Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Binnenluiendijk   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden records : 60   (uit: 38155)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  adres

1. Recordnummer: 0003531  
Binnenluiendijk 0       0000   Straatbeschrijving
0  
 

2. Recordnummer: 0003532  
Binnenluiendijk 1       0000   Pandaanduiding
NUMMER 1  
 

3. Recordnummer: 0003533  
Binnenluiendijk 1       1912   Bewoner
C. Wijnstok, concierge  
 

4. Recordnummer: 0003534  
Binnenluiendijk 1       1928   Bewoner
R. Elgersma, gemeente tuinman  
 

5. Recordnummer: 0003535  
Binnenluiendijk 1       1928   Bewoner
P. Molenaar, beltbaas gemeentelijke reinigingsdienst  
 

6. Recordnummer: 0003536  
Binnenluiendijk 1       1949   Bewoner
P. Broers, stratenmaker  
 

7. Recordnummer: 0003537  
Binnenluiendijk 1       1964   Bewoner
J. Singer  
 

8. Recordnummer: 0003538  
Binnenluiendijk 1       1981   Bewoner
J.M. Botman  
 

9. Recordnummer: 0003539  
Binnenluiendijk 1       1920   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn; aanbrengen herstellingen en verbeteringen aan nr. 1 (voormalige conciërgewoning buitengasthuis) en dit geschikt maken als vrije ambtswoning voor de gemeente tuinman.  
 

10. Recordnummer: 0003540  
Binnenluiendijk 1       1925   Gebeurtenis
R. Elgersma verzoekt om enkele veranderingen aan te brengen aan het perceel.  
 

11. Recordnummer: 0003541  
Binnenluiendijk 1       1933   Gebeurtenis
R. Elgersma verzoekt de woning van elektrisch licht te voorzien.  
 

12. Recordnummer: 0003542  
Binnenluiendijk 1       1939   Gebeurtenis
Er worden verbeteringen aangebracht in het pand.  
 

13. Recordnummer: 0003543  
Binnenluiendijk 1       1952   Gebeurtenis
M. van Ikelen; slopen bestaand pand, bouwen nieuwe woning.  
 

14. Recordnummer: 0003544  
Binnenluiendijk 1       1953   Gebeurtenis
M. van Ikelen; bouwen schuur.  
 

15. Recordnummer: 0003545  
Binnenluiendijk 1       1975   Gebeurtenis
J.M. Botman; vergroten woning.  
 

16. Recordnummer: 0003546  
Binnenluiendijk 1       1977   Gebeurtenis
J.M. Botman; vernieuwen garage/berging.  
 

17. Recordnummer: 0003547  
Binnenluiendijk 2       0000   Pandaanduiding
NUMMER 2 monument  
 

18. Recordnummer: 0003548  
Binnenluiendijk 2       0000   Pandbeschrijving
Kamer Westindische Compagnie, thans Logegebouw (sedert 1862). Strakke bakstenen gevel met door fronton bekroond middenrisaliet, waarin de initialen wie, hoeklisenen en festoenen met 1784; de gevel opgetrokken vóór drie oudere panden waarvan enkele sleutelstukken in het inwendige over zijn. In de hall stucwerk uit 1783 evenals op een schouw.
In 1629 heeft de Westindische Compagnie enkele huizen aan de Binnenluiendijk gekocht. Voor deze huizen werd in 1784 een enkele gevel gezet. Na de opheffing van de Compagnie werd het gebouw gebruikt door de Vaderlandsche Maatschappij. De Vader- landsche Maatschappij had in het gebouw een werkplaats ingericht waar onder andere geschilderd behang werd vervaardigd. Een serie modellen van dit behang is nog aanwezig in het Westfries museum. In de 19de eeuw was het gebouw enige tijd als dependance van het stadsziekenhuis in gebruik tot 1862.  
 

