Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Munnickenveld   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden records : 269   (uit: 38155)

Getoond wordt record : 1 t/m 250


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  adres

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 250 records:

1   2       Volgende       Eind

1. Recordnummer: 0024442  
Munnickenveld 0       0000   Straatbeschrijving
0  
 

2. Recordnummer: 0024443  
Munnickenveld 1       0000   Pandaanduiding
NUMMER 1  
 

3. Recordnummer: 0024444  
Munnickenveld 1       1912   Bewoner
F. de Boer, kleermaker  
 

4. Recordnummer: 0024445  
Munnickenveld 1       1920   Bewoner
W.Pot, analist RLP  
 

5. Recordnummer: 0024446  
Munnickenveld 1       1928   Bewoner
Jac. Keetbaas, handelaar in boter en kaas  
 

6. Recordnummer: 0024447  
Munnickenveld 1       1949   Bewoner
A.W. Postma, kantoorbediende  
 

7. Recordnummer: 0024448  
Munnickenveld 1       1964   Bewoner
J. Koning  
 

8. Recordnummer: 0024449  
Munnickenveld 1       1981   Bewoner
M.M. Jorritsma-Schoutsen  
 

9. Recordnummer: 0024450  
Munnickenveld 1       1936   Gebeurtenis
J. Baas; aanbrengen stoep,  
 

10. Recordnummer: 0024451  
Munnickenveld 1       1953   Gebeurtenis
Wed. C.A. Kaldenbach; aanschrijving om de riolering te herstellen.  
 

11. Recordnummer: 0024452  
Munnickenveld 1       1968   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

12. Recordnummer: 0024453  
Munnickenveld 1       1968   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; aankoop van het huis en erf met bergplaats nr. 1 en Spoorstraat nr. 16 groot 1 are 16 ca voor ƒ8.000,- van Wed. Kaldenbach c.s.  
 

13. Recordnummer: 0024454  
Munnickenveld 1       1976   Gebeurtenis
Mevr. A.T.M. Jorritsma; bouwen nieuw woonhuis. Aannemer Nic. Jorritsma.  
 

14. Recordnummer: 0024606  
Munnickenveld 2       0000   Pandaanduiding
NUMMER 2 monument  
 

15. Recordnummer: 0024607  
Munnickenveld 2       1593   Pandbeschrijving
Pandje uit 1593 met oude pui, na brand herbouwd.
Het pand wordt in 1921 aangekocht door de Vereniging Hendrick de Keijzer.  
 

16. Recordnummer: 0024608  
Munnickenveld 2       1912   Bewoner
Wed. D. Naber, winkelierster  
 

17. Recordnummer: 0024609  
Munnickenveld 2       1920   Bewoner
J. v.d. Berg, timmerman  
 

18. Recordnummer: 0024610  
Munnickenveld 2       1964   Bewoner
H. Wormsbecher-Wormsbecher  
 

19. Recordnummer: 0024611  
Munnickenveld 2       1981   Bewoner
G. de Reus  
 

20. Recordnummer: 0024612  
Munnickenveld 2       1924   Gebeurtenis
Jb. Faber namens Vereniging Hendrick de Keijzer; aanbrengen riolering voor huiswater.  
 

21. Recordnummer: 0024613  
Munnickenveld 2       1937   Gebeurtenis
C. Visser namens Vereniging Hendrick de Keijzer; vernieuwen keuken.  
 

22. Recordnummer: 0024614  
Munnickenveld 2       1947   Gebeurtenis
C. Visser namens Vereniging Hendrick de Keijzer; slopen en herbouwen van het door brand verwoeste perceel. Architect D. Fledderus te Enkhuizen.  
 

23. Recordnummer: 0024455  
Munnickenveld 3       0000   Pandaanduiding
NUMMER 3  
 

24. Recordnummer: 0024456  
Munnickenveld 3       1912   Bewoner
G. Dekker, koetsier  
 

25. Recordnummer: 0024457  
Munnickenveld 3       1920   Bewoner
T. Visser, koetsier  
 

26. Recordnummer: 0024458  
Munnickenveld 3       1928   Bewoner
M. Zwerver, vellenbloter  
 

27. Recordnummer: 0024459  
Munnickenveld 3       1949   Bewoner
A.A. Gerver, melkbezorger (h)  
 

28. Recordnummer: 0024460  
Munnickenveld 3       1964   Bewoner
S.W. Slijkerman-Edam  
 

29. Recordnummer: 0024461  
Munnickenveld 3       1905   Gebeurtenis
F. de Boer; aanbrengen uithangteken.  
 

30. Recordnummer: 0024462  
Munnickenveld 3       1934   Gebeurtenis
A.A. Gerver; verbouwen voorgevel.  
 

31. Recordnummer: 0024463  
Munnickenveld 3       1937   Gebeurtenis
N. Bakker; veranderen perceel, onder andere de voorgevel.  
 

