Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Jan Pieterszoon Coenstraat   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden records : 233   (uit: 38155)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  adres

1. Recordnummer: 0017627  
Jan Pieterszoon Coenstraat 1       0000   Pandaanduiding
NUMMER 1  
 

2. Recordnummer: 0017628  
Jan Pieterszoon Coenstraat 1       1928   Bewoner
J.H. de Jong, kantoorbediende  
 

3. Recordnummer: 0017629  
Jan Pieterszoon Coenstraat 1       1949   Bewoner
D. Overmeijer, onderwijzeres U.L.O  
 

4. Recordnummer: 0017630  
Jan Pieterszoon Coenstraat 1       1949   Bewoner
N.G. van der Vis, controleur  
 

5. Recordnummer: 0017631  
Jan Pieterszoon Coenstraat 1       1964   Bewoner
D. Overmeijer  
 

6. Recordnummer: 0017750  
Jan Pieterszoon Coenstraat 2       0000   Pandaanduiding
NUMMER 2  
 

7. Recordnummer: 0017751  
Jan Pieterszoon Coenstraat 2       1928   Bewoner
H.J. Rodenhuis, adjunct gem. architect  
 

8. Recordnummer: 0017752  
Jan Pieterszoon Coenstraat 2       1949   Bewoner
P. Groot Jzn., dijkgraaf van het Ambacht van Westfriesland, genaamd Drechterland; bestuurslid van de Vereniging van Noordhollandse waterschappen; tel. 4520  
 

9. Recordnummer: 0017753  
Jan Pieterszoon Coenstraat 2       1964   Bewoner
J. Groot  
 

10. Recordnummer: 0017632  
Jan Pieterszoon Coenstraat 3       0000   Pandaanduiding
NUMMER 3  
 

11. Recordnummer: 0017633  
Jan Pieterszoon Coenstraat 3       1949   Bewoner
M.G. van Buren Lensinck  
 

12. Recordnummer: 0017634  
Jan Pieterszoon Coenstraat 3       1964   Bewoner
A.J.E. Vortman  
 

13. Recordnummer: 0017754  
Jan Pieterszoon Coenstraat 4       0000   Pandaanduiding
NUMMER 4  
 

14. Recordnummer: 0017755  
Jan Pieterszoon Coenstraat 4       1928   Bewoner
L.W. van Weezel, adj.-commies secretarie  
 

15. Recordnummer: 0017756  
Jan Pieterszoon Coenstraat 4       1949   Bewoner
H.C.A. Kroon, winkelier (h)  
 

16. Recordnummer: 0017757  
Jan Pieterszoon Coenstraat 4       1964   Bewoner
H.K. de Vries  
 

17. Recordnummer: 0017635  
Jan Pieterszoon Coenstraat 5       0000   Pandaanduiding
NUMMER 5  
 

18. Recordnummer: 0017636  
Jan Pieterszoon Coenstraat 5       1928   Bewoner
K. Brandenburg, rijksklerk bij het kadaster  
 

19. Recordnummer: 0017637  
Jan Pieterszoon Coenstraat 5       1949   Bewoner
K. Brandenburg  
 

20. Recordnummer: 0017758  
Jan Pieterszoon Coenstraat 6       0000   Pandaanduiding
NUMMER 6  
 

21. Recordnummer: 0017759  
Jan Pieterszoon Coenstraat 6       1928   Bewoner
Wed. P. Veer  
 

22. Recordnummer: 0017760  
Jan Pieterszoon Coenstraat 6       1949   Bewoner
W.E. Fontein, districtsgroepsleider C.C.D  
 

23. Recordnummer: 0017761  
Jan Pieterszoon Coenstraat 6       1964   Bewoner
P.C. Terlouw-Stout  
 

24. Recordnummer: 0017638  
Jan Pieterszoon Coenstraat 7       0000   Pandaanduiding
NUMMER 7  
 

25. Recordnummer: 0017639  
Jan Pieterszoon Coenstraat 7       1928   Bewoner
Jac. Storm, boekhouder  
 

26. Recordnummer: 0017640  
Jan Pieterszoon Coenstraat 7       1949   Bewoner
J.J.P. Storm, boekhouder goud- en zilverindustrie  
 

27. Recordnummer: 0017641  
Jan Pieterszoon Coenstraat 7       1964   Bewoner
A.J. de Weerdt  
 

28. Recordnummer: 0017762  
Jan Pieterszoon Coenstraat 8       0000   Pandaanduiding
NUMMER 8  
 

29. Recordnummer: 0017763  
Jan Pieterszoon Coenstraat 8       1949   Bewoner
P.M. de Groot, opzichter van het Ambacht van Westfriesland, genaamd Drechterland, tel. 4658  
 

