Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Proostensteeg   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden records : 216   (uit: 38155)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  adres

1. Recordnummer: 0029435  
Proostensteeg 0       0000   Straatbeschrijving
0  
 

2. Recordnummer: 0029436  
Proostensteeg 1       0000   Pandaanduiding
NUMMER 1  
 

3. Recordnummer: 0029437  
Proostensteeg 1       1912   Bewoner
L. Osinga, timmerman  
 

4. Recordnummer: 0029438  
Proostensteeg 1       1920   Bewoner
J. de Boer, kermisreiziger  
 

5. Recordnummer: 0029439  
Proostensteeg 1       1928   Bewoner
I. van der Veen, spoorbeambte  
 

6. Recordnummer: 0029440  
Proostensteeg 1       1949   Bewoner
C. Tros, los werkman  
 

7. Recordnummer: 0029441  
Proostensteeg 1       1921   Gebeurtenis
C. Wassenaar; aanschrijving tot verbeteren. De regenwaterbak moet vergroot worden omdat deze onvoldoende water voor het gezin bevat.  
 

8. Recordnummer: 0029442  
Proostensteeg 1       1933   Gebeurtenis
C. Wassenaar; aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

9. Recordnummer: 0029443  
Proostensteeg 1       1933   Gebeurtenis
C. Wassenaar; aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

10. Recordnummer: 0029444  
Proostensteeg 1       1951   Gebeurtenis
Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

11. Recordnummer: 0029445  
Proostensteeg 1       1958   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

12. Recordnummer: 0029526  
Proostensteeg 2       0000   Pandaanduiding
NUMMER 2  
 

13. Recordnummer: 0029527  
Proostensteeg 2       1912   Bewoner
Wed. T. Bossert  
 

14. Recordnummer: 0029528  
Proostensteeg 2       1920   Bewoner
Wed. B. Bossert  
 

15. Recordnummer: 0029529  
Proostensteeg 2       1928   Bewoner
Wed. R. Bossert-Tensen  
 

16. Recordnummer: 0029530  
Proostensteeg 2       1949   Bewoner
L.S. la Balance, koopman (h)  
 

17. Recordnummer: 0029531  
Proostensteeg 2       1920   Gebeurtenis
Wed. Tetterode; aanschrijving een ondergrondse afvoer voor menagewater in de nrs. 2, 4 te maken.  
 

18. Recordnummer: 0029532  
Proostensteeg 2       1924   Gebeurtenis
Wed. Tetterode; aanschrijving Proostensteeg nrs. 2,4 en Westerdijk nrs. 79, 81, 83, 85, 87 te verbeteren.  
 

19. Recordnummer: 0029533  
Proostensteeg 2       1930   Gebeurtenis
Wed. F. van Tetterode; aanschrijving de afvoer van vuil water in de nrs. 2, 4 goed functionerend te maken.  
 

20. Recordnummer: 0029534  
Proostensteeg 2       1951   Gebeurtenis
Nrs. 2, 4, 10, 12, 20 nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

21. Recordnummer: 0029535  
Proostensteeg 2       1954   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; aankoop van de nrs. 2,4 groot 39 en 42 m 2 voor ƒ3.800,-, inclusief vijf andere percelen van de Wed. Lakeman. De vijf andere percelen zijn Westerdijk nrs. 79, 81, 83, 85, 87.  
 

