Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Ramen   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden records : 499   (uit: 38155)

Getoond wordt record : 1 t/m 250


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  adres

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 250 records:

1   2       Volgende       Eind

1. Recordnummer: 0029651  
Ramen 0       0000   Straatbeschrijving
0  
 

2. Recordnummer: 0029856  
Ramen 1-3       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 1 , 3 zie Nieuwe Noord nr. 34 monument  
 

3. Recordnummer: 0029857  
Ramen 1-3       0000   Pandbeschrijving
Zeer brede 18de eeuwse panden, waarvan het linker een gevel heeft door gladde pilasters en een middenrisaliet geleed; deurpartij met rococo-snijwerk. Rechter pand niet geleed; snijwerk aan deur omlijsting en kroonlijst.
Een brief van 1964 meldt dat Ramen nr. 1 de vroegere R.K. zusterstichting en R.K. VGLO school eigendom is van het R.K. Kerkbestuur. Inwendig zouden nog een aantal waardevolle onderdelen aanwezig zijn. Diverse lokalen zijn in gebruik als clubruimte voor enige R.K. jeugdverenigingen en een gedeelte is ingericht als woning voor J. van Veldhoven.  
 

4. Recordnummer: 0029858  
Ramen 1-3       1928   Bewoner
A. Roelandse, ordebroeder  
 

5. Recordnummer: 0029859  
Ramen 1-3       1928   Bewoner
J.C.M.M. de Reeper, leraar Missiehuis  
 

6. Recordnummer: 0029860  
Ramen 1-3       1928   Bewoner
Th.W. Refeleer, leraar Missiehuis  
 

7. Recordnummer: 0029861  
Ramen 1-3       1928   Bewoner
J.J.M. van Liempt, leraar Missiehuis  
 

8. Recordnummer: 0029862  
Ramen 1-3       1928   Bewoner
L.F.J.M. Eigenraam, leraar Missiehuis  
 

9. Recordnummer: 0029863  
Ramen 1-3       1949   Bewoner
J. van Veldhoven, timmerman  
 

10. Recordnummer: 0029864  
Ramen 1-3       1949   Bewoner
W. Schulte, voorzitster van de Katholieke Actie, afdeling jonge vrouwen; R.K. sociaal werkster; leidster van Katholieke Gezinszorg (vanaf 1-3-1949), het Sint Francisca Romana Liefdewerk (meisjesjeugdwerk); tel. 4775  
 

11. Recordnummer: 0029865  
Ramen 1-3       1964   Bewoner
J. van Veldhoven  
 

12. Recordnummer: 0029866  
Ramen 1-3       1949   Bewoner
R.K. Huishoudschool voor Meisjes  
 

13. Recordnummer: 0029867  
Ramen 1-3       1902   Gebeurtenis
R.K. Parochiaal Kerkbestuur; bouwen nieuwe school aan het Nieuwe Noord nr. 34 en het verrichten van bijkomende werken aan bestaande gebouwen en lokalen. Architect P. Snel Rzn.  
 

14. Recordnummer: 0029868  
Ramen 1-3       1906   Gebeurtenis
J. Vollenga; herstellen nr. 3.  
 

15. Recordnummer: 0029869  
Ramen 1-3       1909   Gebeurtenis
R.K. Parochiaal Kerkbestuur; afbreken van nr. 3; perceel moet aan de straatzijde worden afgezet met een schutting.  
 

16. Recordnummer: 0029870  
Ramen 1-3       1909   Gebeurtenis
R.K. Parochiaal Kerkbestuur; verbouwen bestaande school aan de Ramen en bijbouwen van een gedeelte ter plaatse van het te slopen perceel nr. 3. Architect P. Snel Rzn.  
 

17. Recordnummer: 0029871  
Ramen 1-3       1931   Gebeurtenis
Mej. P.M.A. Schermer; secretaresse van de vereniging tot vervaardigen van Paramenten voor Missie- en Arme Kerken; aanbrengen reclamedoek van nr. 1 tot de boom recht daar tegenover ten behoeve van de Missietentoonstelling op 13 en 14 september.  
 

18. Recordnummer: 0029872  
Ramen 1-3       1953   Gebeurtenis
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, bij besluit van 31 januari 1931 beslist, dat het R.K. Parochiaal Kerkbestuur van 25 september 1933 afblijvend had opgehouden de lokalen 3, 8 en 9 van de school nr. 1 te gebruiken. Thans (1953) zegt het Kerkbestuur dat die lokalen weer in gebruik zijn genomen ten behoeve van het Lager Onderwijs.  
 

19. Recordnummer: 0029873  
Ramen 1-3       1977   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; restauratie gebouwencomplex. Restauratie gestart in 1981. Opdrachtgever Stichting Stadsherstel Hoorn. Aannemer Gebr. Peerdeman.  
 

