Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Noorderstraat   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden records : 254   (uit: 38155)

Getoond wordt record : 1 t/m 250


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  adres

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 250 records:

1   2       Volgende       Eind

1. Recordnummer: 0027359  
Noorderstraat 0       0000   Straatbeschrijving
0  
 

2. Recordnummer: 0027360  
Noorderstraat 1       0000   Pandaanduiding
NUMMER 1  
 

3. Recordnummer: 0027361  
Noorderstraat 1       1964   Bewoner
T.J.J. Konijn  
 

4. Recordnummer: 0027362  
Noorderstraat 1       1981   Bewoner
N.J. van Duin  
 

5. Recordnummer: 0027363  
Noorderstraat 1       1953   Gebeurtenis
Th.J.J. Konijn namens J.G. Kregten; bouwen woonhuis op perceel. Architecten Van Reyendam en Hermans. In 1954 voltooiings- en bewoonbaar verklaring. In wordt verzoek gedaan om rijksbijdrage ten behoeve van herbouwplicht (uitkering oorlogsgeweldschade).  
 

6. Recordnummer: 0041060  
Noorderstraat 1       0000   Attentie
De gepresenteerde gegevens wijken af van het HHSM-boek 1982 wegens een verschuiving tussen de nummers 1 en 3  
 

7. Recordnummer: 0027379  
Noorderstraat 2       0000   Pandaanduiding
NUMMER 2, 2A, 2B  
 

8. Recordnummer: 0027380  
Noorderstraat 2       1898   Pandbeschrijving
Steen met opschrift: De eerste steen . . . door N . Visser . . . 1898.  
 

9. Recordnummer: 0027381  
Noorderstraat 2       1912   Bewoner
J. Westra, koperslager  
 

10. Recordnummer: 0027382  
Noorderstraat 2       1920   Bewoner
J. Westra, fabriekarbeider  
 

11. Recordnummer: 0027383  
Noorderstraat 2       1949   Bewoner
A.F. Groen, schilder (h)  
 

12. Recordnummer: 0027384  
Noorderstraat 2       1964   Bewoner
G.A.F. Atteveld  
 

13. Recordnummer: 0027385  
Noorderstraat 2       1981   Bewoner
G.A.F. Atteveld  
 

14. Recordnummer: 0027386  
Noorderstraat 2       1912   Bewoner
Th. Meijssen, veehandelaar  
 

15. Recordnummer: 0027387  
Noorderstraat 2       1920   Bewoner
Th. Meijssen, veehandelaar  
 

16. Recordnummer: 0027388  
Noorderstraat 2       1928   Bewoner
Th. Meijssen, veehandelaar  
 

17. Recordnummer: 0027389  
Noorderstraat 2       1928   Bewoner
J. Westra, blikslager  
 

18. Recordnummer: 0027390  
Noorderstraat 2       1949   Bewoner
K. Wever, hulpkeurmeester van vee  
 

19. Recordnummer: 0027391  
Noorderstraat 2       1964   Bewoner
K. Wever  
 

20. Recordnummer: 0027392  
Noorderstraat 2       1981   Bewoner
P.A. Hettasch  
 

21. Recordnummer: 0027393  
Noorderstraat 2       1903   Gebeurtenis
A. Weyling, aanbrengen uithangbord nr. 2.  
 

22. Recordnummer: 0027394  
Noorderstraat 2       1928   Gebeurtenis
S. Visser; ontheffing pand aan Provinciale Waterleiding aan te sluiten omdat drinkwater uit regenbak geschikt is.  
 

23. Recordnummer: 0027395  
Noorderstraat 2       1931   Gebeurtenis
K. Wever; maken nieuwe voordeur.  
 

24. Recordnummer: 0027396  
Noorderstraat 2       1933   Gebeurtenis
K. Wever; aansluiten privaat met waterspoeling op gemeenteriool nr. 2a.  
 

25. Recordnummer: 0027397  
Noorderstraat 2       1934   Gebeurtenis
J. Basjes; verbouwen perceel nr. 2b.  
 

26. Recordnummer: 0027398  
Noorderstraat 2       1944   Gebeurtenis
K. Wever; optrekken achtergevel en maken twee slaapkamers en een balkon aan achtergevel in nr. 2. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.  
 

27. Recordnummer: 0027399  
Noorderstraat 2       1962   Gebeurtenis
G. Jorritsma; verbeteren woning.  
 

28. Recordnummer: 0027400  
Noorderstraat 2       1972   Gebeurtenis
G.A.F. Atteveld; maken berging met voorportaal.  
 

29. Recordnummer: 0027401  
Noorderstraat 2       1975   Gebeurtenis
G.A.F. Atteveld; bouwen volière achter de woning.  
 

30. Recordnummer: 0027364  
Noorderstraat 3       0000   Pandaanduiding
NUMMER 3  
 

31. Recordnummer: 0027365  
Noorderstraat 3       1912   Bewoner
D. Renshoff, kastelein 'De Groote Sociëteit'  
 

32. Recordnummer: 0027366  
Noorderstraat 3       1920   Bewoner
J. Munk, kastelein  
 

33. Recordnummer: 0027367  
Noorderstraat 3       1928   Bewoner
H. van Dalen, timmerman en kastelein in 'De Groote Sociëteit'  
 