30. Recordnummer: 0017764  
Jan Pieterszoon Coenstraat 8       1964   Bewoner
P.M. de Groot  
 

31. Recordnummer: 0017642  
Jan Pieterszoon Coenstraat 9       0000   Pandaanduiding
NUMMER 9  
 

32. Recordnummer: 0017643  
Jan Pieterszoon Coenstraat 9       1928   Bewoner
Kl. Otter, hooi-en stroohandelaar  
 

33. Recordnummer: 0017644  
Jan Pieterszoon Coenstraat 9       1949   Bewoner
W.F.G. Wiese, leraar Rijkstuinbouwschool  
 

34. Recordnummer: 0017645  
Jan Pieterszoon Coenstraat 9       1964   Bewoner
W.F.G. Wiese  
 

35. Recordnummer: 0017765  
Jan Pieterszoon Coenstraat 10       0000   Pandaanduiding
NUMMER 10  
 

36. Recordnummer: 0017766  
Jan Pieterszoon Coenstraat 10       1928   Bewoner
P. Volders, machinist Ned. Spoorw  
 

37. Recordnummer: 0017767  
Jan Pieterszoon Coenstraat 10       1949   Bewoner
G.H. Boedijn, toonkunstenaar; dirigent van de Harmonie Kunst na Arbeid  
 

38. Recordnummer: 0017768  
Jan Pieterszoon Coenstraat 10       1964   Bewoner
G.H. Boedijn  
 

39. Recordnummer: 0017646  
Jan Pieterszoon Coenstraat 11       0000   Pandaanduiding
NUMMER 11  
 

40. Recordnummer: 0017647  
Jan Pieterszoon Coenstraat 11       1928   Bewoner
J. Thie, directeur R. H. B. S  
 

41. Recordnummer: 0017648  
Jan Pieterszoon Coenstraat 11       1928   Bewoner
L.F. Vingerhoed, rangeerder Ned. Spoorw  
 

42. Recordnummer: 0017649  
Jan Pieterszoon Coenstraat 11       1949   Bewoner
J. Brouwer, meubelmaker  
 

43. Recordnummer: 0017650  
Jan Pieterszoon Coenstraat 11       1949   Bewoner
J.G. Timmermans, organist  
 

44. Recordnummer: 0017651  
Jan Pieterszoon Coenstraat 11       1964   Bewoner
S. Moojen  
 

45. Recordnummer: 0017769  
Jan Pieterszoon Coenstraat 12       0000   Pandaanduiding
NUMMER 12  
 

46. Recordnummer: 0017770  
Jan Pieterszoon Coenstraat 12       1949   Bewoner
P. de Jong, boekhouder; penningmeester van de afdeling Hoorn van de Vereniging Volksonderwijs, de Nederlandse Reisvereniging afdeling Hoorn  
 

47. Recordnummer: 0017771  
Jan Pieterszoon Coenstraat 12       1964   Bewoner
J.H.M. Neerincx  
 

48. Recordnummer: 0017652  
Jan Pieterszoon Coenstraat 13       0000   Pandaanduiding
NUMMER 13  
 

49. Recordnummer: 0017653  
Jan Pieterszoon Coenstraat 13       1928   Bewoner
F.J. Boorsma, Jcontrole-ambten Ned. Sp  
 

50. Recordnummer: 0017654  
Jan Pieterszoon Coenstraat 13       1949   Bewoner
J. Smit, leraar Rijkstuinbouwschool; correspondent van de Esperantovereniging La Estonto Estas Nia (Ons is de Toekomst)  
 

51. Recordnummer: 0017655  
Jan Pieterszoon Coenstraat 13       1964   Bewoner
L. Mallekote  
 

52. Recordnummer: 0017772  
Jan Pieterszoon Coenstraat 14       0000   Pandaanduiding
NUMMER 14  
 

53. Recordnummer: 0017773  
Jan Pieterszoon Coenstraat 14       1949   Bewoner
P.J.P. Steenblok, directeur drukkerij (h); voorzitter van de Zuiderzeesteuncommissie; penningmeester van het college van regenten van het Protestantse Weeshuis  
 

