Hoorns Documentatiesysteem HDS

 → 
 →  [Recordnummer 0000106]
 

 
 

 
 

 


Uitgebreid zoeken

Recordnummer:0000106
Dossier:ABC - Schepenen en 80e penning
Adres:ABC
Plaats:Hoorn

BAG-viewer Kadaster:  Zie kaart
Beeldbank:  Foto's-indien aanwezig
Google: Google Maps en Streetview

Hoorn huizen straten mensen:
 • ABC
 • Straatbeschrijving
 • Het ABC is als dijk aangelegd bij de stadsuitbreiding van 1576. Toen ontstond de Karperkuil als nieuwe haven, begrensd door Binnenluiendijk en Uyterdijk (ABC); hij was ook bedoeld als stadswal met aan beide uiteinden een bolwerk (zie de plattegrond van Utenwael, 1596). Weer een nieuwe haven, het Rottegat, veroorzaakte een nieuw verdedigingsstelsel met een nieuwe wal verderop: de Nieuwe Wal; de Uyterdijk was stadswal af. Op de kaart van Doesjan (1794) komt de naam ABC voor het eerst voor als aanduiding van de zogenoemde kadijk. De bebouwing daar staat omschreven als: "t Labbertorium met dezulke aangetrokken erven', dit slaat op het in 1764 daar gebouwde Arsenaal (wapenopslagplaats van her College van Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier). De kopie-kadasterkaart (1823/1832) noteert daar "sLands Magazijn'; de plattegrond van 1869 geeft `Broodfabriek' op de zelfde plek. Aan het begin bij de Oosterpoort stond de zoutziederij `De Toekomst', opgericht (in oudere gebouwen) in 1904. Een naamsverklaring berust op gissingen: hij zou afgeleid kunnen zijn van een ABC-uithangbord van een daar wonende schoolmeester, of in verband staan met de drie bolwerken in deze omgeving, dan wel met de eilanden Aruba, Bonaire en CuraƧao (Blaeu, circa 1649 vermeldt op de hoek AB C-Binnenluiendijk het `Westindische packhuys').
 • Gebeurtenissen
 • 1907 J.A. Potgieser verzoekt het struikhout van het ABC te mogen kopen.
 • 1908 In het ABC wordt een rijweg aangelegd. J. A. Potgieser verzoekt een boom, staande in het ABC, te rooien.
 • 1917 De Dijkgraaf en Heemraden van Drechterland krijgen vergunning om klei te delven uit de berm van de dijk langs de Vluchthaven en uit het bouwland bij het schietterrein. Deze klei is nodig voor de verzwaring van het Dijkje langs het ABC.
 • 1922 De directie van de Nederlandse Spoorwegen vraagt om grond gratis beschikbaar te stellen voor de percelen ABC nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in verband met het aanbrengen van een bestrating en het maken van een afvoer voor hemelwater aldaar. • Wilt u reageren op bovenstaand record?
  Wij vernemen dat zeer graag van u via het  
   
   
   

  Vorige object   Volgende object

  Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande record?
     Uitgebreid zoeken
   

  Record aangepast: 06 september 2018