Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Onder de Boompjes   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden records : 210   (uit: 38155)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  adres

1. Recordnummer: 0027612  
Onder de Boompjes 0       0000   Straatbeschrijving
0  
 

2. Recordnummer: 0027613  
Onder de Boompjes 2       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 2, 2 rood  
 

3. Recordnummer: 0027614  
Onder de Boompjes 2       1912   Bewoner
C. Spijkman  
 

4. Recordnummer: 0027615  
Onder de Boompjes 2       1920   Bewoner
Wed. J. Bakker  
 

5. Recordnummer: 0027616  
Onder de Boompjes 2       1928   Bewoner
J.N. Bloem, fruithandelaar  
 

6. Recordnummer: 0027617  
Onder de Boompjes 2       1949   Bewoner
0. Fluzi, schipper  
 

7. Recordnummer: 0027618  
Onder de Boompjes 2       1964   Bewoner
A. de Groot-Klaver  
 

8. Recordnummer: 0027619  
Onder de Boompjes 2       1912   Bewoner
J. van Hees, kleermaker  
 

9. Recordnummer: 0027620  
Onder de Boompjes 2       1920   Bewoner
Wed. Demmendaal  
 

10. Recordnummer: 0027621  
Onder de Boompjes 2       1928   Bewoner
Wed. N. de Vries-Dekker en J. de Vries, klerk directe belastingen  
 

11. Recordnummer: 0027622  
Onder de Boompjes 2       1949   Bewoner
J.C.H. Eerdmans, verpleegster  
 

12. Recordnummer: 0027623  
Onder de Boompjes 2       1964   Bewoner
P. Leegwater  
 

13. Recordnummer: 0027624  
Onder de Boompjes 2       1981   Bewoner
G.L.M. Zandbergen  
 

14. Recordnummer: 0027625  
Onder de Boompjes 2       1931   Gebeurtenis
J. Bloem; aanbrengen straatje van gele steen.  
 

15. Recordnummer: 0027626  
Onder de Boompjes 2       1948   Gebeurtenis
J. Blekemolen en J.W. de Wit-Bluemers; aanschrijving de voorgevel te herstellen.  
 

16. Recordnummer: 0027627  
Onder de Boompjes 2       1949   Gebeurtenis
Mevr. de Wit-Bluemers; aanschrijving de voorgevel te herstellen.  
 

17. Recordnummer: 0027628  
Onder de Boompjes 2       1957   Gebeurtenis
Mevr. de Wit-Bluemers; vervangen wisseltonnen door wc's in de nrs. 2, 2 rood.  
 

18. Recordnummer: 0027774  
Onder de Boompjes 3-4       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 3, 4  
 

19. Recordnummer: 0027775  
Onder de Boompjes 3-4       0000   Pandbeschrijving
Steen met opschrift: . . . Fonteijn  
 

20. Recordnummer: 0027776  
Onder de Boompjes 3-4       1920   Bewoner
C.C. Uitermark, goudsmid  
 

21. Recordnummer: 0027777  
Onder de Boompjes 3-4       1928   Bewoner
P.Heertjes, reiziger  
 

22. Recordnummer: 0027778  
Onder de Boompjes 3-4       1949   Bewoner
P. Heertjes, handelsreiziger  
 

23. Recordnummer: 0027779  
Onder de Boompjes 3-4       1964   Bewoner
A.C. Brozius-Jonker  
 

24. Recordnummer: 0027780  
Onder de Boompjes 3-4       1981   Bewoner
A.C. Brozius-Jonker  
 

25. Recordnummer: 0027781  
Onder de Boompjes 3-4       1916   Gebeurtenis
W. de Hart; verbouwen perceel onder andere nieuwe zij- en voorgevel. In 1916 voltooiingsverklaring.  
 

26. Recordnummer: 0027782  
Onder de Boompjes 3-4       1931   Gebeurtenis
W. de Hart; aansluiten perceel aan het gemeenteriool.  
 

27. Recordnummer: 0027783  
Onder de Boompjes 3-4       1938   Gebeurtenis
A. Molenaar namens W. de Hart; maken nieuwe kap wijzigen voorgevel.  
 