54. Recordnummer: 0017774  
Jan Pieterszoon Coenstraat 14       1949   Bewoner
Wed. G. Tros-Pool  
 

55. Recordnummer: 0017775  
Jan Pieterszoon Coenstraat 14       1964   Bewoner
P.C.M. Willebrands  
 

56. Recordnummer: 0017656  
Jan Pieterszoon Coenstraat 15       0000   Pandaanduiding
NUMMER 15  
 

57. Recordnummer: 0017657  
Jan Pieterszoon Coenstraat 15       1949   Bewoner
J.W.M. van Rooijen, onderwijzer b.l.o., voorzitter van het R.K. Hoorns Gemengd Koor; penningmeester van de Concertvereniging Johan Messchaert  
 

58. Recordnummer: 0017658  
Jan Pieterszoon Coenstraat 15       1964   Bewoner
J. Bonte  
 

59. Recordnummer: 0017776  
Jan Pieterszoon Coenstraat 16       0000   Pandaanduiding
NUMMER 16  
 

60. Recordnummer: 0017777  
Jan Pieterszoon Coenstraat 16       1928   Bewoner
B. Feunema  
 

61. Recordnummer: 0017778  
Jan Pieterszoon Coenstraat 16       1928   Bewoner
H. Bakker, kaaskoopersbediende  
 

62. Recordnummer: 0017779  
Jan Pieterszoon Coenstraat 16       1949   Bewoner
H. Bakker, kaaskopersknecht  
 

63. Recordnummer: 0017780  
Jan Pieterszoon Coenstraat 16       1964   Bewoner
P.A. Peters  
 

64. Recordnummer: 0017781  
Jan Pieterszoon Coenstraat 16       1964   Bewoner
H. Bakker  
 

65. Recordnummer: 0017659  
Jan Pieterszoon Coenstraat 17       0000   Pandaanduiding
NUMMER 17  
 

66. Recordnummer: 0017660  
Jan Pieterszoon Coenstraat 17       1928   Bewoner
P.F.W. Zwartjes  
 

67. Recordnummer: 0017661  
Jan Pieterszoon Coenstraat 17       1949   Bewoner
K. Korpershoek, typograaf drukk.ch. (?); lid van het Anjercomité Hoorn  
 

68. Recordnummer: 0017662  
Jan Pieterszoon Coenstraat 17       1964   Bewoner
K. Korpershoek  
 

69. Recordnummer: 0017782  
Jan Pieterszoon Coenstraat 18       0000   Pandaanduiding
NUMMER 18  
 

70. Recordnummer: 0017783  
Jan Pieterszoon Coenstraat 18       1949   Bewoner
W.J. Heijting  
 

71. Recordnummer: 0017784  
Jan Pieterszoon Coenstraat 18       1949   Bewoner
C.W. Raadsveld, scheikundige  
 

72. Recordnummer: 0017785  
Jan Pieterszoon Coenstraat 18       1964   Bewoner
G. Feller  
 

73. Recordnummer: 0017663  
Jan Pieterszoon Coenstraat 19       0000   Pandaanduiding
NUMMER 19  
 

74. Recordnummer: 0017664  
Jan Pieterszoon Coenstraat 19       1949   Bewoner
Jaap Langereis, reclamebureau, tel. 4718  
 

75. Recordnummer: 0017665  
Jan Pieterszoon Coenstraat 19       1949   Bewoner
J.W. Langereis, schilder (h)  
 

76. Recordnummer: 0017666  
Jan Pieterszoon Coenstraat 19       1964   Bewoner
H. Bosma  
 

77. Recordnummer: 0017667  
Jan Pieterszoon Coenstraat 25       0000   Pandaanduiding
NUMMER 25  
 

78. Recordnummer: 0017668  
Jan Pieterszoon Coenstraat 25       1964   Bewoner
I.J. Buis  
 

79. Recordnummer: 0017669  
Jan Pieterszoon Coenstraat 27       0000   Pandaanduiding
NUMMER 27  
 

80. Recordnummer: 0017670  
Jan Pieterszoon Coenstraat 27       1928   Bewoner
Jn. Berg, tuinman  
 

81. Recordnummer: 0017671  
Jan Pieterszoon Coenstraat 27       1949   Bewoner
P. van Ophem, aardappelen, groenten en fruit, tel. 4623  
 

82. Recordnummer: 0017672  
Jan Pieterszoon Coenstraat 27       1949   Bewoner
Van den Berg's Groothandel in Fruit en Conserven, tel. 4623  
 