20. Recordnummer: 0029890  
Ramen 2       0000   Pandaanduiding
NUMMER 2 monument  
 

21. Recordnummer: 0029891  
Ramen 2       0000   Pandbeschrijving
Pastorie van de Lutherse kerk. 18de eeuwse voorbouw met twee verdiepingen en rechte kroonlijst vóór ouder pand. Rococo-snijwerk boven de omlijste deur.
Gevel 1773  
 

22. Recordnummer: 0029892  
Ramen 2       1912   Bewoner
Th. Scharten, predikant Lutherse Gemeente  
 

23. Recordnummer: 0029893  
Ramen 2       1920   Bewoner
Ds. A.E. Brüheim, predikant  
 

24. Recordnummer: 0029894  
Ramen 2       1928   Bewoner
J.C. van Bemmel, predikant Hersteld Evangelische Gemeente  
 

25. Recordnummer: 0029895  
Ramen 2       1949   Bewoner
A. Vermeulen, predikant  
 

26. Recordnummer: 0029896  
Ramen 2       1964   Bewoner
J. Langereis  
 

27. Recordnummer: 0029897  
Ramen 2       1981   Bewoner
J.C. Jonker  
 

28. Recordnummer: 0029898  
Ramen 2       1954   Gebeurtenis
C. Brouwer.  
 

29. Recordnummer: 0029899  
Ramen 2       1910   Gebeurtenis
Gezondheidscie adviseert tot aanbrengen van verbeteringen aan nr. 2 en Nieuwsteeg nrs. 27, 29.  
 

30. Recordnummer: 0029900  
Ramen 2       1966   Gebeurtenis
A.M.H. Stam; verbouwen nr. 2 en Nieuwsteeg nr. 27. Architect W.A. Loomans.  
 

31. Recordnummer: 0029901  
Ramen 2       1968   Gebeurtenis
A.M. Stam; verbouwen perceel.  
 

32. Recordnummer: 0029902  
Ramen 2       1971   Gebeurtenis
A.M. Stam; veranderen woning.  
 

33. Recordnummer: 0029903  
Ramen 4       0000   Pandaanduiding
NUMMER 4 monument  
 

34. Recordnummer: 0029904  
Ramen 4       0000   Pandbeschrijving
Lutherse Kerk. Rechthoekig gebouw met rococo ingezwenkte voorgevel uit 1768. In 1922 ingekort aan de achterzijde. Inwendig galerijen langs de lange zijden. Preekstoel met betimmering, klankbord, doophek met twee koperen doopbogen, orgelwand met galerij 1773, twee koperen lezenaars, opzetstuk op herenbank, orgelkas waarin uurwerk, alles in rococostijl.  
 

35. Recordnummer: 0029905  
Ramen 4       1949   Bewoner
 
 

36. Recordnummer: 0029906  
Ramen 4       1944   Gebeurtenis
Fa. V. Hakhoff en Zn. namens de Hersteld Evangelisch Luthersche Gemeente; aanbrengen privaat met waterspoeling.  
 

37. Recordnummer: 0029907  
Ramen 4       1965   Gebeurtenis
Kerkeraad der Evangelisch Lutherse Gemeente; veranderen vergaderruimte.  
 

38. Recordnummer: 0029652  
Ramen 5       0000   Pandaanduiding
NUMMER 5  
 

39. Recordnummer: 0029653  
Ramen 5       1912   Bewoner
A.C. Hetsen, commissionair  
 

40. Recordnummer: 0029654  
Ramen 5       1920   Bewoner
Mej. E. de Vries  
 

41. Recordnummer: 0029655  
Ramen 5       1928   Bewoner
S. de Vries, kaaskopersbediende  
 

42. Recordnummer: 0029656  
Ramen 5       1949   Bewoner
J.G. de Vries  
 

43. Recordnummer: 0029657  
Ramen 5       1964   Bewoner
I.B. van Oordt  
 

44. Recordnummer: 0029658  
Ramen 5       1964   Bewoner
A.J. Verbeek  
 

45. Recordnummer: 0029659  
Ramen 5       1904   Gebeurtenis
S. de Vries (caféhouder); amoveren en wederopbouwen perceel. in 1904 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring.  
 

46. Recordnummer: 0029660  
Ramen 5       1938   Gebeurtenis
H. Peerdeman namens T. de Vries; bouwen privaat met waterspoeling, twee kasten en verbouwen keuken, perceel wordt aangesloten op het gemeenteriool.  
 

47. Recordnummer: 0029661  
Ramen 5       1945   Gebeurtenis
Mej. J.G. de Vries; aanschrijving de woning en het erf te reinigen.  
 