28. Recordnummer: 0027784  
Onder de Boompjes 3-4       1942   Gebeurtenis
P. Heertjes namens W. de Hart; maken stoep.  
 

29. Recordnummer: 0027629  
Onder de Boompjes 5       0000   Pandaanduiding
NUMMER 5  
 

30. Recordnummer: 0027630  
Onder de Boompjes 5       1964   Bewoner
F.P. Stappers  
 

31. Recordnummer: 0027631  
Onder de Boompjes 5       1981   Bewoner
A.H.M. Neuvel  
 

32. Recordnummer: 0027632  
Onder de Boompjes 5       1905   Gebeurtenis
Th.J. Kroes; aanbrengen reclamebord.  
 

33. Recordnummer: 0027633  
Onder de Boompjes 5       1915   Gebeurtenis
A.G. Verbeek; aanschrijving de woning in bewoonbare staat te brengen.  
 

34. Recordnummer: 0027634  
Onder de Boompjes 5       1916   Gebeurtenis
W. de Hart; slopen pand en ter plaatse bouwen pakhuis.  
 

35. Recordnummer: 0027635  
Onder de Boompjes 5       1921   Gebeurtenis
W. de Hart; verbouwen perceel. in 1922 bewoonbaarverklaring. Architect J. v.d. Berg Cz.  
 

36. Recordnummer: 0027636  
Onder de Boompjes 5       1922   Gebeurtenis
W. de Hart; bewoonbaarverklaring bovenhuis.  
 

37. Recordnummer: 0027637  
Onder de Boompjes 6       0000   Pandaanduiding
NUMMER 6  
 

38. Recordnummer: 0027638  
Onder de Boompjes 6       1912   Bewoner
P. Dudink, melkventer  
 

39. Recordnummer: 0027639  
Onder de Boompjes 6       1920   Bewoner
'Ons Belang', melkvereniging  
 

40. Recordnummer: 0027640  
Onder de Boompjes 6       1928   Bewoner
P. Dudink, melkslijter  
 

41. Recordnummer: 0027641  
Onder de Boompjes 6       1949   Bewoner
A.A. van Deursen, melkslijter (h)  
 

42. Recordnummer: 0027642  
Onder de Boompjes 6       1964   Bewoner
A.A. van Deursen  
 

43. Recordnummer: 0027643  
Onder de Boompjes 6       1981   Bewoner
A.A. van Deursen  
 

44. Recordnummer: 0027644  
Onder de Boompjes 6       1920   Bewoner
P. Dudink, melkbezorger  
 

45. Recordnummer: 0027645  
Onder de Boompjes 6       1901   Gebeurtenis
Jn. Gleijsteen; amoveren perceel en ter plaatse bouwen bergplaats met bovenwoning en leggen spruit voor afvoer faecaliën aan de Turfhaven. in 1902 bewoonbaarverklaring.  
 

46. Recordnummer: 0027646  
Onder de Boompjes 6       1910   Gebeurtenis
D. Metselaar; aanbrengen uithangbord.  
 

47. Recordnummer: 0027647  
Onder de Boompjes 6       1917   Gebeurtenis
Bestuur der onderlinge Melkvereniging; uitbreiden bestaande pakhuis op een in erfpacht uitgegeven terrein aan het Doelenplein achter nr. 6.  
 

48. Recordnummer: 0027648  
Onder de Boompjes 6       1920   Gebeurtenis
H. Kalden bach; maken nieuwe stoep.  
 

49. Recordnummer: 0027649  
Onder de Boompjes 6       1921   Gebeurtenis
W. de Hart; verbouwen pand.  
 

50. Recordnummer: 0027650  
Onder de Boompjes 6       1923   Gebeurtenis
P. Dudink; aanbrengen andere deuren in de gevel.  
 

51. Recordnummer: 0027651  
Onder de Boompjes 6       1969   Gebeurtenis
A.A. van Deursen; wijzigen gevel.  
 

52. Recordnummer: 0027652  
Onder de Boompjes 7       0000   Pandaanduiding
NUMMER 7  
 

53. Recordnummer: 0027653  
Onder de Boompjes 7       1926   Pandbeschrijving
Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Corn. Duursma, 26 aug. 1926, oud 1 ½ jaar.  
 

