Beeldbank Vereniging Oud Hoorn

 → 
 →  [Fotonummer 0005624] 

 
 
      

Westfriezendag

  Dal 9     Hoorn Binnenstad       1920-1950    
 


 
 • Westfriezendag van het Westfries Genootschap. Het gezelschap poseert in de binnentuin van het Sint Pietershof. Midden voor in licht pak en met de hoed in de hand staat de oprichter en eerste voorzitter van vereniging Oud Hoorn, Johan Christiaan Kerkmeijer.


 • HHSMStraatinformatie in boek (PDF)
 • Dal 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 monument
 • Pandbeschrijving
 • 0000 St. Pietershof, woningen voor ouden van dagen. Vier vleugels om een binnenplaats, waarin aan de noordoost- zijde een tweede kleine binnenplaats is gevormd door het oudste gedeelte, het zogenaamde Vierkant. De ooster- en wester-buitenvleugels zijn voor wat betreft de zuidelijke helft, evenals het Vierkant, uit 1617. Frontpartij uit 1692 evenals de gangen. Het noord- oostelijk gedeelte midden 17 de eeuw, noordelijke vleugel modern. Inwendig: vooral de galerijen langs de woningen rond de grote hof zijn zeer schilderachtig met tongewelf op gesneden voluutconsoles; de 17 de eeuwse vleugels hebben de oorspronkelijke indeling behouden met éénkamer- woningen met entresol, waartoe losse ladders toegang geven, die in de gangen hangen. Voorts in de gangen pompen en turfhokken. In de noordoostvleugel regenten- kamer met beschilderd plafond uit 1769 en goudleer- behang, wandbuffet, schoorsteen met spiegel, wandspiegels met kandelabers, alles 1767 a 1779. Tegelnisje, XVIIA uit huisje nr. 6 overgebracht naar de gang in 1958.
  Het kleinste klokje van het St. Pietershof, in 1752 gegoten door de Hoornse klokkengieter J.N. Derck, kwam 21 september 1945 uit Hilversum terug.
 • Bewoners
 • 1912 J.J. Krabbendam
 • 1912 P. Brandenburg, huismeester St. Pietershof
 • 1912 W. Brandenburg, kantoorklerk
 • 1912 B. Kiljan, timmerman
 • 1912 D. van Velden, mandenmaker
 • 1912 A. Volkers. voerman
 • 1920 P. Brandenburg, huismeester St. Pietershof
 • 1920 Mej. P. Grooteboer
 • 1920 P. Pronk
 • 1920 Wed. Broekhuizen
 • 1920 B. Kiljan
 • 1920 Mej. Wed. Langereis
 • 1920 H. Dirks, sigarenmaker
 • 1920
 • 1920 Wed. Bakker
 • 1920 C. Swart
 • 1920 G. Begagel
 • 1920 Jb. Reek, tuinman
 • 1920 J. Verhoogt, kaaskopersknecht
 • 1920 D. van Velden, mandenmaker
 • 1920 T. Doornekamp, mandenmaker
 • 1920 M. Bakker, boerenarbeider
 • 1920 J. van Riel, gemeente-bode1
 • 1920 H. Bakker
 • 1920 W. Krabbendam
