Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Veermanskade   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden records : 161   (uit: 38155)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  adres

1. Recordnummer: 0033485  
Veermanskade 0       0000   Straatbeschrijving
0  
 

2. Recordnummer: 0033486  
Veermanskade 1       0000   Pandaanduiding
NUMMER 1 beeldbepalend  
 

3. Recordnummer: 0033487  
Veermanskade 1       1912   Bewoner
S. Haarsma, caféhouder  
 

4. Recordnummer: 0033488  
Veermanskade 1       1920   Bewoner
S.Haarsma, logement-koffiehuis  
 

5. Recordnummer: 0033489  
Veermanskade 1       1928   Bewoner
C. Wijnstok  
 

6. Recordnummer: 0033490  
Veermanskade 1       1949   Bewoner
Café 't Schippershuis (C. Wijnstok), tel. 4269  
 

7. Recordnummer: 0033491  
Veermanskade 1       1949   Bewoner
Clublokaal van de klaverjasclub Het Zuiden  
 

8. Recordnummer: 0033492  
Veermanskade 1       1964   Bewoner
J. Cohen  
 

9. Recordnummer: 0033493  
Veermanskade 1       1981   Bewoner
H.L. Schneider  
 

10. Recordnummer: 0033494  
Veermanskade 1       1882   Gebeurtenis
Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht door Martinus Gerardus Dankelman; ingetrokken 1905.  
 

11. Recordnummer: 0033495  
Veermanskade 1       1905   Gebeurtenis
W. Weys; slopen bestaand en bouwen nieuw café.  
 

12. Recordnummer: 0033496  
Veermanskade 1       1910   Gebeurtenis
Wed. W. Weys-Homan; vergunning verkoop sterke drank in 't klein.  
 

13. Recordnummer: 0033497  
Veermanskade 1       1911   Gebeurtenis
Overschrijving drankvergunning Wed. Weys naar S. Haarsma.  
 

14. Recordnummer: 0033498  
Veermanskade 1       1914   Gebeurtenis
S. Haarsma; vervangen houten schutting door stenen muur nr. 1, Italiaanse Zeedijk en Brouwerijsteeg.  
 

15. Recordnummer: 0033499  
Veermanskade 1       1927   Gebeurtenis
S. Haarsma stelt L.P. Leeuw als vervanger aan in zijn vergunningslokaliteit.  
 

16. Recordnummer: 0033500  
Veermanskade 1       1932   Gebeurtenis
C. Wijnstok; verlof A in benedenlokaal.  
 

17. Recordnummer: 0033501  
Veermanskade 1       1950   Gebeurtenis
C. Wijnstok; aanbrengen lichtbak.  
 

18. Recordnummer: 0033502  
Veermanskade 1       1953   Gebeurtenis
M.C.G. Benink-Kruining; aanbrengen zonnescherm.  
 

19. Recordnummer: 0033503  
Veermanskade 1       1974   Gebeurtenis
H.L. Schneider; veranderen perceel.  
 

20. Recordnummer: 0033504  
Veermanskade 2       0000   Pandaanduiding
NUMMER 2 monument  
 

21. Recordnummer: 0033505  
Veermanskade 2       0000   Pandbeschrijving
Vernieuwde gevel voor 17de eeuws pand.
Gevel gebouwd in 1904. Zeven gevelstenen namelijk wapen van Hoorn, wapen West-Friesland, de zon, de maan, een jager, twee leeuwenkoppen.  
 

22. Recordnummer: 0033506  
Veermanskade 2       1981   Bewoner
M.M.T. Besseling  
 

23. Recordnummer: 0033507  
Veermanskade 2       1905   Gebeurtenis
H. Schottee de Vries; amovatie perceel en bouwen pakhuis.  
 

24. Recordnummer: 0033508  
Veermanskade 2       1913   Gebeurtenis
H. Schottee de Vries; overdekken open ruimte tussen twee pakhuizen nrs. 2, 3.  
 