54. Recordnummer: 0027654  
Onder de Boompjes 7       1912   Bewoner
Mej. G. Blokker, costuumnaaister  
 

55. Recordnummer: 0027655  
Onder de Boompjes 7       1928   Bewoner
C. van der Leek, visser  
 

56. Recordnummer: 0027656  
Onder de Boompjes 7       1949   Bewoner
C. van der Leek  
 

57. Recordnummer: 0027657  
Onder de Boompjes 7       1964   Bewoner
B. Visser  
 

58. Recordnummer: 0027658  
Onder de Boompjes 7       1964   Bewoner
J. Duursma  
 

59. Recordnummer: 0027659  
Onder de Boompjes 7       1981   Bewoner
J. Duursma  
 

60. Recordnummer: 0027660  
Onder de Boompjes 7       1902   Gebeurtenis
Grietje en Dietje Blokker; aanbrengen rolscherm.  
 

61. Recordnummer: 0027661  
Onder de Boompjes 7       1903   Gebeurtenis
Gez. G. en D. Blokker; aanbrengen uithangbord.  
 

62. Recordnummer: 0027662  
Onder de Boompjes 7       1912   Gebeurtenis
Jac. Mes; oprichten zilversmederij.  
 

63. Recordnummer: 0027663  
Onder de Boompjes 7       1926   Gebeurtenis
C. v.d. Leek; verbouwen perceel, ontheffing van artikel 8. in 1926 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.  
 

64. Recordnummer: 0027664  
Onder de Boompjes 7       1944   Gebeurtenis
A. Okx namens C. v.d. Leek; maken riolering voor de afvoer van menagewater.  
 

65. Recordnummer: 0027665  
Onder de Boompjes 8       0000   Pandaanduiding
NUMMER 8 monument  
 

66. Recordnummer: 0027666  
Onder de Boompjes 8       0000   Pandbeschrijving
Bescheiden pandje met pothuis en luifel, oorspronkelijk XVII.  
 

67. Recordnummer: 0027667  
Onder de Boompjes 8       1912   Bewoner
Mej. E. Offringa-Zwart  
 

68. Recordnummer: 0027668  
Onder de Boompjes 8       1920   Bewoner
Wed. H. Offringa  
 

69. Recordnummer: 0027669  
Onder de Boompjes 8       1928   Bewoner
Wed. A. Klaassen-Bruns  
 

70. Recordnummer: 0027670  
Onder de Boompjes 8       1949   Bewoner
G.J. de Groot, zilversmid  
 

71. Recordnummer: 0027671  
Onder de Boompjes 8       1964   Bewoner
M.S. Roos-v.d. Valk  
 

72. Recordnummer: 0027672  
Onder de Boompjes 8       1981   Bewoner
C.A.M. Meilink  
 

73. Recordnummer: 0027673  
Onder de Boompjes 8       1920   Bewoner
Mej. C. Roovers, huisnaaister  
 

74. Recordnummer: 0027674  
Onder de Boompjes 8       1975   Gebeurtenis
Vereniging Oud Hoorn; verbouwen woning.  
 

75. Recordnummer: 0027675  
Onder de Boompjes 9       0000   Pandaanduiding
NUMMER 9  
 

76. Recordnummer: 0027676  
Onder de Boompjes 9       1912   Bewoner
Th. Joh. Kroes, schoenmaker  
 

77. Recordnummer: 0027677  
Onder de Boompjes 9       1920   Bewoner
Wed. Th. Kroes, winkelierster  
 

78. Recordnummer: 0027678  
Onder de Boompjes 9       1928   Bewoner
H. Post, schilder en behanger  
 

79. Recordnummer: 0027679  
Onder de Boompjes 9       1949   Bewoner
H. Post, schildersbedrijf  
 

80. Recordnummer: 0027680  
Onder de Boompjes 9       1949   Bewoner
H. Post, schilder (h)  
 

81. Recordnummer: 0027681  
Onder de Boompjes 9       1964   Bewoner
H. Post  
 

82. Recordnummer: 0027682  
Onder de Boompjes 9       1981   Bewoner
E.O. Snoeck  
 

83. Recordnummer: 0027683  
Onder de Boompjes 9       1909   Gebeurtenis
Th.J. Kroes; aanbrengen uithangbord.  
 

84. Recordnummer: 0027684  
Onder de Boompjes 9       1923   Gebeurtenis
H. Post; verbouwen perceel.  
 

85. Recordnummer: 0027685  
Onder de Boompjes 9       1924   Gebeurtenis
P.J. Blauw namens H. Post; verbouwen perceel en ontheffing van artikel 8.  
 

86. Recordnummer: 0027686  
Onder de Boompjes 9       1973   Gebeurtenis
B. Snoeck; verbouwen schilderswerkplaats tot winkel.  
 

