschrijving percelen nrs. 7, 7 rood te verbeteren.  
 

78. Recordnummer: 0037882  
Zon 7       1930   Gebeurtenis
K. Smelik; aanbrengen lichtbak aan gevel en bierverlof in benedenlokaal.  
 

79. Recordnummer: 0037883  
Zon 7       1933   Gebeurtenis
J. van Straten; plaatsen watercloset met aansluiting aan gemeenteriool.  
 

80. Recordnummer: 0037884  
Zon 7       1935   Gebeurtenis
C.G. Okx; verbouwen keuken.  
 

81. Recordnummer: 0037885  
Zon 7       1939   Gebeurtenis
P. Lakeman; stallen prard in schuurtje grenzende aan het door hem bewoonde perceel.  
 

82. Recordnummer: 0037886  
Zon 7       1940   Gebeurtenis
W. Groen; plaatsen driewielig voertuig op stoep voor perceel tussen de toegangsdeur van het in het pand gevestigde logement en het bij dit perceel behorende pakhuis.  
 

83. Recordnummer: 0037887  
Zon 7       1941   Gebeurtenis
C.G. Okx; aanschrijving schoorsteen van logement te herstellen.  
 

84. Recordnummer: 0037888  
Zon 7       1942   Gebeurtenis
Gerke Soering; verlof B.  
 

85. Recordnummer: 0038008  
Zon 8       0000   Pandaanduiding
NUMMER 8  
 

86. Recordnummer: 0038009  
Zon 8       1912   Bewoner
G.J. Plukkel, sigarenmaker  
 

87. Recordnummer: 0038010  
Zon 8       1920   Bewoner
J.v.d. Woude, kistenmaker  
 

88. Recordnummer: 0038011  
Zon 8       1928   Bewoner
G. van Kalken, kaaskopersknecht  
 

89. Recordnummer: 0038012  
Zon 8       1949   Bewoner
F. Nijhuis, monteur-chauffeur  
 

90. Recordnummer: 0038013  
Zon 8       1964   Bewoner
H.P. Dontje  
 

91. Recordnummer: 0038014  
Zon 8       1981   Bewoner
B.A. Galis  
 

92. Recordnummer: 0038015  
Zon 8       1925   Gebeurtenis
S. Kroonenburg; aanschrijving de nrs. 6, 8,10 te verbeteren.  
 

93. Recordnummer: 0038016  
Zon 8       1935   Gebeurtenis
P. Heyman; maken dakkapellen op nrs. 8, 10.  
 

94. Recordnummer: 0038017  
Zon 8       1951   Gebeurtenis
Panden nrs. 8, 10 nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

95. Recordnummer: 0038018  
Zon 8       1968   Gebeurtenis
B.A. Galis; verbouwen perceel.  
 

96. Recordnummer: 0038019  
Zon 8       1977   Gebeurtenis
B.A. Galis; verbouwen perceel.  
 

97. Recordnummer: 0037889  
Zon 9       0000   Pandaanduiding
NUMMER 9  
 

98. Recordnummer: 0037890  
Zon 9       1912   Bewoner
W. Machielse, arbeider Gasfabriek  
 

99. Recordnummer: 0037891  
Zon 9       1920   Bewoner
F. Hart, los werkman  
 

100. Recordnummer: 0037892  
Zon 9       1923   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

101. Recordnummer: 0037893  
Zon 9       1926   Gebeurtenis
C.G. Okx; verbouwen perceel; verbouwen voorgevel, herstellen stoep en maken inrit voor het pakhuis. Aannemer P. Krab.  
 

102. Recordnummer: 0037894  
Zon 9       1931   Gebeurtenis
C.G. Okx; verbreden deurkozijn en maken inrit voor ingang.  
 

103. Recordnummer: 0037895  
Zon 9       1949   Gebeurtenis
P. van Duimen; uitbreiden werkplaats.  
 

104. Recordnummer: 0037896  
Zon 9       1950   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard en later gesloopt.  
 