34. Recordnummer: 0027368  
Noorderstraat 3       1928   Bewoner
S. A. Thoman, advocaat/procureur  
 

35. Recordnummer: 0027369  
Noorderstraat 3       1949   Bewoner
Technische dienst van de P.T.T., tel. telefoonadministratie 4845; tel. chef-monteur 4440; tel. radiocentrale 4394  
 

36. Recordnummer: 0027370  
Noorderstraat 3       1881   Gebeurtenis
Voor 1881 werd sterke drank in 't klein verkocht door H. V. A. Varangot, in 1891 opgevolgd door Th. J.Heins, in 1891 opgevolgd door W.B. F. Boekhout in 1895 opgvolgd door B. van der Winden, in 1901 is de vergunning overgeschreven op naam van het bestuur der Groote Sociëteit.  
 

37. Recordnummer: 0027371  
Noorderstraat 3       1901   Gebeurtenis
Het bestuur van de Vereniging 'De Groote Sociëteit'; krijgt verlof tot verkoop sterke drank in 't klein in twee bovenzalen, een benenedenlokaal, de veranda en de tuin.  
 

38. Recordnummer: 0027372  
Noorderstraat 3       1903   Gebeurtenis
Bestuur 'De Groote Sociëteit'; verlengen bestaande kegelbaan tot aan hoofdgebouw der sociëteit.  
 

39. Recordnummer: 0027373  
Noorderstraat 3       1905   Gebeurtenis
In 1905 bestond het bestuur uit: K. de Jong Mz; S.W. van der Noordaa; R. Heyer; S.L. van der Hoff; P. van Dijk ; N.W. Klein.  
 

40. Recordnummer: 0027374  
Noorderstraat 3       1936   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn koopt 'De Groote Sociëteit' met kegelbaan, erf en grond, groot 18 are 60 ca voor ƒ8.000,-.  
 

41. Recordnummer: 0027375  
Noorderstraat 3       1937   Gebeurtenis
Het gebouw van 'De Groote Sociëteit' is gesloopt door Fa. J.Oudhoff, Heiloo. in 1938 wordt gedeelte van terrein aan Rijk verkocht voor bouw telefoongebouw. Architecten Van Reyendam en Hermans.  
 

42. Recordnummer: 0027376  
Noorderstraat 3       1955   Gebeurtenis
Districtsbouwkundige Rijksgebouwendienst te Haarlem; verbouwen rijwielberging bij telefoongebouw.  
 

43. Recordnummer: 0027377  
Noorderstraat 3       1960   Gebeurtenis
Districtshoofd Rijksgebouwendienst te Haarlem; aan- en verbouwen telefooncentrale.  
 

44. Recordnummer: 0027378  
Noorderstraat 3       1969   Gebeurtenis
Hoofd Centrale Directie PTT afd. gebouwen; bouwen tijdelijk gebouw achter telefoongebouw.  
 

45. Recordnummer: 0041061  
Noorderstraat 3       0000   Attentie
De gepresenteerde gegevens wijken af van het HHSM-boek 1982 wegens een verschuiving tussen de nummers 1 en 3  
 

46. Recordnummer: 0027402  
Noorderstraat 4       0000   Pandaanduiding
NUMMER 4  
 

47. Recordnummer: 0027403  
Noorderstraat 4       1912   Bewoner
Wed. T. Hagtingius  
 

48. Recordnummer: 0027404  
Noorderstraat 4       1920   Bewoner
Wed. T. Hagtingius  
 

49. Recordnummer: 0027405  
Noorderstraat 4       1928   Bewoner
J. Vollenga  
 

50. Recordnummer: 0027406  
Noorderstraat 4       1949   Bewoner
J. Jalink, chauffeur  
 

51. Recordnummer: 0027407  
Noorderstraat 4       1964   Bewoner
J. Appel  
 

52. Recordnummer: 0027408  
Noorderstraat 4       1981   Bewoner
H.J. Smits  
 

53. Recordnummer: 0027409  
Noorderstraat 4       1955   Gebeurtenis
J. Appel; vervangen wisselton door wc.  
 

54. Recordnummer: 0027410  
Noorderstraat 4       1978   Gebeurtenis
J.J. Hooiveld; uitbreiden woning, maken dakkapel.  
 

55. Recordnummer: 0027411  
Noorderstraat 6       0000   Pandaanduiding
NUMMER 6  
 

56. Recordnummer: 0027412  
Noorderstraat 6       1912   Bewoner
Wed. A.M. Meilander  
 

57. Recordnummer: 0027413  
Noorderstraat 6       1920   Bewoner
Wed. F.H. Meilander  
 

58. Recordnummer: 0027414  
Noorderstraat 6       1928   Bewoner
Jb. Molenaar, pakhuisknecht  
 

59. Recordnummer: 0027415  
Noorderstraat 6       1949   Bewoner
P. Polman, costuumnaaister  
 

60. Recordnummer: 0027416  
Noorderstraat 6       1964   Bewoner
J. Jalink  
 

61. Recordnummer: 0027417  
Noorderstraat 6       1981   Bewoner
C.J. Jalink-Ligthart  
 

62. Recordnummer: 0027418  
Noorderstraat 6       1932   Gebeurtenis
H. Bouman; bouwen schuurtje en maken privaat achter perceel.  
 