48. Recordnummer: 0029662  
Ramen 5       1953   Gebeurtenis
Mej. J.G. de Vries; aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

49. Recordnummer: 0029663  
Ramen 5       1966   Gebeurtenis
W. Visser; aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

50. Recordnummer: 0029664  
Ramen 5       1977   Gebeurtenis
J.W.G. Appelman; verbouwen woning.  
 

51. Recordnummer: 0029908  
Ramen 6       0000   Pandaanduiding
NUMMER 6 monument  
 

52. Recordnummer: 0029909  
Ramen 6       0000   Pandbeschrijving
Kosterij der Lutherse Kerk. Eenvoudige 18de eeuwse gevel; vensters met roeden op de verdieping; vóór ouder pand.  
 

53. Recordnummer: 0029910  
Ramen 6       1912   Bewoner
A.J. Woestenburg, schilder en aanspreker  
 

54. Recordnummer: 0029911  
Ramen 6       1920   Bewoner
A.J. Woestenburg, koster Lutherse kerk  
 

55. Recordnummer: 0029912  
Ramen 6       1920   Bewoner
R. Hagtingius, timmerman  
 

56. Recordnummer: 0029913  
Ramen 6       1920   Bewoner
Hoornsche Begrafenisonderneming  
 

57. Recordnummer: 0029914  
Ramen 6       1928   Bewoner
A.J. Woestenburg, aanspreker  
 

58. Recordnummer: 0029915  
Ramen 6       1928   Bewoner
E.W. Groen  
 

59. Recordnummer: 0029916  
Ramen 6       1928   Bewoner
Hoornse Begrafenisonderneming  
 

60. Recordnummer: 0029917  
Ramen 6       1928   Bewoner
Wed. S. Dikstaal-Roos  
 

61. Recordnummer: 0029918  
Ramen 6       1964   Bewoner
M. van der Gracht  
 

62. Recordnummer: 0029919  
Ramen 6       1981   Bewoner
N.J.A. Stam  
 

63. Recordnummer: 0029920  
Ramen 6       1912   Bewoner
R. Hagtingius, timmermansknecht  
 

64. Recordnummer: 0029921  
Ramen 6       1949   Bewoner
U.F. Polman, reiziger  
 

65. Recordnummer: 0029922  
Ramen 6       1964   Bewoner
C. Hooiveld  
 

66. Recordnummer: 0029923  
Ramen 6       1981   Bewoner
D. Langereis-Schollee  
 

67. Recordnummer: 0029924  
Ramen 6       1921   Gebeurtenis
A.J. Woestenburg; verbouwen perceel en herstellen bovengedeelte over een hoogte van 75 cm van de zijmuur.  
 

68. Recordnummer: 0029925  
Ramen 6       1942   Gebeurtenis
P. Pranger namens J. Verbeek; bouwen twee privaten met waterspoeling.  
 

69. Recordnummer: 0029926  
Ramen 6       1943   Gebeurtenis
S.W. Langius namens J. Verbeek; verbouwen perceel.  
 

70. Recordnummer: 0029927  
Ramen 6       1947   Gebeurtenis
S.W. Langius namens J. Verbeek; verbouwen benedenwoning.  
 

71. Recordnummer: 0029665  
Ramen 7       0000   Pandaanduiding
NUMMER 7 monument  
 

72. Recordnummer: 0029666  
Ramen 7       0000   Pandbeschrijving
Huis met geheel bakstenen trapgevel, XVII A, pui XIX gedicht.  
 

73. Recordnummer: 0029667  
Ramen 7       1912   Bewoner
L.Th.J. Kind, onderwijzer  
 

74. Recordnummer: 0029668  
Ramen 7       1912   Bewoner
P.J. Kalb, schoenmaker  
 

75. Recordnummer: 0029669  
Ramen 7       1912   Bewoner
Wed. A. Kalb  
 

76. Recordnummer: 0029670  
Ramen 7       1920   Bewoner
Mej. A. Kalb, pensionhoudster  
 

77. Recordnummer: 0029671  
Ramen 7       1928   Bewoner
Elis. A. Gier, winkeljuffrouw  
 

78. Recordnummer: 0029672  
Ramen 7       1928   Bewoner
P.J. Gerbrands, onderwijzer  
 

79. Recordnummer: 0029673  
Ramen 7       1928   Bewoner
A. Kalb, pensionhoudster  
 

80. Recordnummer: 0029674  
Ramen 7       1928   Bewoner
E.A.J. Ohms, onderwijzer  
 

81. Recordnummer: 0029675  
Ramen 7       1949   Bewoner
P.B. Krone, horlogemaker (h)  
 

82. Recordnummer: 0029676  
Ramen 7       1964   Bewoner
J.G. Schaap  
 

83. Recordnummer: 0029677  
Ramen 7       1981   Bewoner
J. Wiermans  
 

84. Recordnummer: 0029678  
Ramen 7       1931   Gebeurtenis
P.B. Krone; maken stoep.  
 

85. Recordnummer: 0029679  
Ramen 7       1951   Gebeurtenis
Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

86. Recordnummer: 0029680  
Ramen 7       1952   Gebeurtenis
V.J. Polman namens Oud Hoorn; herstellen topgevel, trapgevel is weer in oorspronkelijke staat gebracht.  
 

