Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Paardensteeg   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden records : 184   (uit: 38155)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  adres

1. Recordnummer: 0028175  
Paardensteeg 0       0000   Straatbeschrijving
0  
 

2. Recordnummer: 0028176  
Paardensteeg 1       0000   Pandaanduiding
NUMMER 1  
 

3. Recordnummer: 0028177  
Paardensteeg 1       1912   Bewoner
E. Tros, viskoopman  
 

4. Recordnummer: 0028178  
Paardensteeg 1       1920   Bewoner
D. Oosterman, visventer  
 

5. Recordnummer: 0028179  
Paardensteeg 1       1928   Bewoner
Th. van Kleef, timmerman  
 

6. Recordnummer: 0028180  
Paardensteeg 1       1949   Bewoner
C. Hagenaars' Metselbedrijf, tel. 4988  
 

7. Recordnummer: 0028181  
Paardensteeg 1       1949   Bewoner
C.Hagenaars, metselaar (h); voorzitter van de klaverjasclub Het Zuiden; tel. 4988  
 

8. Recordnummer: 0028182  
Paardensteeg 1       1964   Bewoner
G. van der Steeg  
 

9. Recordnummer: 0028183  
Paardensteeg 1       1901   Gebeurtenis
P. Smit; verbouwen tot woonhuis van het pakhuis achter het perceel.  
 

10. Recordnummer: 0028184  
Paardensteeg 1       1907   Gebeurtenis
E. Tros; maken zinkput met spruitleiding naar het gemeenteriool.  
 

11. Recordnummer: 0028185  
Paardensteeg 1       1912   Gebeurtenis
E. Tros; aanbrengen zonnescherm.  
 

12. Recordnummer: 0028186  
Paardensteeg 1       1930   Gebeurtenis
H. Kaldenbach; vernieuwen schutting bij de nrs. 1, 3 en weer opbouwen schuurtje.  
 

13. Recordnummer: 0041063  
Paardensteeg 1       0000   Attentie
Het adres Paardensteeg 1 is na verschijnen van het boek( in 1982) gewijzigd in Vijzelstraat 5.  
 

14. Recordnummer: 0028302  
Paardensteeg 2       0000   Pandaanduiding
NUMMER 2  
 

15. Recordnummer: 0028303  
Paardensteeg 2       1912   Bewoner
C. Beek  
 

16. Recordnummer: 0028304  
Paardensteeg 2       1920   Bewoner
C. Ursem, los werkman  
 

17. Recordnummer: 0028305  
Paardensteeg 2       1981   Bewoner
C. Masteling  
 

18. Recordnummer: 0028306  
Paardensteeg 2       1918   Gebeurtenis
C. Hagenaars; aanbrengen scheidingsmuur bij het perceel hoek Kuil.  
 

19. Recordnummer: 0028307  
Paardensteeg 2       1923   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

20. Recordnummer: 0028308  
Paardensteeg 2       1924   Gebeurtenis
J. van Petten; verbouwen perceel.  
 

21. Recordnummer: 0028309  
Paardensteeg 2       1925   Gebeurtenis
G. Slot; intrekken van de beschikking van 1923 tot het plaatsen van een vier-wielige wagen op de openbare grond voor Pompsteeg nr. 10.  
 

22. Recordnummer: 0028310  
Paardensteeg 2       1925   Gebeurtenis
G. Slot; stallen van een paard in nr. 2.  
 

23. Recordnummer: 0028311  
Paardensteeg 2       1939   Gebeurtenis
J. de Groot; aanschrijving om nrs. 2, 4 af te breken, deze panden zijn in 1939 gesloopt.  
 

24. Recordnummer: 0028312  
Paardensteeg 2       1969   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn koopt loods met erf (nrs. 2, 4) groot 1 are inclusief enkele andere panden voor ƒ41.140,- van Groot Internationaal Transportbedrijf.  
 