32. Recordnummer: 0024464  
Munnickenveld 3       1944   Gebeurtenis
J. van Duin namens A. Gerver; maken nieuwe voordeur.  
 

33. Recordnummer: 0024465  
Munnickenveld 3       1966   Gebeurtenis
P. Koopmans; veranderen pand.  
 

34. Recordnummer: 0024466  
Munnickenveld 3       1976   Gebeurtenis
P. Koopmans; verbouwen pand Spoorstraat.  
 

35. Recordnummer: 0024467  
Munnickenveld 3       1977   Gebeurtenis
Koopmans Drukkerij B.V. ; nieuwe hinderwetvergunning voor de drukkerij nrs. 3, 5, 7 en Spoorstraat nrs. 16, 18, 20.  
 

36. Recordnummer: 0024468  
Munnickenveld 3       1980   Gebeurtenis
Drukkerij Koopmans; vernieuwen voorgevel en dak.  
 

37. Recordnummer: 0024615  
Munnickenveld 4       0000   Pandaanduiding
NUMMER 4  
 

38. Recordnummer: 0024616  
Munnickenveld 4       1912   Bewoner
J. Sleutel, bierbottelaarsknecht  
 

39. Recordnummer: 0024617  
Munnickenveld 4       1920   Bewoner
P. v.d. Hulst, koopman  
 

40. Recordnummer: 0024618  
Munnickenveld 4       1928   Bewoner
P. v.d. Hulst, koopman in bloemen  
 

41. Recordnummer: 0024619  
Munnickenveld 4       1949   Bewoner
A. Leek, opperman  
 

42. Recordnummer: 0024620  
Munnickenveld 4       1949   Bewoner
Wed. M.M. van Putten-van der Hulst  
 

43. Recordnummer: 0024621  
Munnickenveld 4       1964   Bewoner
A. Leek  
 

44. Recordnummer: 0024622  
Munnickenveld 4       1981   Bewoner
J.H. Renckens  
 

45. Recordnummer: 0024623  
Munnickenveld 4       1903   Gebeurtenis
Op 15 september is het pand van F. van Schoten uitgebrand.  
 

46. Recordnummer: 0024624  
Munnickenveld 4       1903   Gebeurtenis
Wed. G.J. Akkerman; verbouwen van het door brand verwoeste perceel. In 1904 bewoonbaarverklaring.  
 

47. Recordnummer: 0024625  
Munnickenveld 4       1907   Gebeurtenis
F. van Schoten; aanbrengen uithangteken (reclamelaars) aan de voorgevel.  
 

48. Recordnummer: 0024626  
Munnickenveld 4       1947   Gebeurtenis
C.W.E. Langereis; aanschrijving de rechterzij gevel voor zover nodig te slopen en ter dikte van ten minste de huidige dikte weer op te metselen. Muur verkeerde in slechte staat, dit bleek mede na sloop van nr. 2.  
 

49. Recordnummer: 0024551  
Munnickenveld 5-7       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 5, 7  
 

50. Recordnummer: 0024552  
Munnickenveld 5-7       1912   Bewoner
J. Keizer, metselaar  
 

51. Recordnummer: 0024553  
Munnickenveld 5-7       1920   Bewoner
J. Keizer, metselaar  
 

52. Recordnummer: 0024554  
Munnickenveld 5-7       1928   Bewoner
J. Keizer, metselaar  
 

53. Recordnummer: 0024555  
Munnickenveld 5-7       1949   Bewoner
Drukkerij Koopmans, tel. 4732  
 

54. Recordnummer: 0024556  
Munnickenveld 5-7       1912   Bewoner
P. Spel, logementhouder  
 

55. Recordnummer: 0024557  
Munnickenveld 5-7       1920   Bewoner
P. Spel, koopman  
 

56. Recordnummer: 0024558  
Munnickenveld 5-7       1928   Bewoner
P. Spel, caféhouder  
 

57. Recordnummer: 0024559  
Munnickenveld 5-7       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het beneden winkellokaal door W.H. Caarls, weduwe van S.P. Brandt, in 1890 opgevolgd door E. Ekers, in 1892 opgevolgd door A. Spel, in 1899 opgevolgd door Petronella Spel, ingetrokken in 1938.  
 

58. Recordnummer: 0024560  
Munnickenveld 5-7       1905   Gebeurtenis
P. Spel; aanbrengen uithangteken nr. 7.  
 

59. Recordnummer: 0024561  
Munnickenveld 5-7       1938   Gebeurtenis
J. Keijzer; verlof A voor nr. 5.  
 

60. Recordnummer: 0024562  
Munnickenveld 5-7       1945   Gebeurtenis
De woning nr. 5 wordt ontruimd,  
 

61. Recordnummer: 0024563  
Munnickenveld 5-7       1946   Gebeurtenis
P. Koopmans; bouwen drukkerij op de nrs. 5, 7 voor het vervaardigen van handelsdrukwerk. Architect V.J. Polman.  
 