22. Recordnummer: 0029536  
Proostensteeg 2       1955   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

23. Recordnummer: 0029537  
Proostensteeg 2       1961   Gebeurtenis
Gesloopt.  
 

24. Recordnummer: 0029446  
Proostensteeg 3       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 3, 3A  
 

25. Recordnummer: 0029447  
Proostensteeg 3       1912   Bewoner
M. Wiltenberg, metselaar  
 

26. Recordnummer: 0029448  
Proostensteeg 3       1920   Bewoner
J.W. Fakkert, borstelmaker  
 

27. Recordnummer: 0029449  
Proostensteeg 3       1920   Bewoner
C. v.d. Zel, lijnwerker PEN  
 

28. Recordnummer: 0029450  
Proostensteeg 3       1928   Bewoner
J. Vermeulen, sigarenmaker  
 

29. Recordnummer: 0029451  
Proostensteeg 3       1949   Bewoner
Wed. W. van Dijk-Wittebol  
 

30. Recordnummer: 0029452  
Proostensteeg 3       1949   Bewoner
G. van der Kooi, manufacturier (h)  
 

31. Recordnummer: 0029453  
Proostensteeg 3       1912   Bewoner
J.W.F. Warringa, borstelmaker  
 

32. Recordnummer: 0029454  
Proostensteeg 3       1928   Bewoner
B.J.C. Gromjongh, grossier chocolade/suikerwerken enz  
 

33. Recordnummer: 0029455  
Proostensteeg 3       1949   Bewoner
J. Vegelien, grondwerker  
 

34. Recordnummer: 0029456  
Proostensteeg 3       1964   Bewoner
P.J. Klaassen Bos  
 

35. Recordnummer: 0029457  
Proostensteeg 3       1909   Gebeurtenis
P. Vlekke; slopen nr. 3 en ter plaatse bouwen twee woningen en leggen spruit. in 1910 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring voor de nrs. 3, 3a.  
 

36. Recordnummer: 0029458  
Proostensteeg 3       1930   Gebeurtenis
Mej. D. Kapteijn ; aanschrijving de afvoer voor vuilwater in nr. 3 te herstellen.  
 

37. Recordnummer: 0029459  
Proostensteeg 3       1933   Gebeurtenis
Mej. D. Kapteijn; aanschrijving de gebreken in nr. 3 op te heffen.  
 

38. Recordnummer: 0029460  
Proostensteeg 3       1951   Gebeurtenis
Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

39. Recordnummer: 0029461  
Proostensteeg 3       1955   Gebeurtenis
Nr. 3 onbewoonbaar verklaard.  
 

40. Recordnummer: 0029462  
Proostensteeg 3       1956   Gebeurtenis
Diaconie der Nederduits Hervormde Gemeente; aanschrijving de gebreken in nr. 3a op te heffen.  
 

41. Recordnummer: 0029538  
Proostensteeg 4       0000   Pandaanduiding
NUMMER 4  
 

42. Recordnummer: 0029539  
Proostensteeg 4       1912   Bewoner
Wed. T. de Boer  
 

43. Recordnummer: 0029540  
Proostensteeg 4       1920   Bewoner
J. Waterman, kistenmaker  
 

44. Recordnummer: 0029541  
Proostensteeg 4       1949   Bewoner
H. Nottet, orgeldraaier (h)  
 

45. Recordnummer: 0029542  
Proostensteeg 4       1920   Gebeurtenis
Wed. Tetterode; aanschrijving een ondergrondse afvoer voor menagewater in de nrs. 2, 4 te maken.  
 

46. Recordnummer: 0029543  
Proostensteeg 4       1924   Gebeurtenis
Wed. Tetterode; aanschrijving Proostensteeg nrs. 2,4 en Westerdijk nrs. 79, 81, 83, 85, 87 te verbeteren.  
 

47. Recordnummer: 0029544  
Proostensteeg 4       1930   Gebeurtenis
Wed. F. van Tetterode; aanschrijving de afvoer van vuil water in de nrs. 2, 4 goed functionerend te maken.  
 

48. Recordnummer: 0029545  
Proostensteeg 4       1951   Gebeurtenis
Nrs. 2, 4, 10, 12, 20 nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

49. Recordnummer: 0029546  
Proostensteeg 4       1954   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; aankoop van de nrs. 2,4 groot 39 en 42 m 2 voor ƒ3.800,-, inclusief vijf andere percelen van de Wed. Lakeman. De vijf andere percelen zijn Westerdijk nrs. 79, 81, 83, 85, 87.  
 