25. Recordnummer: 0028313  
Paardensteeg 2       1976   Gebeurtenis
Zie Italiaanse Zeedijk nr. 1.  
 

26. Recordnummer: 0028187  
Paardensteeg 3       0000   Pandaanduiding
NUMMER 3  
 

27. Recordnummer: 0028188  
Paardensteeg 3       1912   Bewoner
H. Oosterman, viskoopman  
 

28. Recordnummer: 0028189  
Paardensteeg 3       1920   Bewoner
Wed. H . Oosterman  
 

29. Recordnummer: 0028190  
Paardensteeg 3       1949   Bewoner
W. de Graaf, los arbeider  
 

30. Recordnummer: 0028191  
Paardensteeg 3       1964   Bewoner
C.J. de Graaf  
 

31. Recordnummer: 0028192  
Paardensteeg 3       1912   Gebeurtenis
Jb. Oosterman; stallen paard in de schuur.  
 

32. Recordnummer: 0028193  
Paardensteeg 3       1925   Gebeurtenis
Zie West nr. 6.  
 

33. Recordnummer: 0028194  
Paardensteeg 3       1925   Gebeurtenis
H. Kaldenbach; aanschrijving de gebreken op te heffen en het perceel aan de waterleiding aan te sluiten.  
 

34. Recordnummer: 0028195  
Paardensteeg 3       1930   Gebeurtenis
H. Kaldenbach; vernieuwen schutting bij de nrs. 1, 3 en weer opbouwen schuurtje.  
 

35. Recordnummer: 0028196  
Paardensteeg 3       1964   Gebeurtenis
Aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

36. Recordnummer: 0028197  
Paardensteeg 3       1965   Gebeurtenis
Aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

37. Recordnummer: 0028198  
Paardensteeg 3       1975   Gebeurtenis
Pand wordt gesloopt.  
 

38. Recordnummer: 0028314  
Paardensteeg 4       0000   Pandaanduiding
NUMMER 4  
 

39. Recordnummer: 0028315  
Paardensteeg 4       1912   Bewoner
J. Meurs, arbeider  
 

40. Recordnummer: 0028316  
Paardensteeg 4       1920   Bewoner
J. Vlaar, opperman  
 

41. Recordnummer: 0028317  
Paardensteeg 4       1923   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

42. Recordnummer: 0028318  
Paardensteeg 4       1927   Gebeurtenis
J. de Groot; verbouwen perceel.  
 

43. Recordnummer: 0028319  
Paardensteeg 4       1930   Gebeurtenis
Fa. G. Groot; vernieuwen muur bij de nrs. 4, 6.  
 

44. Recordnummer: 0028320  
Paardensteeg 4       1939   Gebeurtenis
J. de Groot; aanschrijving om nrs. 2, 4 af te breken, deze panden zijn in 1939 gesloopt.  
 

45. Recordnummer: 0028321  
Paardensteeg 4       1969   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn koopt loods met erf (nrs. 2, 4) groot 1 are inclusief enkele andere panden voor ƒ 41.140,- van Groot Internationaal Transportbedrijf.  
 

46. Recordnummer: 0028322  
Paardensteeg 4       1976   Gebeurtenis
Zie Italiaanse Zeedijk nr. 1.  
 

47. Recordnummer: 0028199  
Paardensteeg 5       0000   Pandaanduiding
NUMMER 5  
 

48. Recordnummer: 0028200  
Paardensteeg 5       1981   Bewoner
J. van Hoorn  
 

49. Recordnummer: 0028201  
Paardensteeg 5       1908   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

50. Recordnummer: 0028202  
Paardensteeg 5       1908   Gebeurtenis
A.A. Kleintjes; aanschrijving om de woning in bewoonbare staat te brengen.  
 

51. Recordnummer: 0028203  
Paardensteeg 5       1909   Gebeurtenis
Bestuur der afdeling Hoorn van de R.K. Volksbond; bouwen vergaderingsgebouw op een terrein hoek West en Paardensteeg. Ontwerp J. C. Posch. Oude perceel wordt afgebroken; tevens wordt voor het nieuwe pand een drankvergunning verleend in 1910 voor de verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank; drankvergunning in 1919 ingetrokken.  
 

52. Recordnummer: 0028204  
Paardensteeg 5       1921   Gebeurtenis
P. Groot; aanbrengen schuifdeurkozijn in de gevel van het perceel hoek West en Paardensteeg.  
 

53. Recordnummer: 0028205  
Paardensteeg 5       1939   Gebeurtenis
P. Groot; verbouwen voorgevel.  
 

54. Recordnummer: 0028206  
Paardensteeg 5       1969   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn koopt de garage met erf, groot 1 are 31 ca inclusief enige andere percelen voor ƒ 41.140,- van Groot, Internationaal transportbedrijf.  
 