87. Recordnummer: 0027687  
Onder de Boompjes 10       0000   Pandaanduiding
NUMMER 10  
 

88. Recordnummer: 0027688  
Onder de Boompjes 10       1949   Bewoner
V. Polman 8z Zoon, steenhouwerij, tel. 4581  
 

89. Recordnummer: 0027689  
Onder de Boompjes 10       1949   Bewoner
V.J. Polman, secretaris-penningmeester van de Woningvereniging Arbeidersbelang; tel. 4581  
 

90. Recordnummer: 0027690  
Onder de Boompjes 10       1949   Bewoner
J. Polman, steenhouwer  
 

91. Recordnummer: 0027691  
Onder de Boompjes 10       1964   Bewoner
E.W.M. Kuiper  
 

92. Recordnummer: 0027692  
Onder de Boompjes 10       1964   Bewoner
N. Polman-van Brussel  
 

93. Recordnummer: 0027693  
Onder de Boompjes 10       1981   Bewoner
A.C. Schaap  
 

94. Recordnummer: 0027694  
Onder de Boompjes 10       1915   Gebeurtenis
Aanschrijving de nrs. 10, 11 te verbeteren.  
 

95. Recordnummer: 0027695  
Onder de Boompjes 10       1923   Gebeurtenis
C.M. Tol en B. A. Tol ; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken voor de nrs. 10, 11 (loost op het erf).  
 

96. Recordnummer: 0027696  
Onder de Boompjes 10       1934   Gebeurtenis
J. Polman; bouwen showroom met bovenwoning op een terrein aan de Onder de Boompjes en maken stoep. In 1934 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Architect H.J. Cramer.  
 

97. Recordnummer: 0027697  
Onder de Boompjes 11       0000   Pandaanduiding
NUMMER 11  
 

98. Recordnummer: 0027698  
Onder de Boompjes 11       1912   Bewoner
P. Vonk, los werkman  
 

99. Recordnummer: 0027699  
Onder de Boompjes 11       1915   Gebeurtenis
A. Ossen; aanschrijving het pand in bewoonbare staat te brengen.  
 

100. Recordnummer: 0027700  
Onder de Boompjes 11       1918   Gebeurtenis
A. Ossen; aanschrijving het pand te herstellen.  
 

101. Recordnummer: 0027701  
Onder de Boompjes 11       1923   Gebeurtenis
C.M. Tol en B. A. Tol ; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken voor de nrs. 10,11 (loost op het erf).  
 

102. Recordnummer: 0027702  
Onder de Boompjes 12       0000   Pandaanduiding
NUMMER 12  
 

103. Recordnummer: 0027703  
Onder de Boompjes 12       1912   Bewoner
J. Blokdijk, timmerman  
 

104. Recordnummer: 0027704  
Onder de Boompjes 12       1920   Bewoner
C. Veer, schilder  
 

105. Recordnummer: 0027705  
Onder de Boompjes 12       1928   Bewoner
C. Veer, schildersknecht  
 

106. Recordnummer: 0027706  
Onder de Boompjes 12       1915   Gebeurtenis
Wed. G.H. Hackmann; aanschrijving een privaat aan te brengen.  
 

107. Recordnummer: 0027707  
Onder de Boompjes 12       1923   Gebeurtenis
Gez. Tol ; aanschrijving de nrs. 12,13 te verbeteren.  
 

108. Recordnummer: 0027708  
Onder de Boompjes 12       1931   Gebeurtenis
A. Smit; aanbrengen reclamebord; 1934 ingetrokken.  
 

109. Recordnummer: 0027709  
Onder de Boompjes 12       1932   Gebeurtenis
Onbewoonbaarverklaard.  
 

110. Recordnummer: 0027710  
Onder de Boompjes 12       1934   Gebeurtenis
J. Polman en Zn.; amoveren buitenmuur nr. 12 en bestemmen nieuwe buitenmuur van het te bouwen perceel tot scheidingsmuur.  
 

111. Recordnummer: 0027711  
Onder de Boompjes 12       1937   Gebeurtenis
Gemeente-architect moet de onbewoonbaar verklaarde woningen nrs. 12,13 afbreken en schutting plaatsen.  
 