87. Recordnummer: 0029681  
Ramen 7       1956   Gebeurtenis
J. Schaap; verbouwen perceel.  
 

88. Recordnummer: 0029682  
Ramen 7       1977   Gebeurtenis
Th. Dierikx; wijzigen voorgevel.  
 

89. Recordnummer: 0029928  
Ramen 8       0000   Pandaanduiding
NUMMER 8 | klokkenwinkel monument  
 

90. Recordnummer: 0029929  
Ramen 8       0000   Pandbeschrijving
Eenvoudige 18de eeuwse gevel voor wellicht ouder pand.  
 

91. Recordnummer: 0029930  
Ramen 8       1920   Bewoner
J. Schoof, zilversmid  
 

92. Recordnummer: 0029931  
Ramen 8       1928   Bewoner
Th. Duivens, melkslijter  
 

93. Recordnummer: 0029932  
Ramen 8       1949   Bewoner
N. Verlaat, schildersbedrijf, tel. 4682  
 

94. Recordnummer: 0029933  
Ramen 8       1949   Bewoner
N. Verlaat, schilder (h)  
 

95. Recordnummer: 0029934  
Ramen 8       1964   Bewoner
J. Haanstra  
 

96. Recordnummer: 0029935  
Ramen 8       1981   Bewoner
R.P.M. Heideman  
 

97. Recordnummer: 0029936  
Ramen 8       1909   Gebeurtenis
Jb. van Straten; bouwen werkplaats achter het perceel en oprichten zilversmederij in deze werkplaats.  
 

98. Recordnummer: 0029937  
Ramen 8       1910   Gebeurtenis
Jb. van Straten; uitbreiden zilversmederij achter het perceel.  
 

99. Recordnummer: 0029938  
Ramen 8       1928   Gebeurtenis
Th. Duivens; bergen van stro in stenen schuren achter het perceel. in beide gebouwtjes mag niet meer dan 2500 kg stro worden opgeslagen.  
 

100. Recordnummer: 0029939  
Ramen 8       1952   Gebeurtenis
N. Verlaat; metselen nieuwe stoep.  
 

101. Recordnummer: 0029940  
Ramen 8       1974   Gebeurtenis
E.M.G. Heideman; vernieuwen en veranderen woning.  
 

102. Recordnummer: 0029683  
Ramen 9       0000   Pandaanduiding
NUMMER 9 monument  
 

103. Recordnummer: 0029684  
Ramen 9       0000   Pandbeschrijving
Huis met geheel bakstenen trapgevel, XVII A, pui XIX gedicht.  
 

104. Recordnummer: 0029685  
Ramen 9       1912   Bewoner
C. Meijssen  
 

105. Recordnummer: 0029686  
Ramen 9       1920   Bewoner
D. Koning, muziekonderwijzer  
 

106. Recordnummer: 0029687  
Ramen 9       1920   Bewoner
L. Koning, vioolleraar  
 

107. Recordnummer: 0029688  
Ramen 9       1928   Bewoner
D. Koning, muziekonderwijzer  
 

108. Recordnummer: 0029689  
Ramen 9       1949   Bewoner
D. Visser, kelner  
 

109. Recordnummer: 0029690  
Ramen 9       1964   Bewoner
J.G. Sierkstra  
 

110. Recordnummer: 0029691  
Ramen 9       1964   Bewoner
A.C. Bregman  
 

111. Recordnummer: 0029692  
Ramen 9       1981   Bewoner
A.R.J. Stumpel  
 

112. Recordnummer: 0029693  
Ramen 9       1928   Bewoner
A.J. Kloet, musicus  
 

113. Recordnummer: 0029694  
Ramen 9       1938   Gebeurtenis
D. Tonneman namens C. Wassenaar; maken wc achter het perceel.  
 