62. Recordnummer: 0024564  
Munnickenveld 5-7       1947   Gebeurtenis
V.J. Polman namens P. Koopmans; aanbrengen opschrift aan de gevel.  
 

63. Recordnummer: 0024565  
Munnickenveld 5-7       1953   Gebeurtenis
P. Koopmans; uitbreiding drukkerij door bijplaatsing van elektromotoren.  
 

64. Recordnummer: 0024566  
Munnickenveld 5-7       1977   Gebeurtenis
Koopmans Drukkerij B.V. ; nieuwe hinderwetvergunning voor de drukkerij nrs. 3, 5, 7 en Spoorstraat nrs. 16, 18, 20.  
 

65. Recordnummer: 0024627  
Munnickenveld 6       0000   Pandaanduiding
NUMMER 6  
 

66. Recordnummer: 0024628  
Munnickenveld 6       1926   Pandbeschrijving
Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Corn. Molenaar 14 september 1926, oud 15 jaar.  
 

67. Recordnummer: 0024629  
Munnickenveld 6       1912   Bewoner
K. Bakker, logementhouder  
 

68. Recordnummer: 0024630  
Munnickenveld 6       1920   Bewoner
C. Nolf, logementhouder  
 

69. Recordnummer: 0024631  
Munnickenveld 6       1928   Bewoner
Adr. Molenaar, timmerman  
 

70. Recordnummer: 0024632  
Munnickenveld 6       1949   Bewoner
A. Molenaar jr., aannemer, tel. 4817  
 

71. Recordnummer: 0024633  
Munnickenveld 6       1949   Bewoner
A. Molenaar, timmerman (h)  
 

72. Recordnummer: 0024634  
Munnickenveld 6       1964   Bewoner
A. Molenaar  
 

73. Recordnummer: 0024635  
Munnickenveld 6       1981   Bewoner
B.J. van Silfhout  
 

74. Recordnummer: 0024636  
Munnickenveld 6       1905   Gebeurtenis
K. Bakker; aanbrengen uithangbord.  
 

75. Recordnummer: 0024637  
Munnickenveld 6       1918   Gebeurtenis
P. Bierenbroodspot; aanschrijving tot verbeteren.  
 

76. Recordnummer: 0024638  
Munnickenveld 6       1919   Gebeurtenis
Jb. Bierenbroodspot; aanschrijving tot verbeteren.  
 

77. Recordnummer: 0024639  
Munnickenveld 6       1919   Gebeurtenis
Onbewoonbaar verklaard.  
 

78. Recordnummer: 0024640  
Munnickenveld 6       1920   Gebeurtenis
R. Ypma; inrichten tot berg- en werkplaats en verbouwen perceel, onder andere de balkdragende muren worden vervangen door nieuwe van 18 cm dikte.  
 

79. Recordnummer: 0024641  
Munnickenveld 6       1926   Gebeurtenis
A. Molenaar; verbouwen pand tot werkplaats met bovenwoning en maken stoep. I n 1927 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.  
 

80. Recordnummer: 0024642  
Munnickenveld 6       1977   Gebeurtenis
Mevr. A. Molenaar-Louwens; vervangen elektrische installatie.  
 

81. Recordnummer: 0024643  
Munnickenveld 8       0000   Pandaanduiding
NUMMER 8  
 

82. Recordnummer: 0024644  
Munnickenveld 8       1912   Bewoner
S. de Reus, typograaf  
 

83. Recordnummer: 0024645  
Munnickenveld 8       1920   Bewoner
D. J. de Groot, los arbeider  
 

84. Recordnummer: 0024646  
Munnickenveld 8       1928   Bewoner
W.G. Bakker, transportarbeider  
 

85. Recordnummer: 0024647  
Munnickenveld 8       1949   Bewoner
J. Lely, employé electro-technisch bureau  
 

86. Recordnummer: 0024648  
Munnickenveld 8       1964   Bewoner
P. Lakeman  
 

87. Recordnummer: 0024649  
Munnickenveld 8       1981   Bewoner
M.A. Lakeman-Bos  
 

88. Recordnummer: 0024650  
Munnickenveld 8       1912   Gebeurtenis
J. Bierenbroodspot; vernieuwen kap.  
 

89. Recordnummer: 0024651  
Munnickenveld 8       1927   Gebeurtenis
J. Bierenbroodspot; aanschrijving dakgoot herstellen.  
 

90. Recordnummer: 0024652  
Munnickenveld 8       1928   Gebeurtenis
Erven Bierenbroodspot; aanschrijving de hemelwaterafvoer te herstellen.  
 

