Home HHSM-boek Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bierkade   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden records : 106   (uit: 38155)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  adres

1. Recordnummer: 0003425  
Bierkade 0       0000   Straatbeschrijving
0  
 

2. Recordnummer: 0003426  
Bierkade 1       0000   Pandaanduiding
NUMMER 1 beeldbepalend  
 

3. Recordnummer: 0003427  
Bierkade 1       0000   Pandbeschrijving
Kaaspakhuis 'de Zon'. Voorgevel anno 1874 (iste steen). Zeer breed en hoog pakhuis met gebroken topgevel. In de voorgevel jaartal steen met Anno en 1874 en boven in de topgevel een beschilderde naamsteen voorstellend een zon met gezicht en stralenbundel met opschrift 'de Zon'. In de achtergevel gevelstenen in cartouche met opschrift Anno en I6?I en een gevelsteen met zon, gezicht en stralenbundel.  
 

4. Recordnummer: 0003428  
Bierkade 1       1913   Gebeurtenis
Fa. Tj. Kroon en Zn.; bouwen pakhuis op terrein gelegen aan het Venidse (achter nr. 1) en plaatsen bel.  
 

5. Recordnummer: 0003429  
Bierkade 1       1958   Gebeurtenis
K.H. de Jong's Exporthandel N.V.; oprichten kaaspakhuis waarin vijf elektromotoren ter aandrijving van een parafine machine, een lier en drie schraapmachines.  
 

6. Recordnummer: 0003430  
Bierkade 2       0000   Pandaanduiding
NUMMER 2 | restaurant monument  
 

7. Recordnummer: 0003431  
Bierkade 2       0000   Pandbeschrijving
Pakhuis Londen.  
 

8. Recordnummer: 0003432  
Bierkade 2       0000   Pandbeschrijving
Pand met pakhuisgevel. Twee gevelstenen. Inwendig houtskelet, 17de eeuw.  
 

9. Recordnummer: 0003433  
Bierkade 2       0000   Pandbeschrijving
Een gevelsteen voorstellend een paard voor een slede, de ander twee mannen die een vat dragen. Van de twee gevelstenen is er één gedateerd 1618.  
 

10. Recordnummer: 0003434  
Bierkade 2       1972   Gebeurtenis
E.J.J. Stracke; gedeeltelijk veranderen pakhuis in een restaurant.  
 

11. Recordnummer: 0003435  
Bierkade 3       1981   Pandaanduiding
NUMMER 3  
 

12. Recordnummer: 0003436  
Bierkade 3       1981   Bewoner
A.G.M. Wagenaar  
 

13. Recordnummer: 0003437  
Bierkade 3       1904   Gebeurtenis
W. Tonneman; amoveren en weder opbouw pand en bewoonbaarverklaring.  
 

14. Recordnummer: 0003438  
Bierkade 3       1905   Gebeurtenis
W. Tonneman; bouwen houten loods op stenen voet achter nr. 3 uitkomende op het Venidse.  
 

15. Recordnummer: 0003439  
Bierkade 3       1907   Gebeurtenis
T. Kroon en Zonen; bouwen kaaspakhuis op een terrein aan het Venidse (achter nr. 3).  
 

16. Recordnummer: 0003440  
Bierkade 4       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 4, 4A  
 

17. Recordnummer: 0003441  
Bierkade 4       1901   Gebeurtenis
M. de Jong; leggen spruit voor afvoer menagewater van zijn percelen aan het Venidse door de walmuur naar de Nieuwendam.  
 

18. Recordnummer: 0003442  
Bierkade 4       1903   Gebeurtenis
Dubbel kaaspakhuis 'Alkmaar' en 'Gouda'. In de gevel jaartal 1903 en steen met opschrift: de eerste steen gelegd door El. Paul de Jong Oud 4,5 jaar, 13 maart 1903.  
 

19. Recordnummer: 0003443  
Bierkade 4       1903   Gebeurtenis
K. de Jong Mz.; bouwen twee kaaspakhuizen met achtergebouw en maken doorlopend privaat bij het kaaspakhuis aan het Venidse.  
 

20. Recordnummer: 0003444  
Bierkade 4       1958   Gebeurtenis
K.H. de Jong's Exporthandel; oprichten kaaspakhuis met tien elektromotoren voor aandrijving van vier schraapmachines, een plasticmachine, wasmachine, twee poetsmachines en een lier.  
 

21. Recordnummer: 0003445  
Bierkade 5       0000   Pandaanduiding
NUMMER 5 monument  
 

22. Recordnummer: 0003446  
Bierkade 5       0000   Pandbeschrijving
Kaaspakhuis Hollandia. Pand met pakhuisgevel. Originele deur en kozijnen. Inwendig houtskelet 17de eeuw.
Het onderstuk is gepleisterd, het bovengedeelte gemetseld in waalsteen, geschat 19de eeuws.  
 

