Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Turfhaven   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden records : 229   (uit: 38155)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  adres

1. Recordnummer: 0031548  
Turfhaven 0       0000   Straatbeschrijving
0  
 

2. Recordnummer: 0031549  
Turfhaven 0       1923   Gebeurtenis
Het Hoofd van de Gemeenteschool nr. 2 (Muntstraat nr. 7); rooien van enkele bomen staande in de tuin van het Protestants Weeshuis.  
 

3. Recordnummer: 0031550  
Turfhaven 1       0000   Pandaanduiding
NUMMER 1  
 

4. Recordnummer: 0031551  
Turfhaven 1       1912   Bewoner
Th. de Lange, bakker  
 

5. Recordnummer: 0031552  
Turfhaven 1       1920   Bewoner
Th. de Lange, brood- en banketbakker  
 

6. Recordnummer: 0031553  
Turfhaven 1       1928   Bewoner
Joz. Negenman, stoker kalkbranderij  
 

7. Recordnummer: 0031554  
Turfhaven 1       1928   Bewoner
B. Philippi, sigarenmaker  
 

8. Recordnummer: 0031555  
Turfhaven 1       1949   Bewoner
J. Negenman, chauffeur  
 

9. Recordnummer: 0031556  
Turfhaven 1       1964   Bewoner
P.A. Zomerdijk  
 

10. Recordnummer: 0031557  
Turfhaven 1       1981   Bewoner
G.L. Rijken  
 

11. Recordnummer: 0031558  
Turfhaven 1       1917   Gebeurtenis
Th. de Lange; optrekken schoorsteen Broodbakkerij aan de Turfhaven hoek Muntstraat tot minstens 12 m hoogte.  
 

12. Recordnummer: 0031559  
Turfhaven 1       1924   Gebeurtenis
H. Sanders (Muntstraat nr. 15) en Th. de Lange; aansluiten aan het gemeenteriool.  
 

13. Recordnummer: 0031560  
Turfhaven 1       1926   Gebeurtenis
J. Negenman, directeur Hoornsche Broodfabriek; aanbrengen zonnescherm.  
 

14. Recordnummer: 0031561  
Turfhaven 1       1933   Gebeurtenis
Th. de Lange; vernieuwen stoep.  
 

15. Recordnummer: 0031562  
Turfhaven 1       1960   Gebeurtenis
P. Zomerdijk; verbouwen winkel.  
 

16. Recordnummer: 0031649  
Turfhaven 2       0000   Pandaanduiding
NUMMER 2 beeldbepalend  
 

17. Recordnummer: 0031650  
Turfhaven 2       1912   Bewoner
D. Burgy, sigarenfabrikant  
 

18. Recordnummer: 0031651  
Turfhaven 2       1920   Bewoner
W. Foks, pakhuisknecht  
 

19. Recordnummer: 0031652  
Turfhaven 2       1928   Bewoner
W. Foks, sigarenwinkelier en pakhuisknecht  
 

20. Recordnummer: 0031653  
Turfhaven 2       1928   Bewoner
P. Postma, tabakskerver  
 

21. Recordnummer: 0031654  
Turfhaven 2       1949   Bewoner
Associatie voor Lijkbezorging voor Hoorn en Omstreken; tel. 4387  
 

22. Recordnummer: 0031655  
Turfhaven 2       1949   Bewoner
W. Foks, sigarenwinkelier (h)  
 

23. Recordnummer: 0031656  
Turfhaven 2       1949   Bewoner
H.L. Katuin, huisschilder  
 

24. Recordnummer: 0031657  
Turfhaven 2       1964   Bewoner
H. Menger  
 

25. Recordnummer: 0031658  
Turfhaven 2       1981   Bewoner
E.L. Bakker  
 

26. Recordnummer: 0031659  
Turfhaven 2       1920   Bewoner
B. Stolker, beambte Ned. Spoorwegen  
 

27. Recordnummer: 0031660  
Turfhaven 2       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd door Jan Groen sterke drank in 't klein verkocht, op 2 januari 1883 opgevolgd door Jozeph Spijer en 1 mei 1885 door J.H.Beek, 1 mei 1890 door Klaas Smit en 16 november 1900 door A. van Leijen.  
 