63. Recordnummer: 0027419  
Noorderstraat 6       1968   Gebeurtenis
W.H. Tap en Zn.; plaatsen dakkapel.  
 

64. Recordnummer: 0027420  
Noorderstraat 8       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 8, 10, 12 {oude nrs. 10,12)  
 

65. Recordnummer: 0027421  
Noorderstraat 8       1912   Bewoner
F.L. Booy, notaris  
 

66. Recordnummer: 0027422  
Noorderstraat 8       1920   Bewoner
F.L. Booy, notaris  
 

67. Recordnummer: 0027423  
Noorderstraat 8       1928   Bewoner
J. Tillema, notaris  
 

68. Recordnummer: 0027424  
Noorderstraat 8       1949   Bewoner
J. Kerkhoven, notaris (h); secretaris van de Kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente; wnd. secretaris van de afdeling Hoorn van het Nederlands Bijbelgenootschap; tel. 4894  
 

69. Recordnummer: 0027425  
Noorderstraat 8       1964   Bewoner
J. Drenth  
 

70. Recordnummer: 0027426  
Noorderstraat 8       1903   Gebeurtenis
F.L. Booy; amoveren percelen nrs. 8, 10, 12 en bouwen herenhuis op vrijkomend terrein en leggen spruit voor afvoer faecaliën en menagewater. in 1904 wordt bewoonbaarverklaring afgegeven. Architect J. van Reyendam.  
 

71. Recordnummer: 0027427  
Noorderstraat 8       1925   Gebeurtenis
J. Tillema, Notaris; bouwen serre achter nr. 8.  
 

72. Recordnummer: 0027428  
Noorderstraat 8       1978   Gebeurtenis
Mr. J.C. Gerlings; wijzigen indeling en achtergevel.  
 

73. Recordnummer: 0027510  
Noorderstraat 10-14       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 10, 12, 14, 14A  
 

74. Recordnummer: 0027511  
Noorderstraat 10-14       0000   Pandbeschrijving
Nr. 10 steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Theo en Rinze Hollander, 23 oktober 1936, oud 10 en 13 jaar.  
 

75. Recordnummer: 0027512  
Noorderstraat 10-14       1964   Bewoner
D. van Vliet  
 

76. Recordnummer: 0027513  
Noorderstraat 10-14       1981   Bewoner
J. den Hollander  
 

77. Recordnummer: 0027514  
Noorderstraat 10-14       1949   Bewoner
B.B. de Haan, machinist gasfabriek  
 

78. Recordnummer: 0027515  
Noorderstraat 10-14       1949   Bewoner
W. Zwartjes, lijnassistent N.S  
 

79. Recordnummer: 0027516  
Noorderstraat 10-14       1964   Bewoner
B.B. de Haan  
 

80. Recordnummer: 0027517  
Noorderstraat 10-14       1981   Bewoner
C.J.M. Niersman  
 

81. Recordnummer: 0027518  
Noorderstraat 10-14       1981   Bewoner
C.J.M. Niersman  
 

82. Recordnummer: 0027519  
Noorderstraat 10-14       1912   Bewoner
J. Lippits, hotelhouder  
 

83. Recordnummer: 0027520  
Noorderstraat 10-14       1912   Bewoner
J. van der Steenstraten, candidaat notaris  
 

84. Recordnummer: 0027521  
Noorderstraat 10-14       1920   Bewoner
J. Lippits, hotelhouder  
 

85. Recordnummer: 0027522  
Noorderstraat 10-14       1928   Bewoner
Wed. J. Lippits-Visser, hotelhoudster  
 

86. Recordnummer: 0027523  
Noorderstraat 10-14       1949   Bewoner
R. van Baar, handelaar (h)  
 

87. Recordnummer: 0027524  
Noorderstraat 10-14       1949   Bewoner
V.A. van Baar, lid van het Anjerdagcomité Hoorn  
 

88. Recordnummer: 0027525  
Noorderstraat 10-14       1964   Bewoner
W.A. Loomans  
 

89. Recordnummer: 0027526  
Noorderstraat 10-14       1981   Bewoner
M.J. Hidma-de Vries  
 

90. Recordnummer: 0027527  
Noorderstraat 10-14       1901   Gebeurtenis
H. Konijn; vergunning uitoefening kleinhandel in sterke drank in benedenlokaal en tuin hotel en koffiehuis Bellevue, afwijzend wordt beschikt over bovenlokaal. A.W. van Berkel heeft vergunning voor benedenlokaal.  
 

91. Recordnummer: 0027528  
Noorderstraat 10-14       1908   Gebeurtenis
J. Lippits; verbouwen perceel en wijziging drankvergunning.  
 