50. Recordnummer: 0029547  
Proostensteeg 4       1955   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

51. Recordnummer: 0029548  
Proostensteeg 4       1961   Gebeurtenis
Gesloopt.  
 

52. Recordnummer: 0029463  
Proostensteeg 5       0000   Pandaanduiding
NUMMER 5  
 

53. Recordnummer: 0029464  
Proostensteeg 5       1912   Bewoner
F. Ligthart, arbeider  
 

54. Recordnummer: 0029465  
Proostensteeg 5       1920   Bewoner
C.A. Schoof, los werkman  
 

55. Recordnummer: 0029466  
Proostensteeg 5       1928   Bewoner
Mej. Dina Kapteijn  
 

56. Recordnummer: 0029467  
Proostensteeg 5       1949   Bewoner
N. Blokdijk, koopman (h)  
 

57. Recordnummer: 0029468  
Proostensteeg 5       1903   Gebeurtenis
P. Vlekke; amoveren pand en bouwen woonhuis op het vrijkomend terrein, leggen afvoer voor menagewater. In 1903 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring.  
 

58. Recordnummer: 0029469  
Proostensteeg 5       1951   Gebeurtenis
Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

59. Recordnummer: 0029470  
Proostensteeg 5       1952   Gebeurtenis
Op het verzoek een koeboet te bouwen achter het perceel wordt afwijzend beschikt.  
 

60. Recordnummer: 0029549  
Proostensteeg 6       0000   Pandaanduiding
NUMMER 6  
 

61. Recordnummer: 0029550  
Proostensteeg 6       1912   Bewoner
M. v.d. Heiden, fabrieksarbeider  
 

62. Recordnummer: 0029551  
Proostensteeg 6       1920   Bewoner
W. Tonneman, metselaar  
 

63. Recordnummer: 0029552  
Proostensteeg 6       1949   Bewoner
Chr. van den Berg, vishandelaar (h)  
 

64. Recordnummer: 0029553  
Proostensteeg 6       1964   Bewoner
J. van den Berg  
 

65. Recordnummer: 0029554  
Proostensteeg 6       1964   Bewoner
G. van den Berg-Dam  
 

66. Recordnummer: 0029555  
Proostensteeg 6       1921   Gebeurtenis
J. Korver en Moeijes; aanschrijving de nrs. 6, 8 te verbeteren.  
 

67. Recordnummer: 0029556  
Proostensteeg 6       1921   Gebeurtenis
J. Korver en Moeijes; aanschrijving de nrs. 6, 8 te verbeteren.  
 

68. Recordnummer: 0029557  
Proostensteeg 6       1924   Gebeurtenis
J. Korver; aanschrijving tot verbeteren.  
 

69. Recordnummer: 0029558  
Proostensteeg 6       1935   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard; volgens brief in 1936 met nr. 8 samengevoegd tot één nieuwgebouwd pand zie nr. 8  
 

70. Recordnummer: 0029559  
Proostensteeg 6       1936   Gebeurtenis
P. Tonneman; samenvoegen nrs. 6, 8 tot één nieuwgebouwd pand. in 1936 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring.  
 

71. Recordnummer: 0029471  
Proostensteeg 7       0000   Pandaanduiding
NUMMER 7  
 

72. Recordnummer: 0029472  
Proostensteeg 7       1920   Bewoner
J. Bakker, brandstoffenhandelaar  
 

73. Recordnummer: 0029473  
Proostensteeg 7       1928   Bewoner
L.S. la Balance, koopman  
 

74. Recordnummer: 0029474  
Proostensteeg 7       1949   Bewoner
N. de Greeuw, los arbeider  
 

75. Recordnummer: 0029475  
Proostensteeg 7       1949   Bewoner
L. Walters, los arbeider  
 

76. Recordnummer: 0029476  
Proostensteeg 7       1907   Gebeurtenis
J. Bakker; stallen van een paard achter het perceel.  
 

77. Recordnummer: 0029477  
Proostensteeg 7       1920   Gebeurtenis
C. Wassenaar; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken.  
 

78. Recordnummer: 0029478  
Proostensteeg 7       1932   Gebeurtenis
C. Wassenaar; aanschrij ving de gebreken op te heffen.  
 