 • 1920 Wed. Buisman
 • 1920 H. de Vries
 • 1920 Wed. J. Kroon
 • 1920 Mej. Joha. Blom
 • 1920 Mej. S.Loijens
 • 1920 Mej. J. Luger
 • 1920 Gezusters Muller
 • 1920 Mej. D. van Baar
 • 1920 Mej. M.Haremaker
 • 1920 Mej. A.Hols
 • 1920 Zie nrs. 9 t/m 37
 • 1920 Mej. A. Kiljan
 • 1920 Wed.D. Naber
 • 1920 Joha. Galama
 • 1920 J. Wagemaker, los arbeider
 • 1920 J. Dijkman, boerenarbeider
 • 1920 Wed. P. Buis
 • 1920 S. Bakker, gepensioneerd agent van politie
 • 1920 W. van Hinte
 • 1920 G. Stapel, loopknecht
 • 1920 G.J. van Deursen
 • 1920 A. van Rie
 • 1920 Wed. J. Hageman
 • 1920 J. Vogel
 • 1928 J.J. Krabbendam
 • 1928 O. de Jong, huismeester St. Pietershof
 • 1928 P. Pronk
 • 1928 Wed. M. de Jong-Stieltjes
 • 1928 Wed. J. Draijer-Dekker
 • 1928 Wed. H.B.P. Meijer-Robijns
 • 1928 Mej. G.C. Begagel
 • 1928 Wed. Th. Raven-Bakker
 • 1928 Wed. H.L. Blom-Watering
 • 1928 M. Schoof
 • 1928 Wed. H. Beek-v.d. Rol
 • 1928 Wed. D. van Velden
 • 1928 Abr. Rutgers
 • 1928 Wed. KL. Kool-Bouwman
 • 1928 Wed. H. Sieuwerts - de Boer
 • 1928 P. Weijling, kaasknecht
 • 1928 H. Bakker
 • 1928 H. de Vries
 • 1928 Wed. Jn. Kroon - van Kalken
 • 1928 J.G. Volten, kleermaker
 • 1928 H. Schuurman
 • 1928 Wed. J.J. Post-v.d. Winden
 • 1928 P. Brandenburg
 • 1928 Mej. J.M. Luger
 • 1928 H. de Vogel
 • 1928 Chr. Rodens, sigarenmaker
 • 1928 Mej. E. A.M. Kleintjes
 • 1928 Wed. Jb. Joosten - de Vries
 • 1928 H. Ots, venter
 • 1928 C. Roovers, naaister
 • 1928 Mej. N. Hakof
 • 1928 Mej. J.M. Galama
 • 1928 Wed. H. Sely-Bloem
 • 1928 Wed. W.Nooder-Beek
 • 1928 Wed. F. de Vries-Tibo
 • 1928 H.F. Vingerhoed, marskramer
 • 1928 Wed. P. van Riel-Stam
 • 1928 Wed. J.H. Westerburger
 • 1928 Wed.H.W. Fremeyer-Spuk
 • 1928 Wed. J. Kniest-Mantel
 • 1928 H. Kieft
 • 1928 A. Kiljan, gediplomeerd baker
 • 1928 P. Dijkman, tuinman
 • 1928 Wed. P. Buis-Zijl
 • 1928 J.G. Becker
 • 1928 H. Nooder, timmerman
 • 1928 W. van Hinte
 • 1928 Mej. A.M. Gerhards
 • 1928 S.A. Bieman
 • 1928 Wed. J. Pluylaar-Kolkman
 • 1928 H. Tros
 • 1928 H. Rinses, visventer
 • 1928 E. Wijnalda, timmerman
 • 1928 J.W. Fakkert, borstelmaker
 • 1928 Mej. Elis. Godvliet
 • 1928 D. Schuitemaker, tuinier
 • 1928 Wed. A. Wiebering
 • 1928 Mej. M.A. Boldingh
 • 1928 Wed. C. Schoonwagen - van Brederode
 • 1928 W. Flart, kaasknecht
 • 1928 Wed. Jn. Smal-v.d. Schaft
 • 1928 G.H. Ekkel, bakkersknecht
 • 1928 Chr. Nijdam, kleermaker
 • 1928 E. Wagemaker