112. Recordnummer: 0027712  
Onder de Boompjes 13       0000   Pandaanduiding
NUMMER 13  
 

113. Recordnummer: 0027713  
Onder de Boompjes 13       1920   Bewoner
G.H. Winter, sigarenmaker  
 

114. Recordnummer: 0027714  
Onder de Boompjes 13       1923   Gebeurtenis
C.M. Tol en B. A. Tol ; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken voor de nrs. 10,11 (loost op het erf).  
 

115. Recordnummer: 0027715  
Onder de Boompjes 13       1932   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

116. Recordnummer: 0027716  
Onder de Boompjes 13       1937   Gebeurtenis
Gemeente-architect moet de onbewoonbaar verklaarde woningen nrs. 12,13 afbreken en schutting plaatsen.  
 

117. Recordnummer: 0027799  
Onder de Boompjes 14-15       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 14, 15  
 

118. Recordnummer: 0027800  
Onder de Boompjes 14-15       1912   Bewoner
C.J. van der Veen onderwijzer  
 

119. Recordnummer: 0027801  
Onder de Boompjes 14-15       1920   Bewoner
C.J. van der Veen, was- en strijkinrichting  
 

120. Recordnummer: 0027802  
Onder de Boompjes 14-15       1928   Bewoner
Mej. C.J. van der Veen, strijkster  
 

121. Recordnummer: 0027803  
Onder de Boompjes 14-15       1949   Bewoner
H. Paauw, landbouwer  
 

122. Recordnummer: 0027804  
Onder de Boompjes 14-15       1964   Bewoner
H. Paauw  
 

123. Recordnummer: 0027805  
Onder de Boompjes 14-15       1981   Bewoner
H. Paauw  
 

124. Recordnummer: 0027806  
Onder de Boompjes 14-15       1920   Bewoner
Jac. Stuijts, melkbezorger  
 

125. Recordnummer: 0027807  
Onder de Boompjes 14-15       1928   Bewoner
R.P. Janknegt, hoofd gemeente bewaarschool  
 

126. Recordnummer: 0027808  
Onder de Boompjes 14-15       1949   Bewoner
Wed. G. Koppes-Koster  
 

127. Recordnummer: 0027809  
Onder de Boompjes 14-15       1912   Bewoner
C.J. van der Veen, kistenmaker  
 

128. Recordnummer: 0027810  
Onder de Boompjes 14-15       1903   Gebeurtenis
Wed. van der Veen; bouwen beneden- en bovenhuis, nrs. 14, 15 (oud nr.) nu nrs. 14, 14 rood.  
 

129. Recordnummer: 0027717  
Onder de Boompjes 16       0000   Pandaanduiding
NUMMER 16 monument  
 

130. Recordnummer: 0027718  
Onder de Boompjes 16       0000   Pandbeschrijving
Laat XVIIIe eeuws pand met gesneden deur omlijsting.  
 

131. Recordnummer: 0027719  
Onder de Boompjes 16       1912   Bewoner
J. van Kluijve  
 

132. Recordnummer: 0027720  
Onder de Boompjes 16       1920   Bewoner
N. Nobel, directeur land- en tuinbouwschool  
 

133. Recordnummer: 0027721  
Onder de Boompjes 16       1928   Bewoner
E.Tj. de Boer, kantoorbediende  
 

134. Recordnummer: 0027722  
Onder de Boompjes 16       1928   Bewoner
J. Stakenburg, onderwijzeres  
 

135. Recordnummer: 0027723  
Onder de Boompjes 16       1928   Bewoner
C. Smit, commies Rijksbelastingen  
 

136. Recordnummer: 0027724  
Onder de Boompjes 16       1928   Bewoner
A. Op 't Land  
 

137. Recordnummer: 0027725  
Onder de Boompjes 16       1928   Bewoner
S. de Vries, adjunct commies ter secretarie  
 

138. Recordnummer: 0027726  
Onder de Boompjes 16       1949   Bewoner
J.F. van Bockxmeer, winkeljuffrouw  
 

139. Recordnummer: 0027727  
Onder de Boompjes 16       1949   Bewoner
J.M.M. de Graaf, winkelcheffin  
 

140. Recordnummer: 0027728  
Onder de Boompjes 16       1949   Bewoner
A.G. Jansen, journalist  
 

141. Recordnummer: 0027729  
Onder de Boompjes 16       1964   Bewoner
M. Hooiveld-Sinnige  
 

142. Recordnummer: 0027730  
Onder de Boompjes 16       1964   Bewoner
A.P. Hooiveld  
 

143. Recordnummer: 0027731  
Onder de Boompjes 16       1981   Bewoner
J.J. Koenis  
 

144. Recordnummer: 0027732  
Onder de Boompjes 16       1909   Gebeurtenis
J. van Kluyve; maken nieuwe stoep met hek ter vervanging bestaande.  
 