114. Recordnummer: 0029695  
Ramen 9       1943   Gebeurtenis
E. Nannings namens D. Visser; aanbrengen hardstenen stoep.  
 

115. Recordnummer: 0029696  
Ramen 9       1971   Gebeurtenis
J.G. Sierkstra; veranderen voorgevel.  
 

116. Recordnummer: 0029941  
Ramen 10       0000   Pandaanduiding
NUMMER 10 | café-restaurant beeldbepalend  
 

117. Recordnummer: 0029942  
Ramen 10       1912   Bewoner
P.Th.M. Velzeboer, tekenaar aan het kadaster  
 

118. Recordnummer: 0029943  
Ramen 10       1912   Bewoner
H.Th. Krijgsman, brood- en koekbakker, in assurantiën  
 

119. Recordnummer: 0029944  
Ramen 10       1912   Bewoner
F. Pijnenberg, ambtenaar Rijkswaterstaat  
 

120. Recordnummer: 0029945  
Ramen 10       1920   Bewoner
H.Th. K rijgsman, brood- en koekbakker  
 

121. Recordnummer: 0029946  
Ramen 10       1928   Bewoner
H.Th. Krijgsman, bakker  
 

122. Recordnummer: 0029947  
Ramen 10       1928   Bewoner
Jac. Jos. van Bossum, bouwkundig opzichter  
 

123. Recordnummer: 0029948  
Ramen 10       1949   Bewoner
Smit's Luxe Brood- en Banketbakkerij, tel. 4935  
 

124. Recordnummer: 0029949  
Ramen 10       1949   Bewoner
Th. Smit, broodbakker (h)  
 

125. Recordnummer: 0029950  
Ramen 10       1964   Bewoner
J. Ramkema  
 

126. Recordnummer: 0029951  
Ramen 10       1905   Gebeurtenis
J.H. Krijgsman; aanbrengen zonnescherm.  
 

127. Recordnummer: 0029952  
Ramen 10       1923   Gebeurtenis
Th. Dekker namens J.H. Krijgsman; verbouwen perceel.  
 

128. Recordnummer: 0029953  
Ramen 10       1946   Gebeurtenis
G. de Boer namens Th. Smit; bouwen schuur achter nr. 10.  
 

129. Recordnummer: 0029954  
Ramen 10       1947   Gebeurtenis
G. de Boer namens Th. Smit; vernieuwen stoep.  
 

130. Recordnummer: 0029955  
Ramen 10       1962   Gebeurtenis
N. Verberne; verbouwen brood- en banketbakkerij.  
 

131. Recordnummer: 0029956  
Ramen 10       1967   Gebeurtenis
N. Verberne; vergroten en veranderen woning.  
 

132. Recordnummer: 0029957  
Ramen 10       1973   Gebeurtenis
D. van Zoolingen; verbouwen perceel.  
 

133. Recordnummer: 0029958  
Ramen 10       1978   Gebeurtenis
K.F. Koppers; wijzigen voorgevel.  
 

134. Recordnummer: 0029697  
Ramen 11       0000   Pandaanduiding
NUMMER 11 | opslagruimte monument  
 

135. Recordnummer: 0029698  
Ramen 11       0000   Pandbeschrijving
Huis met brede trapgevel van het zogenaamde Haarlemse type rijk met natuurstenen blokken versierd; pui aangepast. Met tongewelf gedekte gang.  
 

136. Recordnummer: 0029699  
Ramen 11       1912   Bewoner
C.H. Wolbers, hoofd der school van MULO voor jongens  
 

137. Recordnummer: 0029700  
Ramen 11       1920   Bewoner
K. Wolthuis, hoofd ener school  
 

138. Recordnummer: 0029701  
Ramen 11       1928   Bewoner
H.W.F. Hetterschij, leraar heilgymnastiek en masseur  
 

139. Recordnummer: 0029702  
Ramen 11       1949   Bewoner
F.J.B. van Heer, etaleur  
 

140. Recordnummer: 0029703  
Ramen 11       1949   Bewoner
Th. Noorman van der Dussen, rector van het Sint Werenfridus Lyceum; lid van het Anjercomité Hoorn; tel. 4120  
 

141. Recordnummer: 0029704  
Ramen 11       1964   Bewoner
R.E. Wentzel  
 

142. Recordnummer: 0029705  
Ramen 11       1904   Gebeurtenis
Ondergevel verbouwd. Architect Joh. van Reijendam Cz.  
 

143. Recordnummer: 0029706  
Ramen 11       1917   Gebeurtenis
Met ingang van 1 februari 1917 wordt het pand door de Gemeente verhuurd aan de heer Enserinck (postambtenaar) voor ƒ 275,- per jaar. De vorige huurder was de heer Wolbers.  
 

144. Recordnummer: 0029707  
Ramen 11       1948   Gebeurtenis
Gemeentearchitect laat onderhoudswerkzaamheden verrichten.  
 

145. Recordnummer: 0029708  
Ramen 11       1962   Gebeurtenis
N.V. Verenigde Westfriese Uitgeverijen; verbouwen perceel en bouwen magazijnruimte achter het perceel.  
 

146. Recordnummer: 0029959  
Ramen 12       0000   Pandaanduiding
NUMMER 12  
 

147. Recordnummer: 0029960  
Ramen 12       1912   Bewoner
C. Kloet, kleermaker  
 

148. Recordnummer: 0029961  
Ramen 12       1920   Bewoner
J. de Hart, boekhouder  
 

149. Recordnummer: 0029962  
Ramen 12       1928   Bewoner
J.R. Wigmans, reiziger  
 

150. Recordnummer: 0029963  
Ramen 12       1964   Bewoner
W.B. van Dalen  
 

151. Recordnummer: 0029964  
Ramen 12       1981   Bewoner
R. Jongejan  
 

152. Recordnummer: 0029965  
Ramen 12       1903   Gebeurtenis
G. Hoogkarspel; aanbrengen topgevel; wegbreken gootlijst met dakkapel.  
 