105. Recordnummer: 0038020  
Zon 10       0000   Pandaanduiding
NUMMER 10  
 

106. Recordnummer: 0038021  
Zon 10       1912   Bewoner
G.L. ten Hoope, tabakskerver  
 

107. Recordnummer: 0038022  
Zon 10       1920   Bewoner
Jb. Appel, los werkman  
 

108. Recordnummer: 0038023  
Zon 10       1949   Bewoner
H. Ursem, los werkman  
 

109. Recordnummer: 0038024  
Zon 10       1964   Bewoner
H. Ursem  
 

110. Recordnummer: 0038025  
Zon 10       1981   Bewoner
C. Nannings  
 

111. Recordnummer: 0038026  
Zon 10       1925   Gebeurtenis
S. Kroonenburg; aanschrijving de nrs. 6, 8,10 te verbeteren.  
 

112. Recordnummer: 0038027  
Zon 10       1935   Gebeurtenis
P. Heyman; maken dakkapellen op nrs. 8, 10.  
 

113. Recordnummer: 0038028  
Zon 10       1951   Gebeurtenis
Panden nrs. 8, 10 nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

114. Recordnummer: 0038029  
Zon 10       1978   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; verbouwen woningen nrs. 2, 4, 6,"10", 12, 24. Architect Luc Trigallez. Aannemer Nic. Jorritsma.  
 

115. Recordnummer: 0037897  
Zon 11       0000   Pandaanduiding
NUMMER 11 monument  
 

116. Recordnummer: 0037898  
Zon 11       0000   Pandbeschrijving
Eenvoudig 17de eeuws woonhuis, waaronder kelder met buitentoegang.  
 

117. Recordnummer: 0037899  
Zon 11       1912   Bewoner
G.J. Pierlo, arbeider  
 

118. Recordnummer: 0037900  
Zon 11       1920   Bewoner
J. Koning, gemeente-arbeider  
 

119. Recordnummer: 0037901  
Zon 11       1928   Bewoner
G.J. Pierlo-Kluft  
 

120. Recordnummer: 0037902  
Zon 11       1919   Gebeurtenis
Mej. Mulder; aanschrijving oude topgevel af te breken en opnieuw te metselen.  
 

121. Recordnummer: 0037903  
Zon 11       1925   Gebeurtenis
L.B. Vlentrop; aanschrijving perceel te verbeteren.  
 

122. Recordnummer: 0037904  
Zon 11       1940   Gebeurtenis
C.G. Okx; aanschrijving houten scheidingswand op zolder te vervangen door een stenen muur.  
 

123. Recordnummer: 0037905  
Zon 11       1950   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

124. Recordnummer: 0037906  
Zon 11       1968   Gebeurtenis
Aanschrijving gedeeltelijk ingestorte zijwand van kelder te herstellen.  
 

125. Recordnummer: 0038030  
Zon 12       0000   Pandaanduiding
NUMMER 12  
 

126. Recordnummer: 0038031  
Zon 12       1912   Bewoner
G. Iepenga, kaaskopersknecht  
 

127. Recordnummer: 0038032  
Zon 12       1920   Bewoner
G. Iepenga, kaaskopersknecht  
 

128. Recordnummer: 0038033  
Zon 12       1928   Bewoner
G. Iepenga, kaaskopersknecht  
 

129. Recordnummer: 0038034  
Zon 12       1949   Bewoner
P. Bies, huishoudster  
 

130. Recordnummer: 0038035  
Zon 12       1949   Bewoner
G. Iepenga  
 

131. Recordnummer: 0038036  
Zon 12       1964   Bewoner
N. Schotten  
 

132. Recordnummer: 0038037  
Zon 12       1981   Bewoner
J.C. Entius  
 

133. Recordnummer: 0038038  
Zon 12       1925   Gebeurtenis
Erven D. Jonkman; aanschrijving in percelen nrs. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 de gebreken op te heffen.  
 

134. Recordnummer: 0038039  
Zon 12       1940   Gebeurtenis
Erven D. Jonkman; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder te vervangen door een stenen muur in de nrs. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.  
 