28. Recordnummer: 0031563  
Turfhaven 3       0000   Pandaanduiding
NUMMER 3  
 

29. Recordnummer: 0031564  
Turfhaven 3       1928   Bewoner
H. Edam, arbeider  
 

30. Recordnummer: 0031565  
Turfhaven 3       1981   Bewoner
L.J.J. Helderman  
 

31. Recordnummer: 0031566  
Turfhaven 3       1981   Bewoner
J. van Scherpenzeel  
 

32. Recordnummer: 0031567  
Turfhaven 3       1903   Gebeurtenis
E. Edel; amotie en wederopbouw topgevel.  
 

33. Recordnummer: 0031568  
Turfhaven 3       1912   Gebeurtenis
R. Bangsma; maken hals op een regenbak voor het perceel.  
 

34. Recordnummer: 0031569  
Turfhaven 3       1929   Gebeurtenis
E. Edel Wz.; maken van een stoep en aanschrijving om de regenwaterafvoer te herstellen.  
 

35. Recordnummer: 0031570  
Turfhaven 3       1935   Gebeurtenis
Onbewoonbaarverklaring.  
 

36. Recordnummer: 0031571  
Turfhaven 3       1956   Gebeurtenis
Daar de woning door verbouwing het karakter van woning verloren heeft is onbewoonbaarverklaring opgeheven.  
 

37. Recordnummer: 0031572  
Turfhaven 3       1969   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn koopt het pakhuis met ondergrond, Oude Turfhaven nr. 3/ Gravenstraat nr. 48, groot 53 ca voor ƒ 2.500,- van J.R. Koomen.  
 

38. Recordnummer: 0031573  
Turfhaven 3       1970   Gebeurtenis
Gesloopt. Zie verder Gravenstraat nr. 48.  
 

39. Recordnummer: 0031661  
Turfhaven 4       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 4, 4 rood  
 

40. Recordnummer: 0031662  
Turfhaven 4       1912   Bewoner
A. Polak, koopman  
 

41. Recordnummer: 0031663  
Turfhaven 4       1920   Bewoner
A. Polak, koopman  
 

42. Recordnummer: 0031664  
Turfhaven 4       1923   Gebeurtenis
Nr. 4 rood onbewoonbaar verklaard.  
 

43. Recordnummer: 0031665  
Turfhaven 4       1925   Gebeurtenis
H.G. Polak; aanschrijving om van de onbewoonbaar verklaarde woning, nr. 4 rood het dak te herstellen.  
 

44. Recordnummer: 0031666  
Turfhaven 4       1929   Gebeurtenis
N.V. W.F. Stoel en Zoon's bouwmaterialenbedrijf; aanbrengen draai- en zetluiken voor de raamkozijnen nr. 4.  
 

45. Recordnummer: 0031667  
Turfhaven 4       1929   Gebeurtenis
Wed. H.G. Polak; aanschrijving om de gebreken op te heffen.  
 

46. Recordnummer: 0031668  
Turfhaven 4       1936   Gebeurtenis
Wed. H.G. Polak; aanschrijving van nr. 4 de hemelwaterafvoer ondergronds te lozen naar de Oude Turfhaven en de goten te herstellen. Zie verder Gravenstraat nr. 48.  
 