55. Recordnummer: 0028207  
Paardensteeg 5       1971   Gebeurtenis
Gesloopt.  
 

56. Recordnummer: 0028208  
Paardensteeg 5       1977   Gebeurtenis
W.B.V. Hoorn; bouwen vijf eengezinswoningen aan de Paardensteeg nrs. 5, 7, 17, 19, 21. Architect Nic. Andriessen, Haarlem. Aannemer E. Nannings en Zn.  
 

57. Recordnummer: 0028346  
Paardensteeg 6-8       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 6, 8, WEST NR. 28  
 

58. Recordnummer: 0028347  
Paardensteeg 6-8       1912   Bewoner
Wed. A. Wint  
 

59. Recordnummer: 0028348  
Paardensteeg 6-8       1920   Bewoner
H. van Ommen, koopman  
 

60. Recordnummer: 0028349  
Paardensteeg 6-8       1981   Bewoner
N. Keyzer-Blokdijk  
 

61. Recordnummer: 0028350  
Paardensteeg 6-8       1981   Bewoner
E. de Rooij-Schagen  
 

62. Recordnummer: 0028351  
Paardensteeg 6-8       1923   Gebeurtenis
Nr. 6 onbewoonbaar verklaard.  
 

63. Recordnummer: 0028352  
Paardensteeg 6-8       1923   Gebeurtenis
P. Groot; bouwen muur met naar binnen draaiende deuren achter West nr. 28.  
 

64. Recordnummer: 0028353  
Paardensteeg 6-8       1930   Gebeurtenis
Fa. G. Groot; vernieuwen muur bij de nrs. 4, 6.  
 

65. Recordnummer: 0028354  
Paardensteeg 6-8       1930   Gebeurtenis
C. Hagenaars namens Fa. G. Groot; bouwen muur aan de Paardensteeg ter afsluiting van het terrein behorend bij nrs. 6, 8.  
 

66. Recordnummer: 0028355  
Paardensteeg 6-8       1931   Gebeurtenis
P. Groot namens G. Groot; houden van een opslagplaats van mest op het erf achter West nr. 28.  
 

67. Recordnummer: 0028356  
Paardensteeg 6-8       1946   Gebeurtenis
P. Groot; houden van varkens in West nr. 28.  
 

68. Recordnummer: 0028357  
Paardensteeg 6-8       1976   Gebeurtenis
Zie Italiaanse Zeedijk nr. 1.  
 

69. Recordnummer: 0028209  
Paardensteeg 7       0000   Pandaanduiding
NUMMER 7 (5a)  
 

70. Recordnummer: 0028210  
Paardensteeg 7       1912   Bewoner
J. Iepenga, kaaskopersknecht  
 

71. Recordnummer: 0028211  
Paardensteeg 7       1920   Bewoner
H. van Dam, brandstoffenhandelaar  
 

72. Recordnummer: 0028212  
Paardensteeg 7       1928   Bewoner
H. van Dam, brandstoffenhandelaar  
 

73. Recordnummer: 0028213  
Paardensteeg 7       1949   Bewoner
G.J. Korver, melk- en zuivelproducten  
 

74. Recordnummer: 0028214  
Paardensteeg 7       1949   Bewoner
G.J. Korver, stadsaanplakker  
 

75. Recordnummer: 0028215  
Paardensteeg 7       1964   Bewoner
W.G. Bervoets  
 

76. Recordnummer: 0028216  
Paardensteeg 7       1981   Bewoner
P.H. Broers  
 

77. Recordnummer: 0028217  
Paardensteeg 7       1937   Gebeurtenis
G.J. Korver; plaatsen klamp hooi achter het perceel.  
 

78. Recordnummer: 0028218  
Paardensteeg 7       1955   Gebeurtenis
G.J. Korver; aanschrijving de dakgoot te vernieuwen en de hemelwaterafvoer aan te sluiten op het gemeenteriool.  
 