153. Recordnummer: 0029966  
Ramen 12       1912   Gebeurtenis
C. Kloet; aanbrengen zonnescherm nr. 12 boven.  
 

154. Recordnummer: 0029967  
Ramen 12       1935   Gebeurtenis
J.R. Wigmans; maken duivenhok achter het perceel.  
 

155. Recordnummer: 0029968  
Ramen 12       1941   Gebeurtenis
G. Klay namens G. Spaans; bouwen portaal met wc.  
 

156. Recordnummer: 0029709  
Ramen 13       0000   Pandaanduiding
NUMMER 13 | dameskapsalon  
 

157. Recordnummer: 0029710  
Ramen 13       1949   Bewoner
D.K. Visser, koper- en blikslager  
 

158. Recordnummer: 0029711  
Ramen 13       1964   Bewoner
H. van Elk  
 

159. Recordnummer: 0029712  
Ramen 13       1981   Bewoner
M.L. Keusters  
 

160. Recordnummer: 0029713  
Ramen 13       1901   Gebeurtenis
Jb. Stins; plaatsen reclamebord.  
 

161. Recordnummer: 0029714  
Ramen 13       1911   Gebeurtenis
J. Schoof; oprichten smederij.  
 

162. Recordnummer: 0029715  
Ramen 13       1913   Gebeurtenis
J. Schoof; plaatsen gasmotor van 2 PK.  
 

163. Recordnummer: 0029716  
Ramen 13       1918   Gebeurtenis
J. Schoof; plaatsen van twee elektromotoren.  
 

164. Recordnummer: 0029717  
Ramen 13       1929   Gebeurtenis
J. Schoof; verbouwen gevel.  
 

165. Recordnummer: 0029718  
Ramen 13       1934   Gebeurtenis
D.K. Visser; maken stoep, verbouwen perceel. Architect Joh. Verberne.  
 

166. Recordnummer: 0029719  
Ramen 13       1975   Gebeurtenis
J. Stam; verbouwen woning, maken douche.  
 

167. Recordnummer: 0029969  
Ramen 14       0000   Pandaanduiding
NUMMER 14 beeldbepalend  
 

168. Recordnummer: 0029970  
Ramen 14       1912   Bewoner
N. Reek, winkelier  
 

169. Recordnummer: 0029971  
Ramen 14       1920   Bewoner
J. Visser, broodbezorger  
 

170. Recordnummer: 0029972  
Ramen 14       1928   Bewoner
Gez. van Riel, winkelierster in chocolade en suikerwerken  
 

171. Recordnummer: 0029973  
Ramen 14       1949   Bewoner
G.J. van Kleef, modiste (h)  
 

172. Recordnummer: 0029974  
Ramen 14       1949   Bewoner
Th. van Kleef, wagenwasser autobusondememing  
 

173. Recordnummer: 0029975  
Ramen 14       1964   Bewoner
C.N.P. Peerdeman  
 

174. Recordnummer: 0029976  
Ramen 14       1981   Bewoner
J. Hoogland  
 

175. Recordnummer: 0029977  
Ramen 14       1928   Bewoner
B. de Jong, chemiker  
 

176. Recordnummer: 0029978  
Ramen 14       1900   Gebeurtenis
N. Reek Az.; aanbrengen uithangbord.  
 

177. Recordnummer: 0029979  
Ramen 14       1935   Gebeurtenis
D. de Jong; aanbrengen zonnescherm.  
 

178. Recordnummer: 0029980  
Ramen 14       1936   Gebeurtenis
P. Steltenpool; aanbrengen lichtbak en zonnescherm.  
 

179. Recordnummer: 0029981  
Ramen 14       1951   Gebeurtenis
Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

180. Recordnummer: 0029982  
Ramen 14       1962   Gebeurtenis
J. Hoogland; verbouwen en verbeteren woning nr. 14.  
 

181. Recordnummer: 0029983  
Ramen 14       1980   Gebeurtenis
J. Hoogland; samenvoegen en verbouwen tot woning nrs. 14, 16. Architect IJ.J. Hangelbroek (nieuwbouw).  
 