47. Recordnummer: 0031757  
Turfhaven 5-6       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 5, 6  
 

48. Recordnummer: 0031758  
Turfhaven 5-6       1912   Bewoner
G. Beek, warmoezenier  
 

49. Recordnummer: 0031759  
Turfhaven 5-6       1920   Bewoner
Wed. G. Beek  
 

50. Recordnummer: 0031760  
Turfhaven 5-6       1920   Bewoner
R. Bangma, koopman  
 

51. Recordnummer: 0031761  
Turfhaven 5-6       1928   Bewoner
J.B. van Zanten, schildersknecht  
 

52. Recordnummer: 0031762  
Turfhaven 5-6       1928   Bewoner
Wed. R. Bangma  
 

53. Recordnummer: 0031763  
Turfhaven 5-6       1949   Bewoner
P. Stam, timmerman  
 

54. Recordnummer: 0031764  
Turfhaven 5-6       1964   Bewoner
J. Bakker  
 

55. Recordnummer: 0031765  
Turfhaven 5-6       1981   Bewoner
G. Besanger  
 

56. Recordnummer: 0031766  
Turfhaven 5-6       1912   Bewoner
P. de Graaff, zeilmaker  
 

57. Recordnummer: 0031767  
Turfhaven 5-6       1920   Bewoner
P. Bouwman, smid  
 

58. Recordnummer: 0031768  
Turfhaven 5-6       1928   Bewoner
P. Bouwman, smid  
 

59. Recordnummer: 0031769  
Turfhaven 5-6       1949   Bewoner
Wed. J. van der Gracht-Bouwman  
 

60. Recordnummer: 0031770  
Turfhaven 5-6       1964   Bewoner
T.A. Boon  
 

61. Recordnummer: 0031771  
Turfhaven 5-6       1923   Gebeurtenis
R. Bangma; aanbrengen uithangbord en plaatsen van een paar vaten op de stoep voor nr. 5.  
 

62. Recordnummer: 0031772  
Turfhaven 5-6       1936   Gebeurtenis
Wed. Polak; aanschrijving tot verbeteren nr. 6.  
 

63. Recordnummer: 0031773  
Turfhaven 5-6       1955   Gebeurtenis
M.M. Jonkman; vervangen wisselton door wc.  
 

64. Recordnummer: 0031774  
Turfhaven 5-6       1974   Gebeurtenis
Nr. 6 onbewoonbaar verklaard.  
 

65. Recordnummer: 0031775  
Turfhaven 5-6       1975   Gebeurtenis
Mevr. Wilgenkamp; verbouwen en samenvoegen nrs. 5, 6 tot één woning.  
 

66. Recordnummer: 0031776  
Turfhaven 5-6       1980   Gebeurtenis
Onbewoonbaarverklaring nr. 6 opgeheven.  
 

67. Recordnummer: 0031574  
Turfhaven 7       0000   Pandaanduiding
NUMMER 7  
 

68. Recordnummer: 0031575  
Turfhaven 7       1920   Bewoner
H.J. te Boekhorst, onderwijzer  
 

69. Recordnummer: 0031576  
Turfhaven 7       1928   Gebeurtenis
Mej. G.E. Kaat-Gorter; aanschrijving tot verbeteren.  
 

70. Recordnummer: 0031577  
Turfhaven 7       1931   Gebeurtenis
C. Visser Bz.; maken riolering.  
 

71. Recordnummer: 0031578  
Turfhaven 7       1937   Gebeurtenis
W.J. Nannings; oprichten bewaarplaats van oude metalen.  
 

72. Recordnummer: 0031579  
Turfhaven 7       1945   Gebeurtenis
C. Meijssen; bouwen nieuwe gevel. Architect S.W. Langius.  
 

73. Recordnummer: 0031580  
Turfhaven 7       1974   Gebeurtenis
Fa. Vleesbedrijf 'West-Friesland'; verbouwen nrs. 7,  
 

74. Recordnummer: 0031669  
Turfhaven 8       0000   Pandaanduiding
NUMMER 8  
 

75. Recordnummer: 0031670  
Turfhaven 8       1912   Bewoner
J. Brandt, timmerman  
 

76. Recordnummer: 0031671  
Turfhaven 8       1920   Bewoner
Jac. Brandt, tuinman  
 

77. Recordnummer: 0031672  
Turfhaven 8       1920   Bewoner
Wed. N. Tol  
 

78. Recordnummer: 0031673  
Turfhaven 8       1928   Bewoner
L. Ursem, koopman  
 

79. Recordnummer: 0031674  
Turfhaven 8       1949   Bewoner
J. Boedijn, boekhouder  
 

80. Recordnummer: 0031675  
Turfhaven 8       1949   Bewoner
J.A. Opmeer, schilder (h)  
 

81. Recordnummer: 0031676  
Turfhaven 8       1949   Bewoner
J.C. Opmeer, kantoorbediende  
 

82. Recordnummer: 0031677  
Turfhaven 8       1920   Bewoner
Mej. M. Ots, naaister  
 

83. Recordnummer: 0031678  
Turfhaven 8       1928   Bewoner
Jn. Bouwman-Outs  
 

84. Recordnummer: 0031679  
Turfhaven 8       1919   Gebeurtenis
Bierenbroodspot; aanschrijving tot herstel topgevel.  
 

85. Recordnummer: 0031680  
Turfhaven 8       1928   Gebeurtenis
R. Ypma; inrichten als pakhuis nrs. 8, 9 en verbouwen gevels.  
 