83. Recordnummer: 0017673  
Jan Pieterszoon Coenstraat 27       1949   Bewoner
G. Beuling, koopman (h)  
 

84. Recordnummer: 0017674  
Jan Pieterszoon Coenstraat 27       1964   Bewoner
C. Jong  
 

85. Recordnummer: 0017786  
Jan Pieterszoon Coenstraat 28       0000   Pandaanduiding
NUMMER 28  
 

86. Recordnummer: 0017787  
Jan Pieterszoon Coenstraat 28       1949   Bewoner
B. Van Dijk, spoorwegarbeider  
 

87. Recordnummer: 0017788  
Jan Pieterszoon Coenstraat 28       1964   Bewoner
B. van Dijk  
 

88. Recordnummer: 0017675  
Jan Pieterszoon Coenstraat 29       0000   Pandaanduiding
NUMMER 29  
 

89. Recordnummer: 0017676  
Jan Pieterszoon Coenstraat 29       1964   Bewoner
F. van der Zee  
 

90. Recordnummer: 0017789  
Jan Pieterszoon Coenstraat 30       0000   Pandaanduiding
NUMMER 30  
 

91. Recordnummer: 0017790  
Jan Pieterszoon Coenstraat 30       1928   Bewoner
Jn. Kramer, bediende rijks landb. proefstation  
 

92. Recordnummer: 0017791  
Jan Pieterszoon Coenstraat 30       1949   Bewoner
J.A.K. Post, verzekeringsagent  
 

93. Recordnummer: 0017792  
Jan Pieterszoon Coenstraat 30       1964   Bewoner
P. Aaij  
 

94. Recordnummer: 0017677  
Jan Pieterszoon Coenstraat 31       0000   Pandaanduiding
NUMMER 31  
 

95. Recordnummer: 0017678  
Jan Pieterszoon Coenstraat 31       1928   Bewoner
Joh. Lebbink, remmer Ned. Spoorwegen  
 

96. Recordnummer: 0017679  
Jan Pieterszoon Coenstraat 31       1949   Bewoner
C. Van Viegen, stationsbeambte N.S.  
 

97. Recordnummer: 0017680  
Jan Pieterszoon Coenstraat 31       1964   Bewoner
C. van Viegen  
 

98. Recordnummer: 0017793  
Jan Pieterszoon Coenstraat 32       0000   Pandaanduiding
NUMMER 32  
 

99. Recordnummer: 0017794  
Jan Pieterszoon Coenstraat 32       1928   Bewoner
R. Dijkstra, brievenbesteller  
 

100. Recordnummer: 0017795  
Jan Pieterszoon Coenstraat 32       1949   Bewoner
S. van der Laan, wegwerker N.S  
 

101. Recordnummer: 0017796  
Jan Pieterszoon Coenstraat 32       1964   Bewoner
S. van der Laan  
 

102. Recordnummer: 0017681  
Jan Pieterszoon Coenstraat 33       0000   Pandaanduiding
NUMMER 33  
 

103. Recordnummer: 0017682  
Jan Pieterszoon Coenstraat 33       1928   Bewoner
W. Kamps, leerl. machinistNed. Sp  
 

104. Recordnummer: 0017683  
Jan Pieterszoon Coenstraat 33       1949   Bewoner
P.C. de Jong, spoorwegarbeider  
 

105. Recordnummer: 0017684  
Jan Pieterszoon Coenstraat 33       1964   Bewoner
A. va n Geelen  
 

106. Recordnummer: 0017797  
Jan Pieterszoon Coenstraat 34       0000   Pandaanduiding
NUMMER 34  
 

107. Recordnummer: 0017798  
Jan Pieterszoon Coenstraat 34       1928   Bewoner
Jn. Hoff, letterzetter  
 

108. Recordnummer: 0017799  
Jan Pieterszoon Coenstraat 34       1949   Bewoner
J. Hes, bakker; voorzitter van de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden Mercurius  
 