79. Recordnummer: 0029479  
Proostensteeg 7       1933   Gebeurtenis
Idem.  
 

80. Recordnummer: 0029480  
Proostensteeg 7       1951   Gebeurtenis
Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

81. Recordnummer: 0029481  
Proostensteeg 7       1958   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

82. Recordnummer: 0029482  
Proostensteeg 7       1958   Gebeurtenis
Pand wordt gesloopt.  
 

83. Recordnummer: 0029560  
Proostensteeg 8       0000   Pandaanduiding
NUMMER 8  
 

84. Recordnummer: 0029561  
Proostensteeg 8       1912   Bewoner
S. Stammes, fabrieksarbeider  
 

85. Recordnummer: 0029562  
Proostensteeg 8       1920   Bewoner
W. Fakkert, los werkman  
 

86. Recordnummer: 0029563  
Proostensteeg 8       1919   Gebeurtenis
J. Korver; aanschrijving tot verbeteren.  
 

87. Recordnummer: 0029564  
Proostensteeg 8       1920   Gebeurtenis
B. de Vries; aanschrijving tot verbeteren.  
 

88. Recordnummer: 0029565  
Proostensteeg 8       1921   Gebeurtenis
J. Korver en Moeijes; aanschrijving de nrs. 6, 8 te verbeteren.  
 

89. Recordnummer: 0029566  
Proostensteeg 8       1921   Gebeurtenis
J. Korver en Moeijes; aanschrijving de nrs. 6, 8 te verbeteren.  
 

90. Recordnummer: 0029567  
Proostensteeg 8       1924   Gebeurtenis
C. Kuin ; aanschrijving tot verbeteren.  
 

91. Recordnummer: 0029568  
Proostensteeg 8       1926   Gebeurtenis
C. Kuin ; aanschrij ving de riolering te verbeteren.  
 

92. Recordnummer: 0029569  
Proostensteeg 8       1928   Gebeurtenis
C. Kuin ; aanschrijving tot verbeteren.  
 

93. Recordnummer: 0029570  
Proostensteeg 8       1933   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

94. Recordnummer: 0029571  
Proostensteeg 8       1936   Gebeurtenis
P. Tonneman; samenvoegen nrs. 6, 8 tot één nieuwgebouwd pand. in 1936 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring.  
 

95. Recordnummer: 0029483  
Proostensteeg 9       0000   Pandaanduiding
NUMMER 9  
 

96. Recordnummer: 0029484  
Proostensteeg 9       1912   Bewoner
G. Kuiper, schilder  
 

97. Recordnummer: 0029485  
Proostensteeg 9       1920   Bewoner
I. Kuijper, schilder  
 

98. Recordnummer: 0029486  
Proostensteeg 9       1928   Bewoner
I. Kuijper, schilder  
 

99. Recordnummer: 0029487  
Proostensteeg 9       1949   Bewoner
G.Kuijper, schilder (h)  
 

100. Recordnummer: 0029488  
Proostensteeg 9       1964   Bewoner
G. Kuijper  
 

101. Recordnummer: 0029489  
Proostensteeg 9       1920   Gebeurtenis
I. de Kuiper; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken.  
 

102. Recordnummer: 0029490  
Proostensteeg 9       1939   Gebeurtenis
G. Kuiper; bouwen privaat met watercloset.  
 

103. Recordnummer: 0029619  
Proostensteeg 10-12       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 10, 12  
 

104. Recordnummer: 0029620  
Proostensteeg 10-12       1912   Bewoner
D. Visser  
 

105. Recordnummer: 0029621  
Proostensteeg 10-12       1920   Bewoner
C. Heertjes, fabrieksarbeider  
 

106. Recordnummer: 0029622  
Proostensteeg 10-12       1928   Bewoner
S. Mulder, landarbeider  
 

107. Recordnummer: 0029623  
Proostensteeg 10-12       1949   Bewoner
P. Takken  
 

108. Recordnummer: 0029624  
Proostensteeg 10-12       1912   Bewoner
P. Beemsterboer  
 

109. Recordnummer: 0029625  
Proostensteeg 10-12       1920   Bewoner
J. Cromjongh, pakhuisknecht  
 

110. Recordnummer: 0029626  
Proostensteeg 10-12       1915   Gebeurtenis
P. Vlekke; aanschrijving privaten aan te brengen.  
 