19. Recordnummer: 0003549  
Binnenluiendijk 2       1912   Bewoner
J. Neuteboom, concierge loge 'West-Friesland'  
 

20. Recordnummer: 0003550  
Binnenluiendijk 2       1920   Bewoner
J. Haaksman, melkcontroleur  
 

21. Recordnummer: 0003551  
Binnenluiendijk 2       1928   Bewoner
A. Roos, warmoezenier  
 

22. Recordnummer: 0003552  
Binnenluiendijk 2       1949   Bewoner
A. Roos, groentenhandelaar (h)  
 

23. Recordnummer: 0003553  
Binnenluiendijk 2       1964   Bewoner
J. Appel  
 

24. Recordnummer: 0003554  
Binnenluiendijk 2       1981   Bewoner
P.P.B. Schaper  
 

25. Recordnummer: 0003555  
Binnenluiendijk 2       1905   Gebeurtenis
Het Bestuur van de Vrijmetselaarsloge West-Friesland; vernieuwen schutting logetuin.  
 

26. Recordnummer: 0003556  
Binnenluiendijk 2       1907   Gebeurtenis
Bestuur der Loge West-Friesland; bierverlof in boven- lokaliteit en benedenachterlokaliteit; wordt in 1932 ingetrokken.  
 

27. Recordnummer: 0003557  
Binnenluiendijk 2       1908   Gebeurtenis
ingetrokken. Bestuur der Vrijmetselaarsloge West-Friesland; afbreken van twee topgevels en het afwolven van de bekapping en het maken van een schoorsteenleiding. Bij de bekapping van het woonhuis moet minstens 50 cm. borstwering blijven staan.  
 

28. Recordnummer: 0003558  
Binnenluiendijk 2       1928   Gebeurtenis
Ingenieur Rijkswaterstaat; bouwen loodsje op het terrein van de loge.  
 

29. Recordnummer: 0003559  
Binnenluiendijk 2       1941   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn koopt het pand voor ƒ2500,-.  
 

30. Recordnummer: 0003560  
Binnenluiendijk 2       1949   Gebeurtenis
Gemeente Hoorn verkoopt het logegebouw weer terug aan het Bestuur der Vrijmetselaarsloge.  
 

31. Recordnummer: 0003561  
Binnenluiendijk 2       1972   Gebeurtenis
Restauratie dak en goten.  
 

32. Recordnummer: 0003562  
Binnenluiendijk 2       1980   Gebeurtenis
Restauratie pand. Architect J. Lub.  
 

33. Recordnummer: 0003563  
Binnenluiendijk 3       0000   Pandaanduiding
NUMMER 3 monument  
 

34. Recordnummer: 0003564  
Binnenluiendijk 3       0000   Pandbeschrijving
Huis met van top beroofde vroeg 17de eeuwse gevel op houten pui boven stenen borstwering; in deur kalf gedateerd 1624. Inwendig houtskelet, spiltrap en insteek in voorhuis; galerij in achterhuis, balklaag op houten en stenen consoles. Achtertop hersteld.  
 

35. Recordnummer: 0003565  
Binnenluiendijk 3       1912   Bewoner
Wed. C. Tol  
 

36. Recordnummer: 0003566  
Binnenluiendijk 3       1912   Bewoner
J.F. Schultink, leraar HBS  
 

37. Recordnummer: 0003567  
Binnenluiendijk 3       1949   Bewoner
Museum Huis Anno 1624  
 

38. Recordnummer: 0003568  
Binnenluiendijk 3       1949   Bewoner
J.E. de Visser, kunsthistoricus  
 

39. Recordnummer: 0003569  
Binnenluiendijk 3       1949   Bewoner
B.P. de Visser-Wiegand  
 

40. Recordnummer: 0003570  
Binnenluiendijk 3       1964   Bewoner
J.E. de Visser  
 

41. Recordnummer: 0003571  
Binnenluiendijk 3       1981   Bewoner
J.E. de Visser  
 

42. Recordnummer: 0003572  
Binnenluiendijk 3       1902   Gebeurtenis
Wed. C. Tol; maken van een paardenstal in een bij haar boerderij staande loods.  
 