25. Recordnummer: 0033509  
Veermanskade 2       1959   Gebeurtenis
Liefdewerk Oud Papier; oprichten oud papierhandel in pand.  
 

26. Recordnummer: 0033510  
Veermanskade 2       1960   Gebeurtenis
Stichting LOP ; maken fietsenhok-bergloods bij perceel.  
 

27. Recordnummer: 0033511  
Veermanskade 2       1970   Gebeurtenis
A. Sleutel; verbouwen perceel.  
 

28. Recordnummer: 0033512  
Veermanskade 2       1976   Gebeurtenis
J.L. Jaspers; verbouwen perceel.  
 

29. Recordnummer: 0033513  
Veermanskade 3       0000   Pandaanduiding
NUMMER 3 | pakhuis 'De Pinas' monument  
 

30. Recordnummer: 0033514  
Veermanskade 3       0000   Pandbeschrijving
Huis met gepleisterde gevel met moderne bekroning. Oude kap met kapellen; drie gevelstenen Gevelsteen in de Pinas 1618 en Venus 1677.  
 

31. Recordnummer: 0033515  
Veermanskade 3       1905   Gebeurtenis
H. Schottee de Vries; bouwen stenen huisje achter perceel. Architecten A.J. de Koning en J.J. Siezen.  
 

32. Recordnummer: 0033516  
Veermanskade 3       1964   Gebeurtenis
P. Peetoom; verbouwen en restaureren pakhuis tot woning. Bij de restauratie bleek, dat gevel van 'De Pinas' niet authentiek was. Ook de bovengevel van 'De Sleutel' is niet authentiek. Beide gevels worden aan de hand van oude foto's gerestaureerd, omschrijving uit de rijkslijst klopt derhalve niet meer. Architecten A. J. de Koning en J. J. Siezen.  
 

33. Recordnummer: 0033517  
Veermanskade 4       0000   Pandaanduiding
NUMMER 4 | pakhuis 'De Sleutel' monument  
 

34. Recordnummer: 0033518  
Veermanskade 4       0000   Pandbeschrijving
Huis met gepleisterde topgevel op houten pui; oude kap.  
 

35. Recordnummer: 0033519  
Veermanskade 4       1937   Gebeurtenis
H. de Vries Pz.; maken closet met waterspoeling.  
 

36. Recordnummer: 0033520  
Veermanskade 4       1964   Gebeurtenis
Restauratie perceel. Gevel was in i960 nog een tuitgevel; de sporen waaruit blijkt dat het oorspronkelijk een trapgevel was, zijn nog terug te vinden. Op een schilderij In het Westfries Museum, geschilderd door Klaas Coecke, staat het pand met een trapgevel afgebeeld. Bij de restauratie wordt de tuitgevel vervangen door een trapgevel. Architecten A. J. de Koning en J. J. Siezen.  
 

37. Recordnummer: 0033521  
Veermanskade 4       1964   Gebeurtenis
P. Peetoom; restauratie pand. Pakhuis wordt tot woonhuis verbouwd. Aannemer V. Hakhoff en Zn.  
 

38. Recordnummer: 0033522  
Veermanskade 5       0000   Pandaanduiding
NUMMER 5 monument  
 

39. Recordnummer: 0033523  
Veermanskade 5       0000   Pandbeschrijving
Huis met gepleisterde gevel zonder top; op de verdieping pilasters in grote orde. Oude kap.  
 

40. Recordnummer: 0033524  
Veermanskade 5       1949   Bewoner
P. Best & Co. kaasexport. tel. 4039  
 

41. Recordnummer: 0033525  
Veermanskade 5       1964   Bewoner
J. Timmer  
 

42. Recordnummer: 0033526  
Veermanskade 5       1981   Bewoner
Y.J. Hangelbroek  
 

43. Recordnummer: 0033527  
Veermanskade 5       1938   Gebeurtenis
W. Hartman; verbouwen perceel. Architect S.W. Langius.  
 