79. Recordnummer: 0028219  
Paardensteeg 7       1970   Gebeurtenis
W.G. Bervoets; verbouwen en veranderen nr. 7.  
 

80. Recordnummer: 0028220  
Paardensteeg 7       1977   Gebeurtenis
W.B.V. Hoorn; bouwen vijf eengezinswoningen aan de Paardensteeg nrs. 5, 7, 17, 19, 21. Architect Nic. Andriessen, Haarlem. Aannemer E. Nannings en Zn.  
 

81. Recordnummer: 0028257  
Paardensteeg 9-15       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 9, 11, 13, 15 (7, 9, 11, 13)  
 

82. Recordnummer: 0028258  
Paardensteeg 9-15       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 9, 11, 13, 15 (7, 9, 11, 13)  
 

83. Recordnummer: 0028259  
Paardensteeg 9-15       0000   Pandbeschrijving
Nr.11: Steen met opschrift: E.J. Muhren, oud 10 jaar, 12 maart 1879.  
 

84. Recordnummer: 0028260  
Paardensteeg 9-15       1912   Bewoner
L. Houter, timmerman  
 

85. Recordnummer: 0028261  
Paardensteeg 9-15       1920   Bewoner
H. Volger, schildersknecht  
 

86. Recordnummer: 0028262  
Paardensteeg 9-15       1928   Bewoner
J. Roos, hulpbewaarder Rijkswerkinrichting  
 

87. Recordnummer: 0028263  
Paardensteeg 9-15       1949   Bewoner
C.J. Hageman, schilder  
 

88. Recordnummer: 0028264  
Paardensteeg 9-15       1964   Bewoner
C.J. Hageman  
 

89. Recordnummer: 0028265  
Paardensteeg 9-15       1981   Bewoner
P.J. Hageman-van der Hulst  
 

90. Recordnummer: 0028266  
Paardensteeg 9-15       1912   Bewoner
Joh. Kniest, kaaskopersknecht  
 

91. Recordnummer: 0028267  
Paardensteeg 9-15       1920   Bewoner
J. Bouwens, stoker Gasfabriek  
 

92. Recordnummer: 0028268  
Paardensteeg 9-15       1928   Bewoner
N. Blokdijk, bierbottelaarsknecht  
 

93. Recordnummer: 0028269  
Paardensteeg 9-15       1949   Bewoner
G.J. Korver, melkslijter (h)  
 

94. Recordnummer: 0028270  
Paardensteeg 9-15       1964   Bewoner
N. Blokdijk  
 

95. Recordnummer: 0028271  
Paardensteeg 9-15       1981   Bewoner
M. Blokdijk-Tooi  
 

96. Recordnummer: 0028272  
Paardensteeg 9-15       1912   Bewoner
V. Strik, fabrieksarbeider  
 

97. Recordnummer: 0028273  
Paardensteeg 9-15       1920   Bewoner
V. Strik, melkrijder  
 

98. Recordnummer: 0028274  
Paardensteeg 9-15       1928   Bewoner
V. Strik, voerman  
 

99. Recordnummer: 0028275  
Paardensteeg 9-15       1949   Bewoner
A. Schouten, grondwerker  
 

100. Recordnummer: 0028276  
Paardensteeg 9-15       1949   Bewoner
A.B. Siemensma, broodbakker  
 

101. Recordnummer: 0028277  
Paardensteeg 9-15       1964   Bewoner
P. Blokdijk  
 

102. Recordnummer: 0028278  
Paardensteeg 9-15       1981   Bewoner
P. Blokdijk  
 

103. Recordnummer: 0028279  
Paardensteeg 9-15       1912   Bewoner
C.G. van Riel, kaaskopersknecht  
 

104. Recordnummer: 0028280  
Paardensteeg 9-15       1920   Bewoner
C.G. van Riel, handel in kaas  
 

105. Recordnummer: 0028281  
Paardensteeg 9-15       1928   Bewoner
C.G. van Riel, kaashandelaar  
 

106. Recordnummer: 0028282  
Paardensteeg 9-15       1949   Bewoner
J. Dekker, bewaarder interneringskamp  
 

107. Recordnummer: 0028283  
Paardensteeg 9-15       1964   Bewoner
P.C. Boots  
 

108. Recordnummer: 0028284  
Paardensteeg 9-15       1981   Bewoner
T. Stapel  
 

109. Recordnummer: 0028285  
Paardensteeg 9-15       1905   Gebeurtenis
G. Groot; verbouwen wagenhuis (stal).  
 

110. Recordnummer: 0028286  
Paardensteeg 9-15       1907   Gebeurtenis
C.G. van Riel; leggen spruit voor afvoer van faecaliën naar het gemeenteriool nr. 13.  
 