145. Recordnummer: 0027733  
Onder de Boompjes 16       1909   Gebeurtenis
J. van Kluyve; verbouwen perceel.  
 

146. Recordnummer: 0027734  
Onder de Boompjes 16       1921   Gebeurtenis
N. Nobel; aanbrengen van draaibare houten hekken in de afscheiding van zijn bergplaats.  
 

147. Recordnummer: 0027735  
Onder de Boompjes 16       1947   Gebeurtenis
E. Nannings namens E.J.M. Stumpel; maken wc op de verdieping en een muur van drijfsteen in de tussenkamer.  
 

148. Recordnummer: 0027736  
Onder de Boompjes 16       1951   Gebeurtenis
E.J.M. Stumpel; verleggen riool.  
 

149. Recordnummer: 0027737  
Onder de Boompjes 16       1967   Gebeurtenis
N.J. Groot; bouwen schuur/garage nrs. 16,17.  
 

150. Recordnummer: 0027738  
Onder de Boompjes 16       1968   Gebeurtenis
Vernieuwen dakkapel en herstel voegwerk voorgevel.  
 

151. Recordnummer: 0027739  
Onder de Boompjes 17       0000   Pandaanduiding
NUMMER 17 monument  
 

152. Recordnummer: 0027740  
Onder de Boompjes 17       0000   Pandbeschrijving
Eenvoudig laat 18de eeuws pand.
Al voor 1940 niet meer in gebruik als woning, diende als werklozenlokaal. Daarna was het pand in gebruik als 'hut' voor verkenners, kajotters enzovoorts. In 1940 werd het pand bezet door Nederlandse militairen, daarna werd het betrokken door de Duitse bezetting, evenals de aangrenzende school. Na de ontruiming door de Duitse Weermacht werd het pand betrokken door een controleur van de voedselvoorziening. Toen deze Hoorn verliet werd het pand ondanks de deplorabele toestand weer als woning toegewezen. Op 8 mei 1956 werd een principe besluit genomen om het pand te slopen en de vrijkomende grond bij de school te betrekken, de sloop gaat echter niet door.  
 

153. Recordnummer: 0027741  
Onder de Boompjes 17       1912   Bewoner
Mej. S.S.M. Brons Boldingh  
 

154. Recordnummer: 0027742  
Onder de Boompjes 17       1912   Bewoner
Mej. M. Brons Boldingh  
 

155. Recordnummer: 0027743  
Onder de Boompjes 17       1920   Bewoner
S.S.N. Brons Boldingh  
 

156. Recordnummer: 0027744  
Onder de Boompjes 17       1928   Bewoner
J.F. Quax, bankdirecteur  
 

157. Recordnummer: 0027745  
Onder de Boompjes 17       1949   Bewoner
A.L. Bontan, kunstschilder  
 

158. Recordnummer: 0027746  
Onder de Boompjes 17       1981   Bewoner
N.J. Groot  
 

159. Recordnummer: 0027747  
Onder de Boompjes 17       1948   Gebeurtenis
Bestuur der R.K. Schoolvereniging St. Aloysius; aanschrijving om de afvoer van menagewater van de bovenwoning te herstellen.  
 

160. Recordnummer: 0027748  
Onder de Boompjes 17       1952   Gebeurtenis
Bestuur der R.K. Schoolvereniging St. Aloysius; aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

161. Recordnummer: 0027749  
Onder de Boompjes 17       1961   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; aankoop van woonhuis met erf, koopsom (incl. Achter de Vest nrs. 48, 50, 52, 54) voor ƒ20.000,-van de R.K. Schoolvereniging St. Aloysius.  
 

162. Recordnummer: 0027750  
Onder de Boompjes 17       1962   Gebeurtenis
Volgens rapport vertonen voor- en achtergevel scheuren ten gevolge van verzakkingen.  
 

163. Recordnummer: 0027751  
Onder de Boompjes 17       1963   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn wil perceel slopen.  
 

164. Recordnummer: 0027752  
Onder de Boompjes 17       1966   Gebeurtenis
N.J. Groot; restaureren en gedeeltelijk veranderen perceel.  
 