44. Recordnummer: 0033528  
Veermanskade 5       1945   Gebeurtenis
D. Keetman namens J. Klerk; verbouwen nr. 5, maken kantoor, wijzigen voorgevel.  
 

45. Recordnummer: 0033529  
Veermanskade 5       1950   Gebeurtenis
D. Keetman namens J. Klerk; verbouwen kantoor tot woning nrs. 5, 6.  
 

46. Recordnummer: 0033530  
Veermanskade 5       1951   Gebeurtenis
Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

47. Recordnummer: 0033531  
Veermanskade 5       1952   Gebeurtenis
D. Keetman namens J. Klerk; bouwen kaaspakhuis aan de Brouwerij steeg en maken inrijpoort.  
 

48. Recordnummer: 0033532  
Veermanskade 5       1953   Gebeurtenis
J. Klerk; bouwen kantoorruimte achter perceel.  
 

49. Recordnummer: 0033533  
Veermanskade 5       1968   Gebeurtenis
Y.J. Hangelbroek; restaureren perceel. Architect Y.J. Hangelbroek. Aannemer V. Hakhoff en Zn.  
 

50. Recordnummer: 0033534  
Veermanskade 6       0000   Pandaanduiding
NUMMER 6 monument  
 

51. Recordnummer: 0033535  
Veermanskade 6       0000   Pandbeschrijving
Huis met in 18de of vroeg 18de eeuw vereenvoudigd herbouwde en recht afgesloten gevel; oude kap; drie gevelstenen.
Gevelsteen Int. wapen van Jenuwe, het wapen van Gouda en Monnikendam.  
 

52. Recordnummer: 0033536  
Veermanskade 6       1981   Bewoner
J.D. Hoorn  
 

53. Recordnummer: 0033537  
Veermanskade 6       1900   Gebeurtenis
C. Best; verbouwen bovenvoorgevel.  
 

54. Recordnummer: 0033538  
Veermanskade 6       1907   Gebeurtenis
C. Best; leggen spruit.  
 

55. Recordnummer: 0033539  
Veermanskade 6       1969   Gebeurtenis
J.D. Hoorn; verbouwen en restaureren perceel.  
 

56. Recordnummer: 0033540  
Veermanskade 7       0000   Pandaanduiding
NUMMER 7 monument  
 

57. Recordnummer: 0033541  
Veermanskade 7       0000   Pandbeschrijving
Eenvoudig woonhuis, midden 19e eeuw, onder dwarskap. Verdieping met spaarvelden tussen vensters met roedenver deling.  
 

58. Recordnummer: 0033542  
Veermanskade 7       1912   Bewoner
Wed. H. Elpert  
 

59. Recordnummer: 0033543  
Veermanskade 7       1920   Bewoner
Wed. H. Elpert  
 

60. Recordnummer: 0033544  
Veermanskade 7       1928   Bewoner
A. Mak, tuinman  
 

61. Recordnummer: 0033545  
Veermanskade 7       1949   Bewoner
P. Opmeer. schilder  
 

62. Recordnummer: 0033546  
Veermanskade 7       1981   Bewoner
P. Homan  
 

63. Recordnummer: 0033547  
Veermanskade 7       1936   Gebeurtenis
Th. Dekker; maken riool voor afvoer menagewater naar binnenhaven en verbouwen perceel.  
 

64. Recordnummer: 0033548  
Veermanskade 7       1937   Gebeurtenis
F. Wormsbecher; maken waterafvoer ten behoeve voor nrs. 7, 8,"9",10.  
 

65. Recordnummer: 0033549  
Veermanskade 8       0000   Pandaanduiding
NUMMER 8 monument  
 

66. Recordnummer: 0033550  
Veermanskade 8       1936   Pandbeschrijving
Eenvoudig woonhuis, midden 19de eeuw, onder dwarskap. Verdieping met spaarvelden tussen vensters met roedenver deling.  
 