91. Recordnummer: 0024653  
Munnickenveld 8       1929   Gebeurtenis
A. Molenaar; oprichten machinale houtbewerking.  
 

92. Recordnummer: 0024654  
Munnickenveld 8       1938   Gebeurtenis
E. Nannings; verbouwen tot woonhuis, onder andere nieuwe voorgevel. Bewoonbaarverklaring in 1938.  
 

93. Recordnummer: 0024655  
Munnickenveld 8       1938   Gebeurtenis
D. Ooijevaar; bouwen bergplaats achter perceel. Aannemer E. Nannings.  
 

94. Recordnummer: 0024593  
Munnickenveld 9-11       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 9, 11  
 

95. Recordnummer: 0024594  
Munnickenveld 9-11       1920   Bewoner
W. de Groot, los arbeider  
 

96. Recordnummer: 0024595  
Munnickenveld 9-11       1928   Bewoner
W. de Groot, los werkman  
 

97. Recordnummer: 0024596  
Munnickenveld 9-11       1949   Bewoner
C. de Groot, stratenmaker  
 

98. Recordnummer: 0024597  
Munnickenveld 9-11       1949   Bewoner
Wed. A. Zwan-de Groot  
 

99. Recordnummer: 0024598  
Munnickenveld 9-11       1912   Bewoner
W. de Groot, arbeider  
 

100. Recordnummer: 0024599  
Munnickenveld 9-11       1920   Bewoner
W. de Groot, los arbeider  
 

101. Recordnummer: 0024600  
Munnickenveld 9-11       1955   Gebeurtenis
Nr. 9 onbewoonbaar verklaard.  
 

102. Recordnummer: 0024601  
Munnickenveld 9-11       1956   Gebeurtenis
W. Tonneman; slopen nr. 9.  
 

103. Recordnummer: 0024602  
Munnickenveld 9-11       1958   Gebeurtenis
W. Tonneman; aanschrijving om de linkerzijgevel van nr. 11 te vernieuwen.  
 

104. Recordnummer: 0024603  
Munnickenveld 9-11       1959   Gebeurtenis
W. Tonneman; bouwen timmer- en metselwerkplaats op nr. 11.  
 

105. Recordnummer: 0024656  
Munnickenveld 10       0000   Pandaanduiding
NUMMER 10 beeldbepalend  
 

106. Recordnummer: 0024657  
Munnickenveld 10       1912   Bewoner
A. Akkerman, corveeër kazerne  
 

107. Recordnummer: 0024658  
Munnickenveld 10       1912   Bewoner
J. Schouten, melkslijter  
 

108. Recordnummer: 0024659  
Munnickenveld 10       1920   Bewoner
D. Gons  
 

109. Recordnummer: 0024660  
Munnickenveld 10       1928   Bewoner
R. Duursma, los arbeider  
 

110. Recordnummer: 0024661  
Munnickenveld 10       1928   Bewoner
P. Venverloo, fruitkoopman  
 

111. Recordnummer: 0024662  
Munnickenveld 10       1949   Bewoner
J.G. Berkeveld, visser  
 

112. Recordnummer: 0024663  
Munnickenveld 10       1949   Bewoner
F. de Groot, visser (h)  
 

113. Recordnummer: 0024664  
Munnickenveld 10       1964   Bewoner
F. de Groot  
 

114. Recordnummer: 0024665  
Munnickenveld 10       1981   Bewoner
Th.J.M. van Balen  
 

115. Recordnummer: 0024666  
Munnickenveld 10       1882   Gebeurtenis
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het beneden voor- en winkelvertrek door A. C. Hegeman, weduwe van Nic. Woestenburg, opgevolgd in 1896 door Jan Schouten.  
 

116. Recordnummer: 0024667  
Munnickenveld 10       1901   Gebeurtenis
K. Leeuw; vernieuwen voorgevel.  
 

117. Recordnummer: 0024668  
Munnickenveld 10       1909   Gebeurtenis
J. Schouten; verlof voor de verkoop van alcoholvrije dranken.  
 

118. Recordnummer: 0024669  
Munnickenveld 10       1913   Gebeurtenis
J. Schouten; intrekking melkverlof.  
 

119. Recordnummer: 0024670  
Munnickenveld 10       1943   Gebeurtenis
C. Hagenaars namens mej. M.E. Brozius; maken stoep en wc.  
 

120. Recordnummer: 0024671  
Munnickenveld 10       1944   Gebeurtenis
C. Hagenaars namens mej. Brozius; aanbrengen wc.  
 

121. Recordnummer: 0024672  
Munnickenveld 10       1968   Gebeurtenis
Aanschrijving om de gasinstallatie in orde te brengen.  
 