165. Recordnummer: 0027753  
Onder de Boompjes 17       1967   Gebeurtenis
N.J. Groot; bouwen schuur/garage nrs. 16,17.  
 

166. Recordnummer: 0027811  
Onder de Boompjes 18-19       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 18, 19  
 

167. Recordnummer: 0027812  
Onder de Boompjes 18-19       1912   Bewoner
A. Dalmeyer  
 

168. Recordnummer: 0027813  
Onder de Boompjes 18-19       1920   Bewoner
Wed. A. Dalmeijer  
 

169. Recordnummer: 0027814  
Onder de Boompjes 18-19       1928   Bewoner
F.B. van Meel, bedrijfsleider drukkerij  
 

170. Recordnummer: 0027815  
Onder de Boompjes 18-19       1949   Bewoner
R.K. Handelsavondschool  
 

171. Recordnummer: 0027816  
Onder de Boompjes 18-19       1949   Bewoner
R.K. School voor U.L.O  
 

172. Recordnummer: 0027817  
Onder de Boompjes 18-19       1912   Bewoner
H.W.F. Hetterschij, leraar RHBS  
 

173. Recordnummer: 0027818  
Onder de Boompjes 18-19       1918   Gebeurtenis
Bestuur R.K. Schoolvereniging St. Aloysius; verbouwen nr. 19 tot school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs en bouwen bergplaats achter het perceel. Architect W.N. Vlaming, Medemblik.  
 

174. Recordnummer: 0027819  
Onder de Boompjes 18-19       1935   Gebeurtenis
Bestuur R.K. Schoolvereniging St. Aloysius; verbouwen nrs. 18, 19 tot ULO-school. in 1936 wordt een toegang gemaakt naar het Doelenplein.  
 

175. Recordnummer: 0027820  
Onder de Boompjes 18-19       1942   Gebeurtenis
Op 21 juli 1942 is de school door de Duitse Weermacht in gebruik genomen; op 1 december 1944 wordt de school weer vrijgegeven.  
 

176. Recordnummer: 0027821  
Onder de Boompjes 18-19       1964   Gebeurtenis
Bestuur R.K. School St. Aloysius; bouwen 2-klassige noodbarak op het Doelenplein.  
 

177. Recordnummer: 0027822  
Onder de Boompjes 18-19       1977   Gebeurtenis
Stichting Geïntegreerd LOM onderwijs; verbouwen school.  
 

178. Recordnummer: 0027754  
Onder de Boompjes 20       0000   Pandaanduiding
NUMMER 20 monument  
 

179. Recordnummer: 0027755  
Onder de Boompjes 20       0000   Pandbeschrijving
Vier traveeën breed pand met twee verdiepingen, bekroond door verhoogde goot lijst met rococo-snijwerk, XVIII B. Pui garage. Inwendig betimmering en schouw van stucwerk.  
 

180. Recordnummer: 0027756  
Onder de Boompjes 20       1912   Bewoner
J.A.B. Colaco Belmonte, arts  
 

181. Recordnummer: 0027757  
Onder de Boompjes 20       1920   Bewoner
Dr. A.H. van de Berg, arts  
 

182. Recordnummer: 0027758  
Onder de Boompjes 20       1928   Bewoner
Joh.J. Bouvy, lerares vakschool van meisjes  
 

183. Recordnummer: 0027759  
Onder de Boompjes 20       1928   Bewoner
A.H. van den Berg, arts  
 

184. Recordnummer: 0027760  
Onder de Boompjes 20       1949   Bewoner
N.V. Jac. Met's Automobielbedrijf, tel. 4435 (4455?)  
 

185. Recordnummer: 0027761  
Onder de Boompjes 20       1949   Bewoner
J. van der Meer, monteur  
 

186. Recordnummer: 0027762  
Onder de Boompjes 20       1964   Bewoner
J. van der Meer  
 

187. Recordnummer: 0027763  
Onder de Boompjes 20       1964   Bewoner
W. Vijn  
 

188. Recordnummer: 0027764  
Onder de Boompjes 20       1981   Bewoner
W. IJff  
 

189. Recordnummer: 0027765  
Onder de Boompjes 20       1981   Bewoner
W. Vijn  
 

190. Recordnummer: 0027766  
Onder de Boompjes 20       1932   Gebeurtenis
Jac. Met's Automobielbedrijf; verbouwen perceel en plaatsen benzinepompinstallatie voor en achter het perceel en aan Achter de Vest.  
 