109. Recordnummer: 0017800  
Jan Pieterszoon Coenstraat 34       1964   Bewoner
S. Broertjes  
 

110. Recordnummer: 0017685  
Jan Pieterszoon Coenstraat 35       0000   Pandaanduiding
NUMMER 35  
 

111. Recordnummer: 0017686  
Jan Pieterszoon Coenstraat 35       1928   Bewoner
A.F. van Hofwegen, remmer Ned. Sp  
 

112. Recordnummer: 0017687  
Jan Pieterszoon Coenstraat 35       1949   Bewoner
A.F. van Hofwegen  
 

113. Recordnummer: 0017688  
Jan Pieterszoon Coenstraat 35       1964   Bewoner
D. Schenk  
 

114. Recordnummer: 0017801  
Jan Pieterszoon Coenstraat 36       0000   Pandaanduiding
NUMMER 36  
 

115. Recordnummer: 0017802  
Jan Pieterszoon Coenstraat 36       1928   Bewoner
.D. Smit, touwslagersknecht  
 

116. Recordnummer: 0017803  
Jan Pieterszoon Coenstraat 36       1949   Bewoner
J. Smit, gasfitter  
 

117. Recordnummer: 0017804  
Jan Pieterszoon Coenstraat 36       1949   Bewoner
M.M. Smit, werkster  
 

118. Recordnummer: 0017805  
Jan Pieterszoon Coenstraat 36       1964   Bewoner
J. Smit  
 

119. Recordnummer: 0017806  
Jan Pieterszoon Coenstraat 36       1928   Bewoner
K.L. Smit, loswerkman  
 

120. Recordnummer: 0017689  
Jan Pieterszoon Coenstraat 37       0000   Pandaanduiding
NUMMER 37  
 

121. Recordnummer: 0017690  
Jan Pieterszoon Coenstraat 37       1928   Bewoner
G.D.J. Hendriks, remmer Ned. Spoorw  
 

122. Recordnummer: 0017691  
Jan Pieterszoon Coenstraat 37       1949   Bewoner
A.L.Th. Huij sen, fotograaf (h)  
 

123. Recordnummer: 0017692  
Jan Pieterszoon Coenstraat 37       1949   Bewoner
D.J. Huij sen, automonteur  
 

124. Recordnummer: 0017693  
Jan Pieterszoon Coenstraat 37       1964   Bewoner
D.W. Mantel-Emde  
 

125. Recordnummer: 0017807  
Jan Pieterszoon Coenstraat 38       0000   Pandaanduiding
NUMMER 38  
 

126. Recordnummer: 0017808  
Jan Pieterszoon Coenstraat 38       1928   Bewoner
Wed. D. Blokker-Gooi  
 

127. Recordnummer: 0017809  
Jan Pieterszoon Coenstraat 38       1949   Bewoner
C.B. Pool, goudsmid  
 

128. Recordnummer: 0017810  
Jan Pieterszoon Coenstraat 38       1964   Bewoner
M.J. Nieuweboer  
 

129. Recordnummer: 0017694  
Jan Pieterszoon Coenstraat 39       0000   Pandaanduiding
NUMMER 39  
 

130. Recordnummer: 0017695  
Jan Pieterszoon Coenstraat 39       1928   Bewoner
E. van Ossenbruggen, wisselwachter  
 

131. Recordnummer: 0017696  
Jan Pieterszoon Coenstraat 39       1949   Bewoner
G. Hoekema, kaaspakhuisknecht  
 

132. Recordnummer: 0017697  
Jan Pieterszoon Coenstraat 39       1964   Bewoner
H. Genee  
 

133. Recordnummer: 0017811  
Jan Pieterszoon Coenstraat 40       0000   Pandaanduiding
NUMMER 40  
 

134. Recordnummer: 0017812  
Jan Pieterszoon Coenstraat 40       1949   Bewoner
W. Sely, beambte N.S.  
 

135. Recordnummer: 0017813  
Jan Pieterszoon Coenstraat 40       1964   Bewoner
T. van der Laan  
 

136. Recordnummer: 0017698  
Jan Pieterszoon Coenstraat 41       0000   Pandaanduiding
NUMMER 41  
 

137. Recordnummer: 0017699  
Jan Pieterszoon Coenstraat 41       1949   Bewoner