122. Recordnummer: 0024673  
Munnickenveld 10       1969   Gebeurtenis
Zr. Th.J.M. van Balen; verbouwen woonhuis  
 

123. Recordnummer: 0024674  
Munnickenveld 12       0000   Pandaanduiding
NUMMER 12  
 

124. Recordnummer: 0024675  
Munnickenveld 12       1912   Bewoner
C. Tool, kleermaker  
 

125. Recordnummer: 0024676  
Munnickenveld 12       1912   Bewoner
J. Tool  
 

126. Recordnummer: 0024677  
Munnickenveld 12       1920   Bewoner
Jb. Tool  
 

127. Recordnummer: 0024678  
Munnickenveld 12       1949   Bewoner
A. van Berkum, naaister (h)  
 

128. Recordnummer: 0024679  
Munnickenveld 12       1964   Bewoner
P. Ott  
 

129. Recordnummer: 0024680  
Munnickenveld 12       1981   Bewoner
P. Smit  
 

130. Recordnummer: 0024681  
Munnickenveld 12       1908   Gebeurtenis
L. Offringa; vernieuwen zijgevel.  
 

131. Recordnummer: 0024682  
Munnickenveld 12       1935   Gebeurtenis
A. Korver; verbouwen perceel en inrichten tot woning.  
 

132. Recordnummer: 0024683  
Munnickenveld 12       1936   Gebeurtenis
In 1936 bewoonbaar- en voltooiingsverklaring.  
 

133. Recordnummer: 0024684  
Munnickenveld 12       1937   Gebeurtenis
D. Bakker namens C. Koster; vernieuwen stoep.  
 

134. Recordnummer: 0024685  
Munnickenveld 12       1953   Gebeurtenis
C.J. Koster; aanschrijving gebreken te herstellen.  
 

135. Recordnummer: 0024469  
Munnickenveld 13       0000   Pandaanduiding
NUMMER 13 beeldbepalend  
 

136. Recordnummer: 0024470  
Munnickenveld 13       1912   Bewoner
J. Cabri, koopman  
 

137. Recordnummer: 0024471  
Munnickenveld 13       1920   Bewoner
P. Vonk, los werkman  
 

138. Recordnummer: 0024472  
Munnickenveld 13       1964   Bewoner
J. Wilson  
 

139. Recordnummer: 0024473  
Munnickenveld 13       1981   Bewoner
C.M. van Duin  
 

140. Recordnummer: 0024474  
Munnickenveld 13       1912   Gebeurtenis
Wed. Valk-Polak; aanschrijving de bouwvallige topgevel te herstellen.  
 

141. Recordnummer: 0024475  
Munnickenveld 13       1980   Gebeurtenis
W. van Duin; restaureren perceel. Architect W.A. Loomans.  
 

142. Recordnummer: 0024686  
Munnickenveld 14       0000   Pandaanduiding
NUMMER 14 beeldbepalend  
 

143. Recordnummer: 0024687  
Munnickenveld 14       0000   Pandbeschrijving
Breed woonhuis; gepleisterde voorgevel met dwarskap. Bovenlicht deur met snij raam, stijlen met kapitelen en kroonlijst.  
 

144. Recordnummer: 0024688  
Munnickenveld 14       1912   Bewoner
A. Kaag, kleermaker  
 

145. Recordnummer: 0024689  
Munnickenveld 14       1920   Bewoner
Wed. Joh.H. Kaag, commensaalhoudster  
 

146. Recordnummer: 0024690  
Munnickenveld 14       1928   Bewoner
D. Nagel, meubelmaker  
 

147. Recordnummer: 0024691  
Munnickenveld 14       1928   Bewoner
Wed. P. Vonk-van Vliet  
 

148. Recordnummer: 0024692  
Munnickenveld 14       1949   Bewoner
P.J. van 't Hoff, chauffeur-magazijnbediende  
 

149. Recordnummer: 0024693  
Munnickenveld 14       1964   Bewoner
H.L. van der Koelen  
 

150. Recordnummer: 0024694  
Munnickenveld 14       1981   Bewoner
H.E. van der Koelen-v.d. Berg  
 

151. Recordnummer: 0024695  
Munnickenveld 14       1920   Gebeurtenis
C. Groot; verbouwen perceel, onder andere maken van twee schoorstenen.  
 

152. Recordnummer: 0024696  
Munnickenveld 14       1926   Gebeurtenis
D. Nagel; uitstallen van meubelen en plaatsen van handwagen op de stoep.  
 

153. Recordnummer: 0024697  
Munnickenveld 14       1942   Gebeurtenis
Wed. J.S. Offringa geboren Vrije; aanschrijving om de achtergevel af te breken en opnieuw op te metselen.  
 