 • 1928 J.E. Zwarekant, werkvrouw
 • 1928 Wed. S. Jonker-Renkema
 • 1928 Wed. J. de Graaff-Bakker
 • 1928 Wed. P. Timmer-Fikke
 • 1928 Wed. J. Goossens-Jonk
 • 1928 Wed. A. Oort - de Boer
 • 1928 Wed. J.J. Kuiper - v.d. Berg
 • 1928 Wed. G. van Beneden-Rijntjes
 • 1928 Wed. J. te Winkel
 • 1928 S.E. Duyfetter, werkster
 • 1928 Wed. Jn. Groen-Poeli
 • 1928 P. Kooiman, schoenmaker
 • 1928 Wed. L . Hellingman-Pijper, werkster
 • 1928 Chr. Oosterman, werkster
 • 1928 Wed. J. Triemstra - de Vries
 • 1949 Sint Pietershof
 • 1949 Wed. G. Gieling-Bakker
 • 1949 Wed. G. Tool-Entius
 • 1949 J. Takken, concierge
 • 1949 G. Fransen
 • 1949 S. Bakker
 • 1949 L. Leijen
 • 1949 A. de Vries
 • 1949 P. Dudink
 • 1949 Wed. A. Oenzen-Weijling
 • 1949 Wed. B.M. Pieters-Bussen
 • 1949 D. de Graaff, huismeester
 • 1949 P. Kuiper
 • 1949 Wed. A. Veen-Edel
 • 1949 A.M. Lakeman
 • 1949 A. Vonk
 • 1949 Wed. M. Timmer-Bakker
 • 1949 V. Wiering
 • 1949 A. Ver�ll
 • 1949 P. Bullooper
 • 1949 Wed. A. Molenaar-Sesing (?)
 • 1949 Wed. T.G. Veenboer-Harder
 • 1949 R. Zaal, besteller boekhandel
 • 1949 D. Van Baar
 • 1949 J. Koning, metaalbewerker
 • 1949 P. Beemsterboer
 • 1949 Wed. J. Prumper-Smit
 • 1949 Wed. R. Troost-Appelboom
 • 1949 Wed. B. Rood-Hooyboer
 • 1949 A. Kiljan
 • 1949 G. Groot
 • 1949 C. Weijling
 • 1949 J. van Klaveren
 • 1949 T. van Riel
 • 1949 A. Beek
 • 1949 A.J.M. Delemarre
 • 1949 W. Wessemius
 • 1949 Wed. M. Bos-Molenaar
 • 1949 M.G.C.G. Molenaar
 • 1949 G. van Kalken
 • 1949 H. Rinses
 • 1949 A. van Gracht
 • 1949 G. Koomen
 • 1949 Wed. M. Rond-Bieman
 • 1949 H. Rinses
 • 1949 F. Hobbelman
 • 1949 Wed. C.C. Westerburger-Tinkelenberg
 • 1949 D. Schuitemaker
 • 1949 E. Bolten
 • 1949 N.Bolten
 • 1949 L. Koster
 • 1949 Wed. J. Zwaagdijk-Bas
 • 1949 Wed. A. Ton-Pool
 • 1949 B. Butter, sigarenmaker
 • 1949 A. Stroomer
 • 1949 M. Van Straaten-Berkerveld
 • 1949 J. Lindeman
 • 1949 P. van Diepen, betonarbeider
 • 1949 Wed. G.Molenaar-Vredenburg
 • 1949 A. Molenaar
 • 1949 P.J.M. Jansen
 • 1949 C. Oosterman
 • 1964 B.J. Koeman-v.d. Sluijs
 • 1964 D. Knip
 • 1964 D. Nierop
 • 1964 A. Okx-Rhodens
 • 1964 S.C. Andringa
 • 1964 D.F. de Boer
 • 1964 A. Krab-Horsman
 • 1964 A. Veul
 • 1964 A. Houten-Swaan
 • 1964 L. de Jong - de Kroon
 • 1964 G. Knol - van Straten
 • 1964 G. Weijling
 • 1964 F.W.G. Meijer
 • 1964 E. Smit-Negen
 • 1964 P.J.M. Jansen
 • 1964 J.W. Dekker
 • 1964 A. de Graaff-Zaal
 • 1964 C. Schuurman
 • 1964 J. Schoof