67. Recordnummer: 0033551  
Veermanskade 8       1912   Bewoner
B. Tuinstra, fabrieksarbeider  
 

68. Recordnummer: 0033552  
Veermanskade 8       1949   Bewoner
Wed. G. Beurs-Landa  
 

69. Recordnummer: 0033553  
Veermanskade 8       1949   Bewoner
D. Engel, kaasknecht  
 

70. Recordnummer: 0033554  
Veermanskade 8       1964   Bewoner
D. Engel  
 

71. Recordnummer: 0033555  
Veermanskade 8       1908   Gebeurtenis
B. Machielsen; aanbrengen zonneschermen.  
 

72. Recordnummer: 0033556  
Veermanskade 8       1923   Gebeurtenis
A. Kooy; aanbrengen uithangbord.  
 

73. Recordnummer: 0033557  
Veermanskade 8       1937   Gebeurtenis
N. Harder; aanschrijving stankvrije put te maken en menagewater af te voeren naar gemeenteriool.  
 

74. Recordnummer: 0033558  
Veermanskade 8       1937   Gebeurtenis
F. Wormsbecher; maken waterafvoer ten behoeve voor nrs. 7, 8,"9",10.  
 

75. Recordnummer: 0033559  
Veermanskade 8       1954   Gebeurtenis
D. Engel; vervangen wisselton door wc.  
 

76. Recordnummer: 0033560  
Veermanskade 9       0000   Pandaanduiding
NUMMER 9 monument  
 

77. Recordnummer: 0033561  
Veermanskade 9       0000   Pandbeschrijving
Eenvoudig woonhuis, midden 19de eeuw, onder dwarskap. Verdieping met spaarvelden tussen vensters met roedenverdeling.  
 

78. Recordnummer: 0033562  
Veermanskade 9       1912   Bewoner
Wed. J. Thies, handel in vissersbenodigdheden  
 

79. Recordnummer: 0033563  
Veermanskade 9       1920   Bewoner
W. Numan, kapitein Rijkswaterstaat  
 

80. Recordnummer: 0033564  
Veermanskade 9       1920   Bewoner
Wed. J. Thies  
 

81. Recordnummer: 0033565  
Veermanskade 9       1928   Bewoner
P. Opmeer, schilder  
 

82. Recordnummer: 0033566  
Veermanskade 9       1949   Bewoner
S. Broertjes. expeditieknecht  
 

83. Recordnummer: 0033567  
Veermanskade 9       1964   Bewoner
S. Broertjes  
 

84. Recordnummer: 0033568  
Veermanskade 9       1981   Bewoner
S. Broertjes  
 

85. Recordnummer: 0033569  
Veermanskade 9       1906   Gebeurtenis
Wed. J. Thies; aanbrengen zonnescherm.  
 

86. Recordnummer: 0033570  
Veermanskade 9       1927   Gebeurtenis
P. Opmeer; aanschrijving perceel aan te sluiten op waterleiding of ƒ 10, - met watermonster op te sturen voor onderzoek.  
 

87. Recordnummer: 0033571  
Veermanskade 9       1933   Gebeurtenis
P. Opmeer; aanbrengen zonnescherm.  
 

88. Recordnummer: 0033572  
Veermanskade 9       1937   Gebeurtenis
P. Opmeer; aanschrijving afvoer voor menagewater naar binnenhaven aan te brengen en zinken rookgeleiding te vervangen door gemetselde schoorsteen.  
 

89. Recordnummer: 0033573  
Veermanskade 9       1951   Gebeurtenis
Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

90. Recordnummer: 0033574  
Veermanskade 10       0000   Pandaanduiding
NUMMER 10 monument  
 

91. Recordnummer: 0033575  
Veermanskade 10       0000   Pandbeschrijving
Eenvoudig woonhuis, midden 19de eeuw, onder dwarskap. Verdieping met spaarvelden tussen vensters met roedenverdeling.  
 