92. Recordnummer: 0027529  
Noorderstraat 10-14       1912   Gebeurtenis
J. Lippits; verbouwen perceel, vier deuren worden veranderd in ramen nr. 14 rood.  
 

93. Recordnummer: 0027530  
Noorderstraat 10-14       1924   Gebeurtenis
Wed. J. Lippits krijgt vergunning voor verkoop sterke drank in 't klein.  
 

94. Recordnummer: 0027531  
Noorderstraat 10-14       1928   Gebeurtenis
Vergunning Wed. Lippits wordt overgeschreven op naam C.J. den Hollander.  
 

95. Recordnummer: 0027532  
Noorderstraat 10-14       1931   Gebeurtenis
C.G. den Hollander; maken aansluiting op gemeenteriool ten behoeve voor percelen nrs. 12, 14. Aannemer C. Hagenaars.  
 

96. Recordnummer: 0027533  
Noorderstraat 10-14       1933   Gebeurtenis
J.C. den Hollander; verbouwen perceel Architect S.W. Langius.  
 

97. Recordnummer: 0027534  
Noorderstraat 10-14       1936   Gebeurtenis
C.G. den Hollander; verbouwen perceel nr. 14 rood tot dubbel woonhuis. in 1937 voltooiings- en bewoonbaarverklaring (is nrs. 10, 12). Alleen linker- en rechter zijgevel blijven staan. Architect H.J. Cramer.  
 

98. Recordnummer: 0027535  
Noorderstraat 10-14       1941   Gebeurtenis
C.G. den Hollander; aanschrijving riolering nr. 10 te herstellen.  
 

99. Recordnummer: 0027536  
Noorderstraat 10-14       1950   Gebeurtenis
C.G. den Hollander; aanschrijving riolering nrs. 10, 12, 14 te herstellen.  
 

100. Recordnummer: 0027537  
Noorderstraat 10-14       1951   Gebeurtenis
C.G. den Hollander; aanschrijving riolering nrs. 12, 14 te herstellen.  
 

101. Recordnummer: 0027538  
Noorderstraat 10-14       1959   Gebeurtenis
C.G. den Hollander; aanschrijving onderhoudswerkzaamheden aan nr. 12 te verrichten.  
 

102. Recordnummer: 0027539  
Noorderstraat 10-14       1971   Gebeurtenis
P.C. van Pinxteren; maken douche en wasruimte in nr. 12.  
 

103. Recordnummer: 0027540  
Noorderstraat 10-14       1976   Gebeurtenis
Th. Schneiders; plaatsen twee dakkapellen op nr. 12 en inpandig verbouwen.  
 

104. Recordnummer: 0027541  
Noorderstraat 10-14       1976   Gebeurtenis
Aanschrijving elektrische installatie in nr. 10 te verbeteren.  
 

105. Recordnummer: 0027542  
Noorderstraat 10-14       1978   Gebeurtenis
J. den Hollander; verbouwen woning nr. 10.  
 

106. Recordnummer: 0027429  
Noorderstraat 16       0000   Pandaanduiding
NUMMER 16  
 

107. Recordnummer: 0027430  
Noorderstraat 16       1912   Bewoner
G.A. Engelman, landmeter van het kadaster  
 

108. Recordnummer: 0027431  
Noorderstraat 16       1920   Bewoner
H.J. Raat, inspecteur Hanzebank  
 

109. Recordnummer: 0027432  
Noorderstraat 16       1928   Bewoner
A. van Duin  
 

110. Recordnummer: 0027433  
Noorderstraat 16       1949   Bewoner
H. Evenblij, sumummerair registratie  
 

111. Recordnummer: 0027434  
Noorderstraat 16       1949   Bewoner
G.G.L. Winkler, winkelchef; secretaris van de R.K. Reclasseringsvereniging, afdeling Hoorn  
 

112. Recordnummer: 0027435  
Noorderstraat 16       1964   Bewoner
J.T.M. den Brinker  
 

113. Recordnummer: 0027436  
Noorderstraat 16       1932   Gebeurtenis
J.C. Woestenburg; aansluiten perceel aan riolering.  
 

114. Recordnummer: 0027437  
Noorderstraat 18       0000   Pandaanduiding
NUMMER 18, 18A  
 

115. Recordnummer: 0027438  
Noorderstraat 18       0000   Pandbeschrijving
Nr. 18a steen met opschrift: Hier leefde en werkte onze ereburger 1875, J.C. Kerkmeyer 1956.  
 