154. Recordnummer: 0024698  
Munnickenveld 14       1950   Gebeurtenis
Wed. J.S. Offringa; aanschrijving de riolering te herstellen.  
 

155. Recordnummer: 0024699  
Munnickenveld 14       1951   Gebeurtenis
Wed. J.S. Offringa; aanschrijving de riolering te herstellen.  
 

156. Recordnummer: 0024700  
Munnickenveld 14       1952   Gebeurtenis
Wed. J.S. Offringa; aanschrijving de riolering te herstellen.  
 

157. Recordnummer: 0024701  
Munnickenveld 14       1953   Gebeurtenis
J. v. d . Berg; verbouwen woning.  
 

158. Recordnummer: 0024702  
Munnickenveld 14       1977   Gebeurtenis
Mevr. v.d. Koelen; aanbrengen cv installatie.  
 

159. Recordnummer: 0024567  
Munnickenveld 15-19       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 15, 17, 19 monument  
 

160. Recordnummer: 0024568  
Munnickenveld 15-19       0000   Pandbeschrijving
Claes Stapel's Hof. Pand met twee trapgevels aan het Munnickenveld, waarnaast woningen om een hof gebouwd, door een hek van de straat afgesloten, waarin de poort van de voormalige Latijnse school in 1956 is geplaatst. Hoge trapgevels met een gevelsteen van hout, XVII A.
Steen met opschrift: Sluitsteen restauratie gelegd door D. Breebaart, erelid Vereniging Oud Hoorn. 26-6-1981. Gevelsteen in nrs. 15,17: Judith en Holofernes. Zie voor poortje Kruisstraat nr. 28.  
 

161. Recordnummer: 0024569  
Munnickenveld 15-19       1912   Bewoner
J. de Groot, los werkman  
 

162. Recordnummer: 0024570  
Munnickenveld 15-19       1920   Bewoner
G.J. Bolte, los werkman  
 

163. Recordnummer: 0024571  
Munnickenveld 15-19       1928   Bewoner
Wed. D. Gons-Steeg  
 

164. Recordnummer: 0024572  
Munnickenveld 15-19       1949   Bewoner
J. Dekker, tuinder (h)  
 

165. Recordnummer: 0024573  
Munnickenveld 15-19       1949   Bewoner
J. Dekker, hulpbesteller P.T.T  
 

166. Recordnummer: 0024574  
Munnickenveld 15-19       1964   Bewoner
J. Takken-Takes  
 

167. Recordnummer: 0024575  
Munnickenveld 15-19       1981   Bewoner
C.J. de Vries  
 

168. Recordnummer: 0024576  
Munnickenveld 15-19       1912   Bewoner
Wed. H. Menke  
 

169. Recordnummer: 0024577  
Munnickenveld 15-19       1964   Bewoner
J. Takken-Takes  
 

170. Recordnummer: 0024578  
Munnickenveld 15-19       1981   Bewoner
C.J. de Vries  
 

171. Recordnummer: 0024579  
Munnickenveld 15-19       1912   Bewoner
C. Voogd, koetsier  
 

172. Recordnummer: 0024580  
Munnickenveld 15-19       1912   Bewoner
Wed.H.Volten  
 

173. Recordnummer: 0024581  
Munnickenveld 15-19       1920   Bewoner
A. van Leeuwen, hulp-brievenbesteller  
 

174. Recordnummer: 0024582  
Munnickenveld 15-19       1928   Bewoner
A. van Leeuwen, schoenmaker  
 

175. Recordnummer: 0024583  
Munnickenveld 15-19       1949   Bewoner
A. van Leeuwen, schoenmaker (h)  
 

176. Recordnummer: 0024584  
Munnickenveld 15-19       1949   Bewoner
J. van Leeuwen, zaadhandelaar  
 

177. Recordnummer: 0024585  
Munnickenveld 15-19       1964   Bewoner
H. van den Bosch  
 

178. Recordnummer: 0024586  
Munnickenveld 15-19       1981   Bewoner
M. van den Bosch-Blauw  
 

179. Recordnummer: 0024587  
Munnickenveld 15-19       1912   Gebeurtenis
Mevr. Valk-Polak; aanschrijving nr. 15, trapgevel verkeert in slechte staat, metselwerk zit los.  
 

180. Recordnummer: 0024588  
Munnickenveld 15-19       1915   Gebeurtenis
Regenten Claes Stapel's hofje; verbouwen en maken woning van de nrs. 15, 17, in 1915 bewoonbaarverklaring nrs. 15, 17.  
 

181. Recordnummer: 0024589  
Munnickenveld 15-19       1923   Gebeurtenis
D. Gons; aanbrengen zonnescherm nr. 15.  
 

182. Recordnummer: 0024590  
Munnickenveld 15-19       1925   Gebeurtenis
A. van Leeuwen; aanbrengen zonnescherm nr. 19. De restauratie van het Claes Stapel's hofje kwam gereed.  
 