86. Recordnummer: 0031681  
Turfhaven 8       1929   Gebeurtenis
J. Opmeer; verbouwen nrs. 8, 9.  
 

87. Recordnummer: 0031682  
Turfhaven 8       1974   Gebeurtenis
Zie nr. 7.  
 

88. Recordnummer: 0031581  
Turfhaven 9       1928   Pandaanduiding
NUMMER 9  
 

89. Recordnummer: 0031582  
Turfhaven 9       1928   Bewoner
D.J. Dekker, transportarbeider  
 

90. Recordnummer: 0031583  
Turfhaven 9       1964   Bewoner
T.C. Waard  
 

91. Recordnummer: 0031584  
Turfhaven 9       1981   Bewoner
L.J.H. van Veen  
 

92. Recordnummer: 0031585  
Turfhaven 9       1928   Gebeurtenis
R. Ypma; inrichten als pakhuis nrs. 8, 9 en verbouwen gevels.  
 

93. Recordnummer: 0031586  
Turfhaven 9       1929   Gebeurtenis
J. Opmeer; verbouwen nrs. 8, 9.  
 

94. Recordnummer: 0031587  
Turfhaven 9       1933   Gebeurtenis
C. de Vries; verbouwen perceel. in 1935 voltooiingsen bewoonbaarverklaring.  
 

95. Recordnummer: 0031588  
Turfhaven 9       1960   Gebeurtenis
T.C. de Waard; verbouwen perceel.  
 

96. Recordnummer: 0031589  
Turfhaven 9       1977   Gebeurtenis
L.J.H. van Veen; verbouwen woning.  
 

97. Recordnummer: 0031683  
Turfhaven 10       1912   Pandaanduiding
NUMMER 10  
 

98. Recordnummer: 0031684  
Turfhaven 10       1912   Bewoner
C. Westerbaan, scheepstimmerman  
 

99. Recordnummer: 0031685  
Turfhaven 10       1920   Bewoner
C. Westerbaan, scheepstimmerman  
 

100. Recordnummer: 0031686  
Turfhaven 10       1949   Bewoner
D.C. van der Maeden, kantoorbediende  
 

101. Recordnummer: 0031687  
Turfhaven 10       1949   Bewoner
W. Zwaan, werkmeester Rijkswerkinrichting  
 

102. Recordnummer: 0031688  
Turfhaven 10       1964   Bewoner
G. Loos-Keiser  
 

103. Recordnummer: 0031689  
Turfhaven 10       1938   Gebeurtenis
E. Nannings namens K. Olthuis; maken wc.  
 

104. Recordnummer: 0031690  
Turfhaven 10       1977   Gebeurtenis
Th. Vis; veranderen woning in garage/berging.  
 

105. Recordnummer: 0031590  
Turfhaven 11       1912   Pandaanduiding
NUMMER 11  
 

106. Recordnummer: 0031591  
Turfhaven 11       1912   Bewoner
F. Olthuis, timmerman  
 

107. Recordnummer: 0031592  
Turfhaven 11       1920   Bewoner
F. Olthuis  
 

108. Recordnummer: 0031593  
Turfhaven 11       1928   Bewoner
Mej. G. Boterhoven-de Haan, kantoorbediende  
 

109. Recordnummer: 0031594  
Turfhaven 11       1928   Bewoner
K. Schutten, handelscorrespondent  
 

110. Recordnummer: 0031595  
Turfhaven 11       1949   Bewoner
H.J. Eichhom  
 

111. Recordnummer: 0031596  
Turfhaven 11       1949   Bewoner
E.Th.L. Graafland  
 

112. Recordnummer: 0031597  
Turfhaven 11       1949   Bewoner
K. Olthuis  
 

113. Recordnummer: 0031598  
Turfhaven 11       1964   Bewoner
T. Vis  
 

114. Recordnummer: 0031599  
Turfhaven 11       1981   Bewoner
T. Vis  
 

115. Recordnummer: 0031600  
Turfhaven 11       1923   Gebeurtenis
Fa. D. Kaat en Zn. namens Dijkstra; maken beerput met overloop naar de Turfhaven ten behoeve van twee wc's.  
 