116. Recordnummer: 0027439  
Noorderstraat 18       1920   Bewoner
L.T.C. Scheij, rijkszuivelconsulent  
 

117. Recordnummer: 0027440  
Noorderstraat 18       1928   Bewoner
L.T.C. Scheij, zuivelconsulent  
 

118. Recordnummer: 0027441  
Noorderstraat 18       1949   Bewoner
A.M. Frens, physioloog; directeur van het Rijkslandbouwproefstation; archivaris van de N.H. gemeente; voorzitter van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Hoorn; secretaris van de Buurtvereniging Veemarkt-Noorderstraat; tel. 4557  
 

119. Recordnummer: 0027442  
Noorderstraat 18       1949   Bewoner
L. Frens-Broens, huisarts, tel. 4557  
 

120. Recordnummer: 0027443  
Noorderstraat 18       1964   Bewoner
A.M. Frens  
 

121. Recordnummer: 0027444  
Noorderstraat 18       1981   Bewoner
W.J.M. Loomans  
 

122. Recordnummer: 0027445  
Noorderstraat 18       1912   Bewoner
J.C. Kerkmeijer, tekenleraar RHBS  
 

123. Recordnummer: 0027446  
Noorderstraat 18       1912   Bewoner
Joh.W. Kerkmeijer-Bakker, concertzangeres  
 

124. Recordnummer: 0027447  
Noorderstraat 18       1912   Bewoner
L.T.C. Scheij, zuivelconsulent van de Provincie Noord-Holland  
 

125. Recordnummer: 0027448  
Noorderstraat 18       1920   Bewoner
J.C. Kerkmeijer, leraar RHBS  
 

126. Recordnummer: 0027449  
Noorderstraat 18       1928   Bewoner
J.C. Kerkmeijer, leraar in tekenen RHBS  
 

127. Recordnummer: 0027450  
Noorderstraat 18       1949   Bewoner
J.C. Kerkmeijer, oud-conservator van het Westfries Museum; voorzitter van de Bouwplancommissie, de Vereniging Oud Hoorn, de Vereniging Het Carillon, de Commissie voor Landelijk Schoon van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland; ereburger van Hoorn  
 

128. Recordnummer: 0027451  
Noorderstraat 18       1964   Bewoner
T.R. Mulder  
 

129. Recordnummer: 0027452  
Noorderstraat 18       1981   Bewoner
W.A. Braasem  
 

130. Recordnummer: 0027453  
Noorderstraat 18       1905   Gebeurtenis
J. v. d. Berg namens J.C. Kerkmeijer; maken beerput met overstorting.  
 

131. Recordnummer: 0027454  
Noorderstraat 18       1917   Gebeurtenis
Families Kerkmeijer, Van Dorp en Schey verzoeken verdorde denneboom voor hun percelen te verwijderen.  
 

132. Recordnummer: 0027455  
Noorderstraat 18       1924   Gebeurtenis
Dr. L.T.C. Schey; aansluiten nr. 18 aan gemeenteriool ten behoeve voor afvoer voor wc  
 

133. Recordnummer: 0027456  
Noorderstraat 18       1968   Gebeurtenis
C. A. J. Salman; verbouwen berging achter nr. 18.  
 

134. Recordnummer: 0027457  
Noorderstraat 20       0000   Pandaanduiding
NUMMER 20  
 

135. Recordnummer: 0027458  
Noorderstraat 20       1912   Bewoner
M. Siersema, beëdigd klerk ten hypotheek kantore  
 

136. Recordnummer: 0027459  
Noorderstraat 20       1920   Bewoner
J.N. Egmond, gezagvoerder, Stoomvaart Mij. 'Nederland'  
 

137. Recordnummer: 0027460  
Noorderstraat 20       1920   Bewoner
W. Klaassen, predikant  
 

138. Recordnummer: 0027461  
Noorderstraat 20       1928   Bewoner
W. Klaassen, predikant  
 

139. Recordnummer: 0027462  
Noorderstraat 20       1949   Bewoner
J. de Pree, N.H. predikant  
 

140. Recordnummer: 0027463  
Noorderstraat 20       1964   Bewoner
T. de Vries  
 

141. Recordnummer: 0027464  
Noorderstraat 20       1981   Bewoner
W.A. Loomans  
 

142. Recordnummer: 0027465  
Noorderstraat 20       1920   Gebeurtenis
College van Commissarissen over de financiële aangelegenheden der Ned. Hervormde Gemeente; inrichten bestaande regenbak tot beerput.  
 

143. Recordnummer: 0027466  
Noorderstraat 20       1966   Gebeurtenis
W.A. Loomans; bouwen douche.  
 

144. Recordnummer: 0027467  
Noorderstraat 20       1972   Gebeurtenis
W.A. Loomans; veranderen woning.  
 

145. Recordnummer: 0027554  
Noorderstraat 22-24       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 22, 24  
 

146. Recordnummer: 0027555  
Noorderstraat 22-24       1912   Bewoner
Dr. B.R. de Bruyn, directeur van het Rijkslandbouw Proefstation  
 

147. Recordnummer: 0027556  
Noorderstraat 22-24       1920   Bewoner
E.G. Stokvis, rijwielhandelaar  
 

148. Recordnummer: 0027557  
Noorderstraat 22-24       1928   Bewoner
F. Groot  
 

149. Recordnummer: 0027558  
Noorderstraat 22-24       1949   Bewoner
F. Groot  
 

150. Recordnummer: 0027559  
Noorderstraat 22-24       1964   Bewoner
E.D. Wit  
 

151. Recordnummer: 0027560  
Noorderstraat 22-24       1981   Bewoner
E.D. Wit  
 

152. Recordnummer: 0027561  
Noorderstraat 22-24       1928   Bewoner
Jn. v.d. Berg, timmerman  
 

153. Recordnummer: 0027562  
Noorderstraat 22-24       1949   Bewoner
Firma Wed. C. van den Berg, aannemer, tel. 4836  
 

154. Recordnummer: 0027563  
Noorderstraat 22-24       1949   Bewoner
J. van den Berg, timmerman (h)  
 

155. Recordnummer: 0027564  
Noorderstraat 22-24       1964   Bewoner
M.G.H. van den Berg-Sleef  
 

156. Recordnummer: 0027565  
Noorderstraat 22-24       1905   Gebeurtenis
Wed. G. van den Berg; aanbrengen zonnescherm nr. 24.  
 