23. Recordnummer: 0003447  
Bierkade 6       0000   Pandaanduiding
NUMMER 6  
 

24. Recordnummer: 0003448  
Bierkade 6       0000   Pandbeschrijving
Kaaspakhuis Noord-Holland.  
 

25. Recordnummer: 0003449  
Bierkade 6       1931   Gebeurtenis
N.V. Mij. tot aankoop, verkoop en verhuring van onroerend goed in Noord- en Zuid-Holland te Rotterdam; verbouwen kaaspakhuis.  
 

26. Recordnummer: 0003450  
Bierkade 7       0000   Pandaanduiding
NUMMER 7  
 

27. Recordnummer: 0003451  
Bierkade 7       0000   Pandbeschrijving
Pakhuis Zeehond  
 

28. Recordnummer: 0003452  
Bierkade 7       1907   Gebeurtenis
Fa. T. Kroon en Zonen; plaatsen ijzeren hek op een betonnen voet achter nrs. 7, 8, 9 rood aan het Venidse.  
 

29. Recordnummer: 0003453  
Bierkade 8       0000   Pandaanduiding
NUMMER 8 | dierenarts praktijk monument  
 

30. Recordnummer: 0003454  
Bierkade 8       0000   Pandbeschrijving
Pakhuis Dantzig.  
 

31. Recordnummer: 0003455  
Bierkade 8       0000   Pandbeschrijving
Pakhuis tussen twee topgevels, waarvan voorgevel beneden gepleisterd, achter geheel; oude kozijnen.
Het pleisterwerk voorgevel beneden is bij de laatste restauratie verwijderd. Deze restauratie vond plaats in Tevens werd toen de trapgevel aangebracht.  
 

32. Recordnummer: 0003456  
Bierkade 8       1981   Bewoner
K. Bijleveld  
 

33. Recordnummer: 0003457  
Bierkade 8       1907   Gebeurtenis
Fa. T. Kroon en Zonen; plaatsen ijzeren hek op een betonnen voet achter nrs. 7, 8, 9 rood aan het Venidse.  
 

34. Recordnummer: 0003458  
Bierkade 8       1976   Gebeurtenis
K. Bijleveld; restauratie en verandering van bestemming pakhuis in woning met praktijkruimte nrs. 8, 9.  
 

35. Recordnummer: 0003459  
Bierkade 9       0000   Pandaanduiding
NUMMER 9  
 

36. Recordnummer: 0003460  
Bierkade 9       1907   Gebeurtenis
Fa. T. Kroon en Zonen; plaatsen ijzeren hek op een betonnen voet achter nrs. 7, 8, 9 rood aan het Venidse.  
 

37. Recordnummer: 0003461  
Bierkade 9       1930   Gebeurtenis
T. Kroon en Zonen; afbreken en wederopbouwen gevel nr. 9.  
 

38. Recordnummer: 0003462  
Bierkade 9       1970   Gebeurtenis
J.G. Kaat; gedeeltelijk veranderen nr. 9.  
 

39. Recordnummer: 0003463  
Bierkade 9       1976   Gebeurtenis
K. Bijleveld; restauratie en verandering van bestemming pakhuis in woning met praktijkruimte nrs. 8, 9.  
 

40. Recordnummer: 0003464  
Bierkade 10       0000   Pandaanduiding
NUMMER 10 (12) monument  
 

41. Recordnummer: 0003465  
Bierkade 10       0000   Pandbeschrijving
Klein woonhuis XVID-XVIIA, met houten pui.
Een van de vier panden welke eigendom zijn van Oud-Hoorn. De oorspronkelijke trapgevel is verdwenen. Het pand heeft een goed bewaarde pui, met gesneden consoles. Dergelijke consoles vindt men ook aan het pand Bierkade nr. 13.  
 

42. Recordnummer: 0003466  
Bierkade 10       1912   Bewoner
J.M. Polak, koopman  
 

43. Recordnummer: 0003467  
Bierkade 10       1920   Bewoner
J.M. Polak, koopman  
 

44. Recordnummer: 0003468  
Bierkade 10       1949   Bewoner
C.C. Aaij, pianiste (h)  
 

45. Recordnummer: 0003469  
Bierkade 10       1949   Bewoner
H. Droste, musicus (h)  
 

46. Recordnummer: 0003470  
Bierkade 10       1964   Bewoner
C.C. Aaij  
 

47. Recordnummer: 0003471  
Bierkade 10       1981   Bewoner
P.K.J. Boersma  
 

48. Recordnummer: 0003472  
Bierkade 10       1936   Gebeurtenis
Vereniging Oud Hoorn; restaureren nr. 10.  
 

49. Recordnummer: 0003473  
Bierkade 10       1954   Gebeurtenis
Vereniging Oud Hoorn; vervangen wisselton door wc.  
 

50. Recordnummer: 0003474  
Bierkade 10       1970   Gebeurtenis
Vereniging Oud Hoorn; restaureren nr. 10. Aannemer Jorritsma.  
 