116. Recordnummer: 0031691  
Turfhaven 12       1912   Pandaanduiding
NUMMER 12  
 

117. Recordnummer: 0031692  
Turfhaven 12       1912   Bewoner
J. Gleysteen, metselaar en aannemer  
 

118. Recordnummer: 0031693  
Turfhaven 12       1949   Bewoner
E. Nannings, metselaar-aannemer (h), tel. 4730  
 

119. Recordnummer: 0031694  
Turfhaven 12       1964   Bewoner
E. Nannings  
 

120. Recordnummer: 0031695  
Turfhaven 12       1981   Bewoner
C. Verlaan  
 

121. Recordnummer: 0031696  
Turfhaven 12       1920   Gebeurtenis
Aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken ten behoeve van nrs. 12,13.  
 

122. Recordnummer: 0031697  
Turfhaven 12       1925   Gebeurtenis
J. Duursma; oprichten meubelmakerij.  
 

123. Recordnummer: 0031698  
Turfhaven 12       1926   Gebeurtenis
J. Duursma; uitbreiden meubelmakerij en houtbewerkingsinrichting.  
 

124. Recordnummer: 0031699  
Turfhaven 12       1928   Gebeurtenis
J. Duursma; uitbreiden houtbewerkingsinrichting en meubelmakerij.  
 

125. Recordnummer: 0031700  
Turfhaven 12       1930   Gebeurtenis
Erven J. van Petten; aanschrijving tot verbeteren.  
 

126. Recordnummer: 0031701  
Turfhaven 12       1931   Gebeurtenis
E. Nannings; bouwen woonhuis met pakhuis. In 1931 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.  
 

127. Recordnummer: 0031702  
Turfhaven 12       1938   Gebeurtenis
F. Kruithof; maken wc met waterspoeling.  
 

128. Recordnummer: 0031703  
Turfhaven 12       1940   Gebeurtenis
E. Nannings; verbouwen perceel.  
 

129. Recordnummer: 0031704  
Turfhaven 12       1965   Gebeurtenis
E. Nannings; veranderen voordeur.  
 

130. Recordnummer: 0031705  
Turfhaven 12       1970   Gebeurtenis
E.Nannings; verbouwen bergruimte, vernieuwen keuken.  
 

131. Recordnummer: 0031601  
Turfhaven 13       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 13, 13A  
 

132. Recordnummer: 0031602  
Turfhaven 13       1912   Bewoner
B.L. Hoekstra, predikant  
 

133. Recordnummer: 0031603  
Turfhaven 13       1920   Bewoner
L.B. Hoekstra, evangeliedienaar  
 

134. Recordnummer: 0031604  
Turfhaven 13       1928   Bewoner
L. Hoekstra, evangelist  
 

135. Recordnummer: 0031605  
Turfhaven 13       1949   Bewoner
G. Strik, vem. metaalfabriek; koster van de Gereformeerde Kerk  
 

136. Recordnummer: 0031606  
Turfhaven 13       1964   Bewoner
G. Strik  
 

137. Recordnummer: 0031607  
Turfhaven 13       1981   Bewoner
J.W. de Boer  
 

138. Recordnummer: 0031608  
Turfhaven 13       1920   Gebeurtenis
Aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken ten behoeve van nrs. 12,13.  
 

139. Recordnummer: 0031609  
Turfhaven 13       1938   Gebeurtenis
F. Kruithof namens de kerkeraad der Gereformeerde Kerk; slopen verenigingsgebouw achter nr. 13 en bouwen verenigingsgebouw achter nr. 13. in 1938 voltooiingsverklaring.  
 

140. Recordnummer: 0031610  
Turfhaven 13       1939   Gebeurtenis
J. Kieft Wed. P. Homan; verlof B in nr. 13.  
 

141. Recordnummer: 0031611  
Turfhaven 13       1948   Gebeurtenis
C. Klaij namens de Kerkeraard; inrichting zolderruimte en plaatsen dakkapel op nr. 13.  
 