111. Recordnummer: 0029627  
Proostensteeg 10-12       1920   Gebeurtenis
V. Deen; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken in nr. 10.  
 

112. Recordnummer: 0029628  
Proostensteeg 10-12       1924   Gebeurtenis
D. Deen; aanschrijving om de nrs. 10,12 te verbeteren.  
 

113. Recordnummer: 0029629  
Proostensteeg 10-12       1925   Gebeurtenis
J. Gleijsteen; aansluiten van nr. 10 aan het gemeenteriool.  
 

114. Recordnummer: 0029630  
Proostensteeg 10-12       1925   Gebeurtenis
G. Audiffred; hebben van een paardenstal en stallen van een paard in nr. 10.  
 

115. Recordnummer: 0029631  
Proostensteeg 10-12       1928   Gebeurtenis
D. Deen; aanschrijving de afvoer van menage water in nr. 10 te herstellen.  
 

116. Recordnummer: 0029632  
Proostensteeg 10-12       1930   Gebeurtenis
D. Deen; aanschrijven in nrs. 10, 12 de afvoer van menagewater te herstellen.  
 

117. Recordnummer: 0029633  
Proostensteeg 10-12       1932   Gebeurtenis
D. Deen; aanschrijving de gebreken in nrs. 10, 12 op te heffen.  
 

118. Recordnummer: 0029634  
Proostensteeg 10-12       1934   Gebeurtenis
D. Deen; aanschrijving de gebreken in nr. 12 op te heffen.  
 

119. Recordnummer: 0029635  
Proostensteeg 10-12       1939   Gebeurtenis
A.C. Muller; aanschrijving in nr. 12 de gebreken op te heffen.  
 

120. Recordnummer: 0029636  
Proostensteeg 10-12       1939   Gebeurtenis
A.C. Muller; verbouwen nr. 12.  
 

121. Recordnummer: 0029637  
Proostensteeg 10-12       1949   Gebeurtenis
J. Lakeman; aanschrijving de gebreken in nr. 10 op te heffen.  
 

122. Recordnummer: 0029638  
Proostensteeg 10-12       1951   Gebeurtenis
Nrs. 2, 4, 10, 12, 20 nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

123. Recordnummer: 0029639  
Proostensteeg 10-12       1953   Gebeurtenis
Nr. 10 onbewoonbaar verklaard.  
 

124. Recordnummer: 0029640  
Proostensteeg 10-12       1954   Gebeurtenis
Nr. 12 onbewoonbaar verklaard.  
 

125. Recordnummer: 0029641  
Proostensteeg 10-12       1954   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; aankoop van twee woonhuizen met erven, alsmede de vrije steeg, uitkomende op de Kuil tezamen groot 1 are 64 ca voor ƒ 900,- van J. Lakeman.  
 

126. Recordnummer: 0029491  
Proostensteeg 11       0000   Pandaanduiding
NUMMER 11  
 

127. Recordnummer: 0029492  
Proostensteeg 11       1912   Bewoner
J. Kooij, timmerman  
 

128. Recordnummer: 0029493  
Proostensteeg 11       1920   Bewoner
Wed. J. Kooij  
 

129. Recordnummer: 0029494  
Proostensteeg 11       1928   Bewoner
Wed. J. Kooij-Gons  
 

130. Recordnummer: 0029495  
Proostensteeg 11       1949   Bewoner
H. Bron, grondwerker  
 

131. Recordnummer: 0029496  
Proostensteeg 11       1949   Bewoner
J. Bron, grondwerker  
 

132. Recordnummer: 0029497  
Proostensteeg 11       1949   Bewoner
M.M.A.J. Putker, huishoudster  
 

133. Recordnummer: 0029498  
Proostensteeg 11       1920   Gebeurtenis
C. Wassenaar; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken.  
 

134. Recordnummer: 0029499  
Proostensteeg 11       1932   Gebeurtenis
C. Wassenaar; aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

135. Recordnummer: 0029500  
Proostensteeg 11       1933   Gebeurtenis
C. Wassenaar; aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

136. Recordnummer: 0029501  
Proostensteeg 11       1936   Gebeurtenis
W.H. Tap namens C. Wassenaar; uitvoeren van herstellingen aan de voorgevel (schoonmaken en invoegen).  
 