111. Recordnummer: 0028287  
Paardensteeg 9-15       1923   Gebeurtenis
Mej. de Wed. J.C. de Waal; aanschrijving in nrs. 9, 11, 13 de gebreken op te heffen.  
 

112. Recordnummer: 0028288  
Paardensteeg 9-15       1926   Gebeurtenis
J. Appel namens C. van Riel; aansluiten nr. 15 aan het gemeenteriool en het privaat in te richten met waterspoeling.  
 

113. Recordnummer: 0028289  
Paardensteeg 9-15       1936   Gebeurtenis
C.G. Okx; aanschrijving de nrs. 9,11 te verbeteren.  
 

114. Recordnummer: 0028290  
Paardensteeg 9-15       1937   Gebeurtenis
C.G. Okx; aanbrengen trap in nrs.9, 11.  
 

115. Recordnummer: 0028291  
Paardensteeg 9-15       1943   Gebeurtenis
Noordhollandsche Levensverzekerings Mij. te Alkmaar, Hooge Huys; aanschrijving om nr. 11 te verbeteren.  
 

116. Recordnummer: 0028292  
Paardensteeg 9-15       1943   Gebeurtenis
J. Kok Dzn.; aanschrijving nr. 11 te verbeteren.  
 

117. Recordnummer: 0028293  
Paardensteeg 9-15       1951   Gebeurtenis
Nrs. 9, 11, 13 nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.  
 

118. Recordnummer: 0028294  
Paardensteeg 9-15       1952   Gebeurtenis
P. Dudink; aanschrijving de nrs. 9, 11, 13 te verbeteren.  
 

119. Recordnummer: 0028295  
Paardensteeg 9-15       1953   Gebeurtenis
P. Dudink; aanschrijving de gebreken in nr. 15 op te heffen.  
 

120. Recordnummer: 0028296  
Paardensteeg 9-15       1954   Gebeurtenis
P. Dudink; aanschrijving nr. 11 te verbeteren.  
 

121. Recordnummer: 0028297  
Paardensteeg 9-15       1956   Gebeurtenis
G. v.d. Berg; verbouwen woning nr. 15.  
 

122. Recordnummer: 0028298  
Paardensteeg 9-15       1976   Gebeurtenis
M. Blokdijk-Tooi; verbouwen nrs. 9, 11, 13 onder andere de achtergevels worden opgetrokken. Aannemer C.G.M. Helderman.  
 

123. Recordnummer: 0028299  
Paardensteeg 9-15       1977   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; verbouwen nr. 15. Architect Nic. Andriessen, Haarlem  
 

124. Recordnummer: 0028325  
Paardensteeg 10-12       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 10, 12  
 

125. Recordnummer: 0028326  
Paardensteeg 10-12       1912   Bewoner
W. van der Zel, loopknecht  
 

126. Recordnummer: 0028327  
Paardensteeg 10-12       1920   Bewoner
K. Leeuw  
 

127. Recordnummer: 0028328  
Paardensteeg 10-12       1949   Bewoner
E. de Jong, veehouder (h)  
 

128. Recordnummer: 0028329  
Paardensteeg 10-12       1964   Bewoner
B. Nanning  
 

129. Recordnummer: 0028330  
Paardensteeg 10-12       1912   Bewoner
G. Oosterman, sigarenmaker  
 

130. Recordnummer: 0028331  
Paardensteeg 10-12       1920   Bewoner
Wed. C. Water  
 

131. Recordnummer: 0028332  
Paardensteeg 10-12       1928   Bewoner
J.P. Kooy, visventer  
 

132. Recordnummer: 0028333  
Paardensteeg 10-12       1949   Bewoner
G. Duinmaijer, viskoopman (h)  
 

133. Recordnummer: 0028334  
Paardensteeg 10-12       1964   Bewoner
W.F. van Zoolingen  
 

134. Recordnummer: 0028335  
Paardensteeg 10-12       1902   Gebeurtenis
G. Groot; verhogen kozijn met twee staldeuren van nr. 10, verhogen overkapping en verbreding van twee schuttingdeuren.  
 