92. Recordnummer: 0033576  
Veermanskade 10       1912   Bewoner
J. Baart, kaaskopersknecht  
 

93. Recordnummer: 0033577  
Veermanskade 10       1920   Bewoner
J. Baart, kaaskopersbediende  
 

94. Recordnummer: 0033578  
Veermanskade 10       1920   Bewoner
H. v.d. Schuit, stuurman Rijkswaterstaat  
 

95. Recordnummer: 0033579  
Veermanskade 10       1949   Bewoner
C.H. Kramer. visventer (h)  
 

96. Recordnummer: 0033580  
Veermanskade 10       1964   Bewoner
J. Wiebring  
 

97. Recordnummer: 0033581  
Veermanskade 10       1981   Bewoner
G. Wiebring - van der Gracht  
 

98. Recordnummer: 0033582  
Veermanskade 10       1903   Gebeurtenis
J. Baart; aanbrengen zonnescherm.  
 

99. Recordnummer: 0033583  
Veermanskade 10       1937   Gebeurtenis
J. Beemsterboer; aanschrijving afvoer voor menage water naar binnenhaven te maken.  
 

100. Recordnummer: 0033584  
Veermanskade 10       1951   Gebeurtenis
Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

101. Recordnummer: 0033585  
Veermanskade 11       0000   Pandaanduiding
NUMMER 11 monument  
 

102. Recordnummer: 0033586  
Veermanskade 11       0000   Pandbeschrijving
Huis met laat 18de eeuwse gevel met rechte kroonlijst en dakkapel. Pand ouder. Hoge houten pui.  
 

103. Recordnummer: 0033587  
Veermanskade 11       1951   Gebeurtenis
K. Laan Dz., kaashandel; aanschrijving rechterzijgevel te herstellen.  
 

104. Recordnummer: 0033588  
Veermanskade 11       1958   Gebeurtenis
Koster's Kaas, Industrie- en Handelmij.; aanschrijving dak te repareren.  
 

105. Recordnummer: 0033589  
Veermanskade 11       1981   Gebeurtenis
Pand wordt gerestaureerd. Architect Y.J. Hangelbroek. Aannemer Th. Dekker.  
 

106. Recordnummer: 0033590  
Veermanskade 12       0000   Pandaanduiding
NUMMER 12 | pakhuis 'Brussel' monument  
 

107. Recordnummer: 0033591  
Veermanskade 12       0000   Pandbeschrijving
Huis met eenvoudige vroeg 19de eeuwse gevel met rechte kroonlijst en dakkapel. Pand ouder. Pui gedicht. Oude kap.  
 

108. Recordnummer: 0033592  
Veermanskade 12       1949   Bewoner
Hoornsche Machine Reparatie Inrichting J. De Ridder. tel. 4164  
 

109. Recordnummer: 0033593  
Veermanskade 12       1964   Bewoner
J. de Ridder  
 

110. Recordnummer: 0033594  
Veermanskade 12       1981   Bewoner
J. de Ridder  
 

111. Recordnummer: 0033595  
Veermanskade 12       1947   Gebeurtenis
D. Keetman namens J. Klerk; verbouwen voorgevel en oprichten machinereparatie-inrichting door J. de Ridder.  
 

112. Recordnummer: 0033596  
Veermanskade 12       1948   Gebeurtenis
De Ridder en Schagen; aanbrengen reclamebord.  
 

113. Recordnummer: 0033597  
Veermanskade 12       1949   Gebeurtenis
G. Klay namens J. Klerk; inrichten bovenwoning i n perceel. Bewoonbaarverklaring wordt in 1950 afgegeven.  
 

114. Recordnummer: 0033598  
Veermanskade 12       1951   Gebeurtenis
Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

115. Recordnummer: 0033599  
Veermanskade 12       1958   Gebeurtenis
J. de Ridder; uitbreiden machineherstelplaats met inrichting voor autogeen en elektrisch lassen.  
 