137. Recordnummer: 0029502  
Proostensteeg 11       1950   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

138. Recordnummer: 0029503  
Proostensteeg 11       1951   Gebeurtenis
Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

139. Recordnummer: 0029504  
Proostensteeg 11       1951   Gebeurtenis
Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

140. Recordnummer: 0029505  
Proostensteeg 11       1958   Gebeurtenis
Diaconie Ned. Hervormde Gemeente; aanschrijving de nrs. 11, 13 te slopen. in 1958 worden nrs. 11, 13 gesloopt.  
 

141. Recordnummer: 0029506  
Proostensteeg 13       0000   Pandaanduiding
NUMMER 13  
 

142. Recordnummer: 0029507  
Proostensteeg 13       1936   Gebeurtenis
J.H. Bakker; stallen van een paard.  
 

143. Recordnummer: 0029508  
Proostensteeg 13       1958   Gebeurtenis
Diaconie Ned. Hervormde Gemeente; aanschrijving de nrs. 11, 13 te slopen. in 1958 worden nrs. 11, 13 gesloopt.  
 

144. Recordnummer: 0029572  
Proostensteeg 14       0000   Pandaanduiding
NUMMER 14  
 

145. Recordnummer: 0029573  
Proostensteeg 14       1912   Bewoner
C. Baar, metselaar  
 

146. Recordnummer: 0029574  
Proostensteeg 14       1920   Bewoner
J. Duivens, pakhuisknecht  
 

147. Recordnummer: 0029575  
Proostensteeg 14       1928   Bewoner
Jn. Duivens, pakhuisknecht  
 

148. Recordnummer: 0029576  
Proostensteeg 14       1928   Bewoner
Wed. W. Duivens-van Dalen  
 

149. Recordnummer: 0029577  
Proostensteeg 14       1949   Bewoner
A. van der Koelen, melkventer  
 

150. Recordnummer: 0029578  
Proostensteeg 14       1949   Bewoner
Z. de Vries  
 

151. Recordnummer: 0029579  
Proostensteeg 14       1964   Bewoner
A. van der Koelen  
 

152. Recordnummer: 0029580  
Proostensteeg 14       1920   Gebeurtenis
Joh. Eeken, aanschrijving de nrs. 14, 16 te verbeteren.  
 

153. Recordnummer: 0029581  
Proostensteeg 14       1924   Gebeurtenis
J. Eeken; aanschrijving de nrs. 14, 16 te verbeteren.  
 

154. Recordnummer: 0029582  
Proostensteeg 14       1935   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

155. Recordnummer: 0029583  
Proostensteeg 14       1936   Gebeurtenis
Nieuwgebouwd pand ter plaatse van de onbewoonbaar verklaarde woning.  
 

156. Recordnummer: 0029509  
Proostensteeg 15-17       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 15, 17  
 

157. Recordnummer: 0029510  
Proostensteeg 15-17       0000   Pandbeschrijving
Laaggepleisterd woonhuis met dwarskap.  
 

158. Recordnummer: 0029511  
Proostensteeg 15-17       1928   Bewoner
Jac. van Baar, koopman  
 

159. Recordnummer: 0029512  
Proostensteeg 15-17       1949   Bewoner
W. Hoogeveen, schipper  
 

160. Recordnummer: 0029513  
Proostensteeg 15-17       1912   Bewoner
Wed. F.G. Gronert  
 

161. Recordnummer: 0029514  
Proostensteeg 15-17       1920   Bewoner
G.J. Röde, timmerman  
 

162. Recordnummer: 0029515  
Proostensteeg 15-17       1928   Bewoner
C. van den Ham, sigarenmaker  
 

163. Recordnummer: 0029516  
Proostensteeg 15-17       1928   Bewoner
C.J. Röde, timmerman  
 

164. Recordnummer: 0029517  
Proostensteeg 15-17       1928   Bewoner
H. Romijn, sigarenmaker  
 

165. Recordnummer: 0029518  
Proostensteeg 15-17       1949   Bewoner
J. Neefjes, bakkersknecht  
 

166. Recordnummer: 0029519  
Proostensteeg 15-17       1964   Bewoner
J. Neefjes  
 

167. Recordnummer: 0029520  
Proostensteeg 15-17       1981   Bewoner
M.J.E. Bons  
 

168. Recordnummer: 0029521  
Proostensteeg 15-17       1907   Gebeurtenis
P. Vlekke; veranderen raamkozijn nr. 15 in schuifdeur.  
 