135. Recordnummer: 0028336  
Paardensteeg 10-12       1905   Gebeurtenis
M. van der Zel; aanbrengen zonnescherm nrs. 10, 12.  
 

136. Recordnummer: 0028337  
Paardensteeg 10-12       1907   Gebeurtenis
P. van der Pouw; leggen spruit voor afvoer menagewater nrs. 10, 12 naar gemeenteriool.  
 

137. Recordnummer: 0028338  
Paardensteeg 10-12       1931   Gebeurtenis
P. van Kalken; aansluiten nr. 10 aan het gemeenteriool.  
 

138. Recordnummer: 0028339  
Paardensteeg 10-12       1937   Gebeurtenis
C. Hagenaars namens J. Water; aanbrengen wc in nr. 12.  
 

139. Recordnummer: 0028340  
Paardensteeg 10-12       1939   Gebeurtenis
J. Beuling namens K. Leeuw; bouwen privaat met wc bij nr. 10.  
 

140. Recordnummer: 0028341  
Paardensteeg 10-12       1966   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn koopt woonhuis nr. 10 met erf groot 44 ca voor ƒ 3.500,- van J. Brand.  
 

141. Recordnummer: 0028342  
Paardensteeg 10-12       1966   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn koopt woonhuis met erf nr. 12 groot 34 ca voor ƒ3.000,- van H J. Spoelder.  
 

142. Recordnummer: 0028343  
Paardensteeg 10-12       1969   Gebeurtenis
Nr. 12 onbewoonbaar verklaard.  
 

143. Recordnummer: 0028344  
Paardensteeg 10-12       1971   Gebeurtenis
Nr. 10 gesloopt.  
 

144. Recordnummer: 0028345  
Paardensteeg 10-12       1971   Gebeurtenis
Nr. 12 gesloopt.  
 

145. Recordnummer: 0028242  
Paardensteeg 17-19       0000   Pandaanduiding
NUMMER 17, 19 (15, 17)  
 

146. Recordnummer: 0028243  
Paardensteeg 17-19       1981   Bewoner
K. Boonstra  
 

147. Recordnummer: 0028244  
Paardensteeg 17-19       1912   Bewoner
P. Groot, vrachtrijder  
 

148. Recordnummer: 0028245  
Paardensteeg 17-19       1912   Bewoner
Fa. G. Groot, vrachtrijderij  
 

149. Recordnummer: 0028246  
Paardensteeg 17-19       1920   Bewoner
G.A. Groot, emballeur  
 

150. Recordnummer: 0028247  
Paardensteeg 17-19       1928   Bewoner
P. Groot, vrachtrijder  
 

151. Recordnummer: 0028248  
Paardensteeg 17-19       1949   Bewoner
W. Dekker, besteller N.S  
 

152. Recordnummer: 0028249  
Paardensteeg 17-19       1964   Bewoner
F. Hart  
 

153. Recordnummer: 0028250  
Paardensteeg 17-19       1981   Bewoner
C.J. Schipper  
 

154. Recordnummer: 0028251  
Paardensteeg 17-19       1915   Gebeurtenis
P. Groot; leggen afvoerspruit nr. 19 voor afvoer van menagewater.  
 

155. Recordnummer: 0028252  
Paardensteeg 17-19       1921   Gebeurtenis
P. Groot; verbouwen perceel Paardensteeg hoek West.  
 

156. Recordnummer: 0028253  
Paardensteeg 17-19       1936   Gebeurtenis
P. Groot; plaatsen wc's en aansluiting aan het gemeenteriool van de nrs. 17, 19.  
 

157. Recordnummer: 0028254  
Paardensteeg 17-19       1944   Gebeurtenis
Volgens rapport 3 juli 1944 ligt in de tuin van nrs. 17, 19 een bom.  
 

158. Recordnummer: 0028255  
Paardensteeg 17-19       1969   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn koopt het woonhuis met daarnaast gelegen pakhuis met erven groot 3 are 34 ca, inclusief enige andere percelen voor ƒ41.140,- van Groot Internationaal Transportbedrijf.  
 