43. Recordnummer: 0003573  
Binnenluiendijk 3       1922   Gebeurtenis
Wed. Tol; aanschrijving nr. 3; de koegoot schoon te houden en de varkensmest geregeld elke dag te verwijderen.  
 

44. Recordnummer: 0003574  
Binnenluiendijk 3       1946   Gebeurtenis
Fa. V. Hakhoff en Zn. namens J.E. de Visser; vernieuwen achtergevel nr. 3. Architect F.B. Jantzen F. Gzn., Amsterdam.  
 

45. Recordnummer: 0003575  
Binnenluiendijk 3       1946   Gebeurtenis
Fa. V. Hakhoff en Zn. namens J. E. de Visser; maken badkamer met inrichting.  
 

46. Recordnummer: 0003576  
Binnenluiendijk 3       1966   Gebeurtenis
J.E. de Visser; verbouwen en herstellen nrs. 3,4.  
 

47. Recordnummer: 0003577  
Binnenluiendijk 4       0000   Pandaanduiding
NUMMER 4 monument  
 

48. Recordnummer: 0003578  
Binnenluiendijk 4       0000   Pandbeschrijving
Pakhuis 17de eeuw.  
 

49. Recordnummer: 0003579  
Binnenluiendijk 4       1912   Bewoner
H. Kaat, scheepstimmerman  
 

50. Recordnummer: 0003580  
Binnenluiendijk 4       1912   Bewoner
J. Kaat, scheepstimmerman  
 

51. Recordnummer: 0003581  
Binnenluiendijk 4       1920   Bewoner
Gebr. Kaat, scheepstimmerlieden  
 

52. Recordnummer: 0003582  
Binnenluiendijk 4       1928   Bewoner
H.K. en J. Kaat, scheepstimmerlieden  
 

53. Recordnummer: 0003583  
Binnenluiendijk 4       1966   Gebeurtenis
J.E. de Visser; verbouwen en herstellen nrs. 3,4.  
 

54. Recordnummer: 0003584  
Binnenluiendijk 9999       0000   Pandaanduiding
ONGENUMMERD  
 

55. Recordnummer: 0003585  
Binnenluiendijk 9999       1948   Gebeurtenis
N.V. Fabrieks- en Handelsbureau Nederland te Haarlem; verplaatsen houten barak nabij Johan Messchaertstraat naar Binnenluiendijk en verbouwen van die barak en verplaatsen van de stalen overkapping van het terrein Gasfabriek naar de Binnenluiendijk. ONGENUMMERD  
 

56. Recordnummer: 0003586  
Binnenluiendijk 9999       1949   Gebeurtenis
N.V. Fabrieks- en Handelsbureau Nederland; bouwen huisje voor acetyleengas op haar terrein aan de Karperkuil. ONGENUMMERD  
 

57. Recordnummer: 0003587  
Binnenluiendijk 9999       1950   Gebeurtenis
N.V. Fabrieks- en Handelsbureau Nederland; bouwen hal. ONGENUMMERD  
 

58. Recordnummer: 0003588  
Binnenluiendijk 9999       1954   Gebeurtenis
N.V. Fabrieks- en Handelsbureau Nederland; bouwen hal. ONGENUMMERD,  
 

59. Recordnummer: 0003589  
Binnenluiendijk 9999       1959   Gebeurtenis
N.V. Fabrieks- en Handelsbureau Nederland; bouwen houten loods en in i960 uitbreiden bestaande loods. ONGENUMMERD  
 

60. Recordnummer: 0003590  
Binnenluiendijk 9999       1969   Gebeurtenis
N.V. Nederland; bouwen en vergroten kantoorgebouw en magazijn aan de Karperkuil. ONGENUMMERD  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde records: 5 december 2017