Website HHSM-boek

Hoorn, huizen, straten, mensen

 1. Zoek (uitsluitend) in HHSM-boek:  
  aaneengesloten tekst  
  alle losse woorden (AND)  
  één van de losse woorden (OR)
           Zoek ook in de rest van de Kennisbank  
     
  Uitgebreid zoeken:

 2. Zoeken in veld:          
           +  Datum:   

 3. Mag onderdeel van een woord zijn:       

 4. Sorteren op:
  Straat/Huisnr/Categorie 
  Adres 
  Categorie/Datum 
  Bewoner / Gebeurtenis 
  Datum 
  Recordnummer      

 5. Zoeken in OCR-tekst records:
  Ja
  Neen     

Aantal records
Internet: 38253
Intranet: 38254

Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?

 
Hier vindt u de digitale opvolger van het vertrouwde boek Hoorn, huizen, straten, mensen. De inhoud is uitgebreid en verdiept. Ten eerste zijn gegevens uit het Adresboek 1949, die in de papieren versie ontbraken, in zijn geheel toegevoegd, dus zowel van de binnenstad als daarbuiten. Ten tweede zijn ook van de Adresboeken 1912, 1920, 1928 en 1964 de gegevens van buiten de stadssingels toegevoegd. Ten derde zijn er veel meer afbeeldingen van panden in opgenomen. Tenslotte wordt er per straat en per pand een navigatiebalk aangeboden om aanvullende informatie op te halen, deels binnen, deels buiten de Kennisbank. Via de knoppen op het boek hiernaast kunt u het oorspronkelijke boek openen of de tegenwoordige digitale versie.
Initiatief en realisatie: Gerard van Stijn.

Het boek is een productie onder auteursrecht. De daarop betrekking hebbende bepalingen vindt u hier. Vragen of suggesties van gebruikers van het HHSM-boek zijn welkom via .

 

digiboek boek1982

© Software ontwikkeling ZCBS: Gerard van Nes (Schagerbrug, NH)
cookie & Web storage gebruik
Versie: 4.15p

Of maak uw keuze uit het veld:

Categorie:

Adres:

 

 

 

Datum:

Versie ZCBS/ZBBS: 9 sep 2023