135. Recordnummer: 0038040  
Zon 12       1951   Gebeurtenis
De nrs. 12,"14", 18, 20, 22, 24 zijn nog aangesloten op wisseltonnenstelsel;.  
 

136. Recordnummer: 0038041  
Zon 12       1978   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; verbouwen woningen nrs. 2, 4, 6,"10", 12, 24. Architect Luc Trigallez. Aannemer Nic. Jorritsma.  
 

137. Recordnummer: 0037907  
Zon 13       0000   Pandaanduiding
NUMMER 13 beeldbepalend  
 

138. Recordnummer: 0037908  
Zon 13       1912   Bewoner
S. de Wit, koopman  
 

139. Recordnummer: 0037909  
Zon 13       1920   Bewoner
W. Kramer, los werkman  
 

140. Recordnummer: 0037910  
Zon 13       1928   Bewoner
W. Kramer, expeditieknecht  
 

141. Recordnummer: 0037911  
Zon 13       1964   Bewoner
J.W. de Vries  
 

142. Recordnummer: 0037912  
Zon 13       1981   Bewoner
B. Last  
 

143. Recordnummer: 0037913  
Zon 13       1925   Gebeurtenis
L. de Geus; aanschrijving pand te verbeteren.  
 

144. Recordnummer: 0037914  
Zon 13       1933   Gebeurtenis
F. Reijnders; aanschrijving nr. 13 en J. Vollenga aanschrijving nrs. 15, 17 van ongedierte te reinigen.  
 

145. Recordnummer: 0037915  
Zon 13       1940   Gebeurtenis
F. Reijnders; aanschrijving houten wand met de nrs. 11, 15 te vervangen door een stenen muur.  
 

146. Recordnummer: 0037916  
Zon 13       1946   Gebeurtenis
D. Jonkman; verbouwen nr. 13.  
 

147. Recordnummer: 0037917  
Zon 13       1964   Gebeurtenis
Aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

148. Recordnummer: 0037918  
Zon 13       1968   Gebeurtenis
B. Last; verbouwen perceel.  
 

149. Recordnummer: 0038042  
Zon 14       0000   Pandaanduiding
NUMMER 14  
 

150. Recordnummer: 0038043  
Zon 14       1912   Bewoner
J. Doffer, pakhuisknecht  
 

151. Recordnummer: 0038044  
Zon 14       1920   Bewoner
J. Doffer, pakhuisknecht  
 

152. Recordnummer: 0038045  
Zon 14       1928   Bewoner
J.P. Vonk, kistenmaker  
 

153. Recordnummer: 0038046  
Zon 14       1949   Bewoner
J.P. Vonk, kistenmaker  
 

154. Recordnummer: 0038047  
Zon 14       1964   Bewoner
J.P.Vonk  
 

155. Recordnummer: 0038048  
Zon 14       1981   Bewoner
J.J. ten Hoven  
 

156. Recordnummer: 0038049  
Zon 14       1925   Gebeurtenis
Erven D. Jonkman; aanschrijving in percelen nrs. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 de gebreken op te heffen.  
 

157. Recordnummer: 0038050  
Zon 14       1951   Gebeurtenis
De nrs. 12,"14", 18, 20, 22, 24 zijn nog aangesloten op wisseltonnenstelsel;.  
 