 • 1964 W. Wormsbecher
 • 1964 A. Vonk
 • 1964 A. Kluft-Fontein
 • 1964 G.R. Lebbink - v.d. Net
 • 1964 G. Bakker-Gieling
 • 1964 G. J. Leussink
 • 1964 H. Poelsma
 • 1964 S. Schuijt
 • 1964 B. Fontein
 • 1964 M. Degeling-Smit
 • 1964 B. Waker-Wij denes
 • 1964 T. Groenhart-Wiers
 • 1964 A. Swagerman-Verlaan
 • 1964 D.P. Bakker-Hanff
 • 1964 J. Koning
 • 1964 J. Buis
 • 1964 B. Beemsterboer - de Haan
 • 1964 A.M.M. Luken
 • 1964 H.E. Vonk
 • 1964 M.C. Heertjes-Kracht
 • 1964 G. Beek
 • 1964 A.M. de Best
 • 1964 T. Winkel-Wurkum
 • 1964 P. Beemster - de Hart
 • 1964 P.J. Dol-Staes
 • 1964 G. Otter
 • 1964 A. Kloet-Galis
 • 1964 E. Smit-Molenaar
 • 1964 G. Groet-Wijdenes
 • 1964 C.M.J.Delemarre
 • 1964 D. Dekker
 • 1964 H. Selie-Tol
 • 1964 A. Raijer
 • 1964 A. Jonker - de Hart
 • 1964 R. Vonk-Menke
 • 1964 W. Tros
 • 1964 P. Kroon-Prins
 • 1964 Y.Blaauw-Brouwer
 • 1964 G.P. Mels-Verwoerd
 • 1964 M. Koomen
 • 1964 G. Langedijk-Schuurman
 • 1964 A. Poeze-Pieters
 • 1964 J. Visser
 • 1964 J. de Beer
 • 1964 J. Mantel
 • 1964 J. Mes
 • 1964 A. Langereis-Jongejeugd
 • 1964 A. Kuijn
 • 1964 CM. Bakker-Lieshout
 • 1964 T. Zijp-Pluijlaar
 • 1964 C.J. Opmeer - de Jong
 • 1964 A.M. Overman-Bakker
 • 1964 J. Appelman
 • 1964 J.W. Mostert-Haksteen
 • 1964 G. Mastenbroek-Koster
 • 1964 M. Hart-Vos
 • 1964 T. Brander
 • 1964 P.C.J. van Saaze
 • 1964 J. Krul-Veerman
 • 1964 M. Verhoogt
 • 1964 C. Horst
 • 1964 G.M. Ursem-Kempen
 • 1964 K. Posch-Nagel
 • 1964 C.Vonk
 • 1964 G. Posthuma-Wijdenes
 • 1964 K. Compas
 • 1964 S.C. Goossens
 • 1964 C.E. Zwarekant
 • 1964 A. Doodeman - van Straten
 • 1964 C. Oosterman-Smit
 • 1981 Th.C. Groeneveld
 • 1981 J. Groeneveld-Baas
 • 1981 P. Kwantes
 • 1981 J. Kwantes-Rooker
 • 1981 A. Wiggelaar-Veer
 • 1981 M.M.E.Stipp
 • 1981 M.J.J. Schulte
 • 1981 Th. Bleeksma
 • 1981 A.C.E. Bleeksma-Belt
 • 1981 G. Keiman-Buitenhuis
 • 1981 M. van Vuure - de Graaff
 • 1981 J.M.C. van Meel-Schneiders
 • 1981 G.M. Buisman - van der Lee
 • 1981 G. Spek-Bekebrede
 • 1981 M.J. Spek
 • 1981 G.M. Beemsterboer-Bervoets
 • 1981 C. Rood-Holewijn
 • 1981 G.M. Nieuwboer-Entius
 • 1981 H.M.P. Draaisma - van der Molen
 • 1981 M.J. van der Velden
 • 1981 S.M. Duindam-Verbeek
 • 1981 J.F. Duindam
 • 1981 J. de Vries
 • 1981 G. de Vries-Langereis
 • 1981 C.A. Woestenburg
 • 1981 T. Brander
 • 1981 C.J. Leroi-Schneiders
 • 1981 S.W. Dilg
 • 1981 F. de Vries-Schipper
 • 1981 W. van Geuns