169. Recordnummer: 0029522  
Proostensteeg 15-17       1918   Gebeurtenis
P. Vlekke; aanschrijving dat bewoner van nr. 17 de vrije beschikking krijgt over de bij dat perceel behorende regenbak en privaat.  
 

170. Recordnummer: 0029523  
Proostensteeg 15-17       1950   Gebeurtenis
Nr. 15 onbewoonbaar verklaard.  
 

171. Recordnummer: 0029524  
Proostensteeg 15-17       1951   Gebeurtenis
Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

172. Recordnummer: 0029525  
Proostensteeg 15-17       1953   Gebeurtenis
G. Neefjes; slopen van nr. 15 en vernieuwen keuken en wc in nrs. 15, 17.  
 

173. Recordnummer: 0029584  
Proostensteeg 16       0000   Pandaanduiding
NUMMER 16  
 

174. Recordnummer: 0029585  
Proostensteeg 16       1912   Bewoner
G. van Kleef, pakhuisknecht  
 

175. Recordnummer: 0029586  
Proostensteeg 16       1920   Bewoner
G. van Kleef, pakhuisknecht  
 

176. Recordnummer: 0029587  
Proostensteeg 16       1928   Bewoner
H. Dekker, koopman  
 

177. Recordnummer: 0029588  
Proostensteeg 16       1920   Gebeurtenis
Joh. Eeken, aanschrijving de nrs. 14, 16 te verbeteren.  
 

178. Recordnummer: 0029589  
Proostensteeg 16       1924   Gebeurtenis
J. Eeken; aanschrijving de nrs. 14, 16 te verbeteren.  
 

179. Recordnummer: 0029590  
Proostensteeg 16       1935   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

180. Recordnummer: 0029591  
Proostensteeg 16       1936   Gebeurtenis
J. van Veldhoven; verbouwen van de nrs. 16,18. In 1936 bewoonbaar- en voltooiïngsverklaring.  
 

181. Recordnummer: 0029592  
Proostensteeg 16       1963   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; aankoop pakhuis met ondergrond, groot 44 ca, inclusief twee andere percelen voor ƒ 18.000,- van J. v.d. Berg.  
 

182. Recordnummer: 0029593  
Proostensteeg 18       0000   Pandaanduiding
NUMMER 18  
 

183. Recordnummer: 0029594  
Proostensteeg 18       1912   Bewoner
C. Plugboer, koopman  
 

184. Recordnummer: 0029595  
Proostensteeg 18       1920   Bewoner
W. de Lange, koopman  
 

185. Recordnummer: 0029596  
Proostensteeg 18       1919   Gebeurtenis
J. van Brussel; aanschrijving tot verbeteren.  
 

186. Recordnummer: 0029597  
Proostensteeg 18       1920   Gebeurtenis
F. de Lange; aanschrijving tot verbeteren.  
 

187. Recordnummer: 0029598  
Proostensteeg 18       1924   Gebeurtenis
H. Wormsbecher; aanschrijving tot verbeteren.  
 

188. Recordnummer: 0029599  
Proostensteeg 18       1927   Gebeurtenis
A. de Groot; verbouwen perceel tot werkplaats.  
 

189. Recordnummer: 0029600  
Proostensteeg 18       1936   Gebeurtenis
J. van Veldhoven; verbouwen van de nrs. 16,18. In 1936 bewoonbaar- en voltooiïngsverklaring.  
 