157. Recordnummer: 0027566  
Noorderstraat 22-24       1909   Gebeurtenis
Wed. C. van den Berg; verbouwen percelen en vrijstelling artikel 26 der bouw- en woningverordening; worden ingericht tot woonhuis en timmerwerkplaats. Architect J. v.d. Berg Cz.  
 

158. Recordnummer: 0027567  
Noorderstraat 22-24       1909   Gebeurtenis
G.M.P. van Erp; verlof verkoop alcoholhoudende drank anders dan sterke drank.  
 

159. Recordnummer: 0027568  
Noorderstraat 22-24       1910   Gebeurtenis
Wed. C. v.d. Berg; leggen stoep en plaats ijzeren hekje, nr. 22. in 1910 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.  
 

160. Recordnummer: 0027569  
Noorderstraat 22-24       1919   Gebeurtenis
J. van den Berg; verbouwen nr. 24 en ontheffing artikel 40 (ontheffing voor bouw alcoof). Bestaande regenbak wordt beerput. in 1910 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.  
 

161. Recordnummer: 0027570  
Noorderstraat 22-24       1920   Gebeurtenis
E.G. Stokvis; verbouwen keuken nr. 22. Architect H.J. Cramer.  
 

162. Recordnummer: 0027571  
Noorderstraat 22-24       1921   Gebeurtenis
Fa. Wed. C. van den Berg; plaatsen elektromotor van 5 PK ten behoeve voor cirkelzaag in nr. 24.  
 

163. Recordnummer: 0027572  
Noorderstraat 22-24       1953   Gebeurtenis
J. v. d. Berg; uitbreiden timmermanswerkplaats.  
 

164. Recordnummer: 0027573  
Noorderstraat 22-24       1966   Gebeurtenis
E.D.Wit; veranderen en verbouwen bedrijfspand met bovenwoning. Architect W.A. Loomans.  
 

165. Recordnummer: 0027574  
Noorderstraat 26-32       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 26, 28, 30, 32  
 