J. Waal, carrosseriebouwer  
 

138. Recordnummer: 0017700  
Jan Pieterszoon Coenstraat 41       1964   Bewoner
J. Waal  
 

139. Recordnummer: 0017814  
Jan Pieterszoon Coenstraat 42       0000   Pandaanduiding
NUMMER 42  
 

140. Recordnummer: 0017815  
Jan Pieterszoon Coenstraat 42       1928   Bewoner
C. Ton, machinist Ned. Spoorwegen  
 

141. Recordnummer: 0017816  
Jan Pieterszoon Coenstraat 42       1949   Bewoner
J. Haring, tuinman gemeenteplantsoenen  
 

142. Recordnummer: 0017817  
Jan Pieterszoon Coenstraat 42       1964   Bewoner
J. Haring  
 

143. Recordnummer: 0017701  
Jan Pieterszoon Coenstraat 43       0000   Pandaanduiding
NUMMER 43  
 

144. Recordnummer: 0017702  
Jan Pieterszoon Coenstraat 43       1949   Bewoner
T.J. Boorsma  
 

145. Recordnummer: 0017703  
Jan Pieterszoon Coenstraat 43       1964   Bewoner
C. van der Zei  
 

146. Recordnummer: 0017818  
Jan Pieterszoon Coenstraat 44       0000   Pandaanduiding
NUMMER 44  
 

147. Recordnummer: 0017819  
Jan Pieterszoon Coenstraat 44       1949   Bewoner
J.W.Wiggelaar, timmerman  
 

148. Recordnummer: 0017820  
Jan Pieterszoon Coenstraat 44       1964   Bewoner
W. Klaver  
 

149. Recordnummer: 0017704  
Jan Pieterszoon Coenstraat 45       0000   Pandaanduiding
NUMMER 45  
 

150. Recordnummer: 0017705  
Jan Pieterszoon Coenstraat 45       1949   Bewoner
W. Rietbergen, huishoudster  
 

151. Recordnummer: 0017706  
Jan Pieterszoon Coenstraat 45       1949   Bewoner
R. Zomerdijk, seinhuiswachter  
 

152. Recordnummer: 0017707  
Jan Pieterszoon Coenstraat 45       1964   Bewoner
W. Zomerdijk-Rietbergen  
 

153. Recordnummer: 0017821  
Jan Pieterszoon Coenstraat 46       0000   Pandaanduiding
NUMMER 46  
 

154. Recordnummer: 0017822  
Jan Pieterszoon Coenstraat 46       1949   Bewoner
J. Gleijsteen, typograaf; penningmeester van de Algemene Nederlandse Grafische Bond  
 

155. Recordnummer: 0017823  
Jan Pieterszoon Coenstraat 46       1964   Bewoner
J. Gleijsteen  
 

156. Recordnummer: 0017708  
Jan Pieterszoon Coenstraat 47       0000   Pandaanduiding
NUMMER 47  
 

157. Recordnummer: 0017709  
Jan Pieterszoon Coenstraat 47       1928   Bewoner
G. Gons, onder-machinist Ned. Spoorw  
 

158. Recordnummer: 0017710  
Jan Pieterszoon Coenstraat 47       1949   Bewoner
J. van Dijk, spoorwegarbeider  
 

159. Recordnummer: 0017711  
Jan Pieterszoon Coenstraat 47       1964   Bewoner
P. van der Molen  
 

160. Recordnummer: 0017824  
Jan Pieterszoon Coenstraat 48       0000   Pandaanduiding
NUMMER 48  
 

161. Recordnummer: 0017825  
Jan Pieterszoon Coenstraat 48       1949   Bewoner
A. Dikstaal, wegwerker N.S  
 

162. Recordnummer: 0017826  
Jan Pieterszoon Coenstraat 48       1964   Bewoner
J. de Graaf  
 

163. Recordnummer: 0017712  
Jan Pieterszoon Coenstraat 49       0000   Pandaanduiding
NUMMER 49  
 

164. Recordnummer: 0017713  
Jan Pieterszoon Coenstraat 49       1949   Bewoner
J.C. Meppe, vertegenwoordiger houthandel; secretaris van de Mannenvereniging van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente  
 