183. Recordnummer: 0024591  
Munnickenveld 15-19       1969   Gebeurtenis
C. de Vries; verbouwen nrs. 15,17.  
 

184. Recordnummer: 0024592  
Munnickenveld 15-19       1980   Gebeurtenis
Stichting stadsherstel: restauratie hofje. Architect Kok, Amsterdam. Aannemer Konst en van Polen.  
 

185. Recordnummer: 0024703  
Munnickenveld 16       0000   Pandaanduiding
NUMMER 16 beeldbepalend  
 

186. Recordnummer: 0024704  
Munnickenveld 16       1912   Bewoner
J. Hobbelman, stalknecht  
 

187. Recordnummer: 0024705  
Munnickenveld 16       1920   Bewoner
Wed. J. Bakker  
 

188. Recordnummer: 0024706  
Munnickenveld 16       1928   Bewoner
Wed. J. Bakker-van Berkum, naaister  
 

189. Recordnummer: 0024707  
Munnickenveld 16       1949   Bewoner
C. Groot, steenhouwer (h)  
 

190. Recordnummer: 0024708  
Munnickenveld 16       1938   Gebeurtenis
J. v. d. Berg namens A. Wilhelm; aanbrengen wc en keukenbetimmering.  
 

191. Recordnummer: 0024709  
Munnickenveld 16       1950   Gebeurtenis
A. Wilhelm; aanschrijving de gebreken op te heffen.  
 