 • 1981 W.A.M. Overman
 • 1981 G. Beek
 • 1981 W.C.M. Sinnige-Kühling
 • 1981 G. Houter
 • 1981 N. v.d. Leek-v.d. Linden
 • 1981 E. Weijling
 • 1981 M.G. van Amerongen-Dekker
 • 1981 D. Druijf
 • 1981 J. van der Donk - de Groot
 • 1981 J.A.J. Woestenburg
 • 1981 S. Majoor-Honhoff
 • 1981 J.M.A. Maassen
 • 1981 H.C. Kroonstuiver
 • 1981 S. Bosma
 • 1981 D. M. Bosman-Kraakman
 • 1981 G. Dijs
 • 1981 J.A. Dijs - de Miranda
 • 1981 D. Beunder
 • 1981 S. Beunder-Bakker
 • 1981 H. Rodenburg-de Flart
 • 1981 A. Engels-Kuiper
 • 1981 Y. Blauw-Brouwer
 • 1981 A.B. Kivit-Kool
 • 1981 P.H. Masteling-Hanff
 • 1981 M.A.P. van de Bovenkamp-Pieters
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Regenten St. Pietershof; gedeeltelijk verbouwen perceel. Architect. J. van Reijendam Cz.
 • 1901 Regenten St. Pietershof; verbouwen oostelijke gevelmuur. Architect J. van Reijendam Cz.
 • 1901 Regenten St. Pietershof; bewonen nieuwgebouwde woningen aan de Spoorstraat.
 • 1902 Omzetting van koopwoningen in huurwoningen en vergunning tot bewoning, deze vergunning wordt verleend aan de Wed. Hoogland (Kuil), Wed. v.d. Woude (woonschip), Wed. Groot ('t Haventje).
 • 1909 Schenking van de opstal van het dubbel pakhuis grenzende aan de gebouwen van het St. Pietershof en staande in de Spoorstraat ter grootte van 153 ca. Er wordt ƒ5000,- uitgetrokken voor het bouwen van drie woningen.
 • 1909 NUMMER DAL 9 ZIJDE SPOORSTRAAT
 • 1909 Regenten St. Pietershof; bouwen drie woningen aan de Spoorstraat. HUISNR VAN DAL
 • 1909 Gemeente Hoorn; aankoop dubbele pakhuis met erfpachtsrecht voor ƒ4.000,- van S.M. Polak. AAN ZIJDE SPOORSTRAAT
 • 1922 Regenten St. Pietershof; verbouwen St. Pietershof. Architect H.J. Cramer.
 • 1923 Twee percelen worden bij het St. Pietershof getrokken waardoor woningen verbeterd en uitgebreid kunnen worden. Architect H.J. Cramer.
 • 1925 Regenten St. Pietershof; uitbreiding van hun instelling. Architect H.J. Cramer.
 • 1969 College van Regenten; restaureren en gedeeltelijk veranderen van een gedeelte van het pand. Eerste fase. Architect D . Fledderus te Enkhuizen.
 • 1970 Tweede en derde fase.
 • 1971 Vierde fase.
 • 1972 Vijfde fase.

 • Rubriek:Portretten en groepsfoto's -
  Foto:Onbekend
  Grootte:3973 kB

  Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
  Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

   

   
   
   

   

       

     Uitgebreid zoeken
   

  Record aangepast: 13 juli 2021