142. Recordnummer: 0031612  
Turfhaven 13       1958   Gebeurtenis
K. Korpershoek namens de beheerscommissie der Gereformeerde Kerk; verbouwen en verbeteren nr. 13.  
 

143. Recordnummer: 0031706  
Turfhaven 14       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 14, 14A  
 

144. Recordnummer: 0031707  
Turfhaven 14       1912   Bewoner
J. Liwijn, tabaksbewerker  
 

145. Recordnummer: 0031708  
Turfhaven 14       1920   Bewoner
J. Liwijn, tabakskerver  
 

146. Recordnummer: 0031709  
Turfhaven 14       1928   Bewoner
C. Nooder, koperslager  
 

147. Recordnummer: 0031710  
Turfhaven 14       1949   Bewoner
J.H.L. Keet, slager (h)  
 

148. Recordnummer: 0031711  
Turfhaven 14       1949   Bewoner
C. Nooder, koperslager  
 

149. Recordnummer: 0031712  
Turfhaven 14       1964   Bewoner
N. Nooder-Kobes  
 

150. Recordnummer: 0031713  
Turfhaven 14       1981   Bewoner
R.G. Zijlstra  
 

151. Recordnummer: 0031714  
Turfhaven 14       1912   Bewoner
D. de Graaff, fabrieksarbeider  
 

152. Recordnummer: 0031715  
Turfhaven 14       1920   Bewoner
D. de Graaff, los arbeider  
 

153. Recordnummer: 0031716  
Turfhaven 14       1928   Bewoner
D. de Graaff, los arbeider  
 

154. Recordnummer: 0031717  
Turfhaven 14       1949   Bewoner
G. Broertjes, tabaksbewerker  
 

155. Recordnummer: 0031718  
Turfhaven 14       1964   Bewoner
G. Broertjes  
 

156. Recordnummer: 0031719  
Turfhaven 14       1981   Bewoner
G. Broertjes  
 

157. Recordnummer: 0031720  
Turfhaven 14       1910   Gebeurtenis
W. Tonneman; bouwen twee woningen op een terrein aan de Oude Turfhaven.  
 

158. Recordnummer: 0031721  
Turfhaven 14       1938   Gebeurtenis
S. Haarsma; verbouwen nr. 14a.  
 

159. Recordnummer: 0031722  
Turfhaven 14       1939   Gebeurtenis
E. Nannings namens P. Haarsma; bouwen twee schuurtjes en twee wc's nrs. 14, 14a.  
 

160. Recordnummer: 0031613  
Turfhaven 15       1912   Pandaanduiding
NUMMER 15  
 

161. Recordnummer: 0031614  
Turfhaven 15       1912   Bewoner
E. Rietbergen, koopman  
 

162. Recordnummer: 0031615  
Turfhaven 15       1920   Bewoner
H. van Hinte, kaasknecht  
 

163. Recordnummer: 0031616  
Turfhaven 15       1920   Bewoner
P. van Hinte, los werkman  
 

164. Recordnummer: 0031617  
Turfhaven 15       1928   Bewoner
H. van Hinte, los werkman  
 

165. Recordnummer: 0031618  
Turfhaven 15       1949   Bewoner
H.H. Berkhout, onderwijzer  
 

166. Recordnummer: 0031619  
Turfhaven 15       1949   Bewoner
A. Moeijes, tuinder  
 

167. Recordnummer: 0031620  
Turfhaven 15       1949   Bewoner
C. Moeijes, timmerman (h)  
 

168. Recordnummer: 0031621  
Turfhaven 15       1964   Bewoner
C. Moeijes  
 

169. Recordnummer: 0031622  
Turfhaven 15       1981   Bewoner
A. Moeijes  
 

170. Recordnummer: 0031623  
Turfhaven 15       1928   Gebeurtenis
Fa. Gronert en Moeijes; verbouwen perceel; alleen de zijgevels blijven staan. in 1928 volgt een bewoonbaaren voltooiïngsverklaring.  
 

171. Recordnummer: 0031624  
Turfhaven 15       1948   Gebeurtenis
Fa. Gronert en Moeijes; aanbrengen nieuw raamkozijn in achtergevel.  
 