166. Recordnummer: 0027575  
Noorderstraat 26-32       1912   Bewoner
J. Stoppelsteen, letterzetter  
 

167. Recordnummer: 0027576  
Noorderstraat 26-32       1920   Bewoner
J. Stoppelsteen, typograaf  
 

168. Recordnummer: 0027577  
Noorderstraat 26-32       1928   Bewoner
W. van der Zel, boekbindersknecht  
 

169. Recordnummer: 0027578  
Noorderstraat 26-32       1949   Bewoner
C. Mus, monsternemer  
 

170. Recordnummer: 0027579  
Noorderstraat 26-32       1949   Bewoner
Wed. A. Wortel-van der Zei  
 

171. Recordnummer: 0027580  
Noorderstraat 26-32       1964   Bewoner
C. Mus  
 

172. Recordnummer: 0027581  
Noorderstraat 26-32       1981   Bewoner
R. de Block  
 

173. Recordnummer: 0027582  
Noorderstraat 26-32       1912   Bewoner
A.J. Benist, bediende Rijkslandbouw Proefstation  
 

174. Recordnummer: 0027583  
Noorderstraat 26-32       1920   Bewoner
Wed. F. Basjes  
 

175. Recordnummer: 0027584  
Noorderstraat 26-32       1928   Bewoner
J.H. Meenderink, locomotiefpoetser  
 

176. Recordnummer: 0027585  
Noorderstraat 26-32       1949   Bewoner
J. Mus, kapper (h)  
 

177. Recordnummer: 0027586  
Noorderstraat 26-32       1964   Bewoner
J. Mus  
 

178. Recordnummer: 0027587  
Noorderstraat 26-32       1981   Bewoner
L.J. Breed  
 

179. Recordnummer: 0027588  
Noorderstraat 26-32       1912   Bewoner
J. Burger, loopknecht  
 

180. Recordnummer: 0027589  
Noorderstraat 26-32       1928   Bewoner
H. Berkeveld, tabakskerver  
 

181. Recordnummer: 0027590  
Noorderstraat 26-32       1928   Bewoner
Wed. Jn. Burger-de Vries  
 

182. Recordnummer: 0027591  
Noorderstraat 26-32       1949   Bewoner
J. Keijzer  
 

183. Recordnummer: 0027592  
Noorderstraat 26-32       1964   Bewoner
A. van Meer  
 

184. Recordnummer: 0027593  
Noorderstraat 26-32       1981   Bewoner
E.P. Toornent  
 

185. Recordnummer: 0027594  
Noorderstraat 26-32       1912   Bewoner
K. Molenaar, winkelbediende  
 

186. Recordnummer: 0027595  
Noorderstraat 26-32       1920   Bewoner
J. Burger, stalknecht  
 

187. Recordnummer: 0027596  
Noorderstraat 26-32       1920   Bewoner
K. Molenaar  
 

188. Recordnummer: 0027597  
Noorderstraat 26-32       1928   Bewoner
KI. Molenaar, koopman in antiek en ijzerwaren  
 

189. Recordnummer: 0027598  
Noorderstraat 26-32       1928   Bewoner
J.A. van Putten, koopman in vis  
 

190. Recordnummer: 0027599  
Noorderstraat 26-32       1949   Bewoner
K. Molenaar, antiquair  
 

191. Recordnummer: 0027600  
Noorderstraat 26-32       1964   Bewoner
C.G. Veeken-Faase  
 

192. Recordnummer: 0027601  
Noorderstraat 26-32       1981   Bewoner
H. Lammers  
 

193. Recordnummer: 0027602  
Noorderstraat 26-32       1935   Gebeurtenis
Maken privaten met portalen, zie ook West nrs. 9 t /m 23.  
 

194. Recordnummer: 0027603  
Noorderstraat 26-32       1940   Gebeurtenis
C. Keyzer; aanschrijving houten wanden op zolder tussen percelen nrs. 26, 28, 30, 32 te vervangen door stenen muur.  
 

195. Recordnummer: 0027604  
Noorderstraat 26-32       1970   Gebeurtenis
L. Breed; bouwen schuur op achtererf nr. 28.  
 

196. Recordnummer: 0027468  
Noorderstraat 34       0000   Pandaanduiding
NUMMER 34 zie Spoorstraat nr. 22  
 

197. Recordnummer: 0027469  
Noorderstraat 34       1912   Bewoner
H.C. Junge, pianist  
 

198. Recordnummer: 0027470  
Noorderstraat 34       1920   Bewoner
N. Nauta, kaaskopersbediende  
 

199. Recordnummer: 0027471  
Noorderstraat 34       1928   Bewoner
N. Nauta, in tabaek en sigaren  
 

200. Recordnummer: 0027472  
Noorderstraat 34       1949   Bewoner
L. Osinga, sigarenmagazijn  
 

201. Recordnummer: 0027473  
Noorderstraat 34       1949   Bewoner
C. Alkema  
 

202. Recordnummer: 0027474  
Noorderstraat 34       1949   Bewoner
L.Osinga, sigarenwinkelier  
 

203. Recordnummer: 0027475  
Noorderstraat 34       1964   Bewoner
J.J. van Peenen  
 

204. Recordnummer: 0027476  
Noorderstraat 34       1981   Bewoner
G. Langenberg-Beunder  
 

205. Recordnummer: 0027477  
Noorderstraat 34       1919   Gebeurtenis
J. Nauta; verbouwen nr. 34, voorgevel wordt verbouwd, indeling gewijzigd. in 1919 volgt voltooiings- en bewoonbaarverklaring (in de voorkamer komt sigarenwinkel).  
 

206. Recordnummer: 0027478  
Noorderstraat 34       1927   Gebeurtenis
N. Nauta; afbreken woning Spoorstraat nr. 22.  
 

207. Recordnummer: 0027479  
Noorderstraat 34       1928   Gebeurtenis
N. Nauta; verbouwen nr. 34, maken nieuwe stoep Spoorstraatzijde, plaatsen wc en aansluiten Spoorstraat nr. 22 aan het gemeenteriool.  
 

208. Recordnummer: 0027480  
Noorderstraat 34       1933   Gebeurtenis
Jac. Nauta; vervangen raam en bovenpaneel ingangsdeur Spoorstraat nr. 22 door spiegelglas.  
 

209. Recordnummer: 0027481  
Noorderstraat 34       1939   Gebeurtenis
J. Appel namens N. Nauta; bouwen woonhuis op het terrein van het af te breken perceel Spoorstraat nr. 22. In 1939 volgt voltooiings- en bewoonbaarverklaring.  
 

210. Recordnummer: 0027482  
Noorderstraat 34       1941   Gebeurtenis
C. Nauta; plaatsen rijwielhek op stoep voor nr. 34.  
 

211. Recordnummer: 0027483  
Noorderstraat 34       1977   Gebeurtenis
L. Vlaming namens Mevr. Langenberg; verbouwen woning nr. 34.  
 

212. Recordnummer: 0027484  
Noorderstraat 36       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 36, 36a (38) monument  
 

213. Recordnummer: 0027485  
Noorderstraat 36       0000   Pandbeschrijving
Pand met twee trapgevels; oorspronkelijk 17de eeuws.  
 