159. Recordnummer: 0028256  
Paardensteeg 17-19       1977   Gebeurtenis
W.B.V. Hoorn; bouwen vijf eengezinswoningen aan de Paardensteeg nrs. 5, 7, 17, 19, 21. Architect Nic. Andriessen, Haarlem. Aannemer E. Nannings en Zn.  
 

160. Recordnummer: 0028323  
Paardensteeg 18       0000   Pandaanduiding
NUMMER 18  
 

161. Recordnummer: 0028324  
Paardensteeg 18       1949   Bewoner
C.M. Hagenaars, leerling-verpleegster  
 

162. Recordnummer: 0028221  
Paardensteeg 21       0000   Pandaanduiding
NUMMER 21 (19)  
 

163. Recordnummer: 0028222  
Paardensteeg 21       1912   Bewoner
S. Visser  
 

164. Recordnummer: 0028223  
Paardensteeg 21       1912   Bewoner
S. Visser jr. schoenmaker  
 

165. Recordnummer: 0028224  
Paardensteeg 21       1912   Bewoner
P. Visser, brieven- en telegrambesteller  
 

166. Recordnummer: 0028225  
Paardensteeg 21       1920   Bewoner
C.Hagenaars, metselaar  
 

167. Recordnummer: 0028226  
Paardensteeg 21       1928   Bewoner
C. Kluft, winkelbediende  
 

168. Recordnummer: 0028227  
Paardensteeg 21       1949   Bewoner
G. Van den Berg, visrokerij, groothandel in zoetwatervis, tel. 4335  
 

169. Recordnummer: 0028228  
Paardensteeg 21       1949   Bewoner
G. van den Berg, visrokersknecht  
 

170. Recordnummer: 0028229  
Paardensteeg 21       1964   Bewoner
G. van den Berg  
 

171. Recordnummer: 0028230  
Paardensteeg 21       1981   Bewoner
G. Opmeer-Schouten  
 

172. Recordnummer: 0028231  
Paardensteeg 21       1938   Gebeurtenis
A. van Duin; aanschrijving aansluiting voor menage wat er te maken.  
 

173. Recordnummer: 0028232  
Paardensteeg 21       1938   Gebeurtenis
J. van Duin namens A. van Duin; maken wc en wijzigen keuken.  
 

174. Recordnummer: 0028233  
Paardensteeg 21       1939   Gebeurtenis
A. van Duin; aanschrijving om de gebreken op te heffen.  
 

175. Recordnummer: 0028234  
Paardensteeg 21       1940   Gebeurtenis
J. van Duin; bouwen schuurtje achter het perceel, veranderen pand, maken nieuwe trap.  
 

176. Recordnummer: 0028235  
Paardensteeg 21       1942   Gebeurtenis
J.C. Hagenaars; verbouwen perceel onder andere de keuken.  
 

177. Recordnummer: 0028236  
Paardensteeg 21       1943   Gebeurtenis
C. Hagenaars namens G. v.d. Berg; maken topgevel.  
 

178. Recordnummer: 0028237  
Paardensteeg 21       1948   Gebeurtenis
P. van Duimen namens G. v.d. Berg; plaatsen dakkapel.  
 

179. Recordnummer: 0028238  
Paardensteeg 21       1950   Gebeurtenis
P. van Duimen namens G. v.d. Berg; wijzigen gevel (voorgevel en rechterzijgevel).  
 

180. Recordnummer: 0028239  
Paardensteeg 21       1953   Gebeurtenis
G. v.d. Berg; opslaan van oude metalen.  
 

181. Recordnummer: 0028240  
Paardensteeg 21       1971   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; slopen autostalling voorheen eigendom van Groot Internationaal Transportbedrijf.  
 

182. Recordnummer: 0028241  
Paardensteeg 21       1977   Gebeurtenis
W.B.V. Hoorn; bouwen vijf eengezinswoningen aan de Paardensteeg nrs. 5, 7, 17, 19, 21. Architect Nic. Andriessen, Haarlem. Aannemer E. Nannings en Zn.  
 

183. Recordnummer: 0028300  
Paardensteeg 9999       0000   Pandaanduiding
ONGENUMMERD  
 

184. Recordnummer: 0028301  
Paardensteeg 9999       1949   Bewoner
z.nr. H. Takken, wegwerker N.S. ONGENUMMERD  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde records: 11 juni 2020