172. Recordnummer: 0031723  
Turfhaven 16       1920   Pandaanduiding
NUMMER 16  
 

173. Recordnummer: 0031724  
Turfhaven 16       1920   Bewoner
J.F. van Hinte  
 

174. Recordnummer: 0031725  
Turfhaven 16       1920   Bewoner
E.P. van Hinte, sigarenmaker  
 

175. Recordnummer: 0031726  
Turfhaven 16       1928   Bewoner
P. Hooijboer, loopknecht  
 

176. Recordnummer: 0031727  
Turfhaven 16       1949   Bewoner
G. Beemsterboer, meelmolenknecht  
 

177. Recordnummer: 0031728  
Turfhaven 16       1949   Bewoner
M. Bervoets, landbouwkundige  
 

178. Recordnummer: 0031729  
Turfhaven 16       1964   Bewoner
G. Beemsterboer  
 

179. Recordnummer: 0031730  
Turfhaven 16       1981   Bewoner
C. van Dijk  
 

180. Recordnummer: 0031731  
Turfhaven 16       1951   Gebeurtenis
Perceel nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

181. Recordnummer: 0031732  
Turfhaven 16       1952   Gebeurtenis
Fa. Gronert en Moeijes; verbouwen keuken en wc achter het woonhuis.  
 

182. Recordnummer: 0031733  
Turfhaven 16       1967   Gebeurtenis
W.H. Tap; veranderen dakkapel in twee enkele dakkapellen nrs. 16, 17.  
 

183. Recordnummer: 0031625  
Turfhaven 17       1912   Pandaanduiding
NUMMER 17  
 

184. Recordnummer: 0031626  
Turfhaven 17       1912   Bewoner
J. Dudink, koopman  
 

185. Recordnummer: 0031627  
Turfhaven 17       1920   Bewoner
E. Rietbergen, transportarbeider  
 

186. Recordnummer: 0031628  
Turfhaven 17       1928   Bewoner
E. Rietbergen, transportarbeider  
 

187. Recordnummer: 0031629  
Turfhaven 17       1949   Bewoner
J. Klijn, chauffeur  
 

188. Recordnummer: 0031630  
Turfhaven 17       1964   Bewoner
A. Klijn-Roele  
 

189. Recordnummer: 0031631  
Turfhaven 17       1937   Gebeurtenis
D. Keetman; aanbrengen nieuwe voordeur.  
 

190. Recordnummer: 0031632  
Turfhaven 17       1951   Gebeurtenis
Perceel nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

191. Recordnummer: 0031633  
Turfhaven 17       1967   Gebeurtenis
W.H. Tap; veranderen dakkapel in twee enkele dakkapellen nrs. 16, 17.  
 

192. Recordnummer: 0031734  
Turfhaven 18       1920   Pandaanduiding
NUMMER 18  
 

193. Recordnummer: 0031735  
Turfhaven 18       1920   Bewoner
J. Gons, terreinknecht gemeente Gasfabriek  
 

194. Recordnummer: 0031736  
Turfhaven 18       1920   Bewoner
K. Kloet, kleermaker  
 

195. Recordnummer: 0031737  
Turfhaven 18       1928   Bewoner
A.J. Duinmayer, arbeider gemeente-reiniging  
 

196. Recordnummer: 0031738  
Turfhaven 18       1949   Bewoner
J. van Hinte, kunstmesthandelaar  
 

197. Recordnummer: 0031739  
Turfhaven 18       1964   Bewoner
K. van der Velde  
 

198. Recordnummer: 0031740  
Turfhaven 18       1981   Bewoner
K. van der Velde  
 

199. Recordnummer: 0031741  
Turfhaven 18       1932   Gebeurtenis
J. Egelman; aanschrijving de lekkages te herstellen en het privaat te vernieuwen.  
 

