Hoorns Documentatiesysteem HDS

 → 
 →  [Recordnummer 0003301]
 

 
 

 
 

 


Uitgebreid zoeken

Recordnummer:0003301
Dossier:Grote Oost 44-46
Adres:Grote Oost 44-46
Plaats:Hoorn

BAG-viewer Kadaster:  Zie kaart
Beeldbank:  Foto's-indien aanwezig
Publicaties:  Publicaties-indien aanwezig
Google: Google Maps en Streetview

Hoorn huizen straten mensen:Straatinformatie in HHSM Online
 • Grote Oost 44
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 monument
 • Pandbeschrijving
  Vroeg 19de eeuwse gevel met omlijste ingang vóór ouder pand.
 • Bewoners
 • 1912 T. Trompet, onderwijzer
 • 1912 H.J. Room, commies ter secretarie
 • 1912 Mej. G. Beek-Rientsma
 • 1920 T. Trompet, onderwijzer
 • 1928 T.Trompet, onderwijzer
 • 1949 H.A. Straasheijm, inspecteur der registratie en successie; kantonrechter-plaatsvervanger
 • 1949 M. Straasheijm-Ekelmans, penningmeesteresse van de afdeling Hoorn van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies; plaatselijk vertegenwoordigster van de Vereniging Steun in medische aangelegenheden voor Inheemsen (S.I.M.A.V.I.)
 • 1964 A.H.B. den Drijver
 • 1964 A. Beers
 • 1981 A.C. Mooyman
 • Gebeurtenissen
 • 1957 E.C. Posthuma; aanschrijving opheffing gebreken.
 • 1958 E.C. Posthuma; aanschrijving opheffing gebreken.
 • 1971 A.C. Mooyman; aanbrengen roedenverdeling in de voorgevelramen begane grond.
 • _______________________________________________

 • Grote Oost 46
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 P. van Dijk , assuradeur, makelaar, kassier, commissionair in effecten
 • 1920 Wed. P. van Dijk
 • 1928 Wed. P. van Dijk-Tjeenk Willink
 • 1949 J.M. van Schoten, deurwaarder (h); gerechtsdeurwaarder van het kantongerecht, directeur van de Vereniging van Huiseigenaren Onderling Belang; tel. 4187
 • 1964 B.J. van Silfhout
 • 1981 J.M. van Opzeeland

 • Rubriek: -
  Bouwblok:11
  Scan-status:Gescand


  Wilt u reageren op bovenstaand record?
  Wij vernemen dat zeer graag van u via het  
   
   
   

  Vorige object   Volgende object

  Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande record?
     Uitgebreid zoeken
   

  Record aangepast: 06 september 2018