116. Recordnummer: 0033600  
Veermanskade 12       1971   Gebeurtenis
J. de Ridder; restaureren voorgevel en dak. Architect Y. Kok te Amsterdam.  
 

117. Recordnummer: 0033601  
Veermanskade 12       1973   Gebeurtenis
J. de Ridder; veranderen voorgevel.  
 

118. Recordnummer: 0033602  
Veermanskade 13       0000   Pandaanduiding
NUMMER 13 monument  
 

119. Recordnummer: 0033603  
Veermanskade 13       0000   Pandbeschrijving
Midden 18de eeuws woonhuis met rechte kroonlijst waarop gesneden consoles. Hardstenen borstwering, gesneden opzetstuk boven de omlijste deur, met snijraam, consoles aan de gootlijst. Stoep en eenvoudig bordeshek.  
 

120. Recordnummer: 0033604  
Veermanskade 13       1912   Bewoner
A. Brouwer, kaaskoper  
 

121. Recordnummer: 0033605  
Veermanskade 13       1920   Bewoner
A. Brouwer, kaaskoper  
 

122. Recordnummer: 0033606  
Veermanskade 13       1928   Bewoner
D. Overmeijer, onderwijzeres  
 

123. Recordnummer: 0033607  
Veermanskade 13       1928   Bewoner
KI. Lely, havenmeester  
 

124. Recordnummer: 0033608  
Veermanskade 13       1949   Bewoner
H.C. Leemhorst, burgemeester (tot 1-8-1949); erevoorzitter van het Anjerdagcomité Hoorn  
 

125. Recordnummer: 0033609  
Veermanskade 13       1964   Bewoner
M. Koppen  
 

126. Recordnummer: 0033610  
Veermanskade 13       1981   Bewoner
D. Burger  
 

127. Recordnummer: 0033611  
Veermanskade 13       1922   Gebeurtenis
K. Lely; verhuren deel pand.  
 

128. Recordnummer: 0033612  
Veermanskade 13       1938   Gebeurtenis
W. Hartman; inpandig verbouwen perceel. Architect S.W. Langius.  
 

129. Recordnummer: 0033613  
Veermanskade 13       1967   Gebeurtenis
D. Burger; wijzigen voorgevel. Architect A. Kok en Zn., Amsterdam.  
 

130. Recordnummer: 0033614  
Veermanskade 14       0000   Pandaanduiding
NUMMER 14 monument  
 

131. Recordnummer: 0033615  
Veermanskade 14       0000   Pandbeschrijving
Woonhuis met vernieuwde, verminkte voorgevel voor oude 17de eeuwse kern.  
 

132. Recordnummer: 0033616  
Veermanskade 14       1912   Bewoner
Wed. H.B. Beerdingh, winkelierster  
 

133. Recordnummer: 0033617  
Veermanskade 14       1920   Bewoner
C. Beerding, sigarenfabrikant  
 

134. Recordnummer: 0033618  
Veermanskade 14       1928   Bewoner
C. Beerding, sigarenfabrikant  
 

135. Recordnummer: 0033619  
Veermanskade 14       1949   Bewoner
Chr. Beerding, sigarenfabrikant (h)  
 

136. Recordnummer: 0033620  
Veermanskade 14       1981   Bewoner
M.C. Hoornsman  
 

137. Recordnummer: 0033621  
Veermanskade 14       1881   Gebeurtenis
Voor 1881 werd al sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door C. Rhodens, in 1882 opgevolgd door H.B. Beerding, in 1901 opgevolgd door Catherine Rhodens Wed. H.B. Beerding.  
 

138. Recordnummer: 0033622  
Veermanskade 14       1940   Gebeurtenis
Chr. Beerding; aanbrengen geëmailleerd reclamebord (opschrift Persil blijft Persil).  
 

139. Recordnummer: 0033623  
Veermanskade 14       1945   Gebeurtenis
Mr. P.S. Winkel namens C. Beerding; verbouwen perceel. Wegens materiaalschaarste gaat verbouwing woon-winkelhuis niet door.  
 