200. Recordnummer: 0031742  
Turfhaven 18       1951   Gebeurtenis
Perceel nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

201. Recordnummer: 0031743  
Turfhaven 18       1954   Gebeurtenis
K. v.d. Velde; verbouwen perceel.  
 

202. Recordnummer: 0031634  
Turfhaven 19       1912   Pandaanduiding
NUMMER 19  
 

203. Recordnummer: 0031635  
Turfhaven 19       1912   Bewoner
J.C. Posch, bouwmeester  
 

204. Recordnummer: 0031636  
Turfhaven 19       1920   Bewoner
J.C. Posch, bouwkundige  
 

205. Recordnummer: 0031637  
Turfhaven 19       1928   Bewoner
Jac. Posch, bouwkundige  
 

206. Recordnummer: 0031638  
Turfhaven 19       1949   Bewoner
A.A. van der Gracht, sigarenmaker  
 

207. Recordnummer: 0031639  
Turfhaven 19       1949   Bewoner
B. Laan, veehouder  
 

208. Recordnummer: 0031640  
Turfhaven 19       1964   Bewoner
A. Draaijer  
 

209. Recordnummer: 0031641  
Turfhaven 19       1981   Bewoner
M.T.F. Dekker  
 

210. Recordnummer: 0031642  
Turfhaven 19       1902   Gebeurtenis
J.C. Posch; leggen riool ten behoeve van afvoer faecaliën naar de Turfhaven.  
 

211. Recordnummer: 0031643  
Turfhaven 19       1906   Gebeurtenis
G. Hackmann; leggen nieuwe stoep voor nrs. 19, 20.  
 

212. Recordnummer: 0031644  
Turfhaven 19       1932   Gebeurtenis
Mej. A.J. Posch; vernieuwen wc bij het perceel en inrichten met waterspoeling.  
 

213. Recordnummer: 0031645  
Turfhaven 19       1953   Gebeurtenis
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 is het dak van nr. 19 ernstig beschadigd. Mej. A. J.Posch wordt aangeschreven het perceel te herstellen.  
 

214. Recordnummer: 0031646  
Turfhaven 19       1970   Gebeurtenis
G. Vertelman; verbouwen en veranderen nr. 19.  
 

215. Recordnummer: 0031744  
Turfhaven 20       1912   Pandaanduiding
NUMMER 20  
 

216. Recordnummer: 0031745  
Turfhaven 20       1912   Bewoner
Wed. J. Labberton  
 

217. Recordnummer: 0031746  
Turfhaven 20       1912   Bewoner
J. Haring, rijwielhandel  
 

218. Recordnummer: 0031747  
Turfhaven 20       1920   Bewoner
J. Haring, rijwielhandelaar  
 

219. Recordnummer: 0031748  
Turfhaven 20       1928   Bewoner
Jac. Haring, rijwielhersteller  
 

220. Recordnummer: 0031749  
Turfhaven 20       1949   Bewoner
UITZOEKEN  
 

221. Recordnummer: 0031750  
Turfhaven 20       1964   Bewoner
N.H. van Iersel  
 

222. Recordnummer: 0031751  
Turfhaven 20       1906   Gebeurtenis
G. Hackmann; leggen nieuwe stoep voor nrs. 19, 20.  
 

223. Recordnummer: 0031752  
Turfhaven 20       1909   Gebeurtenis
J. Haring; aanbrengen raam in de achterkamer (zijgevel) en maken muur ter afscheiding van zijn terrein van de Gasfabriekstraat.  
 

224. Recordnummer: 0031753  
Turfhaven 20       1916   Gebeurtenis
Jac. Haring; aanbrengen reclamebord en plaatsen rijwielhek op de stoep voor nr. 20.  
 

225. Recordnummer: 0031754  
Turfhaven 20       1930   Gebeurtenis
J. Haring; bouwen winkel met werkplaats nr. 20, en ontheffing artikel 8.  
 

226. Recordnummer: 0031755  
Turfhaven 20       1951   Gebeurtenis
Perceel nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

227. Recordnummer: 0031756  
Turfhaven 20       1969   Gebeurtenis
Pand is in de nacht van 10 november door brand verwoest.  
 

228. Recordnummer: 0031647  
Turfhaven 9999       1909   Pandaanduiding
ONGENUMMERD  
 

229. Recordnummer: 0031648  
Turfhaven 9999       1909   Gebeurtenis
Directeur Gasfabriek geeft kennis van het afbreken van de Oude Turfhaven nrs. 23, 24, 25, 26, 27 en Peperstraat nr. 47. ONGENUMMERD  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde records: 8 december 2017