Hoorns Documentatiesysteem HDS

 → 
 →  [Recordnummer 0025776]
 

 
 

 

 
 
 

 


Uitgebreid zoeken

Recordnummer:0025776
Dossier:Uitvoering wet grondbelasting 1870
Adres:==

Beschrijving:Werkwijze Kadaster

Als je meer wilt weten over de werkwijze van het Kadaster, lees dan het eerste hoofdstuk van het
volgende boek:

Alting Mees, L.A. "Uitvoering van de wet op de grondbelasting van 26 mei 1870, Stbl. no. 82 :
leiddraad voor ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen". Loosjes, 1905.

Klik op de link om het te openen *):

Dit boek is weliswaar in 1905 geschreven, maar de heldere uitleg is ook nu nog bruikbaar voor
beginnende en mogelijk ook voor gevorderde onderzoekers.

NB. Het boek staat in de Koninklijke Bibliotheek en is vindbaar via Delpher met de volgende
gebruiksvoorwaarde: Auteursrecht onbekend. Het zou kunnen dat nog auteursrecht rust op
(delen van) dit object.

Het boek mag dus uitsluitend voor eigen gebruik worden ‘geleend’, in dit geval langs digitale weg, maar niet worden verspreid.

Monumenten status:
BAG-viewer Kadaster:  Zie kaart
Beeldbank:  Foto's-indien aanwezig
Extra info:
Google: Google Maps en Streetview

Hoorn huizen straten mensen:


Dossier(s):

Wilt u reageren op bovenstaand record?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  
 
 
 

     

 Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 november 2021