51. Recordnummer: 0003475  
Bierkade 10       1979   Gebeurtenis
Vereniging Oud Hoorn; restaureren nr. 10 Architect Y.J. Hangelbroek.  
 

52. Recordnummer: 0003498  
Bierkade 11-12       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 11, 12 (13,14) monument  
 

53. Recordnummer: 0003499  
Bierkade 11-12       0000   Pandbeschrijving
Bierkade nr. 11: Pandje zonder verdieping onder gezamenlijk tentdak met nr. 12; vensters met roedenverdeling, XVII B-XIX A.  
 

54. Recordnummer: 0003500  
Bierkade 11-12       1920   Bewoner
Wed. R. van der Wouden  
 

55. Recordnummer: 0003501  
Bierkade 11-12       1928   Bewoner
Wed. R. van der Wouden  
 

56. Recordnummer: 0003502  
Bierkade 11-12       1949   Bewoner
J. Blokker, visser (h)  
 

57. Recordnummer: 0003503  
Bierkade 11-12       1964   Bewoner
D. Wormsbecher  
 

58. Recordnummer: 0003504  
Bierkade 11-12       1981   Bewoner
B.D. Nijdam  
 

59. Recordnummer: 0003505  
Bierkade 11-12       1912   Bewoner
J. de Jong, kaaskopersknecht  
 

60. Recordnummer: 0003506  
Bierkade 11-12       1920   Bewoner
P. Schuffel, visser  
 

61. Recordnummer: 0003507  
Bierkade 11-12       1928   Bewoner
P. Schuffel, visser  
 

62. Recordnummer: 0003508  
Bierkade 11-12       1949   Bewoner
Wed. M. Tang-Bolleman  
 

63. Recordnummer: 0003509  
Bierkade 11-12       1949   Bewoner
J. Tros, sleper (h)  
 

64. Recordnummer: 0003510  
Bierkade 11-12       1964   Bewoner
K. Timmerman  
 

65. Recordnummer: 0003511  
Bierkade 11-12       1981   Bewoner
J.Th. Postma  
 

66. Recordnummer: 0003512  
Bierkade 11-12       1918   Gebeurtenis
H. Schottee de Vries; verbouwen nr. 11.  
 

67. Recordnummer: 0003513  
Bierkade 11-12       1918   Gebeurtenis
H. Schottee de Vries wil het pakhuisje nr. 11 inrichten tot woonhuis, ontheffing artikel 13.  
 

68. Recordnummer: 0003514  
Bierkade 11-12       1935   Gebeurtenis
Mevr. A. Schottee de Vries-Koen; herstellen keuken en wc nr. 12.  
 

69. Recordnummer: 0003515  
Bierkade 11-12       1961   Gebeurtenis
K.H. Kaat; vervangen wisselton door wc nr. 11.  
 

70. Recordnummer: 0003516  
Bierkade 11-12       1971   Gebeurtenis
J.G. Kaat; vervangen wisselton door wc nr. 12.  
 

71. Recordnummer: 0003476  
Bierkade 13       0000   Pandaanduiding
NUMMER 13 (15) monument  
 

72. Recordnummer: 0003477  
Bierkade 13       0000   Pandbeschrijving
Pakhuis De Dageraad.  
 

73. Recordnummer: 0003478  
Bierkade 13       0000   Pandbeschrijving
Pakhuis met gepleisterde gevel, vroeger 1591 gedateerd in de anker; houten pui, deels gedicht. Achtergevel goed. Voor de restauratie van 1971 grijs gepleisterd. Dit pleisterwerk is bij de restauratie verwijderd, terwijl de houten pui is (terug) gerestaureerd.  
 

74. Recordnummer: 0003479  
Bierkade 13       1936   Gebeurtenis
Mij. tot aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen in Noord- en Zuid-Holland; aanschrijving de gebreken in nr. 13 op te heffen.  
 