192. Recordnummer: 0024710  
Munnickenveld 16       1955   Gebeurtenis
G.Versloot; verbouwen woning.  
 

193. Recordnummer: 0024476  
Munnickenveld 21       0000   Pandaanduiding
NUMMER 21  
 

194. Recordnummer: 0024477  
Munnickenveld 21       1928   Bewoner
Wed. H. Kolkman-Hoek  
 

195. Recordnummer: 0024478  
Munnickenveld 21       1928   Bewoner
Wed. B. Gravendijk-van Ede  
 

196. Recordnummer: 0024479  
Munnickenveld 21       1928   Bewoner
Wed. M. Boekel - de Groot  
 

197. Recordnummer: 0024480  
Munnickenveld 21       1928   Bewoner
Wed. J. Bartels-Kop  
 

198. Recordnummer: 0024481  
Munnickenveld 21       1928   Bewoner
Wed. P. v.d. Velde  
 

199. Recordnummer: 0024482  
Munnickenveld 21       1949   Bewoner
Claes Stapelhofje  
 

200. Recordnummer: 0024483  
Munnickenveld 21       1949   Bewoner
S.E. Duyfetter  
 

201. Recordnummer: 0024484  
Munnickenveld 21       1949   Bewoner
Wed. S. Van Gaaf-Wormsbecher  
 

202. Recordnummer: 0024485  
Munnickenveld 21       1949   Bewoner
Wed. A. van Goor-Veldhuis  
 

203. Recordnummer: 0024486  
Munnickenveld 21       1949   Bewoner
Wed. J.M. Kouwenhoven-van der Velde  
 

204. Recordnummer: 0024487  
Munnickenveld 21       1949   Bewoner
Wed. D. Zaal-Koster  
 

205. Recordnummer: 0024488  
Munnickenveld 21       1981   Bewoner
Mej. Visser  
 

206. Recordnummer: 0024489  
Munnickenveld 21       1981   Bewoner
L. J.M.Hoffmann  
 

207. Recordnummer: 0024490  
Munnickenveld 21       1981   Bewoner
W. Bakker  
 

208. Recordnummer: 0024491  
Munnickenveld 21       1920   Bewoner
Wed. N. Demmendaal  
 

209. Recordnummer: 0024492  
Munnickenveld 21       1964   Bewoner
M . de Vries  
 

210. Recordnummer: 0024493  
Munnickenveld 21       1920   Bewoner
Wed. Kromheer  
 

211. Recordnummer: 0024494  
Munnickenveld 21       1949   Bewoner
F.J.M. Wiese  
 

212. Recordnummer: 0024495  
Munnickenveld 21       1964   Bewoner
R. Klaver-Domper  
 

213. Recordnummer: 0024496  
Munnickenveld 21       1920   Bewoner
Wed. J. v.d. Berg  
 

214. Recordnummer: 0024497  
Munnickenveld 21       1928   Bewoner
Wed. Jn. Stoppelsteen-Snijhorst  
 

215. Recordnummer: 0024498  
Munnickenveld 21       1920   Bewoner
Wed. Arends  
 

216. Recordnummer: 0024499  
Munnickenveld 21       1964   Bewoner
E.M. Knap-Duijfetter  
 

217. Recordnummer: 0024500  
Munnickenveld 21       1920   Bewoner
Wed. H . Volten  
 

218. Recordnummer: 0024501  
Munnickenveld 21       1964   Bewoner
A. de Groot-Hospes  
 

219. Recordnummer: 0024502  
Munnickenveld 21       1920   Bewoner
Wed. N. Mes, naaister  
 

220. Recordnummer: 0024503  
Munnickenveld 21       1920   Bewoner
Wed. Pluilaart  
 

221. Recordnummer: 0024504  
Munnickenveld 21       1964   Bewoner
H. Strik-van der Rol  
 

222. Recordnummer: 0024505  
Munnickenveld 21       1920   Bewoner
Wed. J. van Berkel-van Enk  
 

223. Recordnummer: 0024506  
Munnickenveld 21       1928   Bewoner
Wed. J. van Berkel-van Enk  
 

224. Recordnummer: 0024507  
Munnickenveld 21       1964   Bewoner
S.E. Duijfetter  
 

225. Recordnummer: 0024508  
Munnickenveld 21       1920   Bewoner
Mej. N. Hakhoff  
 

226. Recordnummer: 0024509  
Munnickenveld 21       1920   Bewoner
Antje Bekker  
 

227. Recordnummer: 0024510  
Munnickenveld 21       1928   Bewoner
Wed. D.S. Reek-Molenaar  
 

228. Recordnummer: 0024511  
Munnickenveld 23       0000   Pandaanduiding
NUMMER 23 beeldbepalend  
 

229. Recordnummer: 0024512  
Munnickenveld 23       1912   Bewoner
H. Kaldenbach, metselaar  
 

230. Recordnummer: 0024513  
Munnickenveld 23       1920   Bewoner
J.G. Haverbusch, metselaar  
 

231. Recordnummer: 0024514  
Munnickenveld 23       1928   Bewoner
J.G. Haverbusch, metselaar  
 

232. Recordnummer: 0024515  
Munnickenveld 23       1949   Bewoner
E.M. Haverbusch, naaister (h)  
 

233. Recordnummer: 0024516  
Munnickenveld 23       1949   Bewoner
J.G. Haverbusch, metselaar (h)  
 

234. Recordnummer: 0024517  
Munnickenveld 23       1964   Bewoner
C.E. Haverbusch-Mak  
 

235. Recordnummer: 0024518  
Munnickenveld 23       1981   Bewoner
C. Donker  
 

236. Recordnummer: 0024519  
Munnickenveld 23       1940   Gebeurtenis
H. Kaldenbach; aanschrijving om houten wand op zolder tussen nrs. 23, 25, 27, 29 te vervangen door een stenen muur.  
 

237. Recordnummer: 0024520  
Munnickenveld 23       1950   Gebeurtenis
Wed. Kaldenbach; aanschrijving om de schoorsteen te herstellen.  
 

238. Recordnummer: 0024521  
Munnickenveld 23       1977   Gebeurtenis
Chr. Donker; maken bergruimte en herstellen cv.  
 

239. Recordnummer: 0024522  
Munnickenveld 25       0000   Pandaanduiding
NUMMER 25 beeldbepalend  
 

240. Recordnummer: 0024523  
Munnickenveld 25       1912   Bewoner
Joh. Mostert, brieven- en telegrambesteller  
 

241. Recordnummer: 0024524  
Munnickenveld 25       1920   Bewoner
P. Lugtig, timmerman  
 

242. Recordnummer: 0024525  
Munnickenveld 25       1928   Bewoner
B.P. Lieshout, sigarenfabrikant  
 

243. Recordnummer: 0024526  
Munnickenveld 25       1949   Bewoner
J. Koenis  
 

244. Recordnummer: 0024527  
Munnickenveld 25       1964   Bewoner
J.A. van Heertum  
 

245. Recordnummer: 0024528  
Munnickenveld 25       1981   Bewoner
R.W.J. Willems  
 

246. Recordnummer: 0024529  
Munnickenveld 25       1940   Gebeurtenis
H. Kaldenbach; aanschrijving om houten wand op zolder tussen nrs. 23, 25, 27, 29 te vervangen door een stenen muur.  
 

247. Recordnummer: 0024530  
Munnickenveld 25       1966   Gebeurtenis
J.A. Ekers; aanschrijving om het dak te repareren.  
 

248. Recordnummer: 0024531  
Munnickenveld 25       1969   Gebeurtenis
R.W.J. Willems; verbouwen perceel.  
 

249. Recordnummer: 0024532  
Munnickenveld 25       1975   Gebeurtenis
R.W.J. Willems; verbouwen en samenvoegen nrs. 25, 27.  
 

250. Recordnummer: 0024533  
Munnickenveld 27       0000   Pandaanduiding
NUMMER 27 beeldbepalend  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 250 records:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde records: 5 december 2017