190. Recordnummer: 0029601  
Proostensteeg 18       1963   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; Kuil 19: aankoop van een woonhuis met erf, groot 45 ca voor ƒ 18.000,- inclusief twee andere percelen van J. van den Berg (Westerdijk nr. 101 groot 60 ca en Proostensteeg nr. 18 groot 44 ca).  
 

191. Recordnummer: 0029602  
Proostensteeg 20       0000   Pandaanduiding
NUMMER 20  
 

192. Recordnummer: 0029603  
Proostensteeg 20       1920   Bewoner
P. van Baar, meubelmaker  
 

193. Recordnummer: 0029604  
Proostensteeg 20       1928   Bewoner
P. Visje, koopman  
 

194. Recordnummer: 0029605  
Proostensteeg 20       1949   Bewoner
Wed. N. Tol-Visje  
 

195. Recordnummer: 0029606  
Proostensteeg 20       1964   Bewoner
J. Karemaker  
 

196. Recordnummer: 0029607  
Proostensteeg 20       1981   Bewoner
M. Blokdijk  
 

197. Recordnummer: 0029608  
Proostensteeg 20       1923   Gebeurtenis
N. Hoogland; verbouwen perceel.  
 

198. Recordnummer: 0029609  
Proostensteeg 20       1924   Gebeurtenis
Grada Loost, weduwe van P. Rutgerink; drankvergunning in de benedenachterkamer.  
 

199. Recordnummer: 0029610  
Proostensteeg 20       1951   Gebeurtenis
Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.  
 

200. Recordnummer: 0029611  
Proostensteeg 20       1960   Gebeurtenis
J. Karemaker; verbouwen perceel.  
 

201. Recordnummer: 0029612  
Proostensteeg 22       0000   Pandaanduiding
NUMMER 22  
 

202. Recordnummer: 0029613  
Proostensteeg 22       1981   Bewoner
H.J. van der Rol  
 

203. Recordnummer: 0029614  
Proostensteeg 22       1905   Gebeurtenis
P. Vlekke; aanbrengen deuren (vervangen draaideuren door schuifdeuren).  
 

204. Recordnummer: 0029615  
Proostensteeg 22       1938   Gebeurtenis
A. de Wit; aanbrengen nieuwe deuren in nr. 22, West nr. 25.  
 

205. Recordnummer: 0029616  
Proostensteeg 24       0000   Pandaanduiding
NUMMER 24  
 

206. Recordnummer: 0029617  
Proostensteeg 24       1912   Bewoner
P. van der Veen, koopman  
 

207. Recordnummer: 0029618  
Proostensteeg 24       1934   Gebeurtenis
Fa. J. Kaldenbach; maken nieuwe ondergevels voor de West nrs. 39, 45 en Proostensteeg nr. 24.  
 

208. Recordnummer: 0029642  
Proostensteeg 26-28       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 26, 28  
 

209. Recordnummer: 0029643  
Proostensteeg 26-28       1928   Bewoner
M. Korver-Potharst, werkster  
 

210. Recordnummer: 0029644  
Proostensteeg 26-28       1912   Bewoner
A. de Graaf  
 

211. Recordnummer: 0029645  
Proostensteeg 26-28       1920   Bewoner
J.D. Zeiler, forceur  
 

212. Recordnummer: 0029646  
Proostensteeg 26-28       1904   Gebeurtenis
P. Vlekke; leggen spruit van de nrs. 26, 28 naar de beerput van West nr. 43 (oud nr.).  
 

213. Recordnummer: 0029647  
Proostensteeg 26-28       1923   Gebeurtenis
Nrs. 26, 28 onbewoonbaar verklaard.  
 

214. Recordnummer: 0029648  
Proostensteeg 26-28       1935   Gebeurtenis
C. Wassenaar; veranderen gevel van de nrs. 26, 28, slopen kap en maken plat dak.  
 

215. Recordnummer: 0029649  
Proostensteeg 26-28       1977   Gebeurtenis
j.p. Bruin; oprichten cafetaria in nr. 26 (West nr. 41 rood)  
 

216. Recordnummer: 0029650  
Proostensteeg 26-28       1978   Gebeurtenis
J.P. Bruin; verbouwen nr. 26. Architect R. Verberne.  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde records: 5 december 2017