182. Recordnummer: 0029720  
Ramen 15       0000   Pandaanduiding
NUMMER 15  
 

183. Recordnummer: 0029721  
Ramen 15       1912   Bewoner
G. Langereis, stoffeerder  
 

184. Recordnummer: 0029722  
Ramen 15       1920   Bewoner
N.J. Lieshout, kleermaker  
 

185. Recordnummer: 0029723  
Ramen 15       1928   Bewoner
N.J. Lieshout, kleermaker  
 

186. Recordnummer: 0029724  
Ramen 15       1949   Bewoner
Th.N. Bakker, verwarmingsmonteur  
 

187. Recordnummer: 0029725  
Ramen 15       1949   Bewoner
C.M. Lieshout  
 

188. Recordnummer: 0029726  
Ramen 15       1964   Bewoner
W. Tonneman  
 

189. Recordnummer: 0029727  
Ramen 15       1981   Bewoner
W. Tonneman  
 

190. Recordnummer: 0029728  
Ramen 15       1920   Bewoner
M. Vleugel  
 

191. Recordnummer: 0029729  
Ramen 15       1908   Gebeurtenis
S. Smit; aanbrengen uithangbord en uitstallen van houtwaren op de stoep.  
 

192. Recordnummer: 0029730  
Ramen 15       1911   Gebeurtenis
G. Langereis; aanbrengen uithangbord aan de gevel.  
 

193. Recordnummer: 0029731  
Ramen 15       1916   Gebeurtenis
H. v.d. Velden; verkoop van alcohol-vrije drank in het beneden voorlokaal.  
 

194. Recordnummer: 0029732  
Ramen 15       1916   Gebeurtenis
H. Klok; verbouwen perceel onder andere privaat ingericht met wisselton, perceel aansluiten op gemeentewaterleiding, afvoer maken voor menagewater met aansluiting aan het gemeenteriool.  
 

195. Recordnummer: 0029733  
Ramen 15       1931   Gebeurtenis
N.J. Lieshout; maken privaat met waterspoeling en aansluiting aan het gemeenteriool.  
 

196. Recordnummer: 0029734  
Ramen 15       1961   Gebeurtenis
W. Tonneman; verbouwen en verbeteren woning.  
 

197. Recordnummer: 0029984  
Ramen 16       0000   Pandaanduiding
NUMMER 16 beeldbepalend  
 

198. Recordnummer: 0029985  
Ramen 16       1912   Bewoner
H.G. Lückens, stucadoor  
 

199. Recordnummer: 0029986  
Ramen 16       1920   Bewoner
G.H. Lückens, stucadoor  
 

200. Recordnummer: 0029987  
Ramen 16       1928   Bewoner
G.H. Lückens, stucadoor  
 

201. Recordnummer: 0029988  
Ramen 16       1949   Bewoner
Jac Mes, goud en zilver  
 

202. Recordnummer: 0029989  
Ramen 16       1964   Bewoner
R. Schokker  
 

203. Recordnummer: 0029990  
Ramen 16       1981   Bewoner
J. Hoogland  
 

204. Recordnummer: 0029991  
Ramen 16       1943   Gebeurtenis
A. Molenaar namens J. Hoogland; aanbrengen gemetselde terrein-afscheiding aan het Arminiaanse Glop achter nr. 16.  
 

205. Recordnummer: 0029992  
Ramen 16       1951   Gebeurtenis
Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

206. Recordnummer: 0029993  
Ramen 16       1955   Gebeurtenis
J. Hoogland; aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

207. Recordnummer: 0029994  
Ramen 16       1969   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

208. Recordnummer: 0029995  
Ramen 16       1970   Gebeurtenis
J. Hoogland; veranderen pand; onbewoonbaarverklaring opgeheven daar door verbouwing het karakter van woning is verloren. De bestaande gevel wordt voorzien van een kanteldeur. Aannemer G. Jorritsma.  
 

209. Recordnummer: 0029996  
Ramen 16       1980   Gebeurtenis
J. Hoogland; samenvoegen en verbouwen tot woning nrs. 14, 16. Architect IJ.J. Hangelbroek (nieuwbouw).  
 

210. Recordnummer: 0029735  
Ramen 17       0000   Pandaanduiding
NUMMER 17 monument  
 

211. Recordnummer: 0029736  
Ramen 17       0000   Pandbeschrijving
Woonhuis van eenvoudige architectuur, 18de eeuw.  
 

212. Recordnummer: 0029737  
Ramen 17       1912   Bewoner
A.L.Th. Huijsen, fotograaf  
 

213. Recordnummer: 0029738  
Ramen 17       1920   Bewoner
A.L.Th. Huijsen, fotograaf  
 

214. Recordnummer: 0029739  
Ramen 17       1928   Bewoner
A.L.Th. Huijsen, fotograaf  
 

215. Recordnummer: 0029740  
Ramen 17       1949   Bewoner
H.M.A. de Vette, penningmeester van de R.K. Lawn Tennisvereniging Wimbledon  
 

216. Recordnummer: 0029741  
Ramen 17       1964   Bewoner
J.C.H. Hermans  
 

217. Recordnummer: 0029742  
Ramen 17       1981   Bewoner
J.C.H. Hermans  
 

218. Recordnummer: 0029743  
Ramen 17       1905   Gebeurtenis
J. Bierenbroodspot; leggen spruit.  
 

219. Recordnummer: 0029744  
Ramen 17       1905   Gebeurtenis
J.L.T. Huijsen; leggen spruit.  
 

220. Recordnummer: 0029745  
Ramen 17       1923   Gebeurtenis
A.H.Th. Huijsen; verplaatsen fotografisch atelier staande op het erf achter nr. 17.  
 