191. Recordnummer: 0027767  
Onder de Boompjes 20       1965   Gebeurtenis
Jac. Met N.V.; restaureren gevel. De restauratie betreft het bovenste gedeelte van de gevel.  
 

192. Recordnummer: 0027768  
Onder de Boompjes 20       1966   Gebeurtenis
Jac. Met N.V.; verbouwen garage tot autoshowroom. In 1952, 1957 en 1958 wordt de hinderwetvergunning van Jac. Met gewijzigd en uitgebreid.  
 

193. Recordnummer: 0027769  
Onder de Boompjes 20       1972   Gebeurtenis
Het bedrijf verplaatst naar de Pakhuisstraat.  
 

194. Recordnummer: 0027770  
Onder de Boompjes 20       1972   Gebeurtenis
Groothandel N.V. Verduyn; veranderen garage in winkel.  
 

195. Recordnummer: 0027785  
Onder de Boompjes 21-22       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 21, 22, 22A monumenten  
 

196. Recordnummer: 0027786  
Onder de Boompjes 21-22       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 21, 22, 22A monumenten  
 

197. Recordnummer: 0027787  
Onder de Boompjes 21-22       0000   Pandbeschrijving
Nr. 21: Linker helft van de Oost-Indische Pakhuizen. Fors pand onder zadeldak, tussen topgevels. In linker pand grote gevelsteen uit atelier H. de Keyser.
Nrs. 22, 22a: Voorste gedeelte van de rechter helft van de Oost-Indische Pakhuizen onder hoog zadeldak tegen trapgevel. Inwendig schoorsteenmantel met initialen van de OOST-INDISCHE COMPAGNIE. XVIII D.  
 

198. Recordnummer: 0027788  
Onder de Boompjes 21-22       1920   Bewoner
C. Hoekstra, korporaal kok infanterie  
 

199. Recordnummer: 0027789  
Onder de Boompjes 21-22       1920   Bewoner
H. Godschalk, korporaal kok infanterie  
 

200. Recordnummer: 0027790  
Onder de Boompjes 21-22       1928   Bewoner
B. Slooten, adjunct onderofficier der infanterie  
 

201. Recordnummer: 0027791  
Onder de Boompjes 21-22       1949   Bewoner
C. Compas, aardappelen, groenten en fruit, tel. 4614  
 

202. Recordnummer: 0027792  
Onder de Boompjes 21-22       1949   Bewoner
C. Compas, groentenhandelaar (h)  
 

203. Recordnummer: 0027793  
Onder de Boompjes 21-22       1964   Bewoner
D. Reurslag  
 

204. Recordnummer: 0027794  
Onder de Boompjes 21-22       1981   Bewoner
D. Reurslag  
 

205. Recordnummer: 0027795  
Onder de Boompjes 21-22       1925   Gebeurtenis
Verbouwen Onder de Boompjes nrs. 21, 22 hoek Pakhuissteeg benevens het voormalig magazijn van brandblusmiddelen tot Rijksbureel en woning; wijzigen gebouwencomplex aan het Jeudje hoek Pakhuissteeg tot magazijn van brandblusmiddelen en wagenhuis voor de Rouwkoets.  
 

206. Recordnummer: 0027796  
Onder de Boompjes 21-22       1936   Gebeurtenis
V. Hakhof namens de Rijksgebouwendienst; verbouwen nr. 22. in 1937 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.  
 

207. Recordnummer: 0027797  
Onder de Boompjes 21-22       1940   Gebeurtenis
Hoofd Rijksgebouwendienst; verbouwen voormalige pakhuizen Verenigde Oost-Indische Compagnie. Aannemer V. Hakhof, in 1941 voltooiingsverklaring.  
 

208. Recordnummer: 0027798  
Onder de Boompjes 21-22       1950   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; aankoop van twee huizen en bergplaats, gelegen Onder de Boompjes (hoek Pakhuisstraat) nrs. 21, 22, ter grootte van 3 are 50 ca voor ƒ 14.795,- van de Staat der Nederlanden.  
 

209. Recordnummer: 0027771  
Onder de Boompjes 28       0000   Pandaanduiding
NUMMER 28  
 

210. Recordnummer: 0027772  
Onder de Boompjes 28       1949   Bewoner
H.W.A. Knijff, marechaussee  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde records: 5 december 2017