165. Recordnummer: 0017714  
Jan Pieterszoon Coenstraat 49       1964   Bewoner
J.C. Meppe  
 

166. Recordnummer: 0017827  
Jan Pieterszoon Coenstraat 50       0000   Pandaanduiding
NUMMER 50  
 

167. Recordnummer: 0017828  
Jan Pieterszoon Coenstraat 50       1928   Bewoner
L.F. van der Rol, kaaskoopersknecht  
 

168. Recordnummer: 0017829  
Jan Pieterszoon Coenstraat 50       1949   Bewoner
B. van der Koelen, timmerman  
 

169. Recordnummer: 0017830  
Jan Pieterszoon Coenstraat 50       1964   Bewoner
B. van der Koelen  
 

170. Recordnummer: 0017715  
Jan Pieterszoon Coenstraat 51       0000   Pandaanduiding
NUMMER 51  
 

171. Recordnummer: 0017716  
Jan Pieterszoon Coenstraat 51       1928   Bewoner
0. Timmer, spoorweg-arbeider  
 

172. Recordnummer: 0017717  
Jan Pieterszoon Coenstraat 51       1949   Bewoner
R. van Veen, kapitein R.W.S  
 

173. Recordnummer: 0017718  
Jan Pieterszoon Coenstraat 51       1964   Bewoner
R. van Veen  
 

174. Recordnummer: 0017831  
Jan Pieterszoon Coenstraat 52       0000   Pandaanduiding
NUMMER 52  
 

175. Recordnummer: 0017832  
Jan Pieterszoon Coenstraat 52       1928   Bewoner
S.C. Goossens, borstelmaker  
 

176. Recordnummer: 0017833  
Jan Pieterszoon Coenstraat 52       1949   Bewoner
S.C. Goossens, borstelmaker  
 

177. Recordnummer: 0017834  
Jan Pieterszoon Coenstraat 52       1949   Bewoner
H. Hart, los arbeider  
 

178. Recordnummer: 0017835  
Jan Pieterszoon Coenstraat 52       1964   Bewoner
M. Lourens-v. d. Meulen  
 

179. Recordnummer: 0017719  
Jan Pieterszoon Coenstraat 53       0000   Pandaanduiding
NUMMER 53  
 

180. Recordnummer: 0017720  
Jan Pieterszoon Coenstraat 53       1928   Bewoner
M. Van der Goot, opziener der visscherijen  
 