221. Recordnummer: 0029746  
Ramen 17       1947   Gebeurtenis
P. van Duimen namens H.H.A. de Vette; verbouwen perceel onder andere nieuwe wc.  
 

222. Recordnummer: 0029997  
Ramen 18       0000   Pandaanduiding
NUMMER 18 monument  
 

223. Recordnummer: 0029998  
Ramen 18       0000   Pandbeschrijving
In oorsprong vermoedelijk 17de eeuws pand met gepleisterde verdieping, waarin 6-ruitsschuifvensters onder schilddak met kroonlijst; staaf ankers. Inwendig is balkenstelsel nog gedeeltelijk aanwezig.  
 

224. Recordnummer: 0029999  
Ramen 18       1912   Bewoner
A. Hakkert jr., commies HIJSM  
 

225. Recordnummer: 0030000  
Ramen 18       1920   Bewoner
C. Kloet, kleermaker  
 

226. Recordnummer: 0030001  
Ramen 18       1928   Bewoner
C. Kloet, kleermaker  
 

227. Recordnummer: 0030002  
Ramen 18       1949   Bewoner
P. van Dijk, boekhouder  
 

228. Recordnummer: 0030003  
Ramen 18       1964   Bewoner
N. de Best  
 

229. Recordnummer: 0030004  
Ramen 18       1981   Bewoner
J. Hoogland  
 

230. Recordnummer: 0030005  
Ramen 18       1917   Gebeurtenis
C. Kloet; aanbrengen naambord.  
 

231. Recordnummer: 0030006  
Ramen 18       1933   Gebeurtenis
J.C.A. van Eijck; aanbrengen zonnescherm.  
 

232. Recordnummer: 0030007  
Ramen 18       1939   Gebeurtenis
G.H. Lückens; aanschrijving tot verbeteren.  
 

233. Recordnummer: 0030008  
Ramen 18       1940   Gebeurtenis
J. v.d. Berg namens G.H. Lückens; aanbrengen van wijzigingen.  
 

234. Recordnummer: 0030009  
Ramen 18       1979   Gebeurtenis
J. Hoogland; restaureren en samenvoegen nrs. 18, 20. Architect IJ.J.Hangelbroek.  
 

235. Recordnummer: 0029747  
Ramen 19       0000   Pandaanduiding
NUMMER 19  
 

236. Recordnummer: 0029748  
Ramen 19       1912   Bewoner
F.H. Holzmüller, leraar RHBS  
 

237. Recordnummer: 0029749  
Ramen 19       1920   Bewoner
S. Holzmüller, hoofd ener school  
 

238. Recordnummer: 0029750  
Ramen 19       1928   Bewoner
R.H.A. Ren ekens  
 

239. Recordnummer: 0029751  
Ramen 19       1949   Bewoner
Th.H.A. Prins, ambtenaar Rijkskadaster  
 

240. Recordnummer: 0029752  
Ramen 19       1964   Bewoner
W.M. Tros  
 

241. Recordnummer: 0029753  
Ramen 19       1981   Bewoner
W.M. Tros  
 

242. Recordnummer: 0029754  
Ramen 19       1905   Gebeurtenis
S. Holzmüller; leggen spruit.  
 

243. Recordnummer: 0029755  
Ramen 19       1905   Gebeurtenis
P. Pot; herbouwen poort (Houten poort tussen nrs. 19, 21 wordt door een stenen vervangen).  
 

244. Recordnummer: 0029756  
Ramen 19       1953   Gebeurtenis
P.W. Lippits; aanschrijving tot herstel.  
 

245. Recordnummer: 0029757  
Ramen 19       1975   Gebeurtenis
W.H. Tros; maken douche.  
 

246. Recordnummer: 0030010  
Ramen 20       0000   Pandaanduiding
NUMMER 20 monument  
 

247. Recordnummer: 0030011  
Ramen 20       0000   Pandbeschrijving
Smal pand met gepleisterde, aan de top verminkte trapgevel, XVI D-XVII.  
 

248. Recordnummer: 0030012  
Ramen 20       1912   Bewoner
W.F. van Nisius, loodgieter en zinkwerker  
 

249. Recordnummer: 0030013  
Ramen 20       1920   Bewoner
W.F. van Nisius, loodgieter  
 

250. Recordnummer: 0030014  
Ramen 20       1928   Bewoner
D.K. Visser, koperslager  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 250 records:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde records: 5 december 2017