214. Recordnummer: 0027486  
Noorderstraat 36       1912   Bewoner
Mej. Joh. van Leeuwen, costumière  
 

215. Recordnummer: 0027487  
Noorderstraat 36       1920   Bewoner
Dames van Leeuwen, costuumnaaisters  
 

216. Recordnummer: 0027488  
Noorderstraat 36       1949   Bewoner
Th.J.J. Konijn, bedrijfsleider: consul van de K.N.V.B.; lid van het Anjercomité Hoorn: tel. 4777  
 

217. Recordnummer: 0027489  
Noorderstraat 36       1949   Bewoner
M. Postema, leerling verpleegster  
 

218. Recordnummer: 0027490  
Noorderstraat 36       1949   Bewoner
J. Wiltjer, wasmeester  
 

219. Recordnummer: 0027491  
Noorderstraat 36       1964   Bewoner
P.W.J. Oolders  
 

220. Recordnummer: 0027492  
Noorderstraat 36       1964   Bewoner
P.W.J. Oolders  
 

221. Recordnummer: 0027493  
Noorderstraat 36       1964   Bewoner
B. Beuling  
 

222. Recordnummer: 0027494  
Noorderstraat 36       1981   Bewoner
J. van Dorp  
 

223. Recordnummer: 0027495  
Noorderstraat 36       1919   Gebeurtenis
J. Nauta; verbouwen perceel.  
 

224. Recordnummer: 0027496  
Noorderstraat 36       1927   Gebeurtenis
Gezusters Van Leeuwen; aanschrijving nr. 36 te verbeteren.  
 

225. Recordnummer: 0027497  
Noorderstraat 36       1938   Gebeurtenis
D. Kaat; verbouwen nrs. 36, 38.  
 

226. Recordnummer: 0027498  
Noorderstraat 36       1976   Gebeurtenis
Aanschrijving tot verbeteren.  
 

227. Recordnummer: 0027543  
Noorderstraat 40-42       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 40, 42  
 

228. Recordnummer: 0027544  
Noorderstraat 40-42       1912   Bewoner
J. Kok, timmerman  
 

229. Recordnummer: 0027545  
Noorderstraat 40-42       1920   Bewoner
J. Kok, timmerman  
 

230. Recordnummer: 0027546  
Noorderstraat 40-42       1928   Bewoner
Jb. Kok, timmerman  
 

231. Recordnummer: 0027547  
Noorderstraat 40-42       1949   Bewoner
J. Kok, timmerman  
 

232. Recordnummer: 0027548  
Noorderstraat 40-42       1912   Bewoner
G. Hoogendoorn, bierbottelaar  
 

233. Recordnummer: 0027549  
Noorderstraat 40-42       1920   Bewoner
Wed. F. Piels  
 

234. Recordnummer: 0027550  
Noorderstraat 40-42       1928   Bewoner
A.F. Piels, stationsboekhandelaarster  
 

235. Recordnummer: 0027551  
Noorderstraat 40-42       1949   Bewoner
J. Koning, tuinman  
 

236. Recordnummer: 0027552  
Noorderstraat 40-42       1949   Gebeurtenis
Mevr. Welkers; aanschrijving nr. 40 te verbeteren.  
 

237. Recordnummer: 0027553  
Noorderstraat 40-42       1955   Gebeurtenis
Nrs. 40, 42 onbewoonbaar verklaard.  
 

238. Recordnummer: 0027499  
Noorderstraat 44       0000   Pandaanduiding
NUMMER 44  
 

239. Recordnummer: 0027500  
Noorderstraat 44       1964   Bewoner
W.A. van Duin  
 

240. Recordnummer: 0027501  
Noorderstraat 44       1914   Gebeurtenis
J. v.d. Berg; bouwen pakhuis met bovenwoning.  
 

241. Recordnummer: 0027502  
Noorderstraat 44       1923   Gebeurtenis
Bouwen pakhuis.  
 

242. Recordnummer: 0027503  
Noorderstraat 44       1957   Gebeurtenis
W.A. van Duin; bouwen woonhuis met garage.  
 

243. Recordnummer: 0027504  
Noorderstraat 44       1962   Gebeurtenis
W.A. van Duin; uitbreiden garage met perceel nr. 44  
 

244. Recordnummer: 0027505  
Noorderstraat 44       1968   Gebeurtenis
W.A. van Duin; bouwen assurantiekantoor.  
 

245. Recordnummer: 0027506  
Noorderstraat 44       1974   Gebeurtenis
W.A. van Duin; veranderen garageruimte in kantoorruimte. Architect W.A. Loomans.  
 

246. Recordnummer: 0027605  
Noorderstraat 48-50       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 48, 50  
 

247. Recordnummer: 0027606  
Noorderstraat 48-50       1966   Pandbeschrijving
Nr. 50 steen met opschrift: Eerste steen gelegd door prins Robertino I, 1966.  
 

248. Recordnummer: 0027607  
Noorderstraat 48-50       1981   Bewoner
M.C.C.J. Heinstman-Wilson  
 

249. Recordnummer: 0027608  
Noorderstraat 48-50       1981   Bewoner
M.G. Härte  
 

250. Recordnummer: 0027609  
Noorderstraat 48-50       1966   Gebeurtenis
N.J. Jorritsma; bouwen twee woningen ter plaatse van opslagplaats van P. Dekker.  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 250 records:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde records: 10 juni 2020