140. Recordnummer: 0033624  
Veermanskade 14       1963   Gebeurtenis
M.C. Hoornsman; verbeteren woning met kantoor.  
 

141. Recordnummer: 0033625  
Veermanskade 14       1964   Gebeurtenis
M.C. Hoornsman; wijzigen voorgevel (twee deuren worden door één deur vervangen). Aannemer E. Nannings.  
 

142. Recordnummer: 0033626  
Veermanskade 15       0000   Pandaanduiding
NUMMER 15 monument  
 

143. Recordnummer: 0033627  
Veermanskade 15       0000   Pandbeschrijving
Van ouds terugliggend pand onder zadeldak en met gepleisterde topgevel. In top gevelsteen en windvaan, XVII. Volgens overlevering geboortehuis van schipper Bontekoe.
Gevelsteen voorstellende een bonte koe.  
 

144. Recordnummer: 0033628  
Veermanskade 15       1912   Bewoner
Wed. L. Kaat; handel in scheeps- en verfwaren  
 

145. Recordnummer: 0033629  
Veermanskade 15       1920   Bewoner
Wed. L. Kaat, in visserij benodigdheden  
 

146. Recordnummer: 0033630  
Veermanskade 15       1928   Bewoner
C. Wormsbecher, winkelier in scheepsbenodigdheden  
 

147. Recordnummer: 0033631  
Veermanskade 15       1928   Bewoner
C.D. Wormsbecher, schipper  
 

148. Recordnummer: 0033632  
Veermanskade 15       1949   Bewoner
R. Kalff, schilder (h)  
 

149. Recordnummer: 0033633  
Veermanskade 15       1949   Bewoner
C. Wormsbecher  
 

150. Recordnummer: 0033634  
Veermanskade 15       1964   Bewoner
J.L.J. Last  
 

151. Recordnummer: 0033635  
Veermanskade 15       1981   Bewoner
J.L.J. Last  
 

152. Recordnummer: 0033636  
Veermanskade 15       1937   Gebeurtenis
C. Wormsbecher; aanschrijving pand nr. 15 aan waterleiding aan te sluiten of ƒ 10,- met watermonster voor onderzoek in te sturen.  
 

153. Recordnummer: 0033637  
Veermanskade 15       1953   Gebeurtenis
D. Wormsbecher; aanbrengen wc in perceel (vervangen wisselton) nr. 15.  
 

154. Recordnummer: 0033638  
Veermanskade 15       1968   Gebeurtenis
J.L.J. Last; verbouwen huis met pakhuis, onder andere verbouwen voorgevels nrs. 15, 16. Architect Y. Kok, Amsterdam. Aannemenr V. Hakhoff en Zn.  
 

155. Recordnummer: 0033639  
Veermanskade 16       0000   Pandaanduiding
NUMMER 16 monument  
 

156. Recordnummer: 0033640  
Veermanskade 16       0000   Pandbeschrijving
Pakhuis met geheel gepleisterde gevel.  
 

157. Recordnummer: 0033641  
Veermanskade 16       1905   Gebeurtenis
L. Kaat; aanbrengen zonnescherm.  
 

158. Recordnummer: 0033642  
Veermanskade 16       1949   Gebeurtenis
Shell Nederland N.V. ; plaatsen bovengrondse tank met aftapinrichting op terrein D. Wormsbecher.  
 

159. Recordnummer: 0033643  
Veermanskade 16       1968   Gebeurtenis
J.L.J. Last; verbouwen huis met pakhuis, onder andere verbouwen voorgevels nrs. 15, 16. Architect Y. Kok, Amsterdam. Aannemenr V. Hakhoff en Zn.  
 

160. Recordnummer: 0033644  
Veermanskade 19       0000   Pandaanduiding
NUMMER 19  
 

161. Recordnummer: 0033645  
Veermanskade 19       1949   Bewoner
J. Over de Linden, musicus  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde records: 5 december 2017