181. Recordnummer: 0017721  
Jan Pieterszoon Coenstraat 53       1949   Bewoner
J. Duin, notarisklerk  
 

182. Recordnummer: 0017722  
Jan Pieterszoon Coenstraat 53       1949   Bewoner
J. Edel, boekhouder  
 

183. Recordnummer: 0017723  
Jan Pieterszoon Coenstraat 53       1964   Bewoner
J.C. van den Hoek  
 

184. Recordnummer: 0017836  
Jan Pieterszoon Coenstraat 54       0000   Pandaanduiding
NUMMER 54  
 

185. Recordnummer: 0017837  
Jan Pieterszoon Coenstraat 54       1928   Bewoner
Wed. J. Best-Visser  
 

186. Recordnummer: 0017838  
Jan Pieterszoon Coenstraat 54       1949   Bewoner
H. Bakker, winkelbediende  
 

187. Recordnummer: 0017839  
Jan Pieterszoon Coenstraat 54       1964   Bewoner
H. Bakker  
 

188. Recordnummer: 0017724  
Jan Pieterszoon Coenstraat 55       0000   Pandaanduiding
NUMMER 55  
 

189. Recordnummer: 0017725  
Jan Pieterszoon Coenstraat 55       1928   Bewoner
H. Hartog, winkelier en broodbezorger  
 

190. Recordnummer: 0017726  
Jan Pieterszoon Coenstraat 55       1949   Bewoner
S. Prins, winkelbediende  
 

191. Recordnummer: 0017727  
Jan Pieterszoon Coenstraat 55       1964   Bewoner
S. Prins  
 

192. Recordnummer: 0017840  
Jan Pieterszoon Coenstraat 56       0000   Pandaanduiding
NUMMER 56  
 

193. Recordnummer: 0017841  
Jan Pieterszoon Coenstraat 56       1928   Bewoner
J.H. van Wilsem, klerk posterijen  
 

194. Recordnummer: 0017842  
Jan Pieterszoon Coenstraat 56       1949   Bewoner
J. Beemsterboer  
 

195. Recordnummer: 0017843  
Jan Pieterszoon Coenstraat 56       1949   Bewoner
A.J.P. Jansen, militair  
 

196. Recordnummer: 0017844  
Jan Pieterszoon Coenstraat 56       1964   Bewoner
A. Janssens  
 

197. Recordnummer: 0017728  
Jan Pieterszoon Coenstraat 57       0000   Pandaanduiding
NUMMER 57  
 

198. Recordnummer: 0017729  
Jan Pieterszoon Coenstraat 57       1928   Bewoner
Jb. Sas, melkhandel  
 

199. Recordnummer: 0017730  
Jan Pieterszoon Coenstraat 57       1949   Bewoner
A. Bakker, melk- en zuivelproducten  
 

200. Recordnummer: 0017731  
Jan Pieterszoon Coenstraat 57       1949   Bewoner
A. Bakker, melkslijter (h)  
 

201. Recordnummer: 0017732  
Jan Pieterszoon Coenstraat 57       1964   Bewoner
A. Bakker  
 

202. Recordnummer: 0017845  
Jan Pieterszoon Coenstraat 58       0000   Pandaanduiding
NUMMER 58  
 

203. Recordnummer: 0017846  
Jan Pieterszoon Coenstraat 58       1928   Bewoner
L. van Riel, kaaskoopersknecht  
 

204. Recordnummer: 0017847  
Jan Pieterszoon Coenstraat 58       1949   Bewoner
L. van Riel, kaasknecht  
 

205. Recordnummer: 0017848  
Jan Pieterszoon Coenstraat 58       1949   Bewoner
L. Scheltus  
 

206. Recordnummer: 0017849  
Jan Pieterszoon Coenstraat 58       1964   Bewoner
J.J. Wagenaar  
 

207. Recordnummer: 0017733  
Jan Pieterszoon Coenstraat 59       0000   Pandaanduiding
NUMMER 59  
 

208. Recordnummer: 0017734  
Jan Pieterszoon Coenstraat 59       1928   Bewoner
Wed. J. Tol-Zaaijer  
 

209. Recordnummer: 0017735  
Jan Pieterszoon Coenstraat 59       1949   Bewoner
J. Nooder, kruideniersbediende  
 

210. Recordnummer: 0017736  
Jan Pieterszoon Coenstraat 59       1964   Bewoner
W. Spanger  
 

211. Recordnummer: 0017850  
Jan Pieterszoon Coenstraat 60       0000   Pandaanduiding
NUMMER 60  
 

212. Recordnummer: 0017851  
Jan Pieterszoon Coenstraat 60       1928   Bewoner
H. Sant, tabaksbewerker  
 

213. Recordnummer: 0017852  
Jan Pieterszoon Coenstraat 60       1949   Bewoner
H. Sant, tabaksbewerker  
 

214. Recordnummer: 0017853  
Jan Pieterszoon Coenstraat 60       1964   Bewoner
H. Sant  
 

215. Recordnummer: 0017737  
Jan Pieterszoon Coenstraat 61       0000   Pandaanduiding
NUMMER 61  
 

216. Recordnummer: 0017738  
Jan Pieterszoon Coenstraat 61       1928   Bewoner
D. Visser  
 

217. Recordnummer: 0017739  
Jan Pieterszoon Coenstraat 61       1928   Bewoner
F. Kwaad, glansstrijker  
 

218. Recordnummer: 0017740  
Jan Pieterszoon Coenstraat 61       1949   Bewoner
P. Verbeme, timmerman (h)  
 

219. Recordnummer: 0017741  
Jan Pieterszoon Coenstraat 61       1964   Bewoner
P. Verberne  
 

220. Recordnummer: 0017854  
Jan Pieterszoon Coenstraat 62       0000   Pandaanduiding
NUMMER 62  
 

221. Recordnummer: 0017855  
Jan Pieterszoon Coenstraat 62       1949   Bewoner
F. Sweers, assistent-accountant  
 

222. Recordnummer: 0017856  
Jan Pieterszoon Coenstraat 62       1964   Bewoner
A. Sanders  
 

223. Recordnummer: 0017742  
Jan Pieterszoon Coenstraat 63       0000   Pandaanduiding
NUMMER 63  
 

224. Recordnummer: 0017743  
Jan Pieterszoon Coenstraat 63       1928   Bewoner
C. Zwarekant, ijsventer  
 

225. Recordnummer: 0017744  
Jan Pieterszoon Coenstraat 63       1949   Bewoner
J. van der Vuurst, levensmiddelen  
 

226. Recordnummer: 0017745  
Jan Pieterszoon Coenstraat 63       1949   Bewoner
J.A. van der Vuurst, kruidenier (h)  
 

227. Recordnummer: 0017746  
Jan Pieterszoon Coenstraat 63       1964   Bewoner
J.A. van der Vuurst  
 

228. Recordnummer: 0017857  
Jan Pieterszoon Coenstraat 64       0000   Pandaanduiding
NUMMER 64  
 

229. Recordnummer: 0017858  
Jan Pieterszoon Coenstraat 64       1949   Bewoner
G.A. Luijckx, typograaf  
 

230. Recordnummer: 0017859  
Jan Pieterszoon Coenstraat 64       1964   Bewoner
H. Jonker  
 

231. Recordnummer: 0017747  
Jan Pieterszoon Coenstraat 9999       0000   Pandaanduiding
NR ONBEKEND  
 

232. Recordnummer: 0017748  
Jan Pieterszoon Coenstraat 9999       1928   Bewoner
G. Boldingh, administrateur NR ONBEKEND  
 

233. Recordnummer: 0017749  
Jan Pieterszoon Coenstraat 9999       1928   Bewoner
J.J.H. Stultiens, chef de bureau directe bel. NR ONBEKEND  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde records: 6 december 2017