75. Recordnummer: 0003480  
Bierkade 13       1961   Gebeurtenis
G. Kaan-Jongh Visser; aanschrijving opheffen gebreken.  
 

76. Recordnummer: 0003481  
Bierkade 13       1971   Gebeurtenis
B.G. Broen; restaureren nr. 13.  
 

77. Recordnummer: 0003482  
Bierkade 14       0000   Pandaanduiding
2. NUMMER 14 (16)  
 

78. Recordnummer: 0003483  
Bierkade 14       0000   Pandbeschrijving
Met stucornamenten opgesierde laat 19de eeuwse gevel. De eerste steen is gelegd door J. de Jong Hz., oud 6 jaar, 23 juni 1880. Bovengevel jaartal in de gevel anno boven de vensters een tegeltableau.  
 

79. Recordnummer: 0003484  
Bierkade 14       1912   Bewoner
D. Kaat, timmerman en aannemer  
 

80. Recordnummer: 0003485  
Bierkade 14       1920   Bewoner
D. Kaat, timmerman en aannemer  
 

81. Recordnummer: 0003486  
Bierkade 14       1928   Bewoner
K.H. Kaat, timmerman en aannemer  
 

82. Recordnummer: 0003487  
Bierkade 14       1949   Bewoner
K.H. Kaat, timmerman-aannemer (h), tel. 4013  
 

83. Recordnummer: 0003488  
Bierkade 14       1964   Bewoner
K.H. Kaat  
 

84. Recordnummer: 0003489  
Bierkade 14       1981   Bewoner
D. Kaat  
 

85. Recordnummer: 0003490  
Bierkade 14       1909   Gebeurtenis
D. Kaat; aanbrengen enige veranderingen  
 

86. Recordnummer: 0003491  
Bierkade 14       1948   Gebeurtenis
K.H. Kaat; verbouwen keuken in nr. 14.  
 

87. Recordnummer: 0003492  
Bierkade 15       0000   Pandaanduiding
NUMMER 15 (17) | advocatenpraktijk  
 

88. Recordnummer: 0003493  
Bierkade 15       1880   Pandbeschrijving
Met stucornamenten opgesierde laat 19de eeuwse gevel. De eerste steen is gelegd door J. de Jong Hz., oud 6 jaar, 23 juni 1880.  
 

89. Recordnummer: 0003494  
Bierkade 15       1903   Gebeurtenis
D. Kaat; plaatsen gasmotor ten behoeve van zaag- en schaafmachine.  
 

90. Recordnummer: 0003495  
Bierkade 15       1911   Gebeurtenis
D. Kaat; plaatsen motor ten behoeve van machinale houtbewerking.  
 

91. Recordnummer: 0003496  
Bierkade 15       1936   Gebeurtenis
K.H. Kaat; uitbreiden houtbewerkingsinrichting.  
 

92. Recordnummer: 0003497  
Bierkade 15       1953   Gebeurtenis
K.H. Kaat; uitbreiden timmermanswerkplaats.  
 

93. Recordnummer: 0003517  
Bierkade 16-17       0000   Pandaanduiding
NUMMERS 16, 17 (18) beeldbepalend  
 

94. Recordnummer: 0003518  
Bierkade 16-17       1949   Bewoner
C. Westerbaan  
 

95. Recordnummer: 0003519  
Bierkade 16-17       1964   Bewoner
J.G. Kaat  
 

96. Recordnummer: 0003520  
Bierkade 16-17       1981   Bewoner
J.G. Kaat  
 

97. Recordnummer: 0003521  
Bierkade 16-17       1949   Bewoner
D. Hartog  
 

98. Recordnummer: 0003522  
Bierkade 16-17       1920   Bewoner
G. Mol, los arbeider  
 

99. Recordnummer: 0003523  
Bierkade 16-17       1912   Bewoner
Corn. Duijves, visser  
 

100. Recordnummer: 0003524  
Bierkade 16-17       1920   Bewoner
C. Duijves, visser  
 

101. Recordnummer: 0003525  
Bierkade 16-17       1912   Bewoner
G. Mol  
 

102. Recordnummer: 0003526  
Bierkade 16-17       1911   Gebeurtenis
D. Kaat; verbouwen drie percelen.  
 

103. Recordnummer: 0003527  
Bierkade 16-17       1954   Gebeurtenis
Nrs. 16, 17 onbewoonbaar verklaard.  
 

104. Recordnummer: 0003528  
Bierkade 16-17       1955   Gebeurtenis
K.H. Kaat; verbouwen woningen nrs. 16, 17.  
 

105. Recordnummer: 0003529  
Bierkade 16-17       1956   Gebeurtenis
Beide percelen zijn weer in bewoonbare staat gebracht.  
 

106. Recordnummer: 0003530  
Bierkade 16-17       1968   Gebeurtenis
J.G. Kaat; verbouwen woning nr. 16.  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde records: 5 december 2017