158. Recordnummer: 0038051  
Zon 14       1978   Gebeurtenis
J.J. te Hoven; verbouwen woonhuis.  
 

159. Recordnummer: 0037944  
Zon 15-17       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 15, 17 beeldbepalend  
 

160. Recordnummer: 0037945  
Zon 15-17       1912   Bewoner
J. v.d. Horst, touwslager  
 

161. Recordnummer: 0037946  
Zon 15-17       1920   Bewoner
J. v.d. Horst, touwslager  
 

162. Recordnummer: 0037947  
Zon 15-17       1928   Bewoner
J. v.d. Horst, touwslager  
 

163. Recordnummer: 0037948  
Zon 15-17       1928   Bewoner
A.H. Danner, los arbeider  
 

164. Recordnummer: 0037949  
Zon 15-17       1949   Bewoner
M. Homan  
 

165. Recordnummer: 0037950  
Zon 15-17       1964   Bewoner
C.E. Molenaar  
 

166. Recordnummer: 0037951  
Zon 15-17       1981   Bewoner
A.G. Smit  
 

167. Recordnummer: 0037952  
Zon 15-17       1912   Bewoner
KI. v.d. Gragt, kistenmaker  
 

168. Recordnummer: 0037953  
Zon 15-17       1920   Bewoner
B. Jalink, los werkman  
 

169. Recordnummer: 0037954  
Zon 15-17       1928   Bewoner
F. Ligthart, magazijnknecht  
 

170. Recordnummer: 0037955  
Zon 15-17       1928   Bewoner
S. Fabriek  
 

171. Recordnummer: 0037956  
Zon 15-17       1928   Bewoner
A.Th. Hulskes, sigarenmaker  
 

172. Recordnummer: 0037957  
Zon 15-17       1949   Bewoner
J.C. Vvenverloo, grondwerker  
 

173. Recordnummer: 0037958  
Zon 15-17       1964   Bewoner
E. Beuving  
 

174. Recordnummer: 0037959  
Zon 15-17       1981   Bewoner
R. Beuving-Schokker  
 

175. Recordnummer: 0037960  
Zon 15-17       1925   Gebeurtenis
J. Vollenga; aanschrijving in nrs. 15, 17 de gebreken op te heffen.  
 

176. Recordnummer: 0037961  
Zon 15-17       1933   Gebeurtenis
F. Reijnders; aanschrijving nr. 13 en J. Vollenga aanschrijving nrs. 15, 17 van ongedierte te reinigen.  
 

177. Recordnummer: 0037962  
Zon 15-17       1935   Gebeurtenis
E.S. Heins; aanschrijving de overbevolking te verminderen in nr. 15.  
 

178. Recordnummer: 0037963  
Zon 15-17       1935   Gebeurtenis
J. Vollenga; aanschrijving de gebreken op te heffen in nrs. 15, 17.  
 

179. Recordnummer: 0037964  
Zon 15-17       1939   Gebeurtenis
W. Tonneman namens J. Vollenga; veranderen stoep voor de nrs. 15, 17.  
 

180. Recordnummer: 0037965  
Zon 15-17       1940   Gebeurtenis
D. Jonkman; verbouwen nrs. 15, 17.  
 

181. Recordnummer: 0037966  
Zon 15-17       1940   Gebeurtenis
J. Vollenga; aanschrijving de houten wand op zolder tussen nrs. 13, 17 te vervangen door een stenen muur.  
 

182. Recordnummer: 0037967  
Zon 15-17       1976   Gebeurtenis
E. Beuving; verbouwen en vergroten woning en plaatsen dakkapel nr. 17.  
 

183. Recordnummer: 0037968  
Zon 15-17       1979   Gebeurtenis
A.G.M. Smit; maken dakkapel nr. 15.  
 

184. Recordnummer: 0038052  
Zon 16       0000   Pandaanduiding
NUMMER 16  
 

185. Recordnummer: 0038053  
Zon 16       1912   Bewoner
G. Koppies, marskramer  
 

186. Recordnummer: 0038054  
Zon 16       1920   Bewoner
F. Ligthart, koetsier  
 

187. Recordnummer: 0038055  
Zon 16       1928   Bewoner
G.V. Lampe, kistenmaker  
 

188. Recordnummer: 0038056  
Zon 16       1949   Bewoner
L.M. Stolk, magazijnbediende  
 

189. Recordnummer: 0038057  
Zon 16       1964   Bewoner
W.C. Stolk-deBoer  
 

190. Recordnummer: 0038058  
Zon 16       1981   Bewoner
J.G. Blokdijk  
 

191. Recordnummer: 0038059  
Zon 16       1925   Gebeurtenis
Erven D. Jonkman; aanschrijving in percelen nrs. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 de gebreken op te heffen.  
 

192. Recordnummer: 0038060  
Zon 16       1951   Gebeurtenis
De nrs. 12,"14", 18, 20, 22, 24 zijn nog aangesloten op wisseltonnenstelsel;.  
 

193. Recordnummer: 0038061  
Zon 16       1980   Gebeurtenis
J. Blokdijk; verbouwen woonhuis.  
 

194. Recordnummer: 0038062  
Zon 18       0000   Pandaanduiding
NUMMER 18  
 

195. Recordnummer: 0038063  
Zon 18       1912   Bewoner
A. Kooij, timmerman  
 

196. Recordnummer: 0038064  
Zon 18       1920   Bewoner
K. Hakhoff, sigarenmaker  
 

197. Recordnummer: 0038065  
Zon 18       1928   Bewoner
Joh. Beemsterboer, koetsier  
 

198. Recordnummer: 0038066  
Zon 18       1949   Bewoner
A.A. van Dulmen, meubelmaker  
 

199. Recordnummer: 0038067  
Zon 18       1964   Bewoner
G. Knol  
 

200. Recordnummer: 0038068  
Zon 18       1981   Bewoner
M.S.H. Visser  
 

201. Recordnummer: 0038069  
Zon 18       1925   Gebeurtenis
Erven D. Jonkman; aanschrijving in percelen nrs. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 de gebreken op te heffen.  
 

202. Recordnummer: 0038070  
Zon 18       1951   Gebeurtenis
De nrs. 12,"14", 18, 20, 22, 24 zijn nog aangesloten op wisseltonnenstelsel;.  
 

203. Recordnummer: 0038071  
Zon 18       1966   Gebeurtenis
J.G. Sierkstra; bouwen wc en douche.  
 

204. Recordnummer: 0038072  
Zon 18       1978   Gebeurtenis
M. Visser; verbouwen woonhuis. Architect Luc Trigallez. Aannemer Peerdeman, Zwaag.  
 

205. Recordnummer: 0037919  
Zon 19       0000   Pandaanduiding
NUMMER 19 beeldbepalend  
 

206. Recordnummer: 0037920  
Zon 19       1912   Bewoner
P.J. Schneiders, kruidenier  
 

207. Recordnummer: 0037921  
Zon 19       1920   Bewoner
P. Schneiders, tabaksbewerker  
 

208. Recordnummer: 0037922  
Zon 19       1928   Bewoner
P.J. Schneiders, sigarensorteerder en kruidenier  
 

209. Recordnummer: 0037923  
Zon 19       1949   Bewoner
G.H. Schneiders, militair  
 

210. Recordnummer: 0037924  
Zon 19       1949   Bewoner
P.A. Schneiders, broodbakker  
 

211. Recordnummer: 0037925  
Zon 19       1964   Bewoner
A.M. Brandhoff  
 

212. Recordnummer: 0037926  
Zon 19       1981   Bewoner
J.J. Nieuwdorp  
 

213. Recordnummer: 0037927  
Zon 19       1925   Gebeurtenis
I. Kuiper; aanschrijving tot verbeteren.  
 

214. Recordnummer: 0037928  
Zon 19       1942   Gebeurtenis
I. Kuiper; aanschrij ving tot verbeteren.  
 

215. Recordnummer: 0037929  
Zon 19       1951   Gebeurtenis
Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

216. Recordnummer: 0037930  
Zon 19       1954   Gebeurtenis
I. Kuiper; vervangen wisselton door wc.  
 

217. Recordnummer: 0037931  
Zon 19       1977   Gebeurtenis
J.J. Nieuwdorp; restaureren woning. Architect B. Veldman, Leiden.  
 

218. Recordnummer: 0038073  
Zon 20       0000   Pandaanduiding
NUMMER 20  
 

219. Recordnummer: 0038074  
Zon 20       1912   Bewoner
K. Hakhoff, timmerman  
 

220. Recordnummer: 0038075  
Zon 20       1920   Bewoner
Joh. Hakhof, los arbeider  
 

221. Recordnummer: 0038076  
Zon 20       1928   Bewoner
Jn. Jalink, chauffeur  
 

222. Recordnummer: 0038077  
Zon 20       1949   Bewoner
G.W. Donderdahl, los arbeider  
 

223. Recordnummer: 0038078  
Zon 20       1964   Bewoner
M. Donderdahl-van Hinte  
 

224. Recordnummer: 0038079  
Zon 20       1981   Bewoner
H.P. Exalto  
 

225. Recordnummer: 0038080  
Zon 20       1925   Gebeurtenis
Erven D. Jonkman; aanschrijving in percelen nrs. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 de gebreken op te heffen.  
 

226. Recordnummer: 0038081  
Zon 20       1951   Gebeurtenis
De nrs. 12,"14", 18, 20, 22, 24 zijn nog aangesloten op wisseltonnenstelsel;.  
 

227. Recordnummer: 0038082  
Zon 20       1978   Gebeurtenis
H.P. Exalto; zie nr. 18.  
 

228. Recordnummer: 0038083  
Zon 22       0000   Pandaanduiding
NUMMER 22  
 

229. Recordnummer: 0038084  
Zon 22       1912   Bewoner
G.S. Koppies, timmerman  
 

230. Recordnummer: 0038085  
Zon 22       1920   Bewoner
G. Koppies  
 

231. Recordnummer: 0038086  
Zon 22       1928   Bewoner
G.S. Koppies, loopknecht  
 

232. Recordnummer: 0038087  
Zon 22       1949   Bewoner
T. Dallinga, verpleger  
 

233. Recordnummer: 0038088  
Zon 22       1964   Bewoner
R. Heus  
 

234. Recordnummer: 0038089  
Zon 22       1981   Bewoner
M.S. Heus  
 

235. Recordnummer: 0038090  
Zon 22       1925   Gebeurtenis
Erven D. Jonkman; aanschrijving in percelen nrs. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 de gebreken op te heffen.  
 

236. Recordnummer: 0038091  
Zon 22       1951   Gebeurtenis
De nrs. 12,"14", 18, 20, 22, 24 zijn nog aangesloten op wisseltonnenstelsel;.  
 

237. Recordnummer: 0038092  
Zon 22       1978   Gebeurtenis
R. Heus; zie nr. 18.  
 

238. Recordnummer: 0038093  
Zon 24       0000   Pandaanduiding
NUMMER 24  
 

239. Recordnummer: 0038094  
Zon 24       1912   Bewoner
P. Westerbaan, kaaskopersknecht  
 

240. Recordnummer: 0038095  
Zon 24       1920   Bewoner
W.H. Kalkman, rijwiel-reparateur  
 

241. Recordnummer: 0038096  
Zon 24       1928   Bewoner
Th. Wagemaker, loopknecht  
 

242. Recordnummer: 0038097  
Zon 24       1949   Bewoner
J. Wagemaker, automonteur  
 

243. Recordnummer: 0038098  
Zon 24       1949   Bewoner
Th. Wagemaker, brandstoffenhandelaar  
 

244. Recordnummer: 0038099  
Zon 24       1964   Bewoner
J. de Best  
 

245. Recordnummer: 0038100  
Zon 24       1981   Bewoner
D.M. Sas-Vijselaar  
 

246. Recordnummer: 0038101  
Zon 24       1904   Gebeurtenis
P. Westerbaan; aanbrengen zonnescherm.  
 

247. Recordnummer: 0038102  
Zon 24       1925   Gebeurtenis
Erven D. Jonkman; aanschrijving in percelen nrs. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 de gebreken op te heffen.  
 

248. Recordnummer: 0038103  
Zon 24       1951   Gebeurtenis
De nrs. 12,"14", 18, 20, 22, 24 zijn nog aangesloten op wisseltonnenstelsel;.  
 

249. Recordnummer: 0038104  
Zon 24       1964   Gebeurtenis
J. de Best; aanbrengen wc en douche.  
 

250. Recordnummer: 0038105  
Zon 24       1978   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; verbouwen woningen nrs. 2, 4, 6,"10", 12, 24. Architect Luc Trigallez. Aannemer Nic. Jorritsma